Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 42000.00 42000 42000 42000 42000 42000
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 0.2 0.1 0.5 0.1 1.1
Stopa Bezrobocia 10.90 12 12.5 12.5 13 12.5
Inflacja 27.80 35 33 30 32 25
Stopa Procentowa 18.00 18 18 18 18 18
Bilans Handlowy 12983.00 2500 6550 5150 4000 5000
Saldo Obrotów Bieżących 11061.00 -2200 -2800 -2800 -2800 -3500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.30 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Dług Publiczny do PKB 44.20 35 35 35 35 30
Budżet Państwa do PKB -4.40 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 0.2 0.1 0.5 0.1 1.1
PKB 454.01 410 410 410 410 415
Pkb W Cenach Stałych 1677000.00 1680354 1678677 1685385 1678677 1697142
Środki Trwałe Brutto 197000.00 197394 197197 197985 197197 199366
Pkb Per Capita 6952.40 7079 7079 7079 7079 7151
Pkb Per Capita Ppp 19098.00 17500 17500 17500 17500 17500
Rolnictwo w PKB 103000.00 103206 103103 103515 103103 104237
Górnictwo w PKB 370000.00 370740 370370 371850 370370 374444
Usługi w PKB 844000.00 845688 844844 848220 844844 854137
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 10.90 12 12.5 12.5 13 12.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 28.30 29 29 29 29 28.22
Populacja 82.10 84.5 84.5 84.5 84.5 85.7
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 27.80 35 33 30 32 25
Indeks Cen Konsumenta Cpi 193.80 222 233 236 256 320
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 175.20 254 263 237 228 262
Inflacja Żywności 28.70 40 40 45 45 50
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 52.88 45 50 35 30 15
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.20 1.3 1.6 1.5 2 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 164.00 185 189 201 216 271
Cpi Transport 218.10 224 237 232 288 360
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 18.00 18 18 18 18 18
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 12983.00 2500 6550 5150 4000 5000
Saldo Obrotów Bieżących 11061.00 -2200 -2800 -2800 -2800 -3500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.30 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Eksport 29336.00 16000 19500 18900 18000 20000
Import 16353.00 13500 12950 13750 14000 15000
Wydobycie Ropy Naftowej 2102.00 2000 2350 2450 2650 3100
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2430.20 900 900 900 900 1000
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 44.20 35 35 35 35 30
Budżet Państwa do PKB -4.40 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
Bilans Budżetu -778100.00 -825616 -825616 -825616 -825616 -888741
Wydatki Rządowe 256990.00 257504 257247 258275 257247 260077
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek od Towarów i Usług 8.00 8 8 8 8 8
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Przemysłowa -0.50 2.5 3.8 4 4.5 8
Produkcja Stali 2130.00 1750 1800 1800 1800 1800
Produkcja Samochodów 955923.00 800000 800000 800000 800000 800000
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wydatki Konsumpcyjne 706000.00 707412 706706 709530 706706 714480


Iran - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.