Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 42000.00 42168 42336 42504 42676 43018
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 -6.4 -6.8 2.5 2.5 3.5
Stopa Bezrobocia 12.20 12.2 12 12.5 12.2 11.5
Inflacja 48.00 48 37 35 33 32
Stopa Procentowa 18.00 18 18 18 18 18
Bilans Handlowy 12983.00 4408 5122 2500 2500 4000
Saldo Obrotów Bieżących 11061.00 2500 2500 3000 3000 2500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.30 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8
Dług Publiczny do PKB 44.20 40 40 35 35 35
Budżet Państwa do PKB -3.90 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 -6.4 -6.8 2.5 2.5 3.5
PKB 454.01 485 485 497 497 497
Pkb W Cenach Stałych 1677000.00 1569672 1562964 1718925 1718925 1617668
Środki Trwałe Brutto 197000.00 184392 183604 201925 201925 190030
Pkb Per Capita 6952.40 5800 5800 6300 6300 6300
Pkb Per Capita Ppp 19098.00 16400 16400 17500 17500 17500
Rolnictwo w PKB 103000.00 96408 95996 105575 105575 99356
Górnictwo w PKB 370000.00 346320 344840 379250 379250 356909
Usługi w PKB 844000.00 789984 786608 865100 865100 814139
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 12.20 12.2 12 12.5 12.2 11.5
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 48.00 48 37 35 33 32
Indeks Cen Konsumenta Cpi 179.70 210 208 222 233 274
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 175.20 189 234 261 254 339
Inflacja Żywności 71.90 85 67 50 35 67
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 52.88 48 50 45 50 30
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.80 2.5 2 2 1.6 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 148.20 178 183 185 189 242
Cpi Transport 181.90 243 199 224 237 263
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 18.00 18 18 18 18 18
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 12983.00 4408 5122 2500 2500 4000
Saldo Obrotów Bieżących 11061.00 2500 2500 3000 3000 2500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.30 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8
Eksport 29336.00 16469 17380 16000 19500 18000
Import 16353.00 12061 12258 13500 12950 14000
Wydobycie Ropy Naftowej 2213.00 2250 2200 3000 3350 3600
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2356.90 1100 1100 1200 1200 1200
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 44.20 40 40 35 35 35
Budżet Państwa do PKB -3.90 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Wydatki Rządowe 149000.00 139464 138868 152725 152725 143728
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek od Towarów i Usług 8.00 9 9 9 8 9
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Przemysłowa -0.50 1 0.9 2.5 3.8 4.5
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wydatki Konsumpcyjne 706000.00 660816 657992 723650 723650 681022


Iran - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.