Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 42000.00 42147 42294 42441 42592 42890
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 -4.9 -6.4 -6.8 2.5 2.5
Stopa Bezrobocia 12.20 12.5 12.2 12 12.5 11.5
Inflacja 52.10 50 48 37 35 32
Stopa Procentowa 18.00 20 20 20 20 18
Bilans Handlowy 12983.00 5790 4408 5122 2500 4000
Saldo Obrotów Bieżących 11061.00 2500 2500 2500 3000 2500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.30 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8
Dług Publiczny do PKB 44.20 40 40 40 35 35
Budżet Państwa do PKB -3.90 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 -4.9 -6.4 -6.8 2.5 2.5
PKB 439.51 410 410 410 451 451
Pkb W Cenach Stałych 1677000.00 1594827 1569672 1562964 1718925 1602038
Środki Trwałe Brutto 197000.00 187347 184392 183604 201925 188194
Pkb Per Capita 6946.86 5800 5800 5800 6300 6300
Pkb Per Capita Ppp 19082.62 16400 16400 16400 17500 17500
Rolnictwo w PKB 103000.00 97953 96408 95996 105575 98396
Górnictwo w PKB 370000.00 351870 346320 344840 379250 353461
Usługi w PKB 844000.00 802644 789984 786608 865100 806273
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 12.20 12.5 12.2 12 12.5 11.5
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 52.10 50 48 37 35 32
Indeks Cen Konsumenta Cpi 173.50 184 210 208 222 274
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 175.20 189 234 261 254 339
Inflacja Żywności 81.70 88 85 67 50 25
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.50 3.5 2.5 2 2 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 141.20 173 178 183 185 242
Cpi Transport 177.70 183 243 199 224 263
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 18.00 20 20 20 20 18
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy 12983.00 5790 4408 5122 2500 4000
Saldo Obrotów Bieżących 11061.00 2500 2500 2500 3000 2500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.30 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8
Eksport 29336.00 18000 16469 17380 16000 18000
Import 16353.00 12210 12061 12258 13500 14000
Wydobycie Ropy Naftowej 2370.00 3000 3050 3050 3400 3300
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2356.90 1100 1100 1100 1200 1200
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 44.20 40 40 40 35 35
Budżet Państwa do PKB -3.90 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Wydatki Rządowe 149000.00 141699 139464 138868 152725 142340
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek od Towarów i Usług 8.00 9 9 9 9 9
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Produkcja Przemysłowa -0.50 3.5 4 0.57 2.5 0.62
Produkcja Stali 2165.00 1750 1750 1750 1750 1800
Produkcja Samochodów 955923.00 700000 700000 700000 800000 800000
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Wydatki Konsumpcyjne 706000.00 671406 660816 657992 723650 674442


Iran - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.