Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 42000.00 42000 42000 42000 42000 42000
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 -9 0.4 0.6 0.9 0.9
Stopa Bezrobocia 10.90 14.5 15 15.5 15.5 16
Inflacja 28.30 45 35 33 30 32
Stopa Procentowa 18.00 18 18 18 18 18
Bilans Handlowy 12983.00 5122 2500 2500 6550 4000
Saldo Obrotów Bieżących 11061.00 -2100 -2200 -2800 -2800 -2800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.30 -0.5 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
Dług Publiczny do PKB 44.20 40 35 35 35 35
Budżet Państwa do PKB -3.90 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 -9 0.4 0.6 0.9 0.9
PKB 454.01 485 497 497 497 497
Pkb W Cenach Stałych 1677000.00 1526070 1683708 1687062 1692093 1539805
Środki Trwałe Brutto 197000.00 179270 197788 198182 198773 180883
Pkb Per Capita 6952.40 5800 6300 6300 6300 6300
Pkb Per Capita Ppp 19098.00 16400 17500 17500 17500 17500
Rolnictwo w PKB 103000.00 93730 103412 103618 103927 94574
Górnictwo w PKB 370000.00 336700 371480 372220 373330 339730
Usługi w PKB 844000.00 768040 847376 849064 851596 774952
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 10.90 14.5 15 15.5 15.5 16
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 28.30 45 35 33 30 32
Indeks Cen Konsumenta Cpi 184.90 208 222 233 236 274
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 175.20 234 261 254 263 339
Inflacja Żywności 33.60 50 45 35 35 30
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 52.88 50 45 50 35 30
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.70 2 1.3 1.6 1.5 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 161.20 183 185 189 201 242
Cpi Transport 180.50 199 224 237 232 263
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 18.00 18 18 18 18 18
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 12983.00 5122 2500 2500 6550 4000
Saldo Obrotów Bieżących 11061.00 -2100 -2200 -2800 -2800 -2800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.30 -0.5 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
Eksport 29336.00 17380 16000 19500 18900 18000
Import 16353.00 12258 13500 12950 13750 14000
Wydobycie Ropy Naftowej 2146.00 2200 3000 3350 3450 3600
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2430.20 1100 900 900 900 900
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 44.20 40 35 35 35 35
Budżet Państwa do PKB -3.90 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Wydatki Rządowe 256990.00 135590 149596 149894 150341 136810
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek od Towarów i Usług 8.00 9 9 9 8 9
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Przemysłowa -0.50 0.9 2.5 3.8 4 4.5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wydatki Konsumpcyjne 706000.00 642460 708824 710236 712354 648242


Iran - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.