Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 74.55 74.68 75.02 75.37 75.71 76.4
Indeks Giełdowy 39645.07 38481 37587 36716 35866 34164
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.88 5.94 5.99 6.05 6.1 6.21

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -25.20 3.5 1.9 2.3 1.4 2.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB -23.90 -4 2.5 15 8.5 5.5
Stopa Bezrobocia 6.70 7 7.2 6.9 6.5 6.3
Inflacja 7.34 6.9 6.2 5 5.5 4.5
Stopa Procentowa 4.00 3.75 3.5 3.5 3.5 3.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.00 3 3 3 3 3
Bilans Handlowy -2720.00 -14100 -9200 -11100 -11750 -14100
Saldo Obrotów Bieżących 19800.00 7000 -10000 -17000 -15000 -12600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.90 0.4 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Dług Publiczny do PKB 69.62 75 80 80 80 80
Budżet Państwa do PKB -4.59 -10 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4
Koniunktura w Przemyśle 99.50 104 115 116 118 99
Przemysłowy PMI 56.80 50.8 51.4 52 51 51
PMI dla Usług 49.80 51.9 53.2 52 51 52.6
Optymizm Konsumentów 63.70 81 95 93 96 89
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 35 25.17 25.17 25.17 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -25.20 3.5 1.9 2.3 1.4 2.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB -23.90 -4 2.5 15 8.5 5.5
PKB 2875.14 2610 2850 2850 2850 2850
Pkb W Cenach Stałych 26895.56 39924 34970 38987 43741 42519
Produkt Narodowy Brutto 14522931.00 15917344 13942014 14886004 16701371 16951971
Środki Trwałe Brutto 5991.92 13203 10290 11217 12585 14061
Pkb Per Capita 2169.10 1900 2100 2100 2100 2100
Pkb Per Capita Ppp 6754.30 6610 7500 7500 7500 7500
Rolnictwo w PKB 4546.58 6687 5855 5439 6102 7121
Budownictwo w PKB 1307.50 3142 2490 2737 3071 3346
Przemysł w PKB 3513.96 6445 5342 6209 6966 6864
Górnictwo w PKB 712.09 994 812 1120 1257 1058
Administracja Publiczna w PKB 3746.56 4921 4609 4937 5539 5241
Media w PKB 758.77 808 699 767 861 860

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 6.70 7 7.2 6.9 6.5 6.3
Uczestnictwo w Rynku Pracy 49.80 51.5 51.5 52 52 52.5
Populacja 1312.24 1326 1340 1340 1340 1340
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Płaca Minimalna 178.00 178 178 178 178 178
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.70 26 26 26 26 26

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 7.34 6.9 6.2 5 5.5 4.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 156.50 161 158 159 163 168
Deflator Pkb 138.80 144 143 142 142 145
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 122.90 125 124 122 127 131
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.32 1.8 2.7 2.5 3.4 4.5
Wskaźnik Cen Importowych 402.00 385 400 400 400 400
Wskaźnik Cen Eksportowych 569.00 510 515 515 515 515
Inflacja Żywności 10.68 8.8 7 6 6.1 5.3
Oczekiwania inflacyjne 10.20 10.6 10.3 9.5 9.6 9.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.16 0.6 0.8 1.2 0.6 0.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 156.50 163 165 162 165 171
Cpi Transport 140.60 139 138 142 147 145

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 4.00 3.75 3.5 3.5 3.5 3.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.00 3 3 3 3 3
Stopa Międzybankowa 3.19 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11
Bilans Banku Centralnego 26948.13 25500 19100 18300 17500 17900
Rezerwy Walutowe 560532.00 533000 510000 500000 513000 522000
Tempo Wzrostu Kredytów 5.70 5.4 5.9 6.1 6.3 6.2
Stopa Reverse Repo 3.35 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -2720.00 -14100 -9200 -11100 -11750 -14100
Saldo Obrotów Bieżących 19800.00 7000 -10000 -17000 -15000 -12600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.90 0.4 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Import 30310.00 32400 35800 38500 39850 37200
Eksport 27580.00 24200 26600 27400 28100 29900
Terms of Trade 73.70 78.04 75.49 77.67 77.67 84.21
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 17800.00 5800 3200 2800 1700 2600
Rachunek kapitałowy -780.34 -230 29 100 -75 7.98
Transfery Pieniężne od Emigrantów 12426.61 14000 14900 14800 14000 13800
Przyjazdy Turystów 328462.00 250000 310000 390000 395000 400000
Rezerwy Złota 657.70 632 632 632 650 650

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 69.62 75 80 80 80 80
Budżet Państwa do PKB -4.59 -10 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4
Bilans Budżetu -9139.93 -6208 -6208 -7600 -7500 -6208
Wydatki Rządowe 4866.36 3890 3722 3903 4379 4143
Dochody Budżetu Państwa 5654.17 4500 9500 10200 10700 11500
Wydatki Budżetu Państwa 14794.10 16700 17100 17700 18000 19500
Wydatków Rządowych W Pkb 13.21 13.6 14 14 14 14

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 35 25.17 25.17 25.17 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.00 12 12 12 12 12

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle 99.50 104 115 116 118 99
Przemysłowy PMI 56.80 50.8 51.4 52 51 51
PMI dla Usług 49.80 51.9 53.2 52 51 52.6
Produkcja Przemysłowa -8.00 6.8 5.4 3.9 6.7 4.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.30 2 0.9 1.4 0.8 1
Produkcja Dóbr w Fabrykach -8.60 7 7 4.2 3.9 5.6
Produkcja Samochodów 201948.00 157000 170000 181000 183000 195000
Rejestracje nowych samochodów 197555.00 165000 160000 160000 215000 219000
Produkcja Stali 8520.00 9100 9100 8700 8600 8740
Produkcja w Górnictwie -9.80 4.1 4.1 3.5 2 2.1
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.60 51 51.8 52.3 50 52.5
Produkcja Cementu 24229.00 26000 27000 29000 30900 31791

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów 63.70 81 95 93 96 89
Wydatki Konsumpcyjne 14611.64 23578 20951 21782 24439 25111
Rozporządzalny Dochód Osobisty 206752290.00 219932018 198482198 211921097 237765134 234227599
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.00 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 12.60 11.5 11.5 11.5 11.5 12
Cena Benzyny 1.09 0.94 0.91 0.87 0.82 0.89

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 109.00 115 118 118 117 119
Produkcja Budowlana -0.80 2 2 4.2 5.1 3


Indie - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.