Indie - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.


Przegląd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.90 1.7 1.8 1.5 1.4 1.3
Stopa Bezrobocia 3.52 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6
Inflacja 3.31 3.7 4.5 5 5.1 4.8
Stopa Procentowa 6.50 7 7 7 7.25 6.75
Bilans Handlowy -13980.00 -14900 -14800 -15337 -14771 -11100
Dług Publiczny do PKB 68.70 69.2 69 69 69 70
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Waluta 72.48
73.23 73.53 73.85 74.15 75.41
Indeks Giełdowy 34900.80
35941 35632 35324 35020 33829
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.80
8.06 8.14 8.22 8.3 8.62
PKB Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.90
1.7 1.8 1.5 1.4 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.20
7.6 7.5 7.4 7.3 6.4
PKB 2597.49
2700 2900 2900 2900 3100
Pkb W Cenach Stałych 33739.83
34900 37376 36237 36203 39881
Produkt Narodowy Brutto 12865461.00
13843236 13830371 13817505 13804640 15819164
Środki Trwałe Brutto 10652.17
11018 12024 11440 11430 12591
Pkb Per Capita 1963.55
2500 3100 3100 3100 3500
Pkb Per Capita Ppp 6426.67
6900 7100 7100 7100 7200
Rolnictwo w PKB 4197.47
6097 5116 4508 4504 6968
Budownictwo w PKB 2491.03
2554 2595 2675 2673 2919
Przemysł w PKB 5690.94
5668 6388 6112 6106 6477
Górnictwo w PKB 1009.54
960 1238 1084 1083 1098
Administracja Publiczna w PKB 3922.11
4317 4469 4212 4208 4933
Media w PKB 713.83
690 700 767 766 789
praca Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Bezrobocia 3.52
3.5 3.6 3.6 3.6 3.6
Pracujący 29650.00
30126 30155 30183 30212 32200
Bezrobotni Zarejestrowani 44.85
43.15 42.95 42.75 42.54 44.2
Uczestnictwo w Rynku Pracy 52.50
53.54 51.46 51.79 52.13 55.32
Populacja 1283.60
1320 1300 1303 1306 1340
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00
60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00
60 60 60 60 60
Koszty Utrzymania Rodziny 19400.00
18500 19800 17400 17400 19800
Koszty Utrzymania 10300.00
14000 10986 10984 10982 18000
Przeciętne Wynagrodzenia 272.19
362 386 386 386 400
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 43200.00
65500 45500 45489 45396 46500
Wynagrodzenia w Przemyśle 347.30
450 470 470 470 500
Płace Nisko Wykwalifikowanych 10900.00
16000 17000 11833 11849 18000
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.90
15.2 15.5 15.5 15.5 13.5
Ceny Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflacja 3.31
3.7 4.5 5 5.1 4.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 140.60
142 143 145 147 156
Deflator Pkb 128.80
130 122 123 123 145
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 120.80
121 122 125 126 135
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.13
5 4.9 5.2 4.3 5.9
Wskaźnik Cen Importowych 376.00
393 403 408 413 429
Wskaźnik Cen Eksportowych 513.00
520 523 529 536 510
Inflacja Żywności -0.86
3.2 3.9 4.3 2.9 4.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.29
0.2 0.39 0.36 0.35 0.32
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 146.30
144 148 150 153 159
Cpi Transport 126.90
123 126 130 132 135
Pieniądz Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Procentowa 6.50
7 7 7 7.25 6.75
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4.00
4 4 4 4 4
Stopa Międzybankowa 6.94
7.19 7.19 7.19 7.44 6.94
Podaż Pieniądza M1 32135.50
32014 32037 32053 32049 32055
Podaż Pieniądza M2 33429.66
33545 33392 33422 33418 33419
Podaż Pieniądza M3 144412.92
146080 148949 151744 154537 179446
Bilans Banku Centralnego 18504.94
18118 17719 17884 17850 17846
Rezerwy Walutowe 393130.00
388722 385030 383103 382096 381000
Tempo Wzrostu Kredytów 14.60
12.5 15.05 15.06 15.07 12
Stopa Reverse Repo 6.25
6.5 6.5 6.5 6.5 5.5
Handel Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bilans Handlowy -13980.00
-14900 -14800 -15337 -14771 -11100
Eksport 27950.00
29500 27677 27154 27725 28900
Import 41930.00
44400 42477 42491 42497 43000
Saldo Obrotów Bieżących -15807.13
-18000 -13000 -15000 -12000 -14600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90
-2.6 -2.2 -2.2 -2.2 -1.8
Dług Zagraniczny 514395.00
519000 524000 528000 532000 561000
Terms of Trade 73.30
77.51 78.02 78.09 78.16 66
Rachunek kapitałowy 17.43
20.8 8.1 8.64 4.43 7.93
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1898.00
2616 2695 2684 2687 2686
Transfery Pieniężne od Emigrantów 12638.86
12462 12536 12576 12539 12546
Przyjazdy Turystów 719121.00
825100 841500 812300 810900 762000
Rezerwy Złota 573.10
573 573 573 573 573
Wydobycie Ropy Naftowej 697.00
702 702 702 702 702
Indeks Terroryzmu 7.53
7.53 7.53 7.53 7.53 7.53
Bronie Sprzedaży 56.00
46.27 45.53 44.8 44.06 35.62
Rząd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Dług Publiczny do PKB 68.70
69.2 69 69 69 70
Budżet Państwa do PKB -3.53
-3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3
Bilans Budżetu -5947.32
-6263 -4878 -4569 -4921 -6208
Wydatki Rządowe 3972.15
3499 3559 4266 4262 3998
Dochody Budżetu Państwa 7094.83
11200 15500 2350 6569 12500
Wydatki Budżetu Państwa 13042.15
17463 20378 6919 11490 18708
Wydatki Wojskowe 59757.10
61245 61390 61535 61680 65107
Wydatków Rządowych W Pkb 12.74
12.74 12.74 12.74 12.74 12.74
Biznes Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Koniunktura w przemyśle 64.90
57 63.85 56.5 56 59
Przemysłowy PMI 53.10
52.1 51.9 51.8 52 52.8
PMI dla Usług 52.20
52.1 50.4 51.5 51.95 51.9
Produkcja Przemysłowa 4.50
4.1 4.8 4.5 5.4 6.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.60
0.19 0.38 0.54 0.6 0.87
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.60
4.1 6.2 4.8 4 5.6
Zmiany Zapasów 237.18
284 301 318 330 366
Produkcja Samochodów 251411.00
218189 262936 230628 254058 238720
Rejestracje nowych samochodów 263059.00
257380 259395 258704 258932 258877
Szybkość Internetu 6492.06
11681 12339 12979 13600 18445
Adresy IP 9378846.00
9485862 9489341 9489453 9489262 9490569
Produkcja w Górnictwie 0.20
2.8 2.3 1.7 1.91 2.1
Produkcja Stali 8520.00
8725 8705 8663 8672 8678
Produkcja Cementu 25625.00
27460 29690 26097 25656 29791
Index Konkurencyjności 62.02
62.52 62.52 62.52 62.52 65.02
Ranking Konkurencyjności 58.00
58 58 58 58 58
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.00
53 52 52.4 53 52.5
Indeks Percepcji Korupcji 40.00
40 40 40 40 40
Ranking Korupcji 81.00
81 81 81 81 81
Łatwość Prowadzenia Biznesu 77.00
128 116 77 116 116
Konsument Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Optymizm Konsumentów 95.00
101 100 96 98 97
Wydatki Konsumpcyjne 18526.63
20649 20413 19898 19879 23596
Rozporządzalny Dochód Osobisty 169623970.00
183284086 186581355 189878625 193175894 231000000
Oszczędności Gospodarstw Domowych 26099.21
27600 28034 28468 28902 32403
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.45
9.7 9.7 9.7 9.95 9.45
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 11.40
11.82 11.95 12.08 12.2 13.09
Cena Benzyny 1.08
1.06 1.05 0.93 0.86 0.92
Budownictwo Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 148.00
154 152 154 155 175
Produkcja Budowlana 4.30
4.5 5.14 4.4 5.15 3
Podatki Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Podatek Dochodowy Firmy 34.61
34.61 34.61 34.61 34.61 34.61
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88
35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
Podatek od Towarów i Usług 18.00
18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 24.00
24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00
12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.00
12 12 12 12 12
Klimat Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Temperatura 18.62
20.64 20.01 24.36 24.51 24.46
Osad 6.30
35.48 14.75 85.6 85.94 89.85INDIE - PROGNOZY - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE