Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 75.48 75.98 76.33 76.68 77.03 77.72
Indeks Giełdowy 32101.84 31304 30577 29869 29176 27792
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.00 6.04 6.1 6.15 6.21 6.32

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.10 -7.2 -3.4 1.5 1.1 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.70 1 1.1 1.5 1.9 2.5
Stopa Bezrobocia 7.80 10 11.5 12 11.7 9.8
Inflacja 5.84 4.5 4.6 5.2 5.2 4.5
Stopa Procentowa 4.00 4 3.75 3.5 3.75 3.75
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.00 3 3 3 3 3
Bilans Handlowy -6760.00 -14200 -9300 -14100 -9200 -14100
Saldo Obrotów Bieżących -1400.00 -8000 -7000 -9000 -12000 -12600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.10 -1.6 -1.6 -1.6 -2.2 -2.2
Dług Publiczny do PKB 69.62 75 75 75 80 80
Budżet Państwa do PKB -3.34 -10 -10 -10 -7.4 -7.4
Koniunktura w Przemyśle 105.00 92 95 94 96 99
PMI dla Usług 5.40 42 44 48 50.2 52.6
Przemysłowy PMI 27.40 43 47 50.8 50.2 51
Optymizm Konsumentów 83.70 69 72 71 75 79
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.10 -7.2 -3.4 1.5 1.1 1.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.70 1 1.1 1.5 1.9 2.5
PKB 2800.00 2950 2950 2950 3100 3100
Pkb W Cenach Stałych 36650.03 35653 36270 37200 37346 38130
Produkt Narodowy Brutto 14522931.00 14024731 14031708 14740775 14798867 15109294
Środki Trwałe Brutto 10718.87 11351 10390 10880 10923 11152
Pkb Per Capita 2104.20 2900 2900 2900 2180 3200
Pkb Per Capita Ppp 6899.20 7148 7200 7200 7148 7440
Rolnictwo w PKB 6091.05 4414 3684 6182 6207 6337
Budownictwo w PKB 2601.70 2650 2462 2641 2651 2707
Przemysł w PKB 5593.35 5773 5804 5677 5700 5819
Górnictwo w PKB 854.29 932 703 867 871 889
Administracja Publiczna w PKB 4749.47 4233 4640 4821 4840 4941
Media w PKB 728.17 820 800 739 742 758

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 7.80 10 11.5 12 11.7 9.8
Uczestnictwo w Rynku Pracy 49.80 51.5 51.5 51.5 51.5 52.5
Populacja 1312.24 1326 1326 1326 1340 1340
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Koszty Utrzymania Rodziny 19400.00 18500 18500 19800 19800 20000
Płaca Minimalna 178.00 178 178 178 190 190
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 43200.00 45500 45500 46500 46500 47500
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.70 24 24 24 24 24

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 5.84 4.5 4.6 5.2 5.2 4.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 148.60 150 153 158 156 165
Deflator Pkb 138.80 136 136 142 142 145
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 121.10 125 125 128 126 133
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.00 3.2 3.4 3.9 3.9 4.5
Wskaźnik Cen Importowych 376.00 385 385 385 385 400
Wskaźnik Cen Eksportowych 513.00 510 510 510 510 510
Inflacja Żywności 8.76 12 10 5.8 5.8 4.3
Oczekiwania inflacyjne 9.20 5.5 5.1 4.5 4.5 5.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.34 0.6 0.4 0.32 0.32 0.32
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 154.50 157 159 161 163 168
Cpi Transport 129.90 131 132 136 137 142

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 4.00 4 3.75 3.5 3.75 3.75
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.00 3 3 3 3 3
Stopa Międzybankowa 3.28 3.48 3.23 2.98 3.23 3.23
Bilans Banku Centralnego 26848.05 18200 18200 19426 19426 19826
Rezerwy Walutowe 487039.00 424000 428000 420000 420000 422000
Tempo Wzrostu Kredytów 6.50 13 11.5 12 12 12
Stopa Reverse Repo 3.35 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -6760.00 -14200 -9300 -14100 -9200 -14100
Saldo Obrotów Bieżących -1400.00 -8000 -7000 -9000 -12000 -12600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.10 -1.6 -1.6 -1.6 -2.2 -2.2
Import 17120.00 32700 29100 32400 39800 36200
Eksport 10360.00 18500 19800 22200 30600 25900
Terms of Trade 73.30 75.49 75.49 75.49 75.49 78.43
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2874.00 4000 4000 2800 2800 2600
Rachunek kapitałowy -149.89 12 12 12 12 7.98
Transfery Pieniężne od Emigrantów 15185.47 13500 15500 14000 14000 13800
Przyjazdy Turystów 328462.00 720000 720000 1100000 900000 1255000
Rezerwy Złota 641.80 630 630 632 632 650
Wydobycie Ropy Naftowej 649.00 700 700 700 700 702

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 69.62 75 75 75 80 80
Budżet Państwa do PKB -3.34 -10 -10 -10 -7.4 -7.4
Bilans Budżetu -10364.85 -4400 -6400 -6200 -6200 -6000
Wydatki Rządowe 3823.38 4305 4641 3881 3896 3978
Dochody Budżetu Państwa 14288.69 3400 8200 13500 13500 15500
Wydatki Budżetu Państwa 24653.54 7800 14600 19700 19700 21500
Wydatków Rządowych W Pkb 13.21 13.6 13.6 13.6 14 14

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.00 12 12 12 12 12

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle 105.00 92 95 94 96 99
PMI dla Usług 5.40 42 44 48 50.2 52.6
Przemysłowy PMI 27.40 43 47 50.8 50.2 51
Produkcja Przemysłowa -16.70 2.2 1.5 3.5 3.5 4.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -10.00 -5 -2 0.87 0.87 0.87
Produkcja Dóbr w Fabrykach -20.60 2.5 1.8 5.6 5.6 5.6
Produkcja Samochodów 128862.00 190000 230000 200000 200000 218720
Rejestracje nowych samochodów 110410.00 245000 245000 210000 210000 215000
Produkcja w Górnictwie 0.00 3 3 2.1 2.1 2.1
Produkcja Stali 3137.00 8950 8950 9600 9600 9650
Zbiorczy Wskaźnik PMI 7.20 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5
Produkcja Cementu 24934.00 29500 275000 30091 30091 31791

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów 83.70 69 72 71 75 79
Wydatki Konsumpcyjne 21662.35 19934 20221 21987 22074 22537
Rozporządzalny Dochód Osobisty 206752290.00 193781537 193877946 209853574 210680584 215099914
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.40 9.4 9.15 8.9 9.15 9.15
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 12.20 11.5 11.5 11.5 11.5 12
Cena Benzyny 0.94 0.88 0.84 0.8 0.76 0.72

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 114.00 123 125 130 130 142
Produkcja Budowlana -6.50 2.5 2.5 3 3 3


Indie - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.