Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 74.73 75.09 75.43 75.78 76.13 76.81
Indeks Giełdowy 48099.84 46600 45517 44463 43432 41371
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.09 6.13 6.19 6.25 6.3 6.42

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 7.90 2.3 1.4 2.2 1.3 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.40 15 8.5 5.5 5.7 7
Stopa Bezrobocia 6.50 6.9 6.5 6.3 6.4 6.2
Inflacja 5.52 5 5.5 4.4 4.2 4.1
Stopa Procentowa 4.00 4 4 4 4.25 4.75
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.50 3 3 3 3 3
Bilans Handlowy -13930.00 -12100 -15750 -14100 -12000 -7200
Saldo Obrotów Bieżących -1723.59 -2400 -1500 -2600 -44400 -14400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.90 -1.5 -1.5 -1.5 -2.6 -2.6
Dług Publiczny do PKB 69.62 85 85 85 84 84
Budżet Państwa do PKB -9.50 -7.4 -7.4 -7.4 -6.7 -6.7
Koniunktura w Przemyśle 114.10 116 118 109 107 102
Przemysłowy PMI 55.40 52 51 51 52.3 51
PMI dla Usług 54.60 52 51 52.6 52 50.8
Optymizm Konsumentów 52.00 63 76 89 91 85
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 25.17 25.17 35 35 25.17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 7.90 2.3 1.4 2.2 1.3 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.40 15 8.5 5.5 5.7 7
PKB 2868.93 2850 2850 2850 3000 3000
Pkb W Cenach Stałych 36222.75 38987 30930 42519 34964 37412
Produkt Narodowy Brutto 13280223.00 14886004 16701371 16951971 15321692 16394211
Środki Trwałe Brutto 11939.93 11217 6891 14061 10124 10833
Pkb Per Capita 2169.10 2100 2100 2100 2320 2320
Pkb Per Capita Ppp 6754.30 7500 7500 7500 7500 8000
Rolnictwo w PKB 6364.44 5439 5229 7121 4012 4292
Budownictwo w PKB 2730.26 2737 1504 3346 2354 2519
Przemysł w PKB 5555.96 6209 4041 6864 6116 6544
Górnictwo w PKB 728.31 1120 819 1058 661 708
Administracja Publiczna w PKB 4499.36 4937 4309 5241 4308 4609
Media w PKB 756.51 767 873 860 876 938

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 6.50 6.9 6.5 6.3 6.4 6.2
Uczestnictwo w Rynku Pracy 49.80 52 52 52.5 52.5 52.5
Populacja 1347.12 1361 1361 1361 1373 1373
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Płaca Minimalna 178.00 178 178 178 190 190
Stopa Bezrobocia Młodzieży 34.70 26 26 26 26 26

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 5.52 5 5.5 4.4 4.2 4.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 156.80 159 165 164 163 171
Deflator Pkb 146.10 142 142 145 145 152
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 129.30 122 127 130 132 136
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.39 2.5 3.4 4.5 4 4.5
Wskaźnik Cen Importowych 402.00 400 400 400 407 407
Wskaźnik Cen Eksportowych 569.00 515 515 515 570 570
Inflacja Żywności 4.94 6 6.1 5.3 5.1 5.3
Oczekiwania inflacyjne 10.20 9.5 9.6 9.1 9.2 8.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.13 1.2 0.6 0.9 0.5 0.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 159.90 162 165 165 167 171
Cpi Transport 146.20 142 148 148 152 154

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 4.00 4 4 4 4.25 4.75
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.50 3 3 3 3 3
Stopa Międzybankowa 3.35 3.32 3.32 3.32 3.57 3.57
Podaż Pieniądza M1 45646.87 42601 39601 39598 39598 40598
Podaż Pieniądza M2 47554.20 46419 45419 41419 41419 40419
Podaż Pieniądza M3 186137.28 177379 177379 176503 176503 176503
Bilans Banku Centralnego 29476.34 28300 27500 27900 26300 24200
Rezerwy Walutowe 581210.00 550000 543000 522000 522000 512000
Tempo Wzrostu Kredytów 5.60 6.1 6.3 6.2 6.1 6.4
Stopa Reverse Repo 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -13930.00 -12100 -15750 -14100 -12000 -7200
Saldo Obrotów Bieżących -1723.59 -2400 -1500 -2600 -44400 -14400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.90 -1.5 -1.5 -1.5 -2.6 -2.6
Import 48380.00 39500 43850 47200 42100 40100
Eksport 34450.00 27400 28100 29900 30100 32900
Terms of Trade 73.70 77.67 77.67 84.21 77.67 71.4
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3520.00 3800 2700 2600 2400 3600
Rachunek kapitałowy -166.97 100 -75 -75 27 7.98
Transfery Pieniężne od Emigrantów 14015.54 14800 14000 13800 13800 13800
Przyjazdy Turystów 0.00 390000 395000 400000 400000 510000
Rezerwy Złota 676.61 662 650 650 650 650

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 69.62 85 85 85 84 84
Budżet Państwa do PKB -9.50 -7.4 -7.4 -7.4 -6.7 -6.7
Bilans Budżetu -14055.47 -10600 -8040 -6208 -10920 -8000
Wydatki Rządowe 3551.03 3903 5596 4143 3823 4091
Dochody Budżetu Państwa 14130.96 1460 5110 10980 17200 11500
Wydatki Budżetu Państwa 28186.43 9500 15100 21900 26500 19500
Wydatków Rządowych W Pkb 13.21 20 20 20 19 19

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 25.17 25.17 35 35 25.17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.00 12 12 12 12 12

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 114.10 116 118 109 107 102
Przemysłowy PMI 55.40 52 51 51 52.3 51
PMI dla Usług 54.60 52 51 52.6 52 50.8
Produkcja Przemysłowa -3.60 15.1 6.7 4.5 4 4.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -5.00 1.4 0.8 1 0.3 0.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.70 4.2 3.9 3.9 3.8 5.6
Produkcja Samochodów 202645.00 221000 233000 195000 190000 195000
Rejestracje nowych samochodów 194780.00 180000 215000 219000 217000 220000
Produkcja Stali 9100.00 8700 8600 8740 8740 8650
Produkcja w Górnictwie -5.50 3.5 2 2 1.5 2.4
Zbiorczy Wskaźnik PMI 56.00 52.3 51 53 52 51.1
Produkcja Cementu 29038.00 29000 30900 31791 31791 32791

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 52.00 63 76 89 91 85
Wydatki Konsumpcyjne 21217.19 21782 16803 25111 18951 20277
Rozporządzalny Dochód Osobisty 199689740.00 211921097 237765134 234227599 218123666 233392323
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.80 8.8 8.8 8.8 9.05 9.05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 37.30 11.5 11.5 12 12 12
Cena Benzyny 1.24 1.1 1.05 0.89 0.95 0.9

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 101.00 118 117 119 118 120
Produkcja Budowlana -4.60 4.2 5.1 5.1 3.5 3


Indie - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.