Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 71.16 72.12 72.46 72.82 73.16 73.86
Indeks Giełdowy 41323.81 40937 40469 40010 39554 38656
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.63 6.58 6.64 6.7 6.77 6.9
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 1.2 1.3 1.1 1.3 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.50 5.1 5.6 6.2 6 5.5
Stopa Bezrobocia 8.50 7.8 7.5 7.3 6.1 6.4
Inflacja 7.35 5.7 4.5 5 5.2 4.5
Stopa Procentowa 5.15 4.9 4.7 4.5 4.5 3.75
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4.00 4 4 4 4 4
Bilans Handlowy -11250.00 -17000 -14200 -13300 -14100 -14100
Saldo Obrotów Bieżących -6253.68 -11000 -9000 -10000 -14600 -14600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.30 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.5
Dług Publiczny do PKB 68.30 70 70 70 70 68
Budżet Państwa do PKB -3.42 -3 -3 -3 -3 -3
Koniunktura w Przemyśle 112.80 115 112 111 112 111
Przemysłowy PMI 52.70 50.8 51 51.1 50.8 51
PMI dla Usług 53.30 49.8 50.8 51.4 51.9 52.6
Optymizm Konsumentów 89.40 95 98 98 101 102
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 1.2 1.3 1.1 1.3 1.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.50 5.1 5.6 6.2 6 5.5
PKB 2726.32 3100 3100 3100 3100 3420
Pkb W Cenach Stałych 35993.34 38147 36856 37109 38153 40251
Produkt Narodowy Brutto 13954956.00 14310807 14345695 14387560 14792253 15605827
Środki Trwałe Brutto 11276.75 11713 11990 11626 11953 12611
Pkb Per Capita 2104.20 2900 2900 2900 2900 3200
Pkb Per Capita Ppp 6899.20 7200 7200 7200 7200 7200
Rolnictwo w PKB 3651.61 4985 4457 3765 3871 4084
Budownictwo w PKB 2621.49 2652 2891 2703 2779 2932
Przemysł w PKB 5765.60 6325 5840 5944 6112 6448
Górnictwo w PKB 727.76 1169 1017 750 771 814
Administracja Publiczna w PKB 4674.34 4728 4283 4819 4955 5227
Media w PKB 766.25 710 809 790 812 857
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 8.50 7.8 7.5 7.3 6.1 6.4
Uczestnictwo w Rynku Pracy 49.80 51.5 51.5 51.5 51.5 52.5
Populacja 1298.04 1319 1321 1325 1327 1341
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 43200.00 45500 45500 45500 46500 47500
Płace Nisko Wykwalifikowanych 10900.00 17000 17000 17000 18000 18000
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.70 23.4 24 24 24 24
Koszty Utrzymania Rodziny 19400.00 18500 18500 18500 19800 20000
Płaca Minimalna 176.00 190 190 190 190 165
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 7.35 5.7 4.5 5 5.2 4.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 150.40 149 150 152 158 165
Deflator Pkb 134.80 138 136 135 142 148
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 122.80 122 125 125 127 133
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.59 1.9 3.2 3.4 3.9 4.5
Wskaźnik Cen Importowych 376.00 385 385 385 385 400
Wskaźnik Cen Eksportowych 513.00 510 510 510 510 510
Inflacja Żywności 14.12 14.2 12 10 5.8 4.3
Oczekiwania inflacyjne 8.10 5.5 5.5 5.1 4.5 5.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.21 0.5 0.6 0.4 0.32 0.32
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 152.80 158 157 159 161 168
Cpi Transport 129.50 132 131 131 136 142
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 5.15 4.9 4.7 4.5 4.5 3.75
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4.00 4 4 4 4 4
Stopa Międzybankowa 5.14 5.03 4.83 4.63 4.63 4.63
Rezerwy Walutowe 461214.00 423000 424000 428000 420000 422000
Bilans Banku Centralnego 20581.39 19422 18200 18200 19426 19826
Tempo Wzrostu Kredytów 7.60 12 13 11.5 12 12
Stopa Reverse Repo 4.90 4.85 4.7 4.6 4.5 4.5
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -11250.00 -17000 -14200 -13300 -14100 -14100
Saldo Obrotów Bieżących -6253.68 -11000 -9000 -10000 -14600 -14600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.30 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.5
Import 38610.00 42600 43700 44100 44400 45100
Eksport 27360.00 32200 29500 30800 32200 34900
Terms of Trade 73.30 75.49 75.49 75.49 75.49 78.43
Rachunek kapitałowy -96.61 8.64 12 12 12 7.98
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1175.00 3600 4000 4000 2800 2600
Transfery Pieniężne od Emigrantów 16373.32 13000 13500 15500 14000 13800
Przyjazdy Turystów 1091946.00 985200 720000 720000 1350000 1255000
Rezerwy Złota 618.16 630 630 630 632 650
Wydobycie Ropy Naftowej 658.00 700 700 700 700 702
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 68.30 70 70 70 70 68
Budżet Państwa do PKB -3.42 -3 -3 -3 -3 -3
Bilans Budżetu -8078.34 -6800 -4400 -6400 -6200 -6000
Wydatki Rządowe 4725.76 3781 4337 4872 5009 5285
Dochody Budżetu Państwa 10122.23 17600 3400 8200 13500 15500
Wydatki Budżetu Państwa 18200.57 24400 7800 14600 19700 21500
Wydatków Rządowych W Pkb 13.04 14 14 14 14 13.5
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.00 12 12 12 12 12
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 112.80 115 112 111 112 111
Przemysłowy PMI 52.70 50.8 51 51.1 50.8 51
PMI dla Usług 53.30 49.8 50.8 51.4 51.9 52.6
Produkcja Przemysłowa 1.80 1.1 2.2 1.5 3.5 4.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.70 1.2 -5 -2 0.87 0.87
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.70 1.2 2.5 1.8 5.6 5.6
Produkcja Samochodów 163422.00 230000 190000 230000 200000 218720
Rejestracje nowych samochodów 191637.00 243231 245000 245000 210000 215000
Produkcja w Górnictwie 1.70 2 3 3 2.1 2.1
Produkcja Stali 8934.00 9500 8950 8950 9600 9650
Produkcja Cementu 27156.00 34780 29500 275000 30091 31791
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.70 51 52.5 52.5 52.5 52.5
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 89.40 95 98 98 101 102
Wydatki Konsumpcyjne 20274.01 21650 20297 20903 21490 22672
Rozporządzalny Dochód Osobisty 192817450.00 197734295 198216339 198794791 204386497 215627754
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.40 9.4 9.2 9 9 9
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 11.60 11.5 11.5 11.5 11.5 12
Cena Benzyny 1.05 1.15 1.18 1.21 1.24 1.24
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 105.00 120 123 125 130 142
Produkcja Budowlana -1.50 -0.6 2.5 2.5 3 3


Indie - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.