Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 70.79 71.93 72.35 72.77 73.19 74.04
Indeks Giełdowy 39188.54 36650 36220 35797 35378 34554
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.74 6.75 6.82 6.88 6.94 7.07
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 1.4 1.4 1.2 1.3 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.00 5.5 5.9 6 6.5 6
Stopa Bezrobocia 6.00 6.2 6.2 6.5 6.5 6.1
Inflacja 3.21 3.3 3.5 3.8 3.7 3.7
Stopa Procentowa 5.40 5.4 5.2 5.2 5 4.75
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4.00 4 4 4 4 4
Bilans Handlowy -13450.00 -15500 -17900 -17000 -16200 -14100
Saldo Obrotów Bieżących -4600.00 -12000 -13500 -11000 -9000 -14600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.30 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3
Dług Publiczny do PKB 68.30 69 69 70 70 70
Budżet Państwa do PKB -3.42 -3.4 -3.4 -3 -3 -3
Koniunktura w przemyśle 112.80 113 114 115 112 112
Przemysłowy PMI 51.40 52 51.4 50.8 51 50.8
PMI dla Usług 52.40 50.8 50.5 49.8 50.8 51.9
Optymizm Konsumentów 95.70 98 95 95 98 101
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 1.4 1.4 1.2 1.3 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.00 5.5 5.9 6 6.5 6
PKB 2726.32 2900 2900 3100 3100 3100
Pkb W Cenach Stałych 35851.75 36321 37076 39430 38182 39300
Produkt Narodowy Brutto 13954956.00 13573061 14778298 14792253 14862028 15664996
Środki Trwałe Brutto 11663.34 11776 12380 12107 12421 13123
Pkb Per Capita 2104.20 2500 2500 2900 2900 2900
Pkb Per Capita Ppp 6899.20 7100 7100 7200 7200 7200
Rolnictwo w PKB 4335.47 3774 6216 5153 4617 6589
Budownictwo w PKB 2812.62 2677 2919 2741 2995 3094
Przemysł w PKB 5681.04 6147 5971 6538 6050 6329
Górnictwo w PKB 988.87 767 928 1208 1053 983
Administracja Publiczna w PKB 4166.28 4418 4565 4887 4437 4839
Media w PKB 786.82 780 750 734 838 795
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 6.00 6.2 6.2 6.5 6.5 6.1
Bezrobotni Zarejestrowani 44.85 42.75 42.54 42.34 43.32 43.32
Populacja 1298.04 1308 1316 1319 1321 1329
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Przeciętne Wynagrodzenia 272.19 341 341 356 356 356
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 43200.00 45489 45500 45500 45500 46500
Wynagrodzenia w Przemyśle 347.30 435 435 455 455 455
Płace Nisko Wykwalifikowanych 10900.00 11833 17000 17000 17000 18000
Koszty Utrzymania Rodziny 19400.00 17400 18500 18500 18500 19800
Płaca Minimalna 176.00 176 176 190 190 190
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 3.21 3.3 3.5 3.8 3.7 3.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 144.90 145 145 146 148 150
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 121.40 124 125 125 125 130
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.08 2.5 3.8 4.5 3.2 3.9
Inflacja Żywności 2.99 2.9 3.5 4.2 4 4.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 151.60 150 152 155 155 157
Cpi Transport 125.80 130 128 129 129 133
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 5.40 5.4 5.2 5.2 5 4.75
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4.00 4 4 4 4 4
Stopa Międzybankowa 5.32 5.41 5.41 5.41 5.21 4.96
Tempo Wzrostu Kredytów 10.20 11 11 12 13 12
Stopa Reverse Repo 5.15 5 4.85 4.85 4.7 4.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -13450.00 -15500 -17900 -17000 -16200 -14100
Saldo Obrotów Bieżących -4600.00 -12000 -13500 -11000 -9000 -14600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.30 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3
Import 39580.00 44500 42900 45600 45700 44400
Eksport 26130.00 29000 29100 33200 29500 32200
Terms of Trade 73.30 77.2 83.71 78.04 75.49 78.04
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 68.30 69 69 70 70 70
Budżet Państwa do PKB -3.42 -3.4 -3.4 -3 -3 -3
Bilans Budżetu -5476.05 -6100 -6900 -6800 -4400 -6200
Wydatki Rządowe 4218.93 4311 3613 3908 4493 3829
Dochody Budżetu Państwa 3996.73 7700 12000 17600 3400 13500
Wydatki Budżetu Państwa 9472.78 13800 18900 24400 7800 19700
Wydatków Rządowych W Pkb 13.04 13.6 13.6 14 14 14
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.00 12 12 12 12 12
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 112.80 113 114 115 112 112
Przemysłowy PMI 51.40 52 51.4 50.8 51 50.8
PMI dla Usług 52.40 50.8 50.5 49.8 50.8 51.9
Produkcja Przemysłowa 4.30 2.4 2 3.8 2.2 3.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.20 2 2.4 2 2.5 5.6
Produkcja Samochodów 195138.00 210335 180719 230000 190000 200000
Produkcja w Górnictwie 4.90 1.7 2 2 3 2.1
Produkcja Cementu 28084.00 29097 29780 34780 29500 30091
Zbiorczy Wskaźnik PMI 52.60 53 51.8 51 52.5 52.5
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 95.70 98 95 95 98 101
Wydatki Konsumpcyjne 19744.38 20359 21832 22378 21028 23141
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.40 9.4 9.4 9.4 9.2 8.95
Cena Benzyny 1.00 0.95 0.93 0.9 0.88 0.88
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Budowlana 2.10 4.4 5.1 3.5 2.5 3


Indie - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.