Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 74.79 75.17 75.52 75.87 76.21 76.9
Indeks Giełdowy 38405.19 37350 36482 35637 34811 33159
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.95 5.94 6 6.05 6.11 6.22

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.10 3.4 1.5 1.9 2.3 2.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.10 2.3 3.5 4.9 6.2 5.5
Stopa Bezrobocia 11.00 15 15 13 11 9.8
Inflacja 6.93 3.6 3.2 3.2 4 4.5
Stopa Procentowa 4.00 4 3.75 3.5 3.5 3.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.00 3 3 3 3 3
Bilans Handlowy 790.00 -13200 -14100 -9200 -3100 -14100
Saldo Obrotów Bieżących 584.38 -7000 -9000 -12000 -17000 -12600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.90 -0.6 -0.6 -2.2 -2.2 -2.2
Dług Publiczny do PKB 69.62 75 75 80 80 80
Budżet Państwa do PKB -4.59 -10 -10 -7.4 -7.4 -7.4
Koniunktura w Przemyśle 105.00 95 104 115 116 99
Przemysłowy PMI 46.00 52 50.8 51.4 52 51
PMI dla Usług 34.20 52 51 53.2 52 52.6
Optymizm Konsumentów 83.70 72 81 95 93 89
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.10 3.4 1.5 1.9 2.3 2.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.10 2.3 3.5 4.9 6.2 5.5
PKB 2875.14 2610 2610 2950 2950 2950
Pkb W Cenach Stałych 38036.01 36256 37702 39900 40394 39776
Produkt Narodowy Brutto 14522931.00 14115438 15031234 15234555 15423353 15857951
Środki Trwałe Brutto 10943.23 10476 11094 11479 11622 11704
Pkb Per Capita 2169.10 1900 1900 2100 2100 2100
Pkb Per Capita Ppp 6754.30 6610 6610 7500 7500 7500
Rolnictwo w PKB 5306.26 3720 6312 5566 5635 6659
Budownictwo w PKB 2670.00 2469 2684 2801 2836 2832
Przemysł w PKB 6057.38 5827 5760 6354 6433 6076
Górnictwo w PKB 1092.85 698 876 1146 1161 924
Administracja Publiczna w PKB 4816.30 4704 4969 5052 5115 5242
Media w PKB 748.63 804 754 785 795 795

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 11.00 15 15 13 11 9.8
Uczestnictwo w Rynku Pracy 49.80 50 51.5 51.5 52 52.5
Populacja 1312.24 1326 1326 1340 1340 1340
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Płaca Minimalna 178.00 178 178 190 190 190
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.70 24 24 24 24 24

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 6.93 3.6 3.2 3.2 4 4.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 154.20 151 155 153 158 162
Deflator Pkb 138.80 134 139 139 140 145
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119.30 125 128 124 122 134
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.81 3.3 3.9 2.7 2.5 4.5
Wskaźnik Cen Importowych 376.00 385 385 385 385 400
Wskaźnik Cen Eksportowych 513.00 510 510 510 510 510
Inflacja Żywności 9.62 10 5.8 4 6 4.3
Oczekiwania inflacyjne 10.20 5.1 4.5 4.5 4.5 5.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.58 0.9 0.6 0.8 1.2 0.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 155.50 158 158 159 161 165
Cpi Transport 138.10 131 134 134 139 140

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 4.00 4 3.75 3.5 3.5 3.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.00 3 3 3 3 3
Stopa Międzybankowa 3.28 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Bilans Banku Centralnego 27026.23 26200 19500 19100 18300 17900
Rezerwy Walutowe 534570.00 508000 483000 470000 450000 422000
Tempo Wzrostu Kredytów 5.80 7 7.3 6.9 6.5 6.2
Stopa Reverse Repo 3.35 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 790.00 -13200 -14100 -9200 -3100 -14100
Saldo Obrotów Bieżących 584.38 -7000 -9000 -12000 -17000 -12600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.90 -0.6 -0.6 -2.2 -2.2 -2.2
Import 21110.00 33000 37400 39800 34500 36200
Eksport 21910.00 19800 22200 30600 31400 31900
Terms of Trade 73.30 75.49 75.49 75.49 75.49 78.43
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2016.00 1000 5800 3200 2800 2600
Rachunek kapitałowy -19.36 -750 -750 29 100 7.98
Transfery Pieniężne od Emigrantów 14891.13 15500 14000 14000 14000 13800
Przyjazdy Turystów 328462.00 320000 350000 410000 490000 800000
Rezerwy Złota 641.80 630 632 632 632 650

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 69.62 75 75 80 80 80
Budżet Państwa do PKB -4.59 -10 -10 -7.4 -7.4 -7.4
Bilans Budżetu -6623.63 -6670 -6208 -6200 -6200 -6208
Wydatki Rządowe 3807.47 4710 4013 3994 4044 4234
Dochody Budżetu Państwa 1535.81 8200 13500 13500 13500 15500
Wydatki Budżetu Państwa 8159.44 14600 19700 19700 19700 21500
Wydatków Rządowych W Pkb 13.21 13.6 13.6 14 14 14

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.00 12 12 12 12 12

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 105.00 95 104 115 116 99
Przemysłowy PMI 46.00 52 50.8 51.4 52 51
PMI dla Usług 34.20 52 51 53.2 52 52.6
Produkcja Przemysłowa -16.60 5.5 6.8 5.4 3.9 4.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 20.40 14 2 0.9 1.4 1
Produkcja Dóbr w Fabrykach -17.10 8 7 7 4.2 5.6
Produkcja Samochodów 60949.00 1530000 130000 190000 200000 218720
Rejestracje nowych samochodów 77341.00 150000 165000 160000 210000 215000
Produkcja Stali 6917.00 8950 9600 9600 9600 9650
Produkcja w Górnictwie -19.80 -4 4.1 4.1 3.5 2.1
Zbiorczy Wskaźnik PMI 37.20 52.5 51 51.8 52.3 52.5
Produkcja Cementu 26337.00 21000 26000 26000 30000 31791

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 83.70 72 81 95 93 89
Wydatki Konsumpcyjne 21250.99 20488 22587 22292 22569 23830
Rozporządzalny Dochód Osobisty 206752290.00 195034851 213988620 216883152 219570932 225757994
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.00 9 9 9 9 9
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 12.20 11.5 11.5 11.5 11.5 12
Cena Benzyny 1.07 0.96 0.91 0.87 0.82 0.78

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 114.00 125 130 130 130 142
Produkcja Budowlana -15.00 7.5 4 4 4.2 3


Indie - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.