Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 73.02 73.28 73.61 73.96 74.29 74.96
Indeks Giełdowy 49624.76 48932 47795 46688 45606 43442
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.96 5.99 6.05 6.11 6.16 6.27

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 21.90 1.9 2.3 1.4 2.2 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.50 2.5 15 8.5 5.5 7
Stopa Bezrobocia 6.50 7.2 6.9 6.5 6.3 6.2
Inflacja 4.59 6.2 5 5.5 4.5 4.1
Stopa Procentowa 4.00 4 3.75 3.5 3.5 3.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.00 3 3 3 3 3
Bilans Handlowy -15440.00 -9200 -11100 -11750 -14100 -7200
Saldo Obrotów Bieżących 15530.87 -10000 -17000 -15000 -12600 -14400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.90 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2.6
Dług Publiczny do PKB 69.62 85 85 85 85 84
Budżet Państwa do PKB -4.59 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4 -6.7
Koniunktura w Przemyśle 99.50 115 116 118 99 102
Przemysłowy PMI 56.40 51.4 52 51 51 51
PMI dla Usług 52.30 53.2 52 51 52.6 50.8
Optymizm Konsumentów 63.70 95 93 96 89 85
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 25.17 25.17 25.17 35 25.17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 21.90 1.9 2.3 1.4 2.2 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.50 2.5 15 8.5 5.5 7
PKB 2875.14 2850 2850 2850 2850 3000
Pkb W Cenach Stałych 33141.67 34970 38987 30930 42519 36894
Produkt Narodowy Brutto 14522931.00 13942014 14886004 16701371 16951971 14708825
Środki Trwałe Brutto 9596.28 10290 11217 6891 14061 10856
Pkb Per Capita 2169.10 2100 2100 2100 2100 2320
Pkb Per Capita Ppp 6754.30 7500 7500 7500 7500 8000
Rolnictwo w PKB 3802.39 5439 5229 4126 4012 4292
Budownictwo w PKB 2231.21 2490 2737 1504 3346 2627
Przemysł w PKB 5796.83 5342 6209 4041 6864 5636
Górnictwo w PKB 626.74 812 1120 819 1058 857
Administracja Publiczna w PKB 4083.26 4609 4937 4309 5241 4863
Media w PKB 830.51 699 767 873 860 737

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 6.50 7.2 6.9 6.5 6.3 6.2
Uczestnictwo w Rynku Pracy 49.80 51.5 52 52 52.5 52.5
Populacja 1312.24 1340 1340 1340 1340 1353
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Płaca Minimalna 178.00 178 178 178 178 190
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.70 26 26 26 26 26

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 4.59 6.2 5 5.5 4.5 4.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 157.30 158 159 165 164 171
Deflator Pkb 138.80 143 142 142 145 151
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 124.50 124 122 127 130 136
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.22 2.7 2.5 3.4 4.5 4.5
Wskaźnik Cen Importowych 402.00 400 400 400 400 400
Wskaźnik Cen Eksportowych 569.00 515 515 515 515 518
Inflacja Żywności 3.41 7 6 6.1 5.3 5.3
Oczekiwania inflacyjne 10.20 10.3 9.5 9.6 9.1 8.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.01 0.8 1.2 0.6 0.9 0.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 157.70 165 162 165 165 172
Cpi Transport 141.90 138 142 148 148 154

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 4.00 4 3.75 3.5 3.5 3.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 3.00 3 3 3 3 3
Stopa Międzybankowa 3.28 2.93 2.93 2.68 6.81 2.43
Podaż Pieniądza M1 42859.81 42582 42601 39601 39598 40598
Podaż Pieniądza M2 45923.67 44418 46419 45419 41419 40419
Podaż Pieniądza M3 183003.52 184585 177379 177379 176503 176503
Bilans Banku Centralnego 29085.70 29100 28300 27500 27900 24200
Rezerwy Walutowe 586082.00 570000 550000 543000 522000 512000
Tempo Wzrostu Kredytów 6.70 5.9 6.1 6.3 6.2 6.4
Stopa Reverse Repo 3.35 3.1 3.1 3.1 3.1 3.35

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -15440.00 -9200 -11100 -11750 -14100 -7200
Saldo Obrotów Bieżących 15530.87 -10000 -17000 -15000 -12600 -14400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.90 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2.6
Import 42590.00 35800 38500 39850 37200 40100
Eksport 27150.00 26600 27400 28100 29900 32900
Terms of Trade 73.70 78.04 75.49 77.67 84.21 84.21
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4627.00 3200 2800 1700 2600 2600
Rachunek kapitałowy -87.28 29 100 -75 -75 7.98
Transfery Pieniężne od Emigrantów 13951.00 14900 14800 14000 13800 13800
Przyjazdy Turystów 328462.00 310000 390000 395000 400000 510000
Rezerwy Złota 668.25 672 662 650 650 650

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 69.62 85 85 85 85 84
Budżet Państwa do PKB -4.59 -7.4 -7.4 -7.4 -7.4 -6.7
Bilans Budżetu -10755.07 -11220 -6208 -7600 -6208 -6208
Wydatki Rządowe 3623.68 3722 3903 5596 4143 3927
Dochody Budżetu Państwa 8308.51 9500 10200 10700 11500 12300
Wydatki Budżetu Państwa 19063.58 17100 17700 18000 19500 19500
Wydatków Rządowych W Pkb 13.21 14 14 14 14 14.2

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 25.17 25.17 25.17 35 25.17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.00 12 12 12 12 12

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle 99.50 115 116 118 99 102
Przemysłowy PMI 56.40 51.4 52 51 51 51
PMI dla Usług 52.30 53.2 52 51 52.6 50.8
Produkcja Przemysłowa -1.90 5.4 3.9 6.7 4.5 4.5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.20 0.9 1.4 0.8 1 0.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.70 7 4.2 3.9 3.9 5.6
Produkcja Samochodów 206021.00 210000 221000 233000 195000 195000
Rejestracje nowych samochodów 194629.00 190000 180000 215000 219000 220000
Produkcja Stali 9245.00 9100 8700 8600 8740 8650
Produkcja w Górnictwie -7.30 4.1 3.5 2 2 2.4
Zbiorczy Wskaźnik PMI 54.90 51.8 52.3 50 50 52.5
Produkcja Cementu 25288.00 27000 29000 30900 31791 32791

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów 63.70 95 93 96 89 85
Wydatki Konsumpcyjne 17962.90 20951 21782 16803 25111 22103
Rozporządzalny Dochód Osobisty 206752290.00 198482198 211921097 237765134 234227599 209398719
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.80 8.8 8.8 8.55 9.95 8.3
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 13.00 11.5 11.5 11.5 12 12
Cena Benzyny 1.15 0.94 0.91 0.87 0.89 0.89

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 109.00 118 118 117 119 120
Produkcja Budowlana -2.60 -1.2 4.2 5.1 5.1 3


Indie - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.