Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 68.80 69.33 69.71 70.11 70.5 71.29
Indeks Giełdowy 39181.11 38961 38532 38110 37689 36863
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.33 6.94 6.99 7.05 7.11 7.23
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.60 1.4 1.4 1.2 1.3 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.80 6.6 6.9 7.1 7 7.4
Stopa Bezrobocia 6.00 3.6 3.8 3.8 4 4.5
Inflacja 3.18 3 3.5 3.8 3.7 3.7
Stopa Procentowa 5.75 5.75 5.5 5.5 5 5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4.00 4 4 4 4 4
Bilans Handlowy -15280.00 -15500 -17900 -17000 -17000 -14100
Saldo Obrotów Bieżących -4600.00 -12000 -13500 -11000 -9000 -14600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.30 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3
Dług Publiczny do PKB 68.70 69 69 70 70 70
Budżet Państwa do PKB -3.42 -3.4 -3.4 -3 -3 -3
Koniunktura w przemyśle 113.50 115 114 115 112 112
Przemysłowy PMI 52.10 52 51.4 52.3 52.3 52.8
PMI dla Usług 49.60 50.8 50.5 49.8 50.8 51.9
Optymizm Konsumentów 97.00 98 95 95 98 101
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.60 1.4 1.4 1.2 1.3 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.80 6.6 6.9 7.1 7 7.4
PKB 2726.32 2900 2900 3100 3100 3100
Pkb W Cenach Stałych 37198.30 35548 37417 37487 37487 39924
Produkt Narodowy Brutto 13954956.00 13290021 14917848 14945758 14945758 15917344
Środki Trwałe Brutto 11421.62 11361 12374 12397 12397 13203
Pkb Per Capita 2104.20 2500 2500 2900 2900 2900
Pkb Per Capita Ppp 6899.20 7100 7100 7200 7200 7200
Rolnictwo w PKB 4860.94 3668 6267 6279 6279 6687
Budownictwo w PKB 2586.14 2620 2945 2950 2950 3142
Przemysł w PKB 6167.49 6024 6040 6051 6051 6445
Górnictwo w PKB 1139.86 752 931 933 933 994
Administracja Publiczna w PKB 4610.20 4330 4612 4621 4621 4921
Media w PKB 692.04 764 757 758 758 808
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 6.00 3.6 3.8 3.8 4 4.5
Pracujący 29579.00 30183 30212 30212 33000 32200
Bezrobotni Zarejestrowani 44.85 42.75 42.54 42.34 43.32 43.32
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Koszty Utrzymania Rodziny 19400.00 17400 18500 18500 18500 19800
Przeciętne Wynagrodzenia 272.19 341 341 356 356 356
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 43200.00 45489 45500 45500 45500 46500
Wynagrodzenia w Przemyśle 347.30 435 435 455 455 455
Płace Nisko Wykwalifikowanych 10900.00 11833 17000 17000 17000 18000
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 3.18 3 3.5 3.8 3.7 3.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 142.90 144 145 145 146 150
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 121.50 124 125 125 125 130
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.02 2.5 3.8 4.5 3.2 3.9
Inflacja Żywności 2.17 2.9 3.5 4.2 4 4.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 149.40 150 152 154 155 157
Cpi Transport 124.60 130 128 129 129 133
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 5.75 5.75 5.5 5.5 5 5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4.00 4 4 4 4 4
Stopa Międzybankowa 5.86 6.31 6.31 6.31 6.36 6.31
Tempo Wzrostu Kredytów 12.00 12 12 13 13 12
Stopa Reverse Repo 5.50 6.5 6.5 6 6 5.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -15280.00 -15500 -17900 -17000 -17000 -14100
Saldo Obrotów Bieżących -4600.00 -12000 -13500 -11000 -9000 -14600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.30 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3
Import 40290.00 44500 42900 45600 45700 44400
Eksport 25010.00 29000 29100 33200 29500 32200
Terms of Trade 73.30 77.2 83.71 78.04 75.49 78.04
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 68.70 69 69 70 70 70
Budżet Państwa do PKB -3.42 -3.4 -3.4 -3 -3 -3
Bilans Budżetu -3661.57 -5069 -5800 -5800 -5800 -6208
Wydatki Rządowe 3686.66 4221 3646 3652 3652 3890
Dochody Budżetu Państwa 1468.30 7100 12000 18000 3100 19500
Wydatki Budżetu Państwa 5129.87 15694 19800 24800 7200 20708
Wydatków Rządowych W Pkb 13.04 13.6 13.6 14 14 14
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.00 12 12 12 12 12
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 113.50 115 114 115 112 112
Przemysłowy PMI 52.10 52 51.4 52.3 52.3 52.8
PMI dla Usług 49.60 50.8 50.5 49.8 50.8 51.9
Produkcja Przemysłowa 3.10 5.4 5 4.8 3.2 6.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.50 4 4.4 4 3.5 5.6
Produkcja Samochodów 217200.00 210335 180719 230000 220000 200000
Produkcja w Górnictwie 3.20 1.7 2 2 3 2.1
Produkcja Cementu 28562.00 29097 29780 34780 29500 30091
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.80 53 51.8 51 52.5 52.5
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów 97.00 98 95 95 98 101
Wydatki Konsumpcyjne 21111.41 19935 22098 22139 22139 23578
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.40 9.45 9.45 9.45 9.4 9.45
Cena Benzyny 1.01 0.99 0.97 0.94 0.91 0.94
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Budowlana 5.10 4.4 5.1 3.5 2.5 3


Indie - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.