Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 69.01 71.22 71.61 72.01 72.4 73.2
Indeks Giełdowy 38363.47 35498 35132 34770 34411 33706
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.54 7.66 7.74 7.81 7.88 8.03
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.50 1.8 1.5 1.4 1.4 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.60 6.5 6.7 6.6 6.9 6.7
Stopa Bezrobocia 6.10 7.2 7.2 7.2 7.2 7.5
Inflacja 2.57 2.8 3.5 4.1 4.2 4.5
Stopa Procentowa 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4.00 4 4 4 4 4
Bilans Handlowy -9600.00 -15269 -15759 -15191 -12900 -11100
Saldo Obrotów Bieżących -19100.00 -13000 -15000 -12000 -13500 -14600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -1.8
Dług Publiczny do PKB 68.70 69 69 69 69 70
Budżet Państwa do PKB -3.53 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3
Koniunktura w przemyśle 116.20 116 116 115 114 112
Przemysłowy PMI 54.30 51.9 51.8 52 51.4 52.8
PMI dla Usług 52.50 50.4 51.5 50.8 50.5 51.9
Optymizm Konsumentów 97.00 100 96 98 100 97
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 34.61 34.61 34.61 34.61 34.61
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.50 1.8 1.5 1.4 1.4 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.60 6.5 6.7 6.6 6.9 6.7
PKB 2597.49 2900 2900 2900 2900 3100
Pkb W Cenach Stałych 35001.62 36072 34988 35216 36490 38826
Produkt Narodowy Brutto 13954956.00 13347916 13341483 13335050 13817505 14701825
Środki Trwałe Brutto 11575.43 11605 11046 11388 11800 12555
Pkb Per Capita 1963.55 3100 3100 3100 3100 3500
Pkb Per Capita Ppp 6426.67 7100 7100 7100 7100 7200
Rolnictwo w PKB 5862.40 4938 4353 3587 3717 3955
Budownictwo w PKB 2754.48 2595 2675 2552 2554 2718
Przemysł w PKB 5650.17 6165 5902 6055 6274 6675
Górnictwo w PKB 871.10 1238 1084 803 804 855
Administracja Publiczna w PKB 4314.27 4469 4212 4536 4541 4831
Media w PKB 708.09 675 740 755 782 833
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 6.10 7.2 7.2 7.2 7.2 7.5
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Koszty Utrzymania Rodziny 19400.00 19800 17400 17400 18500 19800
Przeciętne Wynagrodzenia 272.19 341 341 341 341 356
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 43200.00 45500 45489 45396 45500 46500
Wynagrodzenia w Przemyśle 347.30 435 435 435 435 455
Płace Nisko Wykwalifikowanych 10900.00 17000 11833 11849 17000 18000
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 2.57 2.8 3.5 4.1 4.2 4.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 139.60 141 143 146 147 154
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119.50 122 125 126 128 135
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.93 3.9 4.2 4.5 5 4.9
Inflacja Żywności -0.66 3.9 4.3 2.9 3.5 4.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 148.50 147 147 151 153 160
Cpi Transport 123.90 125 128 131 131 137
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4.00 4 4 4 4 4
Stopa Międzybankowa 6.40 6.65 6.65 6.9 6.9 6.9
Tempo Wzrostu Kredytów 14.60 14.58 14.6 14.6 13 12
Stopa Reverse Repo 6.00 6.5 6.5 6.5 6.5 5.5
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -9600.00 -15269 -15759 -15191 -12900 -11100
Saldo Obrotów Bieżących -19100.00 -13000 -15000 -12000 -13500 -14600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -1.8
Import 36260.00 43232 43212 43209 45900 43000
Eksport 26670.00 27962 27453 28019 30000 28900
Terms of Trade 73.30 77.03 77.12 77.2 83.71 78.04
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 68.70 69 69 69 69 70
Budżet Państwa do PKB -3.53 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3
Bilans Budżetu -7708.45 -4878 -4569 -5069 -5800 -1220
Wydatki Rządowe 3410.32 3559 4266 4524 4529 4819
Dochody Budżetu Państwa 12307.37 15500 2350 6626 12000 12500
Wydatki Budżetu Państwa 20015.82 20378 6919 11695 17800 18708
Wydatków Rządowych W Pkb 12.74 11.6 11.6 11.6 11.6 11.2
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 34.61 34.61 34.61 34.61 34.61
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.00 12 12 12 12 12
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w przemyśle 116.20 116 116 115 114 112
Przemysłowy PMI 54.30 51.9 51.8 52 51.4 52.8
PMI dla Usług 52.50 50.4 51.5 50.8 50.5 51.9
Produkcja Przemysłowa 1.70 4.8 4.5 5.4 5 6.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.30 6.2 4.8 4 4.4 5.6
Produkcja Samochodów 239361.00 262936 230628 255336 223719 238720
Produkcja w Górnictwie 3.90 2.3 1.7 1.91 2 2.1
Produkcja Cementu 29859.00 29690 26097 27058 28780 29791
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.80 52 52.4 53 51.8 52.5
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 97.00 100 96 98 100 97
Wydatki Konsumpcyjne 20671.40 19701 19212 19192 19887 21159
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.45 9.45 9.45 9.7 9.7 9.7
Cena Benzyny 0.99 0.96 0.94 0.92 0.89 0.89
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Budowlana 1.80 5.01 4.4 5.02 5.1 3


Indie - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.