Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 70.28 70.04 70.44 70.84 71.25 72.06
Indeks Giełdowy 37930.77 38633 38239 37849 37462 36702
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.39 7.48 7.54 7.6 7.66 7.79
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.60 1.5 1.4 1.4 1.2 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.60 6.7 6.6 6.9 7.1 7.4
Stopa Bezrobocia 3.53 3.6 3.6 3.8 3.8 4.5
Inflacja 2.92 2.8 3 3.5 3.8 3.7
Stopa Procentowa 6.00 6 6 6 6 6
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4.00 4 4 4 4 4
Bilans Handlowy -15330.00 -16500 -15500 -17900 -17000 -14100
Saldo Obrotów Bieżących -16899.55 -15000 -12000 -13500 -11000 -14600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.30 -2.2 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3
Dług Publiczny do PKB 68.70 69 69 69 70 70
Budżet Państwa do PKB -3.42 -3.4 -3.4 -3.4 -3 -3
Koniunktura w przemyśle 113.50 116 115 114 115 112
Przemysłowy PMI 51.80 51.8 52 51.4 52.3 52.8
PMI dla Usług 51.00 51.5 50.8 50.5 49.8 51.9
Optymizm Konsumentów 105.00 102 98 95 95 101
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.60 1.5 1.4 1.4 1.2 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.60 6.7 6.6 6.9 7.1 7.4
PKB 2600.82 2900 2900 2900 3100 3100
Pkb W Cenach Stałych 35001.62 35307 35548 37417 37487 39924
Produkt Narodowy Brutto 13954956.00 13296454 13290021 14917848 14945758 15917344
Środki Trwałe Brutto 11575.43 11423 11361 12374 12397 13203
Pkb Per Capita 1963.55 3100 3100 3100 3500 3500
Pkb Per Capita Ppp 6426.67 7100 7100 7100 7200 7200
Rolnictwo w PKB 5862.40 4392 3668 6267 6279 6687
Budownictwo w PKB 2754.48 2748 2620 2945 2950 3142
Przemysł w PKB 5650.17 5853 6024 6040 6051 6445
Górnictwo w PKB 871.10 995 752 931 933 994
Administracja Publiczna w PKB 4314.27 3972 4330 4612 4621 4921
Media w PKB 708.09 749 764 757 758 808
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 3.53 3.6 3.6 3.8 3.8 4.5
Pracujący 29579.00 30183 30212 30212 32200 32200
Bezrobotni Zarejestrowani 44.85 42.75 42.54 42.34 43.32 43.32
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Koszty Utrzymania Rodziny 19400.00 17400 17400 18500 18500 19800
Przeciętne Wynagrodzenia 272.19 341 341 341 356 356
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 43200.00 45489 45396 45500 45500 46500
Wynagrodzenia w Przemyśle 347.30 435 435 435 455 455
Płace Nisko Wykwalifikowanych 10900.00 11833 11849 17000 17000 18000
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 2.92 2.8 3 3.5 3.8 3.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 141.10 142 144 145 146 150
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 120.90 123 125 125 125 130
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.07 3.2 3.5 4 4.5 3.9
Inflacja Żywności 1.10 4.3 2.9 3.5 4.2 4.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 149.70 146 150 152 155 157
Cpi Transport 124.90 127 130 128 129 133
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 6.00 6 6 6 6 6
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4.00 4 4 4 4 4
Stopa Międzybankowa 6.48 6.31 6.31 6.31 6.31 6.31
Tempo Wzrostu Kredytów 13.00 14.6 14.6 13 13 12
Stopa Reverse Repo 5.75 6.5 6.5 6.5 6 5.5
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -15330.00 -16500 -15500 -17900 -17000 -14100
Saldo Obrotów Bieżących -16899.55 -15000 -12000 -13500 -11000 -14600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.30 -2.2 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3
Import 41400.00 43900 44500 42900 45600 44400
Eksport 26070.00 27400 29000 29100 33200 32200
Terms of Trade 73.30 77.12 77.2 83.71 78.04 78.04
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 68.70 69 69 69 70 70
Budżet Państwa do PKB -3.42 -3.4 -3.4 -3.4 -3 -3
Bilans Budżetu -8514.99 -4569 -5069 -5800 -5800 -6208
Wydatki Rządowe 3410.32 4005 4221 3646 3652 3890
Dochody Budżetu Państwa 13373.40 2350 6626 12000 12000 12500
Wydatki Budżetu Państwa 21888.39 6919 11695 17800 17800 18708
Wydatków Rządowych W Pkb 12.74 11.6 11.6 11.6 11.2 11.2
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.00 12 12 12 12 12
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 113.50 116 115 114 115 112
Przemysłowy PMI 51.80 51.8 52 51.4 52.3 52.8
PMI dla Usług 51.00 51.5 50.8 50.5 49.8 51.9
Produkcja Przemysłowa -0.10 4.5 5.4 5 4.8 6.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.40 4.8 4 4.4 4 5.6
Produkcja Samochodów 229204.00 230628 255336 223719 238720 238720
Produkcja w Górnictwie 0.80 1.7 1.91 2 2 2.1
Produkcja Cementu 33124.00 26097 27058 28780 28780 29791
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.70 52.4 53 51.8 51 52.5
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów 105.00 102 98 95 95 101
Wydatki Konsumpcyjne 20671.40 19713 19935 22098 22139 23578
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.40 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45
Cena Benzyny 1.05 0.98 0.95 0.93 0.91 0.91
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Produkcja Budowlana 4.70 4.4 5.02 5.1 6.5 3


Indie - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.