Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 73.86 74.1 74.39 74.68 74.97 75.56
Indeks Giełdowy 60077.88 58469 56932 55437 53978 51176
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.21 6.22 6.26 6.29 6.33 6.41

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.10 1.4 2.2 1.3 1.6 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 20.10 12 6.2 6.6 7.3 7
Stopa Bezrobocia 7.00 7 6.8 6.4 6.3 6.2
Inflacja 5.30 5.4 4.7 5.3 4.8 4.2
Stopa Procentowa 4.00 4 4 4.25 4.5 4.75
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4.00 4 4 4 4 4
Bilans Handlowy -13810.00 -7160 -12300 -9000 -9600 -7200
Saldo Obrotów Bieżących -8134.78 -3500 -2600 -4400 -5700 -8400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.90 -1.5 -1.5 -2.6 -2.6 -2.6
Dług Publiczny do PKB 69.62 85 85 84 84 84
Budżet Państwa do PKB -9.40 -6.8 -6.8 -4 -4 -4
Koniunktura w Przemyśle 124.10 118 109 107 105 102
Przemysłowy PMI 52.30 55 57 52.3 54 51
PMI dla Usług 56.70 51 52.6 52 53 50.8
Optymizm Konsumentów 48.60 54 59 61 70 85
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 25.17 35 35 35 25.17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 42.74 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.10 1.4 2.2 1.3 1.6 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 20.10 12 6.2 6.6 7.3 7
PKB 2622.98 2850 2850 3000 3000 3000
Pkb W Cenach Stałych 32380.20 36923 38490 41535 34744 41184
Produkt Narodowy Brutto 13280223.00 16265683 16951971 14156718 14249679 15090849
Środki Trwałe Brutto 10223.35 11531 14061 14265 10970 13571
Pkb Per Capita 1961.30 2100 2100 2320 2320 2320
Pkb Per Capita Ppp 6118.36 7500 7500 7500 7500 8000
Rolnictwo w PKB 4862.92 4369 7121 5804 5218 7275
Budownictwo w PKB 2212.56 2506 3346 3385 2374 3110
Przemysł w PKB 5438.21 6230 6864 6732 5835 6317
Górnictwo w PKB 814.44 680 1058 973 874 841
Administracja Publiczna w PKB 3792.05 4510 5241 5010 4069 5077
Media w PKB 820.42 888 860 848 880 860

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 7.00 7 6.8 6.4 6.3 6.2
Uczestnictwo w Rynku Pracy 47.30 52 52.5 52.5 52.5 52.5
Populacja 1347.12 1361 1361 1373 1373 1373
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Płaca Minimalna 178.00 178 178 190 190 190
Stopa Bezrobocia Młodzieży 27.70 26 26 26 26 26

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 5.30 5.4 4.7 5.3 4.8 4.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 162.90 165 165 165 169 172
Deflator Pkb 146.10 142 145 146 145 152
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 135.90 135 140 135 139 147
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.39 10 12 4 3.9 4.5
Wskaźnik Cen Importowych 402.00 400 400 407 408 407
Wskaźnik Cen Eksportowych 569.00 515 515 570 570 570
Inflacja Żywności 3.11 4.1 5.3 5.1 4.9 5.3
Oczekiwania inflacyjne 10.90 9.6 8.1 9.2 8.5 8.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.25 0.6 0.9 0.5 0.7 0.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 162.40 165 165 168 168 172
Cpi Transport 153.90 148 149 154 158 155

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 4.00 4 4 4.25 4.5 4.75
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4.00 4 4 4 4 4
Stopa Międzybankowa 3.30 3.3 3.3 3.55 3.8 4.05
Podaż Pieniądza M1 48565.11 47600 45000 44000 42000 41000
Podaż Pieniądza M2 49810.93 50000 49000 47000 46000 42000
Podaż Pieniądza M3 193995.96 195000 193000 190000 176000 175000
Bilans Banku Centralnego 33300.55 32500 31790 30300 25800 24200
Rezerwy Walutowe 639642.00 640000 632000 622000 625000 620000
Tempo Wzrostu Kredytów 6.70 6.3 6.2 5.8 5.9 6.4
Stopa Reverse Repo 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -13810.00 -7160 -12300 -9000 -9600 -7200
Saldo Obrotów Bieżących -8134.78 -3500 -2600 -4400 -5700 -8400
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.90 -1.5 -1.5 -2.6 -2.6 -2.6
Import 47090.00 42740 44200 39100 41000 40100
Eksport 33280.00 35580 31900 30100 31400 32900
Dług Zagraniczny 570000.00 578000 572000 576000 578000 585000
Terms of Trade 73.70 77.67 84.21 77.67 71.4 71.4
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2235.00 2700 2600 2400 2400 3600
Rachunek kapitałowy -38.46 -75 -75 27 85 110
Transfery Pieniężne od Emigrantów 14035.31 14000 13800 13800 13800 13800
Przyjazdy Turystów 0.00 0 0 400000 450000 510000
Rezerwy Złota 703.71 690 650 650 650 650

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 69.62 85 85 84 84 84
Budżet Państwa do PKB -9.40 -6.8 -6.8 -4 -4 -4
Bilans Budżetu -321143.00 -860000 -6208 -1930000 -694800 -1250000
Wydatki Rządowe 4214.71 3725 4143 4861 4522 4040
Dochody Budżetu Państwa 683297.00 650000 1200000 1720000 170200 1150000
Wydatki Budżetu Państwa 1004440.00 1510000 2190000 3650000 865000 2400000
Wydatków Rządowych W Pkb 17.60 15.6 15.6 14 14 14

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 25.17 35 35 35 25.17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 42.74 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.00 12 12 12 12 12

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle 124.10 118 109 107 105 102
Przemysłowy PMI 52.30 55 57 52.3 54 51
PMI dla Usług 56.70 51 52.6 52 53 50.8
Produkcja Przemysłowa 11.50 6.7 4.5 4 4.1 4.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 7.20 0.8 1 0.3 0.1 0.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 10.50 9 4.9 3.8 5.8 5.6
Produkcja Samochodów 136783.00 150000 195000 190000 179000 195000
Rejestracje nowych samochodów 151757.00 165000 219000 217000 194000 220000
Produkcja Stali 9900.00 8600 8740 8740 8740 8650
Produkcja w Górnictwie 19.50 2 2 1.5 1.5 2.4
Zbiorczy Wskaźnik PMI 55.40 51 53 52 52 51.1
Produkcja Cementu 24222.00 30900 31791 31791 31791 32791

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów 48.60 54 59 61 70 85
Wydatki Konsumpcyjne 17836.11 20091 25111 23030 19138 24002
Rozporządzalny Dochód Osobisty 199689740.00 231562565 234227599 212869263 214267091 226915439
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 8.80 8.8 8.8 9.05 9.3 9.55
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 38.40 38.5 39 39.4 40 41
Cena Benzyny 1.39 1.32 1.25 1.19 1.13 1.08

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 105.00 117 119 118 118 120
Produkcja Budowlana 9.40 5.1 5.1 3.5 3.5 3


Indie - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.