Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 77.85 77.76 78.06 78.35 78.66 79.25
Indeks Giełdowy 54326.39 51379 50001 48660 47356 44851
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.36 7.37 7.43 7.48 7.54 7.65

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.84 1.6 1.5 1 1.4 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.40 16.2 6.2 4.1 4 3.5
Stopa Bezrobocia 7.80 6.3 7 6.2 7.3 6.5
Inflacja 7.79 6.3 5.8 5.4 5.1 4.6
Stopa Procentowa 4.40 4.5 4.5 4.75 4.75 5.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4.00 4.5 4.5 4.75 4.75 5
Bilans Handlowy -20.11 -15.6 -12.8 -9.2 -10 -9.6
Saldo Obrotów Bieżących -23013.48 -12700 -6800 -8400 -10000 -7700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.70 -2.6 -2.6 -2.6 -2 -2.6
Dług Publiczny do PKB 73.95 84 84 84 84 84
Budżet Państwa do PKB -9.40 -6.9 -6.9 -6.9 -6.4 -6.4
Koniunktura w Przemyśle 134.70 115 110 102 120 102
Przemysłowy PMI 54.70 54 53 51 52 50.9
PMI dla Usług 57.90 53 51 50.8 52.2 51.2
Optymizm Konsumentów 71.70 65 68 75 78 85
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 42.74 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.84 1.6 1.5 1 1.4 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.40 16.2 6.2 4.1 4 3.5
PKB 2622.98 3000 3000 3000 3000 3450
Pkb W Cenach Stałych 38221.59 37626 37950 39789 39750 41181
Produkt Narodowy Brutto 14536732.00 15431619 14103597 15132738 15118201 15662384
Środki Trwałe Brutto 11507.61 11880 12138 11979 11968 12399
PKB Per Capita 1797.76 1850 1850 1850 1850 1920
PKB Per Capita PPP 6118.36 6700 6700 6700 7400 7400
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 8.20 8 8 8 6 6
Rolnictwo w PKB 6630.37 5651 4329 6902 6896 7144
Budownictwo w PKB 2669.47 2571 2554 2779 2776 2876
Przemysł w PKB 5914.75 6319 6232 6157 6151 6373
Górnictwo w PKB 798.32 946 744 831 830 860
Administracja Publiczna w PKB 5086.70 4406 5022 5295 5290 5481
Media w PKB 742.22 953 917 773 772 800

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 7.80 6.3 7 6.2 7.3 6.5
Uczestnictwo w Rynku Pracy 46.90 49.5 50 50.3 50.3 50.5
Populacja 1347.12 1373 1373 1373 1373 1386
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Płaca Minimalna 178.00 190 190 190 190 190

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 7.79 6.3 5.8 5.4 5.1 4.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 170.10 171 173 175 176 183
Deflator Pkb 160.10 148 148 154 154 167
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 151.90 150 150 153 157 159
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 15.08 11.9 9.2 7 5.8 4
Wskaźnik Cen Importowych 140.30 138 138 138 140 140
Wskaźnik Cen Eksportowych 105.50 107 107 107 107 110
Inflacja Żywności 8.38 5.5 5.1 4.5 4 5.5
Oczekiwania inflacyjne 10.80 11.5 9 8.7 8 8.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.43 0.9 0.3 0.5 0.2 0.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 167.00 171 172 172 174 180
Cpi Transport 162.60 164 165 165 166 167

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 4.40 4.5 4.5 4.75 4.75 5.5
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4.00 4.5 4.5 4.75 4.75 5
Stopa Międzybankowa 4.70 4.8 4.8 5.05 5.05 5.55
Podaż Pieniądza M1 53029.93 47000 47000 43000 40000 41000
Podaż Pieniądza M2 54717.61 50000 49000 47000 45000 42000
Podaż Pieniądza M3 208092.04 196000 186000 175000 1700000 175000
Rezerwy Walutowe 593280.00 625000 625000 620000 620000 610000
Bilans Banku Centralnego 28921.88 31800 30700 29200 28000 26200
Tempo Wzrostu Kredytów 11.90 6.9 6 6.4 6 6.4
Stopa Reverse Repo 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -20.11 -15.6 -12.8 -9.2 -10 -9.6
Saldo Obrotów Bieżących -23013.48 -12700 -6800 -8400 -10000 -7700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.70 -2.6 -2.6 -2.6 -2 -2.6
Import 60.30 50 45 42.1 44 43.5
Eksport 40.19 34.4 32.2 32.9 34 33.9
Dług Zagraniczny 614919.00 625000 630000 631000 632000 635000
Terms of Trade 107.20 129 129 129 129 127
Rachunek kapitałowy -202.27 85 90 110 110 110
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2742.00 2400 2400 3600 3600 4200
Transfery Pieniężne od Emigrantów 15111.46 14800 13800 13500 13500 13500
Przyjazdy Turystów 201546.00 450000 450000 510000 525000 600000
Rezerwy Złota 754.10 750 740 740 730 700

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 73.95 84 84 84 84 84
Budżet Państwa do PKB -9.40 -6.9 -6.9 -6.9 -6.4 -6.4
Bilans Budżetu -1316595.00 -1730000 -224800 -449800 -1800000 -1220000
Wydatki Rządowe 3564.05 4897 3840 3710 3707 3840
Dochody Budżetu Państwa 1827280.00 600200 1100200 1805000 1800000 1230000
Wydatki Budżetu Państwa 3143875.00 825000 1550000 2400000 3300000 2450000
Wydatków Rządowych W Pkb 17.60 14 14 14 14 12

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17 25.17
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 42.74 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.00 12 12 12 12 12

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 134.70 115 110 102 120 102
Przemysłowy PMI 54.70 54 53 51 52 50.9
PMI dla Usług 57.90 53 51 50.8 52.2 51.2
Produkcja Przemysłowa 1.90 4.3 5.1 3.2 2 4.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 12.50 0.1 0.3 0.8 -0.5 0.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.90 5.8 4.8 4 3 5.6
Produkcja Samochodów 160788.00 179000 210000 200000 230000 200000
Rejestracje nowych samochodów 153995.00 194000 200000 220000 230000 220000
Produkcja w Górnictwie 4.00 -1.5 -1 2.4 4 2.4
Produkcja Stali 10900.00 9500 9300 9650 10000 8650
Zbiorczy Wskaźnik PMI 57.60 52 52 51.1 50.5 51.5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów 71.70 65 68 75 78 85
Wydatki Konsumpcyjne 23216.09 20726 20691 24168 24145 25014
Rozporządzalny Dochód Osobisty 238573760.00 232039478 212070504 248355284 248116710 257047719
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 8.80 8.9 8.9 9.15 9.15 9.65
Cena Benzyny 1.38 1.43 1.48 1.53 1.58 1.58
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 34.70 40 40.2 41 41 43

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 106.00 114 116 120 110 120
Produkcja Budowlana 4.30 1.5 2.9 2.9 3 3


Indie - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.