Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 71.72 71.47 71.88 72.3 72.72 73.57
Indeks Giełdowy 40383.98 39648 39170 38700 38239 37325
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.50 6.71 6.77 6.83 6.9 7.03
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 1.4 1.2 1.3 1.1 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.00 4 6 6.5 6.2 6
Stopa Bezrobocia 8.50 6.2 6.5 6.5 6.3 6.1
Inflacja 4.62 3.5 3.8 3.7 3.5 3.7
Stopa Procentowa 5.15 5.15 5.15 5 5 4.75
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4.00 4 4 4 4 4
Bilans Handlowy -11010.00 -17900 -17000 -17000 -16200 -14100
Saldo Obrotów Bieżących -14315.70 -13500 -11000 -9000 -10000 -14600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.30 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
Dług Publiczny do PKB 68.30 69 70 70 70 70
Budżet Państwa do PKB -3.42 -3.4 -3 -3 -3 -3
Koniunktura w Przemyśle 112.80 114 115 112 111 112
Przemysłowy PMI 50.60 51.4 50.8 51 51.1 50.8
PMI dla Usług 49.20 50.5 49.8 50.8 51.4 51.9
Optymizm Konsumentów 89.40 95 95 98 98 101
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 35 35 25.17 25.17 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 1.4 1.2 1.3 1.1 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.00 4 6 6.5 6.2 6
PKB 2726.32 2900 3100 3100 3100 3100
Pkb W Cenach Stałych 35851.75 36411 39430 38182 38075 38595
Produkt Narodowy Brutto 13954956.00 14513154 14792253 14862028 14820163 15383943
Środki Trwałe Brutto 11663.34 12158 12107 12421 12386 12887
Pkb Per Capita 2104.20 2500 2900 2900 2900 2900
Pkb Per Capita Ppp 6899.20 7100 7200 7200 7200 7200
Rolnictwo w PKB 4335.47 6104 5153 4617 4604 6470
Budownictwo w PKB 2812.62 2866 2741 2995 2987 3038
Przemysł w PKB 5681.04 5864 6538 6050 6033 6215
Górnictwo w PKB 988.87 911 1208 1053 1050 966
Administracja Publiczna w PKB 4166.28 4483 4887 4437 4425 4752
Media w PKB 786.82 737 734 838 836 781
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 8.50 6.2 6.5 6.5 6.3 6.1
Populacja 1298.04 1305 1313 1313 1313 1313
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60.00 60 60 60 60 60
Przeciętne Wynagrodzenia 272.19 341 356 356 356 356
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 43200.00 45500 45500 45500 45500 46500
Wynagrodzenia w Przemyśle 347.30 435 455 455 455 455
Płace Nisko Wykwalifikowanych 10900.00 17000 17000 17000 17000 18000
Koszty Utrzymania Rodziny 19400.00 18500 18500 18500 18500 19800
Płaca Minimalna 176.00 176 190 190 190 190
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 4.62 3.5 3.8 3.7 3.5 3.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 147.20 145 146 148 151 150
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 122.20 125 125 125 125 130
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.16 3.8 4.5 3.2 3.4 3.9
Inflacja Żywności 7.89 3.5 4.2 4 4 4.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 153.00 152 155 155 158 157
Cpi Transport 126.30 128 129 129 131 133
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 5.15 5.15 5.15 5 5 4.75
Stopa Rezerwy Obowiązkowej 4.00 4 4 4 4 4
Stopa Międzybankowa 5.05 5.41 5.41 5.26 5.26 5.01
Tempo Wzrostu Kredytów 8.10 11 12 13 11.5 12
Stopa Reverse Repo 4.90 4.85 4.85 4.7 4.6 4.5
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -11010.00 -17900 -17000 -17000 -16200 -14100
Saldo Obrotów Bieżących -14315.70 -13500 -11000 -9000 -10000 -14600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.30 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
Import 37390.00 42900 45600 45700 44100 44400
Eksport 26380.00 29100 33200 29500 30800 32200
Terms of Trade 73.30 83.71 78.04 78.04 75.49 78.04
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 68.30 69 70 70 70 70
Budżet Państwa do PKB -3.42 -3.4 -3 -3 -3 -3
Bilans Budżetu -6515.54 -5800 -5800 -5800 -4400 -6208
Wydatki Rządowe 4218.93 3548 3908 4493 4481 3761
Dochody Budżetu Państwa 8370.65 12000 17600 3400 8200 13500
Wydatki Budżetu Państwa 14886.19 18900 24400 7800 14600 19700
Wydatków Rządowych W Pkb 13.04 13.6 14 14 14 14
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 25.17 35 35 25.17 25.17 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88 35.88
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.00 12 12 12 12 12
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 112.80 114 115 112 111 112
Przemysłowy PMI 50.60 51.4 50.8 51 51.1 50.8
PMI dla Usług 49.20 50.5 49.8 50.8 51.4 51.9
Produkcja Przemysłowa -4.30 2 3.8 2.2 1.5 3.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.90 2.4 2 2.5 1.8 5.6
Produkcja Samochodów 170643.00 180719 230000 190000 230000 200000
Produkcja w Górnictwie -8.50 2 2 3 3 2.1
Produkcja Cementu 25087.00 29780 34780 29500 275000 30091
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.60 51.8 51 52.5 52.5 52.5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów 89.40 95 95 98 98 101
Wydatki Konsumpcyjne 19744.38 21440 22378 21028 20969 22726
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.40 9.4 9.4 9.25 9.25 9
Cena Benzyny 1.03 0.91 0.89 0.86 0.84 0.79
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Budowlana -5.20 5.1 3.5 2.5 2.5 3


Indie - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.