Indie - PKB w cenach stałych - PrognozyIndie PKB Ostatni Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.9 1.7 1.8 1.5 1.4 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.2 7.6 7.5 7.4 7.3 6.4
PKB 2597 2700 2900 2900 2900 3100
Pkb W Cenach Stałych 33740 34900 37376 36237 36203 39881
Produkt Narodowy Brutto 12865461 13843236 13830371 13817505 13804640 15819164
Środki Trwałe Brutto 10652 11018 12024 11440 11430 12591
Pkb Per Capita 1964 2500 3100 3100 3100 3500
Pkb Per Capita Ppp 6427 6900 7100 7100 7100 7200
Rolnictwo w PKB 4197 6097 5116 4508 4504 6968
Budownictwo w PKB 2491 2554 2595 2675 2673 2919
Przemysł w PKB 5691 5668 6388 6112 6106 6477
Górnictwo w PKB 1010 960 1238 1084 1083 1098
Administracja Publiczna w PKB 3922 4317 4469 4212 4208 4933
Media w PKB 714 690 700 767 766 789
[+]