Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 139 2020-10
Indeks Giełdowy 1653 2020-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.24 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -9.1 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.3 2020-06
Stopa Bezrobocia 6 2020-08
Inflacja 3.5 2020-09
Stopa Procentowa 1 2020-10
Bilans Handlowy -3762 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 6954 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 37 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1 2019-12
Optymizm Konsumentów 60.6 2020-09
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.24 2020-12
Przypadki koronawirusa 4230 2020-10
Śmierć koronawirusa 11 2020-10
Odzyskany koronawirus 3098 2020-10
Łóżka szpitalne 2.91 2018-12
Szpitale 22.96 2018-12
Lekarze 3.94 2018-12
Pielęgniarki 14.85 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -9.1 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.3 2020-06
PKB 24.19 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 336002 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 1500248 2019-12
Środki Trwałe Brutto 59993 2020-06
Pkb Per Capita 51332 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 55874 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6 2020-08
Pracujący 196000 2020-08
Bezrobotni Zarejestrowani 12400 2020-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 80.8 2020-08
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.8 2020-08
Wolne Etaty 206 2020-09
Przeciętne Wynagrodzenia 669000 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 4 2020-06
Populacja 0.36 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 76.3 2020-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 143 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 39.6 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.5 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 172 2020-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2020-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 274 2020-09
Inflacja Bazowa 3.6 2020-09
Deflator Pkb 196 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 222 2020-08
Wskaźnik Cen Importowych 216 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 238 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 470 2020-09
Cpi Transport 158 2020-09
Inflacja Żywności 6.5 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.4 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2020-10
Stopa Międzybankowa 1.25 2020-10
Podaż Pieniądza M0 135 2020-06
Podaż Pieniądza M1 670 2020-06
Podaż Pieniądza M2 1409 2020-06
Podaż Pieniądza M3 2142 2020-06
Bilans Banków 4076228 2020-06
Rezerwy Walutowe 943243 2020-09
Bilans Banku Centralnego 1029569 2020-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3762 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących 6954 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.8 2019-12
Eksport 61614 2020-09
Import 65376 2020-09
Dług Zagraniczny 2647551 2020-06
Rachunek kapitałowy 21609 2020-06
Rezerwy Złota 2 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -6243 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1182 2020-06
Indeks Terroryzmu 0.03 2018-12
Przyjazdy Turystów 45614 2020-07

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 37 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1 2019-12
Bilans Budżetu -78.4 2020-06
Wydatki Rządowe 83085 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 41.9 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 280 2020-06
Wydatki Budżetu Państwa 358 2020-06
Wnioski o Azyl 60 2020-08
Rating Kredytowy 75 2020-10

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.24 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 10.84 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.35 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2020-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 6450 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 1268 2020-09
Szybkość Internetu 16496 2017-03
Adresy IP 152051 2017-03
Bankructwa 97 2020-06
Index Konkurencyjności 74.72 2019-12
Ranking Konkurencyjności 26 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 78 2019-12
Ranking Korupcji 11 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 26 2019-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 60.6 2020-09
Wydatki Konsumpcyjne 183667 2020-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 4100 2018-12
Cena Benzyny 1.34 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 486 2020-09
Rozpoczęte Budowy Domów 2525 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 4230 2020-10
Śmierć koronawirusa 11 2020-10
Odzyskany koronawirus 3098 2020-10
Łóżka szpitalne 2.91 2018-12
Szpitale 22.96 2018-12
Lekarze 3.94 2018-12
Pielęgniarki 14.85 2018-12
Łóżka OIOM 263 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Islandia - Wskaźniki ekonomiczne.