Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 136 2020-08
Indeks Giełdowy 1496 2020-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.45 2020-08

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -7 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.2 2020-03
Stopa Bezrobocia 4.1 2020-06
Inflacja 3 2020-07
Stopa Procentowa 1 2020-06
Bilans Handlowy -12396 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 11.4 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 37 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1 2019-12
Optymizm Konsumentów 77.75 2020-06
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.24 2020-12
Przypadki koronawirusa 1955 2020-08
Śmierć koronawirusa 10 2020-08
Odzyskany koronawirus 1833 2020-08
Łóżka szpitalne 2.91 2018-12
Szpitale 22.96 2018-12
Lekarze 3.94 2018-12
Pielęgniarki 14.85 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -7 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.2 2020-03
PKB 24.19 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 366268 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 1499287 2019-12
Środki Trwałe Brutto 58015 2020-03
Pkb Per Capita 51332 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 55874 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.1 2020-06
Pracujący 197900 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 8300 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 80.1 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.3 2020-06
Wolne Etaty 244 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 669000 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 4 2020-06
Populacja 0.36 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 75.5 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 146 2019-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 43.2 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3 2020-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 483 2020-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2020-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 271 2020-07
Inflacja Bazowa 3.3 2020-07
Deflator Pkb 196 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 211 2020-06
Wskaźnik Cen Importowych 216 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 238 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 468 2020-07
Cpi Transport 157 2020-07
Inflacja Żywności 5.3 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.2 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1 2020-06
Stopa Międzybankowa 1.35 2020-08
Podaż Pieniądza M0 135 2020-06
Podaż Pieniądza M1 670 2020-06
Podaż Pieniądza M2 1409 2020-06
Podaż Pieniądza M3 2142 2020-06
Bilans Banków 4076228 2020-06
Rezerwy Walutowe 1009231 2020-06
Bilans Banku Centralnego 1029569 2020-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -12396 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 11.4 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.8 2019-12
Eksport 46768 2020-07
Import 59164 2020-07
Dług Zagraniczny 2308 2019-12
Rachunek kapitałowy 51.9 2019-12
Rezerwy Złota 2 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 28.6 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1652 2019-12
Indeks Terroryzmu 0.03 2018-12
Przyjazdy Turystów 5943 2020-06

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 37 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1 2019-12
Bilans Budżetu -8.3 2019-12
Wydatki Rządowe 78789 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 41.9 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 320 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 328 2019-12
Wnioski o Azyl 5 2020-05
Rating Kredytowy 75 2020-08

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.24 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 10.84 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.35 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2020-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów -1420 2020-03
Rejestracje nowych samochodów 1086 2020-06
Szybkość Internetu 16496 2017-03
Adresy IP 152051 2017-03
Bankructwa 97 2020-06
Index Konkurencyjności 74.72 2019-12
Ranking Konkurencyjności 26 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 78 2019-12
Ranking Korupcji 11 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 26 2019-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 77.75 2020-06
Wydatki Konsumpcyjne 185890 2020-03
Rozporządzalny Dochód Osobisty 4100 2018-12
Cena Benzyny 1.48 2020-07

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 479 2020-07
Rozpoczęte Budowy Domów 2525 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1955 2020-08
Śmierć koronawirusa 10 2020-08
Odzyskany koronawirus 1833 2020-08
Łóżka szpitalne 2.91 2018-12
Szpitale 22.96 2018-12
Lekarze 3.94 2018-12
Pielęgniarki 14.85 2018-12
Łóżka OIOM 263 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Islandia - Wskaźniki ekonomiczne.