Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 126 2021-04
Indeks Giełdowy 2154 2021-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.57 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.8 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.1 2020-12
Stopa Bezrobocia 6.4 2021-02
Inflacja 4.3 2021-03
Stopa Procentowa 0.75 2021-03
Bilans Handlowy -21400 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 22086 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1 2020-12
Dług Publiczny do PKB 37 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1 2019-12
Optymizm Konsumentów 107 2021-02
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.24 2020-12
Przypadki koronawirusa 6329 2021-04
Śmierć koronawirusa 29 2021-04
Odzyskany koronawirus 6203 2021-04
Łóżka szpitalne 2.91 2018-12
Szpitale 22.96 2018-12
Lekarze 3.94 2018-12
Pielęgniarki 14.85 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.8 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.1 2020-12
PKB 24.19 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 664598 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 2612659 2020-12
Środki Trwałe Brutto 138136 2020-12
Pkb Per Capita 51332 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 55874 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.4 2021-02
Pracujący 190200 2021-02
Bezrobotni Zarejestrowani 13100 2021-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 78.2 2021-02
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.9 2021-01
Wolne Etaty 1583 2021-03
Przeciętne Wynagrodzenia 695000 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 3.5 2020-12
Populacja 0.36 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2021-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2021-12
Wskaźnik Zatrudnienia 72.4 2021-02
Zatrudnienie na Pełny Etat 132 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 43.2 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.3 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 176 2021-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 278 2021-03
Inflacja Bazowa 4.1 2021-03
Deflator Pkb 115 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 227 2021-02
Wskaźnik Cen Importowych 107 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 110 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 480 2021-03
Cpi Transport 162 2021-03
Inflacja Żywności 6 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.49 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.3 2021-02

Zdrowie Ostatni okres
Coronavirus Vaccination Rate 29.35 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 100168 2021-04
Przypadki koronawirusa 6329 2021-04
Śmierć koronawirusa 29 2021-04
Odzyskany koronawirus 6203 2021-04
Łóżka szpitalne 2.91 2018-12
Szpitale 22.96 2018-12
Lekarze 3.94 2018-12
Pielęgniarki 14.85 2018-12
Łóżka OIOM 263 2015-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.75 2021-03
Stopa Międzybankowa 1.1 2021-04
Podaż Pieniądza M0 145 2021-01
Podaż Pieniądza M1 680 2021-01
Podaż Pieniądza M2 1425 2021-01
Podaż Pieniądza M3 2122 2021-01
Bilans Banków 4208053 2020-12
Rezerwy Walutowe 886448 2021-02
Bilans Banku Centralnego 843169 2020-12
Prywatna długu do PKB 223 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -21400 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących 22086 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1 2020-12
Eksport 61535 2021-03
Import 82971 2021-03
Dług Zagraniczny 2379828 2020-12
Rachunek kapitałowy 75683 2020-12
Rezerwy Złota 1.98 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4503 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1482 2020-12
Indeks Terroryzmu 0 2019-12
Przyjazdy Turystów 4362 2021-01

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 37 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1 2019-12
Bilans Budżetu -33.2 2020-12
Wydatki Rządowe 162886 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 41.9 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 360 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 394 2020-12
Wnioski o Azyl 65 2020-08
Rating Kredytowy 75 2021-04

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.24 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 10.1 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.1 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2021-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów -5579 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 1308 2021-03
Szybkość Internetu 16496 2017-03
Adresy IP 152051 2017-03
Bankructwa 28 2020-12
Index Konkurencyjności 74.72 2019-12
Ranking Konkurencyjności 26 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 75 2020-12
Ranking Korupcji 17 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 26 2019-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 107 2021-02
Wydatki Konsumpcyjne 358066 2020-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 4272 2019-12
Cena Benzyny 1.62 2021-03

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 509 2021-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 73.6 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 3792 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Islandia - Wskaźniki ekonomiczne.