Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 123 2019-05
Indeks Giełdowy 1497 2019-05
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.25 2019-05
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.7 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4 2018-12
Stopa Bezrobocia 2.9 2019-04
Inflacja 3.3 2019-04
Stopa Procentowa 4 2019-05
Bilans Handlowy -15900 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 0.3 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 37.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.1 2018-12
Optymizm Konsumentów 91.6 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.3 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.7 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4 2018-12
PKB 23.91 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 385392 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 1468662 2018-12
Środki Trwałe Brutto 82745 2018-12
Pkb Per Capita 49910 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 46483 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.9 2019-04
Pracujący 203600 2019-04
Bezrobotni Zarejestrowani 6100 2019-04
Uczestnictwo w Rynku Pracy 82 2019-04
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.7 2019-02
Wolne Etaty 209 2019-04
Przeciętne Wynagrodzenia 652000 2017-12
Wzrost Wynagrodzeń 2.5 2019-03
Populacja 0.35 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 79.6 2019-04
Zatrudnienie na Pełny Etat 144 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 44.6 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.3 2019-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 467 2019-04
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2019-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 262 2019-04
Inflacja Bazowa 3 2019-04
Deflator Pkb 186 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 209 2019-03
Wskaźnik Cen Importowych 202 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 222 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 454 2019-04
Cpi Transport 158 2019-04
Inflacja Żywności 3.9 2019-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.2 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4 2019-05
Stopa Międzybankowa 4.3 2019-05
Podaż Pieniądza M0 133 2019-03
Podaż Pieniądza M1 506 2019-03
Podaż Pieniądza M2 1191 2019-03
Podaż Pieniądza M3 1913 2019-03
Bilans Banków 3872528 2019-03
Rezerwy Walutowe 755786 2019-04
Bilans Banku Centralnego 772414 2019-05
Prywatna długu do PKB 315 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -15900 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 0.3 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.8 2018-12
Eksport 50200 2019-04
Import 66100 2019-04
Dług Zagraniczny 2317 2018-12
Rachunek kapitałowy 40.23 2018-12
Rezerwy Złota 2 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 26.12 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1518 2018-12
Indeks Terroryzmu 0.06 2017-12
Przyjazdy Turystów 120306 2019-04
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 37.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.1 2018-12
Bilans Budżetu 1.8 2018-09
Wydatki Rządowe 79056 2018-12
Wydatków Rządowych W Pkb 41.7 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 298 2018-09
Wydatki Budżetu Państwa 296 2018-09
Wnioski o Azyl 70 2019-03
Rating Kredytowy 55.45
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.3 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 10.84 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.84 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2018-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 411 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 1533 2019-04
Szybkość Internetu 16496 2017-03
Adresy IP 152051 2017-03
Bankructwa 61 2019-03
Index Konkurencyjności 74.51 2018-12
Ranking Konkurencyjności 24 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 76 2018-12
Ranking Korupcji 14 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 21 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 91.6 2019-03
Wydatki Konsumpcyjne 205772 2018-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 3949 2017-12
Cena Benzyny 1.8 2019-04
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 445 2019-04
Odsetek Mieszkań Własnościowych 78.7 2016-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2836 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Islandia - Wskaźniki ekonomiczne.