Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 142 2020-04
Indeks Giełdowy 1271 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.69 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.8 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.7 2019-12
Stopa Bezrobocia 5 2020-02
Inflacja 2.1 2020-03
Stopa Procentowa 1.75 2020-03
Bilans Handlowy -1924 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 51 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 37.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.1 2018-12
Optymizm Konsumentów 62.2 2020-03
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.24 2020-12
Przypadki koronawirusa 1135 2020-03
Śmierć koronawirusa 2 2020-03
Odzyskany koronawirus 198 2020-03
Łóżka szpitalne 2.91 2018-12
Szpitale 22.96 2018-12
Lekarze 3.94 2018-12
Pielęgniarki 14.85 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.8 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.7 2019-12
PKB 24.7 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 393889 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 1499287 2019-12
Środki Trwałe Brutto 70706 2019-12
Pkb Per Capita 52103 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 48606 2018-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5 2020-02
Pracujący 202700 2020-01
Bezrobotni Zarejestrowani 7000 2020-01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 81 2020-01
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.6 2019-12
Wolne Etaty 132 2020-02
Przeciętne Wynagrodzenia 669000 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 1.5 2019-11
Populacja 0.36 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 78 2020-01
Zatrudnienie na Pełny Etat 153 2019-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 38.7 2019-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.1 2020-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 475 2020-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 267 2020-03
Inflacja Bazowa 2.4 2020-02
Deflator Pkb 196 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 214 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 216 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 238 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 467 2020-03
Cpi Transport 154 2020-03
Inflacja Żywności 2.3 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.75 2020-03
Stopa Międzybankowa 2.18 2020-03
Podaż Pieniądza M0 112 2019-11
Podaż Pieniądza M1 520 2019-11
Podaż Pieniądza M2 1188 2019-11
Podaż Pieniądza M3 1961 2019-11
Bilans Banków 3842642 2019-11
Rezerwy Walutowe 855289 2020-02
Bilans Banku Centralnego 829840 2019-11

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1924 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 51 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.8 2018-12
Eksport 48016 2020-02
Import 49939 2020-02
Dług Zagraniczny 2333 2019-09
Rachunek kapitałowy 51.9 2019-12
Rezerwy Złota 1.98 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 28.6 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1848 2019-09
Indeks Terroryzmu 0.03 2018-12
Przyjazdy Turystów 131054 2019-11

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 37.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.1 2018-12
Bilans Budżetu -5.5 2019-09
Wydatki Rządowe 83258 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 41.7 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 307 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 312 2019-09
Wnioski o Azyl 75 2019-11
Rating Kredytowy 73 2020-03

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.24 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 10.84 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.35 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2020-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów -5984 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 1023 2020-01
Szybkość Internetu 16496 2017-03
Adresy IP 152051 2017-03
Bankructwa 52 2019-11
Index Konkurencyjności 74.72 2019-12
Ranking Konkurencyjności 26 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 78 2019-12
Ranking Korupcji 11 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 26 2019-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 62.2 2020-03
Wydatki Konsumpcyjne 207932 2019-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 4100 2018-12
Cena Benzyny 1.4 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 469 2020-03
Rozpoczęte Budowy Domów 2525 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1135 2020-03
Śmierć koronawirusa 2 2020-03
Odzyskany koronawirus 198 2020-03
Łóżka szpitalne 2.91 2018-12
Szpitale 22.96 2018-12
Lekarze 3.94 2018-12
Pielęgniarki 14.85 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Islandia - Wskaźniki ekonomiczne.