Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 124 2019-09
Indeks Giełdowy 1413 2019-09
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.63 2019-09
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.8 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.7 2019-06
Stopa Bezrobocia 3.1 2019-07
Inflacja 3.2 2019-08
Stopa Procentowa 3.5 2019-08
Bilans Handlowy -12234 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 11.15 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 37.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.1 2018-12
Optymizm Konsumentów 82.4 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.3 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.8 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.7 2019-06
PKB 25.88 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 381731 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 1470469 2018-12
Środki Trwałe Brutto 73119 2019-06
Pkb Per Capita 52103 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 48606 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.1 2019-07
Pracujący 201300 2019-07
Bezrobotni Zarejestrowani 6500 2019-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 81.2 2019-07
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.4 2019-07
Wolne Etaty 119 2019-08
Przeciętne Wynagrodzenia 652000 2017-12
Wzrost Wynagrodzeń 1.1 2019-07
Populacja 0.35 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 78.7 2019-07
Zatrudnienie na Pełny Etat 144 2019-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 44.8 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.2 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 470 2019-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2019-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 264 2019-08
Inflacja Bazowa 3 2019-08
Deflator Pkb 187 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 213 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 202 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 222 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 458 2019-08
Cpi Transport 159 2019-08
Inflacja Żywności 4.5 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.9 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.5 2019-08
Stopa Międzybankowa 3.95 2019-09
Podaż Pieniądza M0 121 2019-07
Podaż Pieniądza M1 533 2019-07
Podaż Pieniądza M2 1228 2019-07
Podaż Pieniądza M3 1945 2019-07
Bilans Banków 3904756 2019-07
Rezerwy Walutowe 838423 2019-08
Bilans Banku Centralnego 855172 2019-08
Prywatna długu do PKB 315 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -12234 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 11.15 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.8 2018-12
Eksport 44806 2019-08
Import 57040 2019-08
Dług Zagraniczny 2408 2019-06
Rachunek kapitałowy 97.7 2019-03
Rezerwy Złota 1.98 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 8.49 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1747 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.06 2017-12
Przyjazdy Turystów 231281 2019-07
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 37.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.1 2018-12
Bilans Budżetu 6.1 2019-06
Wydatki Rządowe 79869 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 41.7 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 308 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 302 2019-06
Wnioski o Azyl 45 2019-06
Rating Kredytowy 55.45
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.3 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 10.84 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2018-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 2128 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 1428 2019-07
Szybkość Internetu 16496 2017-03
Adresy IP 152051 2017-03
Bankructwa 13 2019-07
Index Konkurencyjności 74.51 2018-12
Ranking Konkurencyjności 24 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 76 2018-12
Ranking Korupcji 14 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 21 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 82.4 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 202779 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 3949 2017-12
Cena Benzyny 1.67 2019-08
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 449 2019-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 78.7 2016-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2836 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Islandia - Wskaźniki ekonomiczne.