Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 125 2019-11
Indeks Giełdowy 1439 2019-11
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.74 2019-11
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.8 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.7 2019-06
Stopa Bezrobocia 3.7 2019-09
Inflacja 2.8 2019-10
Stopa Procentowa 3 2019-11
Bilans Handlowy 2700 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 11.15 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 37.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.1 2018-12
Optymizm Konsumentów 99.2 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.3 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.8 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.7 2019-06
PKB 25.88 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 381731 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 1470469 2018-12
Środki Trwałe Brutto 73119 2019-06
Pkb Per Capita 52103 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 48606 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.7 2019-09
Pracujący 199200 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 7100 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 81.5 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.2 2019-08
Wolne Etaty 100 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 652000 2017-12
Wzrost Wynagrodzeń 1.2 2019-09
Populacja 0.35 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 77.6 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 156 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 37 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.8 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 472 2019-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 265 2019-10
Inflacja Bazowa 3.2 2019-09
Deflator Pkb 187 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 212 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 202 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 222 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 461 2019-10
Cpi Transport 157 2019-10
Inflacja Żywności 2.4 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.5 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3 2019-11
Stopa Międzybankowa 3.45 2019-11
Podaż Pieniądza M0 130 2019-09
Podaż Pieniądza M1 519 2019-09
Podaż Pieniądza M2 1209 2019-09
Podaż Pieniądza M3 1971 2019-09
Bilans Banków 3930105 2019-09
Rezerwy Walutowe 825677 2019-09
Bilans Banku Centralnego 842579 2019-09
Prywatna długu do PKB 315 2016-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2700 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 11.15 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.8 2018-12
Eksport 65100 2019-10
Import 62400 2019-10
Dług Zagraniczny 2408 2019-06
Rachunek kapitałowy 8.57 2019-06
Rezerwy Złota 1.98 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 8.49 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1747 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.06 2017-12
Przyjazdy Turystów 183654 2019-09
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 37.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.1 2018-12
Bilans Budżetu 6.1 2019-06
Wydatki Rządowe 79869 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 41.7 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 308 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 302 2019-06
Wnioski o Azyl 75 2019-08
Rating Kredytowy 55.45
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.3 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 10.84 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2018-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 2128 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 1218 2019-08
Szybkość Internetu 16496 2017-03
Adresy IP 152051 2017-03
Bankructwa 67 2019-09
Index Konkurencyjności 74.72 2019-12
Ranking Konkurencyjności 26 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 76 2018-12
Ranking Korupcji 14 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 26 2019-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 99.2 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 202779 2019-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 3949 2017-12
Cena Benzyny 1.64 2019-10
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 457 2019-10
Odsetek Mieszkań Własnościowych 78.7 2016-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2836 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Islandia - Wskaźniki ekonomiczne.