Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 129 2021-01
Indeks Giełdowy 1988 2021-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.31 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.6 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.4 2020-09
Stopa Bezrobocia 7.1 2020-11
Inflacja 3.6 2020-12
Stopa Procentowa 0.75 2020-11
Bilans Handlowy 959 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących -1184 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 37 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1 2019-12
Optymizm Konsumentów 95.39 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.24 2020-12
Przypadki koronawirusa 5956 2021-01
Śmierć koronawirusa 29 2021-01
Odzyskany koronawirus 5798 2021-01
Łóżka szpitalne 2.91 2018-12
Szpitale 22.96 2018-12
Lekarze 3.94 2018-12
Pielęgniarki 14.85 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.6 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.4 2020-09
PKB 24.19 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 618087 2020-09
Produkt Narodowy Brutto 1500248 2019-12
Środki Trwałe Brutto 126426 2020-09
Pkb Per Capita 51332 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 55874 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.1 2020-11
Pracujący 191600 2020-10
Bezrobotni Zarejestrowani 13600 2020-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 79.7 2020-11
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.5 2020-10
Wolne Etaty 118 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 669000 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 3.1 2020-09
Populacja 0.36 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 75 2020-10
Zatrudnienie na Pełny Etat 153 2020-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 39.1 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.6 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 174 2020-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2020-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 276 2020-12
Inflacja Bazowa 3.7 2020-12
Deflator Pkb 196 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 228 2020-11
Wskaźnik Cen Importowych 216 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 238 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 473 2020-12
Cpi Transport 160 2020-12
Inflacja Żywności 6.9 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.2 2020-11

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.75 2020-11
Stopa Międzybankowa 1.13 2021-01
Podaż Pieniądza M0 164 2020-10
Podaż Pieniądza M1 688 2020-10
Podaż Pieniądza M2 1488 2020-10
Podaż Pieniądza M3 2260 2020-10
Bilans Banków 4278974 2020-09
Rezerwy Walutowe 816735 2020-12
Bilans Banku Centralnego 963921 2020-09

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 959 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących -1184 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.8 2019-12
Eksport 58600 2020-12
Import 57615 2020-12
Dług Zagraniczny 2625978 2020-09
Rachunek kapitałowy 38460 2020-09
Rezerwy Złota 1.98 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -93398 2020-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1381 2020-09
Indeks Terroryzmu 0 2019-12
Przyjazdy Turystów 5923 2020-10

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 37 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1 2019-12
Bilans Budżetu -68.6 2020-09
Wydatki Rządowe 157879 2020-09
Wydatków Rządowych W Pkb 41.9 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 299 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 367 2020-09
Wnioski o Azyl 65 2020-08
Rating Kredytowy 75 2021-01

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.24 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 10.84 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.35 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2020-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 17181 2020-09
Rejestracje nowych samochodów 1057 2020-12
Szybkość Internetu 16496 2017-03
Adresy IP 152051 2017-03
Bankructwa 41 2020-09
Index Konkurencyjności 74.72 2019-12
Ranking Konkurencyjności 26 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 78 2019-12
Ranking Korupcji 11 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 26 2019-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 95.39 2020-12
Wydatki Konsumpcyjne 336615 2020-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 4100 2018-12
Cena Benzyny 1.47 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 496 2020-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2525 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 5956 2021-01
Śmierć koronawirusa 29 2021-01
Odzyskany koronawirus 5798 2021-01
Łóżka szpitalne 2.91 2018-12
Szpitale 22.96 2018-12
Lekarze 3.94 2018-12
Pielęgniarki 14.85 2018-12
Łóżka OIOM 263 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Islandia - Wskaźniki ekonomiczne.