Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 124 2020-01
Indeks Giełdowy 1585 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.38 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.7 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.1 2019-09
Stopa Bezrobocia 4.3 2019-11
Inflacja 2 2019-12
Stopa Procentowa 3 2019-12
Bilans Handlowy -8300 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 63.04 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 37.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.1 2018-12
Optymizm Konsumentów 95.7 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.3 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.7 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.1 2019-09
PKB 25.88 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 378987 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 1470469 2018-12
Środki Trwałe Brutto 77324 2019-09
Pkb Per Capita 52103 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 48606 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.3 2019-11
Pracujący 197900 2019-11
Bezrobotni Zarejestrowani 8200 2019-11
Uczestnictwo w Rynku Pracy 79.4 2019-11
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.4 2019-10
Wolne Etaty 68 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 669000 2018-12
Wzrost Wynagrodzeń 1.5 2019-11
Populacja 0.35 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 77.2 2019-11
Zatrudnienie na Pełny Etat 156 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 37 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 473 2019-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 266 2019-12
Inflacja Bazowa 2.1 2019-12
Deflator Pkb 187 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 209 2019-11
Wskaźnik Cen Importowych 202 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 222 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 462 2019-12
Cpi Transport 157 2019-12
Inflacja Żywności 2.5 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.3 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3 2019-12
Stopa Międzybankowa 3.41 2020-01
Podaż Pieniądza M0 113 2019-10
Podaż Pieniądza M1 522 2019-10
Podaż Pieniądza M2 1206 2019-10
Podaż Pieniądza M3 1973 2019-10
Bilans Banków 3872505 2019-10
Rezerwy Walutowe 821885 2019-12
Bilans Banku Centralnego 829840 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -8300 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 63.04 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.8 2018-12
Eksport 44100 2019-12
Import 52400 2019-12
Dług Zagraniczny 2408 2019-06
Rachunek kapitałowy 114 2019-09
Rezerwy Złota 1.98 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 8.41 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1747 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.03 2018-12
Przyjazdy Turystów 131054 2019-11
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 37.7 2018-12
Budżet Państwa do PKB 1.1 2018-12
Bilans Budżetu 6.1 2019-06
Wydatki Rządowe 77006 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 41.7 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 308 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 302 2019-06
Wnioski o Azyl 75 2019-11
Rating Kredytowy 73 2020-01
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.3 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 10.84 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4 2018-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 9081 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 935 2019-11
Szybkość Internetu 16496 2017-03
Adresy IP 152051 2017-03
Bankructwa 136 2019-10
Index Konkurencyjności 74.72 2019-12
Ranking Konkurencyjności 26 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 76 2018-12
Ranking Korupcji 14 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 26 2019-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 95.7 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 189168 2019-09
Rozporządzalny Dochód Osobisty 4100 2018-12
Cena Benzyny 1.68 2019-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 461 2019-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2525 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Islandia - Wskaźniki ekonomiczne.