Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 132.14 135 136 137 138 140
Indeks Giełdowy 2384.60 2334 2272 2212 2154 2041
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.27 5.35 5.43 5.51 5.6 5.77

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 2.20 0.9 1 0.9 0.9 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.40 1.1 2.8 3.1 3.1 3.1
Stopa Bezrobocia 4.60 4.2 4 3.5 3.5 2.5
Inflacja 7.20 7.5 7.8 6.3 5 2.7
Stopa Procentowa 3.75 4.5 5.5 6 6 5
Bilans Handlowy -13760.00 -13900 -13900 -13900 -13900 -13900
Saldo Obrotów Bieżących -44178.00 15 15 20 20 20
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7
Dług Publiczny do PKB 75.00 49 49 49 49 49
Budżet Państwa do PKB -8.90 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.25 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 2.20 0.9 1 0.9 0.9 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.40 1.1 2.8 3.1 3.1 3.1
PKB 21.71 23.5 23.5 24.1 24.1 24.1
Pkb W Cenach Stałych 682061.00 652976 674807 685888 703205 725004
Produkt Narodowy Brutto 2705807.00 2664722 2641210 2685622 2789687 2876167
Środki Trwałe Brutto 161278.00 125350 167165 161846 166278 171432
PKB Per Capita 53193.56 51000 51000 52000 52000 52000
PKB Per Capita PPP 52279.73 53700 53700 54690 54690 54690

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 4.60 4.2 4 3.5 3.5 2.5
Przeciętne Wynagrodzenia 731000.00 717033 717033 717033 717033 717033
Populacja 0.36 0.38 0.38 0.39 0.39 0.39
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67
Wskaźnik Zatrudnienia 78.40 78.5 78.5 78.5 78.5 78.5

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 7.20 7.5 7.8 6.3 5 2.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 535.40 540 548 548 555 563
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110.28 116 117 115 116 118
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 298.80 302 303 306 313 312
Inflacja Bazowa 4.70 6.9 6.4 6 6 2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 291.30 280 303 316 345 374
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.30 1.29 0.5 0.5 0.5 0.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 27.10 18 18.5 18.5 18.5 18.5
Inflacja Żywności 5.20 4.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 544.00 531 545 549 562 564
Cpi Transport 179.00 181 182 183 184 185

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 3.75 4.5 5.5 6 6 5
Stopa Międzybankowa 4.19 4.94 5.94 6.44 6.44 5.94

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -13760.00 -13900 -13900 -13900 -13900 -13900
Saldo Obrotów Bieżących -44178.00 15 15 20 20 20
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7
Import 90586.20 74400 74400 74400 74400 74400
Eksport 76826.20 60500 60500 60500 60500 60500

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 75.00 49 49 49 49 49
Budżet Państwa do PKB -8.90 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7
Bilans Budżetu -89.50 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17
Wydatki Rządowe 165661.00 165368 166558 163678 170796 176091
Wydatków Rządowych W Pkb 49.70 41 41 41 41 41

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.25 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 10.10 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.10 6.84 6.84 6.84 6.1 6.1
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wydatki Konsumpcyjne 406066.00 350529 363445 373030 418654 431632
Rozporządzalny Dochód Osobisty 4272.30 4358 4319 4392 4405 4541
Cena Benzyny 2.27 2.35 2.43 2.52 2.61 2.61


Islandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.