Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 136.48 138 139 140 141 143
Indeks Giełdowy 1515.34 1489 1457 1426 1395 1334
Obligacje Rządowe 10-letnie 2.42 2.43 2.47 2.52 2.56 2.66

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -7.00 6.5 0.5 1 3 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.20 -6 -4 -1 8.8 1.5
Stopa Bezrobocia 4.10 7.9 8.3 8.6 8.2 7
Inflacja 3.00 2.3 2.2 2.3 2.5 2.8
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1.25 1.75
Bilans Handlowy -12395.72 -10400 -14700 -14700 -14700 -13900
Saldo Obrotów Bieżących 11.40 100 35 45 45 15
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.80 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7
Dług Publiczny do PKB 37.00 70 70 82 82 82
Budżet Państwa do PKB -1.00 -8.4 -8.4 -9.9 -9.9 -9.9
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.24 46.24 46.24 46.24 46.24 46.24

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -7.00 6.5 0.5 1 3 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.20 -6 -4 -1 8.8 1.5
PKB 24.19 20.2 20.2 23.5 23.5 23.5
Pkb W Cenach Stałych 366268.00 364535 378133 362605 398500 383805
Produkt Narodowy Brutto 1499287.00 1418010 1439316 1484294 1631224 1460905
Środki Trwałe Brutto 58015.00 73372 67878 57435 63120 68896
Pkb Per Capita 51332.14 49000 49000 51000 51000 51000
Pkb Per Capita Ppp 55874.00 52900 52900 53700 53700 53700

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 4.10 7.9 8.3 8.6 8.2 7
Przeciętne Wynagrodzenia 669000.00 690542 690542 690542 690542 712777
Populacja 0.36 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67
Wskaźnik Zatrudnienia 75.50 77.8 78 78.3 78.3 78.5

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 3.00 2.3 2.2 2.3 2.5 2.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 482.90 481 484 486 494 497
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103.80 105 104 104 105 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 271.30 271 273 275 279 281
Inflacja Bazowa 3.30 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 211.20 216 240 228 225 249
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.20 2 4.5 4.5 4.5 4.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 467.90 469 472 478 479 485
Cpi Transport 157.04 160 160 157 160 165
Inflacja Żywności 5.30 4.2 3.8 3.8 3.8 3.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1.25 1.75
Stopa Międzybankowa 1.34 1.38 1.38 1.38 1.63 1.63

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -12395.72 -10400 -14700 -14700 -14700 -13900
Saldo Obrotów Bieżących 11.40 100 35 45 45 15
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.80 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7
Import 59163.80 60200 73600 73600 73600 74400
Eksport 46768.08 49800 58900 58900 58900 60500

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 37.00 70 70 82 82 82
Budżet Państwa do PKB -1.00 -8.4 -8.4 -9.9 -9.9 -9.9
Bilans Budżetu -8.30 8.81 9.13 9.13 9.13 9.17
Wydatki Rządowe 78789.00 76868 79928 78001 85722 81127
Wydatków Rządowych W Pkb 41.90 41.2 41.2 41.2 41.2 41

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.24 46.24 46.24 46.24 46.24 46.24
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wydatki Konsumpcyjne 185890.00 183222 199615 184031 202248 202609
Rozporządzalny Dochód Osobisty 4100.50 3977 3936 4059 4461 3996
Cena Benzyny 1.48 1.26 1.2 1.14 1.08 1.03


Islandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.