Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 129.39 130 131 131 132 134
Indeks Giełdowy 1949.58 1912 1871 1831 1792 1713
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.44 3.43 3.49 3.56 3.62 3.75

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.60 1 3 1.8 1.3 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.40 -1 8.8 5 1.5 1.5
Stopa Bezrobocia 7.10 8.6 8.2 8.2 7 6
Inflacja 4.30 2.3 2.5 2.5 2.8 2.8
Stopa Procentowa 0.75 0.75 0.75 1 1.25 2.5
Bilans Handlowy 959.29 -14700 -14700 -14700 -13900 -13900
Saldo Obrotów Bieżących -1184.00 45 45 45 15 20
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.80 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8
Dług Publiczny do PKB 37.00 52 52 52 52 49
Budżet Państwa do PKB -1.00 -9.9 -9.9 -9.9 -9.9 -6.2
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.24 46.3 46.24 46.24 46.3 46.3

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.60 1 3 1.8 1.3 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -10.40 -1 8.8 5 1.5 1.5
PKB 24.19 23.5 23.5 23.5 23.5 24.1
Pkb W Cenach Stałych 618087.00 376282 366023 365570 413796 381926
Produkt Narodowy Brutto 1500248.00 1440238 1485246 1632270 1525192 1461842
Środki Trwałe Brutto 126426.00 67736 57766 65272 88843 68752
Pkb Per Capita 51332.14 51000 51000 51000 51000 52000
Pkb Per Capita Ppp 55874.00 53700 53700 53700 53700 54690

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 7.10 8.6 8.2 8.2 7 6
Przeciętne Wynagrodzenia 669000.00 694665 690542 690542 717033 717033
Populacja 0.36 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67
Wskaźnik Zatrudnienia 75.00 78.3 78.3 78.3 78.5 78.5

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 4.30 2.3 2.5 2.5 2.8 2.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 173.60 486 494 177 178 183
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104.00 104 106 107 107 110
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 275.80 275 273 275 283 283
Inflacja Bazowa 3.70 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 228.10 212 223 217 249 218
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.30 2 2.8 2.3 3 3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 475.60 478 479 481 486 500
Cpi Transport 160.00 157 160 162 164 169
Inflacja Żywności 6.60 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 0.75 0.75 0.75 1 1.25 2.5
Stopa Międzybankowa 1.13 1.04 1.04 1.04 4.47 1.54

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 959.29 -14700 -14700 -14700 -13900 -13900
Saldo Obrotów Bieżących -1184.00 45 45 45 15 20
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.80 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8
Import 57615.30 73600 73600 73600 74400 74400
Eksport 58600.00 58900 58900 58900 60500 60500

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 37.00 52 52 52 52 49
Budżet Państwa do PKB -1.00 -9.9 -9.9 -9.9 -9.9 -6.2
Bilans Budżetu -68.60 9.13 9.13 9.13 9.17 9.17
Wydatki Rządowe 157879.00 80250 77796 90396 84883 81454
Wydatków Rządowych W Pkb 41.90 41.2 41.2 41.2 41 41

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.24 46.3 46.24 46.24 46.3 46.3
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.35 6.84 6.35 6.35 6.84 6.84
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wydatki Konsumpcyjne 336615.00 199615 184031 199830 220938 202609
Rozporządzalny Dochód Osobisty 4100.50 3936 4059 4461 4240 3996
Cena Benzyny 1.50 1.63 1.2 1.14 1.54 1.54


Islandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.