Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 122.97 125 125 126 127 129
Indeks Giełdowy 1456.61 1392 1375 1359 1343 1312
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.66 3.46 3.51 3.57 3.63 3.75
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 3.80 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.70 -0.5 1.6 1.5 1.7 1.5
Stopa Bezrobocia 3.70 3 2.6 3.2 3 2.9
Inflacja 2.80 2.4 2.8 2.7 2.5 2.4
Stopa Procentowa 3.00 3 3 3 3 3
Bilans Handlowy 2725.80 -13300 -10400 -10400 -10400 -14700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.80 1.3 0.1 0.1 0.1 0.1
Dług Publiczny do PKB 37.70 37.5 37 37 37 37
Budżet Państwa do PKB 1.10 1 0.6 0.6 0.6 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.30 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 3.80 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.70 -0.5 1.6 1.5 1.7 1.5
PKB 25.88 24.7 26.9 26.9 26.9 26.9
Pkb W Cenach Stałych 381731.00 378330 377120 387457 388220 384005
Produkt Narodowy Brutto 1470469.00 1463117 1493997 1492526 1495467 1485063
Środki Trwałe Brutto 73119.00 74519 59947 74216 74362 75636
Pkb Per Capita 52103.20 55000 63000 63000 63000 63000
Pkb Per Capita Ppp 48605.58 48500 48900 48900 48900 48900
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 3.70 3 2.6 3.2 3 2.9
Przeciętne Wynagrodzenia 669000.00 672994 672994 672994 672994 694665
Populacja 0.35 0.35 0.36 0.36 0.36 0.36
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67
Wskaźnik Zatrudnienia 77.60 79.4 79.4 79.4 79.4 79
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 2.80 2.4 2.8 2.7 2.5 2.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 472.20 475 478 482 482 486
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 265.30 268 268 268 268 275
Inflacja Bazowa 3.00 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 211.70 229 220 226 222 240
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.50 7.8 5.5 5 5 4.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 461.10 461 467 469 470 472
Cpi Transport 157.28 160 158 164 160 164
Inflacja Żywności 2.40 4.2 4.2 4.2 4.2 3.8
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 3.00 3 3 3 3 3
Stopa Międzybankowa 3.45 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 2725.80 -13300 -10400 -10400 -10400 -14700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.80 1.3 0.1 0.1 0.1 0.1
Import 62400.00 69500 60200 60200 60200 73600
Eksport 65100.00 56200 49800 49800 49800 58900
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 37.70 37.5 37 37 37 37
Budżet Państwa do PKB 1.10 1 0.6 0.6 0.6 0.6
Wydatki Rządowe 79869.00 79017 77863 81067 81227 80202
Wydatków Rządowych W Pkb 41.70 41.5 41.2 41.2 41.2 41.2
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.30 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.60 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wydatki Konsumpcyjne 202779.00 204732 187002 205821 206226 207803
Cena Benzyny 1.64 1.46 1.41 1.37 1.33 1.25


Islandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.