Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 124.09 125 126 127 128 130
Indeks Giełdowy 1419.31 1404 1389 1373 1358 1327
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.57 3.76 3.82 3.88 3.94 4.06
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 3.80 0.6 0.4 0.6 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.70 1.5 -0.5 1.9 2.2 2.5
Stopa Bezrobocia 3.10 2.1 3 2.6 3.2 2.9
Inflacja 3.20 3.3 2.6 2.8 2.7 2.4
Stopa Procentowa 3.50 3.5 3.5 3 3 3
Bilans Handlowy -12234.00 -14800 -13300 -10400 -10400 -14700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.80 1.3 1.3 0.1 0.1 0.1
Dług Publiczny do PKB 37.70 37.5 37.5 37 37 37
Budżet Państwa do PKB 1.10 1 1 0.6 0.6 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.30 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 3.80 0.6 0.4 0.6 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.70 1.5 -0.5 1.9 2.2 2.5
PKB 25.88 24.7 24.7 26.9 26.9 26.9
Pkb W Cenach Stałych 381731.00 378241 378330 378233 390129 387788
Produkt Narodowy Brutto 1470469.00 1443527 1463117 1498408 1502819 1499695
Środki Trwałe Brutto 73119.00 76253 74519 60124 74728 76381
Pkb Per Capita 52103.20 55000 55000 63000 63000 63000
Pkb Per Capita Ppp 48605.58 48500 48500 48900 48900 48900
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 3.10 2.1 3 2.6 3.2 2.9
Przeciętne Wynagrodzenia 652000.00 672994 672994 672994 672994 694665
Populacja 0.35 0.35 0.36 0.37 0.37 0.37
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67
Wskaźnik Zatrudnienia 78.70 79.5 79.4 79.4 79.4 79
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 3.20 3.3 2.6 2.8 2.7 2.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 470.10 472 476 478 482 487
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 263.80 262 268 268 268 275
Inflacja Bazowa 3.00 2.41 2.7 2.7 2.7 2.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 213.00 219 229 212 220 240
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.90 8.1 7.8 5.5 5 4.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.1 0.4 0.4 0.4 0.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 457.90 460 462 467 469 473
Cpi Transport 158.79 157 161 158 164 165
Inflacja Żywności 4.50 4.5 4.2 4.2 4.2 3.8
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 3.50 3.5 3.5 3 3 3
Stopa Międzybankowa 3.95 4.07 4.07 3.57 3.57 3.57
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -12234.00 -14800 -13300 -10400 -10400 -14700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.80 1.3 1.3 0.1 0.1 0.1
Import 57039.60 66700 69500 60200 60200 73600
Eksport 44805.60 51900 56200 49800 49800 58900
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 37.70 37.5 37.5 37 37 37
Budżet Państwa do PKB 1.10 1 1 0.6 0.6 0.6
Wydatki Rządowe 79869.00 75982 79017 78093 81626 80992
Wydatków Rządowych W Pkb 41.70 41.5 41.5 41.2 41.2 41.2
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.30 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.60 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wydatki Konsumpcyjne 202779.00 188008 204732 187554 207240 209850
Cena Benzyny 1.67 1.59 1.55 1.51 1.47 1.47


Islandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.