Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 125.92 126 127 128 129 130
Indeks Giełdowy 2154.07 2113 2068 2024 1980 1894
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.57 3.64 3.7 3.77 3.84 3.98

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 4.80 3 1.8 1.3 1.3 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.10 8.8 5 1.5 1.5 1.5
Stopa Bezrobocia 6.40 9.2 9.1 8.4 7.9 6.9
Inflacja 4.30 3 2.7 2.6 2.6 2.5
Stopa Procentowa 0.75 0.75 1 1.25 1.5 2
Bilans Handlowy -21400.00 -14700 -14700 -13900 -13900 -13900
Saldo Obrotów Bieżących 22086.00 45 45 15 15 20
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 0.9 0.9 0.9 1.8 1.8
Dług Publiczny do PKB 37.00 52 52 52 52 49
Budżet Państwa do PKB -1.00 -9.9 -9.9 -9.9 -8.7 -8.7
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.24 46.3 46.24 46.3 46.3 46.3

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 4.80 3 1.8 1.3 1.3 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.10 8.8 5 1.5 1.5 1.5
PKB 24.19 23.5 23.5 23.5 23.5 24.1
Pkb W Cenach Stałych 664598.00 366023 365570 413796 627358 636769
Produkt Narodowy Brutto 2612659.00 1485246 1632270 1525192 1522752 1545593
Środki Trwałe Brutto 138136.00 57766 65272 88843 128322 130247
Pkb Per Capita 51332.14 51000 51000 51000 51000 52000
Pkb Per Capita Ppp 55874.00 53700 53700 53700 53700 54690

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 6.40 9.2 9.1 8.4 7.9 6.9
Przeciętne Wynagrodzenia 695000.00 694665 690542 717033 717033 717033
Populacja 0.36 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67
Wskaźnik Zatrudnienia 72.40 78.3 78.3 78.5 78.5 78.5

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 4.30 3 2.7 2.6 2.6 2.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 175.60 493 497 502 178 183
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105.00 105 107 109 107 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 278.20 275 273 283 283 283
Inflacja Bazowa 4.10 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 227.00 223 217 249 249 238
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.30 2.8 2.3 3 3 3
Inflacja Żywności 6.00 4.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 480.50 484 482 487 485 497
Cpi Transport 162.15 159 161 170 164 168
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.49 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.75 0.75 1 1.25 1.5 2
Stopa Międzybankowa 1.10 1.13 1.13 4.47 1.63 2.13

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -21400.00 -14700 -14700 -13900 -13900 -13900
Saldo Obrotów Bieżących 22086.00 45 45 15 15 20
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 0.9 0.9 0.9 1.8 1.8
Import 82970.70 73600 73600 74400 74400 74400
Eksport 61535.10 58900 58900 60500 60500 60500

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 37.00 52 52 52 52 49
Budżet Państwa do PKB -1.00 -9.9 -9.9 -9.9 -8.7 -8.7
Bilans Budżetu -33.20 9.13 9.13 9.17 9.17 9.17
Wydatki Rządowe 162886.00 77796 90396 84883 160247 162651
Wydatków Rządowych W Pkb 41.90 41.2 41.2 41 41 41

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.24 46.3 46.24 46.3 46.3 46.3
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 10.10 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.10 6.1 6.1 6.84 6.1 6.1
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wydatki Konsumpcyjne 358066.00 184031 199830 220938 341664 346789
Rozporządzalny Dochód Osobisty 4272.30 4059 4461 4240 4162 4224
Cena Benzyny 1.62 1.43 1.35 1.54 1.22 1.16


Islandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.