Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 125.08 125 126 127 128 131
Indeks Giełdowy 1494.65 1428 1412 1396 1379 1347
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.02 3.96 4.02 4.08 4.14 4.26
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.6 0.4 0.6 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70 0.5 -0.5 1.9 2.2 2.5
Stopa Bezrobocia 4.70 2.1 3 2.6 3.2 2.9
Inflacja 3.30 3.3 2.6 2.8 2.7 2.4
Stopa Procentowa 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5 3.5
Bilans Handlowy -22800.00 -14800 -13300 -10400 -10400 -14700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.80 1.3 1.3 0.1 0.1 0.1
Dług Publiczny do PKB 37.70 37.5 37.5 37 37 37
Budżet Państwa do PKB 1.10 1 1 0.6 0.6 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.30 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.6 0.4 0.6 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.70 0.5 -0.5 1.9 2.2 2.5
PKB 25.88 24.7 24.7 26.9 26.9 26.9
Pkb W Cenach Stałych 383461.00 378566 391944 395027 392714 403310
Produkt Narodowy Brutto 1468662.00 1433283 1444647 1456011 1496567 1486542
Środki Trwałe Brutto 64633.00 73950 84152 84814 84317 86592
Pkb Per Capita 52103.20 55000 55000 63000 63000 63000
Pkb Per Capita Ppp 48605.58 48500 48500 48900 48900 48900
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 4.70 2.1 3 2.6 3.2 2.9
Przeciętne Wynagrodzenia 652000.00 672994 672994 672994 672994 694665
Populacja 0.35 0.35 0.36 0.37 0.37 0.37
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67
Wskaźnik Zatrudnienia 77.20 79.5 79.4 79.4 79.4 79
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 3.30 3.3 2.6 2.8 2.7 2.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 469.80 470 477 478 478 489
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 263.40 262 268 268 268 275
Inflacja Bazowa 3.10 2.41 2.7 2.7 2.7 2.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 212.60 219 229 212 220 240
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.80 8.1 7.8 5.5 5 4.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.1 0.4 0.4 0.4 0.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 457.00 458 463 467 467 475
Cpi Transport 159.35 156 161 158 158 165
Inflacja Żywności 4.70 4.5 4.2 4.2 4.2 3.8
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5 3.5
Stopa Międzybankowa 4.10 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -22800.00 -14800 -13300 -10400 -10400 -14700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.80 1.3 1.3 0.1 0.1 0.1
Import 69300.00 66700 69500 60200 60200 73600
Eksport 46500.00 51900 56200 49800 49800 58900
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 37.70 37.5 37.5 37 37 37
Budżet Państwa do PKB 1.10 1 1 0.6 0.6 0.6
Wydatki Rządowe 76527.00 75522 80400 81032 80558 82732
Wydatków Rządowych W Pkb 41.70 41.5 41.5 41.2 41.2 41.2
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.30 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.60 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wydatki Konsumpcyjne 185018.00 186703 209270 210916 209682 215339
Cena Benzyny 1.67 1.71 1.67 1.62 1.5 1.63


Islandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.