Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 124.52 124 124 125 126 128
Indeks Giełdowy 1505.90 1522 1506 1490 1475 1444
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.23 3.59 3.66 3.72 3.79 3.92
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.70 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.10 1.6 1.5 1.7 1.5 2.6
Stopa Bezrobocia 4.30 2.6 3.2 3 2.9 3
Inflacja 2.00 3.1 2.8 2.6 2.4 2.3
Stopa Procentowa 3.00 3 3 3 3 3
Bilans Handlowy -8300.00 -10400 -10400 -10400 -14700 -13900
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.80 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5
Dług Publiczny do PKB 37.70 37 37 37 37 35
Budżet Państwa do PKB 1.10 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.30 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb -0.70 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.10 1.6 1.5 1.7 1.5 2.6
PKB 25.88 26.9 26.9 26.9 26.9 29.9
Pkb W Cenach Stałych 378987.00 373263 384608 382208 384672 394673
Produkt Narodowy Brutto 1470469.00 1482233 1481498 1482968 1492526 1531332
Środki Trwałe Brutto 77324.00 58845 76869 77981 78484 80524
Pkb Per Capita 52103.20 53100 53100 53100 53100 54600
Pkb Per Capita Ppp 48605.58 48900 48900 48900 48900 50000
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 4.30 2.6 3.2 3 2.9 3
Przeciętne Wynagrodzenia 669000.00 690542 690542 690542 690542 712777
Populacja 0.35 0.37 0.37 0.37 0.37 0.38
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67
Wskaźnik Zatrudnienia 77.20 79.4 79.4 79.4 79 79
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 2.00 3.1 2.8 2.6 2.4 2.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 473.30 480 483 483 484 496
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101.60 103 106 105 104 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 266.00 268 271 271 273 281
Inflacja Bazowa 2.10 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 210.60 212 226 222 240 249
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.00 5.5 5 5 4.5 4.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 461.80 468 470 470 473 484
Cpi Transport 156.91 159 164 160 161 164
Inflacja Żywności 1.00 4.2 4.2 4.2 3.8 3.8
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 3.00 3 3 3 3 3
Stopa Międzybankowa 3.41 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -8300.00 -10400 -10400 -10400 -14700 -13900
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.80 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5
Import 52400.00 60200 60200 60200 73600 74400
Eksport 44100.00 49800 49800 49800 58900 60500
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 37.70 37 37 37 37 35
Budżet Państwa do PKB 1.10 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Bilans Budżetu 6.10 8.81 8.81 8.81 9.13 9.17
Wydatki Rządowe 77006.00 77090 80357 77661 78161 80193
Wydatków Rządowych W Pkb 41.70 41.2 41.2 41.2 41.2 41
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.30 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.60 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wydatki Konsumpcyjne 189168.00 185727 203166 190776 192006 196998
Rozporządzalny Dochód Osobisty 4100.50 4133 4131 4135 4162 4270
Cena Benzyny 1.68 1.85 1.89 1.94 1.98 1.98


Islandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.