Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 140.89 142 143 144 145 147
Indeks Giełdowy 1595.16 1568 1535 1502 1469 1405
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.12 3.21 3.27 3.33 3.39 3.52

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -9.10 0.5 1 3 1.8 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.30 -4 -1 8.8 -5 1.5
Stopa Bezrobocia 6.00 8.3 8.6 8.2 8.2 7
Inflacja 3.60 2.2 2.3 2.5 2.5 2.8
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1.25 1.25 1.5
Bilans Handlowy -3762.38 -14700 -14700 -14700 -14700 -13900
Saldo Obrotów Bieżących 6954.00 35 45 45 45 15
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.80 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7
Dług Publiczny do PKB 37.00 70 82 82 82 82
Budżet Państwa do PKB -1.00 -8.4 -9.9 -9.9 -9.9 -9.9
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.24 46.3 46.24 46.24 46.24 46.3

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -9.10 0.5 1 3 1.8 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.30 -4 -1 8.8 -5 1.5
PKB 24.19 20.2 23.5 23.5 23.5 23.5
Pkb W Cenach Stałych 336002.00 403310 376282 366023 365570 413796
Produkt Narodowy Brutto 1500248.00 1486542 1440238 1485246 1632270 1525192
Środki Trwałe Brutto 59993.00 86592 67736 57766 65272 88843
Pkb Per Capita 51332.14 49000 51000 51000 51000 51000
Pkb Per Capita Ppp 55874.00 52900 53700 53700 53700 53700

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 6.00 8.3 8.6 8.2 8.2 7
Przeciętne Wynagrodzenia 669000.00 694665 690542 690542 690542 717033
Populacja 0.36 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67
Wskaźnik Zatrudnienia 76.30 78 78.3 78.3 78.3 78.5

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 3.60 2.2 2.3 2.5 2.5 2.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 173.20 484 486 494 177 497
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104.20 104 104 106 107 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 274.70 275 273 275 279 283
Inflacja Bazowa 3.50 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 226.10 240 228 221 232 249
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.80 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 471.50 472 478 479 481 485
Cpi Transport 158.48 160 157 160 162 165
Inflacja Żywności 7.40 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1.25 1.25 1.5
Stopa Międzybankowa 1.25 4.47 1.31 1.56 1.56 4.47

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -3762.38 -14700 -14700 -14700 -14700 -13900
Saldo Obrotów Bieżących 6954.00 35 45 45 45 15
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.80 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7
Import 65375.90 73600 73600 73600 73600 74400
Eksport 61613.52 58900 58900 58900 58900 60500

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 37.00 70 82 82 82 82
Budżet Państwa do PKB -1.00 -8.4 -9.9 -9.9 -9.9 -9.9
Bilans Budżetu -78.40 9.13 9.13 9.13 9.13 9.17
Wydatki Rządowe 83085.00 82732 80250 77796 90396 84883
Wydatków Rządowych W Pkb 41.90 41.2 41.2 41.2 41.2 41

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.24 46.3 46.24 46.24 46.24 46.3
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84 10.84
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.35 6.84 6.35 6.35 6.35 6.84
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wydatki Konsumpcyjne 183667.00 215339 199615 184031 199830 220938
Rozporządzalny Dochód Osobisty 4100.50 4133 3936 4059 4461 4240
Cena Benzyny 1.31 1.63 1.2 1.14 1.08 1.54


Islandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.