Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Indeks Giełdowy 2564.16 2477 2421 2366 2312 2208
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.04 4.15 4.22 4.3 4.37 4.53

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb -2.30 1.3 1 0.9 1 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.00 6.3 2 1.1 2.8 3.1
Stopa Bezrobocia 5.80 4.8 4.5 4.2 4 3.5
Inflacja 4.80 4.7 3.3 2.6 2.6 2.3
Stopa Procentowa 2.00 2 2.25 2.25 2.5 2.75
Bilans Handlowy -12473.70 -13900 -13900 -13900 -13900 -13900
Saldo Obrotów Bieżących 13058.00 15 15 15 15 20
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 0.9 1.8 1.8 1.8 1.8
Dług Publiczny do PKB 79.90 52 49 49 49 49
Budżet Państwa do PKB -7.30 -9.9 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.25 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb -2.30 1.3 1 0.9 1 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.00 6.3 2 1.1 2.8 3.1
PKB 21.71 23.5 23.5 23.5 23.5 24.1
Pkb W Cenach Stałych 652151.00 413796 652976 674807 670411 725251
Produkt Narodowy Brutto 2612659.00 1525192 2664912 2641398 2685813 2863351
Środki Trwałe Brutto 158926.00 88843 125350 167165 163376 156914
Pkb Per Capita 53193.56 51000 51000 51000 51000 52000
Pkb Per Capita Ppp 52279.73 53700 53700 53700 53700 54690

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 5.80 4.8 4.5 4.2 4 3.5
Przeciętne Wynagrodzenia 731000.00 717033 717033 717033 717033 717033
Populacja 0.36 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39
Wiek Emerytalny Kobiet 67.00 67 67 67 67 67
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67.00 67 67 67 67 67
Wskaźnik Zatrudnienia 75.50 78.5 78.5 78.5 78.5 78.5

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 4.80 4.7 3.3 2.6 2.6 2.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 513.00 502 512 516 521 525
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108.02 109 108 111 111 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 287.40 283 296 302 303 312
Inflacja Bazowa 4.20 6.8 6.3 6.9 6.4 6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 266.90 249 255 256 272 285
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 17.30 17.8 11.2 8 6.3 8
Inflacja Żywności 1.70 4.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 513.40 487 496 507 518 506
Cpi Transport 168.99 170 171 172 172 173
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 2.00 2 2.25 2.25 2.5 2.75
Stopa Międzybankowa 2.38 2.38 2.63 2.63 2.88 3.13

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy -12473.70 -13900 -13900 -13900 -13900 -13900
Saldo Obrotów Bieżących 13058.00 15 15 15 15 20
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.00 0.9 1.8 1.8 1.8 1.8
Import 85460.10 74400 74400 74400 74400 74400
Eksport 72986.40 60500 60500 60500 60500 60500

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 79.90 52 49 49 49 49
Budżet Państwa do PKB -7.30 -9.9 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7
Bilans Budżetu -88.20 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17
Wydatki Rządowe 158883.00 84883 165368 166877 169683 178399
Wydatków Rządowych W Pkb 49.70 41 41 41 41 41

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 46.25 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 10.10 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 6.10 6.84 6.84 6.84 6.1 6.1
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.00 4 4 4 4 4

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Wydatki Konsumpcyjne 361303.00 220938 350529 363445 371419 393795
Rozporządzalny Dochód Osobisty 4272.30 4240 4358 4319 4392 4682
Cena Benzyny 1.81 1.54 1.63 1.55 1.47 1.4


Islandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.