Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 24.51 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.5 2019-03
Stopa Bezrobocia 5.7 2018-12
Inflacja 4.69 2019-07
Stopa Procentowa 5.75 2019-08
Bilans Handlowy -458 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 4.6 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 43.44 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.5 2019-03
PKB 23.8 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 54804 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 199539 2018-12
Środki Trwałe Brutto 139238 2018-12
Pkb Per Capita 2204 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 4560 2018-12
Rolnictwo w PKB 7873 2019-03
Budownictwo w PKB 1600 2019-03
Przemysł w PKB 10588 2019-03
Górnictwo w PKB 100 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 2744 2019-03
Transport w PKB 2116 2019-03
Media w PKB 1427 2019-03
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.7 2018-12
Populacja 9.01 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 9210 2018-12
Koszty Utrzymania 5350 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 16500 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 8210 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.69 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 332 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 393 2019-07
Cpi Transport 369 2019-07
Inflacja Żywności 2.77 2019-07
Oczekiwania inflacyjne 4.82 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.27 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.75 2019-08
Podaż Pieniądza M0 26472 2019-04
Stopa Depozytowa 8.3 2018-12
Rezerwy Walutowe 4841 2019-06
Podaż Pieniądza M1 66027 2019-04
Podaż Pieniądza M2 261919 2019-04
Podaż Pieniądza M3 349096 2019-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -458 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 4.6 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.2 2018-12
Eksport 381 2019-04
Import 839 2019-04
Dług Zagraniczny 8994 2019-05
Transfery Pieniężne od Emigrantów 487 2019-05
Rezerwy Złota 0.69 2018-12
Rachunek kapitałowy 424 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 306 2019-03
Indeks Terroryzmu 1.71 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 43.44 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2018-12
Wydatki Rządowe 7030 2019-03
Rating Kredytowy 32.5
Wydatki Wojskowe 400 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 4333 2018-12
Szybkość Internetu 3156 2017-03
Adresy IP 134210 2017-03
Index Konkurencyjności 52.46 2018-12
Ranking Konkurencyjności 101 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 29 2018-12
Ranking Korupcji 132 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 121 2018-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.7 2019-05
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 40684 2019-03
Cena Benzyny 0.93 2019-07
Kredyt dla Sectora Prywatnego 273527 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 423 2019-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Honduras - Wskaźniki ekonomiczne.