Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 24.61 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2019-09
Stopa Bezrobocia 5.7 2018-12
Inflacja 4.08 2019-12
Stopa Procentowa 5.5 2019-12
Bilans Handlowy -641 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 90.7 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 43.44 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 2019-09
PKB 23.8 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 55181 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 199539 2018-12
Środki Trwałe Brutto 139238 2018-12
Pkb Per Capita 2204 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 4560 2018-12
Rolnictwo w PKB 7662 2019-09
Budownictwo w PKB 1660 2019-09
Przemysł w PKB 10647 2019-09
Górnictwo w PKB 109 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 2679 2019-09
Transport w PKB 2103 2019-09
Media w PKB 1458 2019-09
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.7 2018-12
Populacja 9.01 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 9210 2018-12
Koszty Utrzymania 5350 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 16500 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 8210 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.08 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 336 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 395 2019-12
Cpi Transport 376 2019-12
Inflacja Żywności 3.01 2019-12
Oczekiwania inflacyjne 4.48 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.42 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.5 2019-12
Podaż Pieniądza M0 25984 2019-10
Stopa Depozytowa 8.3 2018-12
Rezerwy Walutowe 4902 2019-11
Podaż Pieniądza M1 68772 2019-10
Podaż Pieniądza M2 276678 2019-10
Podaż Pieniądza M3 362687 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -641 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących 90.7 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.2 2018-12
Eksport 255 2019-10
Import 896 2019-10
Dług Zagraniczny 9031 2019-11
Transfery Pieniężne od Emigrantów 460 2019-11
Rezerwy Złota 0.69 2019-06
Rachunek kapitałowy -2.6 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -64 2019-09
Indeks Terroryzmu 0.99 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 43.44 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2018-12
Wydatki Rządowe 7484 2019-09
Rating Kredytowy 35 2020-01
Wydatki Wojskowe 400 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 4333 2018-12
Szybkość Internetu 3156 2017-03
Adresy IP 134210 2017-03
Index Konkurencyjności 52.63 2019-12
Ranking Konkurencyjności 101 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 26 2019-12
Ranking Korupcji 146 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 133 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.2 2019-11
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 40158 2019-09
Cena Benzyny 0.91 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 283623 2019-10
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 398 2019-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Honduras - Wskaźniki ekonomiczne.