Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 24.6 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 2019-06
Stopa Bezrobocia 5.7 2018-12
Inflacja 4.42 2019-09
Stopa Procentowa 5.75 2019-09
Bilans Handlowy -522 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 4.6 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 43.44 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 2019-06
PKB 23.8 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 54554 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 199539 2018-12
Środki Trwałe Brutto 139238 2018-12
Pkb Per Capita 2204 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 4560 2018-12
Rolnictwo w PKB 7623 2019-06
Budownictwo w PKB 1639 2019-06
Przemysł w PKB 10545 2019-06
Górnictwo w PKB 106 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 2657 2019-06
Transport w PKB 2078 2019-06
Media w PKB 1459 2019-06
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.7 2018-12
Populacja 9.01 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 9210 2018-12
Koszty Utrzymania 5350 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 16500 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 8210 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.42 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 333 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 394 2019-08
Cpi Transport 370 2019-08
Inflacja Żywności 2.56 2019-09
Oczekiwania inflacyjne 4.88 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.15 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.75 2019-09
Podaż Pieniądza M0 26649 2019-07
Stopa Depozytowa 8.3 2018-12
Rezerwy Walutowe 4840 2019-08
Podaż Pieniądza M1 68735 2019-07
Podaż Pieniądza M2 271935 2019-07
Podaż Pieniądza M3 357730 2019-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -522 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 4.6 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.2 2018-12
Eksport 352 2019-07
Import 874 2019-07
Dług Zagraniczny 9041 2019-07
Transfery Pieniężne od Emigrantów 514 2019-07
Rezerwy Złota 0.69 2019-06
Rachunek kapitałowy 424 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 306 2019-03
Indeks Terroryzmu 1.71 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 43.44 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2018-12
Wydatki Rządowe 6710 2019-06
Rating Kredytowy 32.5
Wydatki Wojskowe 400 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 4333 2018-12
Szybkość Internetu 3156 2017-03
Adresy IP 134210 2017-03
Index Konkurencyjności 52.63 2019-12
Ranking Konkurencyjności 101 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 29 2018-12
Ranking Korupcji 132 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 121 2018-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 4.3 2019-07
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 40712 2019-06
Cena Benzyny 0.91 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 276243 2019-07
Budownictwo Ostatni okres
Pozwolenia Na Budowę 645 2019-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Honduras - Wskaźniki ekonomiczne.