Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 24.36 24.35 24.35 24.35 24.35 24.35

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 25.50 2.4 2 3.6 3.6 3.8
Stopa Bezrobocia 10.90 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
Inflacja 8.35 6.5 5.8 4.4 4 3.2
Stopa Procentowa 3.00 3.75 3.75 3.75 4 4.5
Bilans Handlowy -547.89 -470 -470 -470 -470 -470
Saldo Obrotów Bieżących -54.20 -350 -350 -350 -350 -350
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.00 1.2 1.2 1.2 1.2 -0.3
Dług Publiczny do PKB 54.86 48 48 48 48 44
Budżet Państwa do PKB -6.90 -3 -3 -3 -3 -2.2
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 25.50 2.4 2 3.6 3.6 3.8
PKB 23.83 24.9 24.9 25.7 25.7 25.7
Pkb W Cenach Stałych 56034.00 59783 56217 57379 57155 56869
Produkt Narodowy Brutto 206327.40 190195 189452 213755 213755 221878
Środki Trwałe Brutto 154006.20 113826 113381 159550 159550 165613
PKB Per Capita 2239.01 2100 2190 2190 2190 2190
PKB Per Capita PPP 5138.39 5500 5500 5500 5500 5750
Rolnictwo w PKB 7243.00 8740 7041 7417 7388 7537
Budownictwo w PKB 1294.00 1751 1308 1325 1320 1360
Przemysł w PKB 10629.00 11503 10660 10884 10842 10969
Górnictwo w PKB 100.00 111 102 102 102 99.3
Administracja Publiczna w PKB 2789.00 2929 2738 2856 2845 2904
Transport w PKB 1818.00 2338 1891 1862 1854 1921
Media w PKB 1812.00 1563 1687 1855 1848 1547
Tempo Wzrostu Pkb 2.90 0.8 0.8 0.8 0.8 1

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 10.90 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
Populacja 9.30 9.43 9.43 9.57 9.57 9.57

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 8.35 6.5 5.8 4.4 4 3.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 384.20 379 374 385 393 397
Oczekiwania inflacyjne 4.65 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.69 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 411.10 430 423 422 426 436
Cpi Transport 409.00 410 411 413 414 416
Inflacja Bazowa 4.81 4.3 4.2 4.1 4.1 4
Inflacja Żywności 7.52 3 3 5 5 5

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 3.00 3.75 3.75 3.75 4 4.5
Stopa Depozytowa 8.13 8.88 8.88 8.88 9.13 9.13
Rezerwy Walutowe 8369.87 4500 4500 4500 4500 4500

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -547.89 -470 -470 -470 -470 -470
Saldo Obrotów Bieżących -54.20 -350 -350 -350 -350 -350
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 4.00 1.2 1.2 1.2 1.2 -0.3
Import 1036.19 890 890 890 890 890
Eksport 488.30 420 420 420 420 420
Dług Zagraniczny 11364.40 9600 9600 9600 9600 9600
Transfery Pieniężne od Emigrantów 654.10 420 420 450 450 450
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 287.30 160 160 280 280 280
Rachunek kapitałowy 163.80 800 800 800 800 800

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 54.86 48 48 48 48 44
Budżet Państwa do PKB -6.90 -3 -3 -3 -3 -2.2
Wydatki Rządowe 7426.00 7845 7664 7604 7575 8256
Wydatki Wojskowe 392.00 400 400 400 400 430

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 13.30 3.7 3.7 3.5 3.5 3.5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wydatki Konsumpcyjne 43946.00 44701 45352 45001 44825 46173
Kredyt dla Sectora Prywatnego 358771.79 295000 295000 295000 295000 295000
Cena Benzyny 1.18 1.22 1.26 1.31 1.35 1.35

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Pozwolenia Na Budowę 234.00 460 460 530 530 530


Honduras - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.