PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.4 2019-09
PKB 1.46 2018-12
Pkb Per Capita 622 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 1596 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.1 2019-12
Populacja 1.87 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.7 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.5 2019-12
Stopa Międzybankowa 6.46 2019-10
Stopa Depozytowa 6.49 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 21 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -33.6 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.2 2018-12
Eksport 142 2018-12
Import 121 2018-12
Indeks Terroryzmu 0 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 28.1 2017-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2018-12
Rating Kredytowy 15
Biznes Ostatni okres
Stopa Utylizacji Surowców 90 2019-09
Indeks Percepcji Korupcji 16 2018-12
Ranking Korupcji 172 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 174 2019-12
Produkcja Przemysłowa -19.6 2019-09
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Gwinea Bissau - Wskaźniki ekonomiczne.