PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.80 3 3.5 2.8 5 4.5
PKB 1.43 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
PKB Per Capita 619.29 650 650 650 650 670
PKB Per Capita PPP 1847.47 1940 1940 1940 1940 2000

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 3.20 3.3 3.3 3.1 3.1 3.1
Populacja 1.96 1.99 2.03 2.03 2.03 2.03

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflacja 6.70 6.5 6 4.8 4.5 4.5

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Procentowa 4.00 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Stopa Międzybankowa 4.25 4.25 4.75 4.75 4.75 4.75

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Handlowy -50.20 -13.49 -13.33 -13.33 -13.33 -13.33
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.60 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -3.6
Eksport 114.10 243 243 243 243 243
Import 164.30 257 257 257 257 257

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Dług Publiczny do PKB 36.50 40 40 40 40 37
Budżet Państwa do PKB -7.80 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2 -4.5

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Produkcja Przemysłowa 9.60 9 7 4.5 4.5 6
Stopa Utylizacji Surowców 67.90 68 68 70.5 71 71

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.70 6.5 5 4.3 4.3 3


Gwinea Bissau - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.