Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 7.7 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.89 2019-12
Stopa Bezrobocia 2.5 2019-03
Inflacja 1.8 2020-05
Stopa Procentowa 1.75 2020-06
Bilans Handlowy -506 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 333 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 27.88 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.3 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 7 2020-12
Przypadki koronawirusa 23248 2020-07
Śmierć koronawirusa 981 2020-07
Odzyskany koronawirus 3429 2020-07

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.89 2019-12
PKB 85.3 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 131558 2019-12
Środki Trwałe Brutto 72283 2019-12
Pkb Per Capita 3413 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 8638 2019-12
Rolnictwo w PKB 12312 2019-12
Budownictwo w PKB 6030 2019-12
Przemysł w PKB 18492 2019-12
Górnictwo w PKB 1047 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 5146 2019-12
Transport w PKB 3575 2019-12
Media w PKB 3886 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.5 2019-03
Populacja 17.69 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.3 2019-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.8 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 143 2020-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 136 2020-05
Inflacja Bazowa 2.44 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111 2020-05
Cpi Transport 105 2020-05
Inflacja Żywności 4.83 2020-05
Oczekiwania inflacyjne 3.78 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.19 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.75 2020-06
Podaż Pieniądza M0 75952 2020-05
Podaż Pieniądza M1 109905 2020-05
Podaż Pieniądza M2 292601 2020-05
Rezerwy Walutowe 16992 2020-06
Stopa Depozytowa 5.17 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -506 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących 333 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.4 2019-12
Eksport 1026 2020-02
Import 1532 2020-02
Rachunek kapitałowy 11.4 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5650 2019-12
Rezerwy Złota 6.9 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 9 2020-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 252 2019-12
Indeks Terroryzmu 1.33 2018-12
Przyjazdy Turystów 667205 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 27.88 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.3 2019-12
Bilans Budżetu 793 2020-04
Wydatki Rządowe 52932 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 7214 2020-04
Wydatki Budżetu Państwa 6421 2020-04
Rating Kredytowy 45 2020-07
Wydatki Wojskowe 275 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 7 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 17.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.67 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.83 2020-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 1038 2019-12
Szybkość Internetu 3309 2017-03
Adresy IP 208790 2017-03
Index Konkurencyjności 53.52 2019-12
Ranking Konkurencyjności 98 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 26 2019-12
Ranking Korupcji 146 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 96 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -10.2 2020-04
Produkcja Stali 20 2020-05

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 454844 2019-12
Cena Benzyny 0.7 2020-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 146354 2020-05

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 23248 2020-07
Śmierć koronawirusa 981 2020-07
Odzyskany koronawirus 3429 2020-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Gwatemala - Wskaźniki ekonomiczne.