Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 7.66 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 2019-03
Stopa Bezrobocia 2.8 2018-03
Inflacja 4.37 2019-07
Stopa Procentowa 2.75 2019-07
Bilans Handlowy -812 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 315 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 24.26 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 7 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 2019-03
PKB 78.46 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 64195 2019-03
Środki Trwałe Brutto 39015 2018-12
Pkb Per Capita 3160 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 7509 2018-12
Rolnictwo w PKB 8318 2019-03
Budownictwo w PKB 1477 2019-03
Przemysł w PKB 11966 2019-03
Górnictwo w PKB 232 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 3061 2019-03
Transport w PKB 6888 2019-03
Media w PKB 1872 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.8 2018-03
Populacja 17.31 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.2 2018-03
Koszty Utrzymania Rodziny 4850 2018-12
Koszty Utrzymania 2500 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 8230 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3180 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.37 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 141 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 134 2019-07
Inflacja Bazowa 3.16 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 113 2019-07
Cpi Transport 112 2019-07
Inflacja Żywności 9.07 2019-07
Oczekiwania inflacyjne 4.4 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.06 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.75 2019-07
Podaż Pieniądza M0 70928 2019-07
Podaż Pieniądza M1 94522 2019-07
Podaż Pieniądza M2 260638 2019-07
Rezerwy Walutowe 14386 2019-07
Stopa Depozytowa 5.17 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -812 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 315 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.8 2018-12
Eksport 963 2019-05
Import 1775 2019-05
Rachunek kapitałowy 64.4 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 9288 2018-12
Rezerwy Złota 6.9 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 9 2019-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 340 2019-03
Indeks Terroryzmu 0.21 2017-12
Przyjazdy Turystów 613856 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 24.26 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Bilans Budżetu -2254 2019-06
Wydatki Rządowe 27370 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 4512 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 6766 2019-06
Rating Kredytowy 48.75
Wydatki Wojskowe 275 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 7 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 17.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.67 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.83 2019-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 869 2018-12
Szybkość Internetu 3309 2017-03
Adresy IP 208790 2017-03
Index Konkurencyjności 53.36 2018-12
Ranking Konkurencyjności 96 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 27 2018-12
Ranking Korupcji 144 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 98 2018-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.3 2019-05
Produkcja Stali 25 2019-06
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 232000 2018-12
Cena Benzyny 0.88 2019-07
Kredyt dla Sectora Prywatnego 133487 2019-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Gwatemala - Wskaźniki ekonomiczne.