Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 7.68 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.5 2019-06
Stopa Bezrobocia 2 2018-09
Inflacja 2.17 2019-10
Stopa Procentowa 2.75 2019-10
Bilans Handlowy -682 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 695 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 24.26 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 7 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.5 2019-06
PKB 78.46 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 66762 2019-06
Środki Trwałe Brutto 39015 2018-12
Pkb Per Capita 3160 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 7509 2018-12
Rolnictwo w PKB 8207 2019-06
Budownictwo w PKB 1787 2019-06
Przemysł w PKB 11602 2019-06
Górnictwo w PKB 243 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 3016 2019-06
Transport w PKB 7414 2019-06
Media w PKB 2039 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2 2018-09
Populacja 17.31 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.9 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 4850 2018-12
Koszty Utrzymania 2500 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 8230 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3180 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.17 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 140 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 134 2019-10
Inflacja Bazowa 2.98 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 113 2019-10
Cpi Transport 112 2019-10
Inflacja Żywności 4.19 2019-10
Oczekiwania inflacyjne 4.18 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.75 2019-10
Podaż Pieniądza M0 70550 2019-11
Podaż Pieniądza M1 99233 2019-11
Podaż Pieniądza M2 268963 2019-11
Rezerwy Walutowe 14604 2019-11
Stopa Depozytowa 5.17 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -682 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 695 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.8 2018-12
Eksport 897 2019-09
Import 1578 2019-09
Rachunek kapitałowy 64.4 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 9288 2018-12
Rezerwy Złota 6.89 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 9 2019-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 196 2019-06
Indeks Terroryzmu 1.33 2018-12
Przyjazdy Turystów 622396 2019-06
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 24.26 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Bilans Budżetu 508 2019-10
Wydatki Rządowe 27370 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 7438 2019-10
Wydatki Budżetu Państwa 6929 2019-10
Rating Kredytowy 45 2019-12
Wydatki Wojskowe 275 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 7 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 17.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.67 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.83 2019-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 869 2018-12
Szybkość Internetu 3309 2017-03
Adresy IP 208790 2017-03
Index Konkurencyjności 53.52 2019-12
Ranking Konkurencyjności 98 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 27 2018-12
Ranking Korupcji 144 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 96 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 4.2 2019-09
Produkcja Stali 25 2019-10
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 232000 2018-12
Cena Benzyny 0.8 2019-10
Kredyt dla Sectora Prywatnego 140224 2019-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Gwatemala - Wskaźniki ekonomiczne.