Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 7.77 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.45 2019-06
Stopa Bezrobocia 2 2018-09
Inflacja 3.01 2019-08
Stopa Procentowa 2.75 2019-09
Bilans Handlowy -781 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 315 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 24.26 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 7 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.45 2019-06
PKB 78.46 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 66762 2019-06
Środki Trwałe Brutto 39015 2018-12
Pkb Per Capita 3160 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 7509 2018-12
Rolnictwo w PKB 8207 2019-06
Budownictwo w PKB 1787 2019-06
Przemysł w PKB 11602 2019-06
Górnictwo w PKB 243 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 3016 2019-06
Transport w PKB 7414 2019-06
Media w PKB 2039 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2 2018-09
Populacja 17.31 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.9 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 4850 2018-12
Koszty Utrzymania 2500 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 8230 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3180 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.01 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 139 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 134 2019-07
Inflacja Bazowa 3.05 2019-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114 2019-09
Cpi Transport 110 2019-08
Inflacja Żywności 5.98 2019-08
Oczekiwania inflacyjne 4.6 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.86 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.75 2019-09
Podaż Pieniądza M0 68798 2019-09
Podaż Pieniądza M1 95228 2019-09
Podaż Pieniądza M2 265057 2019-09
Rezerwy Walutowe 14516 2019-09
Stopa Depozytowa 5.17 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -781 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących 315 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.8 2018-12
Eksport 923 2019-07
Import 1704 2019-07
Rachunek kapitałowy 64.4 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 9288 2018-12
Rezerwy Złota 6.89 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 10 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 340 2019-03
Indeks Terroryzmu 0.21 2017-12
Przyjazdy Turystów 622396 2019-06
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 24.26 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Bilans Budżetu -1911 2019-08
Wydatki Rządowe 27370 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 4746 2019-08
Wydatki Budżetu Państwa 6657 2019-08
Rating Kredytowy 48.75
Wydatki Wojskowe 275 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 7 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 17.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.67 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.83 2019-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 869 2018-12
Szybkość Internetu 3309 2017-03
Adresy IP 208790 2017-03
Index Konkurencyjności 53.52 2019-12
Ranking Konkurencyjności 98 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 27 2018-12
Ranking Korupcji 144 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 98 2018-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.2 2019-07
Produkcja Stali 25 2019-08
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 232000 2018-12
Cena Benzyny 0.83 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 135185 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Gwatemala - Wskaźniki ekonomiczne.