Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 7.75 2020-03

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4 2019-09
Stopa Bezrobocia 2.5 2019-03
Inflacja 1.24 2020-02
Stopa Procentowa 2.25 2020-03
Bilans Handlowy -830 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 646 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 24.26 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 7 2020-12
Przypadki koronawirusa 25 2020-03
Śmierć koronawirusa 1 2020-03
Odzyskany koronawirus 4 2020-03

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4 2019-09
PKB 85.3 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 126167 2019-09
Środki Trwałe Brutto 72283 2019-12
Pkb Per Capita 3160 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 7509 2018-12
Rolnictwo w PKB 11809 2019-09
Budownictwo w PKB 5832 2019-09
Przemysł w PKB 17288 2019-09
Górnictwo w PKB 1084 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 5158 2019-09
Transport w PKB 3370 2019-09
Media w PKB 3375 2019-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.5 2019-03
Populacja 17.69 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.3 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 4850 2018-12
Koszty Utrzymania 2500 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 8230 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3180 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.24 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 141 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 135 2019-12
Inflacja Bazowa 2.57 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114 2020-02
Cpi Transport 110 2020-02
Inflacja Żywności 1.24 2020-02
Oczekiwania inflacyjne 3.89 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.25 2020-03
Podaż Pieniądza M0 71188 2020-02
Podaż Pieniądza M1 104342 2020-02
Podaż Pieniądza M2 278421 2020-02
Rezerwy Walutowe 15203 2020-02
Stopa Depozytowa 5.17 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -830 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 646 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.8 2018-12
Eksport 922 2019-11
Import 1753 2019-11
Rachunek kapitałowy 64.4 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 9288 2018-12
Rezerwy Złota 6.89 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 11 2019-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 190 2019-09
Indeks Terroryzmu 1.33 2018-12
Przyjazdy Turystów 605133 2019-09

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 24.26 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Bilans Budżetu 1403 2020-01
Wydatki Rządowe 52932 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 6877 2020-01
Wydatki Budżetu Państwa 5474 2020-01
Rating Kredytowy 45 2020-03
Wydatki Wojskowe 275 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 7 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 17.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.67 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.83 2020-12

Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 1038 2019-12
Szybkość Internetu 3309 2017-03
Adresy IP 208790 2017-03
Index Konkurencyjności 53.52 2019-12
Ranking Konkurencyjności 98 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 26 2019-12
Ranking Korupcji 146 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 96 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.1 2019-12
Produkcja Stali 25 2020-02

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 454844 2019-12
Cena Benzyny 0.8 2020-01
Kredyt dla Sectora Prywatnego 142484 2020-02

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 25 2020-03
Śmierć koronawirusa 1 2020-03
Odzyskany koronawirus 4 2020-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Gwatemala - Wskaźniki ekonomiczne.