Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 7.65 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4 2019-09
Stopa Bezrobocia 2.5 2019-03
Inflacja 3.41 2019-12
Stopa Procentowa 2.75 2019-12
Bilans Handlowy -830 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 646 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 24.26 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 7 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4 2019-09
PKB 78.46 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 126167 2019-09
Środki Trwałe Brutto 39015 2018-12
Pkb Per Capita 3160 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 7509 2018-12
Rolnictwo w PKB 11809 2019-09
Budownictwo w PKB 5832 2019-09
Przemysł w PKB 17288 2019-09
Górnictwo w PKB 1084 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 5158 2019-09
Transport w PKB 3370 2019-09
Media w PKB 3375 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.5 2019-03
Populacja 17.31 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.3 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 4850 2018-12
Koszty Utrzymania 2500 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 8230 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3180 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.41 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 142 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 135 2019-12
Inflacja Bazowa 3.12 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114 2019-12
Cpi Transport 113 2019-12
Inflacja Żywności 5.95 2019-12
Oczekiwania inflacyjne 4.18 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.75 2019-12
Podaż Pieniądza M0 79228 2019-12
Podaż Pieniądza M1 106164 2019-12
Podaż Pieniądza M2 278674 2019-12
Rezerwy Walutowe 14789 2019-12
Stopa Depozytowa 5.17 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -830 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 646 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.8 2018-12
Eksport 922 2019-11
Import 1753 2019-11
Rachunek kapitałowy 64.4 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 9288 2018-12
Rezerwy Złota 6.89 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 9 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 190 2019-09
Indeks Terroryzmu 1.33 2018-12
Przyjazdy Turystów 605133 2019-09
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 24.26 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.8 2018-12
Bilans Budżetu -1780 2019-11
Wydatki Rządowe 27370 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 4882 2019-11
Wydatki Budżetu Państwa 6662 2019-11
Rating Kredytowy 45 2020-01
Wydatki Wojskowe 275 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 7 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 17.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.67 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.83 2019-12
Biznes Ostatni okres
Zmiany Zapasów 869 2018-12
Szybkość Internetu 3309 2017-03
Adresy IP 208790 2017-03
Index Konkurencyjności 53.52 2019-12
Ranking Konkurencyjności 98 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 26 2019-12
Ranking Korupcji 146 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 96 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 4.2 2019-09
Produkcja Stali 25 2019-11
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 232000 2018-12
Cena Benzyny 0.82 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 141774 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Gwatemala - Wskaźniki ekonomiczne.