Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 7.66 7.66 7.66 7.66 7.66 7.66
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 3.2 3.4 3.3 3.1 3.5
Stopa Bezrobocia 2.80 4 4.2 4.2 4.2 3.7
Inflacja 4.37 4.2 4 4.1 3.9 3.8
Stopa Procentowa 2.75 2.75 2.75 2.5 2.5 2.5
Bilans Handlowy -812.50 -700 -1175 -1175 -1175 -1200
Saldo Obrotów Bieżących 315.30 -100 -260 -260 -260 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.80 -0.2 -0.2 -0.5 -0.5 -0.5
Dług Publiczny do PKB 24.26 24 24 23 23 23
Budżet Państwa do PKB -1.80 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 7.00 7 7 7 7 7
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 3.2 3.4 3.3 3.1 3.5
PKB 78.46 85.3 85.3 85.3 85.3 85.3
Pkb W Cenach Stałych 64194.70 67693 67693 67759 72746 69995
Środki Trwałe Brutto 39015.10 38388 40264 40303 40303 41633
Pkb Per Capita 3160.01 3260 3260 3340 3340 3340
Pkb Per Capita Ppp 7508.86 7685 7571 7700 7700 7700
Rolnictwo w PKB 8318.20 8512 8512 8520 11154 8801
Budownictwo w PKB 1477.10 1941 1941 1943 2447 2007
Przemysł w PKB 11966.40 11929 11929 11941 12174 12335
Górnictwo w PKB 232.50 220 220 221 255 228
Administracja Publiczna w PKB 3061.10 3154 3154 3157 3391 3261
Transport w PKB 6887.70 6818 6818 6824 7476 7050
Media w PKB 1872.40 2157 2157 2159 1990 2230
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 2.80 4 4.2 4.2 4.2 3.7
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 8230.00 7937 8400 8400 8400 8500
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3180.00 3312 3390 3390 3390 3420
Koszty Utrzymania Rodziny 4850.00 4850 4850 4850 4850 3660
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 4.37 4.2 4 4.1 3.9 3.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 141.40 143 143 145 147 148
Oczekiwania inflacyjne 4.40 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.06 -0.2 0.8 0.8 0.5 0.6
Inflacja Żywności 9.07 8.3 7.7 7.7 7.5 7.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 113.34 116 117 117 118 122
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 2.75 2.75 2.75 2.5 2.5 2.5
Stopa Depozytowa 5.17 5.4 5.4 5.15 5.15 5.15
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -812.50 -700 -1175 -1175 -1175 -1200
Saldo Obrotów Bieżących 315.30 -100 -260 -260 -260 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.80 -0.2 -0.2 -0.5 -0.5 -0.5
Eksport 962.70 880 765 765 765 770
Import 1775.20 1580 1940 1940 1940 1970
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 340.00 251 280 280 280 285
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 24.26 24 24 23 23 23
Budżet Państwa do PKB -1.80 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
Wydatki Rządowe 27370.10 27128 28246 28273 28273 29206
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 7.00 7 7 7 7 7
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.30 3.1 3.4 3.4 3.4 3.5
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wydatki Konsumpcyjne 232000.30 230234 239424 239656 239656 247565
Cena Benzyny 0.88 0.86 0.83 0.81 0.79 0.79


Gwatemala - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.