Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 7.73 7.74 7.74 7.74 7.74 7.74

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.95 7 2.3 4 1.6 3.8
Stopa Bezrobocia 2.00 5 5 5 4 4
Inflacja 5.17 7 5.6 4.4 3.6 3.2
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2
Bilans Handlowy -883.10 -810 -720 -1200 -1200 -1050
Saldo Obrotów Bieżących 1041.73 -300 -300 -300 -300 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.50 2.4 2.4 2.4 1.6 1.6
Dług Publiczny do PKB 31.26 31 31 31 31 32
Budżet Państwa do PKB -4.90 -4 -4 -4 -4 -3.6
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 7.00 7 7 7 7 7

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.95 7 2.3 4 1.6 3.8
PKB 85.30 84.5 84.5 84.5 84.5 87
Pkb W Cenach Stałych 135610.60 124408 127475 141035 137780 146394
Środki Trwałe Brutto 67823.30 77343 73946 70536 68908 73217
Pkb Per Capita 3413.27 3400 3400 3400 3400 3490
Pkb Per Capita Ppp 8637.56 8380 8380 8380 8380 8600
Rolnictwo w PKB 12755.95 13214 12283 13266 12960 13770
Budownictwo w PKB 5907.01 5569 5693 6143 6002 6377
Przemysł w PKB 19202.93 17802 18385 19971 19510 20730
Górnictwo w PKB 1071.86 953 1092 1115 1089 1157
Administracja Publiczna w PKB 5203.19 5434 5211 5411 5286 5617
Transport w PKB 3461.18 2461 2919 3600 3517 3736
Media w PKB 4052.47 3309 3489 4215 4117 4375

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 2.00 5 5 5 4 4
Populacja 17.92 18.07 18.07 18.45 18.45 18.83
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.10 59.5 59.7 60 60 60.3

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 5.17 7 5.6 4.4 3.6 3.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 150.24 151 155 155 155 160
Oczekiwania inflacyjne 4.54 4 4 4.3 4.3 4.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.33 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4
Inflacja Żywności 8.76 5 4.8 4.5 3 3.7
Inflacja Bazowa 2.80 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 117.86 121 119 128 120 124

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2
Stopa Depozytowa 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -883.10 -810 -720 -1200 -1200 -1050
Saldo Obrotów Bieżących 1041.73 -300 -300 -300 -300 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.50 2.4 2.4 2.4 1.6 1.6
Import 2150.20 18200 18200 1990 1990 1980
Eksport 1267.10 1080 1080 940 940 910
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 228.80 187 187 335 335 325
Przyjazdy Turystów 0.00 85000 123000 187000 187000 350000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 31.26 31 31 31 31 32
Budżet Państwa do PKB -4.90 -4 -4 -4 -4 -3.6
Bilans Budżetu -859.60 -4680 -4680 -4680 -4680 -4680
Wydatki Rządowe 55259.20 56638 54150 57470 56143 59653
Wydatki Wojskowe 337.00 250 250 250 280 280

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 7.00 7 7 7 7 7
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 6.90 0.8 1 3.3 3.3 3.4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wydatki Konsumpcyjne 450778.20 486683 465305 468809 457991 486624
Cena Benzyny 0.93 0.73 0.7 0.66 0.63 0.6


Gwatemala - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.