Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 15.06 4 1.6 3.2 2.6 3.8
Stopa Bezrobocia 2.00 5 4 4 4 4
Inflacja 3.67 2.4 2.6 3 3.1 3.2
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 2 2 2
Bilans Handlowy -1070.30 -1200 -1050 -1050 -1050 -1070
Saldo Obrotów Bieżących 712.18 -300 -300 -300 -300 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.50 2.4 1.6 1.6 1.6 1.6
Dług Publiczny do PKB 31.26 32.5 29 29 29 29
Budżet Państwa do PKB -4.90 -4 -4 -4 -4 -3.6
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 7.00 7 7 7 7 7

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 15.06 4 1.6 3.2 2.6 3.8
PKB 77.60 84.5 84.5 84.5 84.5 87
Pkb W Cenach Stałych 133778.70 141035 138313 138060 137257 146394
Środki Trwałe Brutto 67823.30 43048 70536 68908 69994 73217
Pkb Per Capita 3263.67 3290 3300 3300 3300 3300
Pkb Per Capita Ppp 8393.28 8450 8550 8550 8550 8550
Rolnictwo w PKB 12772.80 13266 14733 13182 13105 13770
Budownictwo w PKB 5841.43 6143 5628 6028 5993 6377
Przemysł w PKB 19352.30 19971 20229 19972 19855 20730
Górnictwo w PKB 1110.21 236 1115 991 1007 1157
Administracja Publiczna w PKB 5184.62 3372 5411 5247 5330 5617
Transport w PKB 3184.55 7289 3600 3362 3414 3736
Media w PKB 3578.25 2306 4215 3970 4032 4375

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 2.00 5 4 4 4 4
Populacja 17.92 18.45 18.45 18.45 18.45 18.83
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.10 60 60 60 60 60.3

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 3.67 2.4 2.6 3 3.1 3.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 151.65 152 154 155 156 157
Oczekiwania inflacyjne 4.22 4.3 4.3 4.3 4.3 4.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.21 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
Inflacja Żywności 2.27 4.5 3 3 3 3.7
Inflacja Bazowa 3.20 3.5 3.3 3.1 3 3.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 119.33 128 118 121 122 121

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 2 2 2
Stopa Depozytowa 4.63 5.15 4.63 4.63 4.88 4.88

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy -1070.30 -1200 -1050 -1050 -1050 -1070
Saldo Obrotów Bieżących 712.18 -300 -300 -300 -300 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.50 2.4 1.6 1.6 1.6 1.6
Import 2154.00 1990 1990 1990 1990 1980
Eksport 1131.40 940 940 940 940 910
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 305.60 335 335 335 335 325
Przyjazdy Turystów 0.00 187000 187000 187000 187000 350000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 31.26 32.5 29 29 29 29
Budżet Państwa do PKB -4.90 -4 -4 -4 -4 -3.6
Bilans Budżetu -1341.30 -4680 -4680 -4680 -4680 -4680
Wydatki Rządowe 55259.20 30199 57470 56143 57027 59653
Wydatki Wojskowe 337.00 250 280 280 280 280

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 7.00 7 7 7 7 7
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 10.60 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Wydatki Konsumpcyjne 450778.20 255982 468809 457991 465203 486624
Cena Benzyny 0.98 0.93 0.88 0.84 0.8 0.76


Gwatemala - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.