Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 7.68 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.49 3 3.2 3.4 3.3 3.5
Stopa Bezrobocia 2.80 3.8 4 4.2 4.2 3.7
Inflacja 4.75 4.8 4.6 4.3 4.1 3.8
Stopa Procentowa 2.75 2.75 2.75 2.75 2.5 2.5
Bilans Handlowy -652.10 -890 -700 -1175 -1175 -1200
Saldo Obrotów Bieżących 122.20 310 -100 -260 -260 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.80 -0.2 -0.2 -0.2 -0.5 -0.5
Dług Publiczny do PKB 24.26 24 24 24 23 23
Budżet Państwa do PKB -1.80 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 7.00 7 7 7 7 7
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.49 3 3.2 3.4 3.3 3.5
PKB 75.62 85.3 85.3 85.3 85.3 85.3
Pkb W Cenach Stałych 70421.80 66357 67693 72816 72746 75365
Środki Trwałe Brutto 39015.10 38314 38388 40342 40303 41754
Pkb Per Capita 3124.21 3260 3260 3260 3340 3340
Pkb Per Capita Ppp 7423.81 7685 7571 7571 7687 7687
Rolnictwo w PKB 10797.20 8289 8512 11164 11154 11555
Budownictwo w PKB 2368.90 1684 1941 2449 2447 2535
Przemysł w PKB 11785.30 11485 11929 12186 12174 12613
Górnictwo w PKB 246.50 219 220 255 255 264
Administracja Publiczna w PKB 3282.30 3039 3154 3394 3391 3513
Transport w PKB 7236.70 7591 6818 7483 7476 7745
Media w PKB 1926.70 2122 2157 1992 1990 2062
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 2.80 3.8 4 4.2 4.2 3.7
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 8230.00 7937 7937 8400 8400 8500
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3180.00 3312 3316 3390 3390 3420
Koszty Utrzymania Rodziny 4850.00 4850 4850 4850 4850 3660
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 4.75 4.8 4.6 4.3 4.1 3.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 140.32 141 143 143 145 148
Oczekiwania inflacyjne 4.93 4.4 4.5 4.5 4.5 4.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.6 -0.2 0.8 0.8 0.6
Inflacja Żywności 10.75 7.1 8.3 7.7 7.7 7.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 113.83 117 117 118 117 122
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 2.75 2.75 2.75 2.75 2.5 2.5
Stopa Depozytowa 5.40 5.4 5.4 5.4 5.15 5.15
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -652.10 -890 -700 -1175 -1175 -1200
Saldo Obrotów Bieżących 122.20 310 -100 -260 -260 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.80 -0.2 -0.2 -0.2 -0.5 -0.5
Eksport 931.00 860 880 765 765 770
Import 1583.10 1750 1580 1940 1940 1970
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 227.50 251 260 280 280 285
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 24.26 24 24 24 23 23
Budżet Państwa do PKB -1.80 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
Wydatki Rządowe 27370.10 27076 27128 28301 28273 29291
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 7.00 7 7 7 7 7
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.80 3.2 3.1 3.4 3.4 3.5
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Wydatki Konsumpcyjne 232000.30 229788 230234 239888 239656 248284
Cena Benzyny 0.87 0.75 0.74 0.72 0.7 0.7


Gwatemala - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.