Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 7.68 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.00 3.1 3.3 3 3.2 3.2
Stopa Bezrobocia 2.00 2.7 2.7 2.7 2.7 2.3
Inflacja 3.41 3.3 3.6 3.9 4.5 4.5
Stopa Procentowa 2.75 2.5 2.5 2.5 2.5 2.25
Bilans Handlowy -681.60 -690 -840 -890 -1050 -1020
Saldo Obrotów Bieżących 695.20 -260 -260 -260 -300 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.80 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -1.5
Dług Publiczny do PKB 24.26 23 23 23 23 22
Budżet Państwa do PKB -1.80 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.3
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 7.00 7 7 7 7 7
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.00 3.1 3.3 3 3.2 3.2
PKB 78.46 85.3 85.3 85.3 85.3 86
Pkb W Cenach Stałych 126167.20 66281 68965 68764 68898 71103
Środki Trwałe Brutto 39015.10 40225 40303 40186 40264 41552
Pkb Per Capita 3160.01 3340 3340 3340 3340 3340
Pkb Per Capita Ppp 7508.86 7700 7700 7700 7700 7700
Rolnictwo w PKB 11808.80 8576 8478 8454 8470 8741
Budownictwo w PKB 5832.10 1523 1846 1840 1844 1903
Przemysł w PKB 17288.50 12337 11985 11950 11973 12356
Górnictwo w PKB 1084.00 240 251 250 251 259
Administracja Publiczna w PKB 5158.40 3156 3116 3106 3113 3212
Transport w PKB 3370.30 7101 7659 7637 7651 7896
Media w PKB 3375.10 1930 2106 2100 2104 2172
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 2.00 2.7 2.7 2.7 2.7 2.3
Populacja 17.31 17.9 17.9 17.9 18.07 18.45
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 8230.00 8400 8400 8400 8500 8650
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3180.00 3390 3390 3390 3420 3520
Koszty Utrzymania Rodziny 4850.00 4850 4850 4850 3660 3660
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 3.41 3.3 3.6 3.9 4.5 4.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 141.80 144 147 145 147 154
Oczekiwania inflacyjne 4.18 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 0.8 0.5 0.3 0.6 0.6
Inflacja Żywności 5.95 5.8 6.1 6.4 6.7 7.3
Inflacja Bazowa 3.07 2.7 2.5 2.3 2.6 2.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114.10 116 118 118 119 124
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 2.75 2.5 2.5 2.5 2.5 2.25
Stopa Depozytowa 5.17 5.15 4.92 4.92 5.15 5.15
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -681.60 -690 -840 -890 -1050 -1020
Saldo Obrotów Bieżących 695.20 -260 -260 -260 -300 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.80 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -1.5
Eksport 896.70 1100 980 860 920 970
Import 1578.30 1790 1820 1750 1970 1990
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 195.70 280 280 280 285 285
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 24.26 23 23 23 23 22
Budżet Państwa do PKB -1.80 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.3
Bilans Budżetu -1780.50 -5050 -5050 -5050 -4680 -4680
Wydatki Rządowe 27370.10 28219 28273 28191 28246 29150
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 7.00 7 7 7 7 7
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 4.20 3.1 3.2 3.3 3.5 3.3
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wydatki Konsumpcyjne 232000.30 239192 239656 238960 239424 247086
Cena Benzyny 0.82 0.88 0.9 0.92 0.94 0.94


Gwatemala - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.