Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 7.78 7.77 7.77 7.77 7.77 7.77

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.81 0.5 7 4.9 3.6 3.6
Stopa Bezrobocia 2.00 5 5 5 5 3.5
Inflacja 4.82 4.1 3 2.3 2.4 2.8
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5 2
Bilans Handlowy -597.50 -810 -720 -17120 -1200 -1050
Saldo Obrotów Bieżących 1516.10 -300 -300 -300 -300 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.40 1.3 1.3 1.3 1.3 1.1
Dług Publiczny do PKB 27.88 31 31 31 31 32
Budżet Państwa do PKB -2.30 -4 -4 -4 -4 -3.6
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 7.00 7 7 7 7 7

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.81 0.5 7 4.9 3.6 3.6
PKB 85.30 84.5 84.5 84.5 84.5 87
Pkb W Cenach Stałych 124197.60 69995 126164 129298 72374 72374
Środki Trwałe Brutto 67823.30 41633 69320 72645 43048 43048
Pkb Per Capita 3413.27 3400 3400 3400 3400 3490
Pkb Per Capita Ppp 8637.56 8380 8380 8380 8380 8600
Rolnictwo w PKB 12109.60 8801 11808 13863 9100 9100
Budownictwo w PKB 5382.37 2007 5783 4704 2075 2075
Przemysł w PKB 18019.14 12335 17734 18423 12754 12754
Górnictwo w PKB 1068.76 228 1004 998 236 236
Administracja Publiczna w PKB 5121.81 3261 4934 5185 3372 3372
Transport w PKB 2858.98 7050 3429 3294 7289 7289
Media w PKB 3569.88 2230 3727 3744 2306 2306

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 2.00 5 5 5 5 3.5
Populacja 17.69 18.07 18.07 18.07 18.45 18.83
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.10 59.3 59.5 59.7 60 60.3

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 4.82 4.1 3 2.3 2.4 2.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 148.64 149 147 149 155 152
Oczekiwania inflacyjne 3.81 3.8 4 4 4.3 4.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.01 0.5 0.3 0.4 0.5 0.4
Inflacja Żywności 8.68 5.5 5 4.8 4.5 3.7
Inflacja Bazowa 2.30 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 114.94 120 119 115 128 123

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5 2
Stopa Depozytowa 5.00 5 5 4.75 5.15 4.75

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -597.50 -810 -720 -17120 -1200 -1050
Saldo Obrotów Bieżących 1516.10 -300 -300 -300 -300 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.40 1.3 1.3 1.3 1.3 1.1
Import 1494.40 1800 18200 18200 1990 1980
Eksport 896.90 1080 1080 1080 940 910
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 236.30 187 187 187 335 325
Przyjazdy Turystów 0.00 50000 85000 123000 187000 350000

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 27.88 31 31 31 31 32
Budżet Państwa do PKB -2.30 -4 -4 -4 -4 -3.6
Bilans Budżetu -3384.30 -4680 -4680 -4680 -4680 -4680
Wydatki Rządowe 55259.20 29206 50762 53197 30199 30199

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 7.00 7 7 7 7 7
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.30 0.5 0.8 1 3.3 3.4

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wydatki Konsumpcyjne 450778.20 247565 436195 457118 255982 255982
Cena Benzyny 0.72 0.7 0.56 0.53 0.66 0.66


Gwatemala - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.