Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 7.66 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.75 3.2 2.6 3.8 3.8 3.4
Stopa Bezrobocia 2.00 4 4 4 4 4
Inflacja 4.62 3.4 3.1 3 2.8 3.2
Stopa Procentowa 1.75 2 2.25 2.25 2.25 2
Bilans Handlowy -1071.90 -1200 -1050 -1050 -1050 -1070
Saldo Obrotów Bieżących -36.92 -300 -300 -300 -300 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.50 1.6 1.6 1.6 1.6 -0.6
Dług Publiczny do PKB 31.26 29 29 29 29 27.5
Budżet Państwa do PKB -4.90 -4 -4 -3.6 -3.6 -3.6
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 7.00 7 7 7 7 7
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.75 3.2 2.6 3.8 3.8 3.4
PKB 77.60 84.5 84.5 87 87 87
Pkb W Cenach Stałych 141128.70 138060 138836 146492 146492 151472
Środki Trwałe Brutto 83787.60 70536 68908 69994 69587 86972
PKB Per Capita 3263.67 3300 3300 3300 3300 3365
PKB Per Capita PPP 8393.28 8550 8550 8550 8550 8590
Rolnictwo w PKB 12563.69 13182 12750 13041 13041 13485
Budownictwo w PKB 6397.05 6028 6170 6640 6640 6866
Przemysł w PKB 19647.08 19972 19748 20394 20394 21087
Górnictwo w PKB 1088.68 1146 1186 1130 1130 1168
Administracja Publiczna w PKB 5317.87 5351 5383 5520 5520 5708
Transport w PKB 3555.79 3286 3386 3691 3691 3816
Media w PKB 4111.23 3693 3919 4267 4267 4413

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 2.00 4 4 4 4 4
Populacja 17.92 18.45 18.45 18.83 18.83 18.83
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.10 60 60 60.3 60.3 60.3

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 4.62 3.4 3.1 3 2.8 3.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 156.93 156 156 158 160 163
Oczekiwania inflacyjne 4.22 4.3 4.3 4.5 4.5 4.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.50 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4
Inflacja Żywności 4.92 3 3 3.7 3.7 3.7
Inflacja Bazowa 3.29 3.1 3 3.1 3.1 3.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 122.17 122 123 124 127 128

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 1.75 2 2.25 2.25 2.25 2
Stopa Depozytowa 4.63 4.88 5.13 5.13 5.13 5.13

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -1071.90 -1200 -1050 -1050 -1050 -1070
Saldo Obrotów Bieżących -36.92 -300 -300 -300 -300 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.50 1.6 1.6 1.6 1.6 -0.6
Eksport 1131.40 940 940 910 910 910
Import 2154.00 1990 1990 1980 1980 1980
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 305.60 335 335 325 325 325
Przyjazdy Turystów 0.00 187000 187000 350000 350000 350000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 31.26 29 29 29 29 27.5
Budżet Państwa do PKB -4.90 -4 -4 -3.6 -3.6 -3.6
Bilans Budżetu 628.40 -4680 -4680 -4680 -4680 -4680
Wydatki Rządowe 56309.50 57470 56143 57027 56696 58449
Wydatki Wojskowe 337.00 280 280 280 280 290

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 7.00 7 7 7 7 7
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 4.00 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wydatki Konsumpcyjne 490266.40 468809 457991 465203 462498 508897
Cena Benzyny 1.22 1.26 1.31 1.35 1.4 1.4


Gwatemala - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.