Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 7.68 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.50 2.9 3.1 3.3 3 3.2
Stopa Bezrobocia 2.00 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7
Inflacja 2.17 4.6 4.5 4.4 4.3 4.5
Stopa Procentowa 2.75 2.75 2.5 2.5 2.5 2.5
Bilans Handlowy -681.60 -1175 -1175 -840 -840 -1200
Saldo Obrotów Bieżących 695.20 -260 -260 -260 -260 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.80 -0.2 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Dług Publiczny do PKB 24.26 24 23 23 23 23
Budżet Państwa do PKB -1.80 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 7.00 7 7 7 7 7
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.50 2.9 3.1 3.3 3 3.2
PKB 78.46 85.3 85.3 85.3 85.3 85.3
Pkb W Cenach Stałych 66761.60 67693 67759 66185 66313 69995
Środki Trwałe Brutto 39015.10 40264 40303 40225 40303 41633
Pkb Per Capita 3160.01 3260 3340 3340 3340 3340
Pkb Per Capita Ppp 7508.86 7685 7700 7700 7700 7700
Rolnictwo w PKB 8207.40 8512 8520 8576 8593 8801
Budownictwo w PKB 1786.80 1941 1943 1523 1526 2007
Przemysł w PKB 11602.00 11929 11941 12337 12361 12335
Górnictwo w PKB 243.10 220 221 240 240 228
Administracja Publiczna w PKB 3016.00 3154 3157 3156 3162 3261
Transport w PKB 7414.10 6818 6824 7101 7115 7050
Media w PKB 2039.00 2157 2159 1930 1934 2230
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 2.00 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 8230.00 8400 8400 8400 8400 8500
Płace Nisko Wykwalifikowanych 3180.00 3390 3390 3390 3390 3420
Koszty Utrzymania Rodziny 4850.00 4850 4850 4850 4850 3660
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 2.17 4.6 4.5 4.4 4.3 4.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 140.33 143 145 148 146 150
Oczekiwania inflacyjne 4.18 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.8 0.8 0.5 0.3 0.6
Inflacja Żywności 4.19 7.7 7.7 7.5 7.4 7.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 112.71 118 118 119 118 123
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 2.75 2.75 2.5 2.5 2.5 2.5
Stopa Depozytowa 5.17 5.17 4.92 4.92 4.92 4.92
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -681.60 -1175 -1175 -840 -840 -1200
Saldo Obrotów Bieżących 695.20 -260 -260 -260 -260 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.80 -0.2 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Eksport 896.70 990 1100 980 860 920
Import 1578.30 1790 1790 1820 1750 1970
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 195.70 280 280 280 280 285
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 24.26 24 23 23 23 23
Budżet Państwa do PKB -1.80 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
Wydatki Rządowe 27370.10 28246 28273 28219 28273 29206
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 7.00 7 7 7 7 7
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 17.50 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 4.20 2.9 3.1 3.2 3.3 3.5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wydatki Konsumpcyjne 232000.30 239424 239656 239192 239656 247565
Cena Benzyny 0.80 0.73 0.71 0.69 0.67 0.63


Gwatemala - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.