Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 5.38 2019-11
Indeks Giełdowy 2207 2019-11
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.7 2019-06
Stopa Bezrobocia 6.7 2018-12
Inflacja 7.7 2019-10
Stopa Procentowa 16 2019-10
Bilans Handlowy 310 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 39.1 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 59.3 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.7 2019-06
PKB 65.56 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 39805 2019-06
Środki Trwałe Brutto 42613 2018-12
Pkb Per Capita 1807 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 4212 2018-12
Rolnictwo w PKB 6464 2019-06
Budownictwo w PKB 2993 2019-06
Przemysł w PKB 4824 2019-06
Górnictwo w PKB 7248 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 1225 2019-06
Usługi w PKB 15626 2019-06
Transport w PKB 2280 2019-06
Media w PKB 170 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.7 2018-12
Populacja 29.77 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1720 2018-12
Koszty Utrzymania 900 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2030 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 870 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 7.7 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109 2019-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 658 2019-09
Inflacja Żywności 7 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 112 2019-09
Cpi Transport 111 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.7 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 16 2019-10
Bilans Banków 114794 2019-08
Rezerwy Walutowe 8226 2019-08
Bilans Banku Centralnego 76337 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 310 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 39.1 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.4 2018-12
Eksport 1284 2019-08
Import 974 2019-08
Rachunek kapitałowy 1681 2019-06
Rezerwy Złota 8.74 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 214 2019-07
Dług Zagraniczny 20500 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.16 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 59.3 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 3463 2019-06
Rating Kredytowy 31.25
Wydatki Budżetu Państwa 5004 2019-06
Bilans Budżetu -1221 2019-06
Wydatki Rządowe 27097 2018-12
Wydatki Wojskowe 211 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 3368 2017-03
Adresy IP 124915 2017-03
Index Konkurencyjności 51.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 111 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.1 2019-10
Indeks Percepcji Korupcji 41 2018-12
Ranking Korupcji 78 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 118 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.1 2019-07
Konsument Ostatni okres
Cena Benzyny 0.98 2019-10
Wydatki Gospodarstw Domowych 20.1 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Ghana - Wskaźniki ekonomiczne.