Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 5.73 2020-09
Indeks Giełdowy 1845 2020-09
Dochódz 3-miesięcznych weksli skarbowych 14.69 2019-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.2 2020-06
Stopa Bezrobocia 6.8 2019-12
Inflacja 10.5 2020-08
Stopa Procentowa 14.5 2020-08
Bilans Handlowy -80 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -663 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 59.3 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2020-12
Przypadki koronawirusa 46004 2020-09
Śmierć koronawirusa 297 2020-09
Odzyskany koronawirus 45081 2020-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.2 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.2 2020-06
PKB 66.98 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 41316 2020-06
Środki Trwałe Brutto 68446 2019-12
Pkb Per Capita 1884 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 5413 2019-12
Rolnictwo w PKB 6629 2020-06
Budownictwo w PKB 3102 2020-06
Przemysł w PKB 4133 2020-06
Górnictwo w PKB 6844 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 1377 2020-06
Usługi w PKB 15219 2020-06
Transport w PKB 2298 2020-06
Media w PKB 187 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.8 2019-12
Populacja 30.28 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 10.5 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 120 2020-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 717 2020-08
Inflacja Żywności 11.4 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 135 2020-08
Cpi Transport 122 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 14.5 2020-08
Bilans Banków 140189 2020-06
Rezerwy Walutowe 9171 2020-06
Bilans Banku Centralnego 105948 2020-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -80 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących -663 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.8 2019-12
Eksport 1175 2020-06
Import 1249 2020-06
Rachunek kapitałowy 437 2020-06
Rezerwy Złota 8.7 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 202 2020-05
Dług Zagraniczny 24000 2020-06
Eksport ropy naftowej 242 2020-06
Indeks Terroryzmu 1.56 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 59.3 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2019-12
Rating Kredytowy 23 2020-09
Wydatki Rządowe 31036 2019-12
Wydatki Wojskowe 211 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 12.5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 3368 2017-03
Adresy IP 124915 2017-03
Index Konkurencyjności 51.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 111 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.2 2020-08
Indeks Percepcji Korupcji 41 2019-12
Ranking Korupcji 80 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 118 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -2.2 2020-03

Konsument Ostatni okres
Cena Benzyny 0.9 2020-08
Wydatki Gospodarstw Domowych 11.5 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 46004 2020-09
Śmierć koronawirusa 297 2020-09
Odzyskany koronawirus 45081 2020-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Ghana - Wskaźniki ekonomiczne.