Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 5.17 2019-07
Indeks Giełdowy 2314 2019-07
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.7 2019-03
Stopa Bezrobocia 2.4 2017-12
Inflacja 9.1 2019-06
Stopa Procentowa 16 2019-07
Bilans Handlowy 504 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 39.1 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 70.5 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.6 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.7 2019-03
PKB 65.56 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 39268 2019-03
Środki Trwałe Brutto 42613 2018-12
Pkb Per Capita 1807 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 4212 2018-12
Rolnictwo w PKB 7846 2019-03
Budownictwo w PKB 3044 2019-03
Przemysł w PKB 4870 2019-03
Górnictwo w PKB 6949 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 1206 2019-03
Usługi w PKB 15239 2019-03
Transport w PKB 2428 2019-03
Media w PKB 176 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 2.4 2017-12
Populacja 28.8 2017-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1720 2018-12
Koszty Utrzymania 900 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2030 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 870 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 9.1 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 240 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 642 2019-06
Inflacja Żywności 6.5 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 341 2019-06
Cpi Transport 383 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.6 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 16 2019-07
Bilans Banków 110641 2019-03
Rezerwy Walutowe 9348 2019-04
Bilans Banku Centralnego 79424 2019-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 504 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących 39.1 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.4 2018-12
Eksport 1391 2019-04
Import 887 2019-04
Rachunek kapitałowy 1681 2019-06
Rezerwy Złota 8.7 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 214 2019-03
Dług Zagraniczny 20679 2019-03
Indeks Terroryzmu 0.16 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 70.5 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 6620 2018-12
Rating Kredytowy 31.25
Wydatki Budżetu Państwa 5778 2018-12
Bilans Budżetu 681 2018-12
Wydatki Rządowe 27097 2018-12
Wydatki Wojskowe 211 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 3368 2017-03
Adresy IP 124915 2017-03
Index Konkurencyjności 51.33 2018-12
Ranking Konkurencyjności 106 2018-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.5 2019-06
Indeks Percepcji Korupcji 41 2018-12
Ranking Korupcji 78 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 114 2018-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 4 2019-03
Konsument Ostatni okres
Cena Benzyny 0.96 2019-06
Wydatki Gospodarstw Domowych 23.3 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Ghana - Wskaźniki ekonomiczne.