Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 5.8 2020-11
Indeks Giełdowy 1807 2020-11
Dochódz 3-miesięcznych weksli skarbowych 14.69 2019-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.8 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.2 2020-06
Stopa Bezrobocia 6.8 2019-12
Inflacja 10.1 2020-10
Stopa Procentowa 14.5 2020-11
Bilans Handlowy 198 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących -709 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 59.3 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2020-12
Przypadki koronawirusa 51379 2020-11
Śmierć koronawirusa 323 2020-11
Odzyskany koronawirus 50127 2020-11

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.8 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.2 2020-06
PKB 66.98 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 41316 2020-06
Środki Trwałe Brutto 68446 2019-12
Pkb Per Capita 1884 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 5413 2019-12
Rolnictwo w PKB 6629 2020-06
Budownictwo w PKB 3102 2020-06
Przemysł w PKB 4133 2020-06
Górnictwo w PKB 6844 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 1377 2020-06
Usługi w PKB 15219 2020-06
Transport w PKB 2298 2020-06
Media w PKB 187 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.8 2019-12
Populacja 30.28 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 10.1 2020-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 120 2020-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 721 2020-10
Inflacja Żywności 12.6 2020-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 135 2020-09
Cpi Transport 123 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.4 2020-10

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 14.5 2020-11
Bilans Banków 141467 2020-07
Rezerwy Walutowe 9171 2020-06
Bilans Banku Centralnego 103924 2020-07

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 198 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących -709 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.8 2019-12
Eksport 1212 2020-10
Import 901 2020-07
Rachunek kapitałowy -112 2020-09
Rezerwy Złota 8.74 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 199 2020-07
Dług Zagraniczny 24300 2020-09
Eksport ropy naftowej 202 2020-10
Indeks Terroryzmu 1.56 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 59.3 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2019-12
Rating Kredytowy 23 2020-11
Wydatki Rządowe 31036 2019-12
Wydatki Wojskowe 211 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 12.5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 3368 2017-03
Adresy IP 124915 2017-03
Index Konkurencyjności 51.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 111 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 53.1 2020-10
Indeks Percepcji Korupcji 41 2019-12
Ranking Korupcji 80 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 118 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 10.5 2020-09

Konsument Ostatni okres
Cena Benzyny 0.9 2020-11
Wydatki Gospodarstw Domowych 11.5 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 51379 2020-11
Śmierć koronawirusa 323 2020-11
Odzyskany koronawirus 50127 2020-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Ghana - Wskaźniki ekonomiczne.