Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 5.71 2020-04
Indeks Giełdowy 2119 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.6 2019-09
Stopa Bezrobocia 6.8 2019-12
Inflacja 7.8 2020-02
Stopa Procentowa 14.5 2020-03
Bilans Handlowy 488 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -1712 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 59.3 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
Przypadki koronawirusa 287 2020-04
Śmierć koronawirusa 5 2020-04
Odzyskany koronawirus 31 2020-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.6 2019-09
PKB 66 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 40358 2019-09
Środki Trwałe Brutto 42613 2018-12
Pkb Per Capita 1807 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 4212 2018-12
Rolnictwo w PKB 7639 2019-09
Budownictwo w PKB 3639 2019-09
Przemysł w PKB 4953 2019-09
Górnictwo w PKB 7410 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 1290 2019-09
Usługi w PKB 14894 2019-09
Transport w PKB 2036 2019-09
Media w PKB 183 2019-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.8 2019-12
Populacja 30.28 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1720 2018-12
Koszty Utrzymania 900 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2030 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 870 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 7.8 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112 2020-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 685 2020-02
Inflacja Żywności 7.9 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116 2020-02
Cpi Transport 118 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.8 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 14.5 2020-03
Bilans Banków 129698 2020-01
Rezerwy Walutowe 8250 2020-01
Bilans Banku Centralnego 78613 2020-01

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 488 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -1712 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.4 2018-12
Eksport 1375 2020-02
Import 1088 2020-01
Rachunek kapitałowy 3120 2019-12
Rezerwy Złota 8.74 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 214 2019-11
Dług Zagraniczny 20300 2019-12
Indeks Terroryzmu 1.56 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 59.3 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.8 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 4459 2019-09
Rating Kredytowy 23 2020-04
Wydatki Budżetu Państwa 6242 2019-09
Bilans Budżetu -3583 2019-09
Wydatki Rządowe 27097 2018-12
Wydatki Wojskowe 211 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12.5 2020-12

Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 3368 2017-03
Adresy IP 124915 2017-03
Index Konkurencyjności 51.2 2019-12
Ranking Konkurencyjności 111 2019-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 41.4 2020-03
Indeks Percepcji Korupcji 41 2019-12
Ranking Korupcji 80 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 118 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.1 2019-11

Konsument Ostatni okres
Cena Benzyny 0.85 2020-03
Wydatki Gospodarstw Domowych 20.1 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 287 2020-04
Śmierć koronawirusa 5 2020-04
Odzyskany koronawirus 31 2020-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Ghana - Wskaźniki ekonomiczne.