Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 5.71 5.8 5.91 6.01 6.12 6.34
Indeks Giełdowy 1887.05 1595 1340 1126 946 586

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 -0.4 0.7 0.6 1 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 1.3 1.5 2 2.4 5.4
Stopa Bezrobocia 6.80 7.3 7.3 7.5 7.5 7.5
Inflacja 11.30 8 7.8 7.6 7.4 7.3
Stopa Procentowa 14.50 14.5 16 16 16 16
Bilans Handlowy 209.15 180 237 210 150 100
Saldo Obrotów Bieżących 199.90 -1270 -1500 215 -450 300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.40 -5 -5 -4.6 -4.6 -4.6
Dług Publiczny do PKB 59.30 63.8 63.8 63 63 63
Budżet Państwa do PKB -3.80 -7 -7 -5 -5 -5
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 -0.4 0.7 0.6 1 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 1.3 1.5 2 2.4 5.4
PKB 66.00 70 70 66 66 66
Pkb W Cenach Stałych 42483.25 41781 43239 43333 43503 45574
Środki Trwałe Brutto 68445.98 42890 69473 69815 70089 73224
Pkb Per Capita 1807.10 1970 1970 2050 2050 2050
Pkb Per Capita Ppp 4211.85 4274 4250 4250 4274 4425
Rolnictwo w PKB 8063.21 7688 9457 8224 8257 9968
Budownictwo w PKB 2832.58 3663 3137 2889 2901 3307
Przemysł w PKB 5112.15 4986 4617 5214 5235 4866
Górnictwo w PKB 7044.03 7459 6385 7185 7213 6730
Usługi w PKB 16691.97 14991 16122 17026 17093 16993
Transport w PKB 2474.24 2049 2096 2524 2534 2209
Media w PKB 193.79 184 182 198 198 192

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 6.80 7.3 7.3 7.5 7.5 7.5
Populacja 30.28 31.2 31.07 31.8 31.8 31.72

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 11.30 8 7.8 7.6 7.4 7.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 118.64 117 119 122 127 127
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 681.20 707 735 714 736 793
Inflacja Żywności 15.10 12.6 8.4 8 7.5 8
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.40 8 8.5 7.6 8 8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.70 1.3 0.7 0.4 1 0.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 127.49 121 123 126 137 132
Cpi Transport 115.53 124 124 124 124 126

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 14.50 14.5 16 16 16 16
Bilans Banków 134836.49 143000 150000 165000 160000 165000
Rezerwy Walutowe 9883.04 7600 7350 7350 8000 7500
Bilans Banku Centralnego 94536.66 975000 965000 935000 955000 950000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 209.15 180 237 210 150 100
Saldo Obrotów Bieżących 199.90 -1270 -1500 215 -450 300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.40 -5 -5 -4.6 -4.6 -4.6
Import 974.65 1000 983 1130 1250 1200
Eksport 1183.80 1180 1220 1340 1400 1300
Rachunek kapitałowy 1375.70 1300 2400 -300 1500 1800
Dług Zagraniczny 22900.00 21800 21000 26000 24000 24500

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 59.30 63.8 63.8 63 63 63
Budżet Państwa do PKB -3.80 -7 -7 -5 -5 -5
Wydatki Wojskowe 211.00 230 230 230 230 215
Wydatki Rządowe 31036.46 27273 31502 31657 31781 33203

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -2.20 -1.7 -2.3 3 3.5 4.3
Zbiorczy Wskaźnik PMI 46.70 51 51.4 51.6 52 52

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wydatki Gospodarstw Domowych 11.50 23 23 23 23 26
Cena Benzyny 0.90 0.86 0.81 0.77 0.73 0.7


Ghana - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.