Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 5.92 6 6.03 6.05 6.08 6.14
Indeks Giełdowy 2795.88 2736 2672 2611 2551 2434
Dochódz 3-miesięcznych weksli skarbowych 12.08 12.19 12.31 12.44 12.56 12.81

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 1.6 1.4 1.3 1.2 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.90 2.8 2 1.8 2.2 2.4
Stopa Bezrobocia 4.50 4.6 4.6 4.4 4.4 4.4
Inflacja 9.70 9.3 8 7.7 7.5 7
Stopa Procentowa 13.50 13.5 13.5 13.5 13.5 12
Bilans Handlowy 39.80 270 430 250 340 350
Saldo Obrotów Bieżących -370.85 -720 -300 -150 -400 -500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.50 -2.3 -2.3 -3.2 -3.2 -3.2
Dług Publiczny do PKB 78.00 76 76 74 74 74
Budżet Państwa do PKB -13.80 -9 -9 -7 -7 -7
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 1.6 1.4 1.3 1.2 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.90 2.8 2 1.8 2.2 2.4
PKB 72.35 58 58 58 58 64
Pkb W Cenach Stałych 41842.82 42304 42328 42596 42763 43344
Środki Trwałe Brutto 69219.66 72553 40301 70604 70466 72299
Pkb Per Capita 1848.25 1800 1800 1800 1800 1950
Pkb Per Capita Ppp 5304.98 5100 5100 5100 5100 5400
Rolnictwo w PKB 9554.50 7026 8610 9795 9776 10030
Budownictwo w PKB 3558.70 3288 4284 3177 3170 3253
Przemysł w PKB 6772.80 4381 5657 4423 4415 4529
Górnictwo w PKB 5018.50 7255 8156 6286 6273 6437
Usługi w PKB 18253.10 16133 16834 17866 17831 18294
Transport w PKB 2443.50 2436 2313 2314 2310 2370
Media w PKB 195.80 199 221 194 194 199

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 4.50 4.6 4.6 4.4 4.4 4.4
Populacja 30.96 31.8 31.72 31.72 31.72 32.37

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 9.70 9.3 8 7.7 7.5 7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 131.65 131 131 134 139 140
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 774.80 805 802 821 839 875
Inflacja Żywności 10.90 8.5 6 5.4 5.3 5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.10 12 10.7 9.6 9 9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.4 0.2 -0.1 0.3 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 153.98 147 148 163 165 159
Cpi Transport 136.70 124 126 126 126 126

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 13.50 13.5 13.5 13.5 13.5 12
Bilans Banków 163089.44 154000 153500 148000 150000 144000
Rezerwy Walutowe 11302.41 9100 9300 8950 9050 9100
Bilans Banku Centralnego 145684.77 118000 122000 116000 118000 120000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy 39.80 270 430 250 340 350
Saldo Obrotów Bieżących -370.85 -720 -300 -150 -400 -500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.50 -2.3 -2.3 -3.2 -3.2 -3.2
Import 1108.00 1050 970 1100 1080 1100
Eksport 1147.90 1320 1400 1350 1420 1450
Rachunek kapitałowy 16.75 160 200 -400 500 400
Rezerwy Złota 8.74 8.76 8.76 8.76 8.76 8.76
Eksport ropy naftowej 279.10 360 300 300 300 400
Dług Zagraniczny 24598.81 26100 26000 23300 24000 25700

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 78.00 76 76 74 74 74
Budżet Państwa do PKB -13.80 -9 -9 -7 -7 -7
Wydatki Wojskowe 237.00 230 215 215 215 215
Wydatki Rządowe 30702.33 32899 9171 31316 31255 32068

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 13.50 13.5 12 12 13.5 13.5

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 26.80 6 3 4.5 5 5
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.90 53 52 51.7 52.2 53

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Wydatki Gospodarstw Domowych 29.30 23 23 23 26 26
Cena Benzyny 1.05 1 0.95 0.9 0.86 0.81


Ghana - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.