Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 5.71 5.83 5.94 6.05 6.15 6.37
Indeks Giełdowy 2119.40 1780 1495 1256 1055 653

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 1.2 -0.4 1.4 0.6 1.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.60 4.3 4 3.5 3.7 6
Stopa Bezrobocia 6.80 7.6 7.6 7.6 8.4 8.4
Inflacja 7.80 8 7.7 7.8 7.6 8
Stopa Procentowa 14.50 12.5 10 10 10 12
Bilans Handlowy 487.80 150 20 -140 235 -70
Saldo Obrotów Bieżących -1711.60 -530 -1350 -2100 -150 -1850
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.40 -4.2 -4.2 -4.2 -3.8 -3.8
Dług Publiczny do PKB 59.30 63.8 63.8 63.8 66 66
Budżet Państwa do PKB -3.80 -5 -5 -5 -4.7 -4.7
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 1.2 -0.4 1.4 0.6 1.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.60 4.3 4 3.5 3.7 6
PKB 66.00 70 70 70 66 66
Pkb W Cenach Stałych 40358.30 40661 41165 41771 41852 44277
Środki Trwałe Brutto 42612.66 43529 43465 44104 44189 46750
Pkb Per Capita 1807.10 1970 1970 1970 2050 2050
Pkb Per Capita Ppp 4211.85 4274 4274 4250 4274 4425
Rolnictwo w PKB 7638.80 6603 7792 7906 7921 8381
Budownictwo w PKB 3639.30 3058 3712 3767 3774 3993
Przemysł w PKB 4953.40 4927 5052 5127 5137 5434
Górnictwo w PKB 7410.50 7403 7559 7670 7685 8130
Usługi w PKB 14894.40 15962 15192 15416 15445 16341
Transport w PKB 2036.00 2329 2077 2107 2111 2234
Media w PKB 182.70 174 186 189 189 200

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 6.80 7.6 7.6 7.6 8.4 8.4
Populacja 30.28 31.2 31.2 31.07 31.8 31.72
Koszty Utrzymania Rodziny 1720.00 1800 1800 1850 1850 1850
Koszty Utrzymania 900.00 660 660 680 680 680
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2030.00 2000 2000 2200 2200 2350

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 7.80 8 7.7 7.8 7.6 8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 112.10 118 117 119 121 128
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 685.40 685 707 735 737 793
Inflacja Żywności 7.90 7.8 8 8.4 7.6 8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 1 0.8 0.7 0.4 0.8
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.80 7.3 8 8.5 7.6 8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116.50 368 121 123 125 133
Cpi Transport 118.29 122 124 124 124 126

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 14.50 12.5 10 10 10 12
Bilans Banków 129697.53 105000 120000 122000 122000 124500
Rezerwy Walutowe 8249.57 7600 7600 7350 7350 7400
Bilans Banku Centralnego 78613.29 64300 76400 78600 78600 82000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 487.80 150 20 -140 235 -70
Saldo Obrotów Bieżących -1711.60 -530 -1350 -2100 -150 -1850
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.40 -4.2 -4.2 -4.2 -3.8 -3.8
Import 1088.03 1000 1060 1200 1130 1250
Eksport 1375.30 1150 1080 1060 1365 1180
Rachunek kapitałowy 3119.50 950 1300 2400 -300 1800
Dług Zagraniczny 20300.00 20333 19700 19700 19700 20834

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 59.30 63.8 63.8 63.8 66 66
Budżet Państwa do PKB -3.80 -5 -5 -5 -4.7 -4.7
Dochody Budżetu Państwa 4458.67 4380 4380 6600 6600 5900
Wydatki Wojskowe 211.00 230 230 230 230 215
Wydatki Rządowe 27096.76 27679 27639 28045 28099 29728
Bilans Budżetu -3582.69 -400 -400 1400 1400 800
Wydatki Budżetu Państwa 6242.46 4780 4780 5200 5200 5100

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.10 3.4 3.6 3.8 3.8 4
Zbiorczy Wskaźnik PMI 41.40 49.8 51 51.4 51.6 52

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Wydatki Gospodarstw Domowych 20.10 23 23 23 23 26
Cena Benzyny 0.85 0.81 0.77 0.73 0.69 0.66


Ghana - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.