Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 2.87 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.8 2019-09
Stopa Bezrobocia 12.7 2018-12
Inflacja 7 2019-12
Stopa Procentowa 9 2019-12
Bilans Handlowy -537 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 16.47 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 43 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.3 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.8 2019-09
PKB 16.21 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 7564 2019-06
Środki Trwałe Brutto 3215 2019-09
Pkb Per Capita 4469 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 10152 2018-12
Rolnictwo w PKB 464 2019-06
Budownictwo w PKB 423 2019-06
Przemysł w PKB 596 2019-06
Górnictwo w PKB 68.1 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 858 2019-06
Usługi w PKB 448 2019-06
Transport w PKB 592 2019-06
Media w PKB 166 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 10589 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.7 2018-12
Pracujący 688 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 246 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.9 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1217 2019-09
Populacja 3.73 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1051 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 26.6 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 7 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 138 2019-12
Deflator Pkb 103 2019-06
Inflacja Bazowa 5.2 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2019-12
Cpi Transport 99.27 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 101 2019-09
Inflacja Żywności 12.3 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 162 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.8 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9 2019-12
Podaż Pieniądza M0 3230542 2019-11
Stopa Depozytowa 9.63 2019-11
Rezerwy Walutowe 2093583 2018-12
Podaż Pieniądza M1 7696571 2019-11
Podaż Pieniądza M2 11227811 2019-11
Podaż Pieniądza M3 24247543 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -537 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących 16.47 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.7 2018-12
Eksport 390 2019-12
Import 927 2019-12
Rachunek kapitałowy -11.11 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 0.4 2019-08
Dług Zagraniczny 17792 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 417 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 421156 2018-12
Indeks Terroryzmu 1.34 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 43 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.3 2018-12
Wydatki Rządowe 1752 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 830 2019-11
Wydatki Budżetu Państwa 834 2019-11
Rating Kredytowy 43 2020-01
Bilans Budżetu 176 2019-09
Wydatki Wojskowe 312 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 16.9 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 20.5 2019-09
Zmiany Zapasów 340 2019-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 6.4 2019-11
Szybkość Internetu 8774 2017-03
Adresy IP 508938 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 8.3 2019-09
Index Konkurencyjności 60.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 74 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 56 2019-12
Ranking Korupcji 44 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 7 2019-12
Produkcja w Górnictwie 8.3 2019-09
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 16.3 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 8201 2019-09
Optymizm Konsumentów -19.3 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Gruzja - Wskaźniki ekonomiczne.