Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.41 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.8 2020-12
Stopa Bezrobocia 18.5 2020-12
Inflacja 7.2 2021-03
Stopa Procentowa 8.5 2021-03
Bilans Handlowy -442 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -560 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 62.4 2020-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2020-12
Przypadki koronawirusa 291214 2021-04
Śmierć koronawirusa 3901 2021-04
Odzyskany koronawirus 278683 2021-04

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.8 2020-12
PKB 17.74 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 10160 2020-12
Środki Trwałe Brutto 3406 2020-12
Pkb Per Capita 4986 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 15014 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 12664 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 18.5 2020-12
Pracujący 1198 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 282 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 50.48 2020-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1315 2020-12
Populacja 3.72 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1264 2020-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 27.8 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 7.2 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 150 2021-03
Deflator Pkb 107 2020-12
Inflacja Bazowa 6.6 2021-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 136 2021-03
Cpi Transport 103 2021-03
Wskaźnik Cen Importowych 101 2021-01
Inflacja Żywności 5.7 2021-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 104 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 4.2 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 193 2021-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 16.9 2021-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 8.5 2021-03
Podaż Pieniądza M0 3653929 2021-02
Stopa Depozytowa 9.11 2021-02
Rezerwy Walutowe 3867 2021-02
Podaż Pieniądza M1 9633742 2021-02
Podaż Pieniądza M2 13449182 2021-02
Podaż Pieniądza M3 31004709 2021-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -442 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących -560 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.1 2019-12
Eksport 326 2021-03
Import 768 2021-03
Rachunek kapitałowy 531 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 0.4 2020-12
Dług Zagraniczny 20285 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -103 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 551345 2020-12
Indeks Terroryzmu 0.64 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 62.4 2020-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2019-12
Wydatki Rządowe 2066 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 864 2021-02
Wydatki Budżetu Państwa 977 2021-02
Rating Kredytowy 45 2021-04
Bilans Budżetu -259 2021-02
Wydatki Wojskowe 337 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 5.8 2020-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.34 2020-06
Zmiany Zapasów 485 2020-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -5.1 2021-02
Szybkość Internetu 8774 2017-03
Adresy IP 508938 2017-03
Koniunktura w Przemyśle -28.6 2020-12
Index Konkurencyjności 60.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 74 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 56 2020-12
Ranking Korupcji 45 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 7 2019-12
Produkcja w Górnictwie 8.3 2019-09

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -5.7 2020-12
Wydatki Konsumpcyjne 10783 2020-12
Optymizm Konsumentów -38.3 2021-01

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 291214 2021-04
Śmierć koronawirusa 3901 2021-04
Odzyskany koronawirus 278683 2021-04
Łóżka OIOM 210 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Gruzja - Wskaźniki ekonomiczne.