Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 2.96 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.5 2019-06
Stopa Bezrobocia 12.7 2018-12
Inflacja 6.4 2019-09
Stopa Procentowa 7.5 2019-09
Bilans Handlowy -435 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -140 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 43 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.3 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.5 2019-06
PKB 16.21 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 7564 2019-06
Środki Trwałe Brutto 3213 2019-06
Pkb Per Capita 4469 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 10152 2018-12
Rolnictwo w PKB 464 2019-06
Budownictwo w PKB 423 2019-06
Przemysł w PKB 596 2019-06
Górnictwo w PKB 68.1 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 858 2019-06
Usługi w PKB 448 2019-06
Transport w PKB 592 2019-06
Media w PKB 166 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 9458 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.7 2018-12
Pracujący 688 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 246 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.9 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1180 2019-06
Populacja 3.73 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 999 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 26.6 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 6.4 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 135 2019-09
Deflator Pkb 103 2019-06
Inflacja Bazowa 3.8 2019-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2019-09
Cpi Transport 99.83 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 102 2019-08
Inflacja Żywności 11.7 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.7 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 161 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.1 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 7.5 2019-09
Podaż Pieniądza M0 3298640 2019-08
Stopa Depozytowa 8.28 2019-07
Rezerwy Walutowe 2093583 2018-12
Podaż Pieniądza M1 7649382 2019-08
Podaż Pieniądza M2 11128463 2019-08
Podaż Pieniądza M3 23589036 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -435 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -140 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.7 2018-12
Eksport 309 2019-08
Import 744 2019-08
Rachunek kapitałowy 370 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 0.4 2019-06
Dług Zagraniczny 18184 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 187 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 421156 2018-12
Indeks Terroryzmu 1.42 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 43 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.3 2018-12
Wydatki Rządowe 1737 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 872 2019-08
Wydatki Budżetu Państwa 754 2019-08
Rating Kredytowy 37.5
Bilans Budżetu 119 2019-08
Wydatki Wojskowe 312 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 2.9 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.4 2019-03
Zmiany Zapasów 327 2019-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 5.8 2019-08
Szybkość Internetu 8774 2017-03
Adresy IP 508938 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 27 2019-06
Index Konkurencyjności 60.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 74 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 58 2018-12
Ranking Korupcji 41 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 6 2018-12
Produkcja w Górnictwie -2.9 2019-03
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12.2 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 6340 2019-06
Optymizm Konsumentów -18 2019-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Gruzja - Wskaźniki ekonomiczne.