Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.33 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.3 2020-06
Stopa Bezrobocia 12.7 2018-12
Inflacja 4.8 2020-08
Stopa Procentowa 8 2020-09
Bilans Handlowy -351 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -337 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 43 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.3 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2019-12
Przypadki koronawirusa 5552 2020-09
Śmierć koronawirusa 28 2020-09
Odzyskany koronawirus 1759 2020-09

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.3 2020-06
PKB 17.74 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 8916 2020-06
Środki Trwałe Brutto 2399 2020-03
Pkb Per Capita 4986 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 15014 2019-12
Rolnictwo w PKB 882 2019-09
Budownictwo w PKB 738 2019-09
Przemysł w PKB 738 2019-09
Górnictwo w PKB 107 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 655 2019-09
Usługi w PKB 448 2019-06
Transport w PKB 482 2019-09
Media w PKB 84.1 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 10589 2019-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.7 2018-12
Pracujący 688 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 246 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.9 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1150 2020-06
Populacja 3.72 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1051 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 26.6 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.8 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 139 2020-08
Deflator Pkb 106 2020-06
Inflacja Bazowa 5.7 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100 2020-08
Cpi Transport 101 2020-08
Wskaźnik Cen Importowych 98.5 2020-06
Inflacja Żywności 11.5 2020-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.3 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.5 2020-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 174 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.9 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 8 2020-09
Podaż Pieniądza M0 3470541 2020-08
Stopa Depozytowa 9.86 2020-07
Rezerwy Walutowe 2706672 2019-12
Podaż Pieniądza M1 9289914 2020-08
Podaż Pieniądza M2 12638675 2020-08
Podaż Pieniądza M3 26739515 2020-08

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -351 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -337 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.7 2018-12
Eksport 292 2020-08
Import 643 2020-08
Rachunek kapitałowy 584 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 0.4 2020-05
Dług Zagraniczny 18282 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 165 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 421156 2018-12
Indeks Terroryzmu 1.34 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 43 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.3 2018-12
Wydatki Rządowe 1525 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 870 2020-07
Wydatki Budżetu Państwa 1210 2020-07
Rating Kredytowy 45 2020-09
Bilans Budżetu -345 2020-06
Wydatki Wojskowe 312 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -5.3 2020-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 20.5 2019-09
Zmiany Zapasów 334 2020-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -5.5 2020-07
Szybkość Internetu 8774 2017-03
Adresy IP 508938 2017-03
Koniunktura w Przemyśle -27.2 2020-06
Index Konkurencyjności 60.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 74 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 56 2019-12
Ranking Korupcji 44 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 7 2019-12
Produkcja w Górnictwie 8.3 2019-09

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -14.5 2020-06
Wydatki Konsumpcyjne 8388 2020-03
Optymizm Konsumentów -40.2 2020-05

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 5552 2020-09
Śmierć koronawirusa 28 2020-09
Odzyskany koronawirus 1759 2020-09
Łóżka OIOM 210 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Gruzja - Wskaźniki ekonomiczne.