Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.29 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.6 2020-09
Stopa Bezrobocia 17.6 2019-12
Inflacja 2.4 2020-12
Stopa Procentowa 8 2020-12
Bilans Handlowy -473 2021-12
Saldo Obrotów Bieżących -557 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 41.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2019-12
Przypadki koronawirusa 254822 2021-01
Śmierć koronawirusa 3096 2021-01
Odzyskany koronawirus 244446 2021-01

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.6 2020-09
PKB 17.74 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 9783 2020-09
Środki Trwałe Brutto 3228 2020-09
Pkb Per Capita 4986 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 15014 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 12664 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 17.6 2019-12
Pracujący 688 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 277 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51.8 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1240 2020-09
Populacja 3.72 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1150 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 27.8 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.4 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 141 2020-12
Deflator Pkb 107 2020-09
Inflacja Bazowa 5.3 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 78.02 2020-12
Cpi Transport 99.05 2020-12
Wskaźnik Cen Importowych 102 2020-11
Inflacja Żywności 6.8 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 103 2020-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 181 2020-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.7 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 8 2020-12
Podaż Pieniądza M0 3542631 2020-11
Stopa Depozytowa 9.28 2020-10
Rezerwy Walutowe 3701 2020-12
Podaż Pieniądza M1 9138455 2020-11
Podaż Pieniądza M2 12615034 2020-11
Podaż Pieniądza M3 28835734 2020-11

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -473 2021-12
Saldo Obrotów Bieżących -557 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.1 2019-12
Eksport 326 2020-12
Import 799 2020-12
Rachunek kapitałowy 537 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 0.4 2020-09
Dług Zagraniczny 19662 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 303 2020-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 565652 2020-09
Indeks Terroryzmu 0.64 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 41.2 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3.4 2019-12
Wydatki Rządowe 1742 2020-09
Dochody Budżetu Państwa 817 2020-11
Wydatki Budżetu Państwa 987 2020-11
Rating Kredytowy 45 2021-01
Bilans Budżetu -350 2020-11
Wydatki Wojskowe 312 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 2.1 2020-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.34 2020-06
Zmiany Zapasów 64.8 2020-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -7.7 2020-11
Szybkość Internetu 8774 2017-03
Adresy IP 508938 2017-03
Koniunktura w Przemyśle -28.6 2020-12
Index Konkurencyjności 60.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 74 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 56 2019-12
Ranking Korupcji 44 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 7 2019-12
Produkcja w Górnictwie 8.3 2019-09

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.4 2020-09
Wydatki Konsumpcyjne 10573 2020-09
Optymizm Konsumentów -34.2 2020-11

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 254822 2021-01
Śmierć koronawirusa 3096 2021-01
Odzyskany koronawirus 244446 2021-01
Łóżka OIOM 210 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Gruzja - Wskaźniki ekonomiczne.