Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 2.89 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.9 2019-03
Stopa Bezrobocia 12.7 2018-12
Inflacja 4.6 2019-07
Stopa Procentowa 6.5 2019-08
Bilans Handlowy -436 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -233 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 43 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.3 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.9 2019-03
PKB 16.21 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 6620 2019-03
Środki Trwałe Brutto 2382 2019-03
Pkb Per Capita 4469 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 10152 2018-12
Rolnictwo w PKB 335 2019-03
Budownictwo w PKB 324 2019-03
Przemysł w PKB 620 2019-03
Górnictwo w PKB 64.2 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 530 2019-03
Usługi w PKB 363 2019-03
Transport w PKB 504 2019-03
Media w PKB 192 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 9458 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.7 2018-12
Pracujący 684 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 246 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.9 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1202 2018-12
Populacja 3.73 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 999 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 26.6 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.6 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 132 2019-07
Deflator Pkb 102 2019-03
Inflacja Bazowa 3.4 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.96 2019-07
Cpi Transport 102 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 102 2019-06
Inflacja Żywności 7.9 2019-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 153 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.4 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.5 2019-08
Podaż Pieniądza M0 3075885 2019-06
Stopa Depozytowa 8.27 2019-06
Rezerwy Walutowe 2093583 2018-12
Podaż Pieniądza M1 7336083 2019-06
Podaż Pieniądza M2 10719634 2019-06
Podaż Pieniądza M3 22604270 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -436 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -233 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.7 2018-12
Eksport 327 2019-07
Import 762 2019-07
Rachunek kapitałowy 208 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 0.4 2019-04
Dług Zagraniczny 17828 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 281 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 421156 2018-12
Indeks Terroryzmu 1.42 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 43 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.3 2018-12
Wydatki Rządowe 1722 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 753 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 775 2019-06
Rating Kredytowy 37.5
Bilans Budżetu -22.1 2019-06
Wydatki Wojskowe 312 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 9 2019-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.6 2019-03
Zmiany Zapasów 312 2019-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 5 2019-06
Szybkość Internetu 8774 2017-03
Adresy IP 508938 2017-03
Koniunktura w przemyśle 27 2019-06
Index Konkurencyjności 60.88 2018-12
Ranking Konkurencyjności 66 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 58 2018-12
Ranking Korupcji 41 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 6 2018-12
Produkcja w Górnictwie -5.5 2019-03
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.6 2019-03
Wydatki Konsumpcyjne 6237 2019-03
Optymizm Konsumentów -15.6 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Gruzja - Wskaźniki ekonomiczne.