Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 2.78 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.9 2019-03
Stopa Bezrobocia 12.7 2018-12
Inflacja 4.7 2019-05
Stopa Procentowa 6.5 2019-06
Bilans Handlowy -417 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -504 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 43 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.3 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.9 2019-03
PKB 15.16 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 8510 2018-12
Środki Trwałe Brutto 3292 2018-12
Pkb Per Capita 4290 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 9745 2017-12
Rolnictwo w PKB 496 2018-12
Budownictwo w PKB 535 2018-12
Przemysł w PKB 753 2018-12
Górnictwo w PKB 76.8 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 848 2018-12
Usługi w PKB 546 2018-12
Transport w PKB 573 2018-12
Media w PKB 190 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 9972 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.7 2018-12
Pracujący 684 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 246 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.9 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1202 2018-12
Populacja 3.73 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 999 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 26.6 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.7 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 133 2019-05
Deflator Pkb 104 2018-12
Inflacja Bazowa 3.6 2019-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100 2019-05
Cpi Transport 102 2019-05
Wskaźnik Cen Importowych 102 2019-03
Inflacja Żywności 7.9 2019-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 153 2019-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.1 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 6.5 2019-06
Podaż Pieniądza M0 2812398 2019-04
Stopa Depozytowa 8.59 2019-04
Rezerwy Walutowe 2093583 2018-12
Podaż Pieniądza M1 6770201 2019-04
Podaż Pieniądza M2 10059280 2019-04
Podaż Pieniądza M3 21203965 2019-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -417 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -504 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.7 2018-12
Eksport 334 2019-05
Import 752 2019-05
Rachunek kapitałowy 487 2018-12
Wydobycie Ropy Naftowej 0.4 2019-02
Dług Zagraniczny 17750 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 197 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 421156 2018-12
Indeks Terroryzmu 1.42 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 43 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.3 2018-12
Wydatki Rządowe 2018 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 811 2019-04
Wydatki Budżetu Państwa 788 2019-04
Rating Kredytowy 37.5
Bilans Budżetu 162 2019-03
Wydatki Wojskowe 312 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 9 2019-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.6 2019-03
Zmiany Zapasów 507 2018-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 5.1 2019-04
Szybkość Internetu 8774 2017-03
Adresy IP 508938 2017-03
Koniunktura w przemyśle 29.9 2018-12
Index Konkurencyjności 60.88 2018-12
Ranking Konkurencyjności 66 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 58 2018-12
Ranking Korupcji 41 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 6 2018-12
Produkcja w Górnictwie -5.5 2019-03
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.6 2019-03
Wydatki Konsumpcyjne 7187 2018-12
Optymizm Konsumentów -18.9 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Gruzja - Wskaźniki ekonomiczne.