Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3.15 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.1 2019-12
Stopa Bezrobocia 12.7 2018-12
Inflacja 6.1 2020-03
Stopa Procentowa 9 2020-03
Bilans Handlowy -440 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -539 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 43 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.3 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2019-12
Przypadki koronawirusa 148 2020-04
Śmierć koronawirusa 0 2020-04
Odzyskany koronawirus 27 2020-04

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.1 2019-12
PKB 20 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 10958 2019-12
Środki Trwałe Brutto 3215 2019-09
Pkb Per Capita 4469 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 10152 2018-12
Rolnictwo w PKB 882 2019-09
Budownictwo w PKB 738 2019-09
Przemysł w PKB 738 2019-09
Górnictwo w PKB 107 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 655 2019-09
Usługi w PKB 448 2019-06
Transport w PKB 482 2019-09
Media w PKB 84.1 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 10589 2019-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.7 2018-12
Pracujący 688 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 246 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.9 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1320 2019-12
Populacja 3.72 2019-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1051 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 26.6 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 6.1 2020-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 139 2020-02
Deflator Pkb 107 2019-12
Inflacja Bazowa 4.6 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100 2020-02
Cpi Transport 99.32 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 99.5 2019-12
Inflacja Żywności 12.7 2020-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 97.6 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 165 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.7 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9 2020-03
Podaż Pieniądza M0 2989883 2020-02
Stopa Depozytowa 10.12 2020-01
Rezerwy Walutowe 2706672 2019-12
Podaż Pieniądza M1 8165796 2020-02
Podaż Pieniądza M2 11008570 2020-02
Podaż Pieniądza M3 23501273 2020-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -440 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -539 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.7 2018-12
Eksport 264 2020-02
Import 704 2020-02
Rachunek kapitałowy 584 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 0.4 2019-11
Dług Zagraniczny 17792 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 417 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 421156 2018-12
Indeks Terroryzmu 1.34 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 43 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.3 2018-12
Wydatki Rządowe 1752 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 909 2020-01
Wydatki Budżetu Państwa 859 2020-01
Rating Kredytowy 43 2020-03
Bilans Budżetu -3.1 2019-11
Wydatki Wojskowe 312 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 15 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2019-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 12.2 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 20.5 2019-09
Zmiany Zapasów 340 2019-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.2 2020-02
Szybkość Internetu 8774 2017-03
Adresy IP 508938 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 25.8 2020-03
Index Konkurencyjności 60.61 2019-12
Ranking Konkurencyjności 74 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 56 2019-12
Ranking Korupcji 44 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 7 2019-12
Produkcja w Górnictwie 8.3 2019-09

Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 15.3 2019-12
Wydatki Konsumpcyjne 8201 2019-09
Optymizm Konsumentów -19.7 2019-10

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 148 2020-04
Śmierć koronawirusa 0 2020-04
Odzyskany koronawirus 27 2020-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Gruzja - Wskaźniki ekonomiczne.