Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Waluta 2.78 2.89 2.91 2.92 2.94 2.97

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.80 4.2 4.6 4.8 4.8 4.8
Stopa Bezrobocia 12.70 12.5 12.5 12.5 12.5 12
Inflacja 6.40 5.9 3.5 3.3 3.1 3.1
Stopa Procentowa 9.00 9 9 9 9 6
Bilans Handlowy -357.10 -496 -461 -461 -490 -485
Saldo Obrotów Bieżących 16.47 -220 -150 -10 -350 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.70 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -5.8
Dług Publiczny do PKB 43.00 43.3 43.3 43.3 43.3 42.1
Budżet Państwa do PKB -2.30 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -2.1
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.80 4.2 4.6 4.8 4.8 4.8
PKB 16.21 17.8 17.8 17.8 17.8 18.7
Pkb W Cenach Stałych 10402.50 6759 7738 7746 7928 8308
Środki Trwałe Brutto 3215.30 2432 3287 3292 3370 3531
Pkb Per Capita 4469.20 4790 4790 4790 4790 4952
Pkb Per Capita Ppp 10151.70 10127 10127 10127 10127 10127
Produkt Narodowy Brutto 10589.00 9657 10833 10843 11097 11630
Rolnictwo w PKB 882.00 342 474 475 486 509
Budownictwo w PKB 737.80 331 433 434 444 465
Przemysł w PKB 737.80 633 610 610 624 654
Górnictwo w PKB 106.80 65.55 69.67 69.73 71.37 74.79
Administracja Publiczna w PKB 654.80 541 878 878 899 942
Usługi w PKB 448.10 371 458 459 470 492
Transport w PKB 481.60 514 606 606 621 650
Media w PKB 84.10 196 170 170 174 183

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Bezrobocia 12.70 12.5 12.5 12.5 12.5 12
Bezrobotni Zarejestrowani 245.70 262 262 262 262 262
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.90 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9
Przeciętne Wynagrodzenia 1217.12 1330 1330 1330 1400 1400
Populacja 3.73 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74
Wynagrodzenia w Przemyśle 1051.00 1100 1100 1100 1200 1200
Stopa Bezrobocia Młodzieży 26.60 25 25 25 25 25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflacja 6.40 5.9 3.5 3.3 3.1 3.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 139.00 140 137 140 142 147
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 166.00 165 168 171 175 187
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.10 8.5 10 5.5 7.7 7.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.6 0.5 0.3 0.2 0.5
Inflacja Żywności 11.30 10 7.5 6.5 5.5 3.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100.87 106 104 105 104 107
Cpi Transport 99.48 105 104 103 102 106

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Procentowa 9.00 9 9 9 9 6
Stopa Depozytowa 9.99 9.63 9.63 9.63 9.63 7.13

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bilans Handlowy -357.10 -496 -461 -461 -490 -485
Saldo Obrotów Bieżących 16.47 -220 -150 -10 -350 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.70 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -5.8
Import 619.70 752 797 797 845 859
Eksport 262.60 332 336 336 349 361
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 417.35 375 375 375 376 376
Dług Zagraniczny 17792.49 18790 18790 18620 20500 20500

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Dług Publiczny do PKB 43.00 43.3 43.3 43.3 43.3 42.1
Budżet Państwa do PKB -2.30 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -2.1
Wydatki Rządowe 1752.00 1759 1777 1794 1836 1924
Wydatki Wojskowe 312.00 333 333 333 333 333
Bilans Budżetu -3.10 192 192 192 169 169

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Produkcja Przemysłowa 16.90 25.8 18.2 9.5 4.5 4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 20.50 11.2 11.2 11.2 13.4 13.4
Zmiany Zapasów 339.50 237 237 237 414 414
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.80 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2
Produkcja w Górnictwie 8.30 19.4 19.4 19.4 22 22
Koniunktura w Przemyśle 8.30 29 29 29 32 32

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 16.30 24.9 16.3 4.7 3.4 3
Wydatki Konsumpcyjne 8201.30 6368 6486 8398 8595 9008
Optymizm Konsumentów -19.30 -19.5 -18 -16.5 -16.5 -15


Gruzja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.