Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 3.21 3.24 3.25 3.27 3.29 3.32

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.30 -4.7 -1.8 10.5 5.8 3
Stopa Bezrobocia 12.70 13.9 14.5 14.5 14.5 14.5
Inflacja 3.80 3.5 3.5 5.2 6.1 5.5
Stopa Procentowa 8.00 8 7.5 7.5 7.5 7.5
Bilans Handlowy -399.30 -490 -490 -496 -496 -485
Saldo Obrotów Bieżących -337.10 -350 -350 -350 -350 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.70 -10.7 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8
Dług Publiczny do PKB 43.00 45.3 46.5 46.5 46.5 46.5
Budżet Państwa do PKB -2.30 -7.5 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB -12.30 -4.7 -1.8 10.5 5.8 3
PKB 17.74 14.8 15.2 15.2 15.2 15.2
Pkb W Cenach Stałych 8916.20 9285 10443 8874 9852 9693
Środki Trwałe Brutto 2805.00 3592 3272 2356 2651 3750
Pkb Per Capita 4985.80 4600 4850 4850 4850 4850
Pkb Per Capita Ppp 15014.30 13700 14500 14500 14500 14500
Produkt Narodowy Brutto 10589.00 10880 10091 10398 11701 11358
Rolnictwo w PKB 882.00 541 841 866 975 565
Budownictwo w PKB 737.80 584 703 725 815 610
Przemysł w PKB 737.80 821 703 725 815 857
Górnictwo w PKB 106.80 83.79 102 105 118 87.47
Administracja Publiczna w PKB 654.80 925 624 643 724 966
Usługi w PKB 448.10 595 427 440 495 621
Transport w PKB 481.60 625 459 473 532 653
Media w PKB 84.10 207 80.15 82.59 92.93 216

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 12.70 13.9 14.5 14.5 14.5 14.5
Bezrobotni Zarejestrowani 245.70 262 262 262 262 262
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.90 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9
Przeciętne Wynagrodzenia 1150.14 1400 1400 1400 1400 1400
Populacja 3.72 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74
Wynagrodzenia w Przemyśle 1051.00 1200 1200 1200 1200 1200
Stopa Bezrobocia Młodzieży 26.60 25 25 25 25 25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 3.80 3.5 3.5 5.2 6.1 5.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 140.30 137 143 145 147 141
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5
Inflacja Żywności 6.30 5.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.94 106 105 103 104 109
Cpi Transport 101.86 106 103 103 102 109
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 177.20 173 175 183 186 188
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.90 7.7 7.5 7.5 7.5 7.1

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 8.00 8 7.5 7.5 7.5 7.5
Stopa Depozytowa 9.60 9.6 9.1 9.1 9.1 9.1

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -399.30 -490 -490 -496 -496 -485
Saldo Obrotów Bieżących -337.10 -350 -350 -350 -350 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.70 -10.7 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8
Import 731.30 845 845 845 845 859
Eksport 332.00 349 349 349 349 361
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 237.78 376 376 376 376 376
Dług Zagraniczny 18762.06 20500 20500 20500 20500 20500

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 43.00 45.3 46.5 46.5 46.5 46.5
Budżet Państwa do PKB -2.30 -7.5 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Wydatki Rządowe 1514.90 2202 1746 1497 1685 2299
Wydatki Wojskowe 312.00 333 333 333 333 333
Bilans Budżetu -345.40 169 169 169 169 169

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Produkcja Przemysłowa -5.30 4.5 4.5 4.5 4.5 4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 20.50 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
Zmiany Zapasów 344.70 414 414 414 414 414
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -5.30 3.5 5.5 8.5 5.9 5.5
Produkcja w Górnictwie 8.30 22 22 22 22 22
Koniunktura w Przemyśle -27.20 -12 -8 -8 -8 -4

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -14.50 3.4 3.4 3.4 3.4 3
Wydatki Konsumpcyjne 7888.50 7841 9784 8237 9268 8186
Optymizm Konsumentów -40.20 -30 -20.5 -22 -20 -19


Gruzja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.