Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 2.87 3.01 3.04 3.07 3.1 3.16

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.80 3.5 3 4.5 4.5 4.5
Stopa Bezrobocia 20.60 16.9 1.9 16.9 16.9 17.2
Inflacja 12.80 14 10.2 9 8 5
Stopa Procentowa 11.00 10.5 10.5 10 10 9.5
Bilans Handlowy -532.30 -500 -500 -500 -500 -500
Saldo Obrotów Bieżących -531.00 -450 -450 -450 -450 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.80 -8 -8 -8 -8 -6.5
Dług Publiczny do PKB 57.10 53 53 53 53 53
Budżet Państwa do PKB -6.00 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.80 3.5 3 4.5 4.5 4.5
PKB 15.89 15.2 15.2 16.8 16.8 16.8
Pkb W Cenach Stałych 10988.90 8966 11877 10844 11001 11483
Środki Trwałe Brutto 3118.20 3598 3105 3259 3259 3405
PKB Per Capita 4486.83 5000 5000 5000 5000 5000
PKB Per Capita PPP 14089.30 15200 15200 15200 15200 15200
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 10.40 2.3 2.3 2.3 5.2 5.2
Produkt Narodowy Brutto 16300.00 15215 15347 17034 17034 17800
Rolnictwo w PKB 649.80 530 875 918 932 679
Budownictwo w PKB 494.30 400 526 453 460 481
Przemysł w PKB 766.40 878 1075 818 830 801
Górnictwo w PKB 127.70 163 142 136 138 133
Administracja Publiczna w PKB 708.70 725 703 694 704 741
Usługi w PKB 1599.30 1100 1523 1563 1585 1671
Transport w PKB 612.90 489 639 456 462 640
Media w PKB 252.00 188 225 283 288 263

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 20.60 16.9 1.9 16.9 16.9 17.2
Bezrobotni Zarejestrowani 316.20 262 262 262 262 262
Uczestnictwo w Rynku Pracy 50.90 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9
Przeciętne Wynagrodzenia 1463.79 1400 1400 1400 1400 1400
Populacja 3.69 3.74 3.74 3.75 3.75 3.75
Wynagrodzenia w Przemyśle 1475.30 1200 1200 1200 1200 1200
Stopa Bezrobocia Młodzieży 39.40 25 25 25 25 25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 12.80 14 10.2 9 8 5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 171.30 175 174 175 182 184
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.80 2.1 1.7 1.3 0.7 0.5
Inflacja Żywności 21.30 24 20 17 14 8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100.42 117 110 109 109 115
Cpi Transport 103.22 105 107 109 109 110
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 234.50 228 227 239 250 255
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 15.40 13.5 9.5 6.6 6.6 6.6

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 11.00 10.5 10.5 10 10 9.5
Stopa Depozytowa 11.41 10.91 10.91 10.41 10.41 10.41

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -532.30 -500 -500 -500 -500 -500
Saldo Obrotów Bieżących -531.00 -450 -450 -450 -450 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.80 -8 -8 -8 -8 -6.5
Import 948.00 850 850 850 850 850
Eksport 415.70 350 350 350 350 350
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 411.29 376 376 376 376 376
Dług Zagraniczny 21832.01 20500 20500 20500 20500 20500

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 57.10 53 53 53 53 53
Budżet Państwa do PKB -6.00 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Wydatki Rządowe 2523.50 1994 2155 2637 2637 2756
Wydatki Wojskowe 304.00 333 333 333 333 333
Bilans Budżetu 96.60 169 169 169 169 169

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produkcja Przemysłowa 37.70 40 32 36 40 40
Produkcja Dóbr w Fabrykach 48.30 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
Zmiany Zapasów 363.00 414 414 414 414 414
Produkcja w Górnictwie 1.56 22 22 22 22 22
Koniunktura w Przemyśle 30.60 -4 -4 1 1 1

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 44.80 45.5 3 3 3 3
Wydatki Konsumpcyjne 13721.60 12719 12598 14339 14339 14984
Optymizm Konsumentów -42.40 -19 -19 -17 -17 -17


Gruzja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.