Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 3.09 3.11 3.14 3.16 3.18 3.23

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 29.90 4.3 3 3.5 3.5 4.5
Stopa Bezrobocia 18.50 18 18 16.9 16.9 16.9
Inflacja 12.80 8.7 8.5 3.3 2.8 3
Stopa Procentowa 10.00 10 10.5 10.5 10.5 10
Bilans Handlowy -503.00 -500 -440 -500 -500 -500
Saldo Obrotów Bieżących -365.51 -350 -450 -450 -450 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -12.30 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8 -5.6
Dług Publiczny do PKB 62.40 56 56 56 56 53
Budżet Państwa do PKB -9.30 -7.5 -7.5 -7.5 -3.7 -3.7
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 29.90 4.3 3 3.5 3.5 4.5
PKB 15.89 15.2 15.2 15.2 15.2 16.8
Pkb W Cenach Stałych 11475.30 10204 10465 8966 11877 10936
Środki Trwałe Brutto 3003.20 3367 3508 3108 3108 3666
Pkb Per Capita 4678.66 4850 4850 4850 4850 5000
Pkb Per Capita Ppp 14089.30 14500 14500 14500 14500 15200
Produkt Narodowy Brutto 10819.80 13209 13567 11198 11198 14178

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 18.50 18 18 16.9 16.9 16.9
Bezrobotni Zarejestrowani 281.90 262 262 262 262 262
Uczestnictwo w Rynku Pracy 50.48 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9
Przeciętne Wynagrodzenia 1328.00 1400 1400 1400 1400 1400
Populacja 3.73 3.74 3.74 3.74 3.74 3.75
Wynagrodzenia w Przemyśle 1295.76 1200 1200 1200 1200 1200
Stopa Bezrobocia Młodzieży 39.40 25 25 25 25 25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 12.80 8.7 8.5 3.3 2.8 3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 157.10 153 153 155 158 158
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.30 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 202.40 210 216 208 208 230
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 16.40 18.6 19.2 5.5 3.5 6.6
Inflacja Żywności 14.10 5.5 3.2 2.8 2.8 3.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100.83 109 84.65 141 106 87.19
Cpi Transport 101.08 111 107 106 103 111

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 10.00 10 10.5 10.5 10.5 10
Stopa Depozytowa 11.12 11.12 11.62 11.62 11.62 11.12

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -503.00 -500 -440 -500 -500 -500
Saldo Obrotów Bieżących -365.51 -350 -450 -450 -450 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -12.30 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8 -5.6
Import 838.30 800 800 850 850 850
Eksport 335.30 300 360 350 350 350
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 234.20 376 376 376 376 376
Dług Zagraniczny 20592.04 20500 20500 20500 20500 20500

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 62.40 56 56 56 56 53
Budżet Państwa do PKB -9.30 -7.5 -7.5 -7.5 -3.7 -3.7
Wydatki Rządowe 1743.90 1817 2128 1805 1805 2224
Bilans Budżetu -336.72 169 169 169 169 169
Wydatki Wojskowe 304.00 333 333 333 333 333

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Produkcja Przemysłowa 47.80 4.5 4 4 4 4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 53.50 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
Zmiany Zapasów 255.10 414 414 414 414 414
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 9.90 6.5 5.5 3.5 4.3 5.5
Koniunktura w Przemyśle 1.70 -8 -4 -4 -4 1
Produkcja w Górnictwie 13.03 22 22 22 22 22

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 51.10 3.4 3 3 3 3
Wydatki Konsumpcyjne 8461.60 11028 11107 8758 8758 11606
Optymizm Konsumentów -32.10 -20 -19 -19 -19 -17


Gruzja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.