Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 2.93 2.97 2.99 3 3.01 3.04
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.50 4.9 4.2 4.6 4.8 4.8
Stopa Bezrobocia 12.70 13 12.5 12.5 12.5 12.5
Inflacja 7.00 6.9 4 3.5 3.3 3.1
Stopa Procentowa 8.50 9 8.75 8.5 8.25 8
Bilans Handlowy -531.50 -496 -496 -496 -496 -485
Saldo Obrotów Bieżących -139.60 -409 -409 -409 -409 -560
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.70 -8 -7.9 -7.9 -7.9 -7.9
Dług Publiczny do PKB 43.00 44 43.3 43.3 43.3 43.3
Budżet Państwa do PKB -2.30 -3 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.50 4.9 4.2 4.6 4.8 4.8
PKB 16.21 20 21 21 21 21
Pkb W Cenach Stałych 7564.50 8893 8868 6898 6924 9285
Środki Trwałe Brutto 3212.70 3441 3431 2482 2492 3592
Pkb Per Capita 4469.20 4554 4678 4678 4678 4678
Pkb Per Capita Ppp 10151.70 10045 10127 10127 10127 10127
Produkt Narodowy Brutto 10589.00 10421 10391 9855 9893 10880
Rolnictwo w PKB 463.70 519 517 349 351 541
Budownictwo w PKB 423.40 559 558 338 339 584
Przemysł w PKB 595.90 787 784 646 649 821
Górnictwo w PKB 68.10 80.26 80.03 66.9 67.15 83.79
Administracja Publiczna w PKB 857.90 886 884 552 554 925
Usługi w PKB 448.10 570 568 378 380 595
Transport w PKB 592.20 599 597 525 527 625
Media w PKB 166.50 199 198 200 201 207
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 12.70 13 12.5 12.5 12.5 12.5
Bezrobotni Zarejestrowani 245.70 265 262 262 262 262
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.90 66.8 65.9 65.9 65.9 65.9
Przeciętne Wynagrodzenia 1179.78 1330 1330 1330 1330 1400
Populacja 3.73 3.96 3.27 3.27 3.27 3.27
Wynagrodzenia w Przemyśle 1051.00 1100 1100 1100 1100 1200
Stopa Bezrobocia Młodzieży 26.60 26 25 25 25 25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 7.00 6.9 4 3.5 3.3 3.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 137.40 138 138 137 140 142
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 161.90 162 162 162 172 170
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 9.20 7.6 6.6 5.8 5.8 5.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5
Inflacja Żywności 13.40 1.8 1.8 1.8 1.8 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100.58 107 104 104 105 110
Cpi Transport 100.30 106 103 104 103 110
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 8.50 9 8.75 8.5 8.25 8
Stopa Depozytowa 8.60 8.28 8.03 7.78 7.53 7.28
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -531.50 -496 -496 -496 -496 -485
Saldo Obrotów Bieżących -139.60 -409 -409 -409 -409 -560
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.70 -8 -7.9 -7.9 -7.9 -7.9
Import 848.00 834 752 797 797 845
Eksport 316.50 340 332 336 336 349
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 187.00 375 375 375 375 376
Dług Zagraniczny 18183.57 18790 18790 18620 18496 20500
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 43.00 44 43.3 43.3 43.3 43.3
Budżet Państwa do PKB -2.30 -3 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Wydatki Rządowe 1737.20 2109 2103 1795 1802 2202
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Przemysłowa 16.90 14.5 25.8 18.2 9.5 4.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 20.50 11.2 11.2 11.2 11.2 13.4
Zmiany Zapasów 327.20 237 237 237 237 414
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 5.70 5.9 4.1 4.1 4.2 4.2
Produkcja w Górnictwie 8.30 19.4 19.4 19.4 19.4 22
Koniunktura w Przemyśle 8.30 29 29 29 29 32
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 16.30 7.1 24.9 16.3 4.7 3.4
Wydatki Konsumpcyjne 6340.20 7510 7489 6499 6524 7841
Optymizm Konsumentów -19.30 -19.1 -19.1 -19.1 -19.1 -18.5


Gruzja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.