Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 2.91 2.97 2.98 3 3.02 3.05
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 5.3 4.9 4.2 4.6 4.8
Stopa Bezrobocia 12.70 13.7 13.7 13.5 13.5 13.5
Inflacja 4.60 3.8 2.4 2.7 2.9 3.1
Stopa Procentowa 6.50 6.25 6.25 6 5.75 5.5
Bilans Handlowy -435.70 -418 -496 -496 -496 -485
Saldo Obrotów Bieżących -233.40 -395 -409 -409 -409 -560
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.70 -8 -8 -7.9 -7.9 -7.9
Dług Publiczny do PKB 43.00 44 44 43.3 43.3 43.3
Budżet Państwa do PKB -2.30 -3 -3 -3.2 -3.2 -3.2
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 5.3 4.9 4.2 4.6 4.8
PKB 16.21 20 20 21 21 21
Pkb W Cenach Stałych 6619.60 7851 8893 8868 8868 9285
Środki Trwałe Brutto 2382.30 3217 3441 3431 3431 3592
Pkb Per Capita 4469.20 4554 4554 4678 4678 4678
Pkb Per Capita Ppp 10151.70 10045 10045 10127 10127 10127
Produkt Narodowy Brutto 9458.20 10227 10421 10391 10391 10880
Rolnictwo w PKB 335.40 491 519 517 517 541
Budownictwo w PKB 324.40 554 559 558 558 584
Przemysł w PKB 620.00 629 787 784 784 821
Górnictwo w PKB 64.20 58.76 80.26 80.03 80.03 83.79
Administracja Publiczna w PKB 529.50 683 886 884 884 925
Usługi w PKB 363.00 454 570 568 568 595
Transport w PKB 503.70 557 599 597 597 625
Media w PKB 191.70 153 199 198 198 207
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 12.70 13.7 13.7 13.5 13.5 13.5
Bezrobotni Zarejestrowani 245.70 265 265 262 262 262
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.90 66.8 66.8 65.9 65.9 65.9
Przeciętne Wynagrodzenia 1202.05 1060 1330 1330 1330 1400
Populacja 3.73 3.71 3.73 3.73 3.73 3.73
Wynagrodzenia w Przemyśle 999.10 974 1100 1100 1100 1200
Stopa Bezrobocia Młodzieży 26.60 26 26 25 25 25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 4.60 3.8 2.4 2.7 2.9 3.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 131.90 132 132 136 136 136
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 157.80 156 160 162 162 169
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 10.70 6.5 6.6 6.6 5.8 5.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 -0.2 0.3 0.3 0.3 0.5
Inflacja Żywności 7.90 1.9 1.8 1.8 1.8 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.96 105 102 103 103 106
Cpi Transport 101.81 104 102 101 104 105
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 6.50 6.25 6.25 6 5.75 5.5
Stopa Depozytowa 8.27 8.27 8.27 8.02 7.77 7.52
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -435.70 -418 -496 -496 -496 -485
Saldo Obrotów Bieżących -233.40 -395 -409 -409 -409 -560
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.70 -8 -8 -7.9 -7.9 -7.9
Import 762.30 728 834 752 797 845
Eksport 326.60 310 340 332 336 349
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 281.10 384 375 375 375 376
Dług Zagraniczny 17828.44 18510 18790 18620 18496 20500
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 43.00 44 44 43.3 43.3 43.3
Budżet Państwa do PKB -2.30 -3 -3 -3.2 -3.2 -3.2
Wydatki Rządowe 1722.40 1646 2109 2103 2103 2202
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Przemysłowa 9.00 6.9 6.5 6 6 4.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.60 6.9 11.2 11.2 11.2 13.4
Zmiany Zapasów 311.50 288 237 237 237 414
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 5.00 5.3 5.9 4.1 4.1 4.2
Produkcja w Górnictwie -5.50 15.5 19.4 19.4 19.4 22
Koniunktura w przemyśle 27.00 27.6 29 29 29 32
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.60 3.7 4 4.2 3.6 3.4
Wydatki Konsumpcyjne 6237.40 5582 7510 7489 7489 7841
Optymizm Konsumentów -15.60 -18.8 -19.1 -19.1 -19.1 -18.5


Gruzja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.