Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 3.43 3.45 3.46 3.48 3.5 3.54

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.80 9 4.3 3 2.5 4.5
Stopa Bezrobocia 18.50 20 20 20 18.9 18.9
Inflacja 7.20 4.3 4.5 4.1 3.6 3.3
Stopa Procentowa 8.50 8.5 8.5 8.5 8.75 8.75
Bilans Handlowy -441.60 -350 -500 -350 -350 -500
Saldo Obrotów Bieżących -560.19 -350 -350 -450 -450 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.10 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8 -5.6
Dług Publiczny do PKB 62.40 56 56 56 56 53
Budżet Państwa do PKB -3.40 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.1
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.80 9 4.3 3 2.5 4.5
PKB 17.74 15.2 15.2 15.2 15.2 16.8
Pkb W Cenach Stałych 10160.30 8901 9719 9693 10077 10530
Środki Trwałe Brutto 3405.70 2363 3057 3750 3325 3475
Pkb Per Capita 4985.80 4850 4850 4850 4850 5000
Pkb Per Capita Ppp 15014.30 14500 14500 14500 14500 15200
Produkt Narodowy Brutto 12664.20 10430 11542 11358 10907 11397

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 18.50 20 20 20 18.9 18.9
Bezrobotni Zarejestrowani 281.90 262 262 262 262 262
Uczestnictwo w Rynku Pracy 50.48 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9
Przeciętne Wynagrodzenia 1314.67 1400 1400 1400 1400 1400
Populacja 3.72 3.74 3.74 3.74 3.74 3.75
Wynagrodzenia w Przemyśle 1264.33 1200 1200 1200 1200 1200
Stopa Bezrobocia Młodzieży 27.80 25 25 25 25 25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 7.20 4.3 4.5 4.1 3.6 3.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 150.50 146 146 141 147 152
Stopa Inflacji (Miesięczny) 4.20 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 193.40 193 192 188 194 207
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 16.90 11 8 7 5.5 6.6
Inflacja Żywności 5.70 5.5 5.5 3.2 2.8 3.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 136.11 104 103 109 81.22 83.9
Cpi Transport 102.60 103 101 109 103 107

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 8.50 8.5 8.5 8.5 8.75 8.75
Stopa Depozytowa 9.11 9.32 9.32 9.4 9.32 9.32

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -441.60 -350 -500 -350 -350 -500
Saldo Obrotów Bieżących -560.19 -350 -350 -450 -450 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.10 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8 -5.6
Import 767.90 700 800 800 850 850
Eksport 326.30 350 300 360 350 350
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -102.83 376 376 376 376 376
Dług Zagraniczny 20285.08 20500 20500 20500 20500 20500

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 62.40 56 56 56 56 53
Budżet Państwa do PKB -3.40 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.1
Wydatki Rządowe 2065.80 1502 1651 2299 1794 1875
Bilans Budżetu -259.40 169 169 169 169 169
Wydatki Wojskowe 337.00 333 333 333 333 333

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Przemysłowa 5.80 4.5 4.5 4 4 4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.34 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
Zmiany Zapasów 485.10 414 414 414 414 414
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -5.10 5.9 6.5 5.5 3.5 5.5
Koniunktura w Przemyśle -28.60 -8 -8 -4 -4 1
Produkcja w Górnictwie 8.30 22 22 22 22 22

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -5.70 3.4 3.4 3 3 3
Wydatki Konsumpcyjne 10783.10 8262 8598 8186 10890 11380
Optymizm Konsumentów -38.30 -22 -20 -19 -19 -17


Gruzja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.