Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 2.80 2.78 2.8 2.81 2.82 2.85
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 5.3 5.1 4.9 4.2 4.8
Stopa Bezrobocia 12.70 13.7 13.7 13.7 13.5 13.5
Inflacja 4.70 4.6 2.5 2.4 2.7 3.1
Stopa Procentowa 6.50 6.5 6.5 6.25 6 5.5
Bilans Handlowy -417.20 -468 -418 -496 -496 -485
Saldo Obrotów Bieżących -503.81 -566 -395 -409 -409 -560
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.70 -8 -8 -8 -7.9 -7.9
Dług Publiczny do PKB 43.00 44 44 44 43.3 43.3
Budżet Państwa do PKB -2.30 -3 -3 -3 -3.2 -3.2
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 5.3 5.1 4.9 4.2 4.8
PKB 15.16 20 20 20 21 21
Pkb W Cenach Stałych 8510.40 7433 7851 8893 8868 9285
Środki Trwałe Brutto 3292.40 3275 3217 3441 3431 3592
Pkb Per Capita 4290.17 4554 4554 4554 4678 4678
Pkb Per Capita Ppp 9745.10 10045 10045 10045 10127 10127
Produkt Narodowy Brutto 9972.30 9787 10227 10421 10391 10880
Rolnictwo w PKB 496.20 466 491 519 517 541
Budownictwo w PKB 535.20 455 554 559 558 584
Przemysł w PKB 752.80 641 629 787 784 821
Górnictwo w PKB 76.80 75.65 58.76 80.26 80.03 83.79
Administracja Publiczna w PKB 848.30 855 683 886 884 925
Usługi w PKB 545.50 394 454 570 568 595
Transport w PKB 573.10 516 557 599 597 625
Media w PKB 190.00 153 153 199 198 207
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 12.70 13.7 13.7 13.7 13.5 13.5
Bezrobotni Zarejestrowani 245.70 265 265 265 262 262
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.90 66.8 66.8 66.8 65.9 65.9
Przeciętne Wynagrodzenia 1202.05 1116 1060 1330 1330 1400
Populacja 3.73 3.71 3.71 3.73 3.73 3.73
Wynagrodzenia w Przemyśle 999.10 962 974 1100 1100 1200
Stopa Bezrobocia Młodzieży 26.60 26 26 26 25 25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 4.70 4.6 2.5 2.4 2.7 3.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 133.20 132 130 132 136 136
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 152.70 152 156 160 162 173
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.10 6.1 6.5 6.6 6.6 8.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.1 -0.2 0.3 0.3 0.5
Inflacja Żywności 7.90 2.1 1.9 1.8 1.8 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100.03 105 104 102 103 106
Cpi Transport 101.88 105 103 102 101 105
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 6.50 6.5 6.5 6.25 6 5.5
Stopa Depozytowa 8.59 8.48 8.48 8.48 8.23 7.98
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -417.20 -468 -418 -496 -496 -485
Saldo Obrotów Bieżących -503.81 -566 -395 -409 -409 -560
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.70 -8 -8 -8 -7.9 -7.9
Import 751.50 788 728 834 752 845
Eksport 334.30 320 310 340 332 349
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 197.10 373 384 375 375 376
Dług Zagraniczny 17750.24 18340 18103 18620 18496 19514
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 43.00 44 44 44 43.3 43.3
Budżet Państwa do PKB -2.30 -3 -3 -3 -3.2 -3.2
Wydatki Rządowe 2018.50 1723 1646 2109 2103 2202
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Produkcja Przemysłowa 9.00 8.6 6.9 6.5 6 4.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.60 6.1 6.9 11.2 11.2 13.4
Zmiany Zapasów 506.70 314 288 237 237 414
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 5.10 4 3.85 3.8 3.8 4.2
Produkcja w Górnictwie -5.50 9.8 15.5 19.4 19.4 22
Koniunktura w przemyśle 29.90 24.4 27.6 29 29 32
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.60 4.8 3.7 4 4.2 3.4
Wydatki Konsumpcyjne 7186.80 5937 5582 7510 7489 7841
Optymizm Konsumentów -18.90 -18.6 -18.8 -19.1 -19.1 -18.5


Gruzja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.