Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 3.07 3.09 3.1 3.12 3.14 3.17

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 -4.7 -1.8 -0.5 5.2 3
Stopa Bezrobocia 12.70 13.9 13.9 14.5 14.5 14.5
Inflacja 5.70 5.7 5 4.2 3 3.1
Stopa Procentowa 8.00 7.75 7.5 7.5 7.5 6
Bilans Handlowy -309.40 -461 -490 -496 -496 -485
Saldo Obrotów Bieżących -417.70 -10 -350 -350 -350 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.70 -10.7 -10.7 -6.8 -6.8 -6.8
Dług Publiczny do PKB 43.00 45.3 45.3 46.5 46.5 46.5
Budżet Państwa do PKB -2.30 -7.5 -7.5 -3.7 -3.7 -3.7
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 -4.7 -1.8 -0.5 5.2 3
PKB 17.74 14.8 14.8 15.2 15.2 15.2
Pkb W Cenach Stałych 9036.30 10158 10760 8991 9506 11083
Środki Trwałe Brutto 2399.00 3140 3372 3417 3612 3473
Pkb Per Capita 4985.80 4600 4600 4850 4850 4850
Pkb Per Capita Ppp 15014.30 13700 13700 14500 14500 14500
Produkt Narodowy Brutto 10589.00 10340 10398 10536 11140 10710
Rolnictwo w PKB 882.00 861 866 878 928 892
Budownictwo w PKB 737.80 720 725 734 776 746
Przemysł w PKB 737.80 720 725 734 776 746
Górnictwo w PKB 106.80 104 105 106 112 108
Administracja Publiczna w PKB 654.80 639 643 652 689 662
Usługi w PKB 448.10 438 440 446 471 453
Transport w PKB 481.60 470 473 479 507 487
Media w PKB 84.10 82.12 82.59 83.68 88.47 85.06

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 12.70 13.9 13.9 14.5 14.5 14.5
Bezrobotni Zarejestrowani 245.70 262 262 262 262 262
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.90 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9
Przeciętne Wynagrodzenia 1202.73 1330 1400 1400 1400 1400
Populacja 3.72 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74
Wynagrodzenia w Przemyśle 1051.00 1100 1200 1200 1200 1200
Stopa Bezrobocia Młodzieży 26.60 25 25 25 25 25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Kobiet 60.00 60 60 60 60 60

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 5.70 5.7 5 4.2 3 3.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 139.40 143 145 146 144 149
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.50 0.5 0.2 0.3 0.3 0.5
Inflacja Żywności 11.50 6.5 5.5 3.5 3.5 3.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.53 107 106 104 102 109
Cpi Transport 100.99 106 104 103 99.53 107
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 168.50 171 175 183 181 187
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 10.10 5.5 7.7 7.5 7.5 7.1

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 8.00 7.75 7.5 7.5 7.5 6
Stopa Depozytowa 11.82 11.94 11.94 11.94 11.94 11.94

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -309.40 -461 -490 -496 -496 -485
Saldo Obrotów Bieżących -417.70 -10 -350 -350 -350 -450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.70 -10.7 -10.7 -6.8 -6.8 -6.8
Import 576.30 797 845 845 845 859
Eksport 266.90 336 349 349 349 361
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 165.37 375 376 376 376 376
Dług Zagraniczny 18282.37 18790 20500 20500 20500 20500

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 43.00 45.3 45.3 46.5 46.5 46.5
Budżet Państwa do PKB -2.30 -7.5 -7.5 -3.7 -3.7 -3.7
Wydatki Rządowe 1524.90 1711 1799 1823 1927 1853
Wydatki Wojskowe 312.00 333 333 333 333 333
Bilans Budżetu -345.40 192 169 169 169 169

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 15.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Przemysłowa 8.40 9.5 4.5 4.5 4.5 4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 20.50 11.2 13.4 13.4 13.4 13.4
Zmiany Zapasów 334.00 237 414 414 414 414
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -7.70 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
Produkcja w Górnictwie 8.30 19.4 22 22 22 22
Koniunktura w Przemyśle -27.20 -16 -12 -8 -8 -4

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 13.50 4.7 3.4 3.4 3.4 3
Wydatki Konsumpcyjne 8387.60 8009 10082 10216 10801 10385
Optymizm Konsumentów -40.20 -25 -23 -20.5 -20.5 -19


Gruzja - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.