Aktualne wartości, dane historyczne, prognozy, statystyki, wykresy i kalendarz ekonomiczny - Gabon - Ocena kredytowa.


AgencyRatingOutlookDate
FitchB- Stable Aug 24 2021
Moody'sCaa1 Stable Dec 04 2020
FitchCCC N/A Apr 03 2020
Moody'sCaa1 Positive Jun 14 2019
FitchB Stable Oct 05 2018
Moody'sCaa1 Stable Jun 08 2018
FitchB Negative Oct 13 2017
Moody'sB3 Negative Jul 03 2017
FitchB+ Negative May 06 2016
Moody'sB1 Negative Apr 29 2016
S&PN/A N/A Apr 01 2016
Moody'sBa3 Negative Watch Mar 04 2016
S&PB Stable Jan 29 2016
FitchB+ Stable Mar 08 2015
Moody'sBa3 Stable Dec 12 2014
FitchBB- Negative Dec 05 2014
FitchBB- Stable Mar 21 2013
FitchBB- Positive Apr 05 2012
S&PBB- Stable Feb 20 2012
FitchBB- Stable Oct 29 2007

 S&PMoody'sFitchDBRSTE
B+ B1 35
BBB BBB+ 62
CCC+ B3 CCC 20
CCC+ Ca CCC CCC 15
B+ Ba3 B+ 16
BBB BB 52
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 48
BB- Ba3 42
B+ B2 B+ 33
BB- Ba3 BB- 40
B- Caa1 22
B B3 B 28
AA Aa3 AA- AA (high) 86
SD Caa3 9
B+ B1 B 31
A+ A2 N/A 78
B+ B2 B 31
B B3 27
BBB+ A3 67
BB- Ba2 BB- BB (low) 42
BBB Baa1 BBB 61
B 25
N/A B2 30
B- B2 B 28
AAA Aaa AA+ AAA 100
B- B- 27
Aa3 85
A A1 A- N/A 76
A+ A1 A+ A (high) 80
BB+ Baa2 BB+ BBB (low) 55
CCC+ Caa1 20
B B2 B 31
BBB- Ba1 BBB- 51
Caa2 15
BBB- Ba1 BBB- BBB (low) 51
AA- Aa3 AA- 83
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 40
B- Caa3 B- 20
B B2 B+ 30
B- Caa1 B- 25
AA- A1 AA- AA (low) 83
CCC+ Caa1 CCC 21
AA Aaa AAA AAA 98
B+ B1 37
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AA (high) 92
N/A Caa1 B- 23
BB Ba2 BB 45
AAA Aaa AAA AAA 100
B- B3 B 22
BB Ba3 BB BB 40
SD
BB- Ba1 BB- 43
BB- B1 35
AA+ Aa3 AA- 90
BBB Baa2 BBB 58
A A2 A 75
BBB- Baa3 BBB- BBB (low) 56
BBB Baa2 BBB 60
B- Caa1 B- 23
AA- A2 A+ A (high) 78
N/A Aa3 90
AA- A1 A+ 81
BBB Baa3 BBB- BBB (high) 61
BB- Ba3 BB- 38
B+ B2 B+ 33
A+ A1 A A (high) 77
B+ B1 BB- 36
BBB- Baa2 BBB 56
B B2 B+ 33
A+ A1 AA 85
NR B2 30
Caa2 CCC 20
A+ A3 A- A (low) 73
D C RD 11
B 30
AAA 100
A+ A2 A A 76
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 87
BB- BB+ 45
A- A3 BBB+ 70
Caa1 CCC 22
Caa1 20
A- A2 A+ A (high) 75
Baa2 65
BBB Baa1 BBB- BBB 60
B3 25
B B3 B 28
B B1 35
BBB- 55
BB+ Ba1 BB+ 51
CCC+ Caa2 CCC 14
Ba3 BB 45
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aaa AA 93
B- B3 B- 25
B3
B- B2 B 28
AAA Aaa AAA AAA 99
B+ Ba3 BB- 38
B- B3 B- 25
BBB Baa2 BBB- 58
B- B2 27
BB Ba1 BB+ 46
BBB+ Baa1 BBB N/A 65
BBB+ Baa2 BBB 61
A- A2 A- A 71
BBB Baa2 BBB BBB (high) 71
D 0
AA- Aa3 AA- 85
CCC+ Caa2 CCC 20
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Baa3 BBB 55
B+ B2 B+ 33
BB+ 50
A- A1 A 75
B+ Ba3 37
BB+ Ba2 BB+ 46
B 35
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A A (high) 76
AA- A3 A A (high) 75
Caa1 25
BB- Ba2 BB- 45
AA Aa2 AA- 86
A Baa1 A- A 71
CCC+ Caa1 CCC 20
B3 25
SD Caa3 RD 15
B3 30
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aa3 AA 86
B- B3 25
B2 35
BBB+ Baa1 BBB+ 65
B B3 30
BBB- Ba1 52
N/A Caa1 B- 28
B+ B2 BB- BB (high) 35
B+
B B2 B+ 31
B B3 B 28
AA Aa2 AA- 90
AA Aa3 AA- AA (high) 90
AA+ Aaa AAA AAA 98
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 55
BB- B1 BB- 38
N/A C RD 11
BB Ba3 BB 43
SD Ca RD 30