Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 607.50 594 599 603 608 618
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.00 3.4 3.4 3.6 3.6 3.6
Inflacja 1.90 2.2 2.5 3.2 4 3.4
Stopa Procentowa 3.50 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
Bilans Handlowy 1384.80 2203 2207 2946 2946 2946
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.00 -0.9 -0.9 1.5 1.5 1.5
Dług Publiczny do PKB 66.50 72 72 80 80 80
Budżet Państwa do PKB -0.30 1.3 1.3 0.4 0.4 0.4
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.00 3.4 3.4 3.6 3.6 3.6
PKB 17.02 15.5 15.5 16.5 16.5 16.5
Pkb Per Capita 9077.00 9100 9100 9250 9250 9250
Pkb Per Capita Ppp 15922.20 15500 15500 15900 15900 15900
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 1.90 2.2 2.5 3.2 4 3.4
Cpi Transport 161.60 168 166 168 168 172
Indeks Cen Konsumenta Cpi 142.00 145 146 147 148 151
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 3.50 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
Stopa Depozytowa 2.45 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 1384.80 2203 2207 2946 2946 2946
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -9.00 -0.9 -0.9 1.5 1.5 1.5
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 66.50 72 72 80 80 80
Budżet Państwa do PKB -0.30 1.3 1.3 0.4 0.4 0.4
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5


Gabon - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.