Country Ostatni Q2/20 Q3/20 Q4/20 Q1/21
Strefa Euro -49.50 2020-03 -40 -32 -27 -27
Francja -53.30 2020-03 -30 -28 -26 -22
Niemcy -49.50 2020-03 -30 -28 -24 -12
Włochy -57.60 2020-03 -60 -48 -40 -36
Szwajcaria -45.80 2020-03 -42 -36 -28 -18
Wielka Brytania -58.50 2020-03 -48 -36 -27 -22


Prognozy - Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.