Country Ostatni Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20
Strefa Euro 11.20 2019-12 -10 -6 -8 -4
Francja -3.70 2019-12 -17 -14 -10 -6
Niemcy 10.70 2019-12 -8 -4 -8 -4
Włochy -9.20 2019-12 -24 -24 -17 -8
Szwajcaria 12.50 2019-12 -6 -9 -7 -6
Wielka Brytania -38.30 2019-12 -60 -40 -20 -17


Prognozy - Indeks Nastroju Ekonomicznego wg ZEW - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.