Country Ostatni Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20
Australia 48.70 2019-12 51.6 52 52.5 52.2
Brazylia 51.00 2019-12 51 50.9 50.6 50.9
Chiny 52.50 2019-12 52.8 52 52.5 52
Strefa Euro 52.80 2019-12 52.6 53.2 53 53.3
Francja 52.40 2019-12 52.7 53.4 53.2 54
Niemcy 52.90 2019-12 52.3 52.9 52.6 53.2
Indie 53.30 2019-12 49.8 50.8 51.4 51.9
Irlandia 55.90 2019-12 56.2 56.5 55.2 56
Włochy 51.10 2019-12 51.1 52.4 52.8 52.9
Japonia 49.40 2019-12 51 54.5 54.9 54
Nowa Zelandia 53.30 2019-11 53.2 52.5 52 53
Nigeria 62.10 2019-12 58.7 58.8 58.1 61.9
Rosja 53.10 2019-12 54.2 53.8 53.6 54
Hiszpania 54.90 2019-12 52 52.5 52.2 52.9
Sri-Lanka 57.40 2019-11 53.5 53.5 53 56.9
Szwecja 48.70 2019-12 56 55.4 55 54.5
Wielka Brytania 50.00 2019-12 50.4 50.2 51.9 52.5
Stany Zjednoczone 52.80 2019-12 52.1 51.5 52 50.8


Prognozy - PMI dla Usług - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.