Country Ostatni Q4/20 Q1/21 Q2/21 Q3/21
Strefa Euro 2.30 2020-06 5 4.7 4.9 4.8
Unia Europejska 2.00 2020-06 2.2 4.2 3.8 3.6
Francja 3.30 2020-09 3 6.1 5.6 5.1
Niemcy 1.10 2019-12 3 2.4 2.3 2.2
Grecja 11.00 2020-06 14.2 13.7 13 12.4
Irlandia 1.30 2020-03 1.3 2.4 2.2 2.1
Włochy 5.00 2020-03 7.9 7.5 7 6.8
Kazachstan 2.10 2020-09 1.9 2.2 1.7 1.7
Polska 0.60 2020-06 1.5 1.8 2 1.7
Portugalia 2.40 2020-09 4.6 5.4 3.4 3
Hiszpania 5.00 2020-09 6.6 6.3 5.9 5.3
Szwecja 1.20 2020-09 2.1 1.7 1.5 1.6
Szwajcaria 1.60 2020-09 1.9 2.1 1.8 1.7
Turcja 2.80 2020-06 3.2 3.2 3.8 3.6
Wielka Brytania 0.90 2020-03 2.5 2.2 1.7 1.8
Stany Zjednoczone 2.46 2020-11 1.1 2 1.8 1.5


Prognozy - Bezrobocie długoterminowe - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.