Country Ostatni Q2/21 Q3/21 Q4/21 Q1/22
Strefa Euro 2.80 2020-09 3.8 4.4 4.2 4
Unia Europejska 2.40 2020-09 2.7 3.2 2 3.5
Francja 3.10 2020-12 3.7 6.1 5.9 5.3
Niemcy 1.10 2019-12 2.3 2.2 2.1 1.7
Grecja 10.20 2020-09 13.2 12.6 11.8 11.2
Irlandia 1.40 2020-09 1.6 4 3.4 3
Włochy 5.10 2020-09 6.9 6.3 6 5.4
Kazachstan 2.20 2020-12 1.9 2.2 1.7 1.7
Polska 0.60 2020-09 2 1.7 1.6 1.5
Portugalia 2.40 2020-09 3.2 4.1 2.3 3.9
Hiszpania 5.00 2020-09 8.47 7.67 7.07 6.47
Szwecja 1.20 2020-09 1.5 1.6 1.8 1.8
Szwajcaria 1.60 2020-09 1.8 1.7 1.7 1.7
Turcja 3.30 2020-09 3.8 3.6 3 2.9
Wielka Brytania 1.00 2020-09 2.5 2.2 2 1.5
Stany Zjednoczone 2.59 2021-02 2.5 2.4 2.2 1.8


Prognozy - Bezrobocie długoterminowe - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.