Country Ostatni Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23
Strefa Euro 3.20 2021-09 3.3 3.2 3.2 3.1
Unia Europejska 2.80 2021-09 3.2 3.4 3.3 3.1
Francja 2.20 2021-12 2.4 2.3 2.1 2.2
Niemcy 1.10 2021-09 1 1 1.1 1.2
Grecja 0.90 2021-12 2.9 2.8 2.3 2.6
Irlandia 1.70 2021-12 2.6 2.2 2 2.2
Włochy 5.50 2021-12 6 5.8 6.1 5.9
Kazachstan 2.20 2022-03 2.1 2 2 2
Polska 0.80 2021-12 1.4 1.3 1.2 1.2
Portugalia 3.10 2021-12 3.9 3.8 3.7 3.8
Hiszpania 5.70 2021-12 5.17 4.87 4.77 4.37
Szwecja 1.90 2021-12 1.6 1.5 1.5 1.5
Szwajcaria 1.80 2021-12 1.7 1.8 1.8 1.8
Turcja 3.50 2020-12 4 3.8 3.6 3.7
Stany Zjednoczone 1.07 2022-02 1.1 1 1 0.95


Prognozy - Bezrobocie długoterminowe - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.