Country Ostatni Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20
Strefa Euro 3.50 2019-03 3.3 3.2 3.2 3.3
Unia Europejska 2.70 2019-03 2.4 2.3 2.3 2.3
Francja 3.20 2019-06 3 2.8 3.1 2.7
Niemcy 1.30 2019-03 1.6 1.7 1.7 1.1
Grecja 12.50 2019-03 13 12.5 12.2 11.9
Irlandia 1.70 2019-03 1.9 1.5 1.4 1.3
Włochy 6.00 2019-03 4.8 4.7 5.6 5.4
Kazachstan 2.10 2019-06 2.2 2.1 2.1 2.1
Polska 0.90 2019-03 1.1 0.9 1 1.2
Portugalia 2.70 2019-03 2.5 2.4 3.2 3.2
Hiszpania 5.60 2019-03 5.2 5.38 5.1 5.28
Turcja 2.90 2019-03 3.5 4 3.6 3.3
Wielka Brytania 1.00 2019-03 1.2 1.2 1.3 1.1
Stany Zjednoczone 0.71 2019-07 0.9 0.9 0.8 0.81


Prognozy - Bezrobocie długoterminowe - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.