Country Ostatni Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19
Australia 65.00 2016-12 64 63.5 63.5 64.38
Austria 55.00 2017-12 56.92 56.97 57.02 57.07
Belgia 72.70 2017-12 72.63 72.54 72.45 72.36
Bułgaria 82.90 2017-12 83.05 83.06 83.07 83.07
Kanada 66.50 2014-12 65 66.63 66.88 67.12
Chiny 90.00 2014-12 90 90 90 90
Chorwacja 90.00 2016-12 89.44 89.66 89.88 90.1
Cypr 70.70 2017-12 71.88 71.65 71.43 71.2
Czechy 78.50 2017-12 79.15 79.28 79.41 79.54
Dania 62.20 2017-12 62.88 63.07 63.27 63.47
Estonia 81.80 2017-12 81.85 81.86 81.87 81.88
Strefa Euro 66.40 2016-12 66 65.9 65.9 65.9
Unia Europejska 69.20 2016-12 68.8 68.5 68.5 68.5
Finlandia 71.40 2017-12 71.13 71.08 71.03 70.98
Francja 64.90 2016-12 63.4 63.2 63.2 63.2
Niemcy 51.70 2016-12 51.4 51.2 51.2 51.2
Grecja 73.30 2017-12 73.2 72.7 72.7 72.7
Hongkong 49.20 2017-12 48.6 48.51 48.42 48.34
Węgry 85.30 2017-12 84.94 84.87 84.8 84.74
Islandia 78.70 2016-12 79.87 80.13 80.4 80.66
Irlandia 69.80 2016-12 70.7 71 71 71
Włochy 72.40 2017-12 71.8 71.5 71.5 71.5
Japonia 61.70 2013-12 61.8 61.82 61.84 61.86
Lotwa 81.50 2017-12 81.75 81.81 81.86 81.92
Litwa 89.70 2017-12 92.03 91.87 91.72 91.56
Luksemburg 73.90 2016-12 73.4 73.39 73.38 73.38
Macedonia 90.00 2016-12 89.59 89.57 89.56 89.54
Malta 81.90 2017-12 81.26 81.23 81.2 81.17
Mauritius 99.10 2011-12 99.09 99.09 99.09 99.09
Nepal 85.26 2011-12 83 82 82 82
Holandia 69.40 2017-12 69.43 69.42 69.42 69.42
Nowa Kaledonia 60.00 2014-12 59.71 59.67 59.63 59.6
Nowa Zelandia 64.80 2013-12 64.58 64.29 64.29 64.29
Norwegia 82.60 2017-12 83.31 83.48 83.65 83.82
Polska 84.20 2017-12 83 82.7 82.7 82.7
Portugalia 74.70 2017-12 74.2 74 74 74
Rumunia 96.80 2017-12 95.93 96.11 96.29 96.47
Rosja 87.30 2016-12 84 85 85 85
Serbia 82.40 2016-12 80.82 81.19 81.55 81.92
Singapur 90.70 2017-12 91.2 91.5 91.5 91.5
Słowacja 89.50 2016-12 88.82 88.72 88.62 88.52
Słowenia 75.60 2017-12 75.69 75.72 75.74 75.76
Korea Południowa 56.80 2016-12 55 57.1 57.1 57.1
Hiszpania 77.10 2017-12 77.2 76.9 76.9 76.9
Szwecja 65.20 2017-12 64.56 64.44 64.33 64.21
Szwajcaria 42.50 2016-12 43.59 43.85 44.11 44.38
Turcja 60.40 2015-12 61.2 61.5 61.5 61.5
Wielka Brytania 63.40 2016-12 63.1 62.5 62.5 62.5
Stany Zjednoczone 64.40 2018-09 64.5 64.6 65 64.8


Prognozy - Odsetek Mieszkań Własnościowych - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.