Country Ostatni Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
Australia 65.00 2016-12 63.5 63.5 64.38 63.5
Strefa Euro 66.10 2017-12 65.9 65.9 65.9 65.9
Unia Europejska 69.30 2017-12 68.5 68.5 68.5 68.5
Francja 64.40 2017-12 63.2 63.2 63.2 63.2
Niemcy 51.40 2017-12 51.2 51.2 51.2 51.2
Grecja 73.30 2017-12 72.7 72.7 72.7 72.7
Irlandia 69.50 2017-12 71 71 71 71
Włochy 72.40 2017-12 71.5 71.5 71.5 71.5
Nepal 85.26 2011-12 82 82 82 82
Nowa Zelandia 64.80 2013-12 64.29 64.29 64.29 64.29
Polska 84.20 2017-12 82.7 82.7 82.7 82.7
Portugalia 74.70 2017-12 74 74 74 74
Rosja 87.30 2016-12 85 85 85 85
Singapur 90.70 2017-12 91.5 91.5 91.5 91.5
Korea Południowa 56.80 2016-12 57.1 57.1 57.1 57.1
Hiszpania 77.10 2017-12 76.9 76.9 76.9 76.9
Turcja 59.70 2016-12 61.5 61.5 61.5 61.5
Wielka Brytania 65.00 2017-12 62.5 62.5 62.5 62.5
Stany Zjednoczone 64.40 2018-09 64.6 65 64.8 64.8


Prognozy - Odsetek Mieszkań Własnościowych - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.