Country Ostatni Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20
Australia 65.00 2016-12 63.5 63.5 64 64
Strefa Euro 66.10 2017-12 65.9 65.9 65.5 65.5
Unia Europejska 69.30 2017-12 68.5 68.5 68.4 68.4
Francja 64.40 2017-12 63.2 63.2 63 63
Niemcy 51.40 2017-12 51.2 51.2 51 51
Grecja 73.50 2018-12 72.7 72.7 72.4 72.4
Irlandia 69.50 2017-12 71 71 71.2 71.2
Włochy 72.40 2017-12 71.5 71.5 71 71
Nepal 85.26 2011-12 82 82 80 80
Nowa Zelandia 64.80 2013-12 64.29 64.29 64.29 64.29
Polska 84.00 2018-12 82.7 82.7 82.5 82.5
Portugalia 74.50 2018-12 74 74 73.8 73.8
Rosja 87.30 2016-12 85 85 84.4 84.4
Singapur 91.00 2018-12 91.5 91.5 91.7 91
Korea Południowa 57.70 2017-12 57.1 57.1 55.8 55.8
Hiszpania 76.30 2018-12 76.9 76.9 76.4 76.4
Turcja 59.70 2016-12 60.5 60.5 60 60
Wielka Brytania 65.00 2017-12 62.5 62.5 62 62
Stany Zjednoczone 64.10 2019-06 64.8 64.8 64.8 64.5


Prognozy - Odsetek Mieszkań Własnościowych - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.