Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-12
Indeks Giełdowy 4049 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.05 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2019-09
Stopa Bezrobocia 6.2 2019-10
Inflacja 0.7 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-10
Stopa Procentowa 0 2019-11
Bilans Handlowy -210 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 541 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 58.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -6.9 2019-11
Optymizm Konsumentów -5 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.2 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.6 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2019-09
PKB 276 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 51872 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 52233 2019-09
Środki Trwałe Brutto 12102 2019-09
Pkb Per Capita 48580 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 41899 2018-12
Rolnictwo w PKB 1310 2019-09
Budownictwo w PKB 2786 2019-09
Przemysł w PKB 8567 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 7944 2019-09
Usługi w PKB 30570 2019-09
Transport w PKB 2245 2019-09
Media w PKB 1432 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.2 2019-10
Pracujący 2557 2019-10
Bezrobotni Zarejestrowani 169 2019-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 66 2019-10
Bezrobocie Długoterminowe 1.1 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.9 2019-10
Koszty Pracy 98.11 2019-09
Wolne Etaty 55470 2019-10
Przeciętne Wynagrodzenia 3540 2019-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 104 2019-09
Populacja 5.51 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -0.5 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 72 2019-10
Zatrudnienie na Pełny Etat 2126 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 1700 2018-12
Koszty Utrzymania 1160 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 386 2019-06
Wydajność 110 2019-09
Wzrost Wynagrodzeń 3.7 2019-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4250 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1980 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.7 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2019-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-10
Inflacja Bazowa 0.7 2019-11
Deflator Pkb 100 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 2044 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.9 2019-10
Wskaźnik Cen Importowych 107 2019-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 108 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 148 2019-10
Cpi Transport 104 2019-10
Inflacja Żywności 0.4 2019-10
Ceny hurtowe 2376 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-11
Stopa Międzybankowa -0.39 2019-12
Podaż Pieniądza M0 21658 2019-09
Podaż Pieniądza M1 144667 2019-10
Podaż Pieniądza M2 160248 2019-10
Podaż Pieniądza M3 198082 2019-10
Bilans Banków 182558 2019-08
Rezerwy Walutowe 10190 2019-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 90558 2019-10
Bilans Banku Centralnego 512 2019-11
Prywatna długu do PKB 211 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -210 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących 541 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 2018-12
Eksport 5270 2019-10
Import 5480 2019-10
Dług Zagraniczny 552639 2019-06
Terms of Trade 99.1 2019-10
Rachunek kapitałowy -345 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 62448 2018-12
Rezerwy Złota 49.14 2019-12
Indeks Terroryzmu 2.03 2018-12
Przyjazdy Turystów 249525 2019-09
Bronie Sprzedaży 68 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 58.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Bilans Budżetu -1038 2019-10
Wydatki Rządowe 11438 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 53.1 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 3956 2019-10
Dług Publiczny 105044 2019-10
Wydatki Budżetu Państwa 4993 2019-10
Wnioski o Azyl 235 2019-09
Rating Kredytowy 96 2019-12
Wydatki Wojskowe 3615 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.6 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 29.96 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.79 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -6.9 2019-11
Produkcja Przemysłowa 1.6 2019-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.5 2019-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.1 2019-08
Stopa Utylizacji Surowców 78.6 2019-12
Nowe Zamówienia 106 2019-09
Zmiany Zapasów 532 2019-09
Bankructwa 611 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 8680 2019-11
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.8 2019-09
Szybkość Internetu 20452 2017-03
Adresy IP 2332434 2017-03
Index Konkurencyjności 80.25 2019-12
Ranking Konkurencyjności 11 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2018-12
Ranking Korupcji 3 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 20 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4518 2019-09
Zamówienia W Przemyśle -17 2019-08
Produkcja w Górnictwie -15 2019-08
Produkcja Stali 316 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -5 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.2 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.9 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 28005 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1.9 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.25 2019-11
Kredyt Konsumencki 16396 2019-10
Cena Benzyny 1.71 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66.8 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 116 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -1.2 2019-09
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 104 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 2556 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 71.6 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 3848 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Finlandia - Wskaźniki ekonomiczne.