Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.1 2020-01
Indeks Giełdowy 4324 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.15 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2019-09
Stopa Bezrobocia 6 2019-12
Inflacja 0.9 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-12
Stopa Procentowa 0 2020-01
Bilans Handlowy -115 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 227 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 58.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -7.7 2019-12
Optymizm Konsumentów -4.6 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.6 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2019-09
PKB 276 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 51872 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 52233 2019-09
Środki Trwałe Brutto 12102 2019-09
Pkb Per Capita 48580 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 41899 2018-12
Rolnictwo w PKB 1310 2019-09
Budownictwo w PKB 2786 2019-09
Przemysł w PKB 8567 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 7944 2019-09
Usługi w PKB 30570 2019-09
Transport w PKB 2245 2019-09
Media w PKB 1432 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6 2019-12
Pracujący 2570 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 164 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 66.2 2019-12
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.8 2019-12
Koszty Pracy 98.11 2019-09
Wolne Etaty 54040 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 3540 2019-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 104 2019-09
Populacja 5.51 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -0.5 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 73 2019-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 2161 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 1700 2018-12
Koszty Utrzymania 1160 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 359 2019-09
Wydajność 110 2019-09
Wzrost Wynagrodzeń 3.7 2019-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4250 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1980 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.9 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2019-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-12
Inflacja Bazowa 0.4 2019-12
Deflator Pkb 100 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 2026 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.8 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 106 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 109 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 148 2019-12
Cpi Transport 104 2019-12
Inflacja Żywności 1.76 2019-12
Ceny hurtowe 2376 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-01
Stopa Międzybankowa -0.39 2020-01
Podaż Pieniądza M0 21867 2019-11
Podaż Pieniądza M1 145366 2019-11
Podaż Pieniądza M2 160886 2019-11
Podaż Pieniądza M3 198797 2019-11
Bilans Banków 170133 2019-11
Rezerwy Walutowe 10169 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 91246 2019-11
Bilans Banku Centralnego 477 2019-12
Prywatna długu do PKB 211 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -115 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 227 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 2018-12
Eksport 5075 2019-11
Import 5190 2019-11
Dług Zagraniczny 579944 2019-09
Terms of Trade 97.2 2019-12
Rachunek kapitałowy -26 2019-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 62448 2018-12
Rezerwy Złota 49.14 2019-12
Indeks Terroryzmu 2.03 2018-12
Przyjazdy Turystów 207777 2019-11
Bronie Sprzedaży 68 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 58.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Bilans Budżetu -28.8 2019-11
Wydatki Rządowe 11438 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 53.1 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 4297 2019-11
Dług Publiczny 106812 2019-11
Wydatki Budżetu Państwa 4326 2019-11
Wnioski o Azyl 195 2019-11
Rating Kredytowy 96 2020-01
Wydatki Wojskowe 3615 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.6 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 29.96 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.79 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -7.7 2019-12
Produkcja Przemysłowa 3.7 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.3 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.1 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 78.6 2019-12
Nowe Zamówienia 100 2019-11
Zmiany Zapasów 532 2019-09
Bankructwa 632 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 8213 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.3 2019-11
Szybkość Internetu 20452 2017-03
Adresy IP 2332434 2017-03
Index Konkurencyjności 80.25 2019-12
Ranking Konkurencyjności 11 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 86 2019-12
Ranking Korupcji 3 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 20 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 6606 2019-12
Zamówienia W Przemyśle -11.2 2019-11
Produkcja w Górnictwie -4.2 2019-11
Produkcja Stali 304 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -4.6 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.1 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 28005 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1.9 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.25 2019-11
Kredyt Konsumencki 16355 2019-11
Cena Benzyny 1.65 2020-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 65.7 2019-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 116 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 0.8 2019-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 104 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 3059 2019-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 71.6 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 3964 2019-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Finlandia - Wskaźniki ekonomiczne.