FINLANDIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 2018-06
Stopa Bezrobocia 6.3 2018-09
Inflacja 1.3 2018-09
Stopa Procentowa 0 2018-09
Bilans Handlowy -400 2018-08
Dług Publiczny do PKB 61.4 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.15 2018-10
Indeks Giełdowy 3840 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.69 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.3 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.5 % 2018-06
PKB 252 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 50344 W Mln Eur 2018-06
Produkt Narodowy Brutto 51575 W Mln Eur 2018-06
Środki Trwałe Brutto 11392 W Mln Eur 2018-06
Pkb Per Capita 47058 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 40586 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 1367 W Mln Eur 2018-06
Budownictwo w PKB 2799 W Mln Eur 2018-06
Przemysł w PKB 7849 W Mln Eur 2018-06
Administracja Publiczna w PKB 8133 W Mln Eur 2018-06
Usługi w PKB 29552 W Mln Eur 2018-06
Transport w PKB 2281 W Mln Eur 2018-06
Media w PKB 1569 W Mln Eur 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.3 % 2018-09
Pracujący 2533 Tysiąc 2018-09
Bezrobotni Zarejestrowani 170 Tysiąc 2018-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.5 % 2018-09
Bezrobocie Długoterminowe 1.6 % 2018-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.5 % 2018-09
Koszty Pracy 109 Punkty Indeksowe 2018-06
Wolne Etaty 50523 2018-08
Przeciętne Wynagrodzenia 3456 Eur / Miesiąc 2018-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 102 Punkty Indeksowe 2018-09
Populacja 5.51 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.6 % 2018-06
Wskaźnik Zatrudnienia 71.4 % 2018-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 2128 Tysiąc 2018-06
Koszty Utrzymania Rodziny 1740 Eur / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 1170 Eur / Miesiąc 2017-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 367 Tysiąc 2018-06
Wydajność 103 Punkty Indeksowe 2018-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3660 Eur / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1760 Eur / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.3 % 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 Punkty Indeksowe 2018-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 2.1 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Bazowa 0.2 % 2018-09
Deflator Pkb 115 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 2055 Punkty Indeksowe 2018-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.2 % 2018-08
Wskaźnik Cen Importowych 108 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 111 Punkty Indeksowe 2018-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 145 Punkty Indeksowe 2018-09
Cpi Transport 104 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Żywności 2.8 % 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 % 2018-09
Stopa Międzybankowa -0.32 % 2018-10
Podaż Pieniądza M0 20208 W Mln Eur 2018-08
Podaż Pieniądza M1 134257 W Mln Eur 2018-08
Podaż Pieniądza M2 151052 W Mln Eur 2018-08
Podaż Pieniądza M3 168327 W Mln Eur 2018-08
Bilans Banków 146340 W Mln Eur 2018-06
Rezerwy Walutowe 8748 W Mln Eur 2018-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 84274 W Mln Eur 2018-08
Bilans Banku Centralnego 507 W Mln Eur 2018-09
Prywatna długu do PKB 211 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -400 W Mln Eur 2018-08
Eksport 5050 W Mln Eur 2018-08
Import 5450 W Mln Eur 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących -104 W Mln Eur 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.7 % 2017-12
Dług Zagraniczny 423985 W Mln Eur 2018-06
Terms of Trade 97.4 Punkty Indeksowe 2018-08
Rachunek kapitałowy -3458 W Mln Eur 2018-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 76591 W Mln Eur 2016-12
Rezerwy Złota 49.1 Ton 2018-09
Indeks Terroryzmu 2.34 2016-12
Bronie Sprzedaży 58 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 61.4 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu 10.2 W Mln Eur 2018-09
Wydatki Rządowe 11907 W Mln Eur 2018-06
Wydatków Rządowych W Pkb 53.7 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 3920 W Mln Eur 2018-08
Dług Publiczny 104282 W Mln Eur 2018-09
Wydatki Budżetu Państwa 4254 W Mln Eur 2018-08
Wnioski o Azyl 235 Osoby 2018-06
Rating Kredytowy 95.78
Wydatki Wojskowe 3516 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 11.1 Punkty Indeksowe 2018-09
Produkcja Przemysłowa 1.8 % 2018-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.2 % 2018-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0 % 2018-08
Stopa Utylizacji Surowców 84.7 % 2018-09
Nowe Zamówienia 122 Punkty Indeksowe 2018-08
Zmiany Zapasów -29 W Mln Eur 2018-06
Bankructwa 591 Firmy 2018-09
Rejestracje nowych samochodów 6528 2018-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.34 % 2018-08
Szybkość Internetu 20452 KBps 2017-03
Adresy IP 2332434 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 80.26 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 11 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 3 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 13 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4659 Gigawatogodzina 2018-08
Produkcja w Górnictwie 61.5 % 2018-08
Produkcja Stali 349 Tysięcy Ton 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 20.2 Punkty Indeksowe 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.8 % 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.7 % 2018-07
Wydatki Konsumpcyjne 27549 W Mln Eur 2018-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych -0.2 % 2018-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.25 % 2018-09
Kredyt Konsumencki 15721 W Mln Eur 2018-08
Cena Benzyny 1.82 Usd / Litr 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66.7 % of GDP 2018-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 116 % 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 0.9 % 2018-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103 Punkty Indeksowe 2018-06
Pozwolenia Na Budowę 752 2018-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 71.4 % 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2871 Jednostki 2018-07
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.6 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 24 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 32.53 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.2 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.33 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 53.81 mm 2015-12
Temperatura -3.79 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Finlandia - Wskaźniki ekonomiczne.