Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.12 2019-04
Indeks Giełdowy 4151 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.34 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2018-12
Stopa Bezrobocia 7.4 2019-02
Inflacja 1.1 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-03
Stopa Procentowa 0 2019-04
Bilans Handlowy -60 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -0.04 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 61.4 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2017-12
Koniunktura w przemyśle -1 2019-03
Optymizm Konsumentów 16.1 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 2019-02
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.6 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2018-12
PKB 252 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 50916 2018-12
Produkt Narodowy Brutto 51633 2018-12
Środki Trwałe Brutto 11506 2018-12
Pkb Per Capita 47058 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 40586 2017-12
Rolnictwo w PKB 1410 2018-12
Budownictwo w PKB 2868 2018-12
Przemysł w PKB 8059 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 7940 2018-12
Usługi w PKB 29634 2018-12
Transport w PKB 2145 2018-12
Media w PKB 1498 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.4 2019-02
Pracujący 2504 2019-02
Bezrobotni Zarejestrowani 200 2019-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.5 2019-02
Bezrobocie Długoterminowe 1.4 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.7 2019-02
Koszty Pracy 109 2018-12
Wolne Etaty 96096 2019-02
Przeciętne Wynagrodzenia 3470 2018-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 102 2018-12
Populacja 5.51 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 70.7 2019-02
Zatrudnienie na Pełny Etat 2068 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1700 2018-12
Koszty Utrzymania 1160 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 394 2018-12
Wydajność 108 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4250 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1980 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.1 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-03
Inflacja Bazowa 0.5 2019-03
Deflator Pkb 116 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 2046 2019-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3 2019-02
Wskaźnik Cen Importowych 106 2019-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 108 2019-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 147 2019-03
Cpi Transport 102 2019-03
Inflacja Żywności 0.9 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-04
Stopa Międzybankowa -0.31 2019-04
Podaż Pieniądza M0 20948 2019-02
Podaż Pieniądza M1 137166 2019-02
Podaż Pieniądza M2 152573 2019-02
Podaż Pieniądza M3 177688 2019-02
Bilans Banków 182902 2019-02
Rezerwy Walutowe 9434 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 85883 2019-02
Bilans Banku Centralnego 657 2019-03
Prywatna długu do PKB 211 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -60 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -0.04 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 2018-12
Eksport 5125 2019-02
Import 5185 2019-02
Dług Zagraniczny 483352 2018-12
Terms of Trade 98.2 2019-02
Rachunek kapitałowy -8592 2019-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 73466 2017-12
Rezerwy Złota 49.1 2019-03
Indeks Terroryzmu 2.5 2017-12
Bronie Sprzedaży 58 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 61.4 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2017-12
Bilans Budżetu 601 2019-03
Wydatki Rządowe 12257 2018-12
Wydatków Rządowych W Pkb 53.7 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 5682 2019-02
Dług Publiczny 104431 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 4440 2019-02
Wnioski o Azyl 170 2019-02
Rating Kredytowy 95.78
Wydatki Wojskowe 3516 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.6 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 32.53 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.2 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.33 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -1 2019-03
Produkcja Przemysłowa 0.7 2019-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1 2019-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.4 2019-02
Stopa Utylizacji Surowców 83.2 2019-03
Nowe Zamówienia 110 2019-02
Zmiany Zapasów -230 2018-12
Bankructwa 670 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 9277 2019-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.7 2019-02
Szybkość Internetu 20452 2017-03
Adresy IP 2332434 2017-03
Index Konkurencyjności 80.26 2018-12
Ranking Konkurencyjności 11 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2018-12
Ranking Korupcji 3 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 17 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 6483 2019-02
Produkcja w Górnictwie 14.8 2019-02
Produkcja Stali 237 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 16.1 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.8 2019-02
Wydatki Konsumpcyjne 27751 2018-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych -0.1 2018-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.25 2019-01
Kredyt Konsumencki 15721 2019-02
Cena Benzyny 1.68 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66.7 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 116 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 2.4 2019-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103 2018-12
Pozwolenia Na Budowę 2187 2019-01
Odsetek Mieszkań Własnościowych 71.4 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2403 2019-01


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Finlandia - Wskaźniki ekonomiczne.