Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.17 2020-09
Indeks Giełdowy 4309 2020-09
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.34 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -4.5 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.4 2020-06
Stopa Bezrobocia 7.7 2020-08
Inflacja 0.2 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-08
Stopa Procentowa 0 2020-09
Bilans Handlowy -440 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -121 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 59.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -20.5 2020-08
Optymizm Konsumentów -5.9 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.5 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 56.95 2020-12
Przypadki koronawirusa 9682 2020-09
Śmierć koronawirusa 343 2020-09
Odzyskany koronawirus 7850 2020-09
Łóżka szpitalne 3.28 2017-12
Szpitale 44.84 2017-12
Lekarze 3.33 2015-12
Pielęgniarki 15.84 2014-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -4.5 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.4 2020-06
PKB 269 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 48252 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 49578 2020-06
Środki Trwałe Brutto 11878 2020-06
Pkb Per Capita 49241 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 48621 2019-12
Rolnictwo w PKB 1281 2020-06
Budownictwo w PKB 2669 2020-06
Przemysł w PKB 7816 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 7886 2020-06
Usługi w PKB 28887 2020-06
Transport w PKB 1731 2020-06
Media w PKB 1422 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.7 2020-08
Pracujący 2533 2020-08
Bezrobotni Zarejestrowani 211 2020-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 66.3 2020-08
Bezrobocie Długoterminowe 1 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16 2020-07
Koszty Pracy 102 2020-06
Wolne Etaty 47536 2020-08
Przeciętne Wynagrodzenia 3553 2020-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 105 2020-06
Populacja 5.53 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -2.1 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 71.5 2020-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 2104 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 336 2020-06
Wydajność 102 2020-06
Wzrost Wynagrodzeń -4.4 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.2 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2020-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-08
Inflacja Bazowa 0.4 2020-08
Deflator Pkb 119 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1951 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.1 2020-08
Wskaźnik Cen Importowych 100 2020-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 101 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 147 2020-08
Cpi Transport 102 2020-08
Inflacja Żywności 0.9 2020-08
Ceny hurtowe 2315 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-09
Stopa Międzybankowa -0.5 2020-09
Podaż Pieniądza M0 23905 2020-07
Podaż Pieniądza M1 167820 2020-07
Podaż Pieniądza M2 182148 2020-07
Podaż Pieniądza M3 219001 2020-07
Bilans Banków 186032 2020-05
Rezerwy Walutowe 9973 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 97037 2020-07
Bilans Banku Centralnego 536 2020-08
Prywatna długu do PKB 211 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -440 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -121 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 2019-12
Eksport 4375 2020-07
Import 4815 2020-07
Dług Zagraniczny 574162 2020-06
Terms of Trade 98.8 2020-08
Rachunek kapitałowy -2173 2020-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 62448 2018-12
Rezerwy Złota 49.1 2020-06
Indeks Terroryzmu 2.03 2018-12
Przyjazdy Turystów 19071 2020-06
Bronie Sprzedaży 24 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 59.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2019-12
Bilans Budżetu -1488 2020-07
Wydatki Rządowe 11934 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 53.3 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 3490 2020-06
Dług Publiczny 123888 2020-07
Wydatki Budżetu Państwa 5840 2020-06
Wnioski o Azyl 45 2020-06
Rating Kredytowy 96 2020-09
Wydatki Wojskowe 3615 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 56.95 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 32.52 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.76 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.76 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -20.5 2020-08
Produkcja Przemysłowa -6.1 2020-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.9 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -5.7 2020-07
Stopa Utylizacji Surowców 76 2020-09
Nowe Zamówienia 81.5 2020-07
Zmiany Zapasów 655 2020-06
Bankructwa 549 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 8485 2020-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -2.8 2020-07
Szybkość Internetu 20452 2017-03
Adresy IP 2332434 2017-03
Index Konkurencyjności 80.25 2019-12
Ranking Konkurencyjności 11 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 86 2019-12
Ranking Korupcji 3 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 20 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 6606 2019-12
Zamówienia W Przemyśle -28.4 2020-05
Produkcja w Górnictwie -22.4 2020-07
Produkcja Stali 227 2020-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -5.9 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.5 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 25193 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 3.4 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.31 2020-07
Kredyt Konsumencki 16630 2020-07
Cena Benzyny 1.73 2020-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66.7 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 116 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 1.2 2020-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 105 2020-03
Pozwolenia Na Budowę 2949 2020-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 71.6 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 4043 2020-05

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 9682 2020-09
Śmierć koronawirusa 343 2020-09
Odzyskany koronawirus 7850 2020-09
Łóżka szpitalne 3.28 2017-12
Szpitale 44.84 2017-12
Lekarze 3.33 2015-12
Pielęgniarki 15.84 2014-12
Łóżka OIOM 308 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Finlandia - Wskaźniki ekonomiczne.