Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.19 2021-08
Indeks Giełdowy 5660 2021-08
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.29 2021-08

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1 2021-03
Stopa Bezrobocia 7.6 2021-06
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 102 2021-08
Inflacja 2 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2021-06
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 5660607 2021-08
Stopa Procentowa 0 2021-07
Bilans Handlowy -210 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących 254 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.3 2020-12
Dług Publiczny do PKB 69.2 2020-12
Budżet Państwa do PKB -5.4 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 17.7 2021-07
Optymizm Konsumentów 4.4 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.3 2021-02
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 56.95 2021-12
Przypadki koronawirusa 107666 2021-08
Śmierć koronawirusa 978 2021-08
Odzyskany koronawirus 31000 2021-08
Łóżka szpitalne 3.35 2019-12
Szpitale 43.28 2019-12
Lekarze 3.33 2015-12
Pielęgniarki 15.84 2014-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.1 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1 2021-03
PKB 271 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 56294 2021-03
Produkt Narodowy Brutto 57044 2021-03
Środki Trwałe Brutto 12683 2021-03
Pkb Per Capita 47910 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 47261 2020-12
Rolnictwo w PKB 1329 2021-03
Budownictwo w PKB 3048 2021-03
Przemysł w PKB 8591 2021-03
Administracja Publiczna w PKB 9184 2021-03
Usługi w PKB 34154 2021-03
Transport w PKB 1935 2021-03
Media w PKB 1480 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.6 2021-06
Pracujący 2677 2021-06
Bezrobotni Zarejestrowani 220 2021-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.3 2021-06
Bezrobocie Długoterminowe 1.7 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16 2021-06
Koszty Pracy 103 2021-03
Wolne Etaty 64520 2021-06
Przeciętne Wynagrodzenia 3620 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 106 2021-03
Populacja 5.53 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.4 2021-03
Wskaźnik Zatrudnienia 75.8 2021-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 1988 2021-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 402 2021-03
Wydajność 97.1 2021-03
Wzrost Wynagrodzeń 0.2 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 102 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 5660607 2021-08
Przypadki koronawirusa 107666 2021-08
Śmierć koronawirusa 978 2021-08
Odzyskany koronawirus 31000 2021-08
Łóżka szpitalne 3.35 2019-12
Szpitale 43.28 2019-12
Lekarze 3.33 2015-12
Pielęgniarki 15.84 2014-12
Łóżka OIOM 308 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2021-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2021-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2021-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2021-05
Inflacja Bazowa 1 2021-07
Deflator Pkb 107 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112 2021-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11 2021-06
Wskaźnik Cen Importowych 112 2021-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 113 2021-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 150 2021-06
Cpi Transport 107 2021-06
Inflacja Żywności -0.4 2021-06
Ceny hurtowe 2472 2021-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-07
Stopa Międzybankowa -0.54 2021-07
Podaż Pieniądza M0 25451 2021-05
Podaż Pieniądza M1 178302 2021-05
Podaż Pieniądza M2 189097 2021-05
Podaż Pieniądza M3 233898 2021-05
Bilans Banków 285884 2021-05
Rezerwy Walutowe 11239 2021-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 97552 2021-05
Bilans Banku Centralnego 514 2021-06
Prywatna długu do PKB 233 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -210 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących 254 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.3 2020-12
Eksport 5195 2021-05
Import 5405 2021-05
Dług Zagraniczny 587818 2021-03
Terms of Trade 98.7 2021-06
Rachunek kapitałowy -4738 2021-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 76394 2019-12
Rezerwy Złota 49.14 2021-03
Indeks Terroryzmu 1.72 2019-12
Przyjazdy Turystów 18151 2021-02
Bronie Sprzedaży 12 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 69.2 2020-12
Budżet Państwa do PKB -5.4 2020-12
Bilans Budżetu -824 2021-06
Wydatki Rządowe 13556 2021-03
Wydatków Rządowych W Pkb 56.7 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 4552 2021-06
Dług Publiczny 129534 2021-06
Wydatki Budżetu Państwa 4566 2021-04
Wnioski o Azyl 45 2021-05
Rating Kredytowy 96 2021-08
Wydatki Wojskowe 3986 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 56.95 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 31.55 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.66 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.89 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 17.7 2021-07
Produkcja Przemysłowa 8 2021-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.2 2021-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.6 2021-04
Stopa Utylizacji Surowców 82.5 2021-09
Nowe Zamówienia 112 2021-05
Zmiany Zapasów 351 2021-03
Bankructwa 600 2021-06
Rejestracje nowych samochodów 9941 2021-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 9 2021-05
Szybkość Internetu 20452 2017-03
Adresy IP 2332434 2017-03
Index Konkurencyjności 80.25 2019-12
Ranking Konkurencyjności 11 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2020-12
Ranking Korupcji 3 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 20 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 5716 2021-04
Zamówienia W Przemyśle 18.9 2021-02
Produkcja w Górnictwie 2.9 2021-04
Produkcja Stali 339 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 4.4 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.3 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.8 2021-02
Wydatki Konsumpcyjne 28889 2021-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 7.2 2020-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.04 2021-05
Kredyt Konsumencki 16566 2021-05
Cena Benzyny 2.02 2021-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 69.3 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 119 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 7.2 2021-05
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 109 2021-03
Pozwolenia Na Budowę 3232 2021-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 70.7 2020-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2752 2021-02


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Finlandia - Wskaźniki ekonomiczne.