Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.08 2020-04
Indeks Giełdowy 3302 2020-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.03 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.7 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.4 2019-12
Stopa Bezrobocia 6.9 2020-02
Inflacja 0.8 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-02
Stopa Procentowa 0 2020-03
Bilans Handlowy -365 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -215 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 58.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -8.4 2020-03
Optymizm Konsumentów -7.1 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.75 2020-12
Przypadki koronawirusa 1927 2020-04
Śmierć koronawirusa 25 2020-04
Odzyskany koronawirus 300 2020-04
Łóżka szpitalne 3.28 2017-12
Szpitale 44.84 2017-12
Lekarze 3.33 2015-12
Pielęgniarki 15.84 2014-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.7 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.4 2019-12
PKB 291 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 51282 2019-12
Produkt Narodowy Brutto 52473 2019-12
Środki Trwałe Brutto 11687 2019-12
Pkb Per Capita 48580 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 41899 2018-12
Rolnictwo w PKB 1275 2019-12
Budownictwo w PKB 2723 2019-12
Przemysł w PKB 8235 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 8119 2019-12
Usługi w PKB 30535 2019-12
Transport w PKB 2190 2019-12
Media w PKB 1418 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.9 2020-02
Pracujący 2524 2020-02
Bezrobotni Zarejestrowani 187 2020-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.6 2020-02
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 18.4 2020-02
Koszty Pracy 99.4 2019-12
Wolne Etaty 93997 2020-02
Przeciętne Wynagrodzenia 3540 2019-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 104 2019-12
Populacja 5.53 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 71.3 2020-02
Zatrudnienie na Pełny Etat 2161 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 1700 2018-12
Koszty Utrzymania 1160 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 359 2019-09
Wydajność 108 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 3.4 2019-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4250 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1980 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.8 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2020-02
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-02
Inflacja Bazowa 0.9 2020-03
Deflator Pkb 118 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1989 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.8 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 104 2020-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 106 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 147 2020-02
Cpi Transport 103 2020-02
Inflacja Żywności 1.3 2020-02
Ceny hurtowe 2343 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-03
Stopa Międzybankowa -0.34 2020-04
Podaż Pieniądza M0 22224 2020-02
Podaż Pieniądza M1 147504 2020-02
Podaż Pieniądza M2 162579 2020-02
Podaż Pieniądza M3 201835 2020-02
Bilans Banków 170133 2019-11
Rezerwy Walutowe 10411 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 92627 2020-01
Bilans Banku Centralnego 577 2020-03
Prywatna długu do PKB 211 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -365 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -215 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 2018-12
Eksport 4765 2020-01
Import 5130 2020-01
Dług Zagraniczny 528337 2019-12
Terms of Trade 97.7 2020-02
Rachunek kapitałowy -765 2020-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 62448 2018-12
Rezerwy Złota 49.14 2019-12
Indeks Terroryzmu 2.03 2018-12
Przyjazdy Turystów 207777 2019-11
Bronie Sprzedaży 68 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 58.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Bilans Budżetu -815 2019-12
Wydatki Rządowe 12185 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 53.1 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 4297 2019-11
Dług Publiczny 106368 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 4326 2019-11
Wnioski o Azyl 195 2019-11
Rating Kredytowy 96 2020-04
Wydatki Wojskowe 3615 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.75 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 29.96 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.79 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -8.4 2020-03
Produkcja Przemysłowa -1.8 2020-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.8 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.7 2020-01
Stopa Utylizacji Surowców 78.4 2020-03
Nowe Zamówienia 112 2020-01
Zmiany Zapasów -1362 2019-12
Bankructwa 632 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 8271 2020-02
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.7 2020-01
Szybkość Internetu 20452 2017-03
Adresy IP 2332434 2017-03
Index Konkurencyjności 80.25 2019-12
Ranking Konkurencyjności 11 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 86 2019-12
Ranking Korupcji 3 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 20 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 6606 2019-12
Zamówienia W Przemyśle -11.2 2019-11
Produkcja w Górnictwie -13.2 2020-01
Produkcja Stali 324 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -7.1 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.1 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.1 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 28148 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 2.6 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.25 2019-12
Kredyt Konsumencki 16630 2020-02
Cena Benzyny 1.5 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 65.4 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 116 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -3.7 2019-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 104 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 3059 2019-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 71.6 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 3964 2019-11

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1927 2020-04
Śmierć koronawirusa 25 2020-04
Odzyskany koronawirus 300 2020-04
Łóżka szpitalne 3.28 2017-12
Szpitale 44.84 2017-12
Lekarze 3.33 2015-12
Pielęgniarki 15.84 2014-12
ICU Beds 308 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Finlandia - Wskaźniki ekonomiczne.