Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2020-07
Indeks Giełdowy 3933 2020-07
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.3 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.9 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.1 2020-03
Stopa Bezrobocia 10.6 2020-05
Inflacja -0.2 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-05
Stopa Procentowa 0 2020-06
Bilans Handlowy -280 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -295 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 59.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -24 2020-06
Optymizm Konsumentów -3.9 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.75 2020-12
Przypadki koronawirusa 7265 2020-07
Śmierć koronawirusa 329 2020-07
Odzyskany koronawirus 6800 2020-07
Łóżka szpitalne 3.28 2017-12
Szpitale 44.84 2017-12
Lekarze 3.33 2015-12
Pielęgniarki 15.84 2014-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.9 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.1 2020-03
PKB 269 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 50767 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 51076 2020-03
Środki Trwałe Brutto 11762 2020-03
Pkb Per Capita 49241 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 48621 2019-12
Rolnictwo w PKB 1166 2020-03
Budownictwo w PKB 2688 2020-03
Przemysł w PKB 7941 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 8011 2020-03
Usługi w PKB 30400 2020-03
Transport w PKB 2132 2020-03
Media w PKB 1438 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.6 2020-05
Pracujący 2491 2020-05
Bezrobotni Zarejestrowani 295 2020-05
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.4 2020-05
Bezrobocie Długoterminowe 1 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 25.2 2020-04
Koszty Pracy 102 2020-03
Wolne Etaty 47073 2020-05
Przeciętne Wynagrodzenia 3548 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 104 2020-03
Populacja 5.53 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.1 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 70.4 2020-05
Zatrudnienie na Pełny Etat 2061 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 389 2020-03
Wydajność 103 2020-03
Wzrost Wynagrodzeń 2.2 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.2 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2020-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2020-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-04
Inflacja Bazowa 0.2 2020-06
Deflator Pkb 118 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1904 2020-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -7.1 2020-05
Wskaźnik Cen Importowych 98.7 2020-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 99.2 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 147 2020-05
Cpi Transport 100 2020-05
Inflacja Żywności 2.4 2020-05
Ceny hurtowe 2259 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-06
Stopa Międzybankowa -0.43 2020-07
Podaż Pieniądza M0 23484 2020-05
Podaż Pieniądza M1 161247 2020-05
Podaż Pieniądza M2 176002 2020-05
Podaż Pieniądza M3 212541 2020-05
Bilans Banków 180857 2020-02
Rezerwy Walutowe 10327 2020-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 97283 2020-05
Bilans Banku Centralnego 1361 2020-06
Prywatna długu do PKB 211 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -280 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -295 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 2019-12
Eksport 4020 2020-05
Import 4300 2020-05
Dług Zagraniczny 578236 2020-03
Terms of Trade 99.5 2020-05
Rachunek kapitałowy -3330 2020-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 62448 2018-12
Rezerwy Złota 49.1 2020-03
Indeks Terroryzmu 2.03 2018-12
Przyjazdy Turystów 104533 2020-03
Bronie Sprzedaży 68 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 59.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2019-12
Bilans Budżetu -287 2020-05
Wydatki Rządowe 11574 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 53.3 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 4099 2020-03
Dług Publiczny 123145 2020-05
Wydatki Budżetu Państwa 3869 2020-03
Wnioski o Azyl 50 2020-04
Rating Kredytowy 96 2020-07
Wydatki Wojskowe 3615 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.75 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 29.96 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.79 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -24 2020-06
Produkcja Przemysłowa -3.8 2020-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.2 2020-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.4 2020-03
Stopa Utylizacji Surowców 77.2 2020-06
Nowe Zamówienia 92.8 2020-04
Zmiany Zapasów 423 2020-03
Bankructwa 772 2020-03
Rejestracje nowych samochodów 5110 2020-05
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -7.94 2020-04
Szybkość Internetu 20452 2017-03
Adresy IP 2332434 2017-03
Index Konkurencyjności 80.25 2019-12
Ranking Konkurencyjności 11 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 86 2019-12
Ranking Korupcji 3 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 20 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 6606 2019-12
Zamówienia W Przemyśle -4.9 2020-02
Produkcja w Górnictwie -1.9 2020-03
Produkcja Stali 235 2020-05

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -3.9 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.5 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 27462 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1.1 2019-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.25 2019-12
Kredyt Konsumencki 16503 2020-05
Cena Benzyny 1.5 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66.2 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 116 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 0.8 2020-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 104 2019-12
Pozwolenia Na Budowę 1693 2020-01
Odsetek Mieszkań Własnościowych 71.6 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 3090 2020-01

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 7265 2020-07
Śmierć koronawirusa 329 2020-07
Odzyskany koronawirus 6800 2020-07
Łóżka szpitalne 3.28 2017-12
Szpitale 44.84 2017-12
Lekarze 3.33 2015-12
Pielęgniarki 15.84 2014-12
Łóżka OIOM 308 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Finlandia - Wskaźniki ekonomiczne.