Ostatni Poprzedni
Waluta 1.04 1.04
Indeks Giełdowy 4546 4535 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 0.7 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.6 2.9 Procent
Stopa Bezrobocia 7.9 6.9 Procent
Inflacja 7 5.7 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.3 0.3 Procent
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Bilans Handlowy -900 -1396 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -2286 -1222 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.3 -0.3 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 65.8 69 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -2.6 -5.5 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 10 13.7 Punkty
Optymizm Konsumentów -14.3 -11.6 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.6 1.5 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 20 20 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 56.95 56.95 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 0.7 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.6 2.9 Procent
PKB 270 269 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 59013 58707 W Mln Eur
Produkt Narodowy Brutto 60662 58485 W Mln Eur
Środki Trwałe Brutto 14049 13507 W Mln Eur
PKB Per Capita 44773 46173 USD
PKB Per Capita PPP 47261 48689 USD
Całoroczny Wzrost Gospodarczy -2.8 1.2 Procent
Miesięczny PKB (roczny) 4 5 Procent
Rolnictwo w PKB 1308 1350 W Mln Eur
Budownictwo w PKB 3223 3124 W Mln Eur
Przemysł w PKB 9104 8920 W Mln Eur
Administracja Publiczna w PKB 9392 9244 W Mln Eur
Usługi w PKB 35621 35660 W Mln Eur
Transport w PKB 1925 1939 W Mln Eur
Media w PKB 1476 1590 W Mln Eur
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 7.9 6.9 Procent
Pracujący 2641 2589 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 227 193 Tysiąc
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.6 67.5 Procent
Bezrobocie Długoterminowe 1.6 2.1 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.9 16.2 Procent
Koszty Pracy 105 105 Punkty
Wolne Etaty 99520 116950
Przeciętne Wynagrodzenia 3692 3677 Eur / Miesiąc
Wynagrodzenia w Przemyśle 110 108 Punkty
Populacja 5.53 5.52 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 63.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 63.5
Zmiana Zatrudnienia 1.3 0 Procent
Wskaźnik Zatrudnienia 74.7 72.7 Procent
Zatrudnienie na Pełny Etat 2036 2084 Tysiąc
Zatrudnienie na Pół Etatu 436 411 Tysiąc
Wydajność 107 107 Punkty
Wzrost Wynagrodzeń 5.2 5.9 Procent
Ostatni Poprzedni
Inflacja 7 5.7 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.3 0.3 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113 111 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 113 112 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 107 Punkty
Inflacja Bazowa 3.6 3.8 Procent
Deflator Pkb 112 111 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 145 139 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 31.7 29.2 Procent
Wskaźnik Cen Importowych 149 144 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 150 144 Punkty
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m 0.7 1.3 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 8.1 7.1 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 162 161 Punkty
Cpi Transport 123 120 Punkty
Inflacja Żywności 9.04 5.96 Procent
Ceny hurtowe 2979 2869 Punkty
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 219 219 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 12168388 12159454 dawki
Zakażenia Koronawirusem 1145610 1145519 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 4875 4832 Osoby
Łóżka szpitalne 3.35 3.61 na 1000 osób
Szpitale 43.28 43.69 na jeden milion osób
Lekarze 3.33 3.39 na 1000 osób
Pielęgniarki 15.84 15.73 na 1000 osób
Łóżka OIOM 2.61 2.84 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Stopa Międzybankowa -0.18 -0.19 Procent
Podaż Pieniądza M0 27549 27438 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M1 185267 183870 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M2 196666 194586 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M3 237569 237645 W Mln Eur
Bilans Banków 293401 283268 W Mln Eur
Rezerwy Walutowe 15151 15427 W Mln Eur
Kredyty dla Sektora prywatnego 101234 100831 W Mln Eur
Bilans Banku Centralnego 625 632 W Mln Eur
Prywatny dług do PKB 233 225 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -900 -1396 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących -2286 -1222 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.3 -0.3 Procent Pkb
Eksport 6600 6943 W Mln Eur
Import 7500 8339 W Mln Eur
Dług Zagraniczny 588467 515670 W Mln Eur
Terms of Trade 99.7 101 Punkty
Rachunek kapitałowy -3941 -2048 W Mln Eur
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 73758 76394 W Mln Eur
Rezerwy Złota 49.02 49.02 Ton
Crude Oil Imports from Russia 501 502 Tysięcy Ton
Import gazu ziemnego 6746 5945 Teradżul
Natural Gas Imports from Russia 2909 8842 Teradżul
Indeks Terroryzmu 1.72 2.03
Przyjazdy Turystów 104190 205926
Sprzedaż Broni 12 27 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 65.8 69 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -2.6 -5.5 Procent Pkb
Bilans Budżetu 385 -685 W Mln Eur
Wydatki Rządowe 13783 14806 W Mln Eur
Wydatków Rządowych W Pkb 56.7 53.2 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 5295 4428 W Mln Eur
Dług Publiczny 128696 132025 W Mln Eur
Wydatki Budżetu Państwa 4910 5114 W Mln Eur
Wnioski o Azyl 185 200 Osoby
Rating Kredytowy 96
Wydatki Wojskowe 3986 3630 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 20 20 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 56.95 56.95 Procent
Podatek od Towarów i Usług 24 24 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 31.55 32.52 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.66 20.76 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.89 11.76 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 10 13.7 Punkty
Produkcja Przemysłowa 7.3 2.2 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.4 -1.4 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4 6 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 80.2 82.2 Procent
Nowe Zamówienia 136 143 Punkty
Zmiany Zapasów 2577 664 W Mln Eur
Bankructwa 656 488 Firmy
Rejestracje nowych samochodów 7941 6431
Szybkość Internetu 20452 20587 KBps
Adresy IP 2332434 2264535 IP
Index Konkurencyjności 80.25 80.26 Punkty
Ranking Konkurencyjności 11 11
Indeks Percepcji Korupcji 88 85 Punkty
Ranking Korupcji 1 3
Łatwość Prowadzenia Biznesu 20 17
Produkcja Energii Elektrycznej 5745 7242 Gigawatogodzina
Zamówienia W Przemyśle 19.2 38.5 Procent
Produkcja w Górnictwie -1.4 -3 Procent
Produkcja Stali 339 336 Tysięcy Ton
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów -14.3 -11.6 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.6 1.5 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3 4.2 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 30413 30549 W Mln Eur
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.6 2.4 Procent
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 4.64 4.61 Procent
Kredyt Konsumencki 16919 16791 W Mln Eur
Cena Benzyny 2.65 2.53 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 69.1 69.4 Procent Pkb
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 119 114 Procent
Ostatni Poprzedni
Produkcja Budowlana 7.5 8.2 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 112 112 Punkty
Pozwolenia Na Budowę 4634 2113
Odsetek Mieszkań Własnościowych 70.7 71.1 Procent
Rozpoczęte Budowy Domów 3352 4796 Jednostki
Stosunek ceny do czynszu 101 101


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Finlandia - Wskaźniki ekonomiczne.