Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2018-09
Stopa Bezrobocia 6.3 2018-10
Inflacja 1.5 2018-10
Stopa Procentowa 0 2018-11
Bilans Handlowy -180 2018-10
Dług Publiczny do PKB 61.4 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.14 2018-12
Indeks Giełdowy 3705 Punkty 2018-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.56 % 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 % 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.4 % 2018-09
PKB 252 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 50441 W Mln Eur 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 50328 W Mln Eur 2018-09
Środki Trwałe Brutto 11108 W Mln Eur 2018-09
Pkb Per Capita 47058 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 40586 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 1339 W Mln Eur 2018-09
Budownictwo w PKB 2777 W Mln Eur 2018-09
Przemysł w PKB 7937 W Mln Eur 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 7979 W Mln Eur 2018-09
Usługi w PKB 29718 W Mln Eur 2018-09
Transport w PKB 2287 W Mln Eur 2018-09
Media w PKB 1549 W Mln Eur 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.3 % 2018-10
Pracujący 2535 Tysiąc 2018-10
Bezrobotni Zarejestrowani 171 Tysiąc 2018-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.6 % 2018-10
Bezrobocie Długoterminowe 1.6 % 2018-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.7 % 2018-10
Koszty Pracy 109 Punkty Indeksowe 2018-09
Wolne Etaty 46446 2018-10
Przeciętne Wynagrodzenia 3456 Eur / Miesiąc 2018-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 102 Punkty Indeksowe 2018-09
Populacja 5.51 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.6 % 2018-06
Wskaźnik Zatrudnienia 71.5 % 2018-10
Zatrudnienie na Pełny Etat 2128 Tysiąc 2018-06
Koszty Utrzymania Rodziny 1700 Eur / Miesiąc 2018-12
Koszty Utrzymania 1160 Eur / Miesiąc 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 367 Tysiąc 2018-06
Wydajność 108 Punkty Indeksowe 2018-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4250 Eur / Miesiąc 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1980 Eur / Miesiąc 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.5 % 2018-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 % 2018-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 Punkty Indeksowe 2018-10
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 Punkty Indeksowe 2018-10
Inflacja Bazowa 0.4 % 2018-11
Deflator Pkb 116 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 2063 Punkty Indeksowe 2018-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.8 % 2018-10
Wskaźnik Cen Importowych 108 Punkty Indeksowe 2018-10
Wskaźnik Cen Eksportowych 111 Punkty Indeksowe 2018-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 146 Punkty Indeksowe 2018-10
Cpi Transport 105 Punkty Indeksowe 2018-10
Inflacja Żywności 2.6 % 2018-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 % 2018-11
Stopa Międzybankowa -0.31 % 2018-12
Podaż Pieniądza M0 20318 W Mln Eur 2018-10
Podaż Pieniądza M1 135221 W Mln Eur 2018-10
Podaż Pieniądza M2 151498 W Mln Eur 2018-10
Podaż Pieniądza M3 169765 W Mln Eur 2018-10
Bilans Banków 146340 W Mln Eur 2018-06
Rezerwy Walutowe 8901 W Mln Eur 2018-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 84669 W Mln Eur 2018-10
Bilans Banku Centralnego 705 W Mln Eur 2018-11
Prywatna długu do PKB 211 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -180 W Mln Eur 2018-10
Eksport 5775 W Mln Eur 2018-10
Import 5955 W Mln Eur 2018-10
Saldo Obrotów Bieżących 100 W Mln Eur 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.7 % 2017-12
Dług Zagraniczny 423985 W Mln Eur 2018-06
Terms of Trade 97.3 Punkty Indeksowe 2018-10
Rachunek kapitałowy 5984 W Mln Eur 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 73466 W Mln Eur 2017-12
Rezerwy Złota 49.1 Ton 2018-09
Indeks Terroryzmu 2.34 2016-12
Bronie Sprzedaży 58 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 61.4 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -752 W Mln Eur 2018-10
Wydatki Rządowe 11193 W Mln Eur 2018-09
Wydatków Rządowych W Pkb 53.7 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 4440 W Mln Eur 2018-10
Dług Publiczny 104212 W Mln Eur 2018-10
Wydatki Budżetu Państwa 5192 W Mln Eur 2018-10
Wnioski o Azyl 235 Osoby 2018-06
Rating Kredytowy 95.78
Wydatki Wojskowe 3516 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 7.4 Punkty Indeksowe 2018-11
Produkcja Przemysłowa 0.8 % 2018-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.5 % 2018-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.9 % 2018-10
Stopa Utylizacji Surowców 84.1 % 2018-12
Nowe Zamówienia 107 Punkty Indeksowe 2018-09
Zmiany Zapasów 1827 W Mln Eur 2018-09
Bankructwa 591 Firmy 2018-09
Rejestracje nowych samochodów 7935 2018-10
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.24 % 2018-09
Szybkość Internetu 20452 KBps 2017-03
Adresy IP 2332434 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 80.26 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 11 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 3 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 17 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4934 Gigawatogodzina 2018-09
Produkcja w Górnictwie 0.5 % 2018-10
Produkcja Stali 352 Tysięcy Ton 2018-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 18.3 Punkty Indeksowe 2018-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.5 % 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1 % 2018-09
Wydatki Konsumpcyjne 27301 W Mln Eur 2018-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych -0.2 % 2018-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.25 % 2018-11
Kredyt Konsumencki 15818 W Mln Eur 2018-10
Cena Benzyny 1.72 Usd / Litr 2018-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66.7 % of GDP 2018-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 116 % 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 3.5 % 2018-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103 Punkty Indeksowe 2018-06
Pozwolenia Na Budowę 2452 2018-08
Odsetek Mieszkań Własnościowych 71.4 % 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 5817 Jednostki 2018-08
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.6 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 24 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 32.53 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.2 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.33 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 53.81 mm 2015-12
Temperatura -3.79 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Finlandia - Wskaźniki ekonomiczne.