Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.2 2021-04
Indeks Giełdowy 5119 2021-04
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.07 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.4 2020-12
Stopa Bezrobocia 8.1 2021-02
Inflacja 1.3 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-03
Stopa Procentowa 0 2021-04
Bilans Handlowy -340 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 373 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.3 2020-12
Dług Publiczny do PKB 69.2 2020-12
Budżet Państwa do PKB -5.4 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 0.4 2021-03
Optymizm Konsumentów -3 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.9 2020-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 56.95 2020-12
Przypadki koronawirusa 84501 2021-04
Śmierć koronawirusa 893 2021-04
Odzyskany koronawirus 31000 2021-04
Łóżka szpitalne 3.28 2017-12
Szpitale 44.84 2017-12
Lekarze 3.33 2015-12
Pielęgniarki 15.84 2014-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.4 2020-12
PKB 269 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 56295 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 56990 2020-12
Środki Trwałe Brutto 12495 2020-12
Pkb Per Capita 49241 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 48621 2019-12
Rolnictwo w PKB 1299 2020-12
Budownictwo w PKB 3061 2020-12
Przemysł w PKB 8580 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 9075 2020-12
Usługi w PKB 34039 2020-12
Transport w PKB 1951 2020-12
Media w PKB 1422 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.1 2021-02
Pracujący 2481 2021-02
Bezrobotni Zarejestrowani 220 2021-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.5 2021-02
Bezrobocie Długoterminowe 1.3 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20 2020-12
Koszty Pracy 102 2020-12
Wolne Etaty 89736 2021-02
Przeciętne Wynagrodzenia 3605 2020-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 106 2020-12
Populacja 5.53 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -2.3 2020-09
Wskaźnik Zatrudnienia 70 2021-02
Zatrudnienie na Pełny Etat 2054 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 384 2020-12
Wydajność 104 2020-12
Wzrost Wynagrodzeń 0.2 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.3 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2021-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2021-03
Inflacja Bazowa 0.7 2021-03
Deflator Pkb 105 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2021-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2 2021-02
Wskaźnik Cen Importowych 104 2021-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 107 2021-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 149 2021-03
Cpi Transport 106 2021-03
Inflacja Żywności 0.5 2021-03
Ceny hurtowe 2394 2021-02

Zdrowie Ostatni okres
Coronavirus Vaccination Rate 28.35 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 1570979 2021-04
Przypadki koronawirusa 84501 2021-04
Śmierć koronawirusa 893 2021-04
Odzyskany koronawirus 31000 2021-04
Łóżka szpitalne 3.28 2017-12
Szpitale 44.84 2017-12
Lekarze 3.33 2015-12
Pielęgniarki 15.84 2014-12
Łóżka OIOM 308 2014-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-04
Stopa Międzybankowa -0.54 2021-04
Podaż Pieniądza M0 24858 2021-02
Podaż Pieniądza M1 173511 2021-02
Podaż Pieniądza M2 184982 2021-02
Podaż Pieniądza M3 221297 2021-02
Bilans Banków 198147 2020-12
Rezerwy Walutowe 11128 2021-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 96756 2021-02
Bilans Banku Centralnego 600 2021-03
Prywatna długu do PKB 226 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -340 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących 373 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.3 2020-12
Eksport 4810 2021-02
Import 5150 2021-02
Dług Zagraniczny 529347 2020-12
Terms of Trade 97.3 2021-02
Rachunek kapitałowy 419 2021-02
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 76394 2019-12
Rezerwy Złota 49.14 2020-12
Indeks Terroryzmu 1.72 2019-12
Przyjazdy Turystów 20558 2020-12
Bronie Sprzedaży 12 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 69.2 2020-12
Budżet Państwa do PKB -5.4 2020-12
Bilans Budżetu -2453 2020-12
Wydatki Rządowe 14734 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 53.3 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 3839 2020-11
Dług Publiczny 124833 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 5412 2020-11
Wnioski o Azyl 170 2020-08
Rating Kredytowy 96 2021-04
Wydatki Wojskowe 4137 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 56.95 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 32.52 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.76 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.76 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 0.4 2021-03
Produkcja Przemysłowa 5.5 2021-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.4 2021-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.9 2021-02
Stopa Utylizacji Surowców 78.1 2021-03
Nowe Zamówienia 117 2021-02
Zmiany Zapasów -377 2020-12
Bankructwa 385 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 10428 2021-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.6 2021-02
Szybkość Internetu 20452 2017-03
Adresy IP 2332434 2017-03
Index Konkurencyjności 80.25 2019-12
Ranking Konkurencyjności 11 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2020-12
Ranking Korupcji 3 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 20 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 6865 2021-01
Zamówienia W Przemyśle -15.1 2020-12
Produkcja w Górnictwie -13.2 2021-02
Produkcja Stali 339 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -3 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.9 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2 2020-12
Wydatki Konsumpcyjne 29014 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 3.5 2020-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.33 2021-02
Kredyt Konsumencki 16505 2021-02
Cena Benzyny 1.82 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 68.6 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 116 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -3.4 2021-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 108 2020-12
Pozwolenia Na Budowę 3489 2020-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 70.7 2020-12
Rozpoczęte Budowy Domów 3795 2020-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Finlandia - Wskaźniki ekonomiczne.