Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.21 2021-01
Indeks Giełdowy 4839 2021-01
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.37 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.3 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.7 2020-09
Stopa Bezrobocia 7.8 2020-12
Inflacja 0.2 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-12
Stopa Procentowa 0 2021-01
Bilans Handlowy -180 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących -90 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 2019-12
Dług Publiczny do PKB 59.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -3.3 2021-01
Optymizm Konsumentów -0.9 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.3 2020-08
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 56.95 2020-12
Przypadki koronawirusa 43120 2021-01
Śmierć koronawirusa 655 2021-01
Odzyskany koronawirus 31000 2021-01
Łóżka szpitalne 3.28 2017-12
Szpitale 44.84 2017-12
Lekarze 3.33 2015-12
Pielęgniarki 15.84 2014-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 3.3 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.7 2020-09
PKB 269 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 50151 2020-09
Produkt Narodowy Brutto 51138 2020-09
Środki Trwałe Brutto 11643 2020-09
Pkb Per Capita 49241 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 48621 2019-12
Rolnictwo w PKB 1297 2020-09
Budownictwo w PKB 2624 2020-09
Przemysł w PKB 8020 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 7778 2020-09
Usługi w PKB 29841 2020-09
Transport w PKB 1815 2020-09
Media w PKB 1387 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.8 2020-12
Pracujący 2134 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 212 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.6 2020-12
Bezrobocie Długoterminowe 1.3 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.3 2020-09
Koszty Pracy 101 2020-09
Wolne Etaty 44418 2020-11
Przeciętne Wynagrodzenia 3605 2020-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 105 2020-09
Populacja 5.53 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -2.3 2020-09
Wskaźnik Zatrudnienia 70.7 2020-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 2125 2020-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 344 2020-09
Wydajność 102 2020-09
Wzrost Wynagrodzeń -4.4 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.2 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2020-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2020-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2020-12
Inflacja Bazowa 0.5 2020-12
Deflator Pkb 119 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2020-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.9 2020-12
Wskaźnik Cen Importowych 101 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 102 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 148 2020-12
Cpi Transport 103 2020-12
Inflacja Żywności 0.2 2020-12
Ceny hurtowe 2303 2020-11

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-01
Stopa Międzybankowa -0.54 2021-01
Podaż Pieniądza M0 24340 2020-11
Podaż Pieniądza M1 168421 2020-11
Podaż Pieniądza M2 182205 2020-11
Podaż Pieniądza M3 218850 2020-11
Bilans Banków 207211 2020-10
Rezerwy Walutowe 9857 2020-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 97021 2020-11
Bilans Banku Centralnego 519 2020-12
Prywatna długu do PKB 222 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -180 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących -90 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.8 2019-12
Eksport 4945 2020-11
Import 5125 2020-11
Dług Zagraniczny 566210 2020-09
Terms of Trade 99.7 2020-11
Rachunek kapitałowy -430 2020-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 76394 2019-12
Rezerwy Złota 49.14 2020-09
Indeks Terroryzmu 1.72 2019-12
Przyjazdy Turystów 65969 2020-08
Bronie Sprzedaży 24 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 59.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -1.1 2019-12
Bilans Budżetu -1448 2020-10
Wydatki Rządowe 11277 2020-09
Wydatków Rządowych W Pkb 53.3 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 4088 2020-08
Dług Publiczny 123281 2020-10
Wydatki Budżetu Państwa 4484 2020-08
Wnioski o Azyl 170 2020-08
Rating Kredytowy 96 2021-01
Wydatki Wojskowe 4137 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 56.95 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 32.52 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.76 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.76 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -3.3 2021-01
Produkcja Przemysłowa -0.9 2020-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.7 2020-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.4 2020-11
Stopa Utylizacji Surowców 75.4 2020-12
Nowe Zamówienia 110 2020-11
Zmiany Zapasów 201 2020-09
Bankructwa 390 2020-09
Rejestracje nowych samochodów 8132 2020-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.4 2020-11
Szybkość Internetu 20452 2017-03
Adresy IP 2332434 2017-03
Index Konkurencyjności 80.25 2019-12
Ranking Konkurencyjności 11 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 86 2019-12
Ranking Korupcji 3 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 20 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 5330 2020-10
Zamówienia W Przemyśle -17.3 2020-08
Produkcja w Górnictwie 10 2020-11
Produkcja Stali 336 2020-11

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -0.9 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.3 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.3 2020-08
Wydatki Konsumpcyjne 26489 2020-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 9.7 2020-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.19 2020-11
Kredyt Konsumencki 16645 2020-11
Cena Benzyny 1.84 2021-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 67.8 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 116 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -1.3 2020-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 107 2020-09
Pozwolenia Na Budowę 3904 2020-10
Odsetek Mieszkań Własnościowych 71.1 2019-12
Rozpoczęte Budowy Domów 4545 2020-10

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 43120 2021-01
Śmierć koronawirusa 655 2021-01
Odzyskany koronawirus 31000 2021-01
Łóżka szpitalne 3.28 2017-12
Szpitale 44.84 2017-12
Lekarze 3.33 2015-12
Pielęgniarki 15.84 2014-12
Łóżka OIOM 308 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Finlandia - Wskaźniki ekonomiczne.