Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-08
Indeks Giełdowy 3839 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.37 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-06
Stopa Bezrobocia 6 2019-07
Inflacja 0.8 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-07
Stopa Procentowa 0 2019-07
Bilans Handlowy 195 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 791 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 58.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Koniunktura w przemyśle -3.5 2019-07
Optymizm Konsumentów -3.9 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.8 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.6 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-06
PKB 276 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 51041 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 51075 2019-03
Środki Trwałe Brutto 11432 2019-03
Pkb Per Capita 48580 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 41899 2018-12
Rolnictwo w PKB 1387 2019-03
Budownictwo w PKB 2902 2019-03
Przemysł w PKB 8150 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 8096 2019-03
Usługi w PKB 29711 2019-03
Transport w PKB 2147 2019-03
Media w PKB 1522 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6 2019-07
Pracujący 2628 2019-07
Bezrobotni Zarejestrowani 169 2019-07
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.8 2019-07
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9.3 2019-07
Koszty Pracy 109 2019-03
Wolne Etaty 50194 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 3512 2019-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 104 2019-03
Populacja 5.51 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 75.7 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 2036 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 1700 2018-12
Koszty Utrzymania 1160 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 402 2019-03
Wydajność 101 2019-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4250 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1980 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.8 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-07
Inflacja Bazowa 0.6 2019-07
Deflator Pkb 117 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 2027 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.9 2019-06
Wskaźnik Cen Importowych 106 2019-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 108 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 147 2019-07
Cpi Transport 105 2019-07
Inflacja Żywności 0.7 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-07
Stopa Międzybankowa -0.42 2019-08
Podaż Pieniądza M0 21432 2019-06
Podaż Pieniądza M1 141285 2019-06
Podaż Pieniądza M2 157885 2019-06
Podaż Pieniądza M3 191143 2019-06
Bilans Banków 181475 2019-03
Rezerwy Walutowe 10032 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 88046 2019-06
Bilans Banku Centralnego 446 2019-07
Prywatna długu do PKB 211 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 195 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 791 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 2018-12
Eksport 5245 2019-06
Import 5050 2019-06
Dług Zagraniczny 539953 2019-03
Terms of Trade 98.5 2019-06
Rachunek kapitałowy 8275 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 73466 2017-12
Rezerwy Złota 49.1 2019-06
Indeks Terroryzmu 2.5 2017-12
Bronie Sprzedaży 68 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 58.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Bilans Budżetu -412 2019-07
Wydatki Rządowe 11698 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 53.1 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 4571 2019-07
Dług Publiczny 104504 2019-07
Wydatki Budżetu Państwa 4983 2019-07
Wnioski o Azyl 205 2019-05
Rating Kredytowy 95.78
Wydatki Wojskowe 3615 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.6 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 29.96 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.79 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -3.5 2019-07
Produkcja Przemysłowa 2.6 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.2 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.4 2019-06
Stopa Utylizacji Surowców 81.6 2019-09
Nowe Zamówienia 109 2019-06
Zmiany Zapasów 649 2019-03
Bankructwa 660 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 9217 2019-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.23 2019-06
Szybkość Internetu 20452 2017-03
Adresy IP 2332434 2017-03
Index Konkurencyjności 80.26 2018-12
Ranking Konkurencyjności 11 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2018-12
Ranking Korupcji 3 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 17 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 5094 2019-06
Produkcja w Górnictwie -39.8 2019-06
Produkcja Stali 287 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -3.9 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.8 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.8 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 27232 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.7 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.25 2019-07
Kredyt Konsumencki 16064 2019-06
Cena Benzyny 1.72 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66.4 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 116 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 0 2019-06
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 102 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 2615 2019-05
Odsetek Mieszkań Własnościowych 71.6 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 5457 2019-05


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Finlandia - Wskaźniki ekonomiczne.