Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.16 2021-10
Indeks Giełdowy 5468 2021-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 0 2021-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.5 2021-06
Stopa Bezrobocia 6.5 2021-08
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 141 2021-10
Inflacja 2.5 2021-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 7833068 2021-10
Stopa Procentowa 0 2021-09
Bilans Handlowy -590 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących 390 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.3 2020-12
Dług Publiczny do PKB 69.2 2020-12
Budżet Państwa do PKB -5.4 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 22.3 2021-09
Optymizm Konsumentów 6 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.3 2021-06
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 56.95 2021-12
Przypadki koronawirusa 149174 2021-10
Śmierć koronawirusa 1113 2021-10
Odzyskany koronawirus 31000 2021-10
Łóżka szpitalne 3.35 2019-12
Szpitale 43.28 2019-12
Lekarze 3.33 2015-12
Pielęgniarki 15.84 2014-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.5 2021-06
PKB 271 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 57611 2021-06
Produkt Narodowy Brutto 59616 2021-06
Środki Trwałe Brutto 13104 2021-06
Pkb Per Capita 47864 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 47261 2020-12
Rolnictwo w PKB 1365 2021-06
Budownictwo w PKB 2913 2021-06
Przemysł w PKB 8805 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 9411 2021-06
Usługi w PKB 35154 2021-06
Transport w PKB 1764 2021-06
Media w PKB 1482 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.5 2021-08
Pracujący 2588 2021-08
Bezrobotni Zarejestrowani 179 2021-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.1 2021-08
Bezrobocie Długoterminowe 1.7 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.1 2021-08
Koszty Pracy 103 2021-06
Wolne Etaty 75848 2021-08
Przeciętne Wynagrodzenia 3632 2021-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 107 2021-06
Populacja 5.53 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.8 2021-06
Wskaźnik Zatrudnienia 73.4 2021-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 2077 2021-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 418 2021-06
Wydajność 106 2021-06
Wzrost Wynagrodzeń 0.2 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 141 2021-10
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 7833068 2021-10
Przypadki koronawirusa 149174 2021-10
Śmierć koronawirusa 1113 2021-10
Odzyskany koronawirus 31000 2021-10
Łóżka szpitalne 3.35 2019-12
Szpitale 43.28 2019-12
Lekarze 3.33 2015-12
Pielęgniarki 15.84 2014-12
Łóżka OIOM 308 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.5 2021-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2021-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2021-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2021-08
Inflacja Bazowa 1.2 2021-09
Deflator Pkb 108 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117 2021-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 15.5 2021-08
Wskaźnik Cen Importowych 117 2021-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 117 2021-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 154 2021-09
Cpi Transport 109 2021-09
Inflacja Żywności 0.6 2021-09
Ceny hurtowe 2543 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-09
Stopa Międzybankowa -0.55 2021-10
Podaż Pieniądza M0 25956 2021-08
Podaż Pieniądza M1 178555 2021-08
Podaż Pieniądza M2 188753 2021-08
Podaż Pieniądza M3 232446 2021-08
Bilans Banków 273478 2021-06
Rezerwy Walutowe 14180 2021-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 96368 2021-08
Bilans Banku Centralnego 346 2021-09
Prywatna długu do PKB 233 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -590 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących 390 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.3 2020-12
Eksport 5100 2021-08
Import 5700 2021-08
Dług Zagraniczny 586503 2021-06
Terms of Trade 100 2021-08
Rachunek kapitałowy -1235 2021-07
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 76394 2019-12
Rezerwy Złota 49.14 2021-06
Indeks Terroryzmu 1.72 2019-12
Przyjazdy Turystów 32249 2021-06
Bronie Sprzedaży 12 2020-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 69.2 2020-12
Budżet Państwa do PKB -5.4 2020-12
Bilans Budżetu -600 2021-08
Wydatki Rządowe 14133 2021-06
Wydatków Rządowych W Pkb 56.7 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 4321 2021-08
Dług Publiczny 129776 2021-08
Wydatki Budżetu Państwa 4566 2021-04
Wnioski o Azyl 45 2021-05
Rating Kredytowy 96 2021-10
Wydatki Wojskowe 3986 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 56.95 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 31.55 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.66 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.89 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 22.3 2021-09
Produkcja Przemysłowa 4.4 2021-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.4 2021-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.7 2021-06
Stopa Utylizacji Surowców 82.5 2021-09
Nowe Zamówienia 121 2021-08
Zmiany Zapasów 509 2021-06
Bankructwa 600 2021-06
Rejestracje nowych samochodów 6534 2021-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 4.63 2021-08
Szybkość Internetu 20452 2017-03
Adresy IP 2332434 2017-03
Index Konkurencyjności 80.25 2019-12
Ranking Konkurencyjności 11 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2020-12
Ranking Korupcji 3 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 20 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4395 2021-07
Zamówienia W Przemyśle 38.1 2021-06
Produkcja w Górnictwie -10.1 2021-06
Produkcja Stali 339 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 6 2021-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.3 2021-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.8 2021-06
Wydatki Konsumpcyjne 29629 2021-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 5.5 2021-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.37 2021-08
Kredyt Konsumencki 16620 2021-08
Cena Benzyny 1.94 2021-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 70.2 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 119 2020-12

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 4.8 2021-07
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 112 2021-06
Pozwolenia Na Budowę 4945 2021-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 70.7 2020-12
Rozpoczęte Budowy Domów 6527 2021-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Finlandia - Wskaźniki ekonomiczne.