Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-10
Indeks Giełdowy 4102 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.11 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-06
Stopa Bezrobocia 6.1 2019-08
Inflacja 0.9 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-09
Stopa Procentowa 0 2019-09
Bilans Handlowy -240 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 184 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 58.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -6.6 2019-09
Optymizm Konsumentów -4.2 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1 2019-07
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.6 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-06
PKB 276 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 51037 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 51291 2019-06
Środki Trwałe Brutto 11563 2019-06
Pkb Per Capita 48580 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 41899 2018-12
Rolnictwo w PKB 1308 2019-06
Budownictwo w PKB 2809 2019-06
Przemysł w PKB 8123 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 7955 2019-06
Usługi w PKB 29949 2019-06
Transport w PKB 2195 2019-06
Media w PKB 1470 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.1 2019-08
Pracujący 2598 2019-08
Bezrobotni Zarejestrowani 170 2019-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 67.1 2019-08
Bezrobocie Długoterminowe 1.2 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14 2019-08
Koszty Pracy 110 2019-06
Wolne Etaty 59550 2019-08
Przeciętne Wynagrodzenia 3534 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 104 2019-09
Populacja 5.51 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 73.5 2019-08
Zatrudnienie na Pełny Etat 2126 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 1700 2018-12
Koszty Utrzymania 1160 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 386 2019-06
Wydajność 105 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 3.7 2019-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4250 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1980 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.9 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2019-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-08
Inflacja Bazowa 0.8 2019-09
Deflator Pkb 117 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 2034 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1 2019-08
Wskaźnik Cen Importowych 106 2019-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 108 2019-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 148 2019-09
Cpi Transport 104 2019-09
Inflacja Żywności 0.3 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-09
Stopa Międzybankowa -0.41 2019-10
Podaż Pieniądza M0 21626 2019-08
Podaż Pieniądza M1 143014 2019-08
Podaż Pieniądza M2 159490 2019-08
Podaż Pieniądza M3 191404 2019-08
Bilans Banków 171099 2019-07
Rezerwy Walutowe 9598 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 88882 2019-08
Bilans Banku Centralnego 384 2019-09
Prywatna długu do PKB 211 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -240 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 184 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 2018-12
Eksport 5020 2019-08
Import 5260 2019-08
Dług Zagraniczny 552639 2019-06
Terms of Trade 98.2 2019-08
Rachunek kapitałowy -2177 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 62448 2018-12
Rezerwy Złota 49.14 2019-09
Indeks Terroryzmu 2.5 2017-12
Przyjazdy Turystów 1812690 2019-07
Bronie Sprzedaży 68 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 58.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Bilans Budżetu -673 2019-09
Wydatki Rządowe 11964 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 53.1 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 3952 2019-08
Dług Publiczny 106257 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 4083 2019-08
Wnioski o Azyl 260 2019-07
Rating Kredytowy 95.78
Wydatki Wojskowe 3615 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.6 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 29.96 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.79 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -6.6 2019-09
Produkcja Przemysłowa 4.4 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.4 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.1 2019-08
Stopa Utylizacji Surowców 81.6 2019-09
Nowe Zamówienia 97.8 2019-08
Zmiany Zapasów 637 2019-06
Bankructwa 611 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 8436 2019-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.55 2019-08
Szybkość Internetu 20452 2017-03
Adresy IP 2332434 2017-03
Index Konkurencyjności 80.25 2019-12
Ranking Konkurencyjności 11 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2018-12
Ranking Korupcji 3 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 17 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 4440 2019-08
Zamówienia W Przemyśle -17 2019-08
Produkcja w Górnictwie -15 2019-08
Produkcja Stali 258 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -4.2 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.9 2019-07
Wydatki Konsumpcyjne 27730 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 1.9 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.25 2019-09
Kredyt Konsumencki 16212 2019-08
Cena Benzyny 1.68 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66.8 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 116 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -0.6 2019-08
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 104 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 1048 2019-07
Odsetek Mieszkań Własnościowych 71.6 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2857 2019-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Finlandia - Wskaźniki ekonomiczne.