Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2019-06
Indeks Giełdowy 3942 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.01 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-03
Stopa Bezrobocia 8 2019-04
Inflacja 1.2 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-05
Stopa Procentowa 0 2019-06
Bilans Handlowy -305 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -4244 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 2018-12
Dług Publiczny do PKB 58.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Koniunktura w przemyśle 0.3 2019-05
Optymizm Konsumentów -1.8 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.6 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.2 2019-03
PKB 252 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 51041 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 51075 2019-03
Środki Trwałe Brutto 11432 2019-03
Pkb Per Capita 47058 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 40586 2017-12
Rolnictwo w PKB 1387 2019-03
Budownictwo w PKB 2902 2019-03
Przemysł w PKB 8150 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 8096 2019-03
Usługi w PKB 29711 2019-03
Transport w PKB 2147 2019-03
Media w PKB 1522 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8 2019-04
Pracujący 2520 2019-04
Bezrobotni Zarejestrowani 220 2019-04
Uczestnictwo w Rynku Pracy 66.4 2019-04
Bezrobocie Długoterminowe 1.4 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.4 2019-04
Koszty Pracy 109 2019-03
Wolne Etaty 64594 2019-04
Przeciętne Wynagrodzenia 3512 2019-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 104 2019-03
Populacja 5.51 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 71.2 2019-04
Zatrudnienie na Pełny Etat 2068 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1700 2018-12
Koszty Utrzymania 1160 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 394 2018-12
Wydajność 101 2019-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4250 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1980 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.2 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-05
Inflacja Bazowa 0.9 2019-05
Deflator Pkb 117 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 2048 2019-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2 2019-04
Wskaźnik Cen Importowych 107 2019-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 110 2019-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 147 2019-05
Cpi Transport 104 2019-05
Inflacja Żywności 0.5 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-06
Stopa Międzybankowa -0.32 2019-06
Podaż Pieniądza M0 21262 2019-04
Podaż Pieniądza M1 138716 2019-04
Podaż Pieniądza M2 154876 2019-04
Podaż Pieniądza M3 188129 2019-04
Bilans Banków 181475 2019-03
Rezerwy Walutowe 9598 2019-04
Kredyty dla Sektora prywatnego 86986 2019-04
Bilans Banku Centralnego 529 2019-05
Prywatna długu do PKB 211 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -305 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -4244 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.9 2018-12
Eksport 5420 2019-04
Import 5725 2019-04
Dług Zagraniczny 539953 2019-03
Terms of Trade 97.5 2019-04
Rachunek kapitałowy 2680 2019-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 73466 2017-12
Rezerwy Złota 49.1 2019-06
Indeks Terroryzmu 2.5 2017-12
Bronie Sprzedaży 68 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 58.9 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.7 2018-12
Bilans Budżetu -115 2019-04
Wydatki Rządowe 11698 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 53.1 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 4442 2019-04
Dług Publiczny 103570 2019-04
Wydatki Budżetu Państwa 4556 2019-04
Wnioski o Azyl 170 2019-02
Rating Kredytowy 95.78
Wydatki Wojskowe 3615 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.6 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 29.96 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.17 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.79 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 0.3 2019-05
Produkcja Przemysłowa 6.5 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.2 2019-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.4 2019-04
Stopa Utylizacji Surowców 80.8 2019-06
Nowe Zamówienia 107 2019-04
Zmiany Zapasów 649 2019-03
Bankructwa 670 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 10884 2019-05
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.83 2019-04
Szybkość Internetu 20452 2017-03
Adresy IP 2332434 2017-03
Index Konkurencyjności 80.26 2018-12
Ranking Konkurencyjności 11 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2018-12
Ranking Korupcji 3 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 17 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 6863 2019-03
Produkcja w Górnictwie 14.8 2019-04
Produkcja Stali 373 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -1.8 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.2 2019-03
Wydatki Konsumpcyjne 27232 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.7 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.25 2019-05
Kredyt Konsumencki 15834 2019-04
Cena Benzyny 1.78 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66.4 2018-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 116 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 8.2 2019-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103 2018-12
Pozwolenia Na Budowę 2233 2019-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 71.6 2018-12
Rozpoczęte Budowy Domów 3527 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Finlandia - Wskaźniki ekonomiczne.