FINLANDIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2018-06
Stopa Bezrobocia 6.7 2018-06
Inflacja 1.4 2018-07
Stopa Procentowa 0 2018-07
Bilans Handlowy 15 2018-06
Dług Publiczny do PKB 61.4 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.14 2018-08
Indeks Giełdowy 4195 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.5 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.9 % 2018-06
PKB 252 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 50149 W Mln Eur 2018-03
Produkt Narodowy Brutto 51422 W Mln Eur 2018-03
Środki Trwałe Brutto 11748 W Mln Eur 2018-03
Pkb Per Capita 47058 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 40586 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 1332 W Mln Eur 2018-03
Budownictwo w PKB 2843 W Mln Eur 2018-03
Przemysł w PKB 7779 W Mln Eur 2018-03
Administracja Publiczna w PKB 7954 W Mln Eur 2018-03
Usługi w PKB 29796 W Mln Eur 2018-03
Transport w PKB 2295 W Mln Eur 2018-03
Media w PKB 1451 W Mln Eur 2018-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.7 % 2018-06
Pracujący 2672 Tysiąc 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 192 Tysiąc 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 69.5 % 2018-06
Bezrobocie Długoterminowe 2 % 2018-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.3 % 2018-06
Koszty Pracy 108 Punkty Indeksowe 2018-03
Wolne Etaty 46101 2018-06
Przeciętne Wynagrodzenia 3418 Eur / Miesiąc 2018-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 102 Punkty Indeksowe 2018-03
Populacja 5.51 Milion 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.7 % 2018-03
Wskaźnik Zatrudnienia 75.5 % 2018-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 2018 Tysiąc 2018-03
Koszty Utrzymania Rodziny 1740 Eur / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 1170 Eur / Miesiąc 2017-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 381 Tysiąc 2018-03
Wydajność 101 Punkty Indeksowe 2018-03
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3660 Eur / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1760 Eur / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.4 % 2018-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 Punkty Indeksowe 2018-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 Punkty Indeksowe 2018-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 Punkty Indeksowe 2018-06
Inflacja Bazowa 0.4 % 2018-07
Deflator Pkb 115 Punkty Indeksowe 2018-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 2045 Punkty Indeksowe 2018-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.2 % 2018-06
Wskaźnik Cen Importowych 108 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 111 Punkty Indeksowe 2018-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 145 Punkty Indeksowe 2018-07
Cpi Transport 105 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Żywności 2 % 2018-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 % 2018-07
Stopa Międzybankowa -0.32 % 2018-08
Podaż Pieniądza M0 20017 W Mln Eur 2018-06
Podaż Pieniądza M1 135723 W Mln Eur 2018-06
Podaż Pieniądza M2 152945 W Mln Eur 2018-06
Podaż Pieniądza M3 170352 W Mln Eur 2018-06
Bilans Banków 161785 W Mln Eur 2018-05
Rezerwy Walutowe 8722 W Mln Eur 2018-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 83112 W Mln Eur 2018-06
Bilans Banku Centralnego 573 W Mln Eur 2018-07
Prywatna długu do PKB 212 % 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 15 W Mln Eur 2018-06
Eksport 5355 W Mln Eur 2018-06
Import 5340 W Mln Eur 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących -443 W Mln Eur 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.7 % 2017-12
Dług Zagraniczny 423088 W Mln Eur 2018-03
Terms of Trade 97.6 Punkty Indeksowe 2018-06
Rachunek kapitałowy -9054 W Mln Eur 2018-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 76591 W Mln Eur 2016-12
Rezerwy Złota 49.1 Ton 2018-06
Indeks Terroryzmu 2.34 2016-12
Bronie Sprzedaży 58 W Mln Usd 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 61.4 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -135 W Mln Eur 2018-06
Wydatki Rządowe 11404 W Mln Eur 2018-03
Wydatków Rządowych W Pkb 53.7 % 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 4469 W Mln Eur 2018-05
Dług Publiczny 104332 W Mln Eur 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 4519 W Mln Eur 2018-05
Wnioski o Azyl 240 Osoby 2018-03
Rating Kredytowy 95.78
Wydatki Wojskowe 3516 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 17.7 Punkty Indeksowe 2018-07
Produkcja Przemysłowa 5.4 % 2018-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.6 % 2018-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.1 % 2018-06
Stopa Utylizacji Surowców 84.7 % 2018-09
Nowe Zamówienia 115 Punkty Indeksowe 2018-06
Zmiany Zapasów 898 W Mln Eur 2018-03
Bankructwa 635 Firmy 2018-06
Rejestracje nowych samochodów 9579 2018-07
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.03 % 2018-06
Szybkość Internetu 20452 KBps 2017-03
Adresy IP 2332434 IP 2017-03
Index Konkurencyjności 5.49 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 10 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 3 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 13 2017-12
Produkcja Energii Elektrycznej 5087 Gigawatogodzina 2018-05
Produkcja w Górnictwie 76.6 % 2018-06
Produkcja Stali 345 Tysięcy Ton 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 22 Punkty Indeksowe 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.8 % 2018-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.5 % 2018-05
Wydatki Konsumpcyjne 27491 W Mln Eur 2018-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.5 % 2018-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.25 % 2018-07
Kredyt Konsumencki 15595 W Mln Eur 2018-06
Cena Benzyny 1.8 Usd / Litr 2018-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 67.1 % of GDP 2017-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 116 % 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -3.3 % 2018-04
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 102 Punkty Indeksowe 2018-03
Pozwolenia Na Budowę 2956 2018-04
Odsetek Mieszkań Własnościowych 71.4 % 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 4634 Jednostki 2018-04
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.6 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 24 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 32.53 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.2 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.33 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 53.81 mm 2015-12
Temperatura -3.79 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Finlandia - Wskaźniki ekonomiczne.