Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2019-02
Indeks Giełdowy 4093 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.38 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.7 2018-12
Stopa Bezrobocia 5.4 2018-12
Inflacja 1.1 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2019-01
Stopa Procentowa 0 2019-01
Bilans Handlowy -425 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -461 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.7 2017-12
Dług Publiczny do PKB 61.4 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2017-12
Koniunktura w przemyśle 4.3 2019-01
Optymizm Konsumentów 17.2 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.4 2018-11
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.6 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.7 2018-12
PKB 252 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 50441 2018-09
Produkt Narodowy Brutto 50328 2018-09
Środki Trwałe Brutto 11108 2018-09
Pkb Per Capita 47058 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 40586 2017-12
Rolnictwo w PKB 1339 2018-09
Budownictwo w PKB 2777 2018-09
Przemysł w PKB 7937 2018-09
Administracja Publiczna w PKB 7979 2018-09
Usługi w PKB 29718 2018-09
Transport w PKB 2287 2018-09
Media w PKB 1549 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.4 2018-12
Pracujący 2553 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 146 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.4 2018-12
Bezrobocie Długoterminowe 1.4 2018-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.2 2018-12
Koszty Pracy 109 2018-09
Wolne Etaty 45930 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 3470 2018-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 102 2018-12
Populacja 5.51 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.3 2018-09
Wskaźnik Zatrudnienia 72.1 2018-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 2148 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 1700 2018-12
Koszty Utrzymania 1160 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 349 2018-09
Wydajność 108 2018-09
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4250 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1980 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.1 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2019-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2018-12
Inflacja Bazowa 0.8 2019-01
Deflator Pkb 116 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 2042 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.8 2018-12
Wskaźnik Cen Importowych 106 2018-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 107 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 146 2019-01
Cpi Transport 101 2019-01
Inflacja Żywności 2.1 2019-01
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-01
Stopa Międzybankowa -0.31 2019-02
Podaż Pieniądza M0 20837 2018-12
Podaż Pieniądza M1 139853 2018-12
Podaż Pieniądza M2 156295 2018-12
Podaż Pieniądza M3 178761 2018-12
Bilans Banków 154111 2018-11
Rezerwy Walutowe 8986 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 85286 2018-12
Bilans Banku Centralnego 749 2019-01
Prywatna długu do PKB 211 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -425 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -461 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.7 2017-12
Eksport 4890 2018-12
Import 5315 2018-12
Dług Zagraniczny 439712 2018-09
Terms of Trade 99 2018-12
Rachunek kapitałowy 6416 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 73466 2017-12
Rezerwy Złota 49.1 2019-03
Indeks Terroryzmu 2.5 2017-12
Bronie Sprzedaży 58 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 61.4 2017-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2017-12
Bilans Budżetu -419 2018-11
Wydatki Rządowe 11193 2018-09
Wydatków Rządowych W Pkb 53.7 2017-12
Dochody Budżetu Państwa 4201 2018-11
Dług Publiczny 105315 2018-11
Wydatki Budżetu Państwa 4620 2018-11
Wnioski o Azyl 235 2018-06
Rating Kredytowy 95.78
Wydatki Wojskowe 3516 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.6 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 24 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 32.53 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.2 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.33 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 4.3 2019-01
Produkcja Przemysłowa 3.3 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.3 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.5 2018-11
Stopa Utylizacji Surowców 83.2 2019-03
Nowe Zamówienia 107 2018-12
Zmiany Zapasów 1827 2018-09
Bankructwa 550 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 11732 2019-01
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.7 2018-12
Szybkość Internetu 20452 2017-03
Adresy IP 2332434 2017-03
Index Konkurencyjności 80.26 2018-12
Ranking Konkurencyjności 11 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 85 2018-12
Ranking Korupcji 3 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 17 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 6634 2018-12
Produkcja w Górnictwie -0.5 2018-11
Produkcja Stali 315 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 17.2 2019-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.4 2018-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.6 2018-11
Wydatki Konsumpcyjne 27301 2018-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych -0.1 2018-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.25 2018-12
Kredyt Konsumencki 15823 2018-12
Cena Benzyny 1.63 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 67.1 2018-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 116 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 3.3 2018-11
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103 2018-09
Pozwolenia Na Budowę 3388 2018-11
Odsetek Mieszkań Własnościowych 71.4 2017-12
Rozpoczęte Budowy Domów 2772 2018-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Finlandia - Wskaźniki ekonomiczne.