Ostatni Poprzedni
Waluta 1.14 1.13
Indeks Giełdowy 5496 5507 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2.2 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.2 7.5 Procent
Stopa Bezrobocia 6 6 Procent
Inflacja 3.5 3.7 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 0.4 Procent
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Bilans Handlowy -410 -585 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących 403 -1974 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.3 -0.3 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 69.2 59.5 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -5.4 -0.9 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 19.9 25.8 Punkty
Optymizm Konsumentów -3.5 1.2 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 -0.8 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 20 20 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 56.95 56.95 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2.2 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.2 7.5 Procent
PKB 270 269 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 58279 57611 W Mln Eur
Produkt Narodowy Brutto 60439 59616 W Mln Eur
Środki Trwałe Brutto 12841 13104 W Mln Eur
PKB Per Capita 44773 46173 USD
PKB Per Capita PPP 47261 48689 USD
Miesięczny PKB (roczny) 4.23 4.73 Procent
Rolnictwo w PKB 1377 1365 W Mln Eur
Budownictwo w PKB 2987 2913 W Mln Eur
Przemysł w PKB 8891 8805 W Mln Eur
Administracja Publiczna w PKB 9378 9411 W Mln Eur
Usługi w PKB 35380 35154 W Mln Eur
Transport w PKB 1876 1764 W Mln Eur
Media w PKB 1528 1482 W Mln Eur
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 6 6 Procent
Pracujący 2563 2570 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 164 164 Tysiąc
Uczestnictwo w Rynku Pracy 66.2 66.3 Procent
Bezrobocie Długoterminowe 1.9 1.7 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 12.1 12.4 Procent
Koszty Pracy 105 103 Punkty
Wolne Etaty 77132 81060
Przeciętne Wynagrodzenia 3692 3677 Eur / Miesiąc
Wynagrodzenia w Przemyśle 108 107 Punkty
Populacja 5.53 5.52 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 63.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 63.5
Zmiana Zatrudnienia 0.8 0.6 Procent
Wskaźnik Zatrudnienia 72.3 72.3 Procent
Zatrudnienie na Pełny Etat 2084 2077 Tysiąc
Zatrudnienie na Pół Etatu 411 418 Tysiąc
Wydajność 107 106 Punkty
Wzrost Wynagrodzeń 8.2 0.2 Procent
Ostatni Poprzedni
Inflacja 3.5 3.7 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 0.4 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 108 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 108 108 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 105 Punkty
Inflacja Bazowa 1.8 1.6 Procent
Deflator Pkb 109 108 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 122 121 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 21.1 20.8 Procent
Wskaźnik Cen Importowych 122 122 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 126 123 Punkty
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m -0.1 0.5 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 3.2 3.5 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 156 156 Punkty
Cpi Transport 112 113 Punkty
Inflacja Żywności 1.7 1.5 Procent
Ceny hurtowe 2641 2604 Punkty
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 185 184 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 10262739 10225316 dawki
Zakażenia Koronawirusem 399329 396277 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 1761 1724 Osoby
Łóżka szpitalne 3.35 3.61 na 1000 osób
Szpitale 43.28 43.69 na jeden milion osób
Lekarze 3.33 3.39 na 1000 osób
Pielęgniarki 15.84 15.73 na 1000 osób
Łóżka OIOM 2.61 2.84 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Stopa Międzybankowa -0.56 -0.57 Procent
Podaż Pieniądza M0 26288 26185 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M1 183008 184321 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M2 193054 194566 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M3 232839 239008 W Mln Eur
Bilans Banków 293510 284017 W Mln Eur
Rezerwy Walutowe 14789 14721 W Mln Eur
Kredyty dla Sektora prywatnego 97141 97018 W Mln Eur
Bilans Banku Centralnego 607 498 W Mln Eur
Prywatny dług do PKB 233 225 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -410 -585 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących 403 -1974 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.3 -0.3 Procent Pkb
Eksport 6515 6070 W Mln Eur
Import 6925 6655 W Mln Eur
Dług Zagraniczny 608969 586503 W Mln Eur
Terms of Trade 97.2 99.3 Punkty
Rachunek kapitałowy -2252 -5217 W Mln Eur
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 73758 76394 W Mln Eur
Rezerwy Złota 49.14 49.14 Ton
Indeks Terroryzmu 1.72 2.03
Przyjazdy Turystów 86388 117102 Osoby
Sprzedaż Broni 12 27 SIPRI - TIV - Milion
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 69.2 59.5 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -5.4 -0.9 Procent Pkb
Bilans Budżetu 385 -685 W Mln Eur
Wydatki Rządowe 13317 14133 W Mln Eur
Wydatków Rządowych W Pkb 56.7 53.2 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 5295 4428 W Mln Eur
Dług Publiczny 128696 132025 W Mln Eur
Wydatki Budżetu Państwa 4920 4771 W Mln Eur
Wnioski o Azyl 145 230 Osoby
Rating Kredytowy 96
Wydatki Wojskowe 3986 3630 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 20 20 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 56.95 56.95 Procent
Podatek od Towarów i Usług 24 24 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 31.55 32.52 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.66 20.76 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.89 11.76 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 19.9 25.8 Punkty
Produkcja Przemysłowa 5.4 5.1 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.6 0 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.1 3.9 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 83 82.5 Procent
Nowe Zamówienia 152 124 Punkty
Zmiany Zapasów 1204 509 W Mln Eur
Bankructwa 488 600 Firmy
Rejestracje nowych samochodów 6526 6676
Szybkość Internetu 20452 20587 KBps
Adresy IP 2332434 2264535 IP
Index Konkurencyjności 80.25 80.26 Punkty
Ranking Konkurencyjności 11 11
Indeks Percepcji Korupcji 85 86 Punkty
Ranking Korupcji 3 3
Łatwość Prowadzenia Biznesu 20 17
Produkcja Energii Elektrycznej 6004 4764 Gigawatogodzina
Zamówienia W Przemyśle 47.7 47.2 Procent
Produkcja w Górnictwie 0.4 16.5 Procent
Produkcja Stali 339 336 Tysięcy Ton
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów -3.5 1.2 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 -0.8 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.9 5.5 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 30128 29629 W Mln Eur
Oszczędności Gospodarstw Domowych 2.9 5.4 Procent
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 4.4 4.41 Procent
Kredyt Konsumencki 16688 16593 W Mln Eur
Cena Benzyny 2.1 2.1 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 69.4 70.2 Procent Pkb
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 119 114 Procent
Ostatni Poprzedni
Produkcja Budowlana 7.4 6 Procent
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 112 112 Punkty
Pozwolenia Na Budowę 2504 2225
Odsetek Mieszkań Własnościowych 70.7 71.1 Procent
Rozpoczęte Budowy Domów 4249 2725 Jednostki


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Finlandia - Wskaźniki ekonomiczne.