Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.17 1.16 1.15 1.15 1.15 1.14
Indeks Giełdowy 4309.08 4116 4018 3923 3830 3644
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.33 0.03 0.07 0.11 0.15 0.24

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -4.50 3.5 2.2 1.1 1 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.40 -7 -4.5 -4.2 9.2 4.2
Stopa Bezrobocia 7.70 11.5 12 10.3 9.6 9
Inflacja 0.20 0.2 0.6 1 1.3 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -440.00 -170 -330 -330 -330 -380
Saldo Obrotów Bieżących -121.00 150 100 -450 -1000 80
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.80 -1.6 -1.6 -1.2 -1.2 -1.2
Dług Publiczny do PKB 59.40 61 61 62.8 62.8 62.8
Budżet Państwa do PKB -1.10 -6.2 -6.2 -3.8 -3.8 -3.8
Koniunktura w Przemyśle -20.50 -18.5 -15 -13 -12.5 -10
Optymizm Konsumentów -5.90 1 -7 -5 -4.5 -3
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 56.95 56.95 56.95 56.95 56.95 56.95

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -4.50 3.5 2.2 1.1 1 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.40 -7 -4.5 -4.2 9.2 4.2
PKB 268.76 242 242 255 255 255
Pkb W Cenach Stałych 48252.00 50308 48903 48635 55438 50957
Produkt Narodowy Brutto 49578.00 50999 49521 48931 55775 51600
Środki Trwałe Brutto 11878.00 11512 11287 11268 12844 11761
Pkb Per Capita 49241.10 45100 45100 47500 47500 47500
Pkb Per Capita Ppp 48621.10 44300 44300 47800 47800 47800
Rolnictwo w PKB 1281.00 1199 1170 1117 1273 1219
Budownictwo w PKB 2669.00 2653 2570 2575 2935 2678
Przemysł w PKB 7816.00 7935 7609 7607 8672 7929
Administracja Publiczna w PKB 7886.00 7910 7768 7675 8748 8094
Usługi w PKB 28887.00 30046 29312 29123 33197 30543
Transport w PKB 1731.00 2199 2104 2042 2328 2192
Media w PKB 1422.00 1403 1385 1378 1570 1443

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 7.70 11.5 12 10.3 9.6 9
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.00 19.4 19.4 17.7 17 16.7
Przeciętne Wynagrodzenia 3553.00 3611 3605 3626 3630 3695
Wynagrodzenia w Przemyśle 104.90 106 106 106 106 109
Populacja 5.53 5.53 5.53 5.54 5.54 5.54
Wiek Emerytalny Kobiet 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Wzrost Wynagrodzeń -4.40 2 1.6 2.2 2.3 2.5

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 0.20 0.2 0.6 1 1.3 1.4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.71 104 104 105 105 106
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104.10 105 106 106 106 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.26 103 103 104 103 104
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1951.00 1969 1941 1849 1978 1989
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.10 -3.7 -4.2 -4.2 2.1 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 147.37 148 149 148 149 151
Cpi Transport 102.10 104 105 102 103 106
Inflacja Żywności 0.90 1.8 1.3 1.2 1 1.6

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.50 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44
Prywatna długu do PKB 211.26 205 205 205 205 200

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -440.00 -170 -330 -330 -330 -380
Saldo Obrotów Bieżących -121.00 150 100 -450 -1000 80
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.80 -1.6 -1.6 -1.2 -1.2 -1.2
Import 4815.00 5850 5610 5610 5610 5610
Eksport 4375.00 5680 5280 5280 5280 5280
Przyjazdy Turystów 19071.00 100000 160000 75000 220000 260000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 59.40 61 61 62.8 62.8 62.8
Budżet Państwa do PKB -1.10 -6.2 -6.2 -3.8 -3.8 -3.8
Bilans Budżetu -1487.90 -236 -235 -235 -235 -235
Wydatki Rządowe 11934.00 11208 11781 11088 12639 12276
Wydatków Rządowych W Pkb 53.30 58 58 55 55 55

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 56.95 56.95 56.95 56.95 56.95 56.95
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 32.52 32.52 32.52 32.52 32.52 32.52
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.76 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle -20.50 -18.5 -15 -13 -12.5 -10
Produkcja Przemysłowa -6.10 -16 1.8 2.5 6.5 8
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -2.80 -3.2 -2 -1 3 0.9

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -5.90 1 -7 -5 -4.5 -3
Wydatki Konsumpcyjne 25193.00 27185 26387 26309 29989 27495
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.31 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23
Kredyt Konsumencki 16630.00 15928 15711 15907 18088 16371
Cena Benzyny 1.73 1.43 1.35 1.29 1.22 1.16


Finlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.