Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Indeks Giełdowy 3790.86 3803 3753 3705 3656 3562
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.40 0.02 0.04 0.06 0.09 0.11
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 1.9 1.6 1.4 1.3 1.2
Stopa Bezrobocia 6.00 6.2 6 6.9 6 5.9
Inflacja 0.80 1 1.1 1.6 1.3 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.2 0.1 0.3 0.1 -0.1
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 195.00 -10 -320 -270 -170 -330
Saldo Obrotów Bieżących 791.00 50 120 120 120 450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6
Dług Publiczny do PKB 58.90 58 58 57.5 57.5 57.5
Budżet Państwa do PKB -0.70 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1
Koniunktura w przemyśle -3.50 -3.1 -0.7 1 1.3 2
Optymizm Konsumentów -3.90 -5.2 -5.7 -2.9 -2.3 -0.9
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 1.9 1.6 1.4 1.3 1.2
PKB 275.68 291 291 302 302 302
Pkb W Cenach Stałych 51041.00 51625 51742 51756 51705 52363
Produkt Narodowy Brutto 51075.00 52113 52411 51790 51739 53040
Środki Trwałe Brutto 11432.00 11495 11653 11592 11581 11792
Pkb Per Capita 48579.90 49200 49200 51500 51500 51500
Pkb Per Capita Ppp 41898.62 42000 42000 42500 42500 42500
Rolnictwo w PKB 1387.00 1417 1431 1406 1405 1448
Budownictwo w PKB 2902.00 2897 2916 2943 2940 2951
Przemysł w PKB 8150.00 8168 8193 8264 8256 8291
Administracja Publiczna w PKB 8096.00 8133 8175 8209 8201 8273
Usługi w PKB 29711.00 30081 30109 30127 30097 30470
Transport w PKB 2147.00 2184 2177 2177 2175 2203
Media w PKB 1522.00 1548 1532 1543 1542 1551
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 6.00 6.2 6 6.9 6 5.9
Przeciętne Wynagrodzenia 3512.00 3515 3440 3440 3440 3460
Wynagrodzenia w Przemyśle 103.50 104 104 104 104 106
Populacja 5.51 5.54 5.52 5.53 5.53 5.53
Wiek Emerytalny Kobiet 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1980.00 1818 1827 1827 1827 1868
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4250.00 3964 4000 4000 4000 4074
Koszty Utrzymania Rodziny 1700.00 1714 1740 1740 1740 1740
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 0.80 1 1.1 1.6 1.3 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.2 0.1 0.3 0.1 -0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.10 104 104 105 105 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.57 102 103 102 103 103
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 2027.00 2044 2048 2055 2051 2083
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.90 -0.7 0.3 0.5 1.2 1.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 147.10 147 147 149 149 150
Cpi Transport 104.90 105 105 104 106 107
Inflacja Żywności 0.70 2.1 2.4 2.4 2.4 1.5
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.42 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37
Prywatna długu do PKB 211.26 209 209 205 205 205
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 195.00 -10 -320 -270 -170 -330
Saldo Obrotów Bieżących 791.00 50 120 120 120 450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6
Import 5050.00 5400 5420 5920 5850 5610
Eksport 5245.00 5320 5100 5650 5680 5280
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 58.90 58 58 57.5 57.5 57.5
Budżet Państwa do PKB -0.70 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1
Wydatki Rządowe 11698.00 11455 12476 11862 11850 12626
Wydatków Rządowych W Pkb 53.10 52.9 52.9 52.5 52.5 52.5
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 29.96 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.17 23.2 23.2 23.2 20.17 23.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.79 9.33 9.33 9.33 9.79 9.33
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle -3.50 -3.1 -0.7 1 1.3 2
Produkcja Przemysłowa 2.60 3.6 3.4 3.4 3.4 1.8
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.23 3.14 2.3 2.3 2.3 2.1
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów -3.90 -5.2 -5.7 -2.9 -2.3 -0.9
Wydatki Konsumpcyjne 27232.00 27896 27998 27613 27586 28334
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Cena Benzyny 1.72 1.67 1.63 1.59 1.55 1.55


Finlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.