Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.11 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08
Indeks Giełdowy 4046.91 4008 3956 3905 3854 3756
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.05 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 1.5 1.6 1.2 1 1.1
Stopa Bezrobocia 6.20 6 6.9 6 6.1 5.9
Inflacja 0.70 0.6 1.6 1.3 1.5 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.1 0.3 0.1 0.1 -0.1
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -210.00 -320 -270 -170 -170 -330
Saldo Obrotów Bieżących 541.00 120 120 120 120 450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
Dług Publiczny do PKB 58.90 58 57.5 57.5 57.5 57.5
Budżet Państwa do PKB -0.70 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Koniunktura w Przemyśle -6.90 -0.7 1 1.3 1.7 2
Optymizm Konsumentów -5.00 -5.7 -2.9 -2.3 -2.6 -0.9
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 1.5 1.6 1.2 1 1.1
PKB 275.68 291 302 302 302 302
Pkb W Cenach Stałych 51872.00 51287 51611 51649 51547 51851
Produkt Narodowy Brutto 52233.00 52263 52304 51906 51804 52838
Środki Trwałe Brutto 12102.00 11765 11686 11702 11679 11894
Pkb Per Capita 48579.90 49200 51500 51500 51500 51500
Pkb Per Capita Ppp 41898.62 42000 42500 42500 42500 42500
Rolnictwo w PKB 1310.00 1353 1363 1324 1321 1368
Budownictwo w PKB 2786.00 2832 2838 2843 2837 2863
Przemysł w PKB 8567.00 7990 8237 8220 8204 8078
Administracja Publiczna w PKB 7944.00 8043 8093 8050 8035 8131
Usługi w PKB 30570.00 30009 30227 30308 30248 30340
Transport w PKB 2245.00 2191 2209 2221 2217 2215
Media w PKB 1432.00 1442 1468 1488 1485 1458
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 6.20 6 6.9 6 6.1 5.9
Przeciętne Wynagrodzenia 3540.00 3440 3580 3604 3629 3460
Wynagrodzenia w Przemyśle 104.00 105 106 107 107 108
Populacja 5.51 5.52 5.53 5.53 5.53 5.53
Wiek Emerytalny Kobiet 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1980.00 1827 2041 2039 2033 1868
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4250.00 4000 4382 4378 4365 4074
Koszty Utrzymania Rodziny 1700.00 1740 1753 1751 1746 1798
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 0.70 0.6 1.6 1.3 1.5 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.1 0.3 0.1 0.1 -0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.60 103 105 105 105 105
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.14 103 102 102 103 103
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 2044.00 2054 2055 2051 2074 2089
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.90 0.6 0.5 1.2 1.4 1.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 147.85 146 149 149 150 149
Cpi Transport 104.20 104 104 106 105 106
Inflacja Żywności 0.40 2.4 2.4 2.4 2.4 1.5
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.39 -0.31 -0.06 -0.4 -0.4 -0.06
Prywatna długu do PKB 211.26 209 205 205 205 205
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -210.00 -320 -270 -170 -170 -330
Saldo Obrotów Bieżących 541.00 120 120 120 120 450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
Import 5480.00 5420 5920 5850 5850 5610
Eksport 5270.00 5100 5650 5680 5680 5280
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 58.90 58 57.5 57.5 57.5 57.5
Budżet Państwa do PKB -0.70 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Wydatki Rządowe 11438.00 12487 11869 12108 12084 12624
Wydatków Rządowych W Pkb 53.10 52.9 52.5 52.5 52.5 52.5
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 29.96 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.17 23.2 23.2 23.2 20.17 23.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.79 9.33 9.33 9.33 9.79 9.33
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle -6.90 -0.7 1 1.3 1.7 2
Produkcja Przemysłowa 0.30 3.4 3.4 3.4 3.4 1.8
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.80 1.6 1.2 1 0.9 1
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów -5.00 -5.7 -2.9 -2.3 -2.6 -0.9
Wydatki Konsumpcyjne 28005.00 28177 27922 28063 28007 28487
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5
Cena Benzyny 1.71 1.57 1.52 1.48 1.44 1.35


Finlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.