Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 1.09 1.08 1.08 1.07 1.07 1.06
Indeks Giełdowy 3469.51 3258 3181 3105 3031 2884
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.10 0.06 0.07 0.08 0.08 0.1

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.70 -7 0.8 0.4 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.40 -10.5 -7 -4.5 -1.2 1.3
Stopa Bezrobocia 6.90 8.5 9.2 9.9 10.3 8.7
Inflacja 0.80 1 1.2 1.4 1.7 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.1 0.1 -0.1 -0.1 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -770.00 -170 -170 -330 -330 -380
Saldo Obrotów Bieżących -215.00 120 120 450 450 450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 -1.6 -1.6 -1.6 -1.2 -1.2
Dług Publiczny do PKB 58.90 61 61 61 62.8 62.8
Budżet Państwa do PKB -0.70 -4.2 -4.2 -4.2 -4.8 -4.8
Koniunktura w Przemyśle -8.40 -38 -32 -26 -20 -12
Optymizm Konsumentów -7.10 -9 -10 -7 -5 -4.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.75 53.75 53.75 53.75 53.75 53.75

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.70 -7 0.8 0.4 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.40 -10.5 -7 -4.5 -1.2 1.3
PKB 291.00 297 297 297 316 316
Pkb W Cenach Stałych 51282.00 49646 50462 48974 50667 49611
Produkt Narodowy Brutto 52473.00 49496 51014 50112 51843 50763
Środki Trwałe Brutto 11687.00 11158 11820 11161 11547 11306
Pkb Per Capita 48579.90 51500 51500 51500 52800 52800
Pkb Per Capita Ppp 41898.62 42500 42500 42500 38192 43000
Rolnictwo w PKB 1275.00 1233 1258 1218 1260 1233
Budownictwo w PKB 2723.00 2650 2675 2600 2690 2634
Przemysł w PKB 8235.00 7839 8367 7864 8136 7967
Administracja Publiczna w PKB 8119.00 7677 7759 7754 8022 7854
Usługi w PKB 30535.00 28901 29857 29161 30169 29540
Transport w PKB 2190.00 2118 2193 2091 2164 2119
Media w PKB 1418.00 1419 1399 1354 1401 1372

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 6.90 8.5 9.2 9.9 10.3 8.7
Stopa Bezrobocia Młodzieży 18.40 18.4 18.4 18.4 18.8 18.8
Przeciętne Wynagrodzenia 3540.00 3628 3639 3632 3632 3723
Wynagrodzenia w Przemyśle 104.40 107 107 107 107 110
Populacja 5.53 5.53 5.53 5.53 5.54 5.54
Wiek Emerytalny Kobiet 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Koszty Utrzymania Rodziny 1700.00 1746 1748 1744 1744 1788
Wzrost Wynagrodzeń 3.40 2.7 2.8 2.6 2.6 2.5
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4250.00 4365 4369 4361 4361 4470

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 0.80 1 1.2 1.4 1.7 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.1 0.1 -0.1 -0.1 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.67 104 105 105 105 107
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104.20 105 105 106 106 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.89 103 103 103 103 104
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 1989.00 2050 2073 2060 2023 2104
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.80 1.2 1.4 1.7 1.7 2.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 147.27 148 150 150 150 153
Cpi Transport 102.90 105 105 105 105 107
Inflacja Żywności 1.30 2.4 2.4 1.5 1.5 1.5

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.34 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
Prywatna długu do PKB 211.26 205 205 205 205 200

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -770.00 -170 -170 -330 -330 -380
Saldo Obrotów Bieżących -215.00 120 120 450 450 450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 -1.6 -1.6 -1.6 -1.2 -1.2
Import 5135.00 5850 5850 5610 5610 5610
Eksport 4365.00 5680 5680 5280 5280 5280

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 58.90 61 61 61 62.8 62.8
Budżet Państwa do PKB -0.70 -4.2 -4.2 -4.2 -4.8 -4.8
Bilans Budżetu -815.10 -236 -236 -235 -235 -235
Wydatki Rządowe 12185.00 11545 11171 11637 12039 11788
Wydatków Rządowych W Pkb 53.10 52.5 52.5 52.5 52.5 52.1

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 53.75 53.75 53.75 53.75 53.75 53.75
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 29.96 29.96 29.96 29.96 29.96 29.96
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.79 9.79 9.79 9.79 9.79 9.79

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle -8.40 -38 -32 -26 -20 -12
Produkcja Przemysłowa -1.80 2.5 2.2 1.8 1 1.2
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.70 1 0.9 1 1 0.9

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów -7.10 -9 -10 -7 -5 -4.5
Wydatki Konsumpcyjne 28148.00 26759 27352 26881 27810 27231
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Kredyt Konsumencki 16630.00 15502 15928 15711 16442 15915
Cena Benzyny 1.50 1.43 1.35 1.29 1.22 1.16


Finlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.