FINLANDIA - PROGNOZY - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Finlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.


Przegląd Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.5 0.5 0.6 0.4 0.6
Stopa Bezrobocia 6.50 7 7.4 7.1 6.9 7.1
Inflacja 1.30 1.2 1.6 1.6 1.6 2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0.75
Bilans Handlowy -450.00 -220 -250 -200 -240 -380
Dług Publiczny do PKB 61.40 59.5 59.5 57.6 57.6 54.2
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Waluta 1.18
1.16 1.15 1.15 1.14 1.12
Indeks Giełdowy 4343.35
4335 4291 4247 4204 4035
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.63
0.6 0.64 0.69 0.74 0.97
PKB Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30
0.5 0.5 0.6 0.4 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.50
2.2 2.5 2.6 2.4 2
PKB 251.88
240 241 262 262 270
Pkb W Cenach Stałych 50344.00
49765 50839 51479 51552 52997
Produkt Narodowy Brutto 51575.00
51222 52120 52759 52813 54332
Środki Trwałe Brutto 11392.00
11383 11495 12053 11665 11983
Pkb Per Capita 47057.62
49000 49000 51200 51200 52500
Pkb Per Capita Ppp 40585.72
40648 40583 39630 39630 41482
Rolnictwo w PKB 1367.00
1286 1299 1367 1400 1354
Budownictwo w PKB 2799.00
2757 2798 2917 2866 2917
Przemysł w PKB 7849.00
7420 7607 7981 8037 7929
Administracja Publiczna w PKB 8133.00
8183 8292 8161 8328 8644
Usługi w PKB 29552.00
29811 30466 30571 30261 31759
Transport w PKB 2281.00
2265 2323 2355 2336 2421
Media w PKB 1569.00
1369 1394 1489 1607 1453
praca Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Bezrobocia 6.50
7 7.4 7.1 6.9 7.1
Pracujący 2631.00
2542 2507 2537 2539 2534
Bezrobotni Zarejestrowani 183.00
203 211 211 210 210
Uczestnictwo w Rynku Pracy 68.30
66.33 65.38 65.91 66.15 66.02
Bezrobocie Długoterminowe 2.00
1.94 1.89 1.89 1.86 1.8
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.80
16.03 15.12 14.43 13.93 12.54
Koszty Pracy 108.88
107 108 108 108 108
Wolne Etaty 45391.00
49294 51979 50336 50021 50431
Przeciętne Wynagrodzenia 3456.00
3410 3420 3422 3515 3460
Wynagrodzenia w Przemyśle 101.90
102 102 103 104 107
Populacja 5.51
5.51 5.51 5.54 5.54 5.56
Wiek Emerytalny Kobiet 63.00
63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00
63 63 63 63 63
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1760.00
1827 1827 1827 1929 1868
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3660.00
4000 4000 4000 4065 4074
Wydajność 102.80
109 108 102 103 107
Zatrudnienie na Pół Etatu 381.10
345 378 381 371 374
Koszty Utrzymania Rodziny 1740.00
1740 1740 1748 1748 1747
Koszty Utrzymania 1170.00
1134 1133 1135 1137 1140
Zmiana Zatrudnienia 0.60
0.66 0.57 0.52 0.49 0.23
Wskaźnik Zatrudnienia 74.10
71.39 70.37 71.31 71.37 71.21
Zatrudnienie na Pełny Etat 2018.40
2124 2057 2040 2115 2070
Ceny Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflacja 1.30
1.2 1.6 1.6 1.6 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10
0.2 0.5 0.08 0.09 0.3
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102.50
103 103 104 104 107
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.40
103 103 103 104 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.96
102 102 102 103 103
Inflacja Bazowa 0.40
0.34 0.38 0.38 0.38 0.38
Deflator Pkb 115.17
115 116 116 116 118
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 2055.00
2081 2113 2056 2096 2220
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.20
7.2 7.4 2.8 2.5 2.4
Wskaźnik Cen Importowych 107.70
108 108 109 109 109
Wskaźnik Cen Eksportowych 110.60
111 111 111 111 111
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 145.21
145 145 145 146 151
Cpi Transport 104.20
104 104 103 106 108
Inflacja Żywności 1.80
1.4 1.6 1.5 2.82 1.5
Pieniądz Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Stopa Procentowa 0.00
0 0 0 0 0.75
Stopa Międzybankowa -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 0.43
Podaż Pieniądza M0 20150.09
20229 20423 20607 20788 22449
Podaż Pieniądza M1 134069.00
136709 138780 141083 143423 166436
Podaż Pieniądza M2 150816.00
152344 153093 154080 155109 165039
Podaż Pieniądza M3 168133.00
168456 168174 168052 168050 168056
Rezerwy Walutowe 8761.00
8621 8630 8631 8631 8631
Bilans Banków 146340.00
150764 150367 152104 151644 152165
Kredyty dla Sektora prywatnego 83020.00
83367 83519 83594 83620 83635
Prywatna długu do PKB 211.05
207 207 201 201 195
Bilans Banku Centralnego 582.43
638 639 640 640 641
Handel Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bilans Handlowy -450.00
-220 -250 -200 -240 -380
Eksport 4965.00
5500 4900 5820 5700 5400
Import 5415.00
5720 5150 6020 5940 5780
Saldo Obrotów Bieżących 48.00
-100 -300 -420 -150 450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.70
0.5 0.5 0.6 0.6 0.7
Dług Zagraniczny 423985.00
416837 410293 414842 409847 409771
Terms of Trade 97.50
97.81 97.99 98.01 98.02 98.03
Rachunek kapitałowy 398.00
-1422 -1284 -1245 -1237 -1236
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 76591.00
74409 73215 74799 76384 79450
Rezerwy Złota 49.10
49.11 49.1 49.1 49.1 49.1
Indeks Terroryzmu 2.34
1.67 1.55 1.43 1.3 0.9
Bronie Sprzedaży 58.00
74.95 82.21 76.11 70 56.93
Rząd Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Dług Publiczny do PKB 61.40
59.5 59.5 57.6 57.6 54.2
Budżet Państwa do PKB -0.60
0.2 0.2 0.6 0.6 1
Bilans Budżetu -333.70
-33.22 -164 -162 -168 -173
Wydatki Rządowe 11907.00
11429 12711 11701 12193 13250
Wydatków Rządowych W Pkb 53.70
53.4 53.4 52.9 52.9 52.5
Dochody Budżetu Państwa 4740.91
4354 4353 4358 4355 4349
Dług Publiczny 105413.00
105628 105532 105529 105540 105535
Wydatki Budżetu Państwa 4973.31
4387 4509 4520 4522 4523
Wydatki Wojskowe 3516.19
3519 3558 3550 3542 3504
Wnioski o Azyl 235.00
662 671 676 677 677
Biznes Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Koniunktura w przemyśle 14.50
15.8 14 16 15 11
Produkcja Przemysłowa 3.30
3.9 2.1 3.5 3.3 1.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.10
0.21 0.16 0.15 0.15 0.15
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.20
3.53 3.51 3.52 3.52 3.52
Stopa Utylizacji Surowców 84.70
85.3 84.72 85.68 84.49 85.02
Nowe Zamówienia 97.60
107 106 106 106 106
Zmiany Zapasów -29.00
304 260 625 64.68 262
Bankructwa 635.00
597 635 736 684 763
Rejestracje nowych samochodów 12004.00
11110 11188 11200 11171 11177
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.55
2.1 2.2 2.4 3.27 2.1
Szybkość Internetu 20451.91
22464 22336 22753 22413 20318
Adresy IP 2332434.00
2331397 2323625 2331187 2327346 2331718
Produkcja Stali 345.80
351 351 352 351 352
Produkcja w Górnictwie 52.50
0.15 6.41 8.86 7.89 8.02
Index Konkurencyjności 5.49
5.5 5.5 5.51 5.51 5.48
Ranking Konkurencyjności 10.00
10 10 10 10 10
Łatwość Prowadzenia Biznesu 13.00
14 15 15 15 14
Produkcja Energii Elektrycznej 4711.00
5092 6928 6781 5266 5943
Indeks Percepcji Korupcji 85.00
85 84 85 85 86
Ranking Korupcji 3.00
3 3 3 3 3
Konsument Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Optymizm Konsumentów 21.50
21 21 18 17 11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.50
0.14 0.6 0.23 0.23 1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.20
2.32 2.74 2.96 3.03 3.04
Wydatki Konsumpcyjne 27549.00
27496 28084 28206 28210 29276
Oszczędności Gospodarstw Domowych 0.50
-0.43 -0.56 -0.59 -0.49 -0.53
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 1
Kredyt Konsumencki 15672.00
15803 15941 16029 16088 16195
Cena Benzyny 1.82
1.85 1.75 1.65 1.56 1.23
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 67.10
66.99 67.02 66.96 66.99 66.96
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 116.36
117 117 117 117 117
Budownictwo Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Produkcja Budowlana 5.50
-0.21 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 101.69
101 101 101 101 101
Pozwolenia Na Budowę 6191.00
4433 3908 4173 4157 4130
Rozpoczęte Budowy Domów 5912.00
3292 3728 4049 3834 3877
Odsetek Mieszkań Własnościowych 71.40
71.14 71.13 71.08 71.03 70.65
Podatki Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00
20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.60
51.6 51.6 51.25 51 51
Podatek od Towarów i Usług 24.00
24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 32.53
32.53 32.53 33 33 33
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.20
23.92 23.92 23.9 23.9 23.77
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.33
9.34 9.34 9.38 9.4 9.77
Klimat Rzeczywisty Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Osad 53.81
63.17 43.47 27.96 46.52 44.46
Temperatura -3.79
12.31 -3.78 -9.56 5.9 1.29