Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 1.12 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
Indeks Giełdowy 3943.17 3750 3702 3655 3608 3517
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.02 0.16 0.17 0.18 0.2 0.23
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 2.1 1.9 1.6 1.4 1.2
Stopa Bezrobocia 8.00 6.5 6.2 6 7.8 5.9
Inflacja 1.20 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.1 0.2 0.1 0.3 -0.1
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Bilans Handlowy -305.00 -200 -10 -320 -270 -330
Saldo Obrotów Bieżących -4244.00 -150 50 120 120 450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6
Dług Publiczny do PKB 58.90 58 58 58 57.5 57.5
Budżet Państwa do PKB -0.70 -0.4 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1
Koniunktura w przemyśle 0.30 -4 -4.3 -4 -4.7 -6
Optymizm Konsumentów -1.80 -2.5 -3 -1.5 -2 -2
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 2.1 1.9 1.6 1.4 1.2
PKB 251.88 262 262 262 270 270
Pkb W Cenach Stałych 51041.00 50696 50760 51731 51629 52351
Produkt Narodowy Brutto 51075.00 51936 50647 52459 52356 53089
Środki Trwałe Brutto 11432.00 11472 11178 11690 11667 11830
Pkb Per Capita 47057.62 51200 51200 51200 52500 52500
Pkb Per Capita Ppp 40585.72 39630 39630 39630 39630 39630
Rolnictwo w PKB 1387.00 1377 1347 1433 1430 1450
Budownictwo w PKB 2902.00 2819 2795 2914 2908 2949
Przemysł w PKB 8150.00 7904 7987 8188 8172 8286
Administracja Publiczna w PKB 8096.00 8190 8030 8067 8051 8164
Usługi w PKB 29711.00 29759 29906 30108 30049 30469
Transport w PKB 2147.00 2297 2301 2179 2175 2205
Media w PKB 1522.00 1580 1559 1522 1519 1540
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 8.00 6.5 6.2 6 7.8 5.9
Przeciętne Wynagrodzenia 3512.00 3515 3526 3440 3440 3460
Wynagrodzenia w Przemyśle 103.50 104 104 104 104 106
Populacja 5.51 5.54 5.54 5.52 5.53 5.53
Wiek Emerytalny Kobiet 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1980.00 1818 1821 1827 1827 1868
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4250.00 3964 3963 4000 4000 4074
Koszty Utrzymania Rodziny 1700.00 1714 1708 1740 1740 1740
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 1.20 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 0.1 0.2 0.1 0.3 -0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.30 104 104 104 105 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.81 103 102 103 103 103
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 2048.00 2096 2105 2095 2090 2145
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.00 2.5 2.3 2.6 2.2 2.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 146.69 146 147 148 149 150
Cpi Transport 104.10 106 106 105 104 107
Inflacja Żywności 0.50 1.8 2.1 2.4 2.4 1.5
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Prywatna długu do PKB 211.26 209 209 209 205 205
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -305.00 -200 -10 -320 -270 -330
Saldo Obrotów Bieżących -4244.00 -150 50 120 120 450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6
Import 5725.00 5790 5400 5420 5920 5610
Eksport 5420.00 5590 5320 5100 5650 5280
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 58.90 58 58 58 57.5 57.5
Budżet Państwa do PKB -0.70 -0.4 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1
Wydatki Rządowe 11698.00 11990 11264 12453 12429 12603
Wydatków Rządowych W Pkb 53.10 52.9 52.9 52.9 52.5 52.5
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 29.96 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.79 9.79 9.79 9.79 9.79 9.79
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 0.30 -4 -4.3 -4 -4.7 -6
Produkcja Przemysłowa 6.50 3.3 3.6 3.4 3.4 1.8
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.83 3.14 2.3 2.3 2.3 2.1
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów -1.80 -2.5 -3 -1.5 -2 -2
Wydatki Konsumpcyjne 27232.00 27742 27474 28195 28140 28533
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5
Cena Benzyny 1.78 1.63 1.58 1.55 1.51 1.51


Finlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.