Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.11 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 4355.93 4193 4142 4092 4044 3947
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 1.6 1.2 1 1.1 1.3
Stopa Bezrobocia 5.90 6.9 6 6.1 5.9 5.8
Inflacja 0.90 1.6 1.3 1.5 1.7 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.3 0.1 0.1 -0.1 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -115.00 -270 -170 -170 -330 -380
Saldo Obrotów Bieżących 227.00 120 120 120 450 450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.2
Dług Publiczny do PKB 58.90 57.5 57.5 57.5 57.5 54
Budżet Państwa do PKB -0.70 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.4
Koniunktura w Przemyśle -7.70 1 1.3 1.7 2 1
Optymizm Konsumentów -4.20 -2.9 -2.3 -2.6 -0.9 1
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 1.6 1.2 1 1.1 1.3
PKB 275.68 297 297 297 297 316
Pkb W Cenach Stałych 51872.00 51069 51241 52045 52443 53124
Produkt Narodowy Brutto 52233.00 51754 51496 52407 52808 53494
Środki Trwałe Brutto 12102.00 11563 11609 12142 12235 12394
Pkb Per Capita 48579.90 51500 51500 51500 51500 52800
Pkb Per Capita Ppp 41898.62 42500 42500 42500 42500 43000
Rolnictwo w PKB 1310.00 1349 1313 1314 1324 1342
Budownictwo w PKB 2786.00 2808 2820 2795 2817 2853
Przemysł w PKB 8567.00 8150 8155 8596 8661 8774
Administracja Publiczna w PKB 7944.00 8008 7987 7970 8031 8136
Usługi w PKB 30570.00 29910 30069 30672 30906 31308
Transport w PKB 2245.00 2186 2204 2252 2270 2299
Media w PKB 1432.00 1453 1476 1437 1448 1467
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 5.90 6.9 6 6.1 5.9 5.8
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.80 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8
Przeciętne Wynagrodzenia 3540.00 3602 3628 3639 3632 3723
Wynagrodzenia w Przemyśle 104.00 107 107 107 107 109
Populacja 5.51 5.53 5.53 5.53 5.53 5.54
Wiek Emerytalny Kobiet 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Wzrost Wynagrodzeń 3.70 3 2.7 2.8 2.6 2.5
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1980.00 2039 2033 2035 2031 2082
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4250.00 4378 4365 4369 4361 4470
Koszty Utrzymania Rodziny 1700.00 1751 1746 1748 1744 1788
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 0.90 1.6 1.3 1.5 1.7 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.3 0.1 0.1 -0.1 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.70 105 105 105 105 107
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104.10 105 105 105 106 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.98 103 103 103 103 104
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 2040.00 2055 2050 2073 2075 2118
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.80 0.5 1.2 1.4 1.7 2.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 147.76 149 149 150 138 140
Cpi Transport 103.90 104 106 105 105 107
Inflacja Żywności 1.76 2.4 2.4 2.4 1.5 1.5
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
Prywatna długu do PKB 211.26 205 205 205 205 200
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -115.00 -270 -170 -170 -330 -380
Saldo Obrotów Bieżących 227.00 120 120 120 450 450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.2
Import 5190.00 5920 5850 5850 5610 5610
Eksport 5075.00 5650 5680 5680 5280 5280
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 58.90 57.5 57.5 57.5 57.5 54
Budżet Państwa do PKB -0.70 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.4
Bilans Budżetu -28.80 -236 -236 -236 -235 -235
Wydatki Rządowe 11438.00 11744 12012 11476 11564 11714
Wydatków Rządowych W Pkb 53.10 52.5 52.5 52.5 52.5 52.1
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 29.96 29.96 29.96 29.96 29.96 29.96
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.79 9.79 9.79 9.79 9.79 9.79
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle -7.70 1 1.3 1.7 2 1
Produkcja Przemysłowa 3.70 3.4 3.4 3.4 1.8 1.8
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.30 1.2 1 0.9 1 0.9
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów -4.20 -2.9 -2.3 -2.6 -0.9 1
Wydatki Konsumpcyjne 28005.00 27628 27841 28098 28313 28681
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Kredyt Konsumencki 16355.00 15846 16128 16362 16576 16792
Cena Benzyny 1.68 1.85 1.89 1.94 1.98 1.98


Finlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.