Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 1.07 1.05 1.05 1.04 1.03 1.02
Indeks Giełdowy 4935.95 4593 4440 4292 4148 3876
Obligacje Rządowe 10-letnie 1.40 1.53 1.69 1.86 2.04 2.47

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 -0.7 -0.1 0.6 0.6 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.30 1.7 0.5 0.2 0.4 2.5
Stopa Bezrobocia 6.90 7.8 7 7.2 7.2 7.2
Inflacja 5.70 4.4 4 3.8 3.4 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 -0.1 -0.1 0.1 0.1 0.1
Stopa Procentowa 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Bilans Handlowy -1200.00 -330 -330 -330 -330 -330
Saldo Obrotów Bieżących -1222.00 80 80 70 70 70
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.30 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2
Dług Publiczny do PKB 65.80 67 67 68 68 68
Budżet Państwa do PKB -2.60 -2.3 -2.3 -2.3 -1.8 -1.8
Koniunktura w Przemyśle 15.30 18.8 -10 -8 -8 -8
Optymizm Konsumentów -11.60 0.5 -1 -2.2 -2.2 -1.8
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 56.95 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 -0.7 -0.1 0.6 0.6 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.30 1.7 0.5 0.2 0.4 2.5
PKB 269.75 255 255 266 266 266
Pkb W Cenach Stałych 58707.00 58590 58570 58824 58942 60295
Produkt Narodowy Brutto 58485.00 60629 60741 58602 58719 60067
Środki Trwałe Brutto 13507.00 13327 12905 13534 13561 13872
PKB Per Capita 44773.20 47500 47500 48300 48300 48300
PKB Per Capita PPP 47260.80 47800 47800 48300 48300 48300
Całoroczny Wzrost Gospodarczy -2.80 2.9 2.9 2.9 2.7 2.7
Rolnictwo w PKB 1350.00 1388 1384 1353 1355 1387
Budownictwo w PKB 3124.00 2963 3002 3130 3136 3209
Przemysł w PKB 8920.00 8955 8935 8938 8956 9161
Administracja Publiczna w PKB 9244.00 9571 9425 9262 9281 9494
Usługi w PKB 35660.00 35752 35557 35731 35803 36625
Transport w PKB 1939.00 1794 1885 1943 1947 1991
Media w PKB 1590.00 1507 1536 1593 1596 1633

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 6.90 7.8 7 7.2 7.2 7.2
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.90 17.8 17 17.2 17.2 17.2
Przeciętne Wynagrodzenia 3692.00 3711 3727 3769 3784 3822
Wynagrodzenia w Przemyśle 108.10 109 110 110 111 115
Populacja 5.53 5.56 5.56 5.56 5.56 5.58
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 64 64 64.25 64.25 64.25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 64 64 64.25 64.25 64.25
Wzrost Wynagrodzeń 5.20 2.5 2.5 3 3 3

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 5.70 4.4 4 3.8 3.4 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 -0.1 -0.1 0.1 0.1 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111.30 110 111 112 115 114
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 112.00 108 108 108 108 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.55 104 105 105 106 106
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 138.80 119 124 127 137 129
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 29.20 6.5 3 1 1 1
Inflacja Żywności 5.96 2 2 2 2 1.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 160.89 157 160 161 167 165
Cpi Transport 120.50 120 120 120 120 121

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Stopa Międzybankowa -0.35 -0.35 -0.1 0.15 0.15 0.4
Prywatny dług do PKB 232.70 230 230 225 225 225

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -1200.00 -330 -330 -330 -330 -330
Saldo Obrotów Bieżących -1222.00 80 80 70 70 70
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.30 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2
Import 8200.00 5610 5610 5610 5610 5610
Eksport 7000.00 5280 5280 5280 5280 5280
Przyjazdy Turystów 104190.00 260000 260000 300000 300000 300000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 65.80 67 67 68 68 68
Budżet Państwa do PKB -2.60 -2.3 -2.3 -2.3 -1.8 -1.8
Bilans Budżetu 385.30 -235 -235 -235 -235 -235
Wydatki Rządowe 14806.00 14373 13384 14836 14865 15207
Wydatków Rządowych W Pkb 56.70 55 55 52 52 52

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 56.95 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 31.55 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.66 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.89 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 15.30 18.8 -10 -8 -8 -8
Produkcja Przemysłowa 2.60 2.3 2.3 2.5 2.5 1.9

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów -11.60 0.5 -1 -2.2 -2.2 -1.8
Wydatki Konsumpcyjne 30549.00 30133 30279 30610 30671 31375
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 4.41 4.41 4.66 4.91 4.91 5.16
Cena Benzyny 2.31 2.39 2.47 2.56 2.65 2.65
Kredyt Konsumencki 16746.00 16879 16645 16828 16813 17248


Finlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.