Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 1.21 1.21 1.2 1.2 1.19 1.19
Indeks Giełdowy 5156.01 4982 4865 4749 4636 4411
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.11 0.12 0.13 0.14 0.16 0.19

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.7 1.5 1.1 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.40 4.8 2.6 3 3.1 2.2
Stopa Bezrobocia 8.10 9.6 9.3 9 8.7 7.8
Inflacja 2.10 1.7 1.3 1.2 1.2 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.2 0.1 0.2 -0.1 0.1
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -305.00 -330 -330 -380 -380 -380
Saldo Obrotów Bieżących -748.00 -1000 -200 80 80 70
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.30 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3
Dług Publiczny do PKB 69.20 67 67 67 67 68
Budżet Państwa do PKB -5.40 -4.3 -4.3 -4.3 -3 -3
Koniunktura w Przemyśle 9.80 -12.5 -11 -10 -10 -8
Optymizm Konsumentów 3.80 4 -5 -3 -3 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 56.95 51.6 56.95 51.6 51.6 51.6

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.7 1.5 1.1 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.40 4.8 2.6 3 3.1 2.2
PKB 268.76 255 255 255 255 266
Pkb W Cenach Stałych 56295.00 50568 51455 57984 58040 59259
Produkt Narodowy Brutto 56990.00 51958 52468 58700 58757 59991
Środki Trwałe Brutto 12495.00 12448 11946 12870 12882 13153
Pkb Per Capita 49241.10 47500 47500 47500 47500 48300
Pkb Per Capita Ppp 48621.10 47800 47800 47800 47800 48300
Rolnictwo w PKB 1299.00 1342 1331 1338 1339 1367
Budownictwo w PKB 3061.00 2797 2692 3153 3156 3222
Przemysł w PKB 8580.00 8191 8229 8837 8846 9032
Administracja Publiczna w PKB 9075.00 8265 7980 9347 9356 9553
Usługi w PKB 34039.00 30274 30617 35060 35094 35831
Transport w PKB 1951.00 1814 1862 2010 2011 2054
Media w PKB 1422.00 1490 1423 1465 1466 1497

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 8.10 9.6 9.3 9 8.7 7.8
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20.00 21.5 21.2 20.9 20.6 20.6
Przeciętne Wynagrodzenia 3620.00 3460 3605 3626 3630 3695
Wynagrodzenia w Przemyśle 105.60 106 106 106 106 109
Populacja 5.53 5.54 5.54 5.54 5.56 5.56
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 64 64 64 64 64.25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 64 64 64 64 64.25
Wzrost Wynagrodzeń 0.20 2.3 2.3 2.5 2.5 3

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 2.10 1.7 1.3 1.2 1.2 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 0.2 0.1 0.2 -0.1 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.30 105 105 105 106 106
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 105.80 106 106 108 108 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.82 103 103 104 104 104
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 107.00 107 108 108 108 109
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.70 6.5 7.1 5.3 2.1 1.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 149.35 150 149 150 151 151
Cpi Transport 107.10 103 103 104 108 106
Inflacja Żywności 0.80 -0.6 0.2 1.6 2 1.6

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54
Prywatna długu do PKB 226.20 230 230 230 230 225

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -305.00 -330 -330 -380 -380 -380
Saldo Obrotów Bieżących -748.00 -1000 -200 80 80 70
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.30 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3
Import 6000.00 5610 5610 5610 5610 5610
Eksport 5700.00 5280 5280 5280 5280 5280
Przyjazdy Turystów 18151.00 220000 240000 260000 260000 300000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 69.20 67 67 67 67 68
Budżet Państwa do PKB -5.40 -4.3 -4.3 -4.3 -3 -3
Bilans Budżetu -1418.00 -235 -235 -235 -235 -235
Wydatki Rządowe 14734.00 12507 11570 15176 15191 15510
Wydatków Rządowych W Pkb 53.30 55 55 55 55 52

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 56.95 51.6 56.95 51.6 51.6 51.6
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 32.52 32.53 32.52 32.53 32.53 32.53
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.76 23.2 20.17 23.2 23.2 23.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.76 9.33 11.76 9.33 9.33 9.33

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 9.80 -12.5 -11 -10 -10 -8
Produkcja Przemysłowa -2.30 8 6.5 3.3 2.1 2.5
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.60 3 2 0.9 0.9 2

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 3.80 4 -5 -3 -3 0.5
Wydatki Konsumpcyjne 29014.00 26402 27178 29884 29913 30542
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.06 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33
Kredyt Konsumencki 16491.00 17359 17050 17174 17002 17552
Cena Benzyny 1.87 1.75 1.66 1.43 1.5 1.42


Finlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.