Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Waluta 1.16 1.16 1.15 1.15 1.15 1.14
Indeks Giełdowy 5510.14 5377 5247 5121 4997 4759
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.04 0.06 0.07 0.08 0.08 0.1

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.10 1.1 0.5 0.6 0.6 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.50 3 2.1 3.2 2.6 2.2
Stopa Bezrobocia 7.00 7.3 8.4 7.8 7 7.2
Inflacja 2.50 1.5 1.2 1 1 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.2 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -590.00 -330 -330 -330 -330 -330
Saldo Obrotów Bieżących 390.00 80 80 80 80 70
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.30 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
Dług Publiczny do PKB 69.20 67 67 67 67 68
Budżet Państwa do PKB -5.40 -4.3 -3 -3 -3 -3
Koniunktura w Przemyśle 22.30 -10 -10 -10 -10 -8
Optymizm Konsumentów 6.00 3.7 1.5 0.5 -1 -2.2
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 56.95 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.10 1.1 0.5 0.6 0.6 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.50 3 2.1 3.2 2.6 2.2
PKB 271.23 255 255 255 255 266
Pkb W Cenach Stałych 57611.00 53662 58065 57616 59455 59343
Produkt Narodowy Brutto 59616.00 54418 59075 58830 61524 60374
Środki Trwałe Brutto 13104.00 12127 13345 13212 13523 13638
Pkb Per Capita 47863.80 47500 47500 47500 47500 48300
Pkb Per Capita Ppp 47260.80 47800 47800 47800 47800 48300
Rolnictwo w PKB 1365.00 1486 1352 1356 1409 1382
Budownictwo w PKB 2913.00 3023 3007 2959 3006 3073
Przemysł w PKB 8805.00 8494 8953 8834 9087 9150
Administracja Publiczna w PKB 9411.00 8368 9517 9453 9712 9727
Usługi w PKB 35154.00 31232 35046 34885 36279 35817
Transport w PKB 1764.00 2261 1812 1762 1820 1852
Media w PKB 1482.00 1579 1508 1547 1529 1541

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Bezrobocia 7.00 7.3 8.4 7.8 7 7.2
Stopa Bezrobocia Młodzieży 10.10 18.9 10.9 12 11.4 11.6
Przeciętne Wynagrodzenia 3632.00 3688 3709 3723 3723 3821
Wynagrodzenia w Przemyśle 107.60 108 109 110 110 111
Populacja 5.53 5.54 5.56 5.56 5.56 5.56
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 64 64 64 64 64.25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 64 64 64 64 64.25
Wzrost Wynagrodzeń 0.20 2.5 2.5 2.5 2.5 3

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflacja 2.50 1.5 1.2 1 1 1.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.2 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.30 105 106 106 107 107
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 106.30 108 108 108 108 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.51 104 104 105 105 104
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119.90 120 120 119 116 119
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 19.10 17.3 12.1 6.5 -3 -1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 154.01 150 151 152 156 152
Cpi Transport 108.60 109 109 109 108 109
Inflacja Żywności 0.60 1.6 2 2 2 1.6

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55
Prywatna długu do PKB 232.70 230 230 230 230 225

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bilans Handlowy -590.00 -330 -330 -330 -330 -330
Saldo Obrotów Bieżących 390.00 80 80 80 80 70
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.30 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
Import 5700.00 5610 5610 5610 5610 5610
Eksport 5100.00 5280 5280 5280 5280 5280
Przyjazdy Turystów 32249.00 260000 260000 260000 260000 300000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Dług Publiczny do PKB 69.20 67 67 67 67 68
Budżet Państwa do PKB -5.40 -4.3 -3 -3 -3 -3
Bilans Budżetu -599.70 -235 -235 -235 -235 -235
Wydatki Rządowe 14133.00 12918 15256 13779 14585 15592
Wydatków Rządowych W Pkb 56.70 55 55 55 55 52

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 56.95 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 31.55 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.66 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.89 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Koniunktura w Przemyśle 22.30 -10 -10 -10 -10 -8
Produkcja Przemysłowa 4.40 3.3 2.1 2.3 2.3 2.5
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 4.63 0.9 0.9 0.9 0.9 2

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Optymizm Konsumentów 6.00 3.7 1.5 0.5 -1 -2.2
Wydatki Konsumpcyjne 29629.00 29248 30015 29686 30577 30676
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37
Kredyt Konsumencki 16620.00 17174 16837 17128 17052 17552
Cena Benzyny 1.94 1.84 1.75 1.66 1.58 1.5


Finlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.