Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.12 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
Indeks Giełdowy 4066.93 3986 3932 3879 3826 3724
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.30 0.03 0.06 0.1 0.14 0.17
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.5 1.2 1.3 1.2 1.1
Stopa Bezrobocia 6.10 6 6.9 6 6.1 5.9
Inflacja 0.90 1.1 1.6 1.3 1.5 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.1 0.3 0.1 0.1 -0.1
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -240.00 -320 -270 -170 -170 -330
Saldo Obrotów Bieżących 184.00 120 120 120 120 450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
Dług Publiczny do PKB 58.90 58 57.5 57.5 57.5 57.5
Budżet Państwa do PKB -0.70 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Koniunktura w Przemyśle -6.60 -0.7 1 1.3 1.7 2
Optymizm Konsumentów -4.20 -5.7 -2.9 -2.3 -2.6 -0.9
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 1.5 1.2 1.3 1.2 1.1
PKB 275.68 291 302 302 302 302
Pkb W Cenach Stałych 51037.00 51287 51408 51700 51649 51851
Produkt Narodowy Brutto 51291.00 52263 52098 51958 51906 52838
Środki Trwałe Brutto 11563.00 11765 11640 11713 11702 11894
Pkb Per Capita 48579.90 49200 51500 51500 51500 51500
Pkb Per Capita Ppp 41898.62 42000 42500 42500 42500 42500
Rolnictwo w PKB 1308.00 1353 1358 1325 1324 1368
Budownictwo w PKB 2809.00 2832 2827 2846 2843 2863
Przemysł w PKB 8123.00 7990 8204 8229 8220 8078
Administracja Publiczna w PKB 7955.00 8043 8062 8058 8050 8131
Usługi w PKB 29949.00 30009 30108 30338 30308 30340
Transport w PKB 2195.00 2191 2200 2224 2221 2215
Media w PKB 1470.00 1442 1462 1489 1488 1458
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 6.10 6 6.9 6 6.1 5.9
Przeciętne Wynagrodzenia 3534.00 3440 3580 3604 3629 3460
Wynagrodzenia w Przemyśle 104.00 105 106 107 107 108
Populacja 5.51 5.52 5.53 5.53 5.53 5.53
Wiek Emerytalny Kobiet 63.00 63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00 63 63 63 63 63
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1980.00 1827 2041 2039 2033 1868
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4250.00 4000 4382 4378 4365 4074
Koszty Utrzymania Rodziny 1700.00 1740 1753 1751 1746 1798
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 0.90 1.1 1.6 1.3 1.5 1.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.1 0.3 0.1 0.1 -0.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.50 104 104 105 105 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.84 103 102 102 103 103
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 2034.00 2048 2055 2051 2062 2083
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.00 0.3 0.5 1.2 1.4 1.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 147.83 148 149 149 149 150
Cpi Transport 103.60 105 104 104 106 107
Inflacja Żywności 0.30 2.4 2.4 2.4 2.4 1.5
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.41 -0.31 -0.06 -0.4 -0.4 -0.06
Prywatna długu do PKB 211.26 209 205 205 205 205
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -240.00 -320 -270 -170 -170 -330
Saldo Obrotów Bieżących 184.00 120 120 120 120 450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
Import 5260.00 5420 5920 5850 5850 5610
Eksport 5020.00 5100 5650 5680 5680 5280
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 58.90 58 57.5 57.5 57.5 57.5
Budżet Państwa do PKB -0.70 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Wydatki Rządowe 11964.00 12487 11822 12120 12108 12624
Wydatków Rządowych W Pkb 53.10 52.9 52.5 52.5 52.5 52.5
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 29.96 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.17 23.2 23.2 23.2 20.17 23.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.79 9.33 9.33 9.33 9.79 9.33
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle -6.60 -0.7 1 1.3 1.7 2
Produkcja Przemysłowa 4.40 3.4 3.4 3.4 3.4 1.8
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.55 1.6 1.2 1 0.9 1
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów -4.20 -5.7 -2.9 -2.3 -2.6 -0.9
Wydatki Konsumpcyjne 27730.00 28177 27812 28090 28063 28487
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5
Cena Benzyny 1.68 1.55 1.51 1.46 1.41 1.51


Finlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.