Finlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.


Przegląd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30 0.5 0.6 0.4 0.4 0.6
Stopa Bezrobocia 6.30 7.4 6.7 7.1 7.2 7.1
Inflacja 1.50 1.6 1.6 1.7 1.7 2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Bilans Handlowy -160.00 142 -200 -240 -215 325
Dług Publiczny do PKB 61.40 59.5 57.6 57.6 57.6 54.2
Notowania Rynkowe Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Waluta 1.14
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
Indeks Giełdowy 3867.13
4269 4225 4181 4137 3968
Obligacje Rządowe 10-letnie 0.67
0.7 0.74 0.79 0.84 1.06
PKB Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.30
0.5 0.6 0.4 0.4 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20
2.5 2.3 2.2 2.1 1.4
PKB 251.88
241 262 262 262 270
Pkb W Cenach Stałych 50344.00
50839 51328 51452 51401 52324
Produkt Narodowy Brutto 51575.00
52120 52605 52710 52658 53643
Środki Trwałe Brutto 11392.00
11495 12018 11643 11631 11831
Pkb Per Capita 47057.62
49000 51200 51200 51200 52500
Pkb Per Capita Ppp 40585.72
40583 39630 39630 39630 41482
Rolnictwo w PKB 1367.00
1299 1363 1397 1396 1337
Budownictwo w PKB 2799.00
2798 2908 2861 2858 2880
Przemysł w PKB 7849.00
7607 7958 8022 8014 7829
Administracja Publiczna w PKB 8133.00
8292 8137 8312 8304 8534
Usługi w PKB 29552.00
30466 30481 30202 30173 31356
Transport w PKB 2281.00
2323 2348 2331 2329 2390
Media w PKB 1569.00
1394 1484 1604 1602 1435
praca Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Bezrobocia 6.30
7.4 6.7 7.1 7.2 7.1
Pracujący 2535.00
2525 2542 2543 2539 2540
Bezrobotni Zarejestrowani 171.00
187 192 191 191 191
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.60
65.7 66.05 66.09 66.02 66.02
Bezrobocie Długoterminowe 1.60
1.54 1.54 1.35 1.35 1.12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.70
9.03 5.39 1.8 -1.73 -20.4
Koszty Pracy 108.88
110 110 110 110 110
Wolne Etaty 49275.00
50792 50660 49877 50100 50159
Przeciętne Wynagrodzenia 3456.00
3420 3422 3515 3526 3460
Wynagrodzenia w Przemyśle 102.00
102 103 104 104 107
Populacja 5.51
5.51 5.54 5.54 5.54 5.56
Wiek Emerytalny Kobiet 63.00
63 63 63 63 63
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.00
63 63 63 63 63
Płace Nisko Wykwalifikowanych 1980.00
1827 1827 1818 1821 1868
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 4250.00
4000 4000 3964 3963 4074
Wydajność 102.80
108 102 103 108 107
Zatrudnienie na Pół Etatu 367.30
376 381 368 346 373
Koszty Utrzymania Rodziny 1700.00
1740 1748 1714 1708 1711
Koszty Utrzymania 1160.00
1196 1163 1146 1130 1134
Zmiana Zatrudnienia 0.60
0.57 0.52 0.49 0.45 0.23
Wskaźnik Zatrudnienia 71.50
71.3 71.77 71.79 71.69 71.72
Zatrudnienie na Pełny Etat 2127.50
2079 2061 2159 2178 2109
Ceny Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflacja 1.50
1.6 1.6 1.7 1.7 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20
0.5 0.4 0.3 0.5 0.3
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103.00
103 104 104 105 107
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.90
103 103 104 104 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.24
102 102 102 2.11 103
Inflacja Bazowa 0.30
0.31 0.32 0.32 0.32 0.32
Deflator Pkb 115.17
116 116 116 116 118
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 2058.00
2113 2056 2096 2107 2220
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.90
7.4 2.8 2.5 2.4 2.4
Wskaźnik Cen Importowych 108.00
108 108 108 108 108
Wskaźnik Cen Eksportowych 111.30
112 112 112 112 112
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 146.02
145 145 146 148 151
Cpi Transport 104.60
104 103 106 106 108
Inflacja Żywności 2.60
1.6 1.5 1.8 2.1 1.5
Pieniądz Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Stopa Procentowa 0.00
0 0 0 0.25 0.75
Stopa Międzybankowa -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.07 0.43
Podaż Pieniądza M0 20236.01
20435 20619 20802 20981 22475
Podaż Pieniądza M1 136696.00
138555 140838 143169 145495 166038
Podaż Pieniądza M2 153456.00
153997 154990 156080 157183 166763
Podaż Pieniądza M3 170645.00
170482 170389 170377 170380 170389
Rezerwy Walutowe 8901.00
8851 8839 8839 8839 8839
Bilans Banków 146340.00
150367 152104 151644 152288 152165
Kredyty dla Sektora prywatnego 84015.00
84078 84130 84145 84150 84153
Prywatna długu do PKB 211.05
207 201 201 201 195
Bilans Banku Centralnego 645.77
528 533 535 536 537
Handel Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bilans Handlowy -160.00
142 -200 -240 -215 325
Eksport 5100.00
4900 5820 5700 5180 5400
Import 5300.00
5150 6020 5940 5409 5780
Saldo Obrotów Bieżących 100.00
-300 -420 -150 50 450
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.70
0.5 0.6 0.6 0.6 0.7
Dług Zagraniczny 423985.00
431316 431848 431183 430721 430320
Terms of Trade 97.00
96.86 96.87 96.87 96.88 96.88
Rachunek kapitałowy 5984.00
168 -426 -490 -494 -493
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 73466.00
79658 79623 79588 79552 79798
Rezerwy Złota 49.10
49.08 49.09 49.09 49.09 49.09
Indeks Terroryzmu 2.34
2.34 2.34 2.34 2.34 2.34
Bronie Sprzedaży 58.00
82.21 76.11 70 63.9 56.93
Rząd Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Dług Publiczny do PKB 61.40
59.5 57.6 57.6 57.6 54.2
Budżet Państwa do PKB -0.60
0.2 0.6 0.6 0.6 1
Bilans Budżetu 10.20
-190 -175 -199 -204 -206
Wydatki Rządowe 11907.00
12711 11666 12169 12157 13082
Wydatków Rządowych W Pkb 53.70
53.4 52.9 52.9 53.7 52.5
Dochody Budżetu Państwa 3920.50
4347 4329 4308 4300 4297
Dług Publiczny 104282.00
104560 104665 104628 104641 104638
Wydatki Budżetu Państwa 4254.23
4522 4503 4507 4504 4502
Wydatki Wojskowe 3516.19
3558 3550 3542 3534 3504
Wnioski o Azyl 235.00
645 656 660 661 661
Biznes Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Koniunktura w przemyśle 8.30
14 16 15 14 11
Produkcja Przemysłowa 2.50
2.1 3.5 3.3 3.6 1.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.50
0.23 0.16 0.15 0.15 0.15
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.60
4.86 4.56 4.57 4.58 4.58
Stopa Utylizacji Surowców 84.10
84.03 84.91 83.8 84.78 84.38
Nowe Zamówienia 107.20
108 109 109 110 110
Zmiany Zapasów -29.00
260 625 64.68 398 262
Bankructwa 591.00
631 732 679 651 751
Rejestracje nowych samochodów 7935.00
8534 8634 8475 8467 8477
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.24
2.2 2.4 3.14 3.13 2.1
Szybkość Internetu 20451.91
22336 22753 22413 22250 20318
Adresy IP 2332434.00
2323625 2331187 2327346 2331991 2331718
Produkcja Stali 331.30
339 339 338 338 338
Produkcja w Górnictwie 3.90
-2.5 10.6 9.11 8.46 8.8
Index Konkurencyjności 80.26
80.76 80.76 80.76 80.76 83.26
Ranking Konkurencyjności 11.00
11 11 11 11 11
Łatwość Prowadzenia Biznesu 17.00
15 16 17 18 17
Produkcja Energii Elektrycznej 4934.00
6775 6785 5415 5238 5921
Indeks Percepcji Korupcji 85.00
85 85 85 85 85
Ranking Korupcji 3.00
3 3 3 3 3
Konsument Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Optymizm Konsumentów 16.80
21 18 17 16 11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.80
0.6 0.21 0.21 0.21 1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.70
2.68 2.89 2.97 2.98 2.97
Wydatki Konsumpcyjne 27549.00
28084 28123 28155 28128 28904
Oszczędności Gospodarstw Domowych -0.20
-0.43 -0.58 -0.47 -0.48 -0.48
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 0.25
0.25 0.25 0.25 0.5 1
Kredyt Konsumencki 15764.00
15870 15936 15980 16008 16058
Cena Benzyny 1.78
1.75 1.72 1.69 1.66 1.54
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 66.70
66.43 66.19 66.13 65.98 65.39
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 116.36
117 117 117 117 117
Budownictwo Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Produkcja Budowlana 3.50
3.4 3.41 3.41 3.41 3.41
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103.42
104 104 105 105 106
Pozwolenia Na Budowę 752.00
3805 3628 3508 3575 3579
Rozpoczęte Budowy Domów 2871.00
3746 3625 3466 3554 3539
Odsetek Mieszkań Własnościowych 71.40
71.13 71.08 71.03 70.98 70.65
Podatki Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00
20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 51.60
51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
Podatek od Towarów i Usług 24.00
24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 32.53
32.53 32.53 32.53 32.53 32.53
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 23.20
23.2 23.2 23.2 23.2 23.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.33
9.33 9.33 9.33 9.33 9.33
Klimat Rzeczywisty Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Osad 53.81
43.47 27.96 46.52 46.52 44.46
Temperatura -3.79
-3.78 -9.56 5.9 3.62 1.29FINLANDIA - PROGNOZY - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE