Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 1.21 1.2 1.2 1.19 1.19 1.18
Indeks Giełdowy 4714.80 4643 4533 4426 4321 4111
Obligacje Rządowe 10-letnie -0.40 0.04 0.08 0.13 0.19 0.29

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.30 1.2 1.2 1.2 1.2 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.70 -3.2 5.8 2.9 2.2 3.2
Stopa Bezrobocia 6.90 8.8 9.6 9.3 9 7.2
Inflacja 0.20 0.5 1 1.2 1.4 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 -0.1 -0.1 -0.1 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -180.00 -330 -330 -330 -380 -380
Saldo Obrotów Bieżących -90.00 -450 -1000 -200 80 70
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.80 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.4
Dług Publiczny do PKB 59.40 67 67 67 67 68
Budżet Państwa do PKB -1.10 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3
Koniunktura w Przemyśle -7.20 -13 -12.5 -11 -10 -8
Optymizm Konsumentów -4.60 -5 -4.5 -5 -3 0.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 56.95 51.6 56.95 56.95 51.6 51.6

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.30 1.2 1.2 1.2 1.2 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.70 -3.2 5.8 2.9 2.2 3.2
PKB 268.76 255 255 255 255 266
Pkb W Cenach Stałych 50151.00 48903 49142 51051 53662 49979
Produkt Narodowy Brutto 51138.00 49521 49442 52454 54418 50610
Środki Trwałe Brutto 11643.00 11287 11386 12567 12127 11535
Pkb Per Capita 49241.10 47500 47500 47500 47500 48300
Pkb Per Capita Ppp 48621.10 47800 47800 47800 47800 48300
Rolnictwo w PKB 1297.00 1170 1129 1355 1486 1196
Budownictwo w PKB 2624.00 2570 2602 2824 3023 2626
Przemysł w PKB 8020.00 7609 7687 8269 8494 7777
Administracja Publiczna w PKB 7778.00 7768 7755 8343 8368 7939
Usługi w PKB 29841.00 29312 29427 30562 31232 29957
Transport w PKB 1815.00 2104 2064 1831 2261 2150
Media w PKB 1387.00 1385 1392 1504 1579 1415

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 6.90 8.8 9.6 9.3 9 7.2
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.30 14.7 16.2 17 18.9 16.4
Przeciętne Wynagrodzenia 3605.00 3460 3605 3626 3630 3695
Wynagrodzenia w Przemyśle 105.10 106 106 106 106 109
Populacja 5.53 5.54 5.54 5.54 5.54 5.55
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 64 64 64 64 64.25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 64 64 64 64 64.25
Wzrost Wynagrodzeń -4.40 2.2 2.3 2.3 2.5 3

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 0.20 0.5 1 1.2 1.4 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 -0.1 -0.1 -0.1 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.90 104 104 105 105 107
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104.30 106 106 106 108 108
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.50 103 103 104 104 104
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101.20 1941 1895 1951 2193 1976
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.60 -1.8 0.7 1.5 1.8 0.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 147.76 147 149 149 149 152
Cpi Transport 103.10 102 102 103 102 104
Inflacja Żywności 0.20 1.2 1 1.1 1.6 1.6

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Stopa Międzybankowa -0.55 -0.54 -0.54 -0.54 0.44 -0.54
Prywatna długu do PKB 222.10 230 230 230 230 225

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -180.00 -330 -330 -330 -380 -380
Saldo Obrotów Bieżących -90.00 -450 -1000 -200 80 70
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.80 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.4
Import 5125.00 5610 5610 5610 5610 5610
Eksport 4945.00 5280 5280 5280 5280 5280
Przyjazdy Turystów 65969.00 75000 220000 240000 260000 300000

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 59.40 67 67 67 67 68
Budżet Państwa do PKB -1.10 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3
Bilans Budżetu -1448.50 -235 -235 -235 -235 -235
Wydatki Rządowe 11277.00 11781 11204 12626 12918 12040
Wydatków Rządowych W Pkb 53.30 55 55 55 55 52

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 56.95 51.6 56.95 56.95 51.6 51.6
Podatek od Towarów i Usług 24.00 24 24 24 24 24
Składki Ubezpieczeniowe 32.52 32.53 32.52 32.52 32.53 32.53
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.76 23.2 20.17 20.17 23.2 23.2
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 11.76 9.33 11.76 11.76 9.33 9.33

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle -7.20 -13 -12.5 -11 -10 -8
Produkcja Przemysłowa -0.90 2.5 6.5 6.5 8 2.5
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.40 -1 3 2 0.9 2

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów -4.60 -5 -4.5 -5 -3 0.5
Wydatki Konsumpcyjne 26489.00 26387 26583 26654 29248 26967
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.19 4.15 4.15 4.15 1 4.15
Kredyt Konsumencki 16645.00 15711 16073 17525 16677 16056
Cena Benzyny 1.76 1.51 1.35 1.29 1.43 1.43


Finlandia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.