Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.12 2019-06
Indeks Giełdowy 1254 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.5 2019-03
Stopa Bezrobocia 4.7 2019-03
Inflacja 3.1 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-05
Stopa Procentowa 0 2019-06
Bilans Handlowy -156 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 70.1 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 8.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2018-12
Koniunktura w przemyśle 102 2019-05
Optymizm Konsumentów 1.2 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2019-04
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.5 2019-03
PKB 25.92 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 4827 2019-03
Środki Trwałe Brutto 1251 2019-03
Pkb Per Capita 18977 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 29481 2017-12
Rolnictwo w PKB 94.04 2019-03
Budownictwo w PKB 271 2019-03
Przemysł w PKB 752 2019-03
Górnictwo w PKB 82.5 2019-03
Usługi w PKB 50.5 2019-03
Transport w PKB 384 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.7 2019-03
Pracujący 662 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 30.24 2019-05
Bezrobocie Długoterminowe 0.8 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 7.6 2019-03
Koszty Pracy 142 2019-03
Wolne Etaty 6.01 2019-05
Przeciętne Wynagrodzenia 1309 2019-03
Płaca Minimalna 540 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 7.5 2018-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 1277 2019-03
Populacja 1.32 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.5 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.5 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -0.4 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 68.2 2018-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 565 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72.3 2018-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 75.2 2018-12
Wydajność 113 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.1 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 214 2019-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2019-05
Inflacja Bazowa 2.5 2019-05
Deflator Pkb 131 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114 2019-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.6 2019-04
Wskaźnik Cen Importowych 339 2019-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 147 2019-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 340 2019-05
Cpi Transport 194 2019-05
Inflacja Żywności 3.3 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-06
Podaż Pieniądza M1 13802 2019-04
Podaż Pieniądza M2 16695 2019-04
Bilans Banków 27722 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 7459 2019-04
Bilans Banku Centralnego 8074854 2018-09
Podaż Pieniądza M3 16700 2019-04
Prywatna długu do PKB 182 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -156 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 70.1 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.7 2018-12
Eksport 1244 2019-04
Import 1400 2019-04
Dług Zagraniczny 20520 2019-03
Rachunek kapitałowy 115 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 349 2018-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 76.7 2018-09
Rezerwy Złota 0.25 2018-12
Indeks Terroryzmu 0.23 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 8.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2018-12
Bilans Budżetu 50.37 2019-03
Wydatki Rządowe 853 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 39.5 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 883 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 833 2019-03
Wnioski o Azyl 5 2019-03
Rating Kredytowy 81.25
Wydatki Wojskowe 571 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.4 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 33.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.6 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 102 2019-05
Produkcja Przemysłowa -0.4 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.4 2019-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.5 2019-04
Stopa Utylizacji Surowców 73.5 2019-06
Zmiany Zapasów 236 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 2951 2019-05
Szybkość Internetu 11556 2017-03
Adresy IP 539972 2017-03
Produkcja Cementu 33.4 2019-04
Index Konkurencyjności 70.75 2018-12
Ranking Konkurencyjności 32 2018-12
Zyski Korporacji 870726 2018-09
Indeks Percepcji Korupcji 73 2018-12
Ranking Korupcji 18 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 16 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 796 2019-03
Produkcja w Górnictwie -16.1 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 1.2 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.4 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.2 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 2557 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.58 2017-12
Kredyt Konsumencki 8937 2019-04
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.4 2019-04
Cena Benzyny 1.61 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 69.5 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 120 2018-12
Pozwolenia Na Budowę 1585 2019-03
Produkcja Budowlana 18 2018-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 81.8 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Estonia - Wskaźniki ekonomiczne.