Ostatni Poprzedni
Waluta 1.06 1.05
Indeks Giełdowy 1741 1736 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 1.3 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.3 8.6 Procent
Stopa Bezrobocia 5.5 5.2 Procent
Inflacja 20 18.8 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.9 3.6 Procent
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Bilans Handlowy -542 -191 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących 116 504 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.6 2 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 18.1 19 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -2.4 -5.6 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 96.6 100 Punkty
Optymizm Konsumentów -28.4 -19.1 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.6 25.3 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 20 20 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 20 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 1.3 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.3 8.6 Procent
PKB 30.65 31.05 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 6088 6993 W Mln Eur
Środki Trwałe Brutto 1332 1884 W Mln Eur
PKB Per Capita 19736 20400 USD
PKB Per Capita PPP 35638 36830 USD
Rolnictwo w PKB 48.2 126 W Mln Eur
Budownictwo w PKB 274 435 W Mln Eur
Przemysł w PKB 868 879 W Mln Eur
Górnictwo w PKB 53.9 63.1 W Mln Eur
Usługi w PKB 69.6 77.4 W Mln Eur
Transport w PKB 563 622 W Mln Eur
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 5.5 5.2 Procent
Pracujący 675 660 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 45.8 46.93 Tysiąc
Bezrobocie Długoterminowe 1.3 1.5 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.7 18.4 Procent
Koszty Pracy 122 123 Punkty
Wolne Etaty 8.55 9.51 Tysiąc
Przeciętne Wynagrodzenia 1593 1625 Eur / Miesiąc
Płaca Minimalna 654 584 Eur / Miesiąc
Wzrost Wynagrodzeń 7.8 7.3 Procent
Wynagrodzenia w Przemyśle 1552 1491 Eur / Miesiąc
Populacja 1.33 1.32 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 63.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 63.5
Zmiana Zatrudnienia 2.4 0.3 Procent
Wskaźnik Zatrudnienia 69 67.6 Procent
Zatrudnienie na Pełny Etat 555 548 Tysiąc
Uczestnictwo w Rynku Pracy 73.1 71.3 Procent
Zatrudnienie na Pół Etatu 80.4 77.7 Tysiąc
Wydajność 120 124 Punkty
Ostatni Poprzedni
Inflacja 20 18.8 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.9 3.6 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 262 257 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 135 132 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 119 116 Punkty
Inflacja Bazowa 9 10.2 Procent
Deflator Pkb 131 124 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 158 153 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 33.7 31.8 Procent
Wskaźnik Cen Importowych 440 426 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 194 190 Punkty
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m 1.8 4.1 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 20.1 19 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 3.1 2.8 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 557 539 Punkty
Cpi Transport 247 241 Punkty
Inflacja Żywności 17 14.6 Procent
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 150 150 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 1993415 1993244 dawki
Zakażenia Koronawirusem 579316 597316 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 2588 2586 Osoby
Łóżka szpitalne 4.53 4.53 na 1000 osób
Szpitale 22.61 22.69 na jeden milion osób
Łóżka OIOM 3.32 3.32 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Podaż Pieniądza M1 22511 22103 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M2 25556 25082 W Mln Eur
Bilans Banków 37916 37957 W Mln Eur
Kredyty dla Sektora prywatnego 8549 8432 W Mln Eur
Bilans Banku Centralnego 16052720 15502625 Eur-Tysiąc
Podaż Pieniądza M3 25779 25294 W Mln Eur
Prywatny dług do PKB 163 169 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -542 -191 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących 116 504 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.6 2 Procent Pkb
Eksport 1598 1979 W Mln Eur
Import 2140 2170 W Mln Eur
Dług Zagraniczny 27908 26351 W Mln Eur
Rachunek kapitałowy -34.8 5305 W Mln Eur
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -1139 37 W Mln Eur
Transfery Pieniężne od Emigrantów 184 99.1 W Mln Eur
Rezerwy Złota 0.25 0.25 Ton
Import gazu ziemnego 2775 1667 Teradżul
Natural Gas Imports from Russia 0 0 Teradżul
Indeks Terroryzmu 0.06 0.12
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 18.1 19 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -2.4 -5.6 Procent Pkb
Bilans Budżetu -31.5 -34 W Mln Eur
Wydatki Rządowe 1085 1371 W Mln Eur
Wydatków Rządowych W Pkb 45.1 38.9 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 3707 3066 W Mln Eur
Wydatki Budżetu Państwa 3100 3196 W Mln Eur
Wnioski o Azyl 10 5 Osoby
Rating Kredytowy 83
Wydatki Wojskowe 687 637 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 20 20 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 20 Procent
Podatek od Towarów i Usług 20 20 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 37.4 37.4 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 33.8 33.8 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.6 3.6 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 96.6 100 Punkty
Produkcja Przemysłowa 3.8 7.9 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.8 5.1 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.7 3 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 70 72.4 Procent
Zmiany Zapasów 481 -124 W Mln Eur
Rejestracje nowych samochodów 2188 1789
Szybkość Internetu 11556 11438 KBps
Adresy IP 539972 523132 IP
Produkcja Cementu 16.2 16.5 Tysiące Ton
Index Konkurencyjności 70.91 70.75 Punkty
Ranking Konkurencyjności 31 32
Zyski Korporacji 1078321 947709 Eur-Tysiąc
Indeks Percepcji Korupcji 74 75 Punkty
Ranking Korupcji 13 17
Łatwość Prowadzenia Biznesu 18 16
Produkcja Energii Elektrycznej 521 723 Gigawatogodzina
Produkcja w Górnictwie -39.1 -32.6 Procent
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów -28.4 -19.1 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.6 25.3 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12.3 18.3 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 3133 3369 W Mln Eur
Oszczędności Gospodarstw Domowych 16.39 12.7 Procent
Kredyt Konsumencki 10682 10600 W Mln Eur
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 3.35 3.24 Procent
Cena Benzyny 1.99 1.93 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 70.26 66.3 Procent
Ostatni Poprzedni
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 164 154 Punkty
Pozwolenia Na Budowę 1851 2064
Produkcja Budowlana 16.2 17.7 Procent
Odsetek Mieszkań Własnościowych 81.4 81.7 Procent
Stosunek ceny do czynszu 119 116


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Estonia - Wskaźniki ekonomiczne.