Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.08 2020-04
Indeks Giełdowy 998 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.9 2019-12
Stopa Bezrobocia 4.1 2019-12
Inflacja 2 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2020-02
Stopa Procentowa 0 2020-03
Bilans Handlowy -20 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących 45.1 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 8.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 97.1 2020-02
Optymizm Konsumentów 0.8 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.3 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
Przypadki koronawirusa 858 2020-04
Śmierć koronawirusa 11 2020-04
Odzyskany koronawirus 45 2020-04
Łóżka szpitalne 4.69 2017-12
Szpitale 22.77 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.9 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.9 2019-12
PKB 30.9 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 6498 2019-12
Środki Trwałe Brutto 1858 2019-12
Pkb Per Capita 19949 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 30991 2018-12
Rolnictwo w PKB 172 2019-12
Budownictwo w PKB 401 2019-12
Przemysł w PKB 795 2019-12
Górnictwo w PKB 73.92 2019-12
Usługi w PKB 84.77 2019-12
Transport w PKB 530 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.1 2019-12
Pracujący 678 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 36.79 2020-02
Bezrobocie Długoterminowe 0.6 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 8.7 2020-01
Koszty Pracy 117 2019-12
Wolne Etaty 3.58 2020-01
Przeciętne Wynagrodzenia 1472 2019-12
Płaca Minimalna 540 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 8.2 2019-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 1383 2019-12
Populacja 1.33 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.5 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.5 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 1 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 69.2 2019-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 576 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 72.1 2019-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 65.1 2019-09
Wydajność 126 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 214 2020-02
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2020-02
Inflacja Bazowa 2.6 2020-02
Deflator Pkb 114 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110 2020-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.6 2020-02
Wskaźnik Cen Importowych 330 2020-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 140 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 334 2020-02
Cpi Transport 192 2020-02
Inflacja Żywności 4 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-03
Podaż Pieniądza M1 14583 2020-02
Podaż Pieniądza M2 17891 2020-02
Bilans Banków 28829 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 7443 2020-02
Bilans Banku Centralnego 9294155 2019-09
Podaż Pieniądza M3 17907 2020-02
Prywatna długu do PKB 172 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -20 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących 45.1 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.7 2018-12
Eksport 1142 2020-01
Import 1161 2020-01
Dług Zagraniczny 20653 2019-12
Rachunek kapitałowy 324 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 574 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 79.2 2019-09
Rezerwy Złota 0.25 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.12 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 8.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2018-12
Bilans Budżetu 67.58 2019-12
Wydatki Rządowe 1317 2019-12
Wydatków Rządowych W Pkb 39.5 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1344 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 1276 2019-12
Wnioski o Azyl 5 2019-11
Rating Kredytowy 83 2020-03
Wydatki Wojskowe 571 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.4 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 33.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.6 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 97.1 2020-02
Produkcja Przemysłowa -11.2 2020-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.1 2020-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.1 2020-01
Stopa Utylizacji Surowców 75.5 2020-03
Zmiany Zapasów 21.9 2019-12
Rejestracje nowych samochodów 1753 2020-02
Szybkość Internetu 11556 2017-03
Adresy IP 539972 2017-03
Produkcja Cementu 19.2 2020-01
Index Konkurencyjności 70.91 2019-12
Ranking Konkurencyjności 31 2019-12
Zyski Korporacji 756224 2019-09
Indeks Percepcji Korupcji 74 2019-12
Ranking Korupcji 18 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 18 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 557 2019-12
Produkcja w Górnictwie -30.4 2020-01

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 0.8 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.3 2020-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 3185 2019-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.58 2017-12
Kredyt Konsumencki 9392 2020-02
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.04 2020-01
Cena Benzyny 1.39 2020-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 68.41 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 126 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 2096 2019-12
Produkcja Budowlana -3.1 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 82.4 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 858 2020-04
Śmierć koronawirusa 11 2020-04
Odzyskany koronawirus 45 2020-04
Łóżka szpitalne 4.69 2017-12
Szpitale 22.77 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Estonia - Wskaźniki ekonomiczne.