Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2020-07
Indeks Giełdowy 1250 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -3.7 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.7 2020-03
Stopa Bezrobocia 5 2020-03
Inflacja -1 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2020-06
Stopa Procentowa 0 2020-06
Bilans Handlowy -83.6 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 252 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 8.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 71.6 2020-06
Optymizm Konsumentów -19 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 22 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
Przypadki koronawirusa 2011 2020-07
Śmierć koronawirusa 69 2020-07
Odzyskany koronawirus 1894 2020-07
Łóżka szpitalne 4.69 2017-12
Szpitale 22.77 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -3.7 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.7 2020-03
PKB 31.39 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 5726 2020-03
Środki Trwałe Brutto 1320 2020-03
Pkb Per Capita 20742 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 36710 2019-12
Rolnictwo w PKB 124 2020-03
Budownictwo w PKB 368 2020-03
Przemysł w PKB 848 2020-03
Górnictwo w PKB 77.84 2020-03
Usługi w PKB 64.86 2020-03
Transport w PKB 469 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5 2020-03
Pracujący 670 2020-03
Bezrobotni Zarejestrowani 50.38 2020-05
Bezrobocie Długoterminowe 1.1 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.2 2020-04
Koszty Pracy 124 2020-03
Wolne Etaty 4.24 2020-05
Przeciętne Wynagrodzenia 1404 2020-03
Płaca Minimalna 540 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 6.3 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1342 2020-03
Populacja 1.33 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.5 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.5 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -0.4 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 68.1 2020-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 545 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.7 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 86 2020-03
Wydajność 117 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja -1 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 213 2020-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110 2020-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2020-04
Inflacja Bazowa -0.4 2020-05
Deflator Pkb 113 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109 2020-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.9 2020-05
Wskaźnik Cen Importowych 310 2020-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 134 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 331 2020-06
Cpi Transport 178 2020-06
Inflacja Żywności 2.7 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-06
Podaż Pieniądza M1 15615 2020-05
Podaż Pieniądza M2 18994 2020-05
Bilans Banków 28908 2020-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 7447 2020-05
Bilans Banku Centralnego 9248432 2020-03
Podaż Pieniądza M3 19010 2020-05
Prywatna długu do PKB 172 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -83.6 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 252 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 2019-12
Eksport 1003 2020-05
Import 1086 2020-05
Dług Zagraniczny 21214 2020-03
Rachunek kapitałowy 227 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 352 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 83.3 2019-12
Rezerwy Złota 0.25 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.12 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 8.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2019-12
Bilans Budżetu 67.58 2019-12
Wydatki Rządowe 1046 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 39 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 1344 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 1276 2019-12
Wnioski o Azyl 0 2020-05
Rating Kredytowy 83 2020-07
Wydatki Wojskowe 571 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.4 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 33.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.6 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 71.6 2020-06
Produkcja Przemysłowa -17.7 2020-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.2 2020-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach -6.2 2020-03
Stopa Utylizacji Surowców 56.7 2020-06
Zmiany Zapasów 66.79 2020-03
Rejestracje nowych samochodów 1107 2020-05
Szybkość Internetu 11556 2017-03
Adresy IP 539972 2017-03
Produkcja Cementu 24.5 2020-05
Index Konkurencyjności 70.91 2019-12
Ranking Konkurencyjności 31 2019-12
Zyski Korporacji 865773 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 74 2019-12
Ranking Korupcji 18 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 18 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 557 2019-12
Produkcja w Górnictwie -22.7 2020-03

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -19 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 22 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 2968 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.47 2018-12
Kredyt Konsumencki 9452 2020-05
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.83 2020-05
Cena Benzyny 1.35 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 68.41 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 130 2019-12
Pozwolenia Na Budowę 2021 2020-03
Produkcja Budowlana 6.7 2019-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 82.4 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 2011 2020-07
Śmierć koronawirusa 69 2020-07
Odzyskany koronawirus 1894 2020-07
Łóżka szpitalne 4.69 2017-12
Szpitale 22.77 2017-12
Łóżka OIOM 367 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Estonia - Wskaźniki ekonomiczne.