Ostatni Poprzedni
Waluta 1.13 1.13
Indeks Giełdowy 2059 2073 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2.3 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.6 13 Procent
Stopa Bezrobocia 5.7 6.9 Procent
Inflacja 12.2 8.8 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.1 1.8 Procent
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Bilans Handlowy -149 -162 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących 86.6 -634 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.6 2 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 18.2 8.4 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -4.9 0.1 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 108 108 Punkty
Optymizm Konsumentów -8.8 -9.3 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.9 3.3 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 20 20 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 20 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2.3 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.6 13 Procent
PKB 30.65 31.05 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 6528 6333 W Mln Eur
Środki Trwałe Brutto 1740 2241 W Mln Eur
PKB Per Capita 19736 20400 USD
PKB Per Capita PPP 35638 36830 USD
Rolnictwo w PKB 187 53.4 W Mln Eur
Budownictwo w PKB 486 415 W Mln Eur
Przemysł w PKB 832 856 W Mln Eur
Górnictwo w PKB 73 82 W Mln Eur
Usługi w PKB 85.7 55 W Mln Eur
Transport w PKB 564 608 W Mln Eur
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 5.7 6.9 Procent
Pracujący 668 642 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 44.17 43.63 Tysiąc
Bezrobocie Długoterminowe 1.5 1.4 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 15.4 15.3 Procent
Koszty Pracy 123 130 Punkty
Wolne Etaty 6.42 6.77 Tysiąc
Przeciętne Wynagrodzenia 1553 1538 Eur / Miesiąc
Płaca Minimalna 584 584 Eur / Miesiąc
Wzrost Wynagrodzeń 7.3 4.9 Procent
Wynagrodzenia w Przemyśle 1462 1430 Eur / Miesiąc
Populacja 1.33 1.32 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 63.5
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 63.5
Zmiana Zatrudnienia 1.6 0.4 Procent
Wskaźnik Zatrudnienia 65.8 65.9 Procent
Zatrudnienie na Pełny Etat 548 535 Tysiąc
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.5 70.6 Procent
Zatrudnienie na Pół Etatu 72.9 70.4 Tysiąc
Wydajność 115 126 Punkty
Ostatni Poprzedni
Inflacja 12.2 8.8 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.1 1.8 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 238 231 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 123 119 Punkty
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 113 113 Punkty
Inflacja Bazowa 5.7 5.2 Procent
Deflator Pkb 121 117 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 140 133 Punkty
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 24.7 19.1 Procent
Wskaźnik Cen Importowych 387 384 Punkty
Wskaźnik Cen Eksportowych 174 171 Punkty
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m 3.2 1.8 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 12 8.6 Procent
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 5.3 1.1 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 484 405 Punkty
Cpi Transport 213 214 Punkty
Inflacja Żywności 6.1 5.4 Procent
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 116 116 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 1533728 1532838 dawki
Zakażenia Koronawirusem 282977 278498 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 1999 1994 Osoby
Łóżka szpitalne 4.53 4.53 na 1000 osób
Szpitale 22.61 22.69 na jeden milion osób
Łóżka OIOM 3.32 3.32 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Podaż Pieniądza M1 22483 22197 W Mln Eur
Podaż Pieniądza M2 25355 25099 W Mln Eur
Bilans Banków 36756 35073 W Mln Eur
Kredyty dla Sektora prywatnego 8119 8073 W Mln Eur
Bilans Banku Centralnego 14460329 14160787 Eur-Tysiąc
Podaż Pieniądza M3 25484 25290 W Mln Eur
Prywatny dług do PKB 163 169 Procent
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -149 -162 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących 86.6 -634 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.6 2 Procent Pkb
Eksport 1730 1659 W Mln Eur
Import 1879 1821 W Mln Eur
Dług Zagraniczny 25756 26254 W Mln Eur
Rachunek kapitałowy 353 -488 W Mln Eur
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 412 1462 W Mln Eur
Transfery Pieniężne od Emigrantów 69 65.8 W Mln Eur
Rezerwy Złota 0.25 0.25 Ton
Indeks Terroryzmu 0.06 0.12
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 18.2 8.4 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -4.9 0.1 Procent Pkb
Bilans Budżetu -136 -350 W Mln Eur
Wydatki Rządowe 1108 1125 W Mln Eur
Wydatków Rządowych W Pkb 45.1 38.9 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 3048 2556 W Mln Eur
Wydatki Budżetu Państwa 3184 2906 W Mln Eur
Wnioski o Azyl 0 5 Osoby
Rating Kredytowy 83
Wydatki Wojskowe 687 637 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 20 20 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 20 Procent
Podatek od Towarów i Usług 20 20 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 37.4 37.4 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 33.8 33.8 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.6 3.6 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 108 108 Punkty
Produkcja Przemysłowa 6.2 2.5 Procent
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.7 -2.9 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.5 6 Procent
Stopa Utylizacji Surowców 84.6 78.8 Procent
Zmiany Zapasów 363 226 W Mln Eur
Rejestracje nowych samochodów 1027 1450
Szybkość Internetu 11556 11438 KBps
Adresy IP 539972 523132 IP
Produkcja Cementu 18.7 29.6 Tysiące Ton
Index Konkurencyjności 70.91 70.75 Punkty
Ranking Konkurencyjności 31 32
Zyski Korporacji 861687 508514 Eur-Tysiąc
Indeks Percepcji Korupcji 75 74 Punkty
Ranking Korupcji 17 18
Łatwość Prowadzenia Biznesu 18 16
Produkcja Energii Elektrycznej 612 568 Gigawatogodzina
Produkcja w Górnictwie -28.3 59 Procent
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów -8.8 -9.3 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.9 3.3 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 10.3 16.8 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 3322 3161 W Mln Eur
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.5 10.36 Procent
Kredyt Konsumencki 10291 10186 W Mln Eur
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 3.33 2.16 Procent
Cena Benzyny 1.7 1.77 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 66.3 68.41 Procent
Ostatni Poprzedni
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 154 149 Punkty
Pozwolenia Na Budowę 2521 2099
Produkcja Budowlana 17.7 -6 Procent
Odsetek Mieszkań Własnościowych 81.7 82.4 Procent


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Estonia - Wskaźniki ekonomiczne.