Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.17 2021-09
Indeks Giełdowy 1949 2021-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.3 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 12.9 2021-06
Stopa Bezrobocia 6.9 2021-06
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 101 2021-09
Inflacja 5 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2021-08
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 1342009 2021-09
Stopa Procentowa 0 2021-09
Bilans Handlowy -157 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących -634 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.6 2020-12
Dług Publiczny do PKB 18.2 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.9 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 107 2021-08
Optymizm Konsumentów -11.4 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.6 2021-07
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2021-12
Przypadki koronawirusa 151292 2021-09
Śmierć koronawirusa 1335 2021-09
Odzyskany koronawirus 127161 2021-09
Łóżka szpitalne 4.53 2019-12
Szpitale 22.61 2019-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.3 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 12.9 2021-06
PKB 31.03 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 6333 2021-06
Środki Trwałe Brutto 2241 2021-06
Pkb Per Capita 20162 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 35638 2020-12
Rolnictwo w PKB 53.4 2021-06
Budownictwo w PKB 415 2021-06
Przemysł w PKB 856 2021-06
Górnictwo w PKB 82 2021-06
Usługi w PKB 55 2021-06
Transport w PKB 608 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.9 2021-06
Pracujący 642 2021-06
Bezrobotni Zarejestrowani 46.65 2021-08
Bezrobocie Długoterminowe 1.8 2021-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 18.6 2021-07
Koszty Pracy 130 2021-06
Wolne Etaty 7.13 2021-08
Przeciętne Wynagrodzenia 1538 2021-06
Płaca Minimalna 584 2021-09
Wzrost Wynagrodzeń 4.9 2021-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 1430 2021-06
Populacja 1.33 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.4 2021-06
Wskaźnik Zatrudnienia 65.8 2021-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 535 2021-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.6 2021-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 70.4 2021-06
Wydajność 126 2021-06

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 101 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 1342009 2021-09
Przypadki koronawirusa 151292 2021-09
Śmierć koronawirusa 1335 2021-09
Odzyskany koronawirus 127161 2021-09
Łóżka szpitalne 4.53 2019-12
Szpitale 22.61 2019-12
Łóżka OIOM 367 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5 2021-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2021-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 225 2021-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 116 2021-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 111 2021-07
Inflacja Bazowa 3.6 2021-08
Deflator Pkb 117 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 128 2021-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 15.5 2021-08
Wskaźnik Cen Importowych 361 2021-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 157 2021-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 374 2021-08
Cpi Transport 201 2021-08
Inflacja Żywności 2.2 2021-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-09
Podaż Pieniądza M1 19841 2021-07
Podaż Pieniądza M2 22688 2021-07
Bilans Banków 35117 2021-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 7753 2021-07
Bilans Banku Centralnego 14460329 2021-06
Podaż Pieniądza M3 22799 2021-07
Prywatna długu do PKB 163 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -157 2021-07
Saldo Obrotów Bieżących -634 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.6 2020-12
Eksport 1495 2021-07
Import 1652 2021-07
Dług Zagraniczny 26254 2021-06
Rachunek kapitałowy -488 2021-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1474 2021-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 65.8 2021-03
Rezerwy Złota 0.25 2021-06
Indeks Terroryzmu 0.06 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 18.2 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.9 2020-12
Bilans Budżetu -362 2021-03
Wydatki Rządowe 1125 2021-06
Wydatków Rządowych W Pkb 45.1 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 2540 2021-03
Wydatki Budżetu Państwa 2902 2021-03
Wnioski o Azyl 0 2021-04
Rating Kredytowy 83 2021-09
Wydatki Wojskowe 687 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.4 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 33.8 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.6 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 107 2021-08
Produkcja Przemysłowa 9.9 2021-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.4 2021-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 10.1 2021-06
Stopa Utylizacji Surowców 78.8 2021-09
Zmiany Zapasów 226 2021-06
Rejestracje nowych samochodów 1516 2021-08
Szybkość Internetu 11556 2017-03
Adresy IP 539972 2017-03
Produkcja Cementu 54.1 2021-07
Index Konkurencyjności 70.91 2019-12
Ranking Konkurencyjności 31 2019-12
Zyski Korporacji 508514 2021-03
Indeks Percepcji Korupcji 75 2020-12
Ranking Korupcji 17 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 18 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 456 2021-06
Produkcja w Górnictwie 19.3 2021-06

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -11.4 2021-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.6 2021-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 10.3 2021-07
Wydatki Konsumpcyjne 3161 2021-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.5 2019-12
Kredyt Konsumencki 10047 2021-07
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.64 2021-07
Cena Benzyny 1.72 2021-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 66.3 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 145 2021-03
Pozwolenia Na Budowę 2099 2021-06
Produkcja Budowlana -6 2021-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 81.7 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Estonia - Wskaźniki ekonomiczne.