Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2020-01
Indeks Giełdowy 1327 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.2 2019-09
Stopa Bezrobocia 3.9 2019-09
Inflacja 1.8 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-12
Stopa Procentowa 0 2019-12
Bilans Handlowy -61 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 198 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 8.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 95.1 2019-11
Optymizm Konsumentów -0.6 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.2 2019-09
PKB 30.28 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 6112 2019-09
Środki Trwałe Brutto 1620 2019-09
Pkb Per Capita 19949 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 30991 2018-12
Rolnictwo w PKB 164 2019-09
Budownictwo w PKB 441 2019-09
Przemysł w PKB 842 2019-09
Górnictwo w PKB 71.68 2019-09
Usługi w PKB 93.33 2019-09
Transport w PKB 531 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 3.9 2019-09
Pracujący 677 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 34.48 2019-12
Bezrobocie Długoterminowe 0.6 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 9 2019-10
Koszty Pracy 118 2019-09
Wolne Etaty 2.31 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1397 2019-09
Płaca Minimalna 540 2019-12
Wzrost Wynagrodzeń 7.4 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 1345 2019-09
Populacja 1.32 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.5 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.5 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 1 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 69 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 576 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.9 2019-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 65.1 2019-09
Wydajność 126 2019-09
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.8 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 214 2019-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 2019-12
Inflacja Bazowa 2.3 2019-12
Deflator Pkb 115 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.2 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 333 2019-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 146 2019-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 337 2019-12
Cpi Transport 195 2019-12
Inflacja Żywności 2.9 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-12
Podaż Pieniądza M1 14353 2019-11
Podaż Pieniądza M2 17739 2019-11
Bilans Banków 28829 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 7356 2019-11
Bilans Banku Centralnego 9294155 2019-09
Podaż Pieniądza M3 17750 2019-11
Prywatna długu do PKB 172 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -61 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących 198 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.7 2018-12
Eksport 1244 2019-11
Import 1305 2019-11
Dług Zagraniczny 21788 2019-09
Rachunek kapitałowy 542 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 16.6 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 68.2 2019-06
Rezerwy Złota 0.25 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.12 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 8.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2018-12
Bilans Budżetu 54.63 2019-11
Wydatki Rządowe 1028 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 39.5 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 919 2019-11
Wydatki Budżetu Państwa 864 2019-11
Wnioski o Azyl 5 2019-11
Rating Kredytowy 81 2020-01
Wydatki Wojskowe 571 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.4 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 33.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.6 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 95.1 2019-11
Produkcja Przemysłowa -7.2 2019-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.6 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach -3.5 2019-11
Stopa Utylizacji Surowców 69.9 2019-12
Zmiany Zapasów 236 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 1918 2019-12
Szybkość Internetu 11556 2017-03
Adresy IP 539972 2017-03
Produkcja Cementu 39.6 2019-11
Index Konkurencyjności 70.91 2019-12
Ranking Konkurencyjności 31 2019-12
Zyski Korporacji 816565 2019-06
Indeks Percepcji Korupcji 73 2018-12
Ranking Korupcji 18 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 18 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 519 2019-10
Produkcja w Górnictwie -36 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -0.6 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.7 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 3048 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.58 2017-12
Kredyt Konsumencki 9291 2019-11
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.81 2019-11
Cena Benzyny 1.54 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 69.5 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 126 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 2096 2019-12
Produkcja Budowlana -3.1 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 82.4 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Estonia - Wskaźniki ekonomiczne.