Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.22 2021-05
Indeks Giełdowy 1639 2021-05

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.2 2020-12
Stopa Bezrobocia 7.4 2020-12
Inflacja 1.9 2021-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2021-04
Stopa Procentowa 0 2021-04
Bilans Handlowy -73 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących -825 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 18.2 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.9 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 103 2021-04
Optymizm Konsumentów -18.1 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 10 2021-03
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2020-12
Przypadki koronawirusa 124901 2021-05
Śmierć koronawirusa 1195 2021-05
Odzyskany koronawirus 114373 2021-05
Łóżka szpitalne 4.69 2017-12
Szpitale 22.77 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.2 2020-12
PKB 31.39 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 6553 2020-12
Środki Trwałe Brutto 3018 2020-12
Pkb Per Capita 20742 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 36710 2019-12
Rolnictwo w PKB 108 2020-12
Budownictwo w PKB 389 2020-12
Przemysł w PKB 800 2020-12
Górnictwo w PKB 66 2020-12
Usługi w PKB 55.9 2020-12
Transport w PKB 565 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.4 2020-12
Pracujący 660 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 57.8 2021-03
Bezrobocie Długoterminowe 1.3 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.9 2021-03
Koszty Pracy 118 2020-12
Wolne Etaty 4.35 2021-03
Przeciętne Wynagrodzenia 1515 2020-12
Płaca Minimalna 584 2021-03
Wzrost Wynagrodzeń 2.9 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 1404 2020-12
Populacja 1.33 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 1.9 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 66.3 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 544 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.8 2020-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 79.6 2020-12
Wydajność 120 2020-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 2021-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2021-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 216 2021-04
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111 2021-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 2021-03
Inflacja Bazowa 0.3 2021-03
Deflator Pkb 111 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.8 2021-03
Wskaźnik Cen Importowych 336 2021-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 146 2021-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 337 2021-04
Cpi Transport 194 2021-04
Inflacja Żywności 0.4 2021-04

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 38.46 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 510125 2021-05
Przypadki koronawirusa 124901 2021-05
Śmierć koronawirusa 1195 2021-05
Odzyskany koronawirus 114373 2021-05
Łóżka szpitalne 4.69 2017-12
Szpitale 22.77 2017-12
Łóżka OIOM 367 2014-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-04
Podaż Pieniądza M1 19542 2021-03
Podaż Pieniądza M2 22537 2021-03
Bilans Banków 34889 2021-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 7720 2021-03
Bilans Banku Centralnego 14160787 2021-03
Podaż Pieniądza M3 22788 2021-03
Prywatna długu do PKB 163 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -73 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących -825 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 2019-12
Eksport 1263 2021-02
Import 1336 2021-02
Dług Zagraniczny 24099 2020-12
Rachunek kapitałowy -614 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1020 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 84.2 2020-12
Rezerwy Złota 0.25 2020-06
Indeks Terroryzmu 0.06 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 18.2 2020-12
Budżet Państwa do PKB -4.9 2020-12
Bilans Budżetu -368 2020-12
Wydatki Rządowe 1374 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 39 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 3109 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 3471 2020-12
Wnioski o Azyl 5 2020-07
Rating Kredytowy 83 2021-05
Wydatki Wojskowe 675 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.4 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 33.8 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.6 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 103 2021-04
Produkcja Przemysłowa -8.9 2021-02
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2 2021-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -10.2 2021-02
Stopa Utylizacji Surowców 76.5 2021-06
Zmiany Zapasów -242 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 2170 2021-03
Szybkość Internetu 11556 2017-03
Adresy IP 539972 2017-03
Produkcja Cementu 12.8 2021-02
Index Konkurencyjności 70.91 2019-12
Ranking Konkurencyjności 31 2019-12
Zyski Korporacji 563392 2020-12
Indeks Percepcji Korupcji 75 2020-12
Ranking Korupcji 17 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 18 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 574 2021-02
Produkcja w Górnictwie -33 2021-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -18.1 2021-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 10 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4 2021-03
Wydatki Konsumpcyjne 3181 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.5 2019-12
Kredyt Konsumencki 9908 2021-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.48 2021-03
Cena Benzyny 1.68 2021-04
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 66.3 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 136 2020-12
Pozwolenia Na Budowę 2089 2021-03
Produkcja Budowlana -4 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 81.7 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Estonia - Wskaźniki ekonomiczne.