Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.17 2020-09
Indeks Giełdowy 1158 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -5.6 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.9 2020-06
Stopa Bezrobocia 7.1 2020-06
Inflacja -0.9 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2020-08
Stopa Procentowa 0 2020-09
Bilans Handlowy -124 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 316 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 8.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 84.4 2020-08
Optymizm Konsumentów -14.7 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.1 2020-07
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2020-12
Przypadki koronawirusa 3165 2020-09
Śmierć koronawirusa 64 2020-09
Odzyskany koronawirus 2612 2020-09
Łóżka szpitalne 4.69 2017-12
Szpitale 22.77 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -5.6 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.9 2020-06
PKB 31.39 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 5710 2020-06
Środki Trwałe Brutto 1485 2020-06
Pkb Per Capita 20742 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 36710 2019-12
Rolnictwo w PKB 52.42 2020-06
Budownictwo w PKB 379 2020-06
Przemysł w PKB 735 2020-06
Górnictwo w PKB 75.85 2020-06
Usługi w PKB 39.2 2020-06
Transport w PKB 476 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.1 2020-06
Pracujący 644 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 49.32 2020-08
Bezrobocie Długoterminowe 1.1 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.2 2020-06
Koszty Pracy 126 2020-06
Wolne Etaty 4.11 2020-08
Przeciętne Wynagrodzenia 1433 2020-06
Płaca Minimalna 584 2020-09
Wzrost Wynagrodzeń 4.7 2020-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 1336 2020-06
Populacja 1.33 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.5 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.5 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -5.1 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 68.1 2020-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 534 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 70.4 2020-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 72.5 2020-06
Wydajność 121 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.9 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 214 2020-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 2020-08
Inflacja Bazowa -1.3 2020-08
Deflator Pkb 113 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 111 2020-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.2 2020-08
Wskaźnik Cen Importowych 316 2020-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 138 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 333 2020-08
Cpi Transport 182 2020-08
Inflacja Żywności 2.3 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-09
Podaż Pieniądza M1 16293 2020-07
Podaż Pieniądza M2 19429 2020-07
Bilans Banków 30206 2020-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 7436 2020-08
Bilans Banku Centralnego 9248432 2020-03
Podaż Pieniądza M3 19441 2020-07
Prywatna długu do PKB 172 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -124 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących 316 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 2019-12
Eksport 1164 2020-07
Import 1288 2020-07
Dług Zagraniczny 24172 2020-06
Rachunek kapitałowy 549 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 506 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 70.2 2020-03
Rezerwy Złota 0.25 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.12 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 8.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2019-12
Bilans Budżetu -424 2020-03
Wydatki Rządowe 1110 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 39 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 2247 2020-03
Wydatki Budżetu Państwa 2671 2020-03
Wnioski o Azyl 0 2020-06
Rating Kredytowy 83 2020-09
Wydatki Wojskowe 571 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.4 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 33.8 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.6 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 84.4 2020-08
Produkcja Przemysłowa -0.4 2020-07
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.7 2020-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.6 2020-07
Stopa Utylizacji Surowców 66 2020-09
Zmiany Zapasów -22.04 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 1516 2020-08
Szybkość Internetu 11556 2017-03
Adresy IP 539972 2017-03
Produkcja Cementu 22.8 2020-07
Index Konkurencyjności 70.91 2019-12
Ranking Konkurencyjności 31 2019-12
Zyski Korporacji 431658 2020-03
Indeks Percepcji Korupcji 74 2019-12
Ranking Korupcji 18 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 18 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 557 2019-12
Produkcja w Górnictwie 1.9 2020-07

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -14.7 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.1 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.6 2020-07
Wydatki Konsumpcyjne 2824 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.47 2018-12
Kredyt Konsumencki 9554 2020-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.77 2020-07
Cena Benzyny 1.51 2020-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 68.41 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 136 2020-03
Pozwolenia Na Budowę 1869 2020-06
Produkcja Budowlana -4.9 2020-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 82.4 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 3165 2020-09
Śmierć koronawirusa 64 2020-09
Odzyskany koronawirus 2612 2020-09
Łóżka szpitalne 4.69 2017-12
Szpitale 22.77 2017-12
Łóżka OIOM 367 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Estonia - Wskaźniki ekonomiczne.