Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-08
Indeks Giełdowy 1249 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.5 2019-03
Stopa Bezrobocia 5.1 2019-06
Inflacja 2.1 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-07
Stopa Procentowa 0 2019-07
Bilans Handlowy 124 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 70.1 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 8.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2018-12
Koniunktura w przemyśle 98.5 2019-07
Optymizm Konsumentów -0.8 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.1 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.5 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.5 2019-03
PKB 30.28 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 4827 2019-03
Środki Trwałe Brutto 1251 2019-03
Pkb Per Capita 19949 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 30991 2018-12
Rolnictwo w PKB 94.04 2019-03
Budownictwo w PKB 271 2019-03
Przemysł w PKB 752 2019-03
Górnictwo w PKB 82.5 2019-03
Usługi w PKB 50.5 2019-03
Transport w PKB 384 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.1 2019-06
Pracujący 668 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 31.7 2019-07
Bezrobocie Długoterminowe 1.1 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.5 2019-05
Koszty Pracy 142 2019-03
Wolne Etaty 4.28 2019-07
Przeciętne Wynagrodzenia 1309 2019-03
Płaca Minimalna 540 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 7.5 2018-09
Wynagrodzenia w Przemyśle 1277 2019-03
Populacja 1.32 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.5 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.5 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -0.4 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 68.1 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 548 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.7 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 76.7 2019-03
Wydajność 113 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.1 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 214 2019-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 2019-07
Inflacja Bazowa 2.4 2019-07
Deflator Pkb 131 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.2 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 337 2019-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 146 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 345 2019-07
Cpi Transport 190 2019-07
Inflacja Żywności 4.4 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-07
Podaż Pieniądza M1 13730 2019-06
Podaż Pieniądza M2 16803 2019-06
Bilans Banków 27722 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 7547 2019-06
Bilans Banku Centralnego 8074854 2018-09
Podaż Pieniądza M3 16815 2019-06
Prywatna długu do PKB 182 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 124 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 70.1 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.7 2018-12
Eksport 1170 2019-06
Import 1293 2019-06
Dług Zagraniczny 20520 2019-03
Rachunek kapitałowy 115 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 349 2018-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 76.7 2018-09
Rezerwy Złota 0.25 2018-12
Indeks Terroryzmu 0.23 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 8.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2018-12
Bilans Budżetu 70.55 2019-06
Wydatki Rządowe 853 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 39.5 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 994 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 923 2019-06
Wnioski o Azyl 10 2019-05
Rating Kredytowy 81.25
Wydatki Wojskowe 571 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.4 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 33.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.6 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 98.5 2019-07
Produkcja Przemysłowa -3.8 2019-06
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -5.7 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.5 2019-04
Stopa Utylizacji Surowców 72.5 2019-09
Zmiany Zapasów 236 2019-03
Rejestracje nowych samochodów 2543 2019-07
Szybkość Internetu 11556 2017-03
Adresy IP 539972 2017-03
Produkcja Cementu 43.8 2019-06
Index Konkurencyjności 70.75 2018-12
Ranking Konkurencyjności 32 2018-12
Zyski Korporacji 870726 2018-09
Indeks Percepcji Korupcji 73 2018-12
Ranking Korupcji 18 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 16 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 341 2019-06
Produkcja w Górnictwie -16.1 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -0.8 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.1 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.5 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 2557 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.58 2017-12
Kredyt Konsumencki 9036 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.66 2019-06
Cena Benzyny 1.54 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 69.5 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 122 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 1832 2019-06
Produkcja Budowlana -2.3 2019-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 82.4 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Estonia - Wskaźniki ekonomiczne.