Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.21 2021-03
Indeks Giełdowy 1477 2021-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.2 2020-12
Stopa Bezrobocia 7.4 2020-12
Inflacja 0.2 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2021-01
Stopa Procentowa 0 2021-02
Bilans Handlowy -131 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących -139 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 2019-12
Dług Publiczny do PKB 8.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 96.8 2021-02
Optymizm Konsumentów -16.9 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -16.7 2021-01
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2020-12
Przypadki koronawirusa 69193 2021-03
Śmierć koronawirusa 615 2021-03
Odzyskany koronawirus 50640 2021-03
Łóżka szpitalne 4.69 2017-12
Szpitale 22.77 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.2 2020-12
PKB 31.39 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 6144 2020-09
Środki Trwałe Brutto 1804 2020-09
Pkb Per Capita 20742 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 36710 2019-12
Rolnictwo w PKB 173 2020-09
Budownictwo w PKB 386 2020-09
Przemysł w PKB 803 2020-09
Górnictwo w PKB 67.78 2020-09
Usługi w PKB 74.88 2020-09
Transport w PKB 458 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.4 2020-12
Pracujący 660 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 56.58 2021-01
Bezrobocie Długoterminowe 1.3 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 23.3 2020-11
Koszty Pracy 120 2020-09
Wolne Etaty 3.38 2021-01
Przeciętne Wynagrodzenia 1441 2020-09
Płaca Minimalna 584 2021-03
Wzrost Wynagrodzeń 4.7 2020-03
Wynagrodzenia w Przemyśle 1373 2020-09
Populacja 1.33 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 2020-12
Zmiana Zatrudnienia 0.9 2020-09
Wskaźnik Zatrudnienia 66.3 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 552 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.8 2020-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 66.8 2020-09
Wydajność 119 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.2 2021-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 2021-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 214 2021-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110 2021-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 2020-12
Inflacja Bazowa 0.6 2021-01
Deflator Pkb 113 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113 2021-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.3 2021-01
Wskaźnik Cen Importowych 325 2021-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 141 2021-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 344 2021-01
Cpi Transport 185 2021-01
Inflacja Żywności 0.2 2021-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-02
Podaż Pieniądza M1 18644 2021-01
Podaż Pieniądza M2 21527 2021-01
Bilans Banków 34059 2020-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 7565 2021-01
Bilans Banku Centralnego 12950263 2020-09
Podaż Pieniądza M3 21539 2021-01
Prywatna długu do PKB 172 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -131 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących -139 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.2 2019-12
Eksport 1344 2020-12
Import 1475 2020-12
Dług Zagraniczny 24010 2020-09
Rachunek kapitałowy 129 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 903 2020-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 64.3 2020-09
Rezerwy Złota 0.25 2020-06
Indeks Terroryzmu 0.06 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 8.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 2019-12
Bilans Budżetu -79.2 2020-09
Wydatki Rządowe 1083 2020-09
Wydatków Rządowych W Pkb 39 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 2892 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 2971 2020-09
Wnioski o Azyl 5 2020-07
Rating Kredytowy 83 2021-03
Wydatki Wojskowe 571 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.4 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 33.8 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.6 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 96.8 2021-02
Produkcja Przemysłowa 0.8 2020-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.6 2020-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.6 2020-12
Stopa Utylizacji Surowców 71.6 2021-03
Zmiany Zapasów 183 2020-09
Rejestracje nowych samochodów 2009 2021-01
Szybkość Internetu 11556 2017-03
Adresy IP 539972 2017-03
Produkcja Cementu 18 2020-12
Index Konkurencyjności 70.91 2019-12
Ranking Konkurencyjności 31 2019-12
Zyski Korporacji 431658 2020-03
Indeks Percepcji Korupcji 75 2020-12
Ranking Korupcji 17 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 18 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 519 2020-12
Produkcja w Górnictwie 3.8 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -16.9 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -16.7 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.9 2021-01
Wydatki Konsumpcyjne 3102 2020-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 13.5 2019-12
Kredyt Konsumencki 9834 2021-01
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.84 2020-12
Cena Benzyny 1.63 2021-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 66.3 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 131 2020-09
Pozwolenia Na Budowę 1605 2020-12
Produkcja Budowlana -4.9 2020-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 82.4 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 69193 2021-03
Śmierć koronawirusa 615 2021-03
Odzyskany koronawirus 50640 2021-03
Łóżka szpitalne 4.69 2017-12
Szpitale 22.77 2017-12
Łóżka OIOM 367 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Estonia - Wskaźniki ekonomiczne.