Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.12 2019-10
Indeks Giełdowy 1236 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.6 2019-06
Stopa Bezrobocia 5.1 2019-06
Inflacja 2.2 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-09
Stopa Procentowa 0 2019-09
Bilans Handlowy -98.57 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 104 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 8.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 97.3 2019-09
Optymizm Konsumentów -1.6 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.8 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.6 2019-06
PKB 30.28 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 6221 2019-06
Środki Trwałe Brutto 1714 2019-06
Pkb Per Capita 19949 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 30991 2018-12
Rolnictwo w PKB 82.17 2019-06
Budownictwo w PKB 433 2019-06
Przemysł w PKB 905 2019-06
Górnictwo w PKB 88.42 2019-06
Usługi w PKB 87.83 2019-06
Transport w PKB 518 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.1 2019-06
Pracujący 668 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 31.1 2019-09
Bezrobocie Długoterminowe 1.1 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.6 2019-07
Koszty Pracy 153 2019-06
Wolne Etaty 5.14 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 1419 2019-06
Płaca Minimalna 540 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 7.4 2019-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 1354 2019-06
Populacja 1.32 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 63.5 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.5 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -0.4 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 68.1 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 560 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 71.7 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 69.8 2019-06
Wydajność 120 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.2 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 216 2019-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 112 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109 2019-08
Inflacja Bazowa 3 2019-09
Deflator Pkb 114 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113 2019-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.3 2019-08
Wskaźnik Cen Importowych 335 2019-08
Wskaźnik Cen Eksportowych 146 2019-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 346 2019-09
Cpi Transport 192 2019-09
Inflacja Żywności 3.2 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-09
Podaż Pieniądza M1 14112 2019-08
Podaż Pieniądza M2 17508 2019-08
Bilans Banków 29714 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 7548 2019-08
Bilans Banku Centralnego 9294155 2019-09
Podaż Pieniądza M3 17519 2019-08
Prywatna długu do PKB 182 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -98.57 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących 104 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.7 2018-12
Eksport 1150 2019-08
Import 1249 2019-08
Dług Zagraniczny 22045 2019-06
Rachunek kapitałowy 241 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 16.6 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 68.2 2019-06
Rezerwy Złota 0.25 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.23 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 8.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -0.6 2018-12
Bilans Budżetu 54.66 2019-08
Wydatki Rządowe 1068 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 39.5 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 876 2019-08
Wydatki Budżetu Państwa 821 2019-08
Wnioski o Azyl 15 2019-08
Rating Kredytowy 81.25
Wydatki Wojskowe 571 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 37.4 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 33.8 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.6 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 97.3 2019-09
Produkcja Przemysłowa -2.5 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.8 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.5 2019-07
Stopa Utylizacji Surowców 72.5 2019-09
Zmiany Zapasów 99.8 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 1776 2019-09
Szybkość Internetu 11556 2017-03
Adresy IP 539972 2017-03
Produkcja Cementu 36 2019-08
Index Konkurencyjności 70.91 2019-12
Ranking Konkurencyjności 31 2019-12
Zyski Korporacji 816565 2019-06
Indeks Percepcji Korupcji 73 2018-12
Ranking Korupcji 18 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 16 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 476 2019-08
Produkcja w Górnictwie -40.3 2019-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -1.6 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.8 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 3035 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 11.58 2017-12
Kredyt Konsumencki 9144 2019-08
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.78 2019-08
Cena Benzyny 1.43 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 69.5 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 123 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 2512 2019-09
Produkcja Budowlana -1 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 82.4 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Estonia - Wskaźniki ekonomiczne.