Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 1.22 1.21 1.21 1.2 1.2 1.19
Indeks Giełdowy 1620.37 1614 1600 1586 1573 1545

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.10 -0.3 4.3 2.2 0.5 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.20 2.8 5.2 5.3 6.5 2.2
Stopa Bezrobocia 7.10 8.5 7.7 7 6.5 6.1
Inflacja 1.90 2.5 2 2.1 1.9 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 -0.3 -0.3 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -186.00 -130 -130 -110 -110 -110
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.20 0.7 0.7 0.7 -0.3 -0.3
Dług Publiczny do PKB 18.20 20 20 20 20 23
Budżet Państwa do PKB -4.90 -7.1 -7.1 -7.1 -6.3 -6.3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 10.00 -1.5 -5 12 13 9
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 2.10 -0.3 4.3 2.2 0.5 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.20 2.8 5.2 5.3 6.5 2.2
PKB 31.39 28 28 28 28 32
Pkb W Cenach Stałych 6552.70 5870 6463 6900 6979 7052
Środki Trwałe Brutto 3018.30 1527 1897 3178 3214 3248
Pkb Per Capita 20741.90 19700 19700 19700 19700 20500
Pkb Per Capita Ppp 36710.40 35000 35000 35000 35000 36500
Rolnictwo w PKB 107.50 53.89 182 113 114 116
Budownictwo w PKB 389.00 389 406 410 414 419
Przemysł w PKB 800.30 756 844 843 852 861
Górnictwo w PKB 66.00 77.97 71.3 69.5 70.29 71.03
Usługi w PKB 55.90 40.3 78.78 58.86 59.53 60.16
Transport w PKB 565.30 490 482 595 602 608

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 7.10 8.5 7.7 7 6.5 6.1
Koszty Pracy 117.95 150 122 157 157 157
Przeciętne Wynagrodzenia 1515.00 1518 1535 1595 1595 1595
Wynagrodzenia w Przemyśle 1404.00 1433 1442 1506 1506 1506
Płaca Minimalna 584.00 584 584 584 600 600
Populacja 1.33 1.31 1.31 1.32 1.32 1.32
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 63.75 64 64 64 64.25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 63.75 64 64 64 64.25

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 1.90 2.5 2 2.1 1.9 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.40 -0.3 -0.3 0.2 0.2 0.2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 111.26 112 112 112 113 114
Indeks Cen Konsumenta Cpi 216.16 218 218 217 219 221
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.72 116 113 122 122 122
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 114.31 117 118 119 121 124
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.80 5.8 6.5 6.3 5.5 3.5
Cpi Transport 193.89 182 182 214 198 217
Inflacja Żywności 0.40 1.7 2.7 2 1.8 4

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -186.00 -130 -130 -110 -110 -110
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.20 0.7 0.7 0.7 -0.3 -0.3
Import 1657.00 1410 1410 1620 1620 1620
Eksport 1471.00 1280 1280 1510 1510 1510

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 18.20 20 20 20 20 23
Budżet Państwa do PKB -4.90 -7.1 -7.1 -7.1 -6.3 -6.3
Bilans Budżetu -368.10 14.81 14.81 14.78 14.78 14.78
Wydatki Rządowe 1374.00 1141 1139 1447 1463 1479
Wydatków Rządowych W Pkb 45.10 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 37.40 35.4 37.4 35.4 35.4 35.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 33.80 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.60 1.6 3.6 1.6 1.6 1.6

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Przemysłowa 2.00 5.8 3.1 2.6 1.9 3.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.00 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 10.00 -1.5 -5 12 13 9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.00 4.2 4.8 4.5 4.9 4
Wydatki Konsumpcyjne 3181.10 2903 3264 3350 3388 3423
Kredyt Konsumencki 9908.20 9752 10120 10336 10552 10563
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.48 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33
Cena Benzyny 1.68 1.47 1.4 1.29 1.26 1.2


Estonia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.