Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 1.17 1.18 1.17 1.17 1.16 1.15
Indeks Giełdowy 1986.50 1931 1883 1836 1790 1702

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 4.30 4.3 2.2 0.5 0.6 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 12.90 5.2 5.3 6.5 7.7 2.2
Stopa Bezrobocia 6.90 6.9 7 6.5 6.4 6.1
Inflacja 5.00 5.5 4.8 2.9 1.6 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 -0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -157.00 -130 -110 -110 -110 -110
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.60 0.7 0.7 -0.3 -0.3 -0.3
Dług Publiczny do PKB 18.20 20 20 20 20 23
Budżet Państwa do PKB -4.90 -7.1 -7.1 -6.3 -6.3 -6.3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.60 -5 12 13 13 9
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb 4.30 4.3 2.2 0.5 0.6 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB 12.90 5.2 5.3 6.5 7.7 2.2
PKB 31.03 28 28 28 28 32
Pkb W Cenach Stałych 6333.00 6326 6778 6237 6821 6927
Środki Trwałe Brutto 2240.80 2007 1641 2169 2413 3289
Pkb Per Capita 20161.65 19700 19700 19700 19700 20500
Pkb Per Capita Ppp 35638.42 35000 35000 35000 35000 36500
Rolnictwo w PKB 53.40 199 136 84.99 57.51 175
Budownictwo w PKB 415.30 420 409 298 447 434
Przemysł w PKB 856.20 831 773 854 922 847
Górnictwo w PKB 82.00 63.12 93.06 67.52 88.31 63.82
Usługi w PKB 55.00 79.53 64.15 40.9 59.24 60.05
Transport w PKB 608.10 499 430 533 655 556

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 6.90 6.9 7 6.5 6.4 6.1
Koszty Pracy 129.56 125 123 124 135 129
Przeciętne Wynagrodzenia 1538.00 1501 1595 1536 1604 1661
Wynagrodzenia w Przemyśle 1430.00 1430 1506 1436 1491 1539
Płaca Minimalna 584.00 584 584 600 600 600
Populacja 1.33 1.31 1.32 1.32 1.32 1.32
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 63.75 64 64 64 64.25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 63.75 64 64 64 64.25

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 5.00 5.5 4.8 2.9 1.6 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 -0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 115.88 116 115 114 116 117
Indeks Cen Konsumenta Cpi 224.64 225 223 221 224 227
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 110.89 113 122 113 116 119
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 125.96 118 119 121 126 124
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 14.80 6.5 6.3 5.5 3.8 3.5
Cpi Transport 200.86 188 219 200 199 223
Inflacja Żywności 2.20 2.7 2 1.8 1.8 4

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -157.00 -130 -110 -110 -110 -110
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.60 0.7 0.7 -0.3 -0.3 -0.3
Import 1652.00 1410 1620 1620 1620 1620
Eksport 1495.00 1280 1510 1510 1510 1510

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 18.20 20 20 20 20 23
Budżet Państwa do PKB -4.90 -7.1 -7.1 -6.3 -6.3 -6.3
Bilans Budżetu -361.70 14.81 14.78 14.78 14.78 14.78
Wydatki Rządowe 1124.70 1118 1059 1168 1211 1440
Wydatków Rządowych W Pkb 45.10 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 37.40 35.4 35.4 35.4 35.4 35.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 33.80 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.60 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Produkcja Przemysłowa 9.90 3.1 2.6 1.9 2.1 3.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.40 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.60 -5 12 13 13 9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 10.30 4.8 4.5 4.9 4.1 4
Wydatki Konsumpcyjne 3161.00 3221 2858 3093 3404 3405
Kredyt Konsumencki 10047.40 10120 9429 10552 10911 10563
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64
Cena Benzyny 1.72 1.63 1.55 1.47 1.4 1.33


Estonia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.