Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.11 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08
Indeks Giełdowy 1272.21 1258 1252 1245 1239 1226
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 0.3 0.7 0.8 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.20 4 3.5 3.1 3.5 2.8
Stopa Bezrobocia 3.90 4.2 4.9 4.2 4.3 4.5
Inflacja 1.80 2 2.3 2.2 2.1 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 -0.1 0.3 0.3 -0.1 -0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -183.90 -110 -160 -190 -190 -130
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.70 1.3 1 1 1 1
Dług Publiczny do PKB 8.40 8.5 8.3 8.3 8.3 8.3
Budżet Państwa do PKB -0.60 -0.3 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.50 12 12 12 12 10
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 0.3 0.7 0.8 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.20 4 3.5 3.1 3.5 2.8
PKB 30.28 30.9 33.3 33.3 33.3 33.3
Pkb W Cenach Stałych 6111.54 6504 5978 6414 6325 6686
Środki Trwałe Brutto 1619.82 1826 1470 1767 1677 1877
Pkb Per Capita 19948.90 21500 25000 25000 25000 25000
Pkb Per Capita Ppp 30990.51 31250 32200 32200 32200 32200
Rolnictwo w PKB 163.67 139 125 84.72 169 142
Budownictwo w PKB 441.41 437 328 446 457 449
Przemysł w PKB 841.79 824 899 933 871 847
Górnictwo w PKB 71.68 96.62 105 91.16 74.19 99.32
Usługi w PKB 93.33 91.41 79.92 90.56 96.6 93.97
Transport w PKB 530.90 517 496 535 549 531
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 3.90 4.2 4.9 4.2 4.3 4.5
Przeciętne Wynagrodzenia 1397.00 1443 1443 1443 1443 1518
Wynagrodzenia w Przemyśle 1345.00 1363 1363 1363 1363 1433
Płaca Minimalna 540.00 540 590 590 590 590
Populacja 1.32 1.33 1.31 1.31 1.31 1.31
Wiek Emerytalny Kobiet 63.50 63.75 64 64 64 64
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.50 63.75 64 64 64 64
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 1.80 2 2.3 2.2 2.1 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 -0.1 0.3 0.3 -0.1 -0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 214.90 215 216 219 220 219
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109.43 111 110 110 110 116
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112.65 112 115 115 115 114
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.70 -1.2 1.5 1.8 2 2.2
Cpi Transport 191.54 190 192 195 197 194
Inflacja Żywności 2.90 4.1 4.5 4.3 4.1 3.7
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -183.90 -110 -160 -190 -190 -130
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.70 1.3 1 1 1 1
Import 1453.10 1360 1420 1590 1570 1410
Eksport 1269.10 1250 1260 1400 1410 1280
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 8.40 8.5 8.3 8.3 8.3 8.3
Budżet Państwa do PKB -0.60 -0.3 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Wydatki Rządowe 1027.50 1349 1086 1101 1063 1387
Wydatków Rządowych W Pkb 39.50 40 39.9 39.9 39.9 39.9
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 37.40 35.4 35.4 35.4 37.4 35.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 33.80 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.60 1.6 1.6 1.6 3.6 1.6
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Przemysłowa -3.90 -5 2.5 2.5 2.9 3.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.60 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.50 12 12 12 12 10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.30 7.2 3.3 2.3 2.5 3
Wydatki Konsumpcyjne 3048.10 3257 3055 3129 3155 3348
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79
Cena Benzyny 1.53 1.4 1.36 1.32 1.28 1.21


Estonia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.