Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Waluta 1.12 1.13 1.12 1.12 1.12 1.11
Indeks Giełdowy 2058.72 1898 1845 1793 1742 1646

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.5 0.9 0.6 0.7 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.60 4.5 2.7 2.5 3.8 3.8
Stopa Bezrobocia 5.70 5.5 5.4 5.4 5.6 5.6
Inflacja 12.20 7.5 4.9 3.3 2.3 2.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.10 0.7 0.2 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0.1 0.25 0.5
Bilans Handlowy -149.00 -110 -110 -110 -110 -110
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.60 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.6
Dług Publiczny do PKB 18.20 20 20 20 23 23
Budżet Państwa do PKB -4.90 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -5.2
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.80 13 13 13 9 9
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.5 0.9 0.6 0.7 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.60 4.5 2.7 2.5 3.8 3.8
PKB 30.65 28 28 28 32 32
Pkb W Cenach Stałych 6528.30 6778 6120 6504 6692 7036
Środki Trwałe Brutto 1740.30 3218 2128 2301 1784 3340
PKB Per Capita 19735.70 19700 19700 19700 20500 20500
PKB Per Capita PPP 35638.42 35000 35000 35000 36500 36500
Rolnictwo w PKB 186.80 171 83.39 54.84 191 177
Budownictwo w PKB 485.90 425 292 427 498 441
Przemysł w PKB 832.50 828 838 879 853 860
Górnictwo w PKB 73.00 62.44 66.25 84.21 74.83 64.82
Usługi w PKB 85.70 58.76 40.13 56.49 87.84 60.99
Transport w PKB 563.50 544 523 625 578 565

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Bezrobocia 5.70 5.5 5.4 5.4 5.6 5.6
Koszty Pracy 123.03 123 124 135 128 129
Przeciętne Wynagrodzenia 1553.00 1595 1536 1604 1619 1660
Wynagrodzenia w Przemyśle 1462.00 1506 1436 1491 1524 1538
Płaca Minimalna 584.00 600 600 600 600 600
Populacja 1.33 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 64 64 64 64.25 64.25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 64 64 64 64.25 64.25

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflacja 12.20 7.5 4.9 3.3 2.3 2.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 3.10 0.7 0.2 0.2 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 238.35 231 231 235 244 249
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 122.81 119 119 121 126 129
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 113.37 112 113 114 115 117
Inflacja Bazowa 5.70 4.2 2.9 2 1.8 1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 140.07 139 142 146 153 161
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 24.70 21.5 17.3 11 9.5 5.1
Inflacja Żywności 6.10 1.8 1.8 1.8 4 4
Cpi Transport 212.95 214 215 215 216 216

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0.1 0.25 0.5

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bilans Handlowy -149.00 -110 -110 -110 -110 -110
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.60 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.6
Import 1879.00 1620 1620 1620 1620 1620
Eksport 1730.00 1510 1510 1510 1510 1510

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Dług Publiczny do PKB 18.20 20 20 20 23 23
Budżet Państwa do PKB -4.90 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -5.2
Bilans Budżetu -136.00 14.78 14.78 14.78 14.78 14.78
Wydatki Rządowe 1107.70 1409 1146 1155 1135 1463
Wydatków Rządowych W Pkb 45.10 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 37.40 35.4 35.4 35.4 35.4 35.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 33.80 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.60 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Produkcja Przemysłowa 6.20 1.9 2.1 2.1 3.2 2.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.70 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.80 13 13 13 9 9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 14.00 4.9 2.5 1.9 4 4
Wydatki Konsumpcyjne 3322.50 3332 3035 3246 3406 3459
Kredyt Konsumencki 10290.90 10354 10404 10351 10682 11088
Cena Benzyny 1.70 1.62 1.53 1.46 1.38 1.31
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 3.33 3.33 3.33 3.43 3.58 3.83


Estonia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.