Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 1.21 1.21 1.21 1.2 1.2 1.19
Indeks Giełdowy 1452.83 1444 1431 1419 1407 1382

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.30 -0.1 0.9 4.3 0.8 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.90 -3 5.8 2.5 4.5 4
Stopa Bezrobocia 7.40 8.2 7 7 6.5 6.5
Inflacja 0.20 0.3 1.3 1.5 2 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 -0.3 -0.3 -0.3 0.2 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -131.00 -130 -130 -130 -110 -110
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.20 1 2 2 2 1.4
Dług Publiczny do PKB 8.40 20 20 20 20 23
Budżet Państwa do PKB -0.30 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -3.6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 12.90 15 -1.5 -5 12 9
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 3.30 -0.1 0.9 4.3 0.8 0.7
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.90 -3 5.8 2.5 4.5 4
PKB 31.39 28 28 28 28 32
Pkb W Cenach Stałych 6143.76 5554 6041 6297 6420 6677
Środki Trwałe Brutto 1803.57 1280 1571 1849 1885 1960
Pkb Per Capita 20741.90 19700 19700 19700 19700 20500
Pkb Per Capita Ppp 36710.40 35000 35000 35000 35000 36500
Rolnictwo w PKB 173.19 120 55.47 178 181 188
Budownictwo w PKB 385.54 357 400 395 403 419
Przemysł w PKB 802.66 822 778 823 839 872
Górnictwo w PKB 67.78 75.5 80.25 69.47 70.83 73.66
Usługi w PKB 74.88 62.91 41.48 76.76 78.25 81.38
Transport w PKB 458.10 455 504 470 479 498

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 7.40 8.2 7 7 6.5 6.5
Koszty Pracy 119.61 150 122 130 157 157
Przeciętne Wynagrodzenia 1441.00 1518 1535 1464 1595 1595
Wynagrodzenia w Przemyśle 1373.00 1433 1442 1399 1506 1506
Płaca Minimalna 584.00 584 584 584 584 600
Populacja 1.33 1.31 1.31 1.31 1.32 1.32
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 63.75 64 64 64 64.25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 63.75 64 64 64 64.25

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 0.20 0.3 1.3 1.5 2 2.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.70 -0.3 -0.3 -0.3 0.2 0.2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110.10 110 111 112 112 114
Indeks Cen Konsumenta Cpi 213.83 214 215 217 217 222
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.78 116 113 113 122 122
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113.32 110 112 112 120 119
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.30 0.5 1 1 2.2 3.5
Cpi Transport 184.99 188 180 181 213 218
Inflacja Żywności 0.20 3.7 3.7 3.7 5 5

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -131.00 -130 -130 -130 -110 -110
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.20 1 2 2 2 1.4
Import 1475.00 1410 1410 1410 1620 1620
Eksport 1344.00 1280 1280 1280 1510 1510

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 8.40 20 20 20 20 23
Budżet Państwa do PKB -0.30 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -3.6
Bilans Budżetu -79.20 14.81 14.81 14.81 14.78 14.78
Wydatki Rządowe 1082.57 1014 1174 1110 1131 1177
Wydatków Rządowych W Pkb 39.00 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 37.40 35.4 37.4 37.4 35.4 35.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 33.80 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.60 1.6 3.6 3.6 1.6 1.6

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produkcja Przemysłowa 0.80 4 5.8 5.8 5.2 5
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.60 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 12.90 15 -1.5 -5 12 9
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.30 2.8 2.9 2.7 2.5 4
Wydatki Konsumpcyjne 3102.50 2879 2988 3180 3242 3372
Kredyt Konsumencki 9833.70 9140 10036 9860 10257 10667
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84
Cena Benzyny 1.63 1.47 1.4 1.33 1.26 1.2


Estonia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.