Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11 1.11
Indeks Giełdowy 1242.06 1230 1220 1209 1198 1178

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -3.70 5 3 2.5 1.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.70 -11 -8 -3 12.8 6.5
Stopa Bezrobocia 5.00 6.9 7.5 8.2 7 6.5
Inflacja -1.00 0.2 1 1.2 1.5 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 -0.1 -0.3 -0.3 -0.3 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -60.80 -160 -130 -130 -130 -110
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.20 1 1 1 2 2
Dług Publiczny do PKB 8.40 9.5 9.5 10.3 10.3 10.3
Budżet Państwa do PKB -0.30 -3.8 -3.8 -4.4 -4.4 -4.4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 22.00 -5.5 17 15 15 15
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -3.70 5 3 2.5 1.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.70 -11 -8 -3 12.8 6.5
PKB 31.39 25 25 28 28 28
Pkb W Cenach Stałych 5726.05 5775 5978 5554 6459 6367
Środki Trwałe Brutto 1319.81 1524 1724 1280 1489 1836
Pkb Per Capita 20741.90 17500 17500 19700 19700 19700
Pkb Per Capita Ppp 36710.40 32500 32500 35000 35000 35000
Rolnictwo w PKB 124.08 178 158 120 140 168
Budownictwo w PKB 368.07 417 369 357 415 393
Przemysł w PKB 847.83 794 731 822 956 778
Górnictwo w PKB 77.84 67.74 68.01 75.5 87.8 72.43
Usługi w PKB 64.86 88.19 77.99 62.91 73.16 83.06
Transport w PKB 469.35 502 487 455 529 519

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 5.00 6.9 7.5 8.2 7 6.5
Koszty Pracy 124.23 123 122 130 130 128
Przeciętne Wynagrodzenia 1404.00 1455 1535 1464 1464 1615
Wynagrodzenia w Przemyśle 1342.00 1401 1442 1399 1399 1517
Płaca Minimalna 540.00 590 590 630 630 630
Populacja 1.33 1.32 1.32 1.31 1.31 1.32
Wiek Emerytalny Kobiet 63.50 64 64 64 64 64
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.50 64 64 64 64 64

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja -1.00 0.2 1 1.2 1.5 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.90 -0.1 -0.3 -0.3 -0.3 0.2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109.82 112 112 111 111 114
Indeks Cen Konsumenta Cpi 212.58 216 216 216 214 221
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.90 114 113 113 112 119
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108.87 111 110 110 110 113
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.90 -1.5 -1 1 1.5 2.2
Cpi Transport 177.53 193 197 190 178 201
Inflacja Żywności 2.70 4.1 3.7 3.7 3.7 5

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -60.80 -160 -130 -130 -130 -110
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.20 1 1 1 2 2
Import 1085.80 1570 1410 1410 1410 1620
Eksport 1025.00 1410 1280 1280 1280 1510

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 8.40 9.5 9.5 10.3 10.3 10.3
Budżet Państwa do PKB -0.30 -3.8 -3.8 -4.4 -4.4 -4.4
Bilans Budżetu 67.58 15.93 14.81 14.81 14.81 14.78
Wydatki Rządowe 1045.77 971 1210 1014 1180 1289
Wydatków Rządowych W Pkb 39.00 46.8 46.8 42.6 42.6 42.6

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 37.40 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 33.80 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.60 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Przemysłowa -17.70 -5 -3.2 4 5.8 7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.20 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 22.00 -5.5 17 15 15 15
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.00 -8 -3.5 2.8 5.2 5.8
Wydatki Konsumpcyjne 2967.90 2928 2944 2879 3348 3135
Kredyt Konsumencki 9451.50 8688 8589 9140 10661 9147
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.83 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89
Cena Benzyny 1.35 1.28 1.22 1.16 1.1 1.05


Estonia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.