Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 1.20 1.19 1.18 1.18 1.18 1.17
Indeks Giełdowy 1256.97 1232 1222 1211 1201 1180

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -5.60 -1.6 1.5 2 1.6 1.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.90 -8 -3 12.8 7.5 6.5
Stopa Bezrobocia 7.70 7.9 8.2 7 7 6.5
Inflacja -1.50 1 1.2 1.5 1.5 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.50 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy 4.00 -130 -130 -130 -130 -110
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.20 1 1 2 2 2
Dług Publiczny do PKB 8.40 9.5 10.3 10.3 10.3 10.3
Budżet Państwa do PKB -0.30 -3.8 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.20 10.5 15 -1.5 -5 12
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -5.60 -1.6 1.5 2 1.6 1.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.90 -8 -3 12.8 7.5 6.5
PKB 31.39 25 28 28 28 28
Pkb W Cenach Stałych 5710.18 5978 5554 6441 6138 6367
Środki Trwałe Brutto 1485.28 1724 1280 1675 1597 1836
Pkb Per Capita 20741.90 17500 19700 19700 19700 19700
Pkb Per Capita Ppp 36710.40 32500 35000 35000 35000 35000
Rolnictwo w PKB 52.42 158 120 59.14 56.36 168
Budownictwo w PKB 378.52 369 357 427 407 393
Przemysł w PKB 735.18 731 822 829 790 778
Górnictwo w PKB 75.85 68.01 75.5 85.56 81.54 72.43
Usługi w PKB 39.20 77.99 62.91 44.22 42.14 83.06
Transport w PKB 476.35 487 455 537 512 519

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 7.70 7.9 8.2 7 7 6.5
Koszty Pracy 126.48 150 122 130 130 157
Przeciętne Wynagrodzenia 1433.00 1518 1535 1464 1464 1595
Wynagrodzenia w Przemyśle 1336.00 1433 1442 1399 1399 1506
Płaca Minimalna 584.00 590 630 630 630 630
Populacja 1.33 1.32 1.31 1.31 1.31 1.32
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 63.75 64 64 64 64
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 63.75 64 64 64 64

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja -1.50 1 1.2 1.5 1.5 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.50 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109.50 112 111 111 112 114
Indeks Cen Konsumenta Cpi 212.20 216 216 216 216 221
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.59 116 113 113 112 122
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110.46 117 110 112 112 120
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.90 -1 1 1.5 1.5 2.2
Cpi Transport 177.15 197 190 180 181 201
Inflacja Żywności 1.80 3.7 3.7 3.7 3.7 5

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 4.00 -130 -130 -130 -130 -110
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.20 1 1 2 2 2
Import 1307.00 1410 1410 1410 1410 1620
Eksport 1311.00 1280 1280 1280 1280 1510

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 8.40 9.5 10.3 10.3 10.3 10.3
Budżet Państwa do PKB -0.30 -3.8 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
Bilans Budżetu -424.30 14.81 14.81 14.81 14.81 14.78
Wydatki Rządowe 1109.77 1210 1014 1252 1193 1289
Wydatków Rządowych W Pkb 39.00 46.8 42.6 42.6 42.6 42.6

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 37.40 35.4 37.4 37.4 37.4 35.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 33.80 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.60 1.6 3.6 3.6 3.6 1.6

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Produkcja Przemysłowa -2.30 -3.2 4 5.8 5.8 7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.30 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.20 10.5 15 -1.5 -5 12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.50 3.5 2.8 2.9 2.7 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 2824.00 2944 2879 3185 3036 3135
Kredyt Konsumencki 9619.60 8589 9140 10700 10341 9147
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.88 3.74 3.83 3.83 3.83 4.24
Cena Benzyny 1.43 1.36 1.22 1.16 1.1 1.29


Estonia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.