Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.11 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
Indeks Giełdowy 1233.95 1228 1221 1214 1207 1193
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.3 0.7 0.8 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.60 1.2 1.5 2.1 2.5 3
Stopa Bezrobocia 5.10 4.2 4.9 4.2 4.3 4.5
Inflacja 2.20 2.2 2.3 2.2 2.1 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 -0.3 0.3 0.3 -0.1 -0.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -98.57 -110 -160 -190 -190 -130
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.70 1.3 1 1 1 1
Dług Publiczny do PKB 8.40 8.5 8.3 8.3 8.3 8.3
Budżet Państwa do PKB -0.60 -0.3 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.80 12 12 12 12 10
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.3 0.7 0.8 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.60 1.2 1.5 2.1 2.5 3
PKB 30.28 30.9 33.3 33.3 33.3 33.3
Pkb W Cenach Stałych 6221.07 5353 5384 5862 6352 5492
Środki Trwałe Brutto 1714.11 1559 1568 1442 1750 1599
Pkb Per Capita 19948.90 21500 25000 25000 25000 25000
Pkb Per Capita Ppp 30990.51 31250 32200 32200 32200 32200
Rolnictwo w PKB 82.17 129 130 122 83.89 132
Budownictwo w PKB 432.87 389 391 322 442 399
Przemysł w PKB 904.89 734 738 882 924 753
Górnictwo w PKB 88.42 88.4 88.92 103 90.27 90.7
Usługi w PKB 87.83 60.94 61.3 78.37 89.68 62.52
Transport w PKB 518.44 409 411 486 529 420
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 5.10 4.2 4.9 4.2 4.3 4.5
Przeciętne Wynagrodzenia 1419.00 1443 1443 1443 1443 1518
Wynagrodzenia w Przemyśle 1354.00 1363 1363 1363 1363 1433
Płaca Minimalna 540.00 540 590 590 590 590
Populacja 1.32 1.33 1.31 1.31 1.31 1.31
Wiek Emerytalny Kobiet 63.50 63.75 64 64 64 64
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.50 63.75 64 64 64 64
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 2.20 2.2 2.3 2.2 2.1 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.20 -0.3 0.3 0.3 -0.1 -0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 215.69 215 213 216 219 221
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109.25 111 110 110 110 116
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113.31 114 115 116 116 117
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.30 1.1 2.1 2 2.2 2.1
Cpi Transport 192.50 190 190 192 195 196
Inflacja Żywności 3.20 4.1 4.5 4.3 4.1 3.7
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -98.57 -110 -160 -190 -190 -130
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.70 1.3 1 1 1 1
Import 1248.92 1360 1420 1590 1570 1410
Eksport 1150.35 1250 1260 1400 1410 1280
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 8.40 8.5 8.3 8.3 8.3 8.3
Budżet Państwa do PKB -0.60 -0.3 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Wydatki Rządowe 1068.07 1006 1012 1065 1091 1033
Wydatków Rządowych W Pkb 39.50 40 39.9 39.9 39.9 39.9
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 37.40 35.4 35.4 35.4 37.4 35.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 33.80 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.60 1.6 1.6 1.6 3.6 1.6
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Przemysłowa -2.50 -1 2.5 2.5 2.9 3.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 3.80 1.2 0.7 0.7 0.7 0.7
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.80 12 12 12 12 10
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.00 3.3 3.3 2.3 2.5 3
Wydatki Konsumpcyjne 3035.30 2715 2731 2996 3099 2786
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.78 3.49 3.74 3.51 3.51 3.74
Cena Benzyny 1.43 1.39 1.36 1.24 1.2 1.36


Estonia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.