Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 1.06 1.04 1.03 1.02 1.01 0.99
Indeks Giełdowy 1742.24 1676 1619 1563 1510 1408

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 1.4 -1.5 0.4 0.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.30 0.7 -0.1 -1.5 0.2 3.8
Stopa Bezrobocia 5.50 5.2 5.3 5.3 5 5
Inflacja 20.00 18.5 15.3 12 8.7 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.90 0.8 0.4 0.1 0.1 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0.75 1.25 1.5 1.75
Bilans Handlowy -542.00 -110 -110 -110 -110 -110
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.60 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.6
Dług Publiczny do PKB 18.10 21 21 21 23.7 23.7
Budżet Państwa do PKB -2.40 -4.3 -4.3 -4.3 -3.5 -3.5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.60 3 1.2 1 0.7 2
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.10 1.4 -1.5 0.4 0.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.30 0.7 -0.1 -1.5 0.2 3.8
PKB 30.65 28 28 32 32 32
Pkb W Cenach Stałych 6088.40 6377 6522 6888 6101 7150
Środki Trwałe Brutto 1331.50 2256 1739 1855 1334 1926
PKB Per Capita 19735.70 19700 19700 20500 20500 20500
PKB Per Capita PPP 35638.42 35000 35000 36500 36500 36500
Rolnictwo w PKB 48.20 53.77 187 125 48.3 129
Budownictwo w PKB 274.00 418 485 428 275 445
Przemysł w PKB 867.70 862 832 866 869 899
Górnictwo w PKB 53.90 82.57 72.93 62.15 54.01 64.52
Usługi w PKB 69.60 55.39 85.61 76.24 69.74 79.14
Transport w PKB 563.40 612 563 613 565 636

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 5.50 5.2 5.3 5.3 5 5
Koszty Pracy 121.73 123 135 128 127 133
Przeciętne Wynagrodzenia 1593.00 1602 1619 1693 1661 1781
Wynagrodzenia w Przemyśle 1552.00 1489 1525 1554 1618 1634
Płaca Minimalna 654.00 600 600 600 600 600
Populacja 1.33 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32
Wiek Emerytalny Kobiet 63.75 64 64 64.25 64.25 64.25
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.75 64 64 64.25 64.25 64.25

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 20.00 18.5 15.3 12 8.7 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.90 0.8 0.4 0.1 0.1 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 261.80 261 262 267 270 275
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 134.94 135 135 138 138 142
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 118.76 113 114 116 118 117
Inflacja Bazowa 9.00 2.9 2 1.8 1.8 1
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 157.87 142 146 153 163 161
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 33.70 17.3 11 9.5 9.5 5.1
Inflacja Żywności 17.00 1.8 1.8 4 4 4
Cpi Transport 246.99 249 250 250 250 251

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 0.00 0 0.75 1.25 1.5 1.75

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -542.00 -110 -110 -110 -110 -110
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.60 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.6
Import 2140.00 1620 1620 1620 1620 1620
Eksport 1598.00 1510 1510 1510 1510 1510

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 18.10 21 21 21 23.7 23.7
Budżet Państwa do PKB -2.40 -4.3 -4.3 -4.3 -3.5 -3.5
Bilans Budżetu -31.50 14.78 14.78 14.78 14.78 14.78
Wydatki Rządowe 1084.60 1133 1107 1350 1087 1402
Wydatków Rządowych W Pkb 45.10 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 37.40 35.4 35.4 35.4 35.4 35.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 33.80 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.60 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produkcja Przemysłowa 3.80 2.1 2.1 3.2 3.2 2.8
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.80 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.60 3 1.2 1 0.7 2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12.30 2.5 1.9 4 4 4
Wydatki Konsumpcyjne 3132.80 3183 3319 3319 3139 3445
Kredyt Konsumencki 10682.50 10202 10088 10254 10621 10643
Cena Benzyny 1.99 2.06 2.14 2.21 2.29 2.29
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 3.35 3.35 4.1 4.6 4.85 4.85


Estonia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.