Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.18 1.18 1.18 1.17 1.17 1.16
Indeks Giełdowy 1182.76 1171 1160 1150 1140 1121

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -5.60 5 3 2.5 1.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.90 -11 -8 -3 12.8 6.5
Stopa Bezrobocia 7.10 6.9 7.5 8.2 7 6.5
Inflacja -0.90 0.2 1 1.2 1.5 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 -0.1 -0.3 -0.3 -0.3 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -124.00 -160 -130 -130 -130 -110
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.20 1 1 1 2 2
Dług Publiczny do PKB 8.40 9.5 9.5 10.3 10.3 10.3
Budżet Państwa do PKB -0.30 -3.8 -3.8 -4.4 -4.4 -4.4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.10 -5.5 17 15 15 15
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -5.60 5 3 2.5 1.5 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.90 -11 -8 -3 12.8 6.5
PKB 31.39 25 25 28 28 28
Pkb W Cenach Stałych 5710.18 5775 5978 5554 6459 6367
Środki Trwałe Brutto 1485.28 1524 1724 1280 1489 1836
Pkb Per Capita 20741.90 17500 17500 19700 19700 19700
Pkb Per Capita Ppp 36710.40 32500 32500 35000 35000 35000
Rolnictwo w PKB 52.42 178 158 120 140 168
Budownictwo w PKB 378.52 417 369 357 415 393
Przemysł w PKB 735.18 794 731 822 956 778
Górnictwo w PKB 75.85 67.74 68.01 75.5 87.8 72.43
Usługi w PKB 39.20 88.19 77.99 62.91 73.16 83.06
Transport w PKB 476.35 502 487 455 529 519

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 7.10 6.9 7.5 8.2 7 6.5
Koszty Pracy 126.48 123 122 130 130 128
Przeciętne Wynagrodzenia 1433.00 1455 1535 1464 1464 1615
Wynagrodzenia w Przemyśle 1336.00 1401 1442 1399 1399 1517
Płaca Minimalna 584.00 590 590 630 630 630
Populacja 1.33 1.32 1.32 1.31 1.31 1.32
Wiek Emerytalny Kobiet 63.50 64 64 64 64 64
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.50 64 64 64 64 64

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja -0.90 0.2 1 1.2 1.5 2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.60 -0.1 -0.3 -0.3 -0.3 0.2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110.50 112 112 111 111 114
Indeks Cen Konsumenta Cpi 214.00 216 216 216 216 221
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.88 114 113 113 112 119
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 109.67 111 110 110 112 113
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -3.40 -1.5 -1 1 1.5 2.2
Cpi Transport 181.84 193 197 190 180 201
Inflacja Żywności 2.30 4.1 3.7 3.7 3.7 5

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -124.00 -160 -130 -130 -130 -110
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.20 1 1 1 2 2
Import 1288.00 1570 1410 1410 1410 1620
Eksport 1164.00 1410 1280 1280 1280 1510

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 8.40 9.5 9.5 10.3 10.3 10.3
Budżet Państwa do PKB -0.30 -3.8 -3.8 -4.4 -4.4 -4.4
Bilans Budżetu -424.30 15.93 14.81 14.81 14.81 14.78
Wydatki Rządowe 1109.77 971 1210 1014 1180 1289
Wydatków Rządowych W Pkb 39.00 46.8 46.8 42.6 42.6 42.6

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 37.40 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 33.80 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.60 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Przemysłowa -0.40 -5 -3.2 4 5.8 7
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.70 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.10 -5.5 17 15 15 15
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.60 3 3.5 2.8 2.9 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 2824.00 2928 2944 2879 3348 3135
Kredyt Konsumencki 9517.50 8688 8589 9140 10661 9147
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 3.77 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83
Cena Benzyny 1.51 1.28 1.22 1.16 1.1 1.05


Estonia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.