Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Waluta 1.11 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
Indeks Giełdowy 1029.65 1021 1012 1003 994 977

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 -0.3 -8.5 -3 1.2 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.90 -1 -12.5 -11 -9 -1.5
Stopa Bezrobocia 4.10 4.9 6.2 6.9 7.5 6.5
Inflacja 2.00 2.3 2.2 2.1 2 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.3 0.3 -0.1 -0.3 0.2
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -20.00 -160 -190 -160 -130 -110
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.70 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2
Dług Publiczny do PKB 8.40 9.5 9.5 9.5 9.5 10.3
Budżet Państwa do PKB -0.60 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -4.4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -16.40 12 -2 -5.5 17 15
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.90 -0.3 -8.5 -3 1.2 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.90 -1 -12.5 -11 -9 -1.5
PKB 30.90 26.36 26.36 26.36 26.36 26.2
Pkb W Cenach Stałych 6498.32 5747 5832 5775 5913 5825
Środki Trwałe Brutto 1858.50 1414 1607 1531 1691 1666
Pkb Per Capita 19948.90 17515 17515 17515 17515 17871
Pkb Per Capita Ppp 30990.51 27209 27209 27209 27209 27763
Rolnictwo w PKB 171.83 120 77.03 155 156 154
Budownictwo w PKB 401.16 315 406 417 365 360
Przemysł w PKB 794.54 864 848 795 723 712
Górnictwo w PKB 73.92 101 82.89 67.74 67.27 66.26
Usługi w PKB 84.77 76.83 82.35 88.2 77.14 75.98
Transport w PKB 529.74 476 486 502 482 475

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Bezrobocia 4.10 4.9 6.2 6.9 7.5 6.5
Koszty Pracy 116.52 122 131 123 123 130
Przeciętne Wynagrodzenia 1472.00 1363 1480 1457 1456 1531
Wynagrodzenia w Przemyśle 1383.00 1330 1412 1402 1401 1474
Płaca Minimalna 540.00 590 590 590 590 630
Populacja 1.33 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32
Wiek Emerytalny Kobiet 63.50 64 64 64 64 64
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63.50 64 64 64 64 64

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflacja 2.00 2.3 2.2 2.1 2 2.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.3 0.3 -0.1 -0.3 0.2
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 110.56 111 114 114 113 115
Indeks Cen Konsumenta Cpi 214.45 216 219 220 219 223
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.44 110 114 115 114 119
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110.02 116 111 112 117 120
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.60 -2.8 -2 -1 -1.3 2.2
Cpi Transport 191.68 192 195 197 199 203
Inflacja Żywności 4.00 4.5 4.3 4.1 3.7 5

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bilans Handlowy -20.00 -160 -190 -160 -130 -110
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.70 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2
Import 1161.00 1420 1590 1570 1410 1620
Eksport 1142.00 1260 1400 1410 1280 1510

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Dług Publiczny do PKB 8.40 9.5 9.5 9.5 9.5 10.3
Budżet Państwa do PKB -0.60 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -4.4
Bilans Budżetu 67.58 15.93 15.93 15.93 14.81 14.78
Wydatki Rządowe 1317.44 1044 1001 971 1199 1181
Wydatków Rządowych W Pkb 39.50 39.9 39.9 39.9 39.9 39.7

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe 37.40 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 33.80 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.60 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Produkcja Przemysłowa -11.20 2.5 2.5 2.9 3.2 3.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.10 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -16.40 12 -2 -5.5 17 15
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.30 1.5 2.2 1.5 2.7 4
Wydatki Konsumpcyjne 3185.30 2937 2846 2880 2899 2855
Kredyt Konsumencki 9391.60 8798 8471 8688 8495 8368
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 4.04 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
Cena Benzyny 1.39 -1.14 -1.08 -1.03 -0.94 -0.95


Estonia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.