Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 16.23 2019-10
Indeks Giełdowy 14206 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.7 2019-06
Stopa Bezrobocia 7.5 2019-06
Inflacja 4.8 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-09
Stopa Procentowa 13.25 2019-09
Bilans Handlowy -3380 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -586 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 90.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -8.2 2018-12
Przemysłowy PMI 49.5 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 22.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.5 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.7 2019-06
PKB 251 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 958630 2019-03
Pkb Per Capita 2907 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 11014 2018-12
Rolnictwo w PKB 99617 2019-03
Budownictwo w PKB 59242 2019-03
Przemysł w PKB 156442 2019-03
Górnictwo w PKB 122278 2019-03
Transport w PKB 39086 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.5 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 2094 2019-06
Płaca Minimalna 2000 2019-04
Populacja 98 2018-12
Pracujący 28070 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 2710 2018-12
Koszty Utrzymania 1150 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3640 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2200 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 4.8 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 308 2019-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 266 2019-08
Inflacja Bazowa 2.6 2019-09
Inflacja Żywności 0.3 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2019-09
Cpi Transport 116 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -48.3 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 13.25 2019-09
Podaż Pieniądza M0 752555 2019-08
Podaż Pieniądza M1 946749 2019-08
Podaż Pieniądza M2 3929472 2019-08
Bilans Banków 5080570 2018-06
Rezerwy Walutowe 45118 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 869704 2019-08
Stopa Depozytowa 11.1 2019-08
Bilans Banku Centralnego 5560772 2019-07
Stopa Pożyczkowa 14.25 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3380 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -586 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Eksport 2300 2019-06
Import 5680 2019-06
Dług Zagraniczny 106221 2019-03
Rachunek kapitałowy 765 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3636 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 6166 2019-03
Dochody z Turystyki 11.4 2018-12
Przyjazdy Turystów 885 2019-02
Rezerwy Złota 78.82 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 586 2019-06
Indeks Terroryzmu 7.35 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 90.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -8.2 2018-12
Bilans Budżetu -420006 2018-06
Wydatki Rządowe 101 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 915974 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 1335980 2018-06
Rating Kredytowy 27.5
Wydatki Wojskowe 2564 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.5 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 14 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 40 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14 2019-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 49.5 2019-09
Produkcja Przemysłowa 3.4 2019-05
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.3 2019-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.4 2019-05
Szybkość Internetu 1978 2017-03
Adresy IP 4504838 2017-03
Index Konkurencyjności 54.54 2019-12
Ranking Konkurencyjności 93 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2018-12
Ranking Korupcji 105 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 120 2018-12
Produkcja Stali 525 2019-08
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 1068 2019-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 16.3 2019-08
Optymizm Konsumentów 87 2019-06
Kredyt Konsumencki 362743 2019-08
Cena Benzyny 0.49 2019-09
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -8.4 2019-05


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Egipt - Wskaźniki ekonomiczne.