Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 17.13 2019-04
Indeks Giełdowy 14801 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.5 2018-12
Stopa Bezrobocia 8.9 2018-12
Inflacja 14.2 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2019-03
Stopa Procentowa 15.75 2019-03
Bilans Handlowy -3628 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -2100 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 101 2017-12
Budżet Państwa do PKB -9.5 2018-12
Przemysłowy PMI 49.9 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 22.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.5 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.5 2018-12
PKB 235 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 933170 2018-12
Pkb Per Capita 2785 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 10550 2017-12
Rolnictwo w PKB 91812 2018-12
Budownictwo w PKB 59846 2018-12
Przemysł w PKB 164791 2018-12
Górnictwo w PKB 93350 2018-12
Transport w PKB 47848 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.9 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 2491 2018-12
Płaca Minimalna 1200 2019-01
Populacja 96.2 2017-12
Pracujący 25536 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 2710 2018-12
Koszty Utrzymania 1150 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3640 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2200 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 14.2 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 298 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 262 2019-03
Inflacja Bazowa 8.9 2019-03
Inflacja Żywności 15.42 2019-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 179 2019-03
Cpi Transport 287 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 200 2019-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.9 2019-02
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 15.75 2019-03
Podaż Pieniądza M0 689162 2019-03
Podaż Pieniądza M1 840527 2019-02
Podaż Pieniądza M2 3680000 2019-02
Bilans Banków 5080570 2018-06
Rezerwy Walutowe 44112 2019-03
Kredyty dla Sektora prywatnego 842975 2019-02
Stopa Depozytowa 12.2 2019-02
Bilans Banku Centralnego 5474834 2019-01
Stopa Pożyczkowa 16.75 2019-03
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3628 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -2100 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Eksport 2481 2019-02
Import 6109 2019-02
Dług Zagraniczny 93131 2018-09
Rachunek kapitałowy 228 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2873 2018-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5909 2018-09
Dochody z Turystyki 7.6 2017-12
Przyjazdy Turystów 1032 2018-12
Rezerwy Złota 78.4 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 635 2018-12
Indeks Terroryzmu 7.35 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 101 2017-12
Budżet Państwa do PKB -9.5 2018-12
Bilans Budżetu -420006 2018-06
Wydatki Rządowe 106 2018-06
Dochody Budżetu Państwa 915974 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 1335980 2018-06
Rating Kredytowy 27.5
Wydatki Wojskowe 4004 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.5 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 14 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 40 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14 2018-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 49.9 2019-03
Produkcja Przemysłowa 0.7 2019-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -8.3 2019-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.7 2019-01
Zmiany Zapasów 7 2016-12
Szybkość Internetu 1978 2017-03
Adresy IP 4504838 2017-03
Index Konkurencyjności 53.59 2018-12
Ranking Konkurencyjności 94 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2018-12
Ranking Korupcji 105 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 120 2018-12
Produkcja Stali 686 2019-02
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 880 2018-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 17.4 2019-02
Optymizm Konsumentów 82 2018-09
Kredyt Konsumencki 324541 2019-02
Cena Benzyny 0.39 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 1.8 2019-01


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Egipt - Wskaźniki ekonomiczne.