Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 15.7 2020-04
Indeks Giełdowy 9455 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.6 2019-09
Stopa Bezrobocia 8 2019-12
Inflacja 5.3 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-02
Stopa Procentowa 9.25 2020-04
Bilans Handlowy -2835 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -1382 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 90 2019-12
Budżet Państwa do PKB -8 2019-12
Przemysłowy PMI 47.1 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 22.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.5 2018-12
Przypadki koronawirusa 985 2020-04
Śmierć koronawirusa 66 2020-04
Odzyskany koronawirus 216 2020-04

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.6 2019-09
PKB 280 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 936455 2019-09
Pkb Per Capita 2907 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 11014 2018-12
Rolnictwo w PKB 134192 2019-09
Budownictwo w PKB 47384 2019-09
Przemysł w PKB 154082 2019-09
Górnictwo w PKB 64749 2019-09
Transport w PKB 45325 2019-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 2329 2019-12
Płaca Minimalna 2000 2019-04
Populacja 99.8 2019-12
Pracujący 26621 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 2710 2018-12
Koszty Utrzymania 1150 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3640 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2200 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.3 2020-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2020-02
Inflacja Bazowa 1.9 2020-02
Inflacja Żywności -0.9 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2020-02
Cpi Transport 116 2020-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 203 2020-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.3 2019-11

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9.25 2020-04
Podaż Pieniądza M0 747201 2020-02
Podaż Pieniądza M1 1004160 2020-02
Podaż Pieniądza M2 4187587 2020-02
Bilans Banków 5516806 2019-06
Rezerwy Walutowe 45510 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 891698 2020-01
Stopa Depozytowa 9.2 2019-12
Bilans Banku Centralnego 5830614 2020-01
Stopa Pożyczkowa 10.25 2020-04

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2835 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -1382 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2019-12
Eksport 2482 2020-01
Import 5316 2020-01
Dług Zagraniczny 109363 2019-09
Rachunek kapitałowy 658 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4262 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 6713 2019-09
Dochody z Turystyki 12.57 2019-12
Rezerwy Złota 78.97 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 627 2019-12
Indeks Terroryzmu 6.79 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 90 2019-12
Budżet Państwa do PKB -8 2019-12
Bilans Budżetu -425035 2019-06
Wydatki Rządowe 106 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 1080152 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 1505187 2019-06
Rating Kredytowy 30 2020-03
Wydatki Wojskowe 2564 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.5 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 14 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 40 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14 2019-12

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 47.1 2020-02
Produkcja Przemysłowa 0.1 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.4 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.6 2019-11
Szybkość Internetu 1978 2017-03
Adresy IP 4504838 2017-03
Index Konkurencyjności 54.54 2019-12
Ranking Konkurencyjności 93 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2019-12
Ranking Korupcji 106 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 114 2019-12
Produkcja Stali 774 2020-02

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 1248 2019-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 13.8 2020-02
Optymizm Konsumentów 89 2019-12
Kredyt Konsumencki 402987 2020-01
Cena Benzyny 0.49 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana 8 2019-11

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 985 2020-04
Śmierć koronawirusa 66 2020-04
Odzyskany koronawirus 216 2020-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Egipt - Wskaźniki ekonomiczne.