Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 16.65 2019-06
Indeks Giełdowy 13831 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.5 2018-12
Stopa Bezrobocia 8.1 2019-03
Inflacja 14.1 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.1 2019-05
Stopa Procentowa 15.75 2019-05
Bilans Handlowy -3875 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -2185 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 101 2017-12
Budżet Państwa do PKB -9.5 2018-12
Przemysłowy PMI 48.2 2019-05
Podatek Dochodowy Firmy 22.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.5 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.5 2018-12
PKB 235 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 933170 2018-12
Pkb Per Capita 2785 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 10550 2017-12
Rolnictwo w PKB 91812 2018-12
Budownictwo w PKB 59846 2018-12
Przemysł w PKB 164791 2018-12
Górnictwo w PKB 93350 2018-12
Transport w PKB 43366 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.1 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 2267 2019-03
Płaca Minimalna 1200 2019-01
Populacja 96.2 2017-12
Pracujący 25701 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 2710 2018-12
Koszty Utrzymania 1150 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3640 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2200 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 14.1 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.1 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 302 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 266 2019-05
Inflacja Bazowa 7.8 2019-05
Inflacja Żywności 15.06 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 179 2019-05
Cpi Transport 287 2019-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 208 2019-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 12.9 2019-04
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 15.75 2019-05
Podaż Pieniądza M0 713100 2019-05
Podaż Pieniądza M1 881296 2019-04
Podaż Pieniądza M2 3762429 2019-04
Bilans Banków 5080570 2018-06
Rezerwy Walutowe 44275 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 861559 2019-04
Stopa Depozytowa 11.4 2019-04
Bilans Banku Centralnego 5668709 2019-03
Stopa Pożyczkowa 16.75 2019-05
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3875 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -2185 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Eksport 2579 2019-04
Import 6455 2019-04
Dług Zagraniczny 96612 2018-12
Rachunek kapitałowy 228 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3729 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 6137 2018-12
Dochody z Turystyki 11.4 2018-12
Przyjazdy Turystów 1032 2018-12
Rezerwy Złota 78.6 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 586 2019-02
Indeks Terroryzmu 7.35 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 101 2017-12
Budżet Państwa do PKB -9.5 2018-12
Bilans Budżetu -420006 2018-06
Wydatki Rządowe 99 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 915974 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 1335980 2018-06
Rating Kredytowy 27.5
Wydatki Wojskowe 2564 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.5 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 14 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 40 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14 2019-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 48.2 2019-05
Produkcja Przemysłowa 5.8 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.2 2019-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.9 2019-03
Zmiany Zapasów 7 2016-12
Szybkość Internetu 1978 2017-03
Adresy IP 4504838 2017-03
Index Konkurencyjności 53.59 2018-12
Ranking Konkurencyjności 94 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2018-12
Ranking Korupcji 105 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 120 2018-12
Produkcja Stali 726 2019-04
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 1201 2018-09
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 16.8 2019-04
Optymizm Konsumentów 82 2018-09
Kredyt Konsumencki 343135 2019-04
Cena Benzyny 0.4 2019-05
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -2.6 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Egipt - Wskaźniki ekonomiczne.