Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 15.74 2020-09
Indeks Giełdowy 10989 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5 2020-03
Stopa Bezrobocia 9.6 2020-06
Inflacja 3.4 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2020-08
Stopa Procentowa 8.75 2020-09
Bilans Handlowy -2277 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -2765 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2019-12
Dług Publiczny do PKB 90 2019-12
Budżet Państwa do PKB -8 2019-12
Przemysłowy PMI 49.4 2020-08
Podatek Dochodowy Firmy 22.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.5 2020-12
Przypadki koronawirusa 103079 2020-09
Śmierć koronawirusa 5914 2020-09
Odzyskany koronawirus 96094 2020-09

PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5 2020-03
PKB 303 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1006991 2020-03
Pkb Per Capita 3009 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 11763 2019-12
Rolnictwo w PKB 102406 2020-03
Budownictwo w PKB 63984 2020-03
Przemysł w PKB 181880 2020-03
Górnictwo w PKB 117307 2020-03
Transport w PKB 40269 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.6 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 2236 2020-03
Płaca Minimalna 2000 2020-01
Populacja 99.8 2019-12
Pracujący 24115 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.4 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2020-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104 2020-08
Inflacja Bazowa 0.8 2020-08
Inflacja Żywności -4.1 2020-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2020-08
Cpi Transport 118 2020-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 194 2020-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -7.5 2020-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 8.75 2020-09
Podaż Pieniądza M0 929350 2020-08
Podaż Pieniądza M1 1125021 2020-07
Podaż Pieniądza M2 4626455 2020-07
Bilans Banków 5516806 2019-06
Rezerwy Walutowe 38400 2020-08
Kredyty dla Sektora prywatnego 1018070 2020-07
Stopa Depozytowa 6.9 2020-06
Bilans Banku Centralnego 6408261 2020-06
Stopa Pożyczkowa 9.75 2020-09

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2277 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -2765 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.6 2019-12
Eksport 2153 2020-07
Import 4430 2020-07
Dług Zagraniczny 111292 2020-03
Rachunek kapitałowy -1144 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3585 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 7869 2020-03
Dochody z Turystyki 12.57 2019-12
Rezerwy Złota 79.6 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 578 2020-05
Indeks Terroryzmu 6.79 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 90 2019-12
Budżet Państwa do PKB -8 2019-12
Bilans Budżetu -425035 2019-06
Wydatki Rządowe 110 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 1080152 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 1505187 2019-06
Rating Kredytowy 30 2020-09
Wydatki Wojskowe 2564 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.5 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 14 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 40 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14 2019-12

Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 49.4 2020-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -25.6 2020-04
Szybkość Internetu 1978 2017-03
Adresy IP 4504838 2017-03
Index Konkurencyjności 54.54 2019-12
Ranking Konkurencyjności 93 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2019-12
Ranking Korupcji 106 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 114 2019-12
Produkcja Stali 415 2020-08

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 1162 2020-03
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 11.2 2020-07
Optymizm Konsumentów 85 2020-06
Kredyt Konsumencki 456676 2020-07
Cena Benzyny 0.48 2020-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 103079 2020-09
Śmierć koronawirusa 5914 2020-09
Odzyskany koronawirus 96094 2020-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Egipt - Wskaźniki ekonomiczne.