Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 17.54 2019-02
Indeks Giełdowy 14984 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.5 2018-12
Stopa Bezrobocia 8.9 2018-12
Inflacja 12.7 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2019-01
Stopa Procentowa 16.75 2018-12
Bilans Handlowy -3776 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących -1751 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.5 2017-12
Dług Publiczny do PKB 101 2017-12
Budżet Państwa do PKB -9.5 2017-12
Przemysłowy PMI 48.5 2019-01
Podatek Dochodowy Firmy 22.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.5 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.5 2018-12
PKB 235 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 895944 2018-09
Pkb Per Capita 2785 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 10550 2017-12
Rolnictwo w PKB 128956 2018-09
Budownictwo w PKB 43844 2018-09
Przemysł w PKB 149168 2018-09
Górnictwo w PKB 63190 2018-09
Transport w PKB 47848 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 8.9 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 2920 2018-09
Płaca Minimalna 1200 2019-01
Populacja 96.2 2017-12
Pracujący 26295 2018-09
Koszty Utrzymania Rodziny 2710 2018-12
Koszty Utrzymania 1150 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3640 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2200 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 12.7 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 265 2019-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 258 2019-01
Inflacja Bazowa 8.6 2019-01
Inflacja Żywności 11.2 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 179 2019-01
Cpi Transport 286 2019-01
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 192 2018-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 8.97 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 16.75 2018-12
Podaż Pieniądza M0 610946 2018-12
Podaż Pieniądza M1 836071 2018-12
Podaż Pieniądza M2 3628732 2018-12
Bilans Banków 5080570 2018-06
Rezerwy Walutowe 42616 2019-01
Kredyty dla Sektora prywatnego 828483 2018-12
Stopa Depozytowa 11.8 2018-11
Bilans Banku Centralnego 5577938 2018-11
Stopa Pożyczkowa 16.75 2019-02
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3776 2018-11
Saldo Obrotów Bieżących -1751 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.5 2017-12
Eksport 2329 2018-11
Import 6106 2018-11
Dług Zagraniczny 93131 2018-09
Rachunek kapitałowy 1558 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2873 2018-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 5909 2018-09
Dochody z Turystyki 7.6 2017-12
Przyjazdy Turystów 1101 2018-07
Rezerwy Złota 78.3 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 635 2018-10
Indeks Terroryzmu 7.35 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 101 2017-12
Budżet Państwa do PKB -9.5 2017-12
Bilans Budżetu 337694 2016-12
Wydatki Rządowe 106 2018-06
Dochody Budżetu Państwa 538378 2015-06
Wydatki Budżetu Państwa 886774 2015-06
Rating Kredytowy 27.5
Wydatki Wojskowe 4004 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.5 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 14 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 40 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14 2018-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 48.5 2019-01
Produkcja Przemysłowa -1.9 2018-11
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -5.1 2018-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.3 2018-07
Zmiany Zapasów 7 2016-12
Szybkość Internetu 1978 2017-03
Adresy IP 4504838 2017-03
Index Konkurencyjności 53.59 2018-12
Ranking Konkurencyjności 94 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2018-12
Ranking Korupcji 105 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 120 2018-12
Produkcja Stali 670 2018-12
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 880 2018-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 17.8 2018-12
Optymizm Konsumentów 82 2018-09
Kredyt Konsumencki 312427 2018-12
Cena Benzyny 0.38 2019-01


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Egipt - Wskaźniki ekonomiczne.