Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 15.77 2020-01
Indeks Giełdowy 13728 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.6 2019-09
Stopa Bezrobocia 7.8 2019-09
Inflacja 7.1 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-12
Stopa Procentowa 12.25 2020-01
Bilans Handlowy -2968 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -1382 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 90.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -8.2 2018-12
Przemysłowy PMI 48.2 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 22.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.5 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.6 2019-09
PKB 251 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 996046 2019-06
Pkb Per Capita 2907 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 11014 2018-12
Rolnictwo w PKB 104324 2019-06
Budownictwo w PKB 70660 2019-06
Przemysł w PKB 144132 2019-06
Górnictwo w PKB 108122 2019-06
Transport w PKB 50234 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.8 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 2212 2019-09
Płaca Minimalna 2000 2019-04
Populacja 98 2018-12
Pracujący 26100 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 2710 2018-12
Koszty Utrzymania 1150 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3640 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2200 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 7.1 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.2 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-12
Inflacja Bazowa 2.4 2019-12
Inflacja Żywności 1.8 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2019-12
Cpi Transport 116 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 201 2019-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.3 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 12.25 2020-01
Podaż Pieniądza M0 719185 2019-12
Podaż Pieniądza M1 961117 2019-11
Podaż Pieniądza M2 4053149 2019-11
Bilans Banków 5080570 2018-06
Rezerwy Walutowe 45420 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 883550 2019-11
Stopa Depozytowa 9.2 2019-11
Bilans Banku Centralnego 5822554 2019-09
Stopa Pożyczkowa 13.25 2020-01
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2968 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -1382 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Eksport 2371 2019-11
Import 5339 2019-11
Dług Zagraniczny 108699 2019-06
Rachunek kapitałowy 658 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3413 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 6939 2019-06
Dochody z Turystyki 12.57 2019-12
Przyjazdy Turystów 885 2019-02
Rezerwy Złota 78.97 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 627 2019-09
Indeks Terroryzmu 6.79 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 90.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -8.2 2018-12
Bilans Budżetu -420006 2018-06
Wydatki Rządowe 107 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 915974 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 1335980 2018-06
Rating Kredytowy 30 2020-01
Wydatki Wojskowe 2564 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.5 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 14 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 40 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14 2019-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 48.2 2019-12
Produkcja Przemysłowa 0.1 2019-10
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.7 2019-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.7 2019-10
Szybkość Internetu 1978 2017-03
Adresy IP 4504838 2017-03
Index Konkurencyjności 54.54 2019-12
Ranking Konkurencyjności 93 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2019-12
Ranking Korupcji 106 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 114 2019-12
Produkcja Stali 500 2019-11
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 998 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 14.4 2019-11
Optymizm Konsumentów 89 2019-12
Kredyt Konsumencki 388801 2019-11
Cena Benzyny 0.48 2019-12
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -1.7 2019-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Egipt - Wskaźniki ekonomiczne.