Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 16.17 2019-12
Indeks Giełdowy 13509 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.6 2019-09
Stopa Bezrobocia 7.8 2019-09
Inflacja 3.6 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-11
Stopa Procentowa 12.25 2019-11
Bilans Handlowy -3491 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -586 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 90.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -8.2 2018-12
Przemysłowy PMI 47.9 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 22.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.5 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.6 2019-09
PKB 251 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 996046 2019-06
Pkb Per Capita 2907 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 11014 2018-12
Rolnictwo w PKB 104324 2019-06
Budownictwo w PKB 70660 2019-06
Przemysł w PKB 144132 2019-06
Górnictwo w PKB 108122 2019-06
Transport w PKB 50234 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.8 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 2212 2019-09
Płaca Minimalna 2000 2019-04
Populacja 98 2018-12
Pracujący 26100 2019-09
Koszty Utrzymania Rodziny 2710 2018-12
Koszty Utrzymania 1150 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3640 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2200 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.6 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-10
Inflacja Bazowa 2.1 2019-11
Inflacja Żywności -4.8 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2019-10
Cpi Transport 116 2019-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 201 2019-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.5 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 12.25 2019-11
Podaż Pieniądza M0 705888 2019-10
Podaż Pieniądza M1 953443 2019-10
Podaż Pieniądza M2 4024006 2019-10
Bilans Banków 5080570 2018-06
Rezerwy Walutowe 45354 2019-11
Kredyty dla Sektora prywatnego 873960 2019-10
Stopa Depozytowa 10.2 2019-09
Bilans Banku Centralnego 5637627 2019-08
Stopa Pożyczkowa 13.25 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3491 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -586 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Eksport 2367 2019-09
Import 5858 2019-09
Dług Zagraniczny 108699 2019-06
Rachunek kapitałowy 765 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3413 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 6939 2019-06
Dochody z Turystyki 11.4 2018-12
Przyjazdy Turystów 885 2019-02
Rezerwy Złota 78.97 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 627 2019-08
Indeks Terroryzmu 6.79 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 90.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -8.2 2018-12
Bilans Budżetu -420006 2018-06
Wydatki Rządowe 107 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 915974 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 1335980 2018-06
Rating Kredytowy 30 2019-12
Wydatki Wojskowe 2564 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.5 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 14 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 40 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14 2019-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 47.9 2019-11
Produkcja Przemysłowa 2.1 2019-08
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -2.8 2019-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach 4.3 2019-08
Szybkość Internetu 1978 2017-03
Adresy IP 4504838 2017-03
Index Konkurencyjności 54.54 2019-12
Ranking Konkurencyjności 93 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2018-12
Ranking Korupcji 105 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 114 2019-12
Produkcja Stali 515 2019-10
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 998 2019-06
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 14.7 2019-10
Optymizm Konsumentów 87 2019-06
Kredyt Konsumencki 382974 2019-10
Cena Benzyny 0.48 2019-11
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -3 2019-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Egipt - Wskaźniki ekonomiczne.