Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 16.54 2019-08
Indeks Giełdowy 14341 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.7 2019-06
Stopa Bezrobocia 7.5 2019-06
Inflacja 8.7 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.8 2019-07
Stopa Procentowa 14.25 2019-08
Bilans Handlowy -3337 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -3754 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 90.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -8.2 2018-12
Przemysłowy PMI 50.3 2019-07
Podatek Dochodowy Firmy 22.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.5 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.7 2019-06
PKB 251 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 933170 2018-12
Pkb Per Capita 2907 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 11014 2018-12
Rolnictwo w PKB 91812 2018-12
Budownictwo w PKB 59846 2018-12
Przemysł w PKB 164791 2018-12
Górnictwo w PKB 93350 2018-12
Transport w PKB 39272 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.5 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 2094 2019-06
Płaca Minimalna 1200 2019-01
Populacja 96.2 2017-12
Pracujący 28070 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 2710 2018-12
Koszty Utrzymania 1150 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3640 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2200 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 8.7 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.8 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 306 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 267 2019-07
Inflacja Bazowa 5.9 2019-07
Inflacja Żywności 9 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 193 2019-07
Cpi Transport 307 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 201 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 14.25 2019-08
Podaż Pieniądza M0 701395 2019-07
Podaż Pieniądza M1 923562 2019-06
Podaż Pieniądza M2 3863645 2019-06
Bilans Banków 5080570 2018-06
Rezerwy Walutowe 44917 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 870185 2019-06
Stopa Depozytowa 11.6 2019-05
Bilans Banku Centralnego 5740234 2019-04
Stopa Pożyczkowa 15.25 2019-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -3337 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -3754 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 2018-12
Eksport 2685 2019-05
Import 6022 2019-05
Dług Zagraniczny 96612 2018-12
Rachunek kapitałowy 5973 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3729 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 6137 2018-12
Dochody z Turystyki 11.4 2018-12
Przyjazdy Turystów 1032 2018-12
Rezerwy Złota 78.6 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 626 2019-04
Indeks Terroryzmu 7.35 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 90.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -8.2 2018-12
Bilans Budżetu -420006 2018-06
Wydatki Rządowe 100 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 915974 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 1335980 2018-06
Rating Kredytowy 27.5
Wydatki Wojskowe 2564 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.5 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 14 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 40 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14 2019-12
Biznes Ostatni okres
Przemysłowy PMI 50.3 2019-07
Produkcja Przemysłowa 5.8 2019-04
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.2 2019-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.9 2019-03
Zmiany Zapasów 7 2016-12
Szybkość Internetu 1978 2017-03
Adresy IP 4504838 2017-03
Index Konkurencyjności 53.59 2018-12
Ranking Konkurencyjności 94 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 35 2018-12
Ranking Korupcji 105 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 120 2018-12
Produkcja Stali 725 2019-06
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 1147 2018-12
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 16.4 2019-06
Optymizm Konsumentów 87 2019-06
Kredyt Konsumencki 347448 2019-06
Cena Benzyny 0.48 2019-07
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -2.6 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Egipt - Wskaźniki ekonomiczne.