Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Indeks Giełdowy 11171.36 10872 10568 10271 9984 9409
Waluta 15.70 15.71 15.75 15.78 15.81 15.88

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.00 3.5 4 5 5.3 5.5
Stopa Bezrobocia 9.60 9 8.5 8.3 8.7 8.6
Inflacja 3.70 5 4.7 5.3 6 6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.3 0.8 0.5 1 1
Stopa Procentowa 8.75 8.25 8.25 8.25 7.25 7.25
Bilans Handlowy -2277.00 -2800 -2840 -3230 -3250 -2750
Saldo Obrotów Bieżących -2764.70 -3400 -3000 -1600 -1370 -2000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -6 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Dług Publiczny do PKB 90.00 118 112 112 112 112
Budżet Państwa do PKB -8.00 -10 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5
Przemysłowy PMI 50.40 48.7 49 50 49.6 49
Podatek Dochodowy Firmy 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.00 3.5 4 5 5.3 5.5
PKB 303.20 220 280 280 280 280
Pkb W Cenach Stałych 1006990.80 1002884 1011970 1047270 1057340 1061051
Pkb Per Capita 3008.80 2900 3050 3050 3050 3050
Pkb Per Capita Ppp 11763.30 10500 11200 11200 11200 11200
Rolnictwo w PKB 102405.50 144348 98653 106502 107526 152720
Budownictwo w PKB 63983.90 49078 68054 66543 67183 51924
Przemysł w PKB 181880.20 166973 179619 189155 190974 176657
Górnictwo w PKB 117307.40 70733 97191 122000 123173 74835
Transport w PKB 40269.40 53559 42479 41880 42283 56665

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 9.60 9 8.5 8.3 8.7 8.6
Bezrobotni Zarejestrowani 2574.00 2850 2740 2680 2720 2700
Płaca Minimalna 2000.00 2000 2000 2000 2000 2000
Populacja 99.80 102 104 104 104 103
Pracujący 24115.00 25000 25500 25800 26100 26000

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 3.70 5 4.7 5.3 6 6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.30 0.3 0.8 0.5 1 1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.20 353 110 111 113 384
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.80 310 103 104 106 337
Inflacja Bazowa 3.26 1 1.2 1.6 1.8 2
Inflacja Żywności -2.60 1.3 -1.6 0.4 2 1.6
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 194.50 254 195 182 193 287
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.50 -5 1.7 2.4 1 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109.10 218 110 110 112 238
Cpi Transport 120.40 348 122 121 122 380

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 8.75 8.25 8.25 8.25 7.25 7.25
Podaż Pieniądza M2 4682916.00 4250000 4250000 4250000 4250000 4250000
Rezerwy Walutowe 38425.00 40000 42500 43000 44300 45000
Bilans Banków 5516806.00 5750000 6000000 6000000 6000000 6000000
Kredyty dla Sektora prywatnego 1026569.00 1035000 1030000 1035000 1040000 1040000
Stopa Depozytowa 6.90 12.2 6.9 6.9 6.9 10.45
Stopa Pożyczkowa 9.75 15.75 15.75 9.25 9.25 14
Bilans Banku Centralnego 6408261.00 7000000 7400000 7600000 7850000 7700000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -2277.00 -2800 -2840 -3230 -3250 -2750
Saldo Obrotów Bieżących -2764.70 -3400 -3000 -1600 -1370 -2000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -6 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Import 4430.00 5300 5600 5700 5800 6000
Eksport 2153.00 2460 2370 2450 2600 2600
Dług Zagraniczny 111292.20 125000 127500 130000 132000 130000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3585.00 3200 4300 4000 4500 4450
Rachunek kapitałowy -1143.50 2500 4100 2300 3000 3100
Transfery Pieniężne od Emigrantów 7869.00 6500 6300 6700 7000 7000
Dochody z Turystyki 12.57 7 10 10 10 10

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 90.00 118 112 112 112 112
Budżet Państwa do PKB -8.00 -10 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5
Bilans Budżetu -425035.00 -450000 -465000 -850000 -850000 -465000
Wydatki Rządowe 110.00 119 118 114 116 126
Dochody Budżetu Państwa 1080152.00 950000 1000000 1000000 1000000 1000000
Wydatki Budżetu Państwa 1505187.00 1750000 1850000 1850000 1850000 1850000
Wydatki Wojskowe 2564.00 2200 2000 2000 2000 2000

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Podatek od Towarów i Usług 14.00 14 14 14 14 14
Składki Ubezpieczeniowe 40.00 40 40 40 40 40
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.00 26 26 26 26 26
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.00 14 14 14 14 14

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Przemysłowy PMI 50.40 48.7 49 50 49.6 49
Produkcja Dóbr w Fabrykach -25.60 -12 -6 4 5 3

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wydatki Konsumpcyjne 1162.00 985 1301 1208 1220 1042
Cena Benzyny 0.48 0.48 0.48 0.48 0.43 0.48
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 11.00 18.1 11.2 11.2 11.2 16.35
Optymizm Konsumentów 85.00 75 82 85 87 90
Kredyt Konsumencki 470997.00 349718 409566 443597 468087 370002


Egipt - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.