Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Indeks Giełdowy 11333.86 11017 10708 10408 10117 9534
Waluta 15.65 15.68 15.72 15.75 15.78 15.85

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.70 1.7 2.3 2.5 2.8 5
Stopa Bezrobocia 7.20 6.8 8 8.4 8.2 8
Inflacja 4.30 6.4 6.8 7.5 7 6.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.40 0.3 0.5 1 1 1.2
Stopa Procentowa 8.25 7.75 7.75 7.25 7.25 6.75
Bilans Handlowy -3287.00 -2840 -3230 -3400 -2750 -3800
Saldo Obrotów Bieżących -2800.00 -3000 -1600 -1370 -2000 -1900
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.10 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.7
Dług Publiczny do PKB 90.20 90 90 90 90 83
Budżet Państwa do PKB -8.00 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -7
Przemysłowy PMI 49.30 50 49.6 49.8 49 49.8
Podatek Dochodowy Firmy 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.70 1.7 2.3 2.5 2.8 5
PKB 303.20 280 280 280 280 340
Pkb W Cenach Stałych 924109.50 1024110 987420 947212 949985 997484
Pkb Per Capita 3008.80 3050 3050 3050 3050 3170
Pkb Per Capita Ppp 11763.30 11200 11200 11200 11200 11800
Rolnictwo w PKB 139860.70 104146 109217 143357 143777 150966
Budownictwo w PKB 48624.60 65072 68182 49840 49986 52485
Przemysł w PKB 134490.80 184972 123965 137853 138257 145169
Górnictwo w PKB 62042.70 119302 101592 63594 63780 66969
Transport w PKB 51945.60 40954 53140 53244 53400 56070

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 7.20 6.8 8 8.4 8.2 8
Bezrobotni Zarejestrowani 2166.00 2260 2080 2240 2320 2400
Płaca Minimalna 2000.00 2000 2000 2000 2000 2000
Populacja 100.50 104 104 104 103 105
Pracujący 27799.00 25500 25800 26100 26000 27200

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 4.30 6.4 6.8 7.5 7 6.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.40 0.3 0.5 1 1 1.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110.10 113 115 116 118 126
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 106.10 107 108 107 109 112
Inflacja Bazowa 3.60 3.9 3.6 3.3 3 2.6
Inflacja Żywności 2.80 -1.4 0.4 2 1.6 2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 192.20 172 182 199 198 203
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.30 -3.7 -3.2 2.3 3 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109.40 112 113 117 117 125
Cpi Transport 120.60 123 124 129 129 138

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 8.25 7.75 7.75 7.25 7.25 6.75
Podaż Pieniądza M2 4960285.00 4250000 4250000 4250000 4250000 4250000
Rezerwy Walutowe 40101.00 40500 41300 43300 44000 45200
Bilans Banków 5516806.00 6000000 6000000 6000000 6000000 5650000
Kredyty dla Sektora prywatnego 1087544.00 1030000 1035000 1040000 1040000 1050000
Stopa Depozytowa 7.40 6.9 6.9 6.4 6.4 6.4
Stopa Pożyczkowa 9.25 8.75 8.75 8.25 14 8.25
Bilans Banku Centralnego 6889368.00 6800000 6650000 6500000 6200000 5800000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -3287.00 -2840 -3230 -3400 -2750 -3800
Saldo Obrotów Bieżących -2800.00 -3000 -1600 -1370 -2000 -1900
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.10 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.7
Import 5491.00 5600 5700 5800 6000 6300
Eksport 2203.00 2370 2300 2270 2200 2400
Dług Zagraniczny 123490.50 132000 134000 136000 138000 140000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3090.70 4100 4000 4500 4450 4700
Rachunek kapitałowy 1284.00 4100 1600 1000 3000 4000
Transfery Pieniężne od Emigrantów 6212.50 6300 6700 7000 7000 7400
Dochody z Turystyki 12.57 10 10 10 10 14

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 90.20 90 90 90 90 83
Budżet Państwa do PKB -8.00 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -7
Bilans Budżetu -425035.00 -465000 -600000 -600000 -465000 -477000
Wydatki Rządowe 113.00 112 137 137 138 145
Dochody Budżetu Państwa 1080152.00 1200000 1200000 1200000 1200000 1320000
Wydatki Budżetu Państwa 1505187.00 1800000 1800000 1800000 1800000 1870000
Wydatki Wojskowe 2564.00 2000 2000 2000 2000 1800

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Podatek od Towarów i Usług 14.00 14 14 14 14 14
Składki Ubezpieczeniowe 40.00 40 40 40 40 40
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.00 26 26 26 26 26
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.00 14 14 14 14 14

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Przemysłowy PMI 49.30 50 49.6 49.8 49 49.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach -25.60 12 8 5 3 4.5

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wydatki Konsumpcyjne 1483.00 1182 1220 1223 1226 1288
Cena Benzyny 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 9.50 9.2 9.2 8.7 8.7 8.7
Optymizm Konsumentów 85.00 82 85 87 90 93
Kredyt Konsumencki 520563.00 433787 456050 508677 525642 551924


Egipt - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.