Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 16.00 16 16.04 16.07 16.1 16.17
Indeks Giełdowy 10610.00 10302 10014 9733 9461 8916

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.00 2.8 3.5 2.7 3.3 4
Stopa Bezrobocia 7.70 8.1 8 7.7 7.6 7.8
Inflacja 5.60 6.5 5.7 6.2 6.5 7.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.4 0.3 0.8 1.1 1
Stopa Procentowa 9.25 9.25 8.25 8.25 8.25 7.25
Bilans Handlowy -2586.00 -3200 -3240 -3330 -3340 -3400
Saldo Obrotów Bieżących -2764.70 -1750 -2700 -2600 -1000 -2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -5 -5 -3.8 -3.8 -3.8
Dług Publiczny do PKB 90.00 93 93 88 88 88
Budżet Państwa do PKB -8.00 -8.7 -8.7 -6.3 -6.3 -6.3
Przemysłowy PMI 44.60 48 47.8 49 50 49
Podatek Dochodowy Firmy 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.00 2.8 3.5 2.7 3.3 4
PKB 303.20 220 220 280 280 280
Pkb W Cenach Stałych 1006990.80 962470 1011970 1004148 1010014 1052449
Pkb Per Capita 3008.80 2900 2900 3050 3050 3050
Pkb Per Capita Ppp 11763.30 10500 10500 11200 11200 11200
Rolnictwo w PKB 102405.50 137949 98653 97891 98462 102599
Budownictwo w PKB 63983.90 48711 68054 67528 67923 70776
Przemysł w PKB 181880.20 158396 179619 178230 179271 186803
Górnictwo w PKB 117307.40 66562 97191 96440 97003 101079
Transport w PKB 41042.80 46594 42479 42151 42397 44178

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 7.70 8.1 8 7.7 7.6 7.8
Bezrobotni Zarejestrowani 2236.00 2460 2450 2350 2150 2250
Płaca Minimalna 2000.00 2000 2000 2000 2000 2000
Populacja 99.80 102 102 104 104 103
Pracujący 26772.00 25600 25000 25500 26500 27000

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 5.60 6.5 5.7 6.2 6.5 7.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.4 0.3 0.8 1.1 1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.70 111 111 113 115 119
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.10 103 105 107 109 109
Inflacja Bazowa 1.00 2.7 3 4.1 4.2 4.2
Inflacja Żywności 0.10 0.7 1.3 1.6 2 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106.10 111 111 112 112 119
Cpi Transport 115.70 124 123 123 123 131
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 188.40 194 211 186 176 221
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -15.24 -6 3 4 4.2 4.4

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 9.25 9.25 8.25 8.25 8.25 7.25
Podaż Pieniądza M2 4538810.00 4550000 4250000 4250000 4250000 4250000
Bilans Banków 5516806.00 6000000 6000000 6400000 6400000 6400000
Rezerwy Walutowe 38201.00 30000 42000 42500 43000 45000
Kredyty dla Sektora prywatnego 1008891.00 985000 980000 985000 976000 975000
Stopa Depozytowa 7.50 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8
Stopa Pożyczkowa 10.25 10.25 9.25 9.25 9.25 9.25
Bilans Banku Centralnego 6421134.00 6880000 6850000 7300000 7000000 7250000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -2586.00 -3200 -3240 -3330 -3340 -3400
Saldo Obrotów Bieżących -2764.70 -1750 -2700 -2600 -1000 -2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -5 -5 -3.8 -3.8 -3.8
Import 4158.00 5450 5700 5700 5640 6000
Eksport 1571.00 2250 2460 2370 2300 2600
Dług Zagraniczny 112670.60 120000 125000 127500 130000 128000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4899.00 3600 3800 4600 3700 4500
Rachunek kapitałowy -1143.50 1650 3000 4100 2300 2800
Transfery Pieniężne od Emigrantów 6963.90 6300 6500 6300 6700 7000
Dochody z Turystyki 12.57 7 7 10 10 10

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 90.00 93 93 88 88 88
Budżet Państwa do PKB -8.00 -8.7 -8.7 -6.3 -6.3 -6.3
Bilans Budżetu -425035.00 -400000 -400000 -350000 -350000 -350000
Wydatki Rządowe 114.00 109 118 117 118 123
Dochody Budżetu Państwa 1080152.00 1200000 1200000 1350000 1350000 1350000
Wydatki Budżetu Państwa 1505187.00 1600000 1600000 1700000 1700000 1700000
Wydatki Wojskowe 2564.00 8000 8000 8000 8000 8000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Podatek od Towarów i Usług 14.00 14 14 14 14 14
Składki Ubezpieczeniowe 40.00 40 40 40 40 40
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.00 26 26 26 26 26
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.00 14 14 14 14 14

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Przemysłowy PMI 44.60 48 47.8 49 50 49
Produkcja Przemysłowa 3.90 -1.8 -3.6 4.4 5.2 6.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -4.00 -4.5 -5.5 -5.5 5 4.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.50 -3.2 -4 3.2 4 4.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wydatki Konsumpcyjne 1257.00 1283 1301 1291 1298 1353
Cena Benzyny 0.47 0.48 0.48 0.48 0.43 0.48
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 11.30 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8
Optymizm Konsumentów 85.00 85 87 93 90 90
Kredyt Konsumencki 445797.00 382632 409566 438052 447335 425949

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Budowlana 0.50 0.3 1 -1.5 25 30


Egipt - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.