Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Indeks Giełdowy 14043.42 13565 13361 13161 12963 12577
Waluta 16.65 16.77 16.82 16.86 16.9 16.99
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.50 5.4 5.3 5.6 5.7 6
Stopa Bezrobocia 8.10 8.7 9.4 9.1 8.6 7.8
Inflacja 14.10 15.6 15.3 12 10 9.6
Stopa Procentowa 15.75 15.75 15.75 14.75 14.75 14.75
Bilans Handlowy -3628.00 -3425 -3433 -2800 -2790 -2800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -2.5 -2.5 -2.5 -2.1 -2.1
Dług Publiczny do PKB 101.20 85 85 85 83 83
Budżet Państwa do PKB -9.50 -8.5 -8.5 -8.5 -6.6 -6.6
Przemysłowy PMI 48.20 48.4 49.6 49.9 50.2 50.6
Podatek Dochodowy Firmy 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.50 5.4 5.3 5.6 5.7 6
PKB 235.37 300 300 300 315 315
Pkb W Cenach Stałych 933169.60 996194 943429 985427 986360 1044553
Pkb Per Capita 2785.37 2890 2890 2890 2950 2950
Pkb Per Capita Ppp 10550.21 11200 11200 11200 12100 12100
Rolnictwo w PKB 91811.80 105883 135790 96953 97045 102770
Budownictwo w PKB 59846.30 5823 46168 63198 63258 66990
Przemysł w PKB 164791.30 146692 157074 174020 174184 184461
Górnictwo w PKB 93349.60 109597 66540 98577 98671 104492
Transport w PKB 47847.80 50432 50384 50527 50575 53559
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 8.10 8.7 9.4 9.1 8.6 7.8
Bezrobotni Zarejestrowani 2267.00 2800 2870 2700 2680 2600
Płaca Minimalna 1200.00 1200 1200 1200 1700 1700
Populacja 96.20 100 100 98.2 100 100
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3640.00 5000 5000 5000 5000 5200
Płace Nisko Wykwalifikowanych 2200.00 2250 2250 2550 2550 2700
Koszty Utrzymania Rodziny 2710.00 3000 3000 3000 3000 4100
Koszty Utrzymania 1150.00 1500 1500 1500 1500 2000
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 14.10 15.6 15.3 12 10 9.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 302.02 318 339 324 328 355
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 266.20 274 277 280 286 304
Inflacja Bazowa 7.80 9.4 9.3 9 9.1 8.6
Inflacja Żywności 15.06 12.5 13 13 10 7
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 208.40 224 243 225 230 260
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 12.70 14 17 17 15 16
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 179.27 193 206 200 197 219
Cpi Transport 287.10 326 328 319 316 350
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 15.75 15.75 15.75 14.75 14.75 14.75
Podaż Pieniądza M2 3762429.00 3833894 3928468 4020490 4020490 4363664
Stopa Depozytowa 12.00 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2
Stopa Pożyczkowa 16.75 16.75 15.75 15.75 15.75 15.75
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -3628.00 -3425 -3433 -2800 -2790 -2800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -2.5 -2.5 -2.5 -2.1 -2.1
Import 6109.00 5667 5673 5800 5890 6100
Eksport 2481.00 2242 2240 3000 3100 3300
Transfery Pieniężne od Emigrantów 6136.90 7285 7114 8000 8000 7000
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 101.20 85 85 85 83 83
Budżet Państwa do PKB -9.50 -8.5 -8.5 -8.5 -6.6 -6.6
Wydatki Rządowe 106.00 112 112 112 112 119
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Podatek od Towarów i Usług 14.00 14 14 14 14 14
Składki Ubezpieczeniowe 40.00 40 40 40 40 40
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.00 26 26 26 26 26
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.00 14 14 14 14 14
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Przemysłowy PMI 48.20 48.4 49.6 49.9 50.2 50.6
Produkcja Przemysłowa 2.50 6.5 6.3 7.3 5.1 6.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.10 3.4 5.1 4.7 -4.4 4.9
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Wydatki Konsumpcyjne 880.00 928 927 929 930 985
Optymizm Konsumentów 82.00 84 83 83 84 84
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 16.80 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1


Egipt - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.