Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 15.70 15.73 15.77 15.8 15.83 15.9
Indeks Giełdowy 9455.38 9161 8905 8655 8413 7928

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.60 4.4 4.6 5.1 4.7 4
Stopa Bezrobocia 8.00 10 11 9.8 7.2 8
Inflacja 5.30 7.3 8.6 9.8 8.5 7.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.6 0.4 0.3 0.8 1
Stopa Procentowa 9.25 6.75 6.75 6.75 6.75 7
Bilans Handlowy -2835.00 -3300 -3000 -3220 -4000 -3600
Saldo Obrotów Bieżących -1382.20 -700 -1750 -2400 -2600 -2150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -5 -5 -5 -3.8 -3.8
Dług Publiczny do PKB 90.00 85 85 85 83 83
Budżet Państwa do PKB -8.00 -8.7 -8.7 -8.7 -6.3 -6.3
Przemysłowy PMI 47.10 42 46 46.5 47.7 49
Podatek Dochodowy Firmy 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.60 4.4 4.6 5.1 4.7 4
PKB 280.00 306 315 315 330 330
Pkb W Cenach Stałych 936455.00 1039872 979532 984214 980468 1023583
Pkb Per Capita 2907.30 3100 3100 3100 3145 3145
Pkb Per Capita Ppp 11013.74 11273 11273 12100 11273 11572
Rolnictwo w PKB 134192.00 108914 140365 141036 140499 146677
Budownictwo w PKB 47384.30 73769 49564 49801 49611 51793
Przemysł w PKB 154081.90 150473 161170 161940 161324 168418
Górnictwo w PKB 64749.30 112880 67728 68052 67793 70774
Transport w PKB 45325.30 52444 47410 47637 47456 49542

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 8.00 10 11 9.8 7.2 8
Bezrobotni Zarejestrowani 2329.00 2400 2300 2450 2350 2280
Płaca Minimalna 2000.00 2000 2000 2000 2000 2000
Populacja 99.80 102 102 102 104 103
Koszty Utrzymania Rodziny 2710.00 3000 3000 4100 4100 4100
Koszty Utrzymania 1150.00 1500 1500 2000 2000 2000
Pracujący 26621.00 25000 25600 24800 25500 27000
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 3640.00 5000 5000 5200 5200 5200

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 5.30 7.3 8.6 9.8 8.5 7.6
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.6 0.4 0.3 0.8 1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.60 109 113 115 115 124
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.60 278 106 108 108 114
Inflacja Bazowa 1.90 4.3 5 6 5.1 5.8
Inflacja Żywności -0.90 1.2 2 1.7 2 2.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.00 108 113 115 114 124
Cpi Transport 116.40 108 126 127 126 137
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 203.10 199 211 211 209 220
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.30 -1.8 2 3 3 4.1

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 9.25 6.75 6.75 6.75 6.75 7
Podaż Pieniądza M2 4187587.00 4350000 4550000 4250000 4250000 4250000
Bilans Banków 5516806.00 6550000 6550000 6550000 6550000 7200000
Rezerwy Walutowe 45510.00 47250 47400 48000 48300 50000
Kredyty dla Sektora prywatnego 891698.00 908473 916346 937097 933608 974581
Stopa Depozytowa 9.20 9.2 9.2 12.2 9.2 10.45
Stopa Pożyczkowa 10.25 7.75 7.75 15.75 7.75 14
Bilans Banku Centralnego 5830614.00 5700000 5736000 5772372 5772372 5772372

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -2835.00 -3300 -3000 -3220 -4000 -3600
Saldo Obrotów Bieżących -1382.20 -700 -1750 -2400 -2600 -2150
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.60 -5 -5 -5 -3.8 -3.8
Import 5316.00 5300 5250 5700 6500 6200
Eksport 2482.00 2000 2250 2480 2500 2600
Dług Zagraniczny 109362.60 115851 120000 116000 116000 120000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 4261.90 3380 2900 3600 3600 3800
Rachunek kapitałowy 657.90 -400 -400 200 200 1500
Transfery Pieniężne od Emigrantów 6712.60 7800 6400 7000 7000 7600
Dochody z Turystyki 12.57 7 7 7 10 10

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 90.00 85 85 85 83 83
Budżet Państwa do PKB -8.00 -8.7 -8.7 -8.7 -6.3 -6.3
Bilans Budżetu -425035.00 -450000 -450000 -450000 -465000 -465000
Wydatki Rządowe 106.00 112 111 111 111 116
Dochody Budżetu Państwa 1080152.00 1120000 1120000 1120000 1130000 1130000
Wydatki Budżetu Państwa 1505187.00 1700000 1700000 1700000 1780000 1780000
Wydatki Wojskowe 2564.00 8000 8000 8000 8000 8000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Podatek od Towarów i Usług 14.00 14 14 14 14 14
Składki Ubezpieczeniowe 40.00 40 40 40 40 40
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.00 26 26 26 26 26
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 14.00 14 14 14 14 14

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Przemysłowy PMI 47.10 42 46 46.5 47.7 49
Produkcja Przemysłowa 0.10 4 3.7 5 4.4 6.2
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.40 2.2 1.8 3 3 2.8
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.60 2.4 3.2 3.8 3.2 4.5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Wydatki Konsumpcyjne 1248.00 1042 1305 1312 1307 1364
Cena Benzyny 0.49 0.48 0.48 0.48 0.43 0.48
Oprocentowaniem Kredytów Bankowych 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Optymizm Konsumentów 89.00 77 75 76 82 84
Kredyt Konsumencki 402987.00 362736 390559 415895 421927 432531

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja Budowlana 8.00 -5 28 42 42 35


Egipt - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.