Notowania Rynkowe Ostatni okres
Indeks Giełdowy 1376 2019-12
Waluta 97.7 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.3 2019-06
Stopa Bezrobocia 5.9 2019-09
Inflacja 0.04 2019-11
Stopa Procentowa 8.79 2019-10
Bilans Handlowy -23061 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -36.85 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 45.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 1466 2019-09
Optymizm Konsumentów 37 2019-10
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.3 2019-06
PKB 108 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 17988418 2019-06
Środki Trwałe Brutto 4206881 2019-06
Pkb Per Capita 5185 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 10412 2018-12
Rolnictwo w PKB 1459140 2019-06
Budownictwo w PKB 1499378 2019-06
Przemysł w PKB 2113227 2019-06
Górnictwo w PKB 1644709 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 1149090 2019-06
Usługi w PKB 1085190 2019-06
Transport w PKB 1268151 2019-06
Media w PKB 553980 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.9 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 450 2018-12
Populacja 17.02 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 47.3 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.6 2019-09
Płaca Minimalna 394 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 450 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.04 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-11
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116 2019-11
Cpi Transport 108 2019-11
Inflacja Żywności -0.44 2019-11
Deflator Pkb 153 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.7 2019-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.5 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 8.79 2019-10
Stopa Międzybankowa 1.25 2019-12
Podaż Pieniądza M1 25210 2019-10
Podaż Pieniądza M2 55771 2019-10
Rezerwy Walutowe 4098 2019-10
Kredyty dla Sektora prywatnego 16783 2019-09
Stopa Depozytowa 3.6 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -23061 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -36.85 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.2 2018-12
Eksport 1768103 2019-09
Import 1791164 2019-09
Rachunek kapitałowy 94.52 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 810 2019-06
Rezerwy Złota 16.95 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 467 2019-10
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 258 2019-06
Indeks Terroryzmu 2.46 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 45.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3 2018-12
Bilans Budżetu -154 2019-08
Wydatki Rządowe 2743324 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 1558 2019-08
Wydatki Budżetu Państwa 1712 2019-08
Rating Kredytowy 25 2019-12
Wydatki Wojskowe 2554 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.6 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.15 2019-01
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.45 2019-01
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 1466 2019-09
Zmiany Zapasów 83637 2019-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -7.9 2019-08
Szybkość Internetu 6150 2017-03
Adresy IP 787799 2017-03
Index Konkurencyjności 55.74 2019-12
Ranking Konkurencyjności 90 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 34 2018-12
Ranking Korupcji 114 2018-12
Platformy wiertnicze 7 2019-11
Łatwość Prowadzenia Biznesu 129 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 18.1 2019-09
Produkcja Stali 55 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 37 2019-10
Wydatki Konsumpcyjne 11233297 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 29634 2019-09
Kredyt Konsumencki 26756 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Ekwador - Wskaźniki ekonomiczne.