Notowania Rynkowe Ostatni okres
Indeks Giełdowy 1315 2021-07
Waluta 92.13 2021-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.68 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.6 2021-03
Stopa Bezrobocia 7.3 2021-03
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 59.99 2021-07
Inflacja -0.69 2021-06
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 10584021 2021-07
Stopa Procentowa 9.33 2021-05
Bilans Handlowy 333387 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących 727 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.6 2020-12
Dług Publiczny do PKB 68.9 2020-12
Budżet Państwa do PKB -8.9 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 1481 2021-06
Optymizm Konsumentów 33.54 2021-05
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2021-12
Przypadki koronawirusa 483733 2021-07
Śmierć koronawirusa 31454 2021-07
Odzyskany koronawirus 423688 2021-07

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.68 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.6 2021-03
PKB 98.81 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 16644749 2021-03
Środki Trwałe Brutto 3745536 2021-03
Pkb Per Capita 4628 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 10329 2020-12
Rolnictwo w PKB 1381198 2021-03
Budownictwo w PKB 1265291 2021-03
Przemysł w PKB 1979321 2021-03
Górnictwo w PKB 1492392 2021-03
Administracja Publiczna w PKB 1060159 2021-03
Usługi w PKB 1035134 2021-03
Transport w PKB 1173349 2021-03
Media w PKB 555198 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.3 2021-03
Przeciętne Wynagrodzenia 467 2020-12
Populacja 17.56 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 41.7 2021-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.8 2021-03
Płaca Minimalna 400 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 450 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 59.99 2021-07
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 10584021 2021-07
Przypadki koronawirusa 483733 2021-07
Śmierć koronawirusa 31454 2021-07
Odzyskany koronawirus 423688 2021-07

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.69 2021-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2021-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2021-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116 2021-06
Cpi Transport 110 2021-06
Inflacja Żywności -3.47 2021-06
Deflator Pkb 151 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.18 2021-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.22 2021-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9.33 2021-05
Stopa Międzybankowa 1 2021-07
Podaż Pieniądza M1 28253 2021-06
Podaż Pieniądza M2 65048 2021-06
Rezerwy Walutowe 6049 2021-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 18546 2021-05
Stopa Depozytowa 4.78 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 333387 2021-05
Saldo Obrotów Bieżących 727 2021-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.6 2020-12
Eksport 2232300 2021-05
Import 1898914 2021-05
Rachunek kapitałowy 653 2021-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 921 2021-03
Rezerwy Złota 21.93 2021-03
Wydobycie Ropy Naftowej 502 2021-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 364 2021-03
Indeks Terroryzmu 2.61 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 68.9 2020-12
Budżet Państwa do PKB -8.9 2020-12
Bilans Budżetu -554 2021-05
Wydatki Rządowe 2473938 2021-03
Dochody Budżetu Państwa 1307 2021-05
Wydatki Budżetu Państwa 1862 2021-05
Rating Kredytowy 20 2021-07
Wydatki Wojskowe 2244 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.6 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.15 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.45 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 1481 2021-06
Zmiany Zapasów 152242 2021-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 72.8 2021-04
Szybkość Internetu 6150 2017-03
Adresy IP 787799 2017-03
Index Konkurencyjności 55.74 2019-12
Ranking Konkurencyjności 90 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 39 2020-12
Ranking Korupcji 92 2020-12
Platformy wiertnicze 7 2021-06
Łatwość Prowadzenia Biznesu 129 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 30.32 2020-09
Produkcja Stali 50 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 33.54 2021-05
Wydatki Konsumpcyjne 10748503 2021-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 31223 2021-05
Kredyt Konsumencki 28432 2021-05


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Ekwador - Wskaźniki ekonomiczne.