Notowania Rynkowe Ostatni okres
Indeks Giełdowy 1397 2020-04
Waluta 100 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.68 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.1 2019-09
Stopa Bezrobocia 4.9 2019-12
Inflacja 0.18 2020-03
Stopa Procentowa 8.81 2020-02
Bilans Handlowy 27914 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -64.9 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 45.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 1465 2020-01
Optymizm Konsumentów 37.1 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 3747 2020-04
Śmierć koronawirusa 191 2020-04
Odzyskany koronawirus 100 2020-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.68 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.1 2019-09
PKB 109 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 17900370 2019-12
Środki Trwałe Brutto 4092784 2019-12
Pkb Per Capita 5185 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 10412 2018-12
Rolnictwo w PKB 1381112 2019-09
Budownictwo w PKB 1476812 2019-09
Przemysł w PKB 2131832 2019-09
Górnictwo w PKB 1645342 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 1094619 2019-09
Usługi w PKB 1145946 2019-09
Transport w PKB 1321053 2019-09
Media w PKB 521866 2019-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.9 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 450 2018-12
Populacja 17.27 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 48.02 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.3 2019-12
Płaca Minimalna 394 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 450 2019-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.18 2020-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 105 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2020-03
Cpi Transport 108 2020-03
Inflacja Żywności 0.35 2020-03
Deflator Pkb 150 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.2 2020-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 8.81 2020-02
Stopa Międzybankowa 1.79 2020-04
Podaż Pieniądza M1 26137 2020-02
Podaż Pieniądza M2 58186 2020-02
Rezerwy Walutowe 3400 2020-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 17040 2019-11
Stopa Depozytowa 3.6 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 27914 2020-01
Saldo Obrotów Bieżących -64.9 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.2 2018-12
Eksport 1921854 2020-01
Import 1893940 2020-01
Rachunek kapitałowy 918 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 846 2019-09
Rezerwy Złota 16.95 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 542 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 128 2019-09
Indeks Terroryzmu 2.46 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 45.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3 2018-12
Bilans Budżetu 753 2020-01
Wydatki Rządowe 2680558 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 1811 2020-01
Wydatki Budżetu Państwa 1059 2020-01
Rating Kredytowy 16 2020-04
Wydatki Wojskowe 2554 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.6 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.15 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.45 2019-01

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 1465 2020-01
Zmiany Zapasów -139670 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -7.6 2019-10
Szybkość Internetu 6150 2017-03
Adresy IP 787799 2017-03
Index Konkurencyjności 55.74 2019-12
Ranking Konkurencyjności 90 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 38 2019-12
Ranking Korupcji 93 2019-12
Platformy wiertnicze 6 2020-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 129 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.2 2019-11
Produkcja Stali 50 2020-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 37.1 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 11349390 2019-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 30291 2020-01
Kredyt Konsumencki 27153 2019-11

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 3747 2020-04
Śmierć koronawirusa 191 2020-04
Odzyskany koronawirus 100 2020-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Ekwador - Wskaźniki ekonomiczne.