Notowania Rynkowe Ostatni okres
Indeks Giełdowy 1386 2021-01
Waluta 90.79 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.51 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.8 2020-09
Stopa Bezrobocia 6.6 2020-09
Inflacja -0.93 2020-12
Stopa Procentowa 9.02 2020-09
Bilans Handlowy 343848 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących 1214 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 49.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 1463 2020-09
Optymizm Konsumentów 37.1 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 226866 2021-01
Śmierć koronawirusa 14273 2021-01
Odzyskany koronawirus 193581 2021-01

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 4.51 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.8 2020-09
PKB 107 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 16487573 2020-09
Środki Trwałe Brutto 3575950 2020-09
Pkb Per Capita 5097 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 11375 2019-12
Rolnictwo w PKB 1354397 2020-09
Budownictwo w PKB 1286947 2020-09
Przemysł w PKB 1923432 2020-09
Górnictwo w PKB 1551144 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 1084225 2020-09
Usługi w PKB 1094824 2020-09
Transport w PKB 1131966 2020-09
Media w PKB 566259 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.6 2020-09
Przeciętne Wynagrodzenia 467 2020-12
Populacja 17.27 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 39.3 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.1 2020-09
Płaca Minimalna 394 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 450 2019-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.93 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116 2020-12
Cpi Transport 106 2020-12
Inflacja Żywności -0.06 2020-12
Deflator Pkb 147 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.19 2020-10
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.6 2020-10

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9.02 2020-09
Stopa Międzybankowa 1 2021-01
Podaż Pieniądza M1 27490 2020-11
Podaż Pieniądza M2 61318 2020-11
Rezerwy Walutowe 7196 2020-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 17067 2020-08
Stopa Depozytowa 4.4 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 343848 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących 1214 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.1 2019-12
Eksport 1945902 2020-11
Import 1602054 2020-11
Rachunek kapitałowy 4672 2020-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 677 2020-06
Rezerwy Złota 21.93 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 512 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 90.84 2020-06
Indeks Terroryzmu 2.61 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 49.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3 2018-12
Bilans Budżetu -389 2020-11
Wydatki Rządowe 2518979 2020-09
Dochody Budżetu Państwa 1216 2020-11
Wydatki Budżetu Państwa 1604 2020-11
Rating Kredytowy 18 2021-01
Wydatki Wojskowe 2554 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 20.6 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.15 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.45 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 1463 2020-09
Zmiany Zapasów -398183 2020-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -5.3 2020-08
Szybkość Internetu 6150 2017-03
Adresy IP 787799 2017-03
Index Konkurencyjności 55.74 2019-12
Ranking Konkurencyjności 90 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 38 2019-12
Ranking Korupcji 93 2019-12
Platformy wiertnicze 5 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 129 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 20.66 2020-08
Produkcja Stali 40 2020-11

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 37.1 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 10183479 2020-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 30154 2020-11
Kredyt Konsumencki 27380 2020-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 226866 2021-01
Śmierć koronawirusa 14273 2021-01
Odzyskany koronawirus 193581 2021-01


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Ekwador - Wskaźniki ekonomiczne.