Notowania Rynkowe Ostatni okres
Indeks Giełdowy 1335 2021-04
Waluta 91.68 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.57 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.8 2020-09
Stopa Bezrobocia 6.6 2020-09
Inflacja -0.83 2021-03
Stopa Procentowa 9.02 2020-09
Bilans Handlowy 116905 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących 766 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 49.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -8.9 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 1480 2020-10
Optymizm Konsumentów 28.85 2020-11
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 347070 2021-04
Śmierć koronawirusa 17351 2021-04
Odzyskany koronawirus 298604 2021-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.57 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.8 2020-09
PKB 107 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 16532359 2020-12
Środki Trwałe Brutto 3643982 2020-12
Pkb Per Capita 5097 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 11375 2019-12
Rolnictwo w PKB 1351482 2020-12
Budownictwo w PKB 1282859 2020-12
Przemysł w PKB 1933172 2020-12
Górnictwo w PKB 1531898 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 1103355 2020-12
Usługi w PKB 1025098 2020-12
Transport w PKB 1177581 2020-12
Media w PKB 516231 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.6 2020-09
Przeciętne Wynagrodzenia 467 2020-12
Populacja 17.27 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 39.3 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.1 2020-09
Płaca Minimalna 394 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 450 2019-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.83 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 103 2021-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116 2021-03
Cpi Transport 107 2021-03
Inflacja Żywności -0.4 2021-03
Deflator Pkb 147 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.18 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2 2021-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9.02 2020-09
Stopa Międzybankowa 1 2021-04
Podaż Pieniądza M1 27818 2021-02
Podaż Pieniądza M2 63200 2021-02
Rezerwy Walutowe 5791 2021-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 17067 2020-08
Stopa Depozytowa 4.4 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 116905 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących 766 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.1 2019-12
Eksport 1814892 2021-01
Import 1697988 2021-01
Rachunek kapitałowy 1007 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 677 2020-06
Rezerwy Złota 21.93 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 512 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 90.84 2020-06
Indeks Terroryzmu 2.61 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 49.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -8.9 2020-12
Bilans Budżetu -2215 2020-12
Wydatki Rządowe 2538849 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 1322 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 3537 2020-12
Rating Kredytowy 20 2021-04
Wydatki Wojskowe 2459 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 20.6 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.15 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.45 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 1480 2020-10
Zmiany Zapasów -266764 2020-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -5.3 2020-08
Szybkość Internetu 6150 2017-03
Adresy IP 787799 2017-03
Index Konkurencyjności 55.74 2019-12
Ranking Konkurencyjności 90 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 39 2020-12
Ranking Korupcji 92 2020-12
Platformy wiertnicze 5 2021-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 129 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 20.66 2020-08
Produkcja Stali 50 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 28.85 2020-11
Wydatki Konsumpcyjne 10385181 2020-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 30600 2021-01
Kredyt Konsumencki 28079 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 347070 2021-04
Śmierć koronawirusa 17351 2021-04
Odzyskany koronawirus 298604 2021-04


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Ekwador - Wskaźniki ekonomiczne.