Notowania Rynkowe Ostatni okres
Indeks Giełdowy 1360 2019-06
Waluta 96.01 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.8 2018-12
Stopa Bezrobocia 5.8 2019-03
Inflacja 0.37 2019-05
Stopa Procentowa 8.62 2019-05
Bilans Handlowy -20878 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -776 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 45.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.9 2017-12
Koniunktura w przemyśle 1365 2018-12
Optymizm Konsumentów 39.1 2019-04
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.8 2018-12
PKB 103 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 18094508 2018-12
Środki Trwałe Brutto 4253752 2018-12
Pkb Per Capita 5270 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 10582 2017-12
Rolnictwo w PKB 1445226 2018-12
Budownictwo w PKB 1528930 2018-12
Przemysł w PKB 2087212 2018-12
Górnictwo w PKB 1619904 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 1232014 2018-12
Usługi w PKB 1087451 2018-12
Transport w PKB 1291519 2018-12
Media w PKB 497579 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.8 2019-03
Przeciętne Wynagrodzenia 437 2017-12
Populacja 16.78 2017-12
Wskaźnik Zatrudnienia 47 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.1 2019-03
Płaca Minimalna 394 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 437 2018-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.37 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116 2019-05
Cpi Transport 109 2019-05
Inflacja Żywności 0.43 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.19 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.9 2019-01
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 8.62 2019-05
Stopa Międzybankowa 1.25 2019-06
Podaż Pieniądza M1 24696 2019-05
Podaż Pieniądza M2 53991 2019-05
Rezerwy Walutowe 4084 2019-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 16204 2018-11
Stopa Depozytowa 3.5 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -20878 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -776 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.2 2018-12
Eksport 1989139 2019-04
Import 2010017 2019-04
Rachunek kapitałowy -262 2018-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 780 2018-12
Rezerwy Złota 16.9 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 532 2019-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 200 2018-09
Indeks Terroryzmu 1.47 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 45.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.9 2017-12
Bilans Budżetu 116 2019-03
Wydatki Rządowe 2844648 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 1305 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 1189 2019-03
Rating Kredytowy 28.75
Wydatki Wojskowe 2554 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.6 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.15 2019-01
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.45 2019-01
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 1365 2018-12
Zmiany Zapasów 134385 2018-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -6.2 2019-03
Szybkość Internetu 6150 2017-03
Adresy IP 787799 2017-03
Index Konkurencyjności 55.85 2018-12
Ranking Konkurencyjności 86 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 34 2018-12
Ranking Korupcji 114 2018-12
Platformy wiertnicze 7 2019-03
Łatwość Prowadzenia Biznesu 123 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.9 2018-11
Produkcja Stali 50 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 39.1 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 11308567 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 28136 2019-04
Kredyt Konsumencki 23618 2018-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Ekwador - Wskaźniki ekonomiczne.