Notowania Rynkowe Ostatni okres
Indeks Giełdowy 1372 2020-07
Waluta 93.54 2020-08

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.11 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1 2019-12
Stopa Bezrobocia 4.9 2019-12
Inflacja 0.17 2020-06
Stopa Procentowa 9.12 2020-06
Bilans Handlowy 198640 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 395 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 49.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 1400 2020-05
Optymizm Konsumentów 37.1 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 86232 2020-08
Śmierć koronawirusa 5736 2020-08
Odzyskany koronawirus 5900 2020-07

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.11 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1 2019-12
PKB 107 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 17523048 2020-03
Środki Trwałe Brutto 3893779 2020-03
Pkb Per Capita 5097 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 11375 2019-12
Rolnictwo w PKB 1413900 2020-03
Budownictwo w PKB 1370957 2020-03
Przemysł w PKB 2111574 2020-03
Górnictwo w PKB 1620768 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 1078521 2020-03
Usługi w PKB 1096055 2020-03
Transport w PKB 1236182 2020-03
Media w PKB 580301 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.9 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 467 2020-12
Populacja 17.27 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 48.02 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.3 2019-12
Płaca Minimalna 394 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 450 2019-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.17 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116 2020-06
Cpi Transport 106 2020-06
Inflacja Żywności 3.25 2020-06
Deflator Pkb 148 2020-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.62 2020-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.3 2020-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9.12 2020-06
Stopa Międzybankowa 2.1 2020-08
Podaż Pieniądza M1 27401 2020-06
Podaż Pieniądza M2 59394 2020-06
Rezerwy Walutowe 2666 2020-06
Kredyty dla Sektora prywatnego 16925 2020-05
Stopa Depozytowa 4.4 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 198640 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących 395 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.1 2019-12
Eksport 1448161 2020-05
Import 1249521 2020-05
Rachunek kapitałowy 368 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 846 2019-09
Rezerwy Złota 21.9 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 210 2020-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 350 2019-12
Indeks Terroryzmu 2.46 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 49.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3 2018-12
Bilans Budżetu -522 2020-05
Wydatki Rządowe 2639153 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 988 2020-05
Wydatki Budżetu Państwa 1510 2020-05
Rating Kredytowy 13 2020-08
Wydatki Wojskowe 2554 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 20.6 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.15 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.45 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 1400 2020-05
Zmiany Zapasów -30231 2020-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -34.5 2020-04
Szybkość Internetu 6150 2017-03
Adresy IP 787799 2017-03
Index Konkurencyjności 55.74 2019-12
Ranking Konkurencyjności 90 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 38 2019-12
Ranking Korupcji 93 2019-12
Platformy wiertnicze 1 2020-06
Łatwość Prowadzenia Biznesu 129 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.68 2020-05
Produkcja Stali 20 2020-06

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 37.1 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 11085291 2020-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 29884 2020-05
Kredyt Konsumencki 27448 2020-05

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 86232 2020-08
Śmierć koronawirusa 5736 2020-08
Odzyskany koronawirus 5900 2020-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Ekwador - Wskaźniki ekonomiczne.