Notowania Rynkowe Ostatni okres
Indeks Giełdowy 1221 2021-10
Waluta 93.77 2021-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.6 2021-03
Stopa Bezrobocia 6.6 2021-09
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 120 2021-10
Inflacja 1.07 2021-09
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 21492532 2021-10
Stopa Procentowa 9.33 2021-08
Bilans Handlowy -185035 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących 1156 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.6 2020-12
Dług Publiczny do PKB 68.9 2020-12
Budżet Państwa do PKB -8.9 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 1495 2021-08
Optymizm Konsumentów 37.1 2021-08
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2021-12
Przypadki koronawirusa 514087 2021-10
Śmierć koronawirusa 32952 2021-10
Odzyskany koronawirus 423688 2021-10

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 2021-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -5.6 2021-03
PKB 98.81 2020-12
Pkb W Cenach Stałych 17025200 2021-06
Środki Trwałe Brutto 3686960 2021-06
Pkb Per Capita 4628 2020-12
Pkb Per Capita Ppp 10329 2020-12
Rolnictwo w PKB 1363531 2021-06
Budownictwo w PKB 1261016 2021-06
Przemysł w PKB 2044864 2021-06
Górnictwo w PKB 1488345 2021-06
Administracja Publiczna w PKB 1077436 2021-06
Usługi w PKB 1050062 2021-06
Transport w PKB 1182428 2021-06
Media w PKB 561070 2021-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.6 2021-09
Przeciętne Wynagrodzenia 467 2020-12
Populacja 17.56 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 40 2021-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63 2021-09
Płaca Minimalna 400 2020-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 450 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 120 2021-10
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 21492532 2021-10
Przypadki koronawirusa 514087 2021-10
Śmierć koronawirusa 32952 2021-10
Odzyskany koronawirus 423688 2021-10

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.07 2021-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2021-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2021-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116 2021-09
Cpi Transport 113 2021-09
Inflacja Żywności -0.07 2021-08
Deflator Pkb 153 2021-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.12 2021-08
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.28 2021-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9.33 2021-08
Stopa Międzybankowa 1 2021-10
Podaż Pieniądza M1 28931 2021-09
Podaż Pieniądza M2 67114 2021-09
Rezerwy Walutowe 6295 2021-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 19194 2021-08
Stopa Depozytowa 4.78 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -185035 2021-08
Saldo Obrotów Bieżących 1156 2021-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.6 2020-12
Eksport 2245068 2021-08
Import 2430103 2021-08
Rachunek kapitałowy 1310 2021-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1088 2021-06
Rezerwy Złota 21.93 2021-09
Wydobycie Ropy Naftowej 494 2021-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 115 2021-06
Indeks Terroryzmu 2.61 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 68.9 2020-12
Budżet Państwa do PKB -8.9 2020-12
Bilans Budżetu -516 2021-08
Wydatki Rządowe 2596697 2021-06
Dochody Budżetu Państwa 1371 2021-08
Wydatki Budżetu Państwa 1887 2021-08
Rating Kredytowy 20 2021-10
Wydatki Wojskowe 2244 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.6 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.15 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.45 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 1495 2021-08
Zmiany Zapasów 17098 2021-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 17.7 2021-07
Szybkość Internetu 6150 2017-03
Adresy IP 787799 2017-03
Index Konkurencyjności 55.74 2019-12
Ranking Konkurencyjności 90 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 39 2020-12
Ranking Korupcji 92 2020-12
Platformy wiertnicze 6 2021-08
Łatwość Prowadzenia Biznesu 129 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 30.32 2020-09
Produkcja Stali 50 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 37.1 2021-08
Wydatki Konsumpcyjne 10881809 2021-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 32646 2021-08
Kredyt Konsumencki 29895 2021-08


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Ekwador - Wskaźniki ekonomiczne.