Notowania Rynkowe Ostatni okres
Indeks Giełdowy 1351 2020-10
Waluta 92.63 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -9.97 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.4 2020-03
Stopa Bezrobocia 4.9 2019-12
Inflacja -0.9 2020-09
Stopa Procentowa 9.02 2020-09
Bilans Handlowy 368076 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 255 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.1 2019-12
Dług Publiczny do PKB 49.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 1432 2020-07
Optymizm Konsumentów 37.1 2020-02
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 154115 2020-10
Śmierć koronawirusa 12404 2020-10
Odzyskany koronawirus 134187 2020-10

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -9.97 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.4 2020-03
PKB 107 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 15789815 2020-06
Środki Trwałe Brutto 3362686 2020-06
Pkb Per Capita 5097 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 11375 2019-12
Rolnictwo w PKB 1371526 2020-06
Budownictwo w PKB 1282765 2020-06
Przemysł w PKB 1922915 2020-06
Górnictwo w PKB 1148217 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 1016417 2020-06
Usługi w PKB 1075206 2020-06
Transport w PKB 935509 2020-06
Media w PKB 557464 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 4.9 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 467 2020-12
Populacja 17.27 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 48.02 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.3 2019-12
Płaca Minimalna 394 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 450 2019-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.9 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116 2020-09
Cpi Transport 106 2020-09
Inflacja Żywności -0.3 2020-09
Deflator Pkb 149 2020-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.16 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.6 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9.02 2020-09
Stopa Międzybankowa 2.1 2020-10
Podaż Pieniądza M1 27275 2020-08
Podaż Pieniądza M2 60087 2020-08
Rezerwy Walutowe 3443 2020-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 17039 2020-06
Stopa Depozytowa 4.4 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 368076 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących 255 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.1 2019-12
Eksport 1787468 2020-08
Import 1419392 2020-08
Rachunek kapitałowy 404 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 721 2020-03
Rezerwy Złota 21.9 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 515 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 202 2020-03
Indeks Terroryzmu 2.46 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 49.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -3 2018-12
Bilans Budżetu -359 2020-08
Wydatki Rządowe 2470601 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 935 2020-08
Wydatki Budżetu Państwa 1295 2020-08
Rating Kredytowy 18 2020-10
Wydatki Wojskowe 2554 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 25 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 20.6 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.15 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.45 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 1432 2020-07
Zmiany Zapasów -166944 2020-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -28.8 2020-05
Szybkość Internetu 6150 2017-03
Adresy IP 787799 2017-03
Index Konkurencyjności 55.74 2019-12
Ranking Konkurencyjności 90 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 38 2019-12
Ranking Korupcji 93 2019-12
Platformy wiertnicze 2 2020-09
Łatwość Prowadzenia Biznesu 129 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 38.2 2020-06
Produkcja Stali 25 2020-08

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 37.1 2020-02
Wydatki Konsumpcyjne 9950771 2020-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 29641 2020-08
Kredyt Konsumencki 27317 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 154115 2020-10
Śmierć koronawirusa 12404 2020-10
Odzyskany koronawirus 134187 2020-10


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Ekwador - Wskaźniki ekonomiczne.