Notowania Rynkowe Ostatni okres
Indeks Giełdowy 1329 2019-10
Waluta 98.45 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.6 2019-03
Stopa Bezrobocia 5.6 2019-06
Inflacja -0.07 2019-09
Stopa Procentowa 8.65 2019-09
Bilans Handlowy 2249 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -36.85 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 45.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 1456 2019-08
Optymizm Konsumentów 38.2 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.6 2019-03
PKB 108 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 17988418 2019-06
Środki Trwałe Brutto 4206881 2019-06
Pkb Per Capita 5185 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 10412 2018-12
Rolnictwo w PKB 1459140 2019-06
Budownictwo w PKB 1499378 2019-06
Przemysł w PKB 2113227 2019-06
Górnictwo w PKB 1644709 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 1149090 2019-06
Usługi w PKB 1085190 2019-06
Transport w PKB 1268151 2019-06
Media w PKB 553980 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.6 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 450 2018-12
Populacja 17.02 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 47 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.3 2019-06
Płaca Minimalna 394 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 450 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.07 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116 2019-09
Cpi Transport 109 2019-09
Inflacja Żywności -0.35 2019-09
Deflator Pkb 153 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.01 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.6 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 8.65 2019-09
Stopa Międzybankowa 2.1 2019-10
Podaż Pieniądza M1 25034 2019-08
Podaż Pieniądza M2 55372 2019-08
Rezerwy Walutowe 5130 2019-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 16544 2019-07
Stopa Depozytowa 3.6 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 2249 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -36.85 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.2 2018-12
Eksport 1931604 2019-08
Import 1929355 2019-08
Rachunek kapitałowy 94.52 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 736 2019-03
Rezerwy Złota 16.95 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 550 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 258 2019-06
Indeks Terroryzmu 1.47 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 45.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3 2018-12
Bilans Budżetu -626 2019-07
Wydatki Rządowe 2743324 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 1525 2019-07
Wydatki Budżetu Państwa 2151 2019-07
Rating Kredytowy 28.75
Wydatki Wojskowe 2554 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.6 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.15 2019-01
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.45 2019-01
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 1456 2019-08
Zmiany Zapasów 83637 2019-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -5.4 2019-07
Szybkość Internetu 6150 2017-03
Adresy IP 787799 2017-03
Index Konkurencyjności 55.74 2019-12
Ranking Konkurencyjności 90 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 34 2018-12
Ranking Korupcji 114 2018-12
Platformy wiertnicze 9 2019-09
Łatwość Prowadzenia Biznesu 123 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 12.1 2019-07
Produkcja Stali 55 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 38.2 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 11233297 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 29206 2019-08
Kredyt Konsumencki 25672 2019-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Ekwador - Wskaźniki ekonomiczne.