Notowania Rynkowe Ostatni okres
Indeks Giełdowy 1321 2019-08
Waluta 98.14 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.6 2019-03
Stopa Bezrobocia 5.6 2019-06
Inflacja 0.71 2019-07
Stopa Procentowa 8.02 2019-06
Bilans Handlowy -23522 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -262 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 45.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3 2018-12
Koniunktura w przemyśle 1420 2019-05
Optymizm Konsumentów 38 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.6 2019-03
PKB 108 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 17920543 2019-03
Środki Trwałe Brutto 4175198 2019-03
Pkb Per Capita 5185 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 10412 2018-12
Rolnictwo w PKB 1473784 2019-03
Budownictwo w PKB 1503460 2019-03
Przemysł w PKB 2091786 2019-03
Górnictwo w PKB 1624498 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 1149093 2019-03
Usługi w PKB 1078919 2019-03
Transport w PKB 1243576 2019-03
Media w PKB 553584 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.6 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 450 2018-12
Populacja 17.02 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 47 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.3 2019-06
Płaca Minimalna 394 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 437 2018-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.71 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116 2019-07
Cpi Transport 109 2019-07
Inflacja Żywności 0.56 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.04 2019-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 8.02 2019-06
Stopa Międzybankowa 2.1 2019-08
Podaż Pieniądza M1 24921 2019-07
Podaż Pieniądza M2 54675 2019-07
Rezerwy Walutowe 0.69 2019-07
Kredyty dla Sektora prywatnego 16520 2019-05
Stopa Depozytowa 3.6 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -23522 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -262 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.2 2018-12
Eksport 1784571 2019-06
Import 1808093 2019-06
Rachunek kapitałowy 1030 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 736 2019-03
Rezerwy Złota 16.9 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 531 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 133 2019-03
Indeks Terroryzmu 1.47 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 45.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3 2018-12
Bilans Budżetu -324 2019-05
Wydatki Rządowe 2714094 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 1749 2019-05
Wydatki Budżetu Państwa 2073 2019-05
Rating Kredytowy 28.75
Wydatki Wojskowe 2554 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.6 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.15 2019-01
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.45 2019-01
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 1420 2019-05
Zmiany Zapasów 106035 2019-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -4.1 2019-04
Szybkość Internetu 6150 2017-03
Adresy IP 787799 2017-03
Index Konkurencyjności 55.85 2018-12
Ranking Konkurencyjności 86 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 34 2018-12
Ranking Korupcji 114 2018-12
Platformy wiertnicze 10 2019-07
Łatwość Prowadzenia Biznesu 123 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.8 2019-05
Produkcja Stali 50 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 38 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 11149149 2019-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 28615 2019-06
Kredyt Konsumencki 24971 2019-05


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Ekwador - Wskaźniki ekonomiczne.