Notowania Rynkowe Ostatni okres
Indeks Giełdowy 1403 2020-01
Waluta 97.49 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.14 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.1 2019-09
Stopa Bezrobocia 5.9 2019-09
Inflacja -0.07 2019-12
Stopa Procentowa 8.79 2019-10
Bilans Handlowy 122852 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -64.9 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 45.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 1466 2019-09
Optymizm Konsumentów 37.6 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.14 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.1 2019-09
PKB 108 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 18069876 2019-09
Środki Trwałe Brutto 4186220 2019-09
Pkb Per Capita 5185 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 10412 2018-12
Rolnictwo w PKB 1381112 2019-09
Budownictwo w PKB 1476812 2019-09
Przemysł w PKB 2131832 2019-09
Górnictwo w PKB 1645342 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 1094619 2019-09
Usługi w PKB 1145946 2019-09
Transport w PKB 1321053 2019-09
Media w PKB 521866 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.9 2019-09
Przeciętne Wynagrodzenia 450 2018-12
Populacja 17.02 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 47.3 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.6 2019-09
Płaca Minimalna 394 2019-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 450 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.07 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116 2019-12
Cpi Transport 108 2019-12
Inflacja Żywności -0.44 2019-11
Deflator Pkb 150 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.01 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.5 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 8.79 2019-10
Stopa Międzybankowa 1.25 2020-01
Podaż Pieniądza M1 25365 2019-11
Podaż Pieniądza M2 56079 2019-11
Rezerwy Walutowe 3397 2019-12
Kredyty dla Sektora prywatnego 17040 2019-11
Stopa Depozytowa 3.6 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 122852 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -64.9 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.2 2018-12
Eksport 1878064 2019-11
Import 1755212 2019-11
Rachunek kapitałowy 918 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 846 2019-09
Rezerwy Złota 16.95 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 546 2019-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 128 2019-09
Indeks Terroryzmu 2.46 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 45.2 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3 2018-12
Bilans Budżetu -270 2019-10
Wydatki Rządowe 2717193 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 1886 2019-10
Wydatki Budżetu Państwa 2156 2019-10
Rating Kredytowy 25 2020-01
Wydatki Wojskowe 2554 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 22 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 12 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 21.6 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.15 2019-01
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.45 2019-01
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 1466 2019-09
Zmiany Zapasów 4817 2019-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -7.9 2019-08
Szybkość Internetu 6150 2017-03
Adresy IP 787799 2017-03
Index Konkurencyjności 55.74 2019-12
Ranking Konkurencyjności 90 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 34 2018-12
Ranking Korupcji 114 2018-12
Platformy wiertnicze 5 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 129 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 18.1 2019-09
Produkcja Stali 45 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 37.6 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 11317706 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 30029 2019-11
Kredyt Konsumencki 27153 2019-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Ekwador - Wskaźniki ekonomiczne.