Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Indeks Giełdowy 1348.76 1331 1313 1296 1279 1245
Waluta 91.12 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.57 0.5 0.3 0.6 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.20 11 9 3 1.2 1.5
Stopa Bezrobocia 6.60 7.4 6.6 6.1 5.8 5.5
Inflacja -0.83 0.3 0.5 0.7 1 1.2
Stopa Procentowa 9.02 7.5 7.5 7.5 8 8.5
Bilans Handlowy 241699.00 -420000 180000 -420000 -420000 -420000
Saldo Obrotów Bieżących 765.79 -150 -150 -50 -50 -50
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.10 -1.5 -1.5 1.6 1.6 -1.2
Dług Publiczny do PKB 49.40 65 65 65 61 61
Budżet Państwa do PKB -8.90 -3.1 -3.1 -3.1 -2.5 -2.5
Koniunktura w Przemyśle 1479.90 1420 1420 1460 1473 1460
Optymizm Konsumentów 28.85 38 38 38 38 38.6
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 22 25 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 0.57 0.5 0.3 0.6 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -7.20 11 9 3 1.2 1.5
PKB 107.44 102 102 102 102 106
Pkb W Cenach Stałych 16532359.00 17437717 17918694 17028330 16730747 17283755
Środki Trwałe Brutto 3643982.00 3737863 3897786 3753301 3687710 3809601
Pkb Per Capita 5097.07 5000 5000 5000 5000 5150
Pkb Per Capita Ppp 11375.33 11200 11200 11200 11200 11300
Rolnictwo w PKB 1351482.00 1514703 1476293 1392026 1367700 1412907
Budownictwo w PKB 1282859.00 1406279 1402772 1321345 1298253 1341165
Przemysł w PKB 1933172.00 2095632 2096541 1991167 1956370 2021035
Górnictwo w PKB 1531898.00 1313560 1690747 1577855 1550281 1601523
Administracja Publiczna w PKB 1103355.00 1206943 1181805 1136456 1116595 1153502
Usługi w PKB 1025098.00 1200053 1193358 1055851 1037399 1071689
Transport w PKB 1177581.00 1076272 1233843 1212908 1191712 1231102
Media w PKB 516231.00 622264 617222 531718 522426 539694

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 6.60 7.4 6.6 6.1 5.8 5.5
Przeciętne Wynagrodzenia 466.63 475 475 475 475 480
Populacja 17.27 17.5 17.5 17.74 17.74 17.98
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.10 62.1 62.3 62.8 62.8 62.8
Płaca Minimalna 394.00 405 405 415 415 415
Wskaźnik Zatrudnienia 39.30 44 46 47.4 47.4 47.4
Wynagrodzenia w Przemyśle 450.00 470 470 470 470 470

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja -0.83 0.3 0.5 0.7 1 1.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.63 105 106 110 105 106
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.90 104 103 106 106 106
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.18 0.2 0.1 0.4 0.4 0.4
Inflacja Żywności -0.40 0.6 0.6 0.8 1.4 0.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116.10 106 117 121 117 118
Cpi Transport 107.12 107 107 112 107 108
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.00 -0.3 0.1 0.5 0.5 1

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 9.02 7.5 7.5 7.5 8 8.5
Stopa Międzybankowa 1.00 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Stopa Depozytowa 4.40 2.88 2.88 1.18 2.88 3.38

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 241699.00 -420000 180000 -420000 -420000 -420000
Saldo Obrotów Bieżących 765.79 -150 -150 -50 -50 -50
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.10 -1.5 -1.5 1.6 1.6 -1.2
Eksport 1872503.00 1710000 1750000 1780000 1780000 1780000
Import 1630804.00 1600000 1700000 1850000 1850000 1850000
Transfery Pieniężne od Emigrantów 677.44 920 920 980 980 980
Wydobycie Ropy Naftowej 511.76 710 710 750 750 700

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 49.40 65 65 65 61 61
Budżet Państwa do PKB -8.90 -3.1 -3.1 -3.1 -2.5 -2.5
Bilans Budżetu -2215.02 -540 -1440 -540 -540 -540
Wydatki Rządowe 2538849.00 2742367 2745687 2615014 2569315 2654240
Dochody Budżetu Państwa 1322.27 1760 1760 1860 1860 1860
Wydatki Budżetu Państwa 3537.29 3200 3200 3000 3000 3000
Wydatki Wojskowe 2459.00 2500 2500 2500 2300 2300

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 22 25 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 20.60 21.6 20.6 20.6 20.6 20.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.15 12.15 11.15 11.15 11.15 11.15
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 1479.90 1420 1420 1460 1473 1460
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -5.30 10.5 4.5 1.5 1.5 1.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 20.66 5 4 3 3 4.3

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 28.85 38 38 38 38 38.6
Wydatki Konsumpcyjne 10385181.00 10997614 11099992 10696736 10509803 10857187
Kredyt Konsumencki 28078.60 30322 29844 28921 28416 29355


Ekwador - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.