Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Indeks Giełdowy 1371.54 1353 1336 1318 1300 1266
Waluta 96.65 96.06 96.48 96.91 97.33 98.17

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.11 1.5 -2.5 0.3 1.1 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.00 -6 -5 0.5 1.3 1
Stopa Bezrobocia 4.90 6.3 6.5 6.4 6.3 6.1
Inflacja 0.17 0.5 0.3 0.4 0.4 0.7
Stopa Procentowa 9.12 8.3 8.2 8 7.8 7.5
Bilans Handlowy 198640.00 -20000 -550000 -550000 -550000 -750000
Saldo Obrotów Bieżących 395.39 -130 -150 -150 -150 -50
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.10 -2.1 -2.1 -1.5 -1.5 1.6
Dług Publiczny do PKB 49.40 57 57 59 59 59
Budżet Państwa do PKB -3.00 -3.7 -3.7 -3.1 -3.1 -3.1
Koniunktura w Przemyśle 1400.20 1380 1400 1410 1410 1460
Optymizm Konsumentów 37.10 35 37 38 38 38.6
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.11 1.5 -2.5 0.3 1.1 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.00 -6 -5 0.5 1.3 1
PKB 107.44 98.5 98.5 102 102 102
Pkb W Cenach Stałych 17523048.00 16940719 17005352 17989872 18133075 17175405
Środki Trwałe Brutto 3893779.00 3910770 3888145 4113248 4145990 3927026
Pkb Per Capita 5097.07 4850 4850 5000 5000 5000
Pkb Per Capita Ppp 11375.33 10870 10870 11200 11200 11200
Rolnictwo w PKB 1413900.00 1287667 1321997 1398534 1409666 1335217
Budownictwo w PKB 1370957.00 1388792 1378524 1458333 1469942 1392309
Przemysł w PKB 2111574.00 2012812 2000831 2116669 2133518 2020839
Górnictwo w PKB 1620768.00 1541717 1503778 1590839 1603502 1518816
Administracja Publiczna w PKB 1078521.00 1017151 1056742 1117922 1126821 1067309
Usługi w PKB 1096055.00 1062166 1071838 1133891 1142917 1082556
Transport w PKB 1236182.00 1261193 1255302 1327977 1338548 1267855
Media w PKB 580301.00 511083 546488 578127 582729 551953

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 4.90 6.3 6.5 6.4 6.3 6.1
Przeciętne Wynagrodzenia 466.63 466 466 466 475 475
Populacja 17.27 17.5 17.5 17.5 17.5 17.74
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.30 64.2 64.5 64.7 64.7 64.9
Płaca Minimalna 394.00 405 405 405 405 415
Wskaźnik Zatrudnienia 48.02 46.9 46.8 47 47 47.4
Wynagrodzenia w Przemyśle 450.00 460 470 470 470 470

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 0.17 0.5 0.3 0.4 0.4 0.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.62 106 106 106 106 106
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100.13 104 105 106 102 107
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.62 0.1 0.3 0.3 0.2 0.4
Inflacja Żywności 3.25 1.5 0.8 0.6 0.6 0.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116.34 117 116 107 117 117
Cpi Transport 106.41 109 109 108 107 109
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.30 0.3 0.8 1 1.3 1.5

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 9.12 8.3 8.2 8 7.8 7.5
Stopa Międzybankowa 2.10 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Stopa Depozytowa 3.60 2.92 2.82 2.62 2.42 2.42

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy 198640.00 -20000 -550000 -550000 -550000 -750000
Saldo Obrotów Bieżących 395.39 -130 -150 -150 -150 -50
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.10 -2.1 -2.1 -1.5 -1.5 1.6
Eksport 1448161.00 1800000 1850000 1850000 1850000 1850000
Import 1249521.00 1820000 2400000 2400000 2400000 2600000
Transfery Pieniężne od Emigrantów 845.57 730 920 920 920 980
Wydobycie Ropy Naftowej 542.00 690 720 710 710 750

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 49.40 57 57 59 59 59
Budżet Państwa do PKB -3.00 -3.7 -3.7 -3.1 -3.1 -3.1
Bilans Budżetu -521.75 -700 -1440 -1440 -1440 -1140
Wydatki Rządowe 2639153.00 2513960 2546530 2693961 2715405 2571995
Dochody Budżetu Państwa 988.41 1600 1760 1760 1760 1860
Wydatki Budżetu Państwa 1510.16 2300 3200 3200 3200 3000
Wydatki Wojskowe 2554.00 2550 2550 2550 2550 2300

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 20.60 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 1400.20 1380 1400 1410 1410 1460
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -34.50 -1.5 -0.5 0.3 0.5 1.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.01 -2.1 -1.7 -0.8 0.5 3

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów 37.10 35 37 38 38 38.6
Wydatki Konsumpcyjne 11085291.00 10673896 10781921 11406137 11496932 10889740
Kredyt Konsumencki 27915.00 25151 26012 28055 28278 26272


Ekwador - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.