Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Indeks Giełdowy 1397.48 1379 1361 1343 1325 1290
Waluta 100.03 96.06 96.48 96.91 97.33 98.17

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.68 -2 -1.1 -0.8 0.3 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.10 -3.7 -2.5 -2.2 0.5 0.6
Stopa Bezrobocia 4.90 6 6.3 6.5 6.4 6.1
Inflacja 0.18 -0.1 0.2 0.4 0.6 1.1
Stopa Procentowa 8.81 8.3 8.2 8.2 8 7.5
Bilans Handlowy 27914.00 20000 -20000 -550000 -550000 -750000
Saldo Obrotów Bieżących -64.90 -110 -130 -150 -150 -50
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.20 1.8 1.8 1.8 1.6 1.6
Dług Publiczny do PKB 45.20 48 48 48 45 45
Budżet Państwa do PKB -3.00 -3.7 -3.7 -3.7 -3.1 -3.1
Koniunktura w Przemyśle 1465.30 1100 1250 1380 1410 1460
Optymizm Konsumentów 37.10 33 35 37 38 38.6
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb -0.68 -2 -1.1 -0.8 0.3 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.10 -3.7 -2.5 -2.2 0.5 0.6
PKB 109.00 110 115 115 117 117
Pkb W Cenach Stałych 17900370.00 17322847 17618129 17672339 18160225 17778373
Środki Trwałe Brutto 4092784.00 4051226 4081565 4094123 4207151 4118688
Pkb Per Capita 5185.09 5300 5300 5300 5400 5400
Pkb Per Capita Ppp 10412.20 10315 11000 11000 10315 10487
Rolnictwo w PKB 1381112.00 1405152 1346584 1350728 1388018 1358832
Budownictwo w PKB 1476812.00 1443901 1439892 1444322 1484196 1452988
Przemysł w PKB 2131832.00 2035038 2078536 2084932 2142491 2097441
Górnictwo w PKB 1645342.00 1583855 1604208 1609144 1653569 1618799
Administracja Publiczna w PKB 1094619.00 1106574 1067254 1070537 1100092 1076961
Usługi w PKB 1145946.00 1045038 1117297 1120735 1151676 1127460
Transport w PKB 1321053.00 1221229 1288027 1291990 1327658 1299742
Media w PKB 521866.00 533483 508819 510385 524475 513447

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 4.90 6 6.3 6.5 6.4 6.1
Przeciętne Wynagrodzenia 450.26 455 455 475 475 475
Populacja 17.27 17.5 17.5 17.5 17.5 17.74
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.30 62.3 64.2 64.5 64.7 64.9
Płaca Minimalna 394.00 405 405 405 405 415
Wskaźnik Zatrudnienia 48.02 47 46.9 46.8 47 47.4
Wynagrodzenia w Przemyśle 450.00 460 460 470 470 470

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 0.18 -0.1 0.2 0.4 0.6 1.1
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.50 105 106 106 106 107
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.80 104 105 106 106 107
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.20 0.2 0.1 0.5 0.3 0.4
Inflacja Żywności 0.35 -0.2 0.1 0.4 0.6 0.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106.22 116 116 116 107 118
Cpi Transport 107.56 109 109 109 108 110
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.00 1.1 1.3 1.4 1.3 1.5

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 8.81 8.3 8.2 8.2 8 7.5
Stopa Międzybankowa 1.79 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Stopa Depozytowa 3.60 3.32 3.12 2.88 3.02 1.18

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy 27914.00 20000 -20000 -550000 -550000 -750000
Saldo Obrotów Bieżących -64.90 -110 -130 -150 -150 -50
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.20 1.8 1.8 1.8 1.6 1.6
Eksport 1921854.00 1860000 1800000 1850000 1850000 1850000
Import 1893940.00 1840000 1820000 2400000 2400000 2600000
Transfery Pieniężne od Emigrantów 845.57 830 730 920 920 980
Wydobycie Ropy Naftowej 542.00 650 690 720 710 750

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 45.20 48 48 48 45 45
Budżet Państwa do PKB -3.00 -3.7 -3.7 -3.7 -3.1 -3.1
Bilans Budżetu 752.75 -960 -700 -1440 -1440 -1140
Wydatki Rządowe 2680558.00 2641821 2649263 2657415 2730779 2673359
Dochody Budżetu Państwa 1811.28 1540 1600 1760 1760 1860
Wydatki Budżetu Państwa 1058.53 2500 2300 3200 3200 3000
Wydatki Wojskowe 2554.00 2550 2550 2550 2550 2300

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 21.60 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle 1465.30 1100 1250 1380 1410 1460
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -7.60 0.5 0.5 0.6 0.6 1.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 5.20 4 4.3 4.5 4.2 4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów 37.10 33 35 37 38 38.6
Wydatki Konsumpcyjne 11349390.00 10817665 11034763 11068716 11374295 11135129
Kredyt Konsumencki 27152.60 24398 26087 26555 27288 26715


Ekwador - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.