Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Indeks Giełdowy 1402.91 1400 1390 1381 1373 1355
Waluta 97.49 96.06 96.48 96.91 97.33 98
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.14 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.10 0.3 0.5 0.2 0.3 0.3
Stopa Bezrobocia 5.90 5.6 5.4 5.6 5.9 5.6
Inflacja -0.07 0.5 0.8 1.2 1.4 1.6
Stopa Procentowa 8.79 8.2 8.3 8.2 8.2 6.5
Bilans Handlowy 122852.00 -1804000 20000 -20000 -420000 -420000
Saldo Obrotów Bieżących -64.90 -50 -110 -130 -150 -50
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.20 1.8 1.8 1.8 1.8 1.6
Dług Publiczny do PKB 45.20 40 40 40 40 35
Budżet Państwa do PKB -3.00 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.1
Koniunktura w Przemyśle 1466.10 1449 1435 1430 1440 1500
Optymizm Konsumentów 37.60 37.9 38.1 38.3 38.6 38.6
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.14 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.10 0.3 0.5 0.2 0.3 0.3
PKB 108.40 115 115 115 115 117
Pkb W Cenach Stałych 18069876.00 17978352 18078360 18024395 18042383 18096510
Środki Trwałe Brutto 4186220.00 4186522 4227915 4215295 4219502 4232160
Pkb Per Capita 5185.09 5300 5300 5300 5300 5400
Pkb Per Capita Ppp 10412.20 11000 11000 11000 11000 11000
Rolnictwo w PKB 1381112.00 1477474 1466436 1462058 1463517 1467908
Budownictwo w PKB 1476812.00 1507367 1506875 1502377 1503876 1508388
Przemysł w PKB 2131832.00 2099308 2123793 2117453 2119567 2125925
Górnictwo w PKB 1645342.00 1633361 1652933 1647998 1649643 1654592
Administracja Publiczna w PKB 1094619.00 1152537 1154835 1151388 1152537 1155995
Usługi w PKB 1145946.00 1082076 1090616 1087360 1088446 1091711
Transport w PKB 1321053.00 1246797 1274492 1270687 1271955 1275771
Media w PKB 521866.00 554072 556750 555088 555642 557309
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 5.90 5.6 5.4 5.6 5.9 5.6
Przeciętne Wynagrodzenia 450.26 455 455 455 475 475
Populacja 17.02 17.5 17.5 17.5 17.5 17.74
Wynagrodzenia w Przemyśle 450.00 460 460 460 470 470
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.60 64.1 64.1 64.2 64.5 64.9
Płaca Minimalna 394.00 405 405 405 405 415
Wskaźnik Zatrudnienia 47.30 47.6 47.6 47.5 47.6 48.5
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja -0.07 0.5 0.8 1.2 1.4 1.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.21 106 106 107 107 108
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.32 104 104 105 105 106
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.50 0.9 1.1 1.3 1.4 1.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.01 0.1 0.2 0.1 0.5 0.4
Inflacja Żywności -0.63 0.2 0.4 0.5 0.6 0.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 115.97 116 117 117 118 120
Cpi Transport 108.36 108 110 110 110 111
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 8.79 8.2 8.3 8.2 8.2 6.5
Stopa Międzybankowa 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Stopa Depozytowa 3.60 2.88 3.15 3.25 2.88 1.18
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 122852.00 -1804000 20000 -20000 -420000 -420000
Saldo Obrotów Bieżących -64.90 -50 -110 -130 -150 -50
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.20 1.8 1.8 1.8 1.8 1.6
Import 1755212.00 1870000 1840000 1820000 2400000 2600000
Eksport 1878064.00 1900000 1860000 1800000 1850000 1850000
Transfery Pieniężne od Emigrantów 845.57 830 830 730 920 980
Wydobycie Ropy Naftowej 546.00 485 485 485 475 475
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 45.20 40 40 40 40 35
Budżet Państwa do PKB -3.00 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.1
Bilans Budżetu -270.00 -1600 -960 -700 -1440 -1140
Wydatki Rządowe 2717193.00 2722182 2757041 2748811 2751554 2759809
Dochody Budżetu Państwa 1885.87 1700 1540 1600 1760 1860
Wydatki Budżetu Państwa 2155.87 3300 2500 2300 3200 3000
Wydatki Wojskowe 2554.00 2550 2550 2550 2550 2300
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 22.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 21.60 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 1466.10 1449 1435 1430 1440 1500
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -7.90 0.3 0.5 0.5 0.6 1.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 18.10 4.2 4 4.3 4.5 4
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów 37.60 37.9 38.1 38.3 38.6 38.6
Wydatki Konsumpcyjne 11317706.00 11169333 11289463 11255764 11266997 11300798
Kredyt Konsumencki 27152.60 24461 25462 26810 26837 26917


Ekwador - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.