Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Indeks Giełdowy 1342.03 1324 1306 1289 1272 1238
Waluta 93.73 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.11 9 1.5 0.7 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.40 -12 -9.5 1.5 15 6.5
Stopa Bezrobocia 4.90 6.3 6.5 6.4 6.3 6.1
Inflacja -0.76 -0.7 -0.4 -0.1 0.3 0.7
Stopa Procentowa 9.12 8.3 8.2 8 7.8 7.5
Bilans Handlowy 182692.00 202000 170000 180000 110000 -70000
Saldo Obrotów Bieżących 395.39 -130 -150 -150 -150 -50
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.10 -2.1 -2.1 -1.5 -1.5 1.6
Dług Publiczny do PKB 49.40 57 57 59 59 59
Budżet Państwa do PKB -3.00 -3.7 -3.7 -3.1 -3.1 -3.1
Koniunktura w Przemyśle 1431.60 1380 1400 1410 1410 1460
Optymizm Konsumentów 37.10 35 37 38 38 38.6
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.11 9 1.5 0.7 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -2.40 -12 -9.5 1.5 15 6.5
PKB 107.44 98.5 98.5 102 102 102
Pkb W Cenach Stałych 17523048.00 15859397 16199835 17785894 20151505 17252824
Środki Trwałe Brutto 3893779.00 3661147 3703970 3952186 4477846 3944728
Pkb Per Capita 5097.07 4850 4850 5000 5000 5000
Pkb Per Capita Ppp 11375.33 10870 10870 11200 11200 11200
Rolnictwo w PKB 1413900.00 1205475 1259376 1435109 1625985 1341236
Budownictwo w PKB 1370957.00 1300145 1313226 1391521 1576601 1398585
Przemysł w PKB 2111574.00 1884334 1906055 2143248 2428310 2029948
Górnictwo w PKB 1620768.00 1443309 1432546 1645080 1863883 1525662
Administracja Publiczna w PKB 1078521.00 952227 1006686 1094699 1240299 1072120
Usługi w PKB 1096055.00 994368 1021066 1112496 1260463 1087436
Transport w PKB 1236182.00 1180692 1195840 1254725 1421609 1273569
Media w PKB 580301.00 478460 520602 589006 667346 554441

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 4.90 6.3 6.5 6.4 6.3 6.1
Przeciętne Wynagrodzenia 466.63 466 466 466 475 475
Populacja 17.27 17.5 17.5 17.5 17.5 17.74
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.30 64.2 64.5 64.7 64.7 64.9
Płaca Minimalna 394.00 405 405 405 405 415
Wskaźnik Zatrudnienia 48.02 46.9 46.8 47 47 47.4
Wynagrodzenia w Przemyśle 450.00 460 470 470 470 470

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja -0.76 -0.7 -0.4 -0.1 0.3 0.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.63 105 105 105 106 106
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 100.67 102 103 104 99.83 104
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.61 0.1 0.3 0.3 0.2 0.4
Inflacja Żywności 0.48 1.5 0.8 0.6 0.6 0.8
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116.39 115 116 106 117 116
Cpi Transport 104.55 108 108 107 107 109
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.30 -1.1 -0.8 -0.5 -0.3 0.5

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 9.12 8.3 8.2 8 7.8 7.5
Stopa Międzybankowa 2.10 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Stopa Depozytowa 4.40 2.92 2.82 2.62 2.42 2.42

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy 182692.00 202000 170000 180000 110000 -70000
Saldo Obrotów Bieżących 395.39 -130 -150 -150 -150 -50
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.10 -2.1 -2.1 -1.5 -1.5 1.6
Eksport 1605320.00 1630000 1650000 1680000 1710000 1780000
Import 1422628.00 1428000 1480000 1500000 1600000 1850000
Transfery Pieniężne od Emigrantów 721.17 730 920 920 920 980
Wydobycie Ropy Naftowej 335.00 690 720 710 710 750

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 49.40 57 57 59 59 59
Budżet Państwa do PKB -3.00 -3.7 -3.7 -3.1 -3.1 -3.1
Bilans Budżetu -152.66 -700 -1440 -1440 -1440 -1140
Wydatki Rządowe 2639153.00 2353494 2425905 2678740 3035026 2583589
Dochody Budżetu Państwa 1037.89 1600 1760 1760 1760 1860
Wydatki Budżetu Państwa 1190.55 2300 3200 3200 3200 3000
Wydatki Wojskowe 2554.00 2550 2550 2550 2550 2300

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 25 25 25 25 25
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 20.60 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle 1431.60 1380 1400 1410 1410 1460
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -28.80 -1.5 -0.5 0.3 0.5 1.5
Produkcja Dóbr w Fabrykach 38.20 -2.1 -1.7 -0.8 0.5 3

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów 37.10 35 37 38 38 38.6
Wydatki Konsumpcyjne 11085291.00 9992584 10271198 11251570 12748085 10938826
Kredyt Konsumencki 27317.10 23546 24780 28190 31415 26390


Ekwador - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.