Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Indeks Giełdowy 1272.80 1198 1183 1169 1155 1128
Waluta 103.03 96.06 96.48 96.91 97.33 96.48

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.73 0.5 0.6 0.9 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 1.8 2.2 3.8 3.1 2.5
Stopa Bezrobocia 6.60 5.1 4.9 4.5 4.3 4
Inflacja 2.89 2.99 2.91 2.85 2.36 2
Stopa Procentowa 7.23 8 9 9.5 10 10
Bilans Handlowy 78683.00 -88794 -83749 -68816 -49847 0
Saldo Obrotów Bieżących 726.90 -50 -50 -50 -50 -50
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.60 0.5 0.5 0.5 0.5 -0.2
Dług Publiczny do PKB 68.90 61 61 61 61 61
Budżet Państwa do PKB -8.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3
Koniunktura w Przemyśle 1547.90 1550 1560 1560 1510 1500
Optymizm Konsumentów 35.60 35 35.5 36.3 37.1 40
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.73 0.5 0.6 0.9 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.90 1.8 2.2 3.8 3.1 2.5
PKB 98.81 102 102 106 106 106
Pkb W Cenach Stałych 17493339.00 17331654 17761388 18158086 18035633 18612038
Środki Trwałe Brutto 3484299.00 3753325 3548325 3616702 3592312 3707120
PKB Per Capita 5317.68 4950 4950 4950 4950 5050
PKB Per Capita PPP 10329.20 10850 10850 10850 10850 11900
Rolnictwo w PKB 1399914.00 1388075 1375227 1453111 1443311 1489439
Budownictwo w PKB 1101105.00 1283714 1116978 1142947 1135239 1171521
Przemysł w PKB 2065053.00 2081672 2106658 2143525 2129070 2197113
Górnictwo w PKB 1331471.00 1515135 1575778 1382067 1372747 1416619
Administracja Publiczna w PKB 1163676.00 1096830 1183023 1207896 1199750 1238093
Usługi w PKB 1135085.00 1068963 1133633 1178218 1170273 1207674
Transport w PKB 1317220.00 1203712 1308079 1367274 1358054 1401456
Media w PKB 561599.00 571169 495846 582940 579009 597513

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 6.60 5.1 4.9 4.5 4.3 4
Przeciętne Wynagrodzenia 466.63 475 475 480 480 480
Populacja 17.56 17.74 17.74 17.98 17.98 17.98
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.00 63.9 64.5 64.8 64.8 65
Płaca Minimalna 400.00 415 415 415 415 415
Wskaźnik Zatrudnienia 40.00 41.2 41.7 41.7 41.5 42
Wynagrodzenia w Przemyśle 450.00 470 470 470 470 470

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 2.89 2.99 2.91 2.85 2.36 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.03 108 109 109 110 111
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108.85 109 110 110 111 114
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.11 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2
Inflacja Żywności 2.16 4 3.8 3.5 2.9 2.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 117.71 120 120 120 120 122
Cpi Transport 119.11 120 120 120 121 121
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.81 7.2 5.1 5.6 3.1 3

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 7.23 8 9 9.5 10 10
Stopa Międzybankowa 1.24 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Stopa Depozytowa 4.78 5.55 6.55 7.05 7.55 7.55

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 78683.00 -88794 -83749 -68816 -49847 0
Saldo Obrotów Bieżących 726.90 -50 -50 -50 -50 -50
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.60 0.5 0.5 0.5 0.5 -0.2
Eksport 2962658.00 2497772 2561976 2634586 2710270 2900000
Import 2883976.00 2586566 2645725 2703402 2760117 2900000
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1209.50 1300 1310 1350 1350 1400
Wydobycie Ropy Naftowej 456.00 505 515 530 530 510
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 91.50 150 200 200 250 200

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 68.90 61 61 61 61 61
Budżet Państwa do PKB -8.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3
Bilans Budżetu 121.00 -34 -37 -40 100 100
Wydatki Rządowe 2652494.00 2643438 2673182 2753289 2734721 2822121
Dochody Budżetu Państwa 1722.31 1672 1685 1698 1854 1901
Wydatki Budżetu Państwa 1601.31 1706 1722 1738 1754 1801
Wydatki Wojskowe 2244.00 2300 2300 2300 2300 2400

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 22 22 22 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 21.60 21.6 20.6 20.6 20.6 20.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12.15 12.15 11.15 11.15 11.15 11.15
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 1547.90 1550 1560 1560 1510 1500
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 7.10 1.8 2.2 3.1 4.1 3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 30.32 5 5 4.3 4.3 4.3
Produkcja Stali 50.00 53.6 54 54.2 54.2 55

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów 35.60 35 35.5 36.3 37.1 40
Wydatki Konsumpcyjne 11648448.00 11077682 11405809 12091089 12009550 12393366
Kredyt Konsumencki 32221.10 29523 31119 32887 33220 33709


Ekwador - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.