Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Indeks Giełdowy 1386.08 1368 1350 1332 1314 1279
Waluta 90.84 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 4.51 0.7 0.5 0.3 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.80 1.5 11 9 6.5 2.3
Stopa Bezrobocia 6.60 6.4 6.3 6.2 6.1 6.1
Inflacja -0.93 -0.1 0.3 0.5 0.7 0.8
Stopa Procentowa 9.02 8 7.8 8 8 7
Bilans Handlowy 343848.00 -420000 180000 110000 -420000 -420000
Saldo Obrotów Bieżących 1213.63 -150 -150 -150 -50 -50
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.10 -1.5 -1.5 -1.5 1.6 -1.2
Dług Publiczny do PKB 49.40 65 65 65 65 61
Budżet Państwa do PKB -3.00 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -2.5
Koniunktura w Przemyśle 1463.20 1440 1420 1420 1460 1460
Optymizm Konsumentów 37.10 38 38 38 38 38.6
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 22 25 25 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 4.51 0.7 0.5 0.3 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.80 1.5 11 9 6.5 2.3
PKB 107.44 102 102 102 102 106
Pkb W Cenach Stałych 16487573.00 16736846 17801044 17526695 18790839 17824741
Środki Trwałe Brutto 3575950.00 3826753 3955250 3732581 4417449 4075492
Pkb Per Capita 5097.07 5000 5000 5000 5000 5150
Pkb Per Capita Ppp 11375.33 11200 11200 11200 11200 11300
Rolnictwo w PKB 1354397.00 1301124 1442547 1522394 1500843 1385697
Budownictwo w PKB 1286947.00 1356758 1391496 1423869 1587768 1444947
Przemysł w PKB 1923432.00 1969239 2143296 2134436 2167534 2097240
Górnictwo w PKB 1551144.00 1480034 1644019 1274521 1682243 1576236
Administracja Publiczna w PKB 1084225.00 1040057 1095964 1128223 1279426 1107660
Usługi w PKB 1094824.00 1054914 1112088 1193479 1129299 1123483
Transport w PKB 1131966.00 1235481 1254739 1038415 1341221 1315787
Media w PKB 566259.00 537860 588771 618785 516727 572821

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 6.60 6.4 6.3 6.2 6.1 6.1
Przeciętne Wynagrodzenia 466.63 466 475 475 475 480
Populacja 17.27 17.5 17.5 17.5 17.74 17.98
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.10 61.8 62.1 62.3 62.8 62.8
Płaca Minimalna 394.00 405 405 405 415 415
Wskaźnik Zatrudnienia 39.30 42 44 46 47.4 47.4
Wynagrodzenia w Przemyśle 450.00 470 470 470 470 470

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja -0.93 -0.1 0.3 0.5 0.7 0.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.23 105 106 105 105 106
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.76 104 103 104 106 106
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.19 0.3 0.2 0.1 0.4 0.4
Inflacja Żywności -0.06 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 116.05 106 117 117 117 118
Cpi Transport 105.87 107 107 106 107 108
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.60 -0.5 -0.3 0.1 0.5 1

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 9.02 8 7.8 8 8 7
Stopa Międzybankowa 1.00 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Stopa Depozytowa 4.40 2.88 3.28 3.08 1.18 1.18

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy 343848.00 -420000 180000 110000 -420000 -420000
Saldo Obrotów Bieżących 1213.63 -150 -150 -150 -50 -50
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.10 -1.5 -1.5 -1.5 1.6 -1.2
Eksport 1945902.00 1680000 1710000 1750000 1780000 1780000
Import 1602054.00 1500000 1600000 1700000 1850000 1850000
Transfery Pieniężne od Emigrantów 677.44 920 920 920 980 980
Wydobycie Ropy Naftowej 511.59 710 710 710 750 700

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 49.40 65 65 65 65 61
Budżet Państwa do PKB -3.00 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -2.5
Bilans Budżetu -388.77 -540 -1440 -1440 -540 -540
Wydatki Rządowe 2518979.00 2506322 2678740 2742367 2954119 2669233
Dochody Budżetu Państwa 1215.60 1760 1760 1760 1860 1860
Wydatki Budżetu Państwa 1604.36 3200 3200 3200 3000 3000
Wydatki Wojskowe 2554.00 2550 2550 2550 2300 2300

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 25.00 22 25 25 22 22
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 12.00 12 12 12 12 12
Składki Ubezpieczeniowe 20.60 21.6 20.6 20.6 20.6 20.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 11.15 12.15 11.15 11.15 11.15 11.15
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle 1463.20 1440 1420 1420 1460 1460
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -5.30 15.5 10.5 4.5 1.5 1.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 20.66 3.5 5 4 3 4.3

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów 37.10 38 38 38 38 38.6
Wydatki Konsumpcyjne 10183479.00 10611680 11256035 11045356 11743755 11301439
Kredyt Konsumencki 27379.50 25601 28190 30322 24526 27265


Ekwador - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.