Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 52.71 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.36 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.7 2019-06
Stopa Bezrobocia 5.8 2019-03
Inflacja 2.02 2019-09
Stopa Procentowa 4.5 2019-09
Bilans Handlowy -664 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -384 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 50.41 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.35 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 27 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.36 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.7 2019-06
PKB 81.3 2018-12
Pkb Per Capita 7751 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 15821 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 1123404 2019-06
Środki Trwałe Brutto 292234 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.8 2019-03
Populacja 10.27 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 61.1 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.9 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.02 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 133 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 130 2019-09
Inflacja Bazowa 2.14 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 119 2019-09
Cpi Transport 129 2019-09
Inflacja Żywności 7.1 2019-09
Deflator Pkb 176 2019-03
Oczekiwania inflacyjne 3.08 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.38 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.5 2019-09
Stopa Depozytowa 7.6 2017-12
Rezerwy Walutowe 7900 2019-08
Podaż Pieniądza M0 108966 2019-07
Podaż Pieniądza M1 370090 2019-09
Podaż Pieniądza M2 1080650 2019-09
Podaż Pieniądza M3 1454232 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -664 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -384 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.4 2018-12
Eksport 954 2019-06
Import 1617 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 615 2019-08
Rezerwy Złota 0.57 2019-06
Rachunek kapitałowy -1508 2019-06
Dług Zagraniczny 23564 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 713 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.38 2017-12
Przyjazdy Turystów 591348 2019-07
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.41 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.35 2018-12
Rating Kredytowy 36.25
Wydatki Budżetu Państwa 64007 2019-07
Bilans Budżetu -7371 2019-07
Dług Publiczny 44470 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 56636 2019-07
Wydatki Rządowe 118306 2019-06
Wydatki Wojskowe 602 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 27 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 4430 2017-03
Adresy IP 906609 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 57.4 2019-06
Zmiany Zapasów -17468 2019-06
Index Konkurencyjności 58.31 2019-12
Ranking Konkurencyjności 78 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 30 2018-12
Ranking Korupcji 129 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 102 2018-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 4.8 2019-08
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 780310 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Dominikana - Wskaźniki ekonomiczne.