Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 52.8 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.36 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.7 2019-06
Stopa Bezrobocia 6.4 2019-06
Inflacja 2.48 2019-10
Stopa Procentowa 4.5 2019-11
Bilans Handlowy -664 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -384 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 50.41 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.35 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 27 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.36 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.7 2019-06
PKB 81.3 2018-12
Pkb Per Capita 7751 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 15821 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 1123404 2019-06
Środki Trwałe Brutto 292234 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.4 2019-06
Populacja 10.27 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 61 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.2 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.48 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 134 2019-10
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 130 2019-10
Inflacja Bazowa 2.23 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 120 2019-10
Cpi Transport 130 2019-10
Inflacja Żywności 7.8 2019-10
Deflator Pkb 176 2019-03
Oczekiwania inflacyjne 3.5 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.67 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.5 2019-11
Stopa Depozytowa 7.6 2017-12
Rezerwy Walutowe 7492 2019-10
Podaż Pieniądza M0 110629 2019-10
Podaż Pieniądza M1 373980 2019-11
Podaż Pieniądza M2 1084223 2019-11
Podaż Pieniądza M3 1475240 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -664 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -384 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.4 2018-12
Eksport 954 2019-06
Import 1617 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 575 2019-10
Rezerwy Złota 0.57 2019-06
Rachunek kapitałowy -1508 2019-06
Dług Zagraniczny 23431 2019-08
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 713 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.18 2018-12
Przyjazdy Turystów 372205 2019-10
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.41 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.35 2018-12
Rating Kredytowy 38 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 52626 2019-09
Bilans Budżetu -1599 2019-09
Dług Publiczny 44034 2019-08
Dochody Budżetu Państwa 51026 2019-09
Wydatki Rządowe 118306 2019-06
Wydatki Wojskowe 602 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 27 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 4430 2017-03
Adresy IP 906609 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 57.4 2019-06
Zmiany Zapasów -17468 2019-06
Index Konkurencyjności 58.31 2019-12
Ranking Konkurencyjności 78 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 30 2018-12
Ranking Korupcji 129 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 115 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 5.1 2019-09
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 780310 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Dominikana - Wskaźniki ekonomiczne.