Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 53.79 2020-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.3 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.8 2019-09
Stopa Bezrobocia 5.9 2019-12
Inflacja 3.66 2020-02
Stopa Procentowa 3.5 2020-03
Bilans Handlowy -744 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -751 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 50.41 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.89 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 27 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2020-12
Przypadki koronawirusa 488 2020-03
Śmierć koronawirusa 10 2020-03
Odzyskany koronawirus 3 2020-03

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -0.3 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.8 2019-09
PKB 82 2019-12
Pkb Per Capita 7751 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 15821 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 1123245 2019-09
Środki Trwałe Brutto 313221 2019-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.9 2019-12
Populacja 10.36 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 61.5 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.3 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.66 2020-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 135 2020-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 131 2020-02
Inflacja Bazowa 2.5 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 120 2020-02
Cpi Transport 130 2020-02
Inflacja Żywności 7.3 2020-02
Deflator Pkb 173 2019-06
Oczekiwania inflacyjne 3 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.13 2020-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.5 2020-03
Stopa Depozytowa 7.6 2017-12
Rezerwy Walutowe 10409 2020-01
Podaż Pieniądza M0 133976 2019-12
Podaż Pieniądza M1 401069 2020-02
Podaż Pieniądza M2 1129530 2020-02
Podaż Pieniądza M3 1552268 2020-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -744 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -751 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.4 2018-12
Eksport 921 2019-09
Import 1664 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 582 2020-01
Rezerwy Złota 0.57 2019-06
Rachunek kapitałowy 53.6 2019-09
Dług Zagraniczny 23388 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 743 2019-09
Indeks Terroryzmu 0.18 2018-12
Przyjazdy Turystów 624268 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.41 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1.89 2018-12
Rating Kredytowy 38 2020-03
Wydatki Budżetu Państwa 68120 2019-11
Bilans Budżetu -17556 2019-11
Dług Publiczny 43738 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 50564 2019-11
Wydatki Rządowe 116939 2019-09
Wydatki Wojskowe 602 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 27 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12

Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 4430 2017-03
Adresy IP 906609 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 57.4 2019-06
Zmiany Zapasów 5241 2019-09
Index Konkurencyjności 58.31 2019-12
Ranking Konkurencyjności 78 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 28 2019-12
Ranking Korupcji 137 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 115 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 6.7 2019-12

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 758249 2019-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 488 2020-03
Śmierć koronawirusa 10 2020-03
Odzyskany koronawirus 3 2020-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Dominikana - Wskaźniki ekonomiczne.