Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 51.09 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.12 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.7 2019-03
Stopa Bezrobocia 5.8 2019-03
Inflacja 1.4 2019-07
Stopa Procentowa 4.75 2019-07
Bilans Handlowy -698 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 232 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.4 2018-12
Dług Publiczny do PKB 50.41 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.35 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 27 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.12 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.7 2019-03
PKB 81.3 2018-12
Pkb Per Capita 7751 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 15821 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 1090079 2019-03
Środki Trwałe Brutto 270693 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.8 2019-03
Populacja 10.27 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 61.1 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.9 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.4 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 132 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 129 2019-07
Inflacja Bazowa 2.04 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 119 2019-07
Cpi Transport 129 2019-07
Inflacja Żywności 3.9 2019-07
Deflator Pkb 176 2019-03
Oczekiwania inflacyjne 3.19 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.47 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.75 2019-07
Stopa Depozytowa 7.6 2017-12
Rezerwy Walutowe 8712 2019-06
Podaż Pieniądza M0 109153 2019-05
Podaż Pieniądza M1 365515 2019-05
Podaż Pieniądza M2 1085984 2019-05
Podaż Pieniądza M3 1440683 2019-05
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -698 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących 232 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.4 2018-12
Eksport 1000 2019-03
Import 1698 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 567 2019-06
Rezerwy Złota 0.57 2018-12
Rachunek kapitałowy -452 2019-03
Dług Zagraniczny 21654 2019-04
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 805 2019-03
Indeks Terroryzmu 0.38 2017-12
Przyjazdy Turystów 527732 2019-05
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.41 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.35 2018-12
Rating Kredytowy 36.25
Wydatki Budżetu Państwa 54902 2019-05
Bilans Budżetu -278 2019-05
Dług Publiczny 41849 2019-04
Dochody Budżetu Państwa 54624 2019-05
Wydatki Rządowe 109948 2019-03
Wydatki Wojskowe 602 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 27 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 4430 2017-03
Adresy IP 906609 2017-03
Koniunktura w przemyśle 55.8 2019-03
Zmiany Zapasów 7960 2019-03
Index Konkurencyjności 57.38 2018-12
Ranking Konkurencyjności 82 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 30 2018-12
Ranking Korupcji 129 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 102 2018-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 5.3 2019-05
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 730986 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Dominikana - Wskaźniki ekonomiczne.