Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 58.19 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 5.8 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.8 2019-12
Stopa Bezrobocia 5.9 2019-12
Inflacja 0.99 2020-05
Stopa Procentowa 3.5 2020-05
Bilans Handlowy -649 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -337 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.4 2019-12
Dług Publiczny do PKB 50.53 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.31 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 27 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2020-12
Przypadki koronawirusa 38128 2020-07
Śmierć koronawirusa 804 2020-07
Odzyskany koronawirus 19489 2020-07

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 5.8 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.8 2019-12
PKB 88.94 2019-12
Pkb Per Capita 8005 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 18419 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 1231896 2019-12
Środki Trwałe Brutto 349964 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.9 2019-12
Populacja 10.36 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 61.5 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.3 2019-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.99 2020-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 133 2020-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 132 2020-04
Inflacja Bazowa 2.76 2020-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 120 2020-05
Cpi Transport 124 2020-05
Inflacja Żywności 4.8 2020-04
Deflator Pkb 179 2019-12
Oczekiwania inflacyjne 2.72 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.11 2020-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.5 2020-05
Stopa Depozytowa 7.6 2017-12
Rezerwy Walutowe 8038 2020-05
Podaż Pieniądza M0 134685 2020-03
Podaż Pieniądza M1 460751 2020-06
Podaż Pieniądza M2 1219899 2020-06
Podaż Pieniądza M3 1697899 2020-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -649 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -337 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.4 2019-12
Eksport 892 2020-03
Import 1494 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 639 2020-05
Rezerwy Złota 0.57 2019-12
Rachunek kapitałowy -527 2019-12
Dług Zagraniczny 23677 2019-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 648 2019-12
Indeks Terroryzmu 0.18 2018-12
Przyjazdy Turystów 565179 2020-02

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.53 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.31 2019-12
Rating Kredytowy 40 2020-07
Wydatki Budżetu Państwa 64532 2020-04
Bilans Budżetu -18716 2020-04
Dług Publiczny 44928 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 45816 2020-04
Wydatki Rządowe 159917 2019-12
Wydatki Wojskowe 602 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 27 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2020-12

Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 4430 2017-03
Adresy IP 906609 2017-03
Koniunktura w Przemyśle 55.6 2019-12
Zmiany Zapasów -40974 2019-12
Index Konkurencyjności 58.31 2019-12
Ranking Konkurencyjności 78 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 28 2019-12
Ranking Korupcji 137 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 115 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -29.8 2020-04

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 825667 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 38128 2020-07
Śmierć koronawirusa 804 2020-07
Odzyskany koronawirus 19489 2020-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Dominikana - Wskaźniki ekonomiczne.