Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 56.96 57.16 57.35 57.53 57.73 58.11

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.70 1.5 1.9 1.9 1.9 2.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.10 5.9 4.5 4 3.6 4.8
Stopa Bezrobocia 8.00 7.4 6.8 6.4 6.4 6
Inflacja 9.32 6.1 5 3.4 2.7 2.5
Stopa Procentowa 3.00 3 3 3.25 3.5 3.75
Bilans Handlowy -759.80 -640 -640 -640 -640 -640
Saldo Obrotów Bieżących -682.50 340 -500 -500 -500 -430
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.00 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3
Dług Publiczny do PKB 69.10 62 62 62 62 60
Budżet Państwa do PKB -7.91 -3.3 -2.5 -2.5 -2.5 -2
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 27 27 27 27 27
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb -0.70 1.5 1.9 1.9 1.9 2.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.10 5.9 4.5 4 3.6 4.8
PKB 78.84 86 86 86 86 88
Pkb Per Capita 7389.69 7700 7700 7700 7700 8000
Pkb Per Capita Ppp 17003.01 16700 16700 16700 16700 17230
Pkb W Cenach Stałych 1244122.80 1164066 1326004 1293888 1288911 1389653

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 8.00 7.4 6.8 6.4 6.4 6
Populacja 10.45 10.47 10.57 10.57 10.57 10.67
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.70 63.6 64 64 64 64
Wskaźnik Zatrudnienia 56.80 58.5 59 59 59 60

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 9.32 6.1 5 3.4 2.7 2.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.59 109 110 110 112 112
Oczekiwania inflacyjne 5.55 3 3.3 3.3 3.3 3.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.63 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Inflacja Żywności 12.10 6.5 5 5 5 5
Inflacja Bazowa 6.00 3.4 3.1 3.1 3.1 3.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106.58 109 109 109 109 112
Cpi Transport 117.22 111 112 118 120 115

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 3.00 3 3 3.25 3.5 3.75
Stopa Depozytowa 7.60 7.6 7.35 7.6 7.85 8.1
Podaż Pieniądza M0 179268.50 163300 163100 163100 163100 163900
Podaż Pieniądza M2 1454129.00 1037000 1037000 1037000 1037000 1037000
Rezerwy Walutowe 12611.60 7237 7240 7239 7239 7240

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -759.80 -640 -640 -640 -640 -640
Saldo Obrotów Bieżących -682.50 340 -500 -500 -500 -430
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.00 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3
Import 1909.70 1600 1600 1600 1600 1600
Przyjazdy Turystów 462536.00 160000 185000 185000 185000 387000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 718.40 800 800 800 800 800
Dług Zagraniczny 33433.20 27200 27000 27000 27000 26500

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 69.10 62 62 62 62 60
Budżet Państwa do PKB -7.91 -3.3 -2.5 -2.5 -2.5 -2
Wydatki Wojskowe 627.00 514 514 480 480 480
Bilans Budżetu 11349.80 4000 4000 4000 4000 4000
Dług Publiczny 59357.40 48600 49200 49200 49200 48500
Dochody Budżetu Państwa 62835.40 60000 65000 65000 65000 65000

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 28.00 27 27 27 27 27
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 25 25 25 25 25
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 21.20 1.5 3 3 3 4.2
Koniunktura w Przemyśle 56.70 48 55 53 53 58


Dominikana - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.