Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.11 2019-08
Indeks Giełdowy 70.22 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.2 2019-06
Stopa Bezrobocia 6.5 2019-06
Inflacja -0.3 2019-07
Stopa Procentowa 0 2019-07
Bilans Handlowy -503489 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -591 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 102 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2018-12
Koniunktura w przemyśle 108 2019-07
Optymizm Konsumentów -6.1 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.1 2019-05
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.2 2019-06
PKB 24.47 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 5175 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 20731 2018-12
Środki Trwałe Brutto 792 2019-03
Pkb Per Capita 30926 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 33048 2017-12
Rolnictwo w PKB 82.3 2019-03
Budownictwo w PKB 325 2019-03
Przemysł w PKB 237 2019-03
Górnictwo w PKB 334 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 476 2019-03
Usługi w PKB 1099 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.5 2019-06
Pracujący 401 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 39252 2019-03
Bezrobocie Długoterminowe 2.2 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.4 2019-03
Koszty Pracy 90.64 2019-03
Wolne Etaty 10868 2019-06
Przeciętne Wynagrodzenia 1898 2019-03
Populacja 0.86 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.8 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 69.1 2019-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 353 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.2 2019-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 42.9 2019-03
Wydajność 106 2019-03
Wzrost Wynagrodzeń 2.5 2019-03
Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.3 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 2019-07
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102 2019-07
Deflator Pkb 103 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109 2019-07
Cpi Transport 99.18 2019-07
Inflacja Żywności -1.6 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -1.3 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-07
Rezerwy Walutowe 898 2019-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -503489 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -591 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7 2018-12
Eksport 227834 2019-06
Import 731323 2019-06
Rachunek kapitałowy -96.5 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 17.3 2019-03
Dochody z Turystyki 277600 2019-05
Przyjazdy Turystów 509662 2019-06
Rezerwy Złota 13.9 2019-06
Dług Zagraniczny 101906 2019-03
Indeks Terroryzmu 1.21 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 102 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2018-12
Bilans Budżetu -1050 2018-09
Wydatki Rządowe 855 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 44.7 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 2127 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 1911 2019-06
Wnioski o Azyl 1220 2019-04
Rating Kredytowy 36.25
Wydatki Wojskowe 360 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 16.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.3 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 108 2019-07
Produkcja Przemysłowa 0.2 2019-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.9 2019-05
Zmiany Zapasów -23.6 2018-03
Rejestracje nowych samochodów 4639 2019-07
Szybkość Internetu 6912 2017-03
Adresy IP 368293 2017-03
Index Konkurencyjności 65.57 2018-12
Ranking Konkurencyjności 44 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 59 2018-12
Ranking Korupcji 38 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 57 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 460 2019-06
Produkcja w Górnictwie 13.7 2019-05
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -6.1 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 3.1 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.7 2019-05
Wydatki Konsumpcyjne 3412 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych -3.07 2017-12
Cena Benzyny 1.37 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 163 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 108 2019-03
Pozwolenia Na Budowę 709 2019-05
Produkcja Budowlana 12.8 2019-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 70.7 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Cypr - Wskaźniki ekonomiczne.