Ostatni Poprzedni
Waluta 1.08 1.07
Indeks Giełdowy 68.32 67.34 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 0.7 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.6 5.9 Procent
Stopa Bezrobocia 5.9 6.3 Procent
Inflacja 8.8 7.1 Procent
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Bilans Handlowy -729490 -428927 Eur-Tysiąc
Saldo Obrotów Bieżących -126 -201 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -11.9 -6.3 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 104 115 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -1.7 -5.8 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 98.5 98.1 Punkty
Optymizm Konsumentów -32.9 -32.9 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 -29.5 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 12.5 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 35 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 0.7 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.6 5.9 Procent
PKB 23.8 24.95 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 5710 5668 W Mln Eur
Produkt Narodowy Brutto 23353 21000 W Mln Eur
Środki Trwałe Brutto 686 986 W Mln Eur
PKB Per Capita 30438 32517 USD
PKB Per Capita PPP 37655 40227 USD
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 5.51 -5.23 Procent
Rolnictwo w PKB 94.5 94.7 W Mln Eur
Budownictwo w PKB 357 358 W Mln Eur
Przemysł w PKB 312 309 W Mln Eur
Górnictwo w PKB 380 389 W Mln Eur
Administracja Publiczna w PKB 1029 1024 W Mln Eur
Usługi w PKB 1175 1159 W Mln Eur
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 5.9 6.3 Procent
Pracujący 432 417 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 29600 31355
Bezrobocie Długoterminowe 2.2 3 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16 16 Procent
Koszty Pracy 118 93.06 Punkty
Wolne Etaty 20224 18359
Przeciętne Wynagrodzenia 2341 1947 Eur / Miesiąc
Populacja 0.89 0.88 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 65
Zmiana Zatrudnienia 0.3 0.5 Procent
Wskaźnik Zatrudnienia 72.3 72.3 Procent
Zatrudnienie na Pełny Etat 385 385 Tysiąc
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.5 64.6 Procent
Zatrudnienie na Pół Etatu 43.2 41.6 Tysiąc
Wydajność 109 108 Punkty
Wzrost Wynagrodzeń 3.6 2 Procent
Ostatni Poprzedni
Inflacja 8.8 7.1 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110 108 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109 106 Punkty
Deflator Pkb 105 103 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 120 118 Punkty
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m 3.1 1.8 Procent
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 8.6 6.2 Procent
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 133 124 Punkty
Cpi Transport 117 112 Punkty
Inflacja Żywności 11.04 9.35 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.39 1.83 Procent
Ostatni Poprzedni
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 199 199 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 1784616 1781639 dawki
Zakażenia Koronawirusem 488189 486086 Osoby
Zmarcia na Koronawirusa 1032 1020 Osoby
Łóżka OIOM 341 341 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Rezerwy Walutowe 1548 1492 W Mln Eur
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -729490 -428927 Eur-Tysiąc
Saldo Obrotów Bieżących -126 -201 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -11.9 -6.3 Procent Pkb
Eksport 268641 298631 Eur-Tysiąc
Import 998131 727558 Eur-Tysiąc
Rachunek kapitałowy -537 395 W Mln Eur
Transfery Pieniężne od Emigrantów 15.7 18.9 W Mln Eur
Dochody z Turystyki 39600 28200 Eur-Tysiąc
Przyjazdy Turystów 128840 71921
Rezerwy Złota 13.9 13.9 Ton
Dług Zagraniczny 192715 192395 W Mln Eur
Indeks Terroryzmu 0.12 0.42
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 104 115 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -1.7 -5.8 Procent Pkb
Bilans Budżetu 239 37.7 W Mln Eur
Wydatki Rządowe 1173 1171 W Mln Eur
Wydatków Rządowych W Pkb 46.3 39.7 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 2452 3114 W Mln Eur
Wydatki Budżetu Państwa 2213 3076 W Mln Eur
Wnioski o Azyl 1385 1300 Osoby
Rating Kredytowy 51
Wydatki Wojskowe 414 402 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 12.5 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 35 Procent
Podatek od Towarów i Usług 19 19 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 16.6 16.6 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.3 8.3 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.3 8.3 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 98.5 98.1 Punkty
Produkcja Przemysłowa 3.4 5.2 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.8 -0.7 Procent
Zmiany Zapasów 80.7 -348 W Mln Eur
Rejestracje nowych samochodów 2810 1191
Szybkość Internetu 6912 7115 KBps
Adresy IP 368293 364202 IP
Index Konkurencyjności 66.39 65.57 Punkty
Ranking Konkurencyjności 44 44
Indeks Percepcji Korupcji 53 57 Punkty
Ranking Korupcji 52 42
Łatwość Prowadzenia Biznesu 54 57
Produkcja Energii Elektrycznej 444 382 Gigawatogodzina
Produkcja w Górnictwie -3.1 -11.1 Procent
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów -32.9 -32.9 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.6 -29.5 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2 12.6 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 3555 3658 W Mln Eur
Oszczędności Gospodarstw Domowych 8.05 5.6 Procent
Cena Benzyny 1.6 1.57 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 131 134 Procent
Ostatni Poprzedni
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103 107 Punkty
Pozwolenia Na Budowę 774 535
Produkcja Budowlana -5.5 -3.3 Procent
Odsetek Mieszkań Własnościowych 68.6 67.9 Procent


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Cypr - Wskaźniki ekonomiczne.