Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.12 2019-06
Indeks Giełdowy 69.06 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.4 2019-03
Stopa Bezrobocia 6.9 2019-04
Inflacja 0.2 2019-05
Stopa Procentowa 0 2019-06
Bilans Handlowy -394431 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -1230 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 102 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2018-12
Koniunktura w przemyśle 109 2019-05
Optymizm Konsumentów -8.8 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 11.8 2019-03
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.7 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.4 2019-03
PKB 21.65 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 5175 2019-03
Produkt Narodowy Brutto 20731 2018-12
Środki Trwałe Brutto 792 2019-03
Pkb Per Capita 29433 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 32415 2017-12
Rolnictwo w PKB 82.3 2019-03
Budownictwo w PKB 325 2019-03
Przemysł w PKB 237 2019-03
Górnictwo w PKB 334 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 476 2019-03
Usługi w PKB 1099 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.9 2019-04
Pracujący 380 2017-12
Bezrobotni Zarejestrowani 39252 2019-03
Bezrobocie Długoterminowe 2.4 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.7 2019-03
Koszty Pracy 90.64 2019-03
Wolne Etaty 10130 2019-04
Przeciętne Wynagrodzenia 2222 2018-12
Populacja 0.86 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.8 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 69.2 2018-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 355 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.1 2018-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 40.2 2018-12
Wydajność 106 2019-03
Wzrost Wynagrodzeń 2.9 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.2 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2019-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101 2019-05
Deflator Pkb 103 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2019-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2019-05
Cpi Transport 99.51 2019-05
Inflacja Żywności -0.7 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-06
Rezerwy Walutowe 840 2019-05
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -394431 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -1230 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7 2018-12
Eksport 240321 2019-04
Import 634752 2019-04
Rachunek kapitałowy -713 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 13 2018-09
Dochody z Turystyki 96600 2019-03
Przyjazdy Turystów 329308 2019-04
Rezerwy Złota 13.9 2019-06
Dług Zagraniczny 102533 2018-12
Indeks Terroryzmu 1.21 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 102 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2018-12
Bilans Budżetu -1050 2018-09
Wydatki Rządowe 855 2019-03
Wydatków Rządowych W Pkb 44.7 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 2374 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 2486 2018-12
Wnioski o Azyl 805 2019-02
Rating Kredytowy 36.25
Wydatki Wojskowe 360 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 16.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.3 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 109 2019-05
Produkcja Przemysłowa -0.7 2019-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.2 2019-03
Zmiany Zapasów -23.6 2018-03
Rejestracje nowych samochodów 4340 2019-05
Szybkość Internetu 6912 2017-03
Adresy IP 368293 2017-03
Index Konkurencyjności 65.57 2018-12
Ranking Konkurencyjności 44 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 59 2018-12
Ranking Korupcji 38 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 57 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 372 2019-03
Produkcja w Górnictwie -6.6 2019-03
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -8.8 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 11.8 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0 2019-03
Wydatki Konsumpcyjne 3412 2019-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych -3.07 2017-12
Cena Benzyny 1.4 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 163 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 107 2018-12
Pozwolenia Na Budowę 522 2019-03
Produkcja Budowlana 14.2 2018-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 70.7 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Cypr - Wskaźniki ekonomiczne.