Ostatni Poprzedni
Waluta 1.13 1.13
Indeks Giełdowy 67.32 67.22 Punkty
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 1.5 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.6 13.3 Procent
Stopa Bezrobocia 3.6 4.4 Procent
Inflacja 4.3 4.08 Procent
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Bilans Handlowy -438300 -382785 Eur-Tysiąc
Saldo Obrotów Bieżących -649 -805 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -11.9 -6.3 Procent Pkb
Dług Publiczny do PKB 118 94 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -5.7 1.5 Procent Pkb
Koniunktura w Przemyśle 105 106 Punkty
Optymizm Konsumentów -19.2 -20.1 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.3 10.8 Procent
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 12.5 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 35 Procent
Ostatni Poprzedni
Tempo Wzrostu Pkb 1.5 1.5 Procent
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.6 13.3 Procent
PKB 23.8 24.95 W Mld Usd
Pkb W Cenach Stałych 5324 5331 W Mln Eur
Produkt Narodowy Brutto 21000 22287 W Mln Eur
Środki Trwałe Brutto 1059 1238 W Mln Eur
Pkb Per Capita 30438 32517 USD
Pkb Per Capita Ppp 37655 40227 USD
Rolnictwo w PKB 88 86 W Mln Eur
Budownictwo w PKB 356 354 W Mln Eur
Przemysł w PKB 297 279 W Mln Eur
Górnictwo w PKB 353 331 W Mln Eur
Administracja Publiczna w PKB 996 986 W Mln Eur
Usługi w PKB 1082 1133 W Mln Eur
Ostatni Poprzedni
Stopa Bezrobocia 3.6 4.4 Procent
Pracujący 417 416 Tysiąc
Bezrobotni Zarejestrowani 39224 38970
Bezrobocie Długoterminowe 3 2.8 Procent
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.8 6.8 Procent
Koszty Pracy 102 101 Punkty
Wolne Etaty 11446 11297
Przeciętne Wynagrodzenia 1916 1891 Eur / Miesiąc
Populacja 0.89 0.88 Milion
Wiek Emerytalny Kobiet 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 65
Zmiana Zatrudnienia 0.1 0.5 Procent
Wskaźnik Zatrudnienia 70.1 68.5 Procent
Zatrudnienie na Pełny Etat 372 357 Tysiąc
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.9 62.2 Procent
Zatrudnienie na Pół Etatu 41.3 42.9 Tysiąc
Wydajność 107 106 Punkty
Wzrost Wynagrodzeń 1.7 -2.6 Procent
Ostatni Poprzedni
Inflacja 4.3 4.08 Procent
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 104 Punkty
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 104 103 Punkty
Deflator Pkb 102 101 Punkty
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 110 110 Punkty
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118 114 Punkty
Cpi Transport 106 104 Punkty
Inflacja Żywności -0.2 1.5 Procent
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.7 -0.1 Procent
Ostatni Poprzedni
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 146 146 dawki na 100 osób
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 1310756 1310756 dawki
Przypadki koronawirusa 133860 133274 Osoby
Śmierć koronawirusa 591 589 Osoby
Odzyskany koronawirus 2057 2055 Osoby
Łóżka OIOM 341 341 na 1000 osób
Ostatni Poprzedni
Stopa Procentowa 0 0 Procent
Rezerwy Walutowe 1381 1359 W Mln Eur
Ostatni Poprzedni
Bilans Handlowy -438300 -382785 Eur-Tysiąc
Saldo Obrotów Bieżących -649 -805 W Mln Eur
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -11.9 -6.3 Procent Pkb
Eksport 179300 283067 Eur-Tysiąc
Import 617600 688300 Eur-Tysiąc
Rachunek kapitałowy -1154 -542 W Mln Eur
Transfery Pieniężne od Emigrantów 18 17.1 W Mln Eur
Dochody z Turystyki 272500 245700 Eur-Tysiąc
Przyjazdy Turystów 391638 339242 Osoby
Rezerwy Złota 13.9 13.9 Ton
Dług Zagraniczny 193272 192088 W Mln Eur
Indeks Terroryzmu 0.12 0.42
Ostatni Poprzedni
Dług Publiczny do PKB 118 94 Procent Pkb
Budżet Państwa do PKB -5.7 1.5 Procent Pkb
Bilans Budżetu -602 -188 W Mln Eur
Wydatki Rządowe 1198 1155 W Mln Eur
Wydatków Rządowych W Pkb 46.3 39.7 Procent Pkb
Dochody Budżetu Państwa 1962 2071 W Mln Eur
Wydatki Budżetu Państwa 2564 2259 W Mln Eur
Wnioski o Azyl 1120 525 Osoby
Rating Kredytowy 51
Wydatki Wojskowe 414 402 W Mln Usd
Ostatni Poprzedni
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 12.5 Procent
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 35 Procent
Podatek od Towarów i Usług 19 19 Procent
Składki Ubezpieczeniowe 16.6 16.6 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.3 8.3 Procent
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.3 8.3 Procent
Ostatni Poprzedni
Koniunktura w Przemyśle 105 106 Punkty
Produkcja Przemysłowa -1.3 8.9 Procent
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.6 0.2 Procent
Zmiany Zapasów -383 -724 W Mln Eur
Rejestracje nowych samochodów 2646 3327
Szybkość Internetu 6912 7115 KBps
Adresy IP 368293 364202 IP
Index Konkurencyjności 66.39 65.57 Punkty
Ranking Konkurencyjności 44 44
Indeks Percepcji Korupcji 57 58 Punkty
Ranking Korupcji 42 41
Łatwość Prowadzenia Biznesu 54 57
Produkcja Energii Elektrycznej 451 597 Gigawatogodzina
Produkcja w Górnictwie 3.9 7 Procent
Ostatni Poprzedni
Optymizm Konsumentów -19.2 -20.1 Punkty
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.3 10.8 Procent
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.7 2.9 Procent
Wydatki Konsumpcyjne 3516 3738 W Mln Eur
Oszczędności Gospodarstw Domowych 3.11 3.14 Procent
Cena Benzyny 1.53 1.58 Usd / Litr
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 131 134 Procent
Ostatni Poprzedni
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 104 103 Punkty
Pozwolenia Na Budowę 523 727
Produkcja Budowlana 26.2 5.1 Procent
Odsetek Mieszkań Własnościowych 67.9 70.1 Procent


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Cypr - Wskaźniki ekonomiczne.