Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.08 2020-02
Indeks Giełdowy 65.37 2020-02

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.2 2019-12
Stopa Bezrobocia 7.6 2019-12
Inflacja 1.1 2020-01
Stopa Procentowa 0 2020-01
Bilans Handlowy -453472 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -11.9 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 102 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 112 2020-01
Optymizm Konsumentów -5.5 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.1 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.2 2019-12
PKB 24.47 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 5359 2019-09
Produkt Narodowy Brutto 20731 2018-12
Środki Trwałe Brutto 1080 2019-09
Pkb Per Capita 30926 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 33048 2017-12
Rolnictwo w PKB 101 2019-09
Budownictwo w PKB 381 2019-09
Przemysł w PKB 264 2019-09
Górnictwo w PKB 338 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 485 2019-09
Usługi w PKB 1172 2019-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.6 2019-12
Pracujący 401 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 30088 2019-09
Bezrobocie Długoterminowe 2.1 2019-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.2 2019-09
Koszty Pracy 94.98 2019-09
Wolne Etaty 9970 2019-12
Przeciętne Wynagrodzenia 1878 2019-09
Populacja 0.86 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.8 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 70.8 2019-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 366 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63 2019-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 38.5 2019-09
Wydajność 108 2019-09
Wzrost Wynagrodzeń 3.1 2019-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.1 2020-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2020-01
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 99.22 2020-01
Deflator Pkb 104 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111 2020-01
Cpi Transport 97.39 2020-01
Inflacja Żywności 1.8 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.6 2020-01

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-01
Rezerwy Walutowe 946 2020-01

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -453472 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -11.9 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7 2018-12
Eksport 249220 2019-12
Import 702692 2019-12
Rachunek kapitałowy -10.9 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 19.6 2019-09
Dochody z Turystyki 95000 2019-11
Przyjazdy Turystów 85622 2020-01
Rezerwy Złota 13.9 2019-12
Dług Zagraniczny 208113 2019-09
Indeks Terroryzmu 0.42 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 102 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2018-12
Bilans Budżetu 372 2019-09
Wydatki Rządowe 1008 2019-09
Wydatków Rządowych W Pkb 44.7 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 2436 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 2064 2019-09
Wnioski o Azyl 1340 2019-10
Rating Kredytowy 50 2020-02
Wydatki Wojskowe 360 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 16.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.3 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 112 2020-01
Produkcja Przemysłowa 0.9 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.1 2019-11
Rejestracje nowych samochodów 4129 2020-01
Szybkość Internetu 6912 2017-03
Adresy IP 368293 2017-03
Index Konkurencyjności 66.39 2019-12
Ranking Konkurencyjności 44 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 58 2019-12
Ranking Korupcji 41 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 54 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 390 2019-12
Produkcja w Górnictwie 8.9 2019-11

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -5.5 2020-01
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.1 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.2 2019-12
Wydatki Konsumpcyjne 3387 2019-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 2.44 2018-12
Cena Benzyny 1.34 2020-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 145 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 106 2019-09
Pozwolenia Na Budowę 707 2019-11
Produkcja Budowlana 10.5 2019-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 70.1 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Cypr - Wskaźniki ekonomiczne.