Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.19 2021-04
Indeks Giełdowy 61.52 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.5 2020-12
Stopa Bezrobocia 6.8 2021-02
Inflacja -0.7 2021-03
Stopa Procentowa 0 2021-03
Bilans Handlowy -555349 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących -800 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 95.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.7 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 84.7 2021-03
Optymizm Konsumentów -23 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -33.9 2021-01
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 50589 2021-04
Śmierć koronawirusa 268 2021-04
Odzyskany koronawirus 2057 2021-04

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.5 2020-12
PKB 24.56 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 5219 2020-12
Produkt Narodowy Brutto 21000 2020-12
Środki Trwałe Brutto 1234 2020-12
Pkb Per Capita 32093 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 39545 2019-12
Rolnictwo w PKB 87.4 2020-12
Budownictwo w PKB 353 2020-12
Przemysł w PKB 276 2020-12
Górnictwo w PKB 332 2020-12
Administracja Publiczna w PKB 980 2020-12
Usługi w PKB 1055 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.8 2021-02
Pracujący 416 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 36677 2020-12
Bezrobocie Długoterminowe 2.2 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 21.3 2020-12
Koszty Pracy 117 2020-12
Wolne Etaty 7141 2021-02
Przeciętne Wynagrodzenia 1907 2020-09
Populacja 0.88 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -0.4 2020-09
Wskaźnik Zatrudnienia 69.7 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 365 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.9 2020-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 41.8 2020-12
Wydajność 108 2020-12
Wzrost Wynagrodzeń 2 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.7 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2021-03
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 98.5 2021-02
Deflator Pkb 102 2020-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 101 2021-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2021-03
Cpi Transport 97.88 2021-03
Inflacja Żywności -2.2 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.3 2021-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-03
Rezerwy Walutowe 968 2021-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -555349 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących -800 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.7 2019-12
Eksport 177865 2021-02
Import 733214 2021-02
Rachunek kapitałowy -1259 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 18.7 2020-09
Dochody z Turystyki 2800 2021-01
Przyjazdy Turystów 5047 2021-02
Rezerwy Złota 13.9 2020-12
Dług Zagraniczny 189307 2020-12
Indeks Terroryzmu 0.12 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 95.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.7 2019-12
Bilans Budżetu -72.4 2020-09
Wydatki Rządowe 1102 2020-12
Wydatków Rządowych W Pkb 39.5 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 2216 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 2288 2020-09
Wnioski o Azyl 790 2020-06
Rating Kredytowy 50 2021-04
Wydatki Wojskowe 420 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 16.6 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.3 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.3 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 84.7 2021-03
Produkcja Przemysłowa -6.7 2021-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach -6.2 2021-01
Zmiany Zapasów 129 2020-12
Rejestracje nowych samochodów 3123 2021-02
Szybkość Internetu 6912 2017-03
Adresy IP 368293 2017-03
Index Konkurencyjności 66.39 2019-12
Ranking Konkurencyjności 44 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 57 2020-12
Ranking Korupcji 42 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 54 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 390 2021-01
Produkcja w Górnictwie 1.4 2021-01

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -23 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -33.9 2021-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -9.2 2021-01
Wydatki Konsumpcyjne 3368 2020-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 3.11 2019-12
Cena Benzyny 1.37 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 134 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 109 2020-12
Pozwolenia Na Budowę 494 2021-01
Produkcja Budowlana -2.2 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 67.9 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 50589 2021-04
Śmierć koronawirusa 268 2021-04
Odzyskany koronawirus 2057 2021-04
Łóżka OIOM 341 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Cypr - Wskaźniki ekonomiczne.