Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.1 2019-10
Indeks Giełdowy 66.26 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.2 2019-06
Stopa Bezrobocia 6.8 2019-08
Inflacja -0.9 2019-09
Stopa Procentowa 0 2019-09
Bilans Handlowy -418156 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -204 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 102 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 112 2019-09
Optymizm Konsumentów -4.4 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.4 2019-07
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.8 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.2 2019-06
PKB 24.47 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 5212 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 20731 2018-12
Środki Trwałe Brutto 1152 2019-06
Pkb Per Capita 30926 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 33048 2017-12
Rolnictwo w PKB 82.4 2019-06
Budownictwo w PKB 348 2019-06
Przemysł w PKB 236 2019-06
Górnictwo w PKB 330 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 482 2019-06
Usługi w PKB 1108 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.8 2019-08
Pracujący 401 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 28989 2019-06
Bezrobocie Długoterminowe 2.2 2019-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.6 2019-06
Koszty Pracy 91.58 2019-06
Wolne Etaty 10113 2019-08
Przeciętne Wynagrodzenia 1880 2019-06
Populacja 0.86 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.8 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 71.2 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 362 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.8 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 42.1 2019-06
Wydajność 105 2019-06
Wzrost Wynagrodzeń 0.7 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.9 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2019-09
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103 2019-08
Deflator Pkb 104 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106 2019-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 2019-09
Cpi Transport 97.36 2019-09
Inflacja Żywności -2.3 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-09
Rezerwy Walutowe 938 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -418156 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -204 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7 2018-12
Eksport 194262 2019-08
Import 612418 2019-08
Rachunek kapitałowy -376 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 18.7 2019-06
Dochody z Turystyki 422000 2019-07
Przyjazdy Turystów 553845 2019-08
Rezerwy Złota 13.9 2019-09
Dług Zagraniczny 101906 2019-03
Indeks Terroryzmu 1.21 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 102 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2018-12
Bilans Budżetu 449 2019-03
Wydatki Rządowe 899 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 44.7 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 2127 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 1911 2019-06
Wnioski o Azyl 1185 2019-06
Rating Kredytowy 36.25
Wydatki Wojskowe 360 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 16.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.3 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 112 2019-09
Produkcja Przemysłowa 4.1 2019-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.1 2019-07
Rejestracje nowych samochodów 4163 2019-09
Szybkość Internetu 6912 2017-03
Adresy IP 368293 2017-03
Index Konkurencyjności 66.39 2019-12
Ranking Konkurencyjności 44 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 59 2018-12
Ranking Korupcji 38 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 57 2018-12
Produkcja Energii Elektrycznej 558 2019-07
Produkcja w Górnictwie -6.4 2019-07
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -4.4 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 4.4 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.7 2019-07
Wydatki Konsumpcyjne 3500 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych -3.07 2017-12
Cena Benzyny 1.32 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 163 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 112 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 573 2019-06
Produkcja Budowlana 16.6 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 70.1 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Cypr - Wskaźniki ekonomiczne.