Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.17 2020-09
Indeks Giełdowy 44.33 2020-09

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -11.6 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -11.9 2020-06
Stopa Bezrobocia 6.9 2020-07
Inflacja -1.2 2020-08
Stopa Procentowa 0 2020-09
Bilans Handlowy -408872 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -928 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 95.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.7 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 83.2 2020-08
Optymizm Konsumentów -31 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.3 2020-07
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 1684 2020-09
Śmierć koronawirusa 22 2020-09
Odzyskany koronawirus 1369 2020-09

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -11.6 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -11.9 2020-06
PKB 24.56 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 4686 2020-06
Produkt Narodowy Brutto 21944 2019-12
Środki Trwałe Brutto 591 2020-06
Pkb Per Capita 32093 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 39545 2019-12
Rolnictwo w PKB 102 2020-06
Budownictwo w PKB 288 2020-06
Przemysł w PKB 224 2020-06
Górnictwo w PKB 286 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 987 2020-06
Usługi w PKB 771 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.9 2020-07
Pracujący 416 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 30451 2020-06
Bezrobocie Długoterminowe 1.8 2020-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 19.8 2020-06
Koszty Pracy 106 2020-06
Wolne Etaty 6685 2020-07
Przeciętne Wynagrodzenia 1925 2020-06
Populacja 0.88 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia -0.9 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 69.9 2020-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 365 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.5 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 40.2 2020-06
Wydajność 99.5 2020-06
Wzrost Wynagrodzeń 1.7 2020-06

Ceny Ostatni okres
Inflacja -1.2 2020-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 99.1 2020-08
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 100 2020-08
Deflator Pkb 100 2020-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 98.8 2020-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.69 2020-08
Cpi Transport 94.48 2020-08
Inflacja Żywności 0.7 2020-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2020-08

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-09
Rezerwy Walutowe 1065 2020-08

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -408872 2020-07
Saldo Obrotów Bieżących -928 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.7 2019-12
Eksport 209577 2020-07
Import 618449 2020-07
Rachunek kapitałowy -589 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 20.6 2019-12
Dochody z Turystyki 6700 2020-06
Przyjazdy Turystów 104261 2020-08
Rezerwy Złota 13.9 2020-06
Dług Zagraniczny 205691 2020-03
Indeks Terroryzmu 0.42 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 95.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.7 2019-12
Bilans Budżetu -277 2019-12
Wydatki Rządowe 1071 2020-06
Wydatków Rządowych W Pkb 39.5 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 1416 2020-06
Wydatki Budżetu Państwa 2374 2020-06
Wnioski o Azyl 790 2020-03
Rating Kredytowy 50 2020-09
Wydatki Wojskowe 360 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 16.6 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.3 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.3 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 83.2 2020-08
Produkcja Przemysłowa -10.3 2020-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -6.8 2020-06
Rejestracje nowych samochodów 3217 2020-08
Szybkość Internetu 6912 2017-03
Adresy IP 368293 2017-03
Index Konkurencyjności 66.39 2019-12
Ranking Konkurencyjności 44 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 58 2019-12
Ranking Korupcji 41 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 54 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 390 2019-12
Produkcja w Górnictwie 14.9 2020-06

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -31 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.3 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.5 2020-07
Wydatki Konsumpcyjne 3169 2020-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 2.44 2018-12
Cena Benzyny 1.29 2020-08
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 145 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 109 2020-03
Pozwolenia Na Budowę 724 2020-06
Produkcja Budowlana -0.7 2020-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 70.1 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1684 2020-09
Śmierć koronawirusa 22 2020-09
Odzyskany koronawirus 1369 2020-09
Łóżka OIOM 341 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Cypr - Wskaźniki ekonomiczne.