Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.22 2021-01
Indeks Giełdowy 57.37 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 9.4 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.4 2020-09
Stopa Bezrobocia 7.8 2020-11
Inflacja -1.1 2020-12
Stopa Procentowa 0 2021-01
Bilans Handlowy -473445 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących -784 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 95.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.7 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 83.3 2020-12
Optymizm Konsumentów -32.9 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2 2020-09
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Przypadki koronawirusa 29472 2021-01
Śmierć koronawirusa 178 2021-01
Odzyskany koronawirus 2057 2021-01

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 9.4 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -4.4 2020-09
PKB 24.56 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 5167 2020-09
Produkt Narodowy Brutto 22287 2019-12
Środki Trwałe Brutto 1047 2020-09
Pkb Per Capita 32093 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 39545 2019-12
Rolnictwo w PKB 87.6 2020-09
Budownictwo w PKB 360 2020-09
Przemysł w PKB 278 2020-09
Górnictwo w PKB 327 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 982 2020-09
Usługi w PKB 1000 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.8 2020-11
Pracujący 416 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 37234 2020-09
Bezrobocie Długoterminowe 2.2 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 21.4 2020-09
Koszty Pracy 94.72 2020-09
Wolne Etaty 6876 2020-11
Przeciętne Wynagrodzenia 1907 2020-09
Populacja 0.88 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -0.9 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 69.7 2020-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 365 2020-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.9 2020-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 37.3 2020-09
Wydajność 104 2020-09
Wzrost Wynagrodzeń 2 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja -1.1 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 2020-12
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 99.24 2020-12
Deflator Pkb 103 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 99 2020-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2020-12
Cpi Transport 93.28 2020-12
Inflacja Żywności 0.4 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.7 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-01
Rezerwy Walutowe 1010 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -473445 2020-11
Saldo Obrotów Bieżących -784 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.7 2019-12
Eksport 146082 2020-11
Import 619527 2020-11
Rachunek kapitałowy -389 2020-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 20.6 2019-12
Dochody z Turystyki 77400 2020-10
Przyjazdy Turystów 8952 2020-11
Rezerwy Złota 13.9 2020-09
Dług Zagraniczny 188589 2020-09
Indeks Terroryzmu 0.12 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 95.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.7 2019-12
Bilans Budżetu -277 2019-12
Wydatki Rządowe 1088 2020-09
Wydatków Rządowych W Pkb 39.5 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 2216 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 2288 2020-09
Wnioski o Azyl 790 2020-06
Rating Kredytowy 50 2021-01
Wydatki Wojskowe 360 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 16.6 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.3 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.3 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 83.3 2020-12
Produkcja Przemysłowa -5.2 2020-10
Produkcja Dóbr w Fabrykach -6.2 2020-10
Zmiany Zapasów 82.7 2020-09
Rejestracje nowych samochodów 3288 2020-12
Szybkość Internetu 6912 2017-03
Adresy IP 368293 2017-03
Index Konkurencyjności 66.39 2019-12
Ranking Konkurencyjności 44 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 58 2019-12
Ranking Korupcji 41 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 54 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 386 2020-10
Produkcja w Górnictwie 0.1 2020-10

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -32.9 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -1.3 2020-10
Wydatki Konsumpcyjne 3640 2020-09
Oszczędności Gospodarstw Domowych 2.44 2018-12
Cena Benzyny 1.31 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 134 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 104 2020-09
Pozwolenia Na Budowę 583 2020-10
Produkcja Budowlana 0.7 2020-09
Odsetek Mieszkań Własnościowych 70.1 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 29472 2021-01
Śmierć koronawirusa 178 2021-01
Odzyskany koronawirus 2057 2021-01
Łóżka OIOM 341 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Cypr - Wskaźniki ekonomiczne.