Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.12 2019-12
Indeks Giełdowy 65.2 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.4 2019-09
Stopa Bezrobocia 7.1 2019-10
Inflacja -0.5 2019-11
Stopa Procentowa 0 2019-12
Bilans Handlowy -440521 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących -204 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 102 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 110 2019-11
Optymizm Konsumentów -6.9 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.9 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.4 2019-09
PKB 24.47 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 5212 2019-06
Produkt Narodowy Brutto 20731 2018-12
Środki Trwałe Brutto 1152 2019-06
Pkb Per Capita 30926 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 33048 2017-12
Rolnictwo w PKB 82.4 2019-06
Budownictwo w PKB 348 2019-06
Przemysł w PKB 236 2019-06
Górnictwo w PKB 330 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 482 2019-06
Usługi w PKB 1108 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 7.1 2019-10
Pracujący 401 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 30088 2019-09
Bezrobocie Długoterminowe 2.1 2019-06
Stopa Bezrobocia Młodzieży 16.9 2019-09
Koszty Pracy 94.98 2019-09
Wolne Etaty 10145 2019-10
Przeciętne Wynagrodzenia 1880 2019-06
Populacja 0.86 2018-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.7 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 71.2 2019-06
Zatrudnienie na Pełny Etat 362 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.8 2019-06
Zatrudnienie na Pół Etatu 42.1 2019-06
Wydajność 108 2019-09
Wzrost Wynagrodzeń 0.7 2019-06
Ceny Ostatni okres
Inflacja -0.5 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-11
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101 2019-10
Deflator Pkb 104 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111 2019-11
Cpi Transport 97.8 2019-11
Inflacja Żywności -1.4 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.3 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2019-12
Rezerwy Walutowe 916 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -440521 2019-10
Saldo Obrotów Bieżących -204 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7 2018-12
Eksport 242466 2019-10
Import 682987 2019-10
Rachunek kapitałowy -376 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 18.7 2019-06
Dochody z Turystyki 431600 2019-08
Przyjazdy Turystów 436509 2019-10
Rezerwy Złota 13.9 2019-12
Dług Zagraniczny 208114 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.42 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 102 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2018-12
Bilans Budżetu 372 2019-09
Wydatki Rządowe 899 2019-06
Wydatków Rządowych W Pkb 44.7 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 2436 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 2064 2019-09
Wnioski o Azyl 760 2019-08
Rating Kredytowy 50 2019-12
Wydatki Wojskowe 360 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 16.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.3 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 110 2019-11
Produkcja Przemysłowa 5 2019-09
Produkcja Dóbr w Fabrykach 6.9 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 4118 2019-10
Szybkość Internetu 6912 2017-03
Adresy IP 368293 2017-03
Index Konkurencyjności 66.39 2019-12
Ranking Konkurencyjności 44 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 59 2018-12
Ranking Korupcji 38 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 54 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 480 2019-09
Produkcja w Górnictwie 2.3 2019-09
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -6.9 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -3.9 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 3500 2019-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 2.44 2018-12
Cena Benzyny 1.32 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 145 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 112 2019-06
Pozwolenia Na Budowę 443 2019-08
Produkcja Budowlana 16.6 2019-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 70.1 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Cypr - Wskaźniki ekonomiczne.