Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.13 2020-07
Indeks Giełdowy 48.11 2020-07

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.8 2020-03
Stopa Bezrobocia 10.2 2020-05
Inflacja -2 2020-06
Stopa Procentowa 0 2020-06
Bilans Handlowy -164508 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących -928 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 95.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.7 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 79.7 2020-06
Optymizm Konsumentów -23.5 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.9 2020-03
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Przypadki koronawirusa 1005 2020-07
Śmierć koronawirusa 19 2020-07
Odzyskany koronawirus 839 2020-07

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -1.3 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.8 2020-03
PKB 24.56 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 5322 2020-03
Produkt Narodowy Brutto 21944 2019-12
Środki Trwałe Brutto 1115 2020-03
Pkb Per Capita 32093 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 39545 2019-12
Rolnictwo w PKB 102 2020-03
Budownictwo w PKB 360 2020-03
Przemysł w PKB 240 2020-03
Górnictwo w PKB 314 2020-03
Administracja Publiczna w PKB 486 2020-03
Usługi w PKB 1145 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.2 2020-05
Pracujący 416 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 32803 2020-03
Bezrobocie Długoterminowe 2.1 2020-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 13.4 2020-03
Koszty Pracy 102 2020-03
Wolne Etaty 8834 2020-04
Przeciętne Wynagrodzenia 1956 2020-03
Populacja 0.88 2019-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2018-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2018-12
Zmiana Zatrudnienia 0.5 2020-03
Wskaźnik Zatrudnienia 70 2020-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 362 2020-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.5 2020-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 43.1 2020-03
Wydajność 102 2020-03
Wzrost Wynagrodzeń 3.3 2020-03

Ceny Ostatni okres
Inflacja -2 2020-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 99.27 2020-06
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 99.62 2020-05
Deflator Pkb 104 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2020-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2020-06
Cpi Transport 90.92 2020-06
Inflacja Żywności 3.7 2020-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.4 2020-06

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2020-06
Rezerwy Walutowe 1033 2020-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -164508 2020-04
Saldo Obrotów Bieżących -928 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.7 2019-12
Eksport 248696 2020-04
Import 413204 2020-04
Rachunek kapitałowy -589 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 20.6 2019-12
Dochody z Turystyki 25610 2020-03
Przyjazdy Turystów 55342 2020-03
Rezerwy Złota 13.9 2020-03
Dług Zagraniczny 205691 2020-03
Indeks Terroryzmu 0.42 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 95.5 2019-12
Budżet Państwa do PKB 1.7 2019-12
Bilans Budżetu -277 2019-12
Wydatki Rządowe 985 2020-03
Wydatków Rządowych W Pkb 39.5 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 2083 2020-03
Wydatki Budżetu Państwa 1918 2020-03
Wnioski o Azyl 790 2020-03
Rating Kredytowy 50 2020-07
Wydatki Wojskowe 360 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 16.6 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.3 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.3 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 79.7 2020-06
Produkcja Przemysłowa -35.4 2020-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach -37.8 2020-04
Rejestracje nowych samochodów 3105 2020-05
Szybkość Internetu 6912 2017-03
Adresy IP 368293 2017-03
Index Konkurencyjności 66.39 2019-12
Ranking Konkurencyjności 44 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 58 2019-12
Ranking Korupcji 41 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 54 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 390 2019-12
Produkcja w Górnictwie -71.1 2020-04

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -23.5 2020-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.9 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -28.9 2020-04
Wydatki Konsumpcyjne 3381 2020-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 2.44 2018-12
Cena Benzyny 1.2 2020-06
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 145 2018-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 102 2019-12
Pozwolenia Na Budowę 195 2020-04
Produkcja Budowlana -0.7 2020-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 70.1 2018-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1005 2020-07
Śmierć koronawirusa 19 2020-07
Odzyskany koronawirus 839 2020-07
Łóżka OIOM 341 2014-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Cypr - Wskaźniki ekonomiczne.