Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1.19 2021-06
Indeks Giełdowy 67.26 2021-06

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.6 2021-03
Stopa Bezrobocia 9.4 2021-04
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 84.41 2021-06
Inflacja 2.4 2021-05
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 739365 2021-06
Stopa Procentowa 0 2021-06
Bilans Handlowy -410868 2021-04
Saldo Obrotów Bieżących -800 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.7 2019-12
Dług Publiczny do PKB 118 2020-12
Budżet Państwa do PKB -5.7 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 101 2021-05
Optymizm Konsumentów -17.8 2021-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 13.58 2021-02
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2021-12
Przypadki koronawirusa 73444 2021-06
Śmierć koronawirusa 374 2021-06
Odzyskany koronawirus 2057 2021-06

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2 2021-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.6 2021-03
PKB 24.56 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 5331 2021-03
Produkt Narodowy Brutto 21000 2020-12
Środki Trwałe Brutto 1238 2021-03
Pkb Per Capita 32093 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 39545 2019-12
Rolnictwo w PKB 86 2021-03
Budownictwo w PKB 354 2021-03
Przemysł w PKB 279 2021-03
Górnictwo w PKB 331 2021-03
Administracja Publiczna w PKB 986 2021-03
Usługi w PKB 1133 2021-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.4 2021-04
Pracujący 417 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 38970 2021-03
Bezrobocie Długoterminowe 2.2 2020-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 18.7 2021-03
Koszty Pracy 101 2021-03
Wolne Etaty 7901 2021-04
Przeciętne Wynagrodzenia 2267 2020-12
Populacja 0.89 2020-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 2020-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 2020-12
Zmiana Zatrudnienia -0.4 2020-09
Wskaźnik Zatrudnienia 69.9 2020-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 365 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.1 2020-12
Zatrudnienie na Pół Etatu 41.8 2020-12
Wydajność 106 2021-03
Wzrost Wynagrodzeń 0.4 2020-12

Zdrowie Ostatni okres
Wskaźnik szczepień przeciwko koronawirusowi 84.41 2021-06
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 739365 2021-06
Przypadki koronawirusa 73444 2021-06
Śmierć koronawirusa 374 2021-06
Odzyskany koronawirus 2057 2021-06
Łóżka OIOM 341 2014-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.4 2021-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2021-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 101 2021-05
Deflator Pkb 101 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102 2021-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110 2021-05
Cpi Transport 100 2021-05
Inflacja Żywności -1.75 2021-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2021-05

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0 2021-06
Rezerwy Walutowe 1000 2021-05

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -410868 2021-04
Saldo Obrotów Bieżących -800 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.7 2019-12
Eksport 241242 2021-04
Import 652110 2021-04
Rachunek kapitałowy -1259 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 18.7 2020-09
Dochody z Turystyki 8000 2021-03
Przyjazdy Turystów 100852 2021-05
Rezerwy Złota 13.9 2021-03
Dług Zagraniczny 189307 2020-12
Indeks Terroryzmu 0.12 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 118 2020-12
Budżet Państwa do PKB -5.7 2020-12
Bilans Budżetu -72.4 2020-09
Wydatki Rządowe 1155 2021-03
Wydatków Rządowych W Pkb 46.3 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 2071 2021-03
Wydatki Budżetu Państwa 2259 2021-03
Wnioski o Azyl 245 2021-02
Rating Kredytowy 50 2021-06
Wydatki Wojskowe 414 2020-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 12.5 2021-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 2021-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe 16.6 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.3 2021-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.3 2021-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 101 2021-05
Produkcja Przemysłowa 8.3 2021-03
Produkcja Dóbr w Fabrykach -6 2021-02
Zmiany Zapasów -724 2021-03
Rejestracje nowych samochodów 2863 2021-05
Szybkość Internetu 6912 2017-03
Adresy IP 368293 2017-03
Index Konkurencyjności 66.39 2019-12
Ranking Konkurencyjności 44 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 57 2020-12
Ranking Korupcji 42 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 54 2019-12
Produkcja Energii Elektrycznej 348 2021-03
Produkcja w Górnictwie 2.2 2021-02

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -17.8 2021-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 13.58 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 10.6 2021-03
Wydatki Konsumpcyjne 3738 2021-03
Oszczędności Gospodarstw Domowych 3.11 2019-12
Cena Benzyny 1.5 2021-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do Przychodów 134 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 109 2020-12
Pozwolenia Na Budowę 747 2021-03
Produkcja Budowlana -2.2 2020-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 67.9 2019-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Cypr - Wskaźniki ekonomiczne.