Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.11 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08
Indeks Giełdowy 65.30 65.81 65.04 64.29 63.54 62.08
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.8 0.8 0.6 0.6 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.40 2.9 2.7 2.6 2.8 2.5
Stopa Bezrobocia 7.10 7.1 7.1 7 7 6.9
Inflacja -0.50 0.3 0.9 0.8 1.2 1.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -440521.00 -675000 31000 -51000 -51000 -528000
Saldo Obrotów Bieżących -203.60 -980 -360 -360 -360 -920
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.00 -7.5 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Dług Publiczny do PKB 102.50 97 91 91 91 91
Budżet Państwa do PKB -4.80 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7
Koniunktura w Przemyśle 110.50 110 108 107 107 108
Optymizm Konsumentów -6.90 -7.5 -7.1 -6.9 -7 -6.2
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.40 0.8 0.8 0.6 0.6 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.40 2.9 2.7 2.6 2.8 2.5
PKB 24.47 25 26.5 26.5 26.5 26.5
Pkb W Cenach Stałych 5358.90 5334 5323 5315 5347 5504
Produkt Narodowy Brutto 20730.85 21498 21456 21291 21270 22186
Środki Trwałe Brutto 1080.40 1590 1587 814 1182 1641
Pkb Per Capita 30926.50 30920 31500 31500 31500 31500
Pkb Per Capita Ppp 33047.55 34000 35250 35250 35250 35250
Rolnictwo w PKB 100.80 84.83 84.66 84.52 84.54 87.54
Budownictwo w PKB 380.90 344 343 334 357 355
Przemysł w PKB 263.55 244 243 243 242 252
Górnictwo w PKB 337.80 343 342 343 339 354
Administracja Publiczna w PKB 484.97 487 486 489 494 503
Usługi w PKB 1171.70 1139 1137 1128 1137 1175
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 7.10 7.1 7.1 7 7 6.9
Przeciętne Wynagrodzenia 1880.00 2238 1933 1916 1918 2292
Populacja 0.86 0.87 0.88 0.88 0.88 0.88
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wzrost Wynagrodzeń 0.70 1.5 2.1 1.9 2 2.4
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja -0.50 0.3 0.9 0.8 1.2 1.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.60 101 102 102 102 102
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.30 117 117 117 117 122
Inflacja Żywności -1.40 2 2 2 2 2
Cpi Transport 97.80 96.81 97.07 99.98 98.53 98.07
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -440521.00 -675000 31000 -51000 -51000 -528000
Saldo Obrotów Bieżących -203.60 -980 -360 -360 -360 -920
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.00 -7.5 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Import 682987.00 864000 864000 675000 675000 766000
Eksport 242466.00 189000 775000 624000 624000 238000
Przyjazdy Turystów 436509.00 124100 124100 124100 124100 141900
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 102.50 97 91 91 91 91
Budżet Państwa do PKB -4.80 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7
Wydatki Rządowe 1008.00 930 928 878 923 960
Wydatków Rządowych W Pkb 44.70 38.7 40 40 40 40
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 16.60 15.6 15.6 15.6 16.6 15.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.30 7.8 7.8 7.8 8.3 7.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.30 7.8 7.8 7.8 8.3 7.8
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 110.50 110 108 107 107 108
Produkcja Przemysłowa 5.00 2.3 2.5 2.2 1.9 1.7
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów -6.90 -7.5 -7.1 -6.9 -7 -6.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.00 7.5 4.2 3.8 3 2.5
Wydatki Konsumpcyjne 3387.10 3521 3514 3504 3592 3633
Cena Benzyny 1.32 1.21 1.17 1.14 1.11 1.05
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Budowlana 16.60 12.6 10.8 8.7 7.3 6.5


Cypr - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.