Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.18 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15
Indeks Giełdowy 45.89 44.78 43.82 42.87 41.95 40.1

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.30 7 2 1 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.80 -1.4 -0.9 0.5 2.5 1.5
Stopa Bezrobocia 9.80 10.5 11 11.5 10.5 9.6
Inflacja -2.00 -0.1 0.1 0.5 1 1.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -188422.00 -51000 -528000 -528000 -528000 -525000
Saldo Obrotów Bieżących -928.10 -360 -920 -920 -920 -870
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.70 -11 -11 -10.3 -10.3 -10.3
Dług Publiczny do PKB 95.50 105 105 107 107 107
Budżet Państwa do PKB 1.70 -7.8 -7.8 -8.6 -8.6 -8.6
Koniunktura w Przemyśle 81.20 86 90 100 103 108
Optymizm Konsumentów -21.00 -35 -26 -20 -16 -18
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -1.30 7 2 1 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.80 -1.4 -0.9 0.5 2.5 1.5
PKB 24.56 22 22 23.5 23.5 23.5
Pkb W Cenach Stałych 5321.50 5313 5343 5348 5455 5423
Produkt Narodowy Brutto 21943.62 21039 21746 22053 22492 22072
Środki Trwałe Brutto 1115.00 1060 960 1121 1143 974
Pkb Per Capita 32093.00 30800 30800 31500 31500 31500
Pkb Per Capita Ppp 39544.70 37200 37200 39100 39100 39100
Rolnictwo w PKB 102.00 101 100 103 105 102
Budownictwo w PKB 359.50 382 398 361 368 404
Przemysł w PKB 240.36 262 263 242 246 267
Górnictwo w PKB 313.90 336 333 315 322 338
Administracja Publiczna w PKB 486.38 481 481 489 499 489
Usługi w PKB 1144.90 1149 1153 1151 1174 1170

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 9.80 10.5 11 11.5 10.5 9.6
Pracujący 416.50 379 379 379 379 379
Koszty Pracy 102.16 96.79 120 105 105 124
Przeciętne Wynagrodzenia 1956.00 1908 2308 2003 2003 2368
Populacja 0.88 0.88 0.88 0.89 0.89 0.89
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wzrost Wynagrodzeń 3.30 1.9 2.4 2.4 2.4 2.6

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja -2.00 -0.1 0.1 0.5 1 1.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 99.27 101 102 102 100 103
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 99.97 100 104 104 104 107
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 102.30 117 122 122 122 122
Cpi Transport 90.92 97.26 97.75 96.25 91.83 99.02
Inflacja Żywności 0.60 2 2 2 2 2

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -188422.00 -51000 -528000 -528000 -528000 -525000
Saldo Obrotów Bieżących -928.10 -360 -920 -920 -920 -870
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.70 -11 -11 -10.3 -10.3 -10.3
Import 462285.00 675000 766000 766000 766000 787000
Eksport 273863.00 624000 238000 238000 238000 262000
Przyjazdy Turystów 9119.00 124100 141900 141900 141900 141900

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 95.50 105 105 107 107 107
Budżet Państwa do PKB 1.70 -7.8 -7.8 -8.6 -8.6 -8.6
Bilans Budżetu -277.40 226 306 306 306 352
Wydatki Rządowe 984.80 995 906 990 1009 919
Wydatków Rządowych W Pkb 39.50 50 50 46.2 46.2 46.2

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 16.60 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.30 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.30 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 81.20 86 90 100 103 108
Produkcja Przemysłowa -14.90 -4.5 -3 -3 1.9 2.2

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -21.00 -35 -26 -20 -16 -18
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -7.40 -5.5 -4 2 2.5 3.8
Wydatki Konsumpcyjne 3381.20 3336 3355 3398 3466 3405
Cena Benzyny 1.27 1.14 1.08 1.03 0.98 0.93

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Budowlana -0.70 -5.5 -10.5 -4 3.5 5


Cypr - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.