Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 1.08 1.09 1.09 1.08 1.08 1.07
Indeks Giełdowy 47.12 47.57 46.55 45.55 44.57 42.61

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 -2.5 -0.5 0.3 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.20 -1.8 -1.4 -0.9 0.5 1.5
Stopa Bezrobocia 5.80 7.6 8.5 9.3 10.5 8.5
Inflacja 0.70 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -479505.00 -51000 -51000 -528000 -528000 -525000
Saldo Obrotów Bieżących -509.90 -360 -360 -920 -920 -870
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.00 -10 -10 -10 -10.6 -10.6
Dług Publiczny do PKB 102.50 105 105 105 107 107
Budżet Państwa do PKB -4.80 -7.8 -7.8 -7.8 -8.6 -8.6
Koniunktura w Przemyśle 101.40 76 77 79 84 88
Optymizm Konsumentów -22.60 -27 -35 -26 -20 -18
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 -2.5 -0.5 0.3 0.7 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.20 -1.8 -1.4 -0.9 0.5 1.5
PKB 25.00 26.5 26.5 26.5 28.2 28.2
Pkb W Cenach Stałych 5388.40 5285 5320 5340 5415 5420
Produkt Narodowy Brutto 21943.62 21011 21039 21746 22053 22072
Środki Trwałe Brutto 1002.40 1101 1073 993 1007 1008
Pkb Per Capita 30926.50 31800 31800 31800 32500 32500
Pkb Per Capita Ppp 33047.55 31387 35250 35250 31387 30947
Rolnictwo w PKB 101.00 101 101 100 102 102
Budownictwo w PKB 402.10 373 382 398 404 404
Przemysł w PKB 265.65 258 262 263 267 267
Górnictwo w PKB 335.80 329 336 333 337 338
Administracja Publiczna w PKB 487.87 475 481 483 490 491
Usługi w PKB 1172.30 1142 1152 1162 1178 1179

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 5.80 7.6 8.5 9.3 10.5 8.5
Pracujący 400.80 375 379 379 379 379
Koszty Pracy 117.65 101 96.79 120 120 124
Przeciętne Wynagrodzenia 2269.00 1930 1908 2323 2323 2384
Populacja 0.88 0.88 0.88 0.88 0.89 0.89
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wzrost Wynagrodzeń 2.90 1.9 1.9 2.4 2.4 2.6

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 0.70 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.34 103 102 103 103 105
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 99.37 100 100 104 104 107
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.00 117 117 122 122 122
Cpi Transport 95.77 101 98.82 99.11 99.37 101
Inflacja Żywności 0.40 2 2 2 2 2

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -479505.00 -51000 -51000 -528000 -528000 -525000
Saldo Obrotów Bieżących -509.90 -360 -360 -920 -920 -870
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.00 -10 -10 -10 -10.6 -10.6
Import 699643.00 675000 675000 766000 766000 787000
Eksport 220138.00 624000 624000 238000 238000 262000
Przyjazdy Turystów 105592.00 124100 124100 141900 141900 141900

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 102.50 105 105 105 107 107
Budżet Państwa do PKB -4.80 -7.8 -7.8 -7.8 -8.6 -8.6
Bilans Budżetu 371.80 226 226 306 306 352
Wydatki Rządowe 927.40 920 962 919 932 933
Wydatków Rządowych W Pkb 44.70 40 40 40 40 39.6

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 16.60 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.30 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.30 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle 101.40 76 77 79 84 88
Produkcja Przemysłowa -1.40 2.2 1.9 1.7 1.7 0.8

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów -22.60 -27 -35 -26 -20 -18
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.40 3.8 3 2.5 2 1
Wydatki Konsumpcyjne 3389.50 3354 3337 3359 3406 3409
Cena Benzyny 1.18 1.12 1.06 1.01 0.96 0.91

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Produkcja Budowlana 10.50 8.7 7.3 6.5 6.5 3.5


Cypr - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.