Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Waluta 0.97 0.97 0.96 0.95 0.94 0.91
Indeks Giełdowy 75.60 72.77 71.09 69.45 67.85 64.75

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.2 0.1 0.5 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.10 3 2.8 2.8 2.8 2.8
Stopa Bezrobocia 8.00 6 6.5 6.5 6.5 5.9
Inflacja 8.90 11.2 9.7 8 5 1.3
Stopa Procentowa 1.25 1.25 1.75 2 2 2
Bilans Handlowy -611200.00 -415000 -360000 -367000 -367000 -370000
Saldo Obrotów Bieżących -1061.80 -270 -560 -690 -690 -650
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.20 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -5.5
Dług Publiczny do PKB 103.60 107 108 108 108 108
Budżet Państwa do PKB -1.70 -0.5 -0.5 -0.3 -0.3 -0.3
Koniunktura w Przemyśle 96.40 95.5 110 110 110 110
Optymizm Konsumentów -36.00 -36.9 -5 -5 -5 -5
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.2 0.1 0.5 0.6 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.10 3 2.8 2.8 2.8 2.8
PKB 27.72 23.5 24.8 24.8 24.8 24.8
Pkb W Cenach Stałych 5858.90 5838 5883 5941 6023 6047
Produkt Narodowy Brutto 23352.80 21630 24007 24007 24007 24679
Środki Trwałe Brutto 1415.50 1016 706 1160 1455 725
PKB Per Capita 27714.75 31500 32200 32200 32200 32200
PKB Per Capita PPP 40791.43 39100 34000 34000 34000 34000
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 5.51 3.9 3.9 3.5 3.5 3.5
Rolnictwo w PKB 94.80 97.54 97.15 96.53 97.45 99.87
Budownictwo w PKB 342.80 369 367 361 352 378
Przemysł w PKB 314.29 318 320 318 323 329
Górnictwo w PKB 390.20 401 391 402 401 402
Administracja Publiczna w PKB 1033.50 1055 1057 1063 1062 1087
Usługi w PKB 1290.00 1194 1208 1246 1326 1242

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Bezrobocia 8.00 6 6.5 6.5 6.5 5.9
Pracujący 431.70 379 379 379 379 379
Koszty Pracy 103.20 93.8 120 105 105 122
Przeciętne Wynagrodzenia 2019.00 1963 2454 2059 2059 2503
Populacja 0.90 0.89 0.9 0.9 0.9 0.9
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wzrost Wynagrodzeń 6.80 0.8 2 2 2 2

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Inflacja 8.90 11.2 9.7 8 5 1.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 113.34 116 115 116 118 117
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 113.80 107 107 107 107 107
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.26 1.9 0.27 0.27 0.27 0.27
Inflacja Żywności 2.32 8 6.3 5 4.5 1.7
Cpi Transport 125.30 128 128 128 129 129

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Stopa Procentowa 1.25 1.25 1.75 2 2 2

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Bilans Handlowy -611200.00 -415000 -360000 -367000 -367000 -370000
Saldo Obrotów Bieżących -1061.80 -270 -560 -690 -690 -650
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.20 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -5.5
Import 1027434.00 800000 780000 789000 789000 795000
Eksport 416234.00 385000 420000 422000 422000 425000
Przyjazdy Turystów 451133.00 82000 115000 115000 115000 115000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Dług Publiczny do PKB 103.60 107 108 108 108 108
Budżet Państwa do PKB -1.70 -0.5 -0.5 -0.3 -0.3 -0.3
Bilans Budżetu 239.30 352 352 352 352 352
Wydatki Rządowe 1201.60 1206 1206 1220 1235 1240
Wydatków Rządowych W Pkb 44.10 46.2 42 42 42 42

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 16.60 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.30 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.30 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Koniunktura w Przemyśle 96.40 95.5 110 110 110 110
Produkcja Przemysłowa 2.00 1.5 0.9 0.85 0.85 0.9
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.42 3.69 3.69 3.72 3.72 3.75
Produkcja w Górnictwie -5.26 29.76 29.98 29.87 29.87 29.89

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Optymizm Konsumentów -36.00 -36.9 -5 -5 -5 -5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.51 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7
Wydatki Konsumpcyjne 3600.50 3768 3655 3351 3701 3757
Cena Benzyny 1.58 1.64 1.7 1.77 1.84 1.84

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
Produkcja Budowlana -6.60 5 5 5 5 5


Cypr - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.