Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Indeks Giełdowy 70.39 69.2 68.44 67.7 66.96 65.51
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 1 0.8 0.8 0.6 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.20 3.8 3.7 3.5 3 3.2
Stopa Bezrobocia 6.50 6.5 6.4 6.5 6.3 6.2
Inflacja -0.30 0.3 1.2 2 2.2 2.5
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -503489.00 -408000 -675000 31000 -51000 -528000
Saldo Obrotów Bieżących -591.30 50 -980 -360 -360 -920
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.00 -7.5 -7.5 -6.3 -6.3 -6.3
Dług Publiczny do PKB 102.50 97 97 91 91 91
Budżet Państwa do PKB -4.80 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7
Koniunktura w przemyśle 108.20 106 106 107 107 108
Optymizm Konsumentów -6.10 -7.7 -8.8 -7.1 -6.9 -6.2
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 1 0.8 0.8 0.6 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.20 3.8 3.7 3.5 3 3.2
PKB 24.47 25 25 26.5 26.5 26.5
Pkb W Cenach Stałych 5175.10 5284 5333 5356 5330 5504
Produkt Narodowy Brutto 20730.85 19931 21498 21456 21353 22186
Środki Trwałe Brutto 792.40 946 1590 820 816 1641
Pkb Per Capita 30926.50 30920 30920 31500 31500 31500
Pkb Per Capita Ppp 33047.55 34000 34000 35250 35250 35250
Rolnictwo w PKB 82.30 84.75 84.83 85.18 84.77 87.54
Budownictwo w PKB 324.80 329 344 336 335 355
Przemysł w PKB 236.53 240 244 245 244 252
Górnictwo w PKB 333.70 340 343 345 344 354
Administracja Publiczna w PKB 476.12 480 487 493 490 503
Usługi w PKB 1098.80 1150 1139 1137 1132 1175
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 6.50 6.5 6.4 6.5 6.3 6.2
Przeciętne Wynagrodzenia 1898.00 1870 2271 2273 2273 2325
Populacja 0.86 0.86 0.87 0.88 0.88 0.88
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wzrost Wynagrodzeń 2.50 2.5 2.2 2.3 2 2.4
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja -0.30 0.3 1.2 2 2.2 2.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100.02 102 102 103 104 104
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104.10 100 117 117 117 122
Cpi Transport 99.18 103 97.68 98.12 101 100
Inflacja Żywności -1.60 1.9 2 2 2 2
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -503489.00 -408000 -675000 31000 -51000 -528000
Saldo Obrotów Bieżących -591.30 50 -980 -360 -360 -920
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.00 -7.5 -7.5 -6.3 -6.3 -6.3
Import 731323.00 682000 864000 864000 675000 766000
Eksport 227834.00 274000 189000 775000 624000 238000
Przyjazdy Turystów 550971.00 424000 124100 124100 124100 141900
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 102.50 97 97 91 91 91
Budżet Państwa do PKB -4.80 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7
Wydatki Rządowe 854.60 829 930 885 880 960
Wydatków Rządowych W Pkb 44.70 38.7 38.7 40 40 40
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 16.60 15.6 15.6 15.6 16.6 15.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.30 7.8 7.8 7.8 8.3 7.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.30 7.8 7.8 7.8 8.3 7.8
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 108.20 106 106 107 107 108
Produkcja Przemysłowa 0.20 0.3 2.3 2.5 2.2 1.7
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów -6.10 -7.7 -8.8 -7.1 -6.9 -6.2
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.70 4.4 4.2 4.2 4 3.8
Wydatki Konsumpcyjne 3412.30 3496 3521 3532 3515 3633
Cena Benzyny 1.37 1.34 1.3 1.27 1.23 1.23
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Budowlana 12.80 16.1 12.6 10.8 8.7 6.5


Cypr - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.