Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 1.05 1.04 1.03 1.03 1.02 1.01
Indeks Giełdowy 67.25 66.63 65.1 63.61 62.16 59.34

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.60 3.3 3 2.8 2.8 2.8
Stopa Bezrobocia 5.90 6.3 6 6.5 6.5 5.9
Inflacja 8.80 7.8 5.8 4.7 4 1.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Bilans Handlowy -729490.00 -455000 -415000 -360000 -367000 -370000
Saldo Obrotów Bieżących -126.10 -400 -270 -560 -690 -650
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -11.90 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -5.5
Dług Publiczny do PKB 103.60 107 107 108 108 108
Budżet Państwa do PKB -1.70 -1 -1 -1 -1 -0.6
Koniunktura w Przemyśle 98.50 103 108 110 110 110
Optymizm Konsumentów -32.90 -9 -7 -5 -5 -5
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.70 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.60 3.3 3 2.8 2.8 2.8
PKB 23.80 23.5 23.5 24.8 24.8 24.8
Pkb W Cenach Stałych 5710.10 5756 5838 5870 5870 6034
Produkt Narodowy Brutto 23352.80 21693 21630 24007 24007 24679
Środki Trwałe Brutto 686.38 1074 1016 706 706 725
PKB Per Capita 30438.47 31500 31500 32200 32200 32200
PKB Per Capita PPP 37655.18 39100 39100 34000 34000 34000
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 5.51 3.9 3.9 3.9 3.5 3.5
Rolnictwo w PKB 94.50 97.62 97.54 97.15 97.15 99.87
Budownictwo w PKB 357.30 369 369 367 367 378
Przemysł w PKB 311.55 318 318 320 320 329
Górnictwo w PKB 380.00 388 401 391 391 402
Administracja Publiczna w PKB 1028.60 1054 1055 1057 1057 1087
Usługi w PKB 1174.80 1169 1194 1208 1208 1242

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 5.90 6.3 6 6.5 6.5 5.9
Pracujący 431.70 379 379 379 379 379
Koszty Pracy 117.73 101 104 94.45 120 122
Przeciętne Wynagrodzenia 2341.00 1906 1959 1976 2388 2436
Populacja 0.89 0.89 0.89 0.9 0.9 0.9
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wzrost Wynagrodzeń 3.60 0.8 1.5 2 2 2

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 8.80 7.8 5.8 4.7 4 1.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 110.36 110 110 110 112 111
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 109.38 107 107 107 107 107
Stopa Inflacji (Miesięczny) 2.39 1.9 0.44 0.27 0.27 0.27
Inflacja Żywności 11.04 3.8 2.5 1.3 1.3 1.7
Cpi Transport 116.75 119 119 120 120 120

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -729490.00 -455000 -415000 -360000 -367000 -370000
Saldo Obrotów Bieżących -126.10 -400 -270 -560 -690 -650
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -11.90 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -5.5
Import 998131.00 815000 800000 780000 789000 795000
Eksport 268641.00 360000 385000 420000 422000 425000
Przyjazdy Turystów 128840.00 82000 82000 115000 115000 115000

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 103.60 107 107 108 108 108
Budżet Państwa do PKB -1.70 -1 -1 -1 -1 -0.6
Bilans Budżetu 239.30 352 352 352 352 352
Wydatki Rządowe 1172.90 1244 1206 1206 1206 1240
Wydatków Rządowych W Pkb 46.30 46.2 46.2 42 42 42

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 16.60 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.30 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.30 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 98.50 103 108 110 110 110
Produkcja Przemysłowa 3.40 1.5 1.5 0.9 0.85 0.9
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.80 3.69 3.71 3.69 3.72 3.75
Produkcja w Górnictwie -3.10 29.76 29.98 29.86 29.87 29.89

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów -32.90 -9 -7 -5 -5 -5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.00 1.8 0.5 0.7 0.7 0.7
Wydatki Konsumpcyjne 3555.20 3366 3768 3655 3655 3757
Cena Benzyny 1.60 1.66 1.71 1.77 1.84 1.84

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produkcja Budowlana -5.50 5 5 5 5 5


Cypr - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.