Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 1.18 1.17 1.16 1.16 1.15 1.15
Indeks Giełdowy 43.40 43.15 42.23 41.32 40.43 38.64

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -11.60 2 1 1.5 0.9 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -11.90 -4.9 -2.3 9.5 7.3 3.3
Stopa Bezrobocia 7.40 11 11.5 10.5 10 9.6
Inflacja -0.90 0.1 0.5 1 1 1.3
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0
Bilans Handlowy -292318.00 -528000 -528000 -528000 -528000 -525000
Saldo Obrotów Bieżących -182.00 -920 -920 -920 -920 -870
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.70 -11 -10.3 -10.3 -10.3 -10.3
Dług Publiczny do PKB 95.50 105 107 107 107 107
Budżet Państwa do PKB 1.70 -7.8 -8.6 -8.6 -8.6 -8.6
Koniunktura w Przemyśle 81.40 90 100 103 105 108
Optymizm Konsumentów -28.90 -30 -20 -16 -17 -18
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb -11.60 2 1 1.5 0.9 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB -11.90 -4.9 -2.3 9.5 7.3 3.3
PKB 24.56 22 23.5 23.5 23.5 23.5
Pkb W Cenach Stałych 4686.00 5504 5149 5179 5131 5680
Produkt Narodowy Brutto 21943.62 22186 20868 21439 24028 22896
Środki Trwałe Brutto 590.65 1641 917 1071 647 1694
Pkb Per Capita 32093.00 30800 31500 31500 31500 31500
Pkb Per Capita Ppp 39544.70 37200 39100 39100 39100 39100
Rolnictwo w PKB 101.60 87.54 96.15 99.56 111 90.34
Budownictwo w PKB 288.00 355 382 351 315 366
Przemysł w PKB 223.85 252 253 235 245 260
Górnictwo w PKB 285.50 354 318 305 313 365
Administracja Publiczna w PKB 986.95 503 936 963 1081 519
Usługi w PKB 771.36 1175 1108 1126 845 1213

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 7.40 11 11.5 10.5 10 9.6
Pracujący 416.50 379 379 379 379 379
Koszty Pracy 105.57 105 120 105 105 106
Przeciętne Wynagrodzenia 1925.00 2325 2312 1992 1971 2386
Populacja 0.88 0.88 0.89 0.89 0.89 0.89
Wiek Emerytalny Kobiet 65.00 65 65 65 65 65
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65.00 65 65 65 65 65
Wzrost Wynagrodzeń 1.70 2.4 2.4 2.4 2.4 2.6

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja -0.90 0.1 0.5 1 1 1.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 99.95 102 102 100 100 103
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 99.70 104 104 104 104 107
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 98.80 122 122 122 122 122
Cpi Transport 93.36 97.75 96.25 91.83 95.42 99.02
Inflacja Żywności 2.30 2 2 2 2 2

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 0.00 0 0 0 0 0

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -292318.00 -528000 -528000 -528000 -528000 -525000
Saldo Obrotów Bieżących -182.00 -920 -920 -920 -920 -870
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.70 -11 -10.3 -10.3 -10.3 -10.3
Import 489395.00 766000 766000 766000 766000 787000
Eksport 197077.00 238000 238000 238000 238000 262000
Przyjazdy Turystów 104261.00 66200 38700 225900 460000 82000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 95.50 105 107 107 107 107
Budżet Państwa do PKB 1.70 -7.8 -8.6 -8.6 -8.6 -8.6
Bilans Budżetu -277.40 306 306 306 306 352
Wydatki Rządowe 1071.40 960 940 1000 1173 990
Wydatków Rządowych W Pkb 39.50 50 46.2 46.2 46.2 46.2

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 16.60 15.6 16.6 16.6 16.6 15.6
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 8.30 7.8 8.3 8.3 8.3 7.8
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 8.30 7.8 8.3 8.3 8.3 7.8

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle 81.40 90 100 103 105 108
Produkcja Przemysłowa -5.40 -3 -3 1.9 1.9 2.2

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów -28.90 -30 -20 -16 -17 -18
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.50 -4 2 2.5 2.5 3.8
Wydatki Konsumpcyjne 3169.00 3633 3191 3338 3470 3750
Cena Benzyny 1.27 1.2 1.08 1.03 0.98 1.14

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Produkcja Budowlana -23.10 -10.5 -4 3.5 3.5 5


Cypr - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.