Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2018-12
Stopa Bezrobocia 1.7 2018-12
Inflacja 5.9 2018-12
Stopa Procentowa 2.25 2019-09
Bilans Handlowy -9112 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 1818 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.7 2018-12
Dług Publiczny do PKB 18.2 2015-12
Budżet Państwa do PKB -8.1 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.2 2018-12
PKB 96.85 2017-12
Pkb Per Capita 6665 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 57025 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 21017 2015-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 1.7 2018-12
Populacja 11.21 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 777 2018-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 862 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 5.9 2018-12
Deflator Pkb 175 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.25 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -9112 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących 1818 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.7 2018-12
Eksport 2373 2018-12
Import 11484 2018-12
Wydobycie Ropy Naftowej 50 2019-06
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Przyjazdy Turystów 453374 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 18.2 2015-12
Budżet Państwa do PKB -8.1 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 56763 2018-12
Wydatki Budżetu Państwa 65498 2018-12
Rating Kredytowy 20
Bilans Budżetu -8091 2018-12
Wydatki Wojskowe 123 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 20 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 0.1 2018-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.4 2018-12
Szybkość Internetu 1896 2017-03
Adresy IP 15045 2017-03
Indeks Percepcji Korupcji 47 2018-12
Ranking Korupcji 61 2018-12
Produkcja Stali 20 2019-08
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.6 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 30437 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kuba - Wskaźniki ekonomiczne.