Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 24.00 24 24 24 24 24

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 -6.8 3.5 3.5 3.5 2
Stopa Bezrobocia 3.87 3 3 3 3 2.2
Inflacja 23.69 30 25 20 20 15
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Bilans Handlowy -5528.00 -9630 -10600 -10600 -10600 -10600
Saldo Obrotów Bieżących 1818.00 2300 2300 2300 2300 2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.20 0.3 0.3 0.3 0.3 1
Dług Publiczny do PKB 18.40 18 18 18 18 18
Budżet Państwa do PKB -17.70 -10.3 -10.3 -10.3 -10.3 -8.5

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 -6.8 3.5 3.5 3.5 2
PKB 103.13 93.9 93.9 97.3 97.3 97.3
PKB Per Capita 8026.80 6600 6600 6630 6630 6630
Pkb W Cenach Stałych 13223.80 10477 11281 13687 13687 13960

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 3.87 3 3 3 3 2.2
Populacja 11.35 11.41 11.41 11.41 11.48 11.48
Przeciętne Wynagrodzenia 1194.00 1050 1050 1050 1050 1050
Wynagrodzenia w Przemyśle 1145.00 1150 1150 1150 1150 1150

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 23.69 30 25 20 20 15
Deflator Pkb 211.70 275 265 254 254 292

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -5528.00 -9630 -10600 -10600 -10600 -10600
Saldo Obrotów Bieżących 1818.00 2300 2300 2300 2300 2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.20 0.3 0.3 0.3 0.3 1
Import 7230.00 13000 13000 13000 13000 13000
Eksport 1703.00 2400 2400 2400 2400 2400

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 18.40 18 18 18 18 18
Budżet Państwa do PKB -17.70 -10.3 -10.3 -10.3 -10.3 -8.5
Dochody Budżetu Państwa 54644.80 59000 59000 59000 59000 59000
Wydatki Budżetu Państwa 74257.40 65000 65000 65000 65000 65000
Bilans Budżetu -18975.10 -5900 -5900 -5900 -5900 -5900
Wydatki Wojskowe 129.00 121 121 121 121 123

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produkcja Przemysłowa -12.70 15 15 15 15 15
Produkcja Dóbr w Fabrykach -12.80 12.5 12.5 5 5 5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -14.70 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 32874.00 34000 34000 34000 34000 34000


Kuba - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.