Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 1.00 1 1 1 1 1

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.20 3.5 3.5 3.5 3.5 1.8
Stopa Bezrobocia 1.20 3.5 3.5 3.5 3 3
Inflacja 5.70 2.9 2.9 2.9 3.6 3.6
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Bilans Handlowy -7839.00 -9630 -9630 -9630 -9630 -10600
Saldo Obrotów Bieżących 1818.00 2300 2300 2300 2300 2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.40 -1 -1 -1 -1 -0.9
Dług Publiczny do PKB 18.30 20 20 20 20 20
Budżet Państwa do PKB -6.20 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -7.5

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.20 3.5 3.5 3.5 3.5 1.8
PKB 100.02 93.9 93.9 93.9 93.9 97.3
Pkb Per Capita 6816.90 6570 6570 6570 6570 6630
Pkb W Cenach Stałych 56901.00 56990 53604 57731 57731 57731

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 1.20 3.5 3.5 3.5 3 3
Populacja 11.28 11.35 11.35 11.35 11.35 11.4
Przeciętne Wynagrodzenia 879.00 1050 1050 1050 1050 1050
Wynagrodzenia w Przemyśle 936.00 1050 1050 1150 1150 1150

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 5.70 2.9 2.9 2.9 3.6 3.6
Deflator Pkb 181.20 186 186 186 186 193

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -7839.00 -9630 -9630 -9630 -9630 -10600
Saldo Obrotów Bieżących 1818.00 2300 2300 2300 2300 2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.40 -1 -1 -1 -1 -0.9
Import 9901.00 12000 12000 13000 13000 13000
Eksport 2062.00 2370 2370 2400 2400 2400

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 18.30 20 20 20 20 20
Budżet Państwa do PKB -6.20 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -7.5
Dochody Budżetu Państwa 58700.20 58500 58500 59000 59000 59000
Wydatki Budżetu Państwa 65774.90 64400 64400 65000 65000 65000
Wydatki Wojskowe 129.00 123 123 123 121 121
Bilans Budżetu -6435.30 -5900 -5900 -5900 -5900 -5900

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Przemysłowa -9.40 15 15 15 15 15
Produkcja Dóbr w Fabrykach -8.30 12.5 12.5 12.5 12.5 5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -5.60 2 2 2.8 2.8 2.8

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 44566.00 33000 33000 34000 34000 34000


Kuba - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.