Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1.00 1 1 1 1 1
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 0.9 1.3 1.3 1.3 1.3
Stopa Bezrobocia 1.70 2 2.2 2.2 2.2 2.2
Inflacja 5.90 4 4.5 4.5 4.5 4.5
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Bilans Handlowy -9112.00 -7980 -9630 -9630 -9630 -9630
Saldo Obrotów Bieżących 1818.00 2140 2300 2300 2300 2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.70 -0.09 -1 -1 -1 -1
Dług Publiczny do PKB 18.20 21.5 20 20 20 20
Budżet Państwa do PKB -8.10 -4.57 -6 -6 -6 -6
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 0.9 1.3 1.3 1.3 1.3
PKB 96.85 97 99 99 99 99
Pkb Per Capita 6664.70 6682 6882 6882 7294 7294
Pkb Per Capita Ppp 21016.65 23000 23900 23900 23900 23900
Pkb W Cenach Stałych 57025.00 56259 56482 57766 57766 56990
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 1.70 2 2.2 2.2 2.2 2.2
Przeciętne Wynagrodzenia 777.00 1000 1000 1000 1000 1050
Wynagrodzenia w Przemyśle 862.00 1000 1000 1000 1000 1050
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 5.90 4 4.5 4.5 4.5 4.5
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -9112.00 -7980 -9630 -9630 -9630 -9630
Saldo Obrotów Bieżących 1818.00 2140 2300 2300 2300 2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.70 -0.09 -1 -1 -1 -1
Import 11484.00 10300 12000 12000 12000 12000
Eksport 2373.00 2320 2370 2370 2370 2370
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 18.20 21.5 20 20 20 20
Budżet Państwa do PKB -8.10 -4.57 -6 -6 -6 -6
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Przemysłowa 0.10 6.1 3 3 3 3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.40 12 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.60 1.4 2 2 2 2
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 30437.00 32000 33000 33000 33000 33000


Kuba - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.