Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1.00 1 1 1 1 1
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Stopa Bezrobocia 1.70 2.2 2.2 2.2 2.2 2
Inflacja 5.90 4.5 4.5 4.5 4.5 4.8
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Bilans Handlowy -9112.00 -9630 -9630 -9630 -9630 -10600
Saldo Obrotów Bieżących 1818.00 2300 2300 2300 2300 2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.70 -1 -1 -1 -1 -1
Dług Publiczny do PKB 18.20 20 20 20 20 20
Budżet Państwa do PKB -8.10 -6 -6 -6 -6 -5.5
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
PKB 96.85 99 99 99 99 101
Pkb Per Capita 8821.82 9200 9200 9200 9200 9600
Pkb Per Capita Ppp 21016.65 23900 23900 23900 23900 23900
Pkb W Cenach Stałych 57025.00 57766 57766 57766 57766 58517
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 1.70 2.2 2.2 2.2 2.2 2
Populacja 11.21 11.18 11.16 11.18 11.19 11.18
Przeciętne Wynagrodzenia 777.00 1000 1000 1000 1050 1050
Wynagrodzenia w Przemyśle 862.00 1000 1000 1000 1050 1150
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 5.90 4.5 4.5 4.5 4.5 4.8
Deflator Pkb 175.40 183 183 183 183 192
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -9112.00 -9630 -9630 -9630 -9630 -10600
Saldo Obrotów Bieżących 1818.00 2300 2300 2300 2300 2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.70 -1 -1 -1 -1 -1
Import 11484.00 12000 12000 12000 12000 13000
Eksport 2373.00 2370 2370 2370 2370 2400
Przyjazdy Turystów 453374.00 500000 500000 300000 490000 520000
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 18.20 20 20 20 20 20
Budżet Państwa do PKB -8.10 -6 -6 -6 -6 -5.5
Dochody Budżetu Państwa 56762.70 58500 58500 58500 58500 59000
Wydatki Budżetu Państwa 65497.50 64400 64400 64400 64400 65000
Wydatki Wojskowe 123.00 123 123 123 123 121
Bilans Budżetu -8091.30 -5900 -5900 -5900 -5900 -5900
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Produkcja Przemysłowa 0.10 3 3 3 3 4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.40 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.8
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.60 2 2 2 2 2.8
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 30437.00 33000 33000 33000 33000 34000


Kuba - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.