Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 24.00 24 24 24 24 24

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -11.00 3.5 3.5 3.5 3.5 1.8
Stopa Bezrobocia 3.87 3.5 3.5 3 3 3
Inflacja 4.20 2.9 2.9 3.6 3.6 3.6
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Bilans Handlowy -5528.00 -9630 -10600 -10600 -10600 -10600
Saldo Obrotów Bieżących 1818.00 2300 2300 2300 2300 2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.20 -1 -1 -1 -1 -0.9
Dług Publiczny do PKB 18.40 20 20 20 20 20
Budżet Państwa do PKB -17.70 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -7.5

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -11.00 3.5 3.5 3.5 3.5 1.8
PKB 103.13 93.9 93.9 93.9 93.9 97.3
Pkb Per Capita 6804.87 6570 6570 6570 6570 6630
Pkb W Cenach Stałych 50698.00 58925 52472 52472 52472 53417

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 3.87 3.5 3.5 3 3 3
Populacja 11.28 11.35 11.35 11.35 11.35 11.4
Przeciętne Wynagrodzenia 1194.00 1050 1050 1050 1050 1050
Wynagrodzenia w Przemyśle 1145.00 1050 1150 1150 1150 1150

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 4.20 2.9 2.9 3.6 3.6 3.6
Deflator Pkb 211.70 187 218 219 219 226

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -5528.00 -9630 -10600 -10600 -10600 -10600
Saldo Obrotów Bieżących 1818.00 2300 2300 2300 2300 2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 0.20 -1 -1 -1 -1 -0.9
Import 7230.00 12000 13000 13000 13000 13000
Eksport 1703.00 2370 2400 2400 2400 2400

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 18.40 20 20 20 20 20
Budżet Państwa do PKB -17.70 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -7.5
Dochody Budżetu Państwa 54644.80 58500 59000 59000 59000 59000
Wydatki Budżetu Państwa 74257.40 64400 65000 65000 65000 65000
Wydatki Wojskowe 129.00 123 123 121 121 121
Bilans Budżetu -18975.10 -5900 -5900 -5900 -5900 -5900

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Produkcja Przemysłowa -12.70 15 15 15 15 15
Produkcja Dóbr w Fabrykach -12.80 12.5 12.5 12.5 12.5 5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -14.70 2 2.8 2.8 2.8 2.8

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 32874.00 33000 34000 34000 34000 34000


Kuba - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.