Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 1.00 1 1 1 1 1

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 3.5 3.5 3.5 3.5 1.8
Stopa Bezrobocia 1.30 3.5 3.5 3.5 3.5 3
Inflacja 5.70 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Bilans Handlowy -9112.00 -9630 -9630 -9630 -9630 -10600
Saldo Obrotów Bieżących 1818.00 2300 2300 2300 2300 2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.40 -1 -1 -1 -1 -0.9
Dług Publiczny do PKB 18.20 20 20 20 20 20
Budżet Państwa do PKB -8.10 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -7.5

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 3.5 3.5 3.5 3.5 1.8
PKB 100.02 93.9 93.9 93.9 93.9 97.3
Pkb Per Capita 6816.90 6570 6570 6570 6570 6630
Pkb W Cenach Stałych 57025.00 56990 53604 59021 57731 57731

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 1.30 3.5 3.5 3.5 3.5 3
Populacja 11.24 11.35 11.35 11.35 11.35 11.4
Przeciętne Wynagrodzenia 879.00 1050 1050 1050 1050 1050
Wynagrodzenia w Przemyśle 936.00 1050 1050 1050 1150 1150

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 5.70 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Deflator Pkb 175.40 174 183 184 184 192

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -9112.00 -9630 -9630 -9630 -9630 -10600
Saldo Obrotów Bieżących 1818.00 2300 2300 2300 2300 2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.40 -1 -1 -1 -1 -0.9
Import 11484.00 12000 12000 12000 13000 13000
Eksport 2373.00 2370 2370 2370 2400 2400
Przyjazdy Turystów 993.00 7800 110000 128000 150000 290000

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 18.20 20 20 20 20 20
Budżet Państwa do PKB -8.10 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -7.5
Dochody Budżetu Państwa 56762.70 58500 58500 58500 59000 59000
Wydatki Budżetu Państwa 65497.50 64400 64400 64400 65000 65000
Wydatki Wojskowe 123.00 123 123 123 121 121
Bilans Budżetu -8091.30 -5900 -5900 -5900 -5900 -5900

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Produkcja Przemysłowa -9.40 15 15 15 15 15
Produkcja Dóbr w Fabrykach -8.30 12.5 12.5 12.5 12.5 5

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.60 2 2 2 2.8 2.8

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 30437.00 33000 33000 33000 34000 34000


Kuba - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.