Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 1.00 1 1 1 1 1

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 -6 3.5 3.5 3.5 3.5
Stopa Bezrobocia 1.30 5 3.5 3.5 3.5 3.5
Inflacja 5.70 4.5 4.8 4.8 4.8 4.8
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Bilans Handlowy -9112.00 -9630 -9630 -9630 -9630 -10600
Saldo Obrotów Bieżących 1818.00 2300 2300 2300 2300 2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.40 -1 -1 -1 -1 -1
Dług Publiczny do PKB 18.20 22 20 20 20 20
Budżet Państwa do PKB -8.10 -8.7 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 -6 3.5 3.5 3.5 3.5
PKB 100.02 91.2 93.9 93.9 93.9 93.9
Pkb Per Capita 6816.90 6530 6570 6570 6570 6570
Pkb W Cenach Stałych 57025.00 56990 53604 59021 59021 57731

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 1.30 5 3.5 3.5 3.5 3.5
Populacja 11.24 11.3 11.35 11.35 11.35 11.35
Przeciętne Wynagrodzenia 879.00 1050 1050 1050 1050 1050
Wynagrodzenia w Przemyśle 936.00 1050 1050 1050 1050 1150

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 5.70 4.5 4.8 4.8 4.8 4.8
Deflator Pkb 175.40 174 183 184 184 192

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -9112.00 -9630 -9630 -9630 -9630 -10600
Saldo Obrotów Bieżących 1818.00 2300 2300 2300 2300 2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.40 -1 -1 -1 -1 -1
Import 11484.00 12000 12000 12000 12000 13000
Eksport 2373.00 2370 2370 2370 2370 2400
Przyjazdy Turystów 993.00 3500 7800 110000 128000 150000

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 18.20 22 20 20 20 20
Budżet Państwa do PKB -8.10 -8.7 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5
Dochody Budżetu Państwa 56762.70 58500 58500 58500 58500 59000
Wydatki Budżetu Państwa 65497.50 64400 64400 64400 64400 65000
Wydatki Wojskowe 123.00 123 123 123 123 121
Bilans Budżetu -8091.30 -5900 -5900 -5900 -5900 -5900

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Produkcja Przemysłowa -9.40 -20 15 15 15 15
Produkcja Dóbr w Fabrykach -8.30 -15 12.5 12.5 12.5 12.5

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.60 2 2 2 2 2.8

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 30437.00 33000 33000 33000 33000 34000


Kuba - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.