Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1.00 1 1 1 1 1
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 0.9 0.9 1.3 1.3 1.3
Stopa Bezrobocia 1.70 2 2 2.2 2.2 2.2
Inflacja 5.90 4 4 4.5 4.5 4.5
Bilans Handlowy -7770.00 -7980 -7980 -9630 -9630 -9630
Saldo Obrotów Bieżących 1818.00 2140 2140 2300 2300 2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.70 -0.09 -0.09 -1 -1 -1
Dług Publiczny do PKB 18.20 21.5 21.5 20 20 20
Budżet Państwa do PKB -8.60 -4.57 -4.57 -6 -6 -6
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.20 0.9 0.9 1.3 1.3 1.3
PKB 96.85 97 97 99 99 99
Pkb Per Capita 6664.70 6682 6882 6882 7294 7294
Pkb Per Capita Ppp 21016.65 23000 23000 23900 23900 23900
Pkb W Cenach Stałych 55757.00 56259 56259 56482 56482 56990
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 1.70 2 2 2.2 2.2 2.2
Przeciętne Wynagrodzenia 777.00 1000 1000 1000 1000 1050
Wynagrodzenia w Przemyśle 862.00 1195 1000 1000 1000 1050
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 5.90 4 4 4.5 4.5 4.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -7770.00 -7980 -7980 -9630 -9630 -9630
Saldo Obrotów Bieżących 1818.00 2140 2140 2300 2300 2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.70 -0.09 -0.09 -1 -1 -1
Import 10172.00 10300 10300 12000 12000 12000
Eksport 2402.00 2320 2320 2370 2370 2370
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 18.20 21.5 21.5 20 20 20
Budżet Państwa do PKB -8.60 -4.57 -4.57 -6 -6 -6
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Produkcja Przemysłowa 0.10 6.1 6.1 3 3 3
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.40 12 12 -0.3 -0.3 -0.3
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.60 1.4 1.4 2 2 2
Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 30437.00 32000 32000 33000 33000 33000


Kuba - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.