Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 1.00 1 1 1 1 1

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 -4 -4 2.3 2.3 2.3
Stopa Bezrobocia 1.70 3 3 2.5 2.5 2.5
Inflacja 5.70 4.5 4.5 4.8 4.8 4.8
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Bilans Handlowy -9112.00 -9630 -9630 -9630 -9630 -10600
Saldo Obrotów Bieżących 1818.00 2300 2300 2300 2300 2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.40 -1 -1 -1 -1 -1
Dług Publiczny do PKB 18.20 22 22 20 20 20
Budżet Państwa do PKB -8.10 -8.7 -8.7 -8.5 -8.5 -8.5

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 -4 -4 2.3 2.3 2.3
PKB 100.02 91.2 91.2 93.9 93.9 93.9
Pkb Per Capita 6816.90 6530 6530 6570 6570 6570
Pkb W Cenach Stałych 57025.00 54744 54744 58337 58337 56003

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 1.70 3 3 2.5 2.5 2.5
Populacja 11.24 11.3 11.3 11.35 11.35 11.35
Przeciętne Wynagrodzenia 777.00 1000 1050 1050 1050 1050
Wynagrodzenia w Przemyśle 862.00 1000 1050 1050 1050 1150

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 5.70 4.5 4.5 4.8 4.8 4.8
Deflator Pkb 175.40 183 183 184 184 192

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -9112.00 -9630 -9630 -9630 -9630 -10600
Saldo Obrotów Bieżących 1818.00 2300 2300 2300 2300 2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.40 -1 -1 -1 -1 -1
Import 11484.00 12000 12000 12000 12000 13000
Eksport 2373.00 2370 2370 2370 2370 2400
Przyjazdy Turystów 993.00 2100 3500 7800 110000 150000

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 18.20 22 22 20 20 20
Budżet Państwa do PKB -8.10 -8.7 -8.7 -8.5 -8.5 -8.5
Dochody Budżetu Państwa 56762.70 58500 58500 58500 58500 59000
Wydatki Budżetu Państwa 65497.50 64400 64400 64400 64400 65000
Wydatki Wojskowe 123.00 123 123 123 123 121
Bilans Budżetu -8091.30 -5900 -5900 -5900 -5900 -5900

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Produkcja Przemysłowa 0.10 3 3 3 3 4
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.40 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.8

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.60 2 2 2 2 2.8

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 30437.00 33000 33000 33000 33000 34000


Kuba - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.