Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 1.00 1 1 1 1 1
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 0.9 0.9 0.9 1.3 1.3
Stopa Bezrobocia 1.70 2 2 2 2.2 2.2
Inflacja 5.90 4 4 4 4.5 4.5
Bilans Handlowy -7770.00 -7980 -7980 -7980 -9630 -9630
Saldo Obrotów Bieżących 1818.00 2140 2140 2140 2300 2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.70 -0.09 -0.09 -0.09 -1 -1
Dług Publiczny do PKB 18.20 21.5 21.5 21.5 20 20
Budżet Państwa do PKB -8.60 -4.57 -4.57 -4.57 -6 -6
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.80 0.9 0.9 0.9 1.3 1.3
PKB 87.13 97 97 97 99 99
Pkb Per Capita 6445.00 6682 6882 6882 7294 7294
Pkb Per Capita Ppp 21016.65 23000 22470 23000 23900 23900
Pkb W Cenach Stałych 55757.00 56259 56259 56259 56482 56990
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 1.70 2 2 2 2.2 2.2
Przeciętne Wynagrodzenia 767.00 1000 1000 1000 1000 1050
Wynagrodzenia w Przemyśle 1037.00 1195 1218 1000 1000 1050
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 5.90 4 4 4 4.5 4.5
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -7770.00 -7980 -7980 -7980 -9630 -9630
Saldo Obrotów Bieżących 1818.00 2140 2140 2140 2300 2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.70 -0.09 -0.09 -0.09 -1 -1
Import 10172.00 10300 10300 10300 12000 12000
Eksport 2402.00 2320 2320 2320 2370 2370
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 18.20 21.5 21.5 21.5 20 20
Budżet Państwa do PKB -8.60 -4.57 -4.57 -4.57 -6 -6
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek od Towarów i Usług 20.00 20 20 20 20 20
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Produkcja Przemysłowa -1.60 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Produkcja Dóbr w Fabrykach 0.40 12 12 12 -0.3 -0.3
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.80 1.4 1.4 1.4 2 2
Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 21827.00 19700 19700 19700 20000 20000


Kuba - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.