Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 580 2019-09
Indeks Giełdowy 9423 2019-09
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.8 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-03
Stopa Bezrobocia 11.9 2019-06
Inflacja 2.86 2019-08
Stopa Procentowa 4 2019-08
Bilans Handlowy -423 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -172 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 69.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.9 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.8 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-03
PKB 60.13 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 7180489 2019-03
Środki Trwałe Brutto 1303919 2019-03
Pkb Per Capita 9893 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 15685 2018-12
Rolnictwo w PKB 346044 2019-03
Budownictwo w PKB 319196 2019-03
Przemysł w PKB 845377 2019-03
Górnictwo w PKB 19252 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 279296 2019-03
Usługi w PKB 680751 2019-03
Transport w PKB 279228 2019-03
Media w PKB 181830 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 11.9 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 295580 2019-06
Płaca Minimalna 5241 2019-08
Populacja 5 2018-12
Pracujący 2183195 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 55.46 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 331800 2018-12
Koszty Utrzymania 209000 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 657101 2019-06
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 748700 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 296600 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.86 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-08
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 2019-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110 2019-08
Cpi Transport 107 2019-08
Inflacja Żywności 2.21 2019-08
Oczekiwania inflacyjne 3.4 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4 2019-08
Podaż Pieniądza M2 10957964 2019-08
Rezerwy Walutowe 7807 2019-09
Stopa Depozytowa 4.02 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -423 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -172 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 2018-12
Eksport 953 2019-06
Import 1246 2019-06
Dług Zagraniczny 29195 2019-03
Rachunek kapitałowy -807 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 111 2018-03
Rezerwy Złota 0 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 384 2019-03
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 69.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.9 2018-12
Bilans Budżetu -1120197 2019-06
Wydatki Rządowe 1180444 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 2528810 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 3649007 2019-06
Rating Kredytowy 50
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.67 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.33 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.34 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 1.5 2019-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach -6.4 2019-06
Zmiany Zapasów 105950 2019-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.3 2019-06
Szybkość Internetu 4092 2017-03
Adresy IP 531033 2017-03
Index Konkurencyjności 62.14 2018-12
Ranking Konkurencyjności 55 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 56 2018-12
Ranking Korupcji 48 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 67 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.9 2019-06
Produkcja w Górnictwie -6.4 2019-06
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 4791142 2019-03
Cena Benzyny 1.07 2019-08
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -14.3 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kostaryka - Wskaźniki ekonomiczne.