Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 577 2019-11
Indeks Giełdowy 9490 2019-11
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 2019-06
Stopa Bezrobocia 11.4 2019-09
Inflacja 2.07 2019-10
Stopa Procentowa 3.25 2019-10
Bilans Handlowy -328 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -351 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 69.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.9 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.4 2019-06
PKB 60.13 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 7191395 2019-06
Środki Trwałe Brutto 1288296 2019-06
Pkb Per Capita 9893 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 15685 2018-12
Rolnictwo w PKB 341788 2019-06
Budownictwo w PKB 303087 2019-06
Przemysł w PKB 854259 2019-06
Górnictwo w PKB 19796 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 277973 2019-06
Usługi w PKB 679459 2019-06
Transport w PKB 279390 2019-06
Media w PKB 178543 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 11.4 2019-09
Bezrobotni Zarejestrowani 278108 2019-09
Płaca Minimalna 5241 2019-10
Populacja 5 2018-12
Pracujący 2162613 2019-09
Wskaźnik Zatrudnienia 54.73 2019-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 331800 2018-12
Koszty Utrzymania 209000 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 689593 2019-08
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 748700 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 296600 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.07 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-10
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110 2019-10
Cpi Transport 106 2019-10
Inflacja Żywności 1.65 2019-10
Oczekiwania inflacyjne 3.2 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.1 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.25 2019-10
Podaż Pieniądza M2 11017498 2019-10
Rezerwy Walutowe 7773 2019-10
Stopa Depozytowa 4.02 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -328 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -351 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 2018-12
Eksport 949 2019-09
Import 1278 2019-09
Dług Zagraniczny 29206 2019-06
Rachunek kapitałowy 229 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 111 2018-03
Rezerwy Złota 0 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 404 2019-06
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 69.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.9 2018-12
Bilans Budżetu -1487531 2019-08
Wydatki Rządowe 1175888 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 3337935 2019-08
Wydatki Budżetu Państwa 4825467 2019-08
Rating Kredytowy 50
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.67 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.33 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.34 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 1.5 2019-07
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.3 2019-09
Zmiany Zapasów -62339 2019-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.9 2019-09
Szybkość Internetu 4092 2017-03
Adresy IP 531033 2017-03
Index Konkurencyjności 62.01 2019-12
Ranking Konkurencyjności 62 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 56 2018-12
Ranking Korupcji 48 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 74 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.9 2019-09
Produkcja w Górnictwie -4.4 2019-09
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 4788784 2019-06
Cena Benzyny 1.02 2019-10
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -12.9 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kostaryka - Wskaźniki ekonomiczne.