Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 609 2021-03
Indeks Giełdowy 7495 2021-03

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -8.3 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.7 2020-09
Stopa Bezrobocia 20 2020-12
Inflacja 0.41 2021-02
Stopa Procentowa 0.75 2021-01
Bilans Handlowy -347 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących -413 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.5 2019-12
Dług Publiczny do PKB 77.47 2019-12
Budżet Państwa do PKB -5.7 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2020-12
Przypadki koronawirusa 206640 2021-03
Śmierć koronawirusa 2833 2021-03
Odzyskany koronawirus 187484 2021-03
Łóżka szpitalne 1.13 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -8.3 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -6.7 2020-09
PKB 61.77 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 6813119 2020-09
Środki Trwałe Brutto 1191396 2020-06
Pkb Per Capita 10047 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 19642 2019-12
Rolnictwo w PKB 338640 2020-09
Budownictwo w PKB 254603 2020-09
Przemysł w PKB 840760 2020-09
Górnictwo w PKB 15613 2020-09
Administracja Publiczna w PKB 277741 2020-09
Usługi w PKB 569453 2020-09
Transport w PKB 188895 2020-09
Media w PKB 168563 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 20 2020-12
Bezrobotni Zarejestrowani 487675 2020-12
Płaca Minimalna 5399 2021-01
Populacja 5.06 2019-12
Pracujący 1953151 2020-12
Wskaźnik Zatrudnienia 48.66 2020-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.6 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 672054 2020-11

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.41 2021-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 99.92 2021-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 120 2021-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.27 2021-02
Cpi Transport 103 2021-02
Inflacja Żywności 5.23 2021-01
Oczekiwania inflacyjne 2.9 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.26 2021-02

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.75 2021-01
Podaż Pieniądza M2 12828597 2021-01
Rezerwy Walutowe 7280 2021-03
Stopa Depozytowa 4.64 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -347 2021-01
Saldo Obrotów Bieżących -413 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.5 2019-12
Eksport 959 2021-01
Import 1306 2021-01
Dług Zagraniczny 31376 2020-09
Rachunek kapitałowy -154 2020-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 138 2020-09
Rezerwy Złota 0 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 257 2020-06
Indeks Terroryzmu 1.07 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 77.47 2019-12
Budżet Państwa do PKB -5.7 2019-12
Bilans Budżetu -2906194 2020-12
Wydatki Rządowe 1197723 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 4776053 2020-12
Wydatki Budżetu Państwa 7682246 2020-12
Rating Kredytowy 31 2021-03

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.67 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.33 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.34 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -7.7 2020-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.1 2020-08
Zmiany Zapasów 41639 2020-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -7.9 2020-08
Szybkość Internetu 4092 2017-03
Adresy IP 531033 2017-03
Index Konkurencyjności 62.01 2019-12
Ranking Konkurencyjności 62 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 57 2020-12
Ranking Korupcji 42 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 74 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.4 2020-08
Produkcja w Górnictwie -15.5 2020-08

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 4294168 2020-06
Cena Benzyny 0.97 2021-02

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -13.5 2020-08

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 206640 2021-03
Śmierć koronawirusa 2833 2021-03
Odzyskany koronawirus 187484 2021-03
Łóżka szpitalne 1.13 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kostaryka - Wskaźniki ekonomiczne.