Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 569 2020-04
Indeks Giełdowy 8680 2020-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.2 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.9 2019-12
Stopa Bezrobocia 12.4 2019-12
Inflacja 1.91 2020-03
Stopa Procentowa 1.25 2020-03
Bilans Handlowy -247 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -864 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 69.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.9 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2020-12
Przypadki koronawirusa 539 2020-04
Śmierć koronawirusa 3 2020-04
Odzyskany koronawirus 30 2020-04
Łóżka szpitalne 1.13 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.2 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.9 2019-12
PKB 60 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 7360288 2019-12
Środki Trwałe Brutto 1259320 2019-12
Pkb Per Capita 9893 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 15685 2018-12
Rolnictwo w PKB 345490 2019-12
Budownictwo w PKB 285721 2019-12
Przemysł w PKB 860276 2019-12
Górnictwo w PKB 19177 2019-12
Administracja Publiczna w PKB 279338 2019-12
Usługi w PKB 680432 2019-12
Transport w PKB 282021 2019-12
Media w PKB 177972 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.4 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 309465 2019-12
Płaca Minimalna 5376 2020-02
Populacja 5.06 2019-12
Pracujący 2182818 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 55.1 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.9 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 331800 2018-12
Koszty Utrzymania 209000 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 675625 2019-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 748700 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 296600 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.91 2020-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2020-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 2020-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111 2020-03
Cpi Transport 106 2020-03
Inflacja Żywności 1.84 2020-03
Oczekiwania inflacyjne 3.2 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.37 2020-03

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.25 2020-03
Podaż Pieniądza M2 11672974 2020-02
Rezerwy Walutowe 8157 2020-03
Stopa Depozytowa 4.02 2018-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -247 2020-02
Saldo Obrotów Bieżących -864 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 2018-12
Eksport 1015 2020-02
Import 1262 2020-02
Dług Zagraniczny 30655 2019-12
Rachunek kapitałowy -2291 2019-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 135 2019-12
Rezerwy Złota 0 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 593 2019-09
Indeks Terroryzmu 0 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 69.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.9 2018-12
Bilans Budżetu -163667 2020-01
Wydatki Rządowe 1222848 2019-12
Dochody Budżetu Państwa 454165 2020-01
Wydatki Budżetu Państwa 617831 2020-01
Rating Kredytowy 35 2020-04

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.67 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.33 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.34 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 2.9 2019-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.5 2019-12
Zmiany Zapasów 152718 2019-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2 2020-01
Szybkość Internetu 4092 2017-03
Adresy IP 531033 2017-03
Index Konkurencyjności 62.01 2019-12
Ranking Konkurencyjności 62 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 56 2019-12
Ranking Korupcji 44 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 74 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.2 2019-12
Produkcja w Górnictwie -2.6 2019-12

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 4879641 2019-12
Cena Benzyny 0.95 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -11.9 2019-12

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 539 2020-04
Śmierć koronawirusa 3 2020-04
Odzyskany koronawirus 30 2020-04
Łóżka szpitalne 1.13 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kostaryka - Wskaźniki ekonomiczne.