Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 573 2019-07
Indeks Giełdowy 9763 2019-07
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.8 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-03
Stopa Bezrobocia 11.3 2019-03
Inflacja 2.42 2019-06
Stopa Procentowa 4.5 2019-06
Bilans Handlowy -386 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -172 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 69.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.9 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.8 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.8 2019-03
PKB 60.13 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 7180489 2019-03
Środki Trwałe Brutto 1303919 2019-03
Pkb Per Capita 9893 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 15685 2018-12
Rolnictwo w PKB 346044 2019-03
Budownictwo w PKB 319196 2019-03
Przemysł w PKB 845377 2019-03
Górnictwo w PKB 19252 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 279296 2019-03
Usługi w PKB 680751 2019-03
Transport w PKB 279228 2019-03
Media w PKB 181830 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 11.3 2019-03
Bezrobotni Zarejestrowani 276279 2019-03
Płaca Minimalna 5241 2019-06
Populacja 5 2018-12
Pracujący 2171766 2019-03
Wskaźnik Zatrudnienia 55.4 2019-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.4 2019-03
Koszty Utrzymania Rodziny 331800 2018-12
Koszty Utrzymania 209000 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 663008 2019-04
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 748700 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 296600 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2.42 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2019-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109 2019-06
Cpi Transport 108 2019-06
Inflacja Żywności 1.51 2019-06
Oczekiwania inflacyjne 3.4 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.27 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.5 2019-06
Podaż Pieniądza M2 10888060 2019-06
Rezerwy Walutowe 7759 2019-06
Stopa Depozytowa 4.02 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -386 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących -172 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 2018-12
Eksport 1045 2019-05
Import 1430 2019-05
Dług Zagraniczny 29195 2019-03
Rachunek kapitałowy -807 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 111 2018-03
Rezerwy Złota 0 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 384 2019-03
Indeks Terroryzmu 0 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 69.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.9 2018-12
Bilans Budżetu -566000 2019-03
Wydatki Rządowe 1180444 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 1357042 2019-03
Wydatki Budżetu Państwa 1923043 2019-03
Rating Kredytowy 50
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.67 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.33 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.34 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 1.3 2019-05
Produkcja Dóbr w Fabrykach 2.4 2019-05
Zmiany Zapasów 105950 2019-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.4 2019-05
Szybkość Internetu 4092 2017-03
Adresy IP 531033 2017-03
Index Konkurencyjności 62.14 2018-12
Ranking Konkurencyjności 55 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 56 2018-12
Ranking Korupcji 48 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 67 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.6 2019-05
Produkcja w Górnictwie -6.8 2019-05
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 4791142 2019-03
Cena Benzyny 1.13 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -14.2 2019-05


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kostaryka - Wskaźniki ekonomiczne.