Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 604 2020-10
Indeks Giełdowy 7934 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -8.3 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.6 2020-06
Stopa Bezrobocia 23.2 2020-09
Inflacja 0.3 2020-09
Stopa Procentowa 0.75 2020-09
Bilans Handlowy -187 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -261 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.5 2019-12
Dług Publiczny do PKB 77.47 2019-12
Budżet Państwa do PKB -5.7 2019-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2020-12
Przypadki koronawirusa 105322 2020-10
Śmierć koronawirusa 1329 2020-10
Odzyskany koronawirus 64996 2020-10
Łóżka szpitalne 1.13 2017-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -8.3 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -8.6 2020-06
PKB 61.77 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 6624771 2020-06
Środki Trwałe Brutto 1191396 2020-06
Pkb Per Capita 10047 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 19642 2019-12
Rolnictwo w PKB 339466 2020-06
Budownictwo w PKB 281652 2020-06
Przemysł w PKB 772716 2020-06
Górnictwo w PKB 14683 2020-06
Administracja Publiczna w PKB 278590 2020-06
Usługi w PKB 564827 2020-06
Transport w PKB 190962 2020-06
Media w PKB 168085 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 23.2 2020-09
Bezrobotni Zarejestrowani 551373 2020-06
Płaca Minimalna 5376 2020-09
Populacja 5.06 2019-12
Pracujący 1745257 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 43.74 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.6 2020-06
Przeciętne Wynagrodzenia 691807 2020-07

Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.3 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111 2020-09
Cpi Transport 107 2020-09
Inflacja Żywności -0.33 2020-09
Oczekiwania inflacyjne 2.9 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.27 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 0.75 2020-09
Podaż Pieniądza M2 12862308 2020-09
Rezerwy Walutowe 8038 2020-09
Stopa Depozytowa 4.64 2019-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -187 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących -261 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.5 2019-12
Eksport 982 2020-09
Import 1169 2020-09
Dług Zagraniczny 30667 2020-06
Rachunek kapitałowy -555 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 119 2020-06
Rezerwy Złota 0 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 257 2020-06
Indeks Terroryzmu 0 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 77.47 2019-12
Budżet Państwa do PKB -5.7 2019-12
Bilans Budżetu -2007063 2020-08
Wydatki Rządowe 1197723 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 2943651 2020-08
Wydatki Budżetu Państwa 4950714 2020-08
Rating Kredytowy 31 2020-10

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.67 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.33 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.34 2020-12

Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -7.7 2020-08
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.1 2020-08
Zmiany Zapasów -70489 2020-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -7.9 2020-08
Szybkość Internetu 4092 2017-03
Adresy IP 531033 2017-03
Index Konkurencyjności 62.01 2019-12
Ranking Konkurencyjności 62 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 56 2019-12
Ranking Korupcji 44 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 74 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.4 2020-08
Produkcja w Górnictwie -15.5 2020-08

Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 4294168 2020-06
Cena Benzyny 0.95 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -13.5 2020-08

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 105322 2020-10
Śmierć koronawirusa 1329 2020-10
Odzyskany koronawirus 64996 2020-10
Łóżka szpitalne 1.13 2017-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kostaryka - Wskaźniki ekonomiczne.