Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 562 2020-02
Indeks Giełdowy 9535 2020-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.2 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 2019-09
Stopa Bezrobocia 12.4 2019-12
Inflacja 1.58 2020-01
Stopa Procentowa 2.75 2019-12
Bilans Handlowy -403 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -420 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 69.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.9 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2020-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 2.2 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.9 2019-09
PKB 60.13 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 7242984 2019-09
Środki Trwałe Brutto 1219723 2019-09
Pkb Per Capita 9893 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 15685 2018-12
Rolnictwo w PKB 350286 2019-09
Budownictwo w PKB 270662 2019-09
Przemysł w PKB 858097 2019-09
Górnictwo w PKB 18903 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 278280 2019-09
Usługi w PKB 679452 2019-09
Transport w PKB 278116 2019-09
Media w PKB 174562 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.4 2019-12
Bezrobotni Zarejestrowani 309465 2019-12
Płaca Minimalna 5376 2020-01
Populacja 5 2018-12
Pracujący 2182818 2019-12
Wskaźnik Zatrudnienia 55.1 2019-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.9 2019-12
Koszty Utrzymania Rodziny 331800 2018-12
Koszty Utrzymania 209000 2018-12
Przeciętne Wynagrodzenia 681398 2019-10
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 748700 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 296600 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.58 2020-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2020-01
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 2020-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 111 2020-01
Cpi Transport 106 2020-01
Inflacja Żywności -0.34 2020-01
Oczekiwania inflacyjne 3.2 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.11 2020-01
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.75 2019-12
Podaż Pieniądza M2 11745304 2020-01
Rezerwy Walutowe 8146 2020-01
Stopa Depozytowa 4.02 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -403 2019-12
Saldo Obrotów Bieżących -420 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.1 2018-12
Eksport 863 2019-12
Import 1266 2019-12
Dług Zagraniczny 28932 2019-09
Rachunek kapitałowy -301 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 135 2019-09
Rezerwy Złota 0 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 593 2019-09
Indeks Terroryzmu 0 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 69.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.9 2018-12
Bilans Budżetu -2524255 2019-12
Wydatki Rządowe 1203287 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 5356148 2019-12
Wydatki Budżetu Państwa 7880404 2019-12
Rating Kredytowy 35 2020-02
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 30 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 13 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 36.67 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.33 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.34 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 2.9 2019-11
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.1 2019-11
Zmiany Zapasów 197246 2019-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.3 2019-11
Szybkość Internetu 4092 2017-03
Adresy IP 531033 2017-03
Index Konkurencyjności 62.01 2019-12
Ranking Konkurencyjności 62 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 56 2019-12
Ranking Korupcji 44 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 74 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.4 2019-11
Produkcja w Górnictwie -2.4 2019-11
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 4806910 2019-09
Cena Benzyny 1.06 2020-01
Budownictwo Ostatni okres
Produkcja Budowlana -11.5 2019-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kostaryka - Wskaźniki ekonomiczne.