Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Indeks Giełdowy 11894.82 25500 25500 5726 5006 3564
Waluta 638.85 633 635 637 639 643

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 10.29 2.4 2.8 2 3.2 3.1
Stopa Bezrobocia 15.30 15.1 15.1 15.1 13.8 11.5
Inflacja 3.30 2.8 1.4 1.2 1 1.5
Stopa Procentowa 1.25 1.25 1.5 1.75 1.75 2.5
Bilans Handlowy -605.90 -370 -370 -370 -390 -390
Saldo Obrotów Bieżących -488.72 -249 -465 -465 -603 -812
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -3
Dług Publiczny do PKB 79.26 75 75 75 75 73
Budżet Państwa do PKB -7.40 -7 -7 -7 -7 -6.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 10.29 2.4 2.8 2 3.2 3.1
PKB 61.52 60 60 60 61.5 61.5
Pkb W Cenach Stałych 9377608.51 9011118 9254645 9565161 9677692 9977700
Środki Trwałe Brutto 1395115.20 1430507 1428598 1434178 1423018 1552706
PKB Per Capita 11969.77 9900 9900 9900 9900 10150
PKB Per Capita PPP 19679.29 19850 19850 19850 19850 20000
Rolnictwo w PKB 436248.46 414392 438538 444973 450208 464165
Budownictwo w PKB 381539.72 337641 367039 389171 393749 405955
Przemysł w PKB 1250726.03 1180152 1274616 1275741 1290749 1330762
Górnictwo w PKB 26554.94 25171 27474 27086 27405 28254
Administracja Publiczna w PKB 364471.14 377898 376742 371761 376134 387794
Usługi w PKB 806586.84 803359 801694 822719 832398 858202
Transport w PKB 397299.61 318688 362919 405246 410013 422724
Media w PKB 236823.10 226375 240148 241560 244401 251978

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Bezrobocia 15.30 15.1 15.1 15.1 13.8 11.5
Bezrobotni Zarejestrowani 378130.00 280000 280000 280000 280000 280000
Płaca Minimalna 5399.18 5600 5600 5600 5600 5600
Populacja 5.16 5.15 5.15 5.15 5.2 5.2
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.50 62.9 62.9 62.9 62.7 62.7
Przeciętne Wynagrodzenia 723244.00 708000 708000 708000 708000 708000

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflacja 3.30 2.8 1.4 1.2 1 1.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.30 103 102 103 104 106
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 135.21 133 134 134 135 140
Inflacja Bazowa 2.10 2.2 2.4 2.1 1.8 1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.54 102 101 100 101 102
Cpi Transport 114.26 114 114 115 115 115
Inflacja Żywności 3.61 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Oczekiwania inflacyjne 1.12 3.3 3.3 3.3 3.5 3.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.48 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Stopa Procentowa 1.25 1.25 1.5 1.75 1.75 2.5
Stopa Depozytowa 2.58 2.58 2.83 3.08 3.08 3.08

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bilans Handlowy -605.90 -370 -370 -370 -390 -390
Saldo Obrotów Bieżących -488.72 -249 -465 -465 -603 -812
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.40 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -3
Eksport 1212.64 900 900 900 900 900
Import 1818.54 1270 1270 1270 1290 1290
Dług Zagraniczny 32937.90 29000 29000 29000 29000 29000
Rachunek kapitałowy -1213.96 -425 -425 -425 -425 -642
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 648.00 490 490 490 490 650

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Dług Publiczny do PKB 79.26 75 75 75 75 73
Budżet Państwa do PKB -7.40 -7 -7 -7 -7 -6.5
Bilans Budżetu -1664007.66 -953287 -953287 -953287 -953287 -953287
Wydatki Rządowe 1451763.89 1221292 1607114 1492413 1480799 1661533

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 25.00 15 15 15 15 15
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 9.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 37.00 36.67 36.67 36.67 36.67 36.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.50 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.50 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Produkcja Przemysłowa 7.90 3 3 3 2.9 2.9
Produkcja Dóbr w Fabrykach 16.60 3.3 3.3 3.3 3.1 3.1
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 13.14 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.30 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7
Produkcja w Górnictwie 9.00 6 6 6 3.5 3.5

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Wydatki Konsumpcyjne 5633326.70 5179060 5704828 5791060 5745993 5953674
Cena Benzyny 1.09 1.04 0.98 0.93 0.89 0.84

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Produkcja Budowlana 17.60 -1 -1 -1 -1 -1


Kostaryka - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.