Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Indeks Giełdowy 9490.00 28700 28700 28700 28700 27100
Waluta 577.10 583 585 588 591 597
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 1.3 1 1 1.4 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.40 2.3 2.5 2.6 2.4 2.6
Stopa Bezrobocia 11.40 11.3 11.2 11.4 11.5 11.5
Inflacja 2.07 3.1 3.1 2.8 2.9 3
Stopa Procentowa 3.25 3.5 3 3 3 3
Bilans Handlowy -328.50 -429 -429 -340 -402 -430
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.10 -3.5 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Dług Publiczny do PKB 69.60 70 68 68 68 68
Budżet Państwa do PKB -5.90 -5.7 -5 -5 -5 -5
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 1.3 1 1 1.4 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.40 2.3 2.5 2.6 2.4 2.6
PKB 60.13 60 62 62 62 62
Pkb W Cenach Stałych 7191395.29 7289700 7350757 7378372 7363989 7479233
Środki Trwałe Brutto 1288295.80 1359150 1351483 1321791 1319215 1394488
Pkb Per Capita 9892.64 10500 10700 10700 10700 10700
Pkb Per Capita Ppp 15684.57 16300 16770 16770 16770 16770
Rolnictwo w PKB 341788.45 352183 351313 350675 349991 361340
Budownictwo w PKB 303087.00 324591 320219 310967 310361 333030
Przemysł w PKB 854258.56 858317 866113 876469 874761 880633
Górnictwo w PKB 19796.07 20127 20116 20311 20271 20650
Administracja Publiczna w PKB 277972.56 283656 285486 285200 284644 291031
Usługi w PKB 679458.81 695521 696228 697125 695766 713604
Transport w PKB 279389.99 282684 284534 286654 286095 290034
Media w PKB 178543.05 179830 182097 183185 182828 184506
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 11.40 11.3 11.2 11.4 11.5 11.5
Przeciętne Wynagrodzenia 689593.00 688000 688000 688000 688000 708000
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 748700.00 775600 775600 775600 775600 790600
Płace Nisko Wykwalifikowanych 296600.00 326274 326274 326274 326274 340351
Koszty Utrzymania Rodziny 331800.00 331800 331800 331800 331800 375500
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 2.07 3.1 3.1 2.8 2.9 3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.01 108 108 108 109 111
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116.10 114 114 114 114 115
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.10 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1
Inflacja Żywności 1.65 2 2.1 2.1 2.3 2.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 109.50 109 110 112 113 113
Cpi Transport 106.17 110 108 111 110 113
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 3.25 3.5 3 3 3 3
Stopa Depozytowa 4.02 3.77 3.27 3.27 3.27 3.27
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -328.50 -429 -429 -340 -402 -430
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.10 -3.5 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Dług Zagraniczny 29205.80 29000 29350 29925 29954 29000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 404.50 580 420 280 400 650
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 69.60 70 68 68 68 68
Budżet Państwa do PKB -5.90 -5.7 -5 -5 -5 -5
Wydatki Rządowe 1175888.30 1161749 1214877 1206461 1204110 1191954
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 15.00 15 15 15 15 15
Podatek od Towarów i Usług 13.00 13 13 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe 36.67 36.67 36.67 36.67 36.67 36.67
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33 26.33
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34 10.34
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Przemysłowa 1.50 2.1 2.3 1.9 2.2 2.4
Produkcja Dóbr w Fabrykach 3.30 2.3 2.5 2.7 2.5 2.3
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.90 3.5 3.5 3.5 3.3 3.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.90 0.4 0.6 0.2 0.5 0.6
Produkcja w Górnictwie -4.40 -1 -1 0.3 0.6 1.2
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Wydatki Konsumpcyjne 4788783.70 4865135 4900463 4913292 4903715 4991629
Cena Benzyny 1.02 0.92 0.9 0.87 0.85 0.79
Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Produkcja Budowlana -12.90 -3 -0.4 5 7 8


Kostaryka - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.