Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1640 2019-07
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.1 2018-12
Stopa Bezrobocia 46.1 2013-12
Inflacja 6.41 2019-04
Stopa Procentowa 9 2019-05
Bilans Handlowy 208 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących -1084 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.5 2017-12
Dług Publiczny do PKB 118 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.1 2018-12
PKB 47.23 2018-12
Pkb Per Capita 419 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 827 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 46.1 2013-12
Populacja 81.34 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 6.41 2019-04
Inflacja Żywności 8.4 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9 2019-05
Rezerwy Walutowe 3638 2019-02
Podaż Pieniądza M1 2714453 2019-04
Podaż Pieniądza M2 10932699 2019-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 208 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących -1084 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.5 2017-12
Eksport 11548 2017-12
Import 11340 2017-12
Wydobycie Ropy Naftowej 15 2019-03
Dług Zagraniczny 4594 2017-12
Indeks Terroryzmu 7.06 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 118 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2018-12
Rating Kredytowy 25
Wydatki Budżetu Państwa 640666 2019-03
Bilans Budżetu 41827 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 598839 2019-03
Wydatki Wojskowe 267 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 8.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 4.8 2016-12
Szybkość Internetu 3461 2017-03
Adresy IP 27953 2017-03
Index Konkurencyjności 38.24 2018-12
Ranking Konkurencyjności 135 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Congo - Wskaźniki ekonomiczne.