Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 1683 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.82 2018-12
Inflacja 3.7 2019-11
Stopa Procentowa 9 2019-12
Bilans Handlowy 208 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących -1084 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.1 2018-12
Dług Publiczny do PKB 98.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.82 2018-12
PKB 47.23 2018-12
Pkb Per Capita 419 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 827 2018-12
praca Ostatni okres
Populacja 84.07 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.7 2019-11
Inflacja Żywności 8.4 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 9 2019-12
Rezerwy Walutowe 4089 2019-11
Podaż Pieniądza M1 2686481 2019-09
Podaż Pieniądza M2 11644505 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 208 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących -1084 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.1 2018-12
Eksport 11548 2017-12
Import 11340 2017-12
Wydobycie Ropy Naftowej 15 2019-08
Dług Zagraniczny 4594 2017-12
Indeks Terroryzmu 7.04 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 98.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.8 2018-12
Rating Kredytowy 20 2020-01
Wydatki Budżetu Państwa 732826 2019-08
Bilans Budżetu 245990 2019-08
Dochody Budżetu Państwa 486836 2019-08
Wydatki Wojskowe 267 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 16 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 8.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 4.8 2016-12
Szybkość Internetu 3461 2017-03
Adresy IP 27953 2017-03
Index Konkurencyjności 36.14 2019-12
Ranking Konkurencyjności 139 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 19 2019-12
Ranking Korupcji 165 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 183 2019-12
Produkcja w Górnictwie 9.8 2019-09
Konsument Ostatni okres
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.65 2019-11


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Congo - Wskaźniki ekonomiczne.