Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 1683.00 1682 1689 1697 1704 1720
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.82 3.9 3.9 3.9 3.9 4.1
Inflacja 3.70 5 3.5 3.2 4.3 6.5
Stopa Procentowa 9.00 9 9 9 9 9
Bilans Handlowy 208.20 -500 -500 -500 -500 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.10 0.3 0.3 0.3 0.3 1
Dług Publiczny do PKB 98.50 77 77 77 77 72
Budżet Państwa do PKB -4.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.82 3.9 3.9 3.9 3.9 4.1
PKB 47.23 49 49 49 49 52
Pkb Per Capita 418.70 435 435 435 435 440
Pkb Per Capita Ppp 827.14 711 837 837 854 854
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Populacja 84.07 91 91 91 89.41 92.08
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 3.70 5 3.5 3.2 4.3 6.5
Inflacja Żywności 8.40 4.2 4.4 4.4 7 7
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 9.00 9 9 9 9 9
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy 208.20 -500 -500 -500 -500 -300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.10 0.3 0.3 0.3 0.3 1
Import 11340.00 13000 13000 13000 13000 13800
Eksport 11548.20 12500 12500 12500 12500 13500
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 98.50 77 77 77 77 72
Budżet Państwa do PKB -4.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
Bilans Budżetu 81817.00 -47552 -47552 -47552 -47590 -47569
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 8.50 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5


Congo - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.