Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 1665.00 1673 1682 1691 1699 1717
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.82 4.3 3.9 3.9 3.9 3.9
Stopa Bezrobocia 46.10 38 36 36 36 36
Inflacja 3.80 4 3.7 3.7 3.6 3.4
Stopa Procentowa 9.00 9 9 9 9 9
Bilans Handlowy 208.20 500 -500 -500 -500 -500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.50 -10 -8 -8 -8 -8
Dług Publiczny do PKB 98.50 80 77 77 77 77
Budżet Państwa do PKB -4.80 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.82 4.3 3.9 3.9 3.9 3.9
PKB 47.23 45 49 49 49 49
Pkb Per Capita 418.70 420 435 435 435 435
Pkb Per Capita Ppp 827.14 711 837 837 854 854
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 46.10 38 36 36 36 36
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 3.80 4 3.7 3.7 3.6 3.4
Inflacja Żywności 8.40 4 4.2 4.4 4.4 7
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 9.00 9 9 9 9 9
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 208.20 500 -500 -500 -500 -500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.50 -10 -8 -8 -8 -8
Import 11340.00 10500 13000 13000 13000 13000
Eksport 11548.20 11000 12500 12500 12500 12500
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 98.50 80 77 77 77 77
Budżet Państwa do PKB -4.80 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 8.50 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5


Congo - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.