Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 1645.00 1650 1659 1669 1678 1697
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.82 5.4 5.4 5 5 5
Stopa Bezrobocia 46.10 38 38 36 36 36
Inflacja 4.57 5 6.4 6.2 6.5 7
Stopa Procentowa 9.00 9 9 9 9 9
Bilans Handlowy 208.20 965 500 -500 -500 -500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.50 -10 -10 -8 -8 -8
Dług Publiczny do PKB 117.70 80 80 77 77 77
Budżet Państwa do PKB -4.80 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.82 5.4 5.4 5 5 5
PKB 47.23 45 45 49 49 49
Pkb Per Capita 418.70 420 420 435 435 435
Pkb Per Capita Ppp 827.14 711 837 837 854 854
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 46.10 38 38 36 36 36
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 4.57 5 6.4 6.2 6.5 7
Inflacja Żywności 8.40 6 4 4.2 4.4 7
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 9.00 9 9 9 9 9
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 208.20 965 500 -500 -500 -500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.50 -10 -10 -8 -8 -8
Import 11340.00 9656 10500 13000 13000 13000
Eksport 11548.20 10325 11000 12500 12500 12500
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 117.70 80 80 77 77 77
Budżet Państwa do PKB -4.80 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 8.50 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 5.00 5 5 5 5 5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5


Congo - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.