Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 1995.14 2003 2011 2018 2026 2042

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.70 6.1 6.1 6.1 5.8 5.8
Inflacja 3.99 5.4 5 5 4 4
Stopa Procentowa 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Bilans Handlowy 1923.40 -1500 -1500 -1900 -1900 -1900
Saldo Obrotów Bieżących -1094.70 -1700 -1700 -1700 -1700 -1700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.40 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.3
Dług Publiczny do PKB 12.70 10.8 10.8 10.8 9 9
Budżet Państwa do PKB -1.20 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.2
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 35 35 35 35 35

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.70 6.1 6.1 6.1 5.8 5.8
PKB 49.87 51.2 51.2 51.2 51.2 52
PKB Per Capita 500.57 418 418 418 418 425
PKB Per Capita PPP 1072.21 1080 1065 1065 1065 1075

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Populacja 92.08 92.08 92.08 94.75 94.75 94.75

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 3.99 5.4 5 5 4 4
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.37 1 0.7 1 1 0.4

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Rezerwy Walutowe 11166.80 14000 14000 12500 11800 13000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy 1923.40 -1500 -1500 -1900 -1900 -1900
Saldo Obrotów Bieżących -1094.70 -1700 -1700 -1700 -1700 -1700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.40 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.3
Eksport 13788.70 12600 12600 12600 12600 12600
Import 11865.30 14100 14100 14500 14500 14500
Dług Zagraniczny 6851.80 6900 6900 6900 7200 7200

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 12.70 10.8 10.8 10.8 9 9
Budżet Państwa do PKB -1.20 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.2
Bilans Budżetu 11156.00 100000 150000 145000 150000 20000
Wydatki Budżetu Państwa 1805021.00 900000 880000 950000 870000 850000
Dochody Budżetu Państwa 1816178.00 1050000 1025000 1100000 950000 870000

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40.00 30 30 30 30 30
Podatek Dochodowy Firmy 30.00 35 35 35 35 35
Podatek od Towarów i Usług 16.00 16 16 16 16 16
Składki Ubezpieczeniowe 18.00 8.5 8.5 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.00 5 5 13 13 13
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 5.00 3.5 3.5 5 5 5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Produkcja Przemysłowa 1.20 0.4 0.4 0.4 0.4 1
Produkcja Cementu 1283968.00 1090000 1090000 1120000 1120000 1120000
Produkcja w Górnictwie 19.90 16.9 16 15.8 17 20


Congo - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.