KOLUMBIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2018-06
Stopa Bezrobocia 9.2 2018-08
Inflacja 3.23 2018-09
Stopa Procentowa 4.25 2018-09
Bilans Handlowy -1 2018-08
Dług Publiczny do PKB 48.5 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3091 2018-10
Indeks Giełdowy 1452 Punkty 2018-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.05 % 2018-10
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.8 % 2018-06
PKB 309 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 209545 Cop Billion 2018-06
Środki Trwałe Brutto 46630 Cop Billion 2018-06
Pkb Per Capita 7601 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 13255 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 12946 Cop Billion 2018-06
Budownictwo w PKB 13047 Cop Billion 2018-06
Przemysł w PKB 25217 Cop Billion 2018-06
Górnictwo w PKB 10709 Cop Billion 2018-06
Transport w PKB 10258 Cop Billion 2018-06
Media w PKB 6210 Cop Billion 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.2 % 2018-08
Bezrobotni Zarejestrowani 2286 Tysiąc 2018-08
Populacja 49.29 Milion 2017-12
Pracujący 22678 Tysiąc 2018-08
Wskaźnik Zatrudnienia 58.27 % 2018-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.1 % 2018-08
Koszty Utrzymania Rodziny 1098000 Cop / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 776200 Cop / Miesiąc 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2499200 Cop / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 830100 Cop / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.23 % 2018-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.16 % 2018-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 142 Punkty Indeksowe 2018-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 146 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Bazowa 3.56 % 2018-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 Punkty Indeksowe 2018-09
Inflacja Żywności 2.1 % 2018-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 147 Punkty Indeksowe 2018-09
Cpi Transport 133 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Importowych 116 Punkty Indeksowe 2018-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 116 Punkty Indeksowe 2018-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.21 % 2018-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.25 % 2018-09
Stopa Międzybankowa 4.26 % 2018-10
Podaż Pieniądza M0 53646 Cop Billion 2018-09
Podaż Pieniądza M1 100192 Cop Billion 2018-09
Podaż Pieniądza M3 477316 Cop Billion 2018-09
Rezerwy Walutowe 47512 W Mln Usd 2018-09
Stopa Depozytowa 6 % 2017-12
Bilans Banku Centralnego 184042 Cop Billion 2018-08
Podaż Pieniądza M2 441587 Cop Billion 2018-08
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1 W Mld Usd 2018-08
Eksport 3.61 W Mld Usd 2018-08
Import 4.58 W Mld Usd 2018-08
Saldo Obrotów Bieżących -3215 W Mln Usd 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.3 % 2017-12
Dług Zagraniczny 126782 W Mln Usd 2018-07
Rachunek kapitałowy -3032 W Mln Usd 2018-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3662 W Mln Usd 2018-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 529 W Mln Usd 2018-07
Rezerwy Złota 12.8 Ton 2018-09
Wydobycie Ropy Naftowej 851 BBL/D/1K 2018-06
Terms of Trade 142 Punkty Indeksowe 2018-09
Indeks Terroryzmu 5.6 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.5 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -6331 Cop Billion 2018-08
Wydatki Rządowe 33019 Cop Billion 2018-06
Dochody Budżetu Państwa 7905 Cop Billion 2018-08
Wydatki Budżetu Państwa 14235 Cop Billion 2018-08
Rating Kredytowy 52.04
Wydatki Wojskowe 8976 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 5.3 Punkty Indeksowe 2018-08
Produkcja Przemysłowa 3.9 % 2018-08
Rejestracje nowych samochodów 19315 2018-07
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 13983 Samochody 2018-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.9 % 2018-07
Szybkość Internetu 5523 KBps 2017-03
Adresy IP 5185338 IP 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 81.24 % 2018-07
Produkcja Cementu 1089306 Ton 2018-08
Index Konkurencyjności 61.63 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 60 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 96 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 59 2017-12
Przemysłowy PMI 52.8 2018-09
Produkcja Stali 90 Tysięcy Ton 2018-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -0.7 Punkty Indeksowe 2018-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.7 % 2018-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.5 % 2018-08
Wydatki Konsumpcyjne 145240 Cop Billion 2018-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 223330 COP - miliona 2018-08
Kredyt Konsumencki 129201 Cop Billion 2018-07
Cena Benzyny 0.82 Usd / Litr 2018-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 25.68 % of GDP 2018-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 128 Punkty Indeksowe 2018-06
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 30.5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 96.3 mm 2015-12
Temperatura 25.45 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kolumbia - Wskaźniki ekonomiczne.