Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3447 2019-10
Indeks Giełdowy 1598 2019-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.9 2019-10
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 2019-06
Stopa Bezrobocia 10.8 2019-08
Inflacja 3.82 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.23 2019-09
Stopa Procentowa 4.25 2019-09
Bilans Handlowy -1.65 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -3239 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 50.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.1 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 10.5 2019-08
Optymizm Konsumentów -10.7 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2 2019-08
Podatek Dochodowy Firmy 34 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 2019-06
PKB 330 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 213962 2019-06
Środki Trwałe Brutto 49949 2019-06
Pkb Per Capita 7698 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 13333 2018-12
Rolnictwo w PKB 13271 2019-06
Budownictwo w PKB 13571 2019-06
Przemysł w PKB 25562 2019-06
Górnictwo w PKB 10870 2019-06
Transport w PKB 11028 2019-06
Media w PKB 6520 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.8 2019-08
Bezrobotni Zarejestrowani 2677 2019-08
Populacja 49.83 2018-12
Pracujący 22116 2019-08
Wskaźnik Zatrudnienia 56.11 2019-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.9 2019-08
Koszty Utrzymania Rodziny 1095100 2018-12
Koszty Utrzymania 782100 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2598000 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 899500 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.82 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.23 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-09
Inflacja Bazowa 3.51 2019-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 120 2019-09
Inflacja Żywności 6.48 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2019-09
Cpi Transport 103 2019-09
Wskaźnik Cen Importowych 116 2019-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 122 2019-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.78 2019-09
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.25 2019-09
Stopa Międzybankowa 4.26 2019-10
Podaż Pieniądza M0 62878 2019-09
Podaż Pieniądza M1 114045 2019-09
Podaż Pieniądza M3 523692 2019-09
Rezerwy Walutowe 52869 2019-09
Stopa Depozytowa 4.7 2018-12
Bilans Banku Centralnego 231897 2019-08
Podaż Pieniądza M2 476249 2019-09
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1.65 2019-08
Saldo Obrotów Bieżących -3239 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.8 2018-12
Eksport 3.26 2019-08
Import 4.91 2019-08
Dług Zagraniczny 134972 2019-06
Rachunek kapitałowy -3609 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3855 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 582 2019-07
Rezerwy Złota 18.92 2019-09
Wydobycie Ropy Naftowej 892 2019-06
Terms of Trade 134 2019-09
Indeks Terroryzmu 5.61 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.1 2018-12
Bilans Budżetu -5176 2019-07
Wydatki Rządowe 34098 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 14314 2019-07
Wydatki Budżetu Państwa 19490 2019-07
Rating Kredytowy 52.04
Wydatki Wojskowe 10303 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 30.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 10.5 2019-08
Produkcja Przemysłowa 0.1 2019-08
Rejestracje nowych samochodów 22874 2019-07
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 12760 2019-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.7 2019-07
Szybkość Internetu 5523 2017-03
Adresy IP 5185338 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 78.4 2019-06
Produkcja Cementu 1175005 2019-08
Index Konkurencyjności 62.73 2019-12
Ranking Konkurencyjności 57 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2018-12
Ranking Korupcji 99 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 65 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.7 2019-08
Przemysłowy PMI 50.9 2019-09
Produkcja Stali 115 2019-08
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -10.7 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2 2019-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.5 2019-08
Wydatki Konsumpcyjne 154231 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 254864 2019-08
Kredyt Konsumencki 145643 2019-07
Cena Benzyny 0.74 2019-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 26.73 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 137 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kolumbia - Wskaźniki ekonomiczne.