Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3491 2021-01
Indeks Giełdowy 1463 2021-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.87 2021-01

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 8.7 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9 2020-09
Stopa Bezrobocia 13.3 2020-11
Inflacja 1.61 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.38 2020-12
Stopa Procentowa 1.75 2020-12
Bilans Handlowy -1.08 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących -1774 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 48.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -6.7 2020-11
Optymizm Konsumentów -10.4 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.4 2020-11
Podatek Dochodowy Firmy 33 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39 2020-12
Przypadki koronawirusa 1923132 2021-01
Śmierć koronawirusa 49004 2021-01
Odzyskany koronawirus 1754222 2021-01
Łóżka szpitalne 1.71 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 8.7 2020-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9 2020-09
PKB 324 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 202514 2020-09
Środki Trwałe Brutto 38948 2020-09
Pkb Per Capita 7843 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 14731 2019-12
Rolnictwo w PKB 14393 2020-09
Budownictwo w PKB 10785 2020-09
Przemysł w PKB 25073 2020-09
Górnictwo w PKB 8856 2020-09
Transport w PKB 8314 2020-09
Media w PKB 6586 2020-09

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 13.3 2020-11
Bezrobotni Zarejestrowani 3273 2020-11
Populacja 50.37 2019-12
Pracujący 21313 2020-11
Wskaźnik Zatrudnienia 53.23 2020-11
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.1 2020-09

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.61 2020-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.38 2020-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2020-11
Inflacja Bazowa 1.87 2020-11
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 120 2020-12
Inflacja Żywności 4.8 2020-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2020-12
Cpi Transport 105 2020-12
Wskaźnik Cen Importowych 111 2020-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 127 2020-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.9 2020-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.75 2020-12
Stopa Międzybankowa 1.73 2021-01
Podaż Pieniądza M0 94456 2020-12
Podaż Pieniądza M1 160598 2020-12
Podaż Pieniądza M3 619409 2020-12
Rezerwy Walutowe 57253 2020-11
Stopa Depozytowa 4.49 2019-12
Bilans Banku Centralnego 276651 2020-08
Podaż Pieniądza M2 570270 2020-12

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1.08 2020-10
Saldo Obrotów Bieżących -1774 2020-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.3 2019-12
Eksport 2.53 2020-11
Import 3.71 2020-10
Dług Zagraniczny 147373 2020-09
Rachunek kapitałowy -1181 2020-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 589 2020-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 646 2020-08
Rezerwy Złota 4.14 2020-09
Wydobycie Ropy Naftowej 749 2020-09
Terms of Trade 119 2020-12
Indeks Terroryzmu 6.1 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2019-12
Bilans Budżetu -4460 2020-09
Wydatki Rządowe 36010 2020-09
Dochody Budżetu Państwa 13546 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 18006 2020-09
Rating Kredytowy 57 2021-01
Wydatki Wojskowe 10303 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 33 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 30.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -6.7 2020-11
Produkcja Przemysłowa -0.2 2020-11
Rejestracje nowych samochodów 18408 2020-09
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 9636 2020-10
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -3.4 2020-11
Szybkość Internetu 5523 2017-03
Adresy IP 5185338 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 80.63 2020-09
Produkcja Cementu 1214000 2020-11
Index Konkurencyjności 62.73 2019-12
Ranking Konkurencyjności 57 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 2019-12
Ranking Korupcji 96 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 67 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.4 2020-11
Przemysłowy PMI 51.8 2020-12
Produkcja Stali 95 2020-11

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -10.4 2020-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.4 2020-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.1 2020-11
Wydatki Konsumpcyjne 140343 2020-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 303166 2020-11
Kredyt Konsumencki 157984 2020-10
Cena Benzyny 0.65 2020-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 29.94 2020-06

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 144 2020-09

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1923132 2021-01
Śmierć koronawirusa 49004 2021-01
Odzyskany koronawirus 1754222 2021-01
Łóżka szpitalne 1.71 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kolumbia - Wskaźniki ekonomiczne.