Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3604 2020-06
Indeks Giełdowy 1158 2020-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.45 2020-06

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.4 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.1 2020-03
Stopa Bezrobocia 19.8 2020-04
Inflacja 3.51 2020-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.16 2020-04
Stopa Procentowa 2.75 2020-05
Bilans Handlowy -1.2 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących -2712 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 50.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.1 2018-12
Koniunktura w Przemyśle -35.8 2020-04
Optymizm Konsumentów -41.3 2020-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -7.7 2020-03
Podatek Dochodowy Firmy 33 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39 2020-12
Przypadki koronawirusa 29383 2020-06
Śmierć koronawirusa 939 2020-06
Odzyskany koronawirus 11142 2020-06
Łóżka szpitalne 1.71 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.4 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.1 2020-03
PKB 370 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 205190 2020-03
Środki Trwałe Brutto 49062 2020-03
Pkb Per Capita 7698 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 13333 2018-12
Rolnictwo w PKB 14324 2020-03
Budownictwo w PKB 11088 2020-03
Przemysł w PKB 24358 2020-03
Górnictwo w PKB 10446 2020-03
Transport w PKB 10594 2020-03
Media w PKB 6897 2019-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 19.8 2020-04
Bezrobotni Zarejestrowani 4083 2020-04
Populacja 50.37 2019-12
Pracujący 16525 2020-04
Wskaźnik Zatrudnienia 41.57 2020-04
Uczestnictwo w Rynku Pracy 51.8 2020-04
Koszty Utrzymania Rodziny 1095100 2018-12
Koszty Utrzymania 782100 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2598000 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 899500 2018-12

Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.51 2020-04
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.16 2020-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106 2020-04
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2020-04
Inflacja Bazowa 2.97 2020-04
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112 2020-04
Inflacja Żywności 8.23 2020-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2020-04
Cpi Transport 103 2020-04
Wskaźnik Cen Importowych 95.5 2020-04
Wskaźnik Cen Eksportowych 131 2020-04
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -4.83 2020-04

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.75 2020-05
Stopa Międzybankowa 2.75 2020-06
Podaż Pieniądza M0 74141 2020-04
Podaż Pieniądza M1 142153 2020-04
Podaż Pieniądza M3 595182 2020-04
Rezerwy Walutowe 53863 2020-04
Stopa Depozytowa 4.7 2018-12
Bilans Banku Centralnego 237072 2020-02
Podaż Pieniądza M2 547933 2020-04

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1.2 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących -2712 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.3 2019-12
Eksport 1.84 2020-04
Import 3.59 2020-03
Dług Zagraniczny 139187 2020-02
Rachunek kapitałowy -2378 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3589 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 507 2020-02
Rezerwy Złota 13.9 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 878 2020-02
Terms of Trade 90.51 2020-04
Indeks Terroryzmu 5.91 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.1 2018-12
Bilans Budżetu 327 2020-03
Wydatki Rządowe 35518 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 18503 2020-03
Wydatki Budżetu Państwa 18175 2020-03
Rating Kredytowy 57 2020-06
Wydatki Wojskowe 10303 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 33 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 30.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -35.8 2020-04
Produkcja Przemysłowa -8.9 2020-03
Rejestracje nowych samochodów 20523 2020-02
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 7584 2020-03
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -4.9 2020-03
Szybkość Internetu 5523 2017-03
Adresy IP 5185338 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 80.9 2020-02
Produkcja Cementu 198925 2020-04
Index Konkurencyjności 62.73 2019-12
Ranking Konkurencyjności 57 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 2019-12
Ranking Korupcji 96 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 67 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -11.7 2020-03
Przemysłowy PMI 37.2 2020-05
Produkcja Stali 60 2020-04

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -41.3 2020-04
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -7.7 2020-03
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -4.8 2020-03
Wydatki Konsumpcyjne 156981 2020-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 239524 2020-04
Kredyt Konsumencki 160754 2020-03
Cena Benzyny 0.59 2020-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 25.93 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 142 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 29383 2020-06
Śmierć koronawirusa 939 2020-06
Odzyskany koronawirus 11142 2020-06
Łóżka szpitalne 1.71 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kolumbia - Wskaźniki ekonomiczne.