Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3766 2020-08
Indeks Giełdowy 1145 2020-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.98 2020-08

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.4 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.1 2020-03
Stopa Bezrobocia 19.8 2020-06
Inflacja 1.97 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-07
Stopa Procentowa 2.25 2020-07
Bilans Handlowy -0.64 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -2712 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 48.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle -20.8 2020-06
Optymizm Konsumentów -32.7 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 35 2020-05
Podatek Dochodowy Firmy 33 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39 2020-12
Przypadki koronawirusa 387481 2020-08
Śmierć koronawirusa 12842 2020-08
Odzyskany koronawirus 198495 2020-08
Łóżka szpitalne 1.71 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -2.4 2020-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.1 2020-03
PKB 324 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 205190 2020-03
Środki Trwałe Brutto 49062 2020-03
Pkb Per Capita 7843 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 14731 2019-12
Rolnictwo w PKB 14324 2020-03
Budownictwo w PKB 11088 2020-03
Przemysł w PKB 24358 2020-03
Górnictwo w PKB 10446 2020-03
Transport w PKB 10594 2020-03
Media w PKB 6612 2020-03

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 19.8 2020-06
Bezrobotni Zarejestrowani 4533 2020-06
Populacja 50.37 2019-12
Pracujący 18345 2020-06
Wskaźnik Zatrudnienia 46.05 2020-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.2 2020-05

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.97 2020-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0 2020-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2020-07
Inflacja Bazowa 2.3 2020-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117 2020-07
Inflacja Żywności 6.55 2020-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104 2020-07
Cpi Transport 103 2020-07
Wskaźnik Cen Importowych 109 2020-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 128 2020-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1 2020-07

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 2.25 2020-07
Stopa Międzybankowa 2.22 2020-08
Podaż Pieniądza M0 82778 2020-07
Podaż Pieniądza M1 142364 2020-07
Podaż Pieniądza M3 604062 2020-06
Rezerwy Walutowe 56926 2020-07
Stopa Depozytowa 4.49 2019-12
Bilans Banku Centralnego 288921 2020-06
Podaż Pieniądza M2 558118 2020-06

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -0.64 2020-05
Saldo Obrotów Bieżących -2712 2020-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.3 2019-12
Eksport 2.28 2020-06
Import 2.88 2020-05
Dług Zagraniczny 144068 2020-04
Rachunek kapitałowy -2378 2020-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3589 2020-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 456 2020-05
Rezerwy Złota 13.9 2020-03
Wydobycie Ropy Naftowej 796 2020-04
Terms of Trade 111 2020-06
Indeks Terroryzmu 5.91 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2019-12
Bilans Budżetu -4433 2020-05
Wydatki Rządowe 35518 2020-03
Dochody Budżetu Państwa 12622 2020-05
Wydatki Budżetu Państwa 17055 2020-05
Rating Kredytowy 57 2020-08
Wydatki Wojskowe 10303 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 33 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 30.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle -20.8 2020-06
Produkcja Przemysłowa -26.2 2020-05
Rejestracje nowych samochodów 11956 2020-06
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 3565 2020-05
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -16.7 2020-05
Szybkość Internetu 5523 2017-03
Adresy IP 5185338 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 76.5 2020-03
Produkcja Cementu 977660 2020-06
Index Konkurencyjności 62.73 2019-12
Ranking Konkurencyjności 57 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 2019-12
Ranking Korupcji 96 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 67 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 15.7 2020-05
Przemysłowy PMI 54.2 2020-07
Produkcja Stali 65 2020-06

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -32.7 2020-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 35 2020-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -26.8 2020-05
Wydatki Konsumpcyjne 156981 2020-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 325178 2020-06
Kredyt Konsumencki 156753 2020-05
Cena Benzyny 0.59 2020-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 27.58 2019-12

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 142 2020-03

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 387481 2020-08
Śmierć koronawirusa 12842 2020-08
Odzyskany koronawirus 198495 2020-08
Łóżka szpitalne 1.71 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kolumbia - Wskaźniki ekonomiczne.