Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3188 2019-06
Indeks Giełdowy 1562 2019-06
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.99 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.8 2019-03
Stopa Bezrobocia 10.3 2019-04
Inflacja 3.31 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.31 2019-05
Stopa Procentowa 4.25 2019-06
Bilans Handlowy -0.66 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -3614 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 50.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.1 2018-12
Koniunktura w przemyśle 4.4 2019-04
Optymizm Konsumentów -5 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.8 2019-04
Podatek Dochodowy Firmy 34 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0 2019-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.8 2019-03
PKB 309 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 203050 2019-03
Środki Trwałe Brutto 48102 2019-03
Pkb Per Capita 7601 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 13255 2017-12
Rolnictwo w PKB 13769 2019-03
Budownictwo w PKB 12365 2019-03
Przemysł w PKB 24543 2019-03
Górnictwo w PKB 10971 2019-03
Transport w PKB 10614 2019-03
Media w PKB 6412 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 10.3 2019-04
Bezrobotni Zarejestrowani 2524 2019-04
Populacja 49.83 2018-12
Pracujący 21896 2019-04
Wskaźnik Zatrudnienia 55.78 2019-04
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.2 2019-04
Koszty Utrzymania Rodziny 1095100 2018-12
Koszty Utrzymania 782100 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2598000 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 899500 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.31 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.31 2019-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-05
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-05
Inflacja Bazowa 3.21 2019-05
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 120 2019-05
Inflacja Żywności 3.44 2019-04
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 2019-05
Cpi Transport 102 2019-05
Wskaźnik Cen Importowych 120 2019-05
Wskaźnik Cen Eksportowych 121 2019-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.31 2019-05
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.25 2019-06
Stopa Międzybankowa 4.26 2019-06
Podaż Pieniądza M0 59885 2019-05
Podaż Pieniądza M1 107490 2019-05
Podaż Pieniądza M3 507576 2019-04
Rezerwy Walutowe 51522 2019-04
Stopa Depozytowa 6 2017-12
Bilans Banku Centralnego 204776 2019-03
Podaż Pieniądza M2 463624 2019-04
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -0.66 2019-04
Saldo Obrotów Bieżących -3614 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.8 2018-12
Eksport 3.87 2019-04
Import 4.53 2019-04
Dług Zagraniczny 132794 2019-03
Rachunek kapitałowy -3159 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3335 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 581 2019-04
Rezerwy Złota 18.9 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 893 2019-02
Terms of Trade 142 2019-05
Indeks Terroryzmu 5.61 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.1 2018-12
Bilans Budżetu 1718 2019-04
Wydatki Rządowe 33314 2019-03
Dochody Budżetu Państwa 16660 2019-04
Wydatki Budżetu Państwa 14941 2019-04
Rating Kredytowy 52.04
Wydatki Wojskowe 10303 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 30.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 4.4 2019-04
Produkcja Przemysłowa -1.3 2019-04
Rejestracje nowych samochodów 20170 2019-03
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 12384 2019-04
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.1 2019-04
Szybkość Internetu 5523 2017-03
Adresy IP 5185338 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 81.84 2019-03
Produkcja Cementu 971013 2019-04
Index Konkurencyjności 61.63 2018-12
Ranking Konkurencyjności 60 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2018-12
Ranking Korupcji 99 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 65 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.2 2019-04
Przemysłowy PMI 50.8 2019-05
Produkcja Stali 60 2019-04
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -5 2019-05
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.8 2019-04
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4 2019-04
Wydatki Konsumpcyjne 152040 2019-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 191280 2019-04
Kredyt Konsumencki 138717 2019-03
Cena Benzyny 0.75 2019-05
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 26.98 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 136 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kolumbia - Wskaźniki ekonomiczne.