Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3420 2019-12
Indeks Giełdowy 1612 2019-12
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.05 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.3 2019-09
Stopa Bezrobocia 9.8 2019-10
Inflacja 3.84 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-11
Stopa Procentowa 4.25 2019-10
Bilans Handlowy -1.12 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -3917 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 50.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.1 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 5.7 2019-10
Optymizm Konsumentów -9.8 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4 2019-09
Podatek Dochodowy Firmy 34 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.3 2019-09
PKB 330 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 221979 2019-09
Środki Trwałe Brutto 50034 2019-09
Pkb Per Capita 7698 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 13333 2018-12
Rolnictwo w PKB 13572 2019-09
Budownictwo w PKB 15123 2019-09
Przemysł w PKB 26990 2019-09
Górnictwo w PKB 11237 2019-09
Transport w PKB 11416 2019-09
Media w PKB 6887 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.8 2019-10
Bezrobotni Zarejestrowani 2490 2019-10
Populacja 49.83 2018-12
Pracujący 22813 2019-10
Wskaźnik Zatrudnienia 57.75 2019-10
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.1 2019-10
Koszty Utrzymania Rodziny 1095100 2018-12
Koszty Utrzymania 782100 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2598000 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 899500 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.84 2019-11
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-11
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2019-11
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-11
Inflacja Bazowa 3.46 2019-11
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 120 2019-11
Inflacja Żywności 6.43 2019-11
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2019-11
Cpi Transport 103 2019-11
Wskaźnik Cen Importowych 116 2019-11
Wskaźnik Cen Eksportowych 123 2019-11
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.01 2019-11
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.25 2019-10
Stopa Międzybankowa 4.27 2019-12
Podaż Pieniądza M0 65874 2019-10
Podaż Pieniądza M1 114869 2019-10
Podaż Pieniądza M3 525465 2019-10
Rezerwy Walutowe 53084 2019-10
Stopa Depozytowa 4.7 2018-12
Bilans Banku Centralnego 224064 2019-10
Podaż Pieniądza M2 480525 2019-10
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1.12 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -3917 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.8 2018-12
Eksport 3.32 2019-10
Import 4.2 2019-09
Dług Zagraniczny 135818 2019-08
Rachunek kapitałowy -3219 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3330 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 597 2019-10
Rezerwy Złota 18.92 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 854 2019-07
Terms of Trade 133 2019-10
Indeks Terroryzmu 5.91 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.1 2018-12
Bilans Budżetu 4262 2019-09
Wydatki Rządowe 34604 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 19932 2019-09
Wydatki Budżetu Państwa 15670 2019-09
Rating Kredytowy 58 2019-12
Wydatki Wojskowe 10303 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 30.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 5.7 2019-10
Produkcja Przemysłowa 0.3 2019-09
Rejestracje nowych samochodów 23278 2019-08
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 12546 2019-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.7 2019-09
Szybkość Internetu 5523 2017-03
Adresy IP 5185338 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 82.51 2019-08
Produkcja Cementu 1135300 2019-10
Index Konkurencyjności 62.73 2019-12
Ranking Konkurencyjności 57 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2018-12
Ranking Korupcji 99 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 67 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -1.7 2019-09
Przemysłowy PMI 52.9 2019-11
Produkcja Stali 115 2019-10
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -9.8 2019-10
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -4 2019-09
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.9 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 156171 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 235575 2019-10
Kredyt Konsumencki 150258 2019-09
Cena Benzyny 0.74 2019-11
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 26.73 2019-03
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 139 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kolumbia - Wskaźniki ekonomiczne.