Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3133 2019-02
Indeks Giełdowy 1489 2019-02
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.05 2019-02
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.7 2018-09
Stopa Bezrobocia 9.7 2018-12
Inflacja 3.15 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2019-01
Stopa Procentowa 4.25 2019-01
Bilans Handlowy -0.78 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -3109 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.3 2017-12
Dług Publiczny do PKB 48.5 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3 2017-12
Koniunktura w przemyśle -1.1 2018-12
Optymizm Konsumentów -8.3 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 22.9 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 34 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.2 2018-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.7 2018-09
PKB 309 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 213274 2018-09
Środki Trwałe Brutto 48816 2018-09
Pkb Per Capita 7601 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 13255 2017-12
Rolnictwo w PKB 13130 2018-09
Budownictwo w PKB 15099 2018-09
Przemysł w PKB 26335 2018-09
Górnictwo w PKB 11119 2018-09
Transport w PKB 10517 2018-09
Media w PKB 6536 2018-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.7 2018-12
Bezrobotni Zarejestrowani 2472 2018-12
Populacja 49.29 2017-12
Pracujący 22953 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 58.73 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.1 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1095100 2018-12
Koszty Utrzymania 782100 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2598000 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 899500 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.15 2019-01
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2019-01
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2019-01
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 148 2018-12
Inflacja Bazowa 3.23 2018-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115 2019-01
Inflacja Żywności 2.43 2018-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 148 2018-12
Cpi Transport 100 2019-01
Wskaźnik Cen Importowych 109 2019-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 119 2019-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.72 2019-01
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.25 2019-01
Stopa Międzybankowa 4.26 2019-02
Podaż Pieniądza M0 64378 2018-12
Podaż Pieniądza M1 116396 2018-12
Podaż Pieniądza M3 504404 2018-12
Rezerwy Walutowe 49209 2019-01
Stopa Depozytowa 6 2017-12
Bilans Banku Centralnego 190900 2018-12
Podaż Pieniądza M2 459009 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -0.78 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -3109 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.3 2017-12
Eksport 3.4 2018-12
Import 4.18 2018-12
Dług Zagraniczny 129206 2018-10
Rachunek kapitałowy -3366 2018-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2528 2018-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 617 2018-12
Rezerwy Złota 12.8 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 852 2018-08
Terms of Trade 132 2019-01
Indeks Terroryzmu 5.61 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.5 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3 2017-12
Bilans Budżetu -2928 2018-11
Wydatki Rządowe 33224 2018-09
Dochody Budżetu Państwa 12732 2018-11
Wydatki Budżetu Państwa 15660 2018-11
Rating Kredytowy 52.04
Wydatki Wojskowe 8976 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 30.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle -1.1 2018-12
Produkcja Przemysłowa -0.8 2018-12
Rejestracje nowych samochodów 26245 2018-11
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 13887 2018-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.24 2018-11
Szybkość Internetu 5523 2017-03
Adresy IP 5185338 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 80.23 2018-09
Produkcja Cementu 1089381 2018-12
Index Konkurencyjności 61.63 2018-12
Ranking Konkurencyjności 60 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2018-12
Ranking Korupcji 99 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 65 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -3.6 2018-12
Przemysłowy PMI 51.5 2018-12
Produkcja Stali 101 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -8.3 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 22.9 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7 2018-12
Wydatki Konsumpcyjne 147245 2018-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 173810 2018-12
Kredyt Konsumencki 135063 2018-11
Cena Benzyny 0.79 2019-01
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 26.47 2018-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 131 2018-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kolumbia - Wskaźniki ekonomiczne.