Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3369 2020-01
Indeks Giełdowy 1648 2020-01
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.76 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.3 2019-09
Stopa Bezrobocia 9.3 2019-11
Inflacja 3.8 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.26 2019-12
Stopa Procentowa 4.25 2019-12
Bilans Handlowy -1.87 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -3917 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 50.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.1 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 8.5 2019-12
Optymizm Konsumentów -9.5 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.8 2019-11
Podatek Dochodowy Firmy 34 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2019-09
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.3 2019-09
PKB 330 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 221979 2019-09
Środki Trwałe Brutto 50034 2019-09
Pkb Per Capita 7698 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 13333 2018-12
Rolnictwo w PKB 13572 2019-09
Budownictwo w PKB 15123 2019-09
Przemysł w PKB 26990 2019-09
Górnictwo w PKB 11237 2019-09
Transport w PKB 11416 2019-09
Media w PKB 6887 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.3 2019-11
Bezrobotni Zarejestrowani 2332 2019-11
Populacja 49.83 2018-12
Pracujący 22874 2019-11
Wskaźnik Zatrudnienia 57.85 2019-11
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.1 2019-10
Koszty Utrzymania Rodziny 1095100 2018-12
Koszty Utrzymania 782100 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2598000 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 899500 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.8 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.26 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103 2019-12
Inflacja Bazowa 3.42 2019-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 121 2019-12
Inflacja Żywności 5.8 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103 2019-12
Cpi Transport 103 2019-12
Wskaźnik Cen Importowych 117 2019-12
Wskaźnik Cen Eksportowych 123 2019-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.09 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.25 2019-12
Stopa Międzybankowa 4.26 2020-01
Podaż Pieniądza M0 74081 2019-12
Podaż Pieniądza M1 128939 2019-12
Podaż Pieniądza M3 544608 2019-12
Rezerwy Walutowe 53134 2019-12
Stopa Depozytowa 4.7 2018-12
Bilans Banku Centralnego 236556 2019-11
Podaż Pieniądza M2 493117 2019-11
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1.87 2019-11
Saldo Obrotów Bieżących -3917 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.8 2018-12
Eksport 2.89 2019-11
Import 4.76 2019-11
Dług Zagraniczny 137633 2019-10
Rachunek kapitałowy -3219 2019-09
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3330 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 597 2019-10
Rezerwy Złota 18.92 2019-12
Wydobycie Ropy Naftowej 884 2019-09
Terms of Trade 135 2019-12
Indeks Terroryzmu 5.91 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.1 2018-12
Bilans Budżetu -4566 2019-10
Wydatki Rządowe 34604 2019-09
Dochody Budżetu Państwa 9201 2019-10
Wydatki Budżetu Państwa 13766 2019-10
Rating Kredytowy 58 2020-01
Wydatki Wojskowe 10303 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 30.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 8.5 2019-12
Produkcja Przemysłowa -1.5 2019-11
Rejestracje nowych samochodów 23278 2019-08
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 14204 2019-11
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.9 2019-11
Szybkość Internetu 5523 2017-03
Adresy IP 5185338 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 82.51 2019-08
Produkcja Cementu 1112915 2019-11
Index Konkurencyjności 62.73 2019-12
Ranking Konkurencyjności 57 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 2019-12
Ranking Korupcji 96 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 67 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.1 2019-11
Przemysłowy PMI 52.4 2019-12
Produkcja Stali 125 2019-11
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -9.5 2019-12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.8 2019-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.4 2019-11
Wydatki Konsumpcyjne 156171 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 230156 2019-11
Kredyt Konsumencki 152804 2019-10
Cena Benzyny 0.78 2019-12
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 27.85 2019-06
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 139 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kolumbia - Wskaźniki ekonomiczne.