Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3808 2020-10
Indeks Giełdowy 1163 2020-10
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.2 2020-10

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -14.9 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -15.7 2020-06
Stopa Bezrobocia 16.8 2020-08
Inflacja 1.97 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.32 2020-09
Stopa Procentowa 1.75 2020-09
Bilans Handlowy -1 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -1693 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.3 2019-12
Dług Publiczny do PKB 48.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2019-12
Koniunktura w Przemyśle 6.1 2020-09
Optymizm Konsumentów -21.6 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.7 2020-08
Podatek Dochodowy Firmy 33 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39 2020-12
Przypadki koronawirusa 1015885 2020-10
Śmierć koronawirusa 30154 2020-10
Odzyskany koronawirus 924044 2020-10
Łóżka szpitalne 1.71 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb -14.9 2020-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB -15.7 2020-06
PKB 324 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 180770 2020-06
Środki Trwałe Brutto 34069 2020-06
Pkb Per Capita 7843 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 14731 2019-12
Rolnictwo w PKB 13375 2020-06
Budownictwo w PKB 9260 2020-06
Przemysł w PKB 19034 2020-06
Górnictwo w PKB 8397 2020-06
Transport w PKB 6850 2020-06
Media w PKB 5952 2020-06

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 16.8 2020-08
Bezrobotni Zarejestrowani 3965 2020-08
Populacja 50.37 2019-12
Pracujący 19697 2020-08
Wskaźnik Zatrudnienia 49.3 2020-08
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.3 2020-08

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.97 2020-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.32 2020-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105 2020-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105 2020-09
Inflacja Bazowa 2.2 2020-09
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119 2020-09
Inflacja Żywności 4.13 2020-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 2020-09
Cpi Transport 104 2020-09
Wskaźnik Cen Importowych 112 2020-09
Wskaźnik Cen Eksportowych 129 2020-09
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.3 2020-09

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.75 2020-09
Stopa Międzybankowa 1.75 2020-10
Podaż Pieniądza M0 85480 2020-09
Podaż Pieniądza M1 144404 2020-09
Podaż Pieniądza M3 596946 2020-09
Rezerwy Walutowe 56941 2020-09
Stopa Depozytowa 4.49 2019-12
Bilans Banku Centralnego 276651 2020-08
Podaż Pieniądza M2 549796 2020-09

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -1 2020-08
Saldo Obrotów Bieżących -1693 2020-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.3 2019-12
Eksport 2.57 2020-08
Import 3.57 2020-08
Dług Zagraniczny 150189 2020-07
Rachunek kapitałowy -2279 2020-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1340 2020-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 646 2020-08
Rezerwy Złota 4.1 2020-06
Wydobycie Ropy Naftowej 730 2020-06
Terms of Trade 118 2020-09
Indeks Terroryzmu 5.91 2018-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -2.5 2019-12
Bilans Budżetu -9546 2020-06
Wydatki Rządowe 36081 2020-06
Dochody Budżetu Państwa 10419 2020-06
Wydatki Budżetu Państwa 19964 2020-06
Rating Kredytowy 57 2020-10
Wydatki Wojskowe 10303 2018-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 33 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 30.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2019-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 6.1 2020-09
Produkcja Przemysłowa -10.3 2020-08
Rejestracje nowych samochodów 18408 2020-09
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 5346 2020-08
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -10.6 2020-08
Szybkość Internetu 5523 2017-03
Adresy IP 5185338 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 77.7 2020-07
Produkcja Cementu 1095591 2020-08
Index Konkurencyjności 62.73 2019-12
Ranking Konkurencyjności 57 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 2019-12
Ranking Korupcji 96 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 67 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.7 2020-08
Przemysłowy PMI 50.4 2020-09
Produkcja Stali 110 2020-09

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -21.6 2020-09
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.7 2020-08
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -17.1 2020-08
Wydatki Konsumpcyjne 128728 2020-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 326347 2020-09
Kredyt Konsumencki 155290 2020-08
Cena Benzyny 0.56 2020-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 28.46 2020-03

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 144 2020-06

Zdrowie Ostatni okres
Przypadki koronawirusa 1015885 2020-10
Śmierć koronawirusa 30154 2020-10
Odzyskany koronawirus 924044 2020-10
Łóżka szpitalne 1.71 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kolumbia - Wskaźniki ekonomiczne.