Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3139 2019-04
Indeks Giełdowy 1565 2019-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.36 2019-04
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.8 2018-12
Stopa Bezrobocia 11.8 2019-02
Inflacja 3.21 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.43 2019-03
Stopa Procentowa 4.25 2019-03
Bilans Handlowy -0.77 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -3680 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 50.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3 2017-12
Koniunktura w przemyśle 5.1 2019-02
Optymizm Konsumentów 1.2 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.3 2019-02
Podatek Dochodowy Firmy 34 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2018-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.8 2018-12
PKB 309 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 233041 2018-12
Środki Trwałe Brutto 48210 2018-12
Pkb Per Capita 7601 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 13255 2017-12
Rolnictwo w PKB 13328 2018-12
Budownictwo w PKB 17268 2018-12
Przemysł w PKB 27208 2018-12
Górnictwo w PKB 11069 2018-12
Transport w PKB 11215 2018-12
Media w PKB 6734 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 11.8 2019-02
Bezrobotni Zarejestrowani 2944 2019-02
Populacja 49.29 2017-12
Pracujący 22071 2019-02
Wskaźnik Zatrudnienia 56.35 2019-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.9 2019-02
Koszty Utrzymania Rodziny 1095100 2018-12
Koszty Utrzymania 782100 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2598000 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 899500 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.21 2019-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.43 2019-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-03
Inflacja Bazowa 3.09 2019-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 116 2019-03
Inflacja Żywności 1.4 2019-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2019-03
Cpi Transport 102 2019-03
Wskaźnik Cen Importowych 113 2019-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 118 2019-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.71 2019-03
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.25 2019-03
Stopa Międzybankowa 4.26 2019-04
Podaż Pieniądza M0 60422 2019-02
Podaż Pieniądza M1 108965 2019-03
Podaż Pieniądza M3 504081 2019-03
Rezerwy Walutowe 50498 2019-02
Stopa Depozytowa 6 2017-12
Bilans Banku Centralnego 190900 2018-12
Podaż Pieniądza M2 462737 2019-03
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -0.77 2019-02
Saldo Obrotów Bieżących -3680 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.8 2018-12
Eksport 3.18 2019-02
Import 3.95 2019-02
Dług Zagraniczny 134712 2019-01
Rachunek kapitałowy -3561 2018-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2656 2018-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 617 2018-12
Rezerwy Złota 18.2 2019-03
Wydobycie Ropy Naftowej 889 2018-12
Terms of Trade 137 2019-03
Indeks Terroryzmu 5.61 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3 2017-12
Bilans Budżetu -2928 2018-11
Wydatki Rządowe 34153 2018-12
Dochody Budżetu Państwa 12732 2018-11
Wydatki Budżetu Państwa 15660 2018-11
Rating Kredytowy 52.04
Wydatki Wojskowe 8976 2017-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 30.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 5.1 2019-02
Produkcja Przemysłowa 2.8 2019-02
Rejestracje nowych samochodów 26245 2018-11
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 10578 2019-02
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.7 2019-02
Szybkość Internetu 5523 2017-03
Adresy IP 5185338 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 79.56 2019-01
Produkcja Cementu 984963 2019-02
Index Konkurencyjności 61.63 2018-12
Ranking Konkurencyjności 60 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2018-12
Ranking Korupcji 99 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 65 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.4 2019-02
Przemysłowy PMI 48.9 2019-03
Produkcja Stali 80 2019-02
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 1.2 2019-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -5.3 2019-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.7 2019-02
Wydatki Konsumpcyjne 149236 2018-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 198967 2019-02
Kredyt Konsumencki 136323 2019-01
Cena Benzyny 0.8 2019-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 26.23 2018-09
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 133 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kolumbia - Wskaźniki ekonomiczne.