Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3643 2021-04
Indeks Giełdowy 1292 2021-04
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.08 2021-04

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 6 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.6 2020-12
Stopa Bezrobocia 15.9 2021-02
Inflacja 1.51 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.51 2021-03
Stopa Procentowa 1.75 2021-03
Bilans Handlowy -0.96 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących -3114 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.4 2020-12
Dług Publiczny do PKB 48.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -7.8 2020-12
Koniunktura w Przemyśle 6.8 2021-03
Optymizm Konsumentów -11.4 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 10.3 2021-02
Podatek Dochodowy Firmy 33 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39 2020-12
Przypadki koronawirusa 2701313 2021-04
Śmierć koronawirusa 69596 2021-04
Odzyskany koronawirus 2521944 2021-04
Łóżka szpitalne 1.71 2018-12

PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 6 2020-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.6 2020-12
PKB 324 2019-12
Pkb W Cenach Stałych 230009 2020-12
Środki Trwałe Brutto 38523 2020-12
Pkb Per Capita 7843 2019-12
Pkb Per Capita Ppp 14731 2019-12
Rolnictwo w PKB 14296 2020-12
Budownictwo w PKB 10755 2020-12
Przemysł w PKB 27220 2020-12
Górnictwo w PKB 9030 2020-12
Transport w PKB 9509 2020-12
Media w PKB 6813 2020-12

praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 15.9 2021-02
Bezrobotni Zarejestrowani 3931 2021-02
Populacja 50.37 2019-12
Pracujący 20818 2021-02
Wskaźnik Zatrudnienia 51.8 2021-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 61.6 2021-02
Płaca Minimalna 908526 2021-01

Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.51 2021-03
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.51 2021-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107 2021-03
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107 2021-03
Inflacja Bazowa 1.67 2021-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 129 2021-03
Inflacja Żywności 5 2021-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 106 2021-03
Cpi Transport 107 2021-03
Wskaźnik Cen Importowych 127 2021-03
Wskaźnik Cen Eksportowych 133 2021-03
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 11.39 2021-03

Zdrowie Ostatni okres
Coronavirus Vaccination Rate 7.82 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 3979575 2021-04
Przypadki koronawirusa 2701313 2021-04
Śmierć koronawirusa 69596 2021-04
Odzyskany koronawirus 2521944 2021-04
Łóżka szpitalne 1.71 2018-12

Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.75 2021-03
Stopa Międzybankowa 1.74 2021-04
Podaż Pieniądza M0 90044 2021-03
Podaż Pieniądza M1 161769 2021-03
Podaż Pieniądza M3 617714 2021-03
Rezerwy Walutowe 58888 2021-03
Stopa Depozytowa 4.49 2019-12
Bilans Banku Centralnego 270176 2021-01
Podaż Pieniądza M2 564323 2021-02

Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -0.96 2021-02
Saldo Obrotów Bieżących -3114 2020-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.4 2020-12
Eksport 2.94 2021-02
Import 3.9 2021-02
Dług Zagraniczny 154968 2020-12
Rachunek kapitałowy -2509 2020-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2211 2020-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 564 2021-01
Rezerwy Złota 4.14 2020-12
Wydobycie Ropy Naftowej 826 2020-12
Terms of Trade 128 2021-03
Indeks Terroryzmu 6.1 2019-12

Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.4 2019-12
Budżet Państwa do PKB -7.8 2020-12
Bilans Budżetu -4460 2020-09
Wydatki Rządowe 37389 2020-12
Dochody Budżetu Państwa 13546 2020-09
Wydatki Budżetu Państwa 18006 2020-09
Rating Kredytowy 57 2021-04
Wydatki Wojskowe 10797 2019-12

Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 33 2020-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39 2020-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe 30.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.5 2020-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2020-12

Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 6.8 2021-03
Produkcja Przemysłowa 0.6 2021-02
Rejestracje nowych samochodów 19648 2021-02
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 8831 2021-02
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -3.5 2021-02
Szybkość Internetu 5523 2017-03
Adresy IP 5185338 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 78.58 2020-10
Produkcja Cementu 1139863 2021-02
Index Konkurencyjności 62.73 2019-12
Ranking Konkurencyjności 57 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 39 2020-12
Ranking Korupcji 92 2020-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 67 2019-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.8 2021-02
Przemysłowy PMI 52.4 2021-03
Produkcja Stali 110 2020-12

Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -11.4 2021-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 10.3 2021-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.2 2021-02
Wydatki Konsumpcyjne 151616 2020-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 242922 2021-01
Kredyt Konsumencki 159943 2021-01
Cena Benzyny 0.62 2021-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 31.87 2020-09

Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 145 2020-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kolumbia - Wskaźniki ekonomiczne.