KOLUMBIA - WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 2018-06
Stopa Bezrobocia 9.1 2018-06
Inflacja 3.12 2018-07
Stopa Procentowa 4.25 2018-07
Bilans Handlowy -0.9 2018-06
Dług Publiczny do PKB 48.5 2017-12

Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3026 2018-08
Indeks Giełdowy 1528 Punkty 2018-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.87 % 2018-08
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 0.6 % 2018-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.8 % 2018-06
PKB 309 W Mld Usd 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 209545 Cop Billion 2018-06
Środki Trwałe Brutto 37239 Cop Billion 2017-12
Pkb Per Capita 7601 USD 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 13255 USD 2017-12
Rolnictwo w PKB 12946 Cop Billion 2018-06
Budownictwo w PKB 13047 Cop Billion 2018-06
Przemysł w PKB 25217 Cop Billion 2018-06
Górnictwo w PKB 10709 Cop Billion 2018-06
Transport w PKB 10258 Cop Billion 2018-06
Media w PKB 6210 Cop Billion 2018-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.1 % 2018-06
Bezrobotni Zarejestrowani 2262 Tysiąc 2018-06
Populacja 49.29 Milion 2017-12
Pracujący 22645 Tysiąc 2018-06
Wskaźnik Zatrudnienia 58.31 % 2018-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.3 % 2018-02
Koszty Utrzymania Rodziny 1098000 Cop / Miesiąc 2017-12
Koszty Utrzymania 776200 Cop / Miesiąc 2017-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2499200 Cop / Miesiąc 2017-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 830100 Cop / Miesiąc 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.12 % 2018-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.13 % 2018-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 142 Punkty Indeksowe 2018-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 146 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Bazowa 3.61 % 2018-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 113 Punkty Indeksowe 2018-07
Inflacja Żywności 1.2 % 2018-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 146 Punkty Indeksowe 2018-07
Cpi Transport 133 Punkty Indeksowe 2018-07
Wskaźnik Cen Importowych 110 Punkty Indeksowe 2018-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 114 Punkty Indeksowe 2018-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.93 % 2018-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.25 % 2018-07
Stopa Międzybankowa 4.25 % 2018-08
Podaż Pieniądza M0 53628 Cop Billion 2018-06
Podaż Pieniądza M1 98935 Cop Billion 2018-06
Podaż Pieniądza M3 475432 Cop Billion 2018-06
Rezerwy Walutowe 47510 W Mln Usd 2018-07
Stopa Depozytowa 6 % 2017-12
Bilans Banku Centralnego 161095 Cop Billion 2017-12
Podaż Pieniądza M2 435436 Cop Billion 2018-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -0.9 W Mld Usd 2018-06
Eksport 3.33 W Mld Usd 2018-06
Import 4.23 W Mld Usd 2018-06
Saldo Obrotów Bieżących -2831 W Mln Usd 2018-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.3 % 2017-12
Dług Zagraniczny 126517 Cop Billion 2018-05
Rachunek kapitałowy -2580 W Mln Usd 2018-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2133 W Mln Usd 2018-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 531 W Mln Usd 2018-05
Rezerwy Złota 12.8 Ton 2018-06
Wydobycie Ropy Naftowej 865 BBL/D/1K 2018-04
Terms of Trade 139 Punkty Indeksowe 2018-06
Indeks Terroryzmu 5.6 2016-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.5 % 2017-12
Budżet Państwa do PKB -3 % of GDP 2017-12
Bilans Budżetu -3973 Cop Billion 2018-06
Wydatki Rządowe 33269 Cop Billion 2018-03
Dochody Budżetu Państwa 11784 Cop Billion 2018-06
Wydatki Budżetu Państwa 15757 Cop Billion 2018-06
Rating Kredytowy 52.04
Wydatki Wojskowe 8976 W Mln Usd 2017-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 2.4 Punkty Indeksowe 2018-06
Produkcja Przemysłowa 1.3 % 2018-06
Rejestracje nowych samochodów 20522 2018-05
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 12694 Samochody 2018-05
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.9 % 2018-06
Szybkość Internetu 5523 KBps 2017-03
Adresy IP 5185338 IP 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 80.19 % 2018-05
Produkcja Cementu 990843 Ton 2018-06
Index Konkurencyjności 4.29 Punkty 2018-12
Ranking Konkurencyjności 66 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 Punkty 2017-12
Ranking Korupcji 96 2017-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 59 2017-12
Produkcja Stali 90 Tysięcy Ton 2018-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 9.8 Punkty Indeksowe 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.5 % 2018-07
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 6.3 % 2018-06
Wydatki Konsumpcyjne 144206 Cop Billion 2018-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 244885 COP - miliona 2018-06
Kredyt Konsumencki 127694 Cop Billion 2018-05
Cena Benzyny 0.85 Usd / Litr 2018-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 26.32 Procent 2017-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 125 Punkty Indeksowe 2018-03
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 % 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 % 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 30.5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.5 % 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 % 2018-12
Klimat Ostatni okres
Osad 96.3 mm 2015-12
Temperatura 25.45 celsius 2015-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kolumbia - Wskaźniki ekonomiczne.