Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 3421 2019-08
Indeks Giełdowy 1505 2019-08
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.84 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 2019-06
Stopa Bezrobocia 9.4 2019-06
Inflacja 3.79 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.22 2019-07
Stopa Procentowa 4.25 2019-07
Bilans Handlowy -0.9 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -3614 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.8 2018-12
Dług Publiczny do PKB 50.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.1 2018-12
Koniunktura w przemyśle 9.3 2019-07
Optymizm Konsumentów -5.1 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.3 2019-06
Podatek Dochodowy Firmy 34 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
PKB Ostatni okres
Tempo Wzrostu Pkb 1.4 2019-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 2019-06
PKB 330 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 213962 2019-06
Środki Trwałe Brutto 49949 2019-06
Pkb Per Capita 7698 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 13333 2018-12
Rolnictwo w PKB 13271 2019-06
Budownictwo w PKB 13571 2019-06
Przemysł w PKB 25562 2019-06
Górnictwo w PKB 10870 2019-06
Transport w PKB 11028 2019-06
Media w PKB 6412 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 9.4 2019-06
Bezrobotni Zarejestrowani 2357 2019-06
Populacja 49.83 2018-12
Pracujący 22618 2019-06
Wskaźnik Zatrudnienia 57.5 2019-06
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.5 2019-06
Koszty Utrzymania Rodziny 1095100 2018-12
Koszty Utrzymania 782100 2018-12
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2598000 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 899500 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3.79 2019-07
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.22 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-07
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-07
Inflacja Bazowa 3.33 2019-07
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119 2019-07
Inflacja Żywności 6.58 2019-07
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 2019-07
Cpi Transport 103 2019-07
Wskaźnik Cen Importowych 112 2019-07
Wskaźnik Cen Eksportowych 120 2019-07
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.61 2019-07
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.25 2019-07
Stopa Międzybankowa 4.27 2019-08
Podaż Pieniądza M0 63239 2019-07
Podaż Pieniądza M1 112126 2019-07
Podaż Pieniądza M3 517206 2019-07
Rezerwy Walutowe 52366 2019-07
Stopa Depozytowa 4.7 2018-12
Bilans Banku Centralnego 206285 2019-04
Podaż Pieniądza M2 469980 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -0.9 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących -3614 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.8 2018-12
Eksport 3.04 2019-06
Import 3.98 2019-06
Dług Zagraniczny 133988 2019-05
Rachunek kapitałowy -3159 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3335 2019-03
Transfery Pieniężne od Emigrantów 581 2019-04
Rezerwy Złota 18.9 2019-06
Wydobycie Ropy Naftowej 890 2019-04
Terms of Trade 134 2019-07
Indeks Terroryzmu 5.61 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 50.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -3.1 2018-12
Bilans Budżetu 1686 2019-06
Wydatki Rządowe 34098 2019-06
Dochody Budżetu Państwa 17565 2019-06
Wydatki Budżetu Państwa 15879 2019-06
Rating Kredytowy 52.04
Wydatki Wojskowe 10303 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 34 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 19 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe 30.5 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 2018-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 9.3 2019-07
Produkcja Przemysłowa -1.1 2019-06
Rejestracje nowych samochodów 19455 2019-06
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 12705 2019-06
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.7 2019-06
Szybkość Internetu 5523 2017-03
Adresy IP 5185338 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 80.97 2019-05
Produkcja Cementu 1025800 2019-06
Index Konkurencyjności 61.63 2018-12
Ranking Konkurencyjności 60 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 36 2018-12
Ranking Korupcji 99 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 65 2018-12
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.1 2019-05
Przemysłowy PMI 51.5 2019-07
Produkcja Stali 90 2019-06
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów -5.1 2019-07
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.3 2019-06
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.2 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 154231 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 269010 2019-06
Kredyt Konsumencki 142259 2019-05
Cena Benzyny 0.79 2019-07
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 26.98 2018-12
Budownictwo Ostatni okres
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 137 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kolumbia - Wskaźniki ekonomiczne.