Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 3791.67 3881 3915 3948 3982 4050
Indeks Giełdowy 1234.29 1215 1190 1166 1143 1096
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.49 6.97 7.08 7.19 7.31 7.53

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 6.00 0.9 0.6 0.5 0.5 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.60 9 6 5 3.5 3.6
Stopa Bezrobocia 14.20 18 15.7 15.5 15.1 14.5
Inflacja 1.95 2 1.8 2.6 2.3 3.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.59 0.8 0.4 0.4 0.3 0.3
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2.5
Bilans Handlowy -0.96 -1.4 -1.5 0.2 -1.5 -1.2
Saldo Obrotów Bieżących -3114.00 -2300 -3500 -3200 -3400 -2800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.40 -3.6 -3.6 -3.6 -3.8 -3.8
Dług Publiczny do PKB 48.40 63 63 63 61 61
Budżet Państwa do PKB -7.80 -8.5 -8.5 -8.5 -5.5 -5.5
Koniunktura w Przemyśle 6.80 4.8 5 5.5 3.7 5.5
Optymizm Konsumentów -11.40 -8 -4 3 5 6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 10.30 5 3 4.3 -2 4
Podatek Dochodowy Firmy 33.00 34 33 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39.00 33 39 39 39 39

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Tempo Wzrostu Pkb 6.00 0.9 0.6 0.5 0.5 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.60 9 6 5 3.5 3.6
PKB 323.80 310 310 310 310 320
Pkb W Cenach Stałych 230008.99 197431 216017 241509 238059 250204
Środki Trwałe Brutto 38522.72 31778 40250 40449 39871 41905
Pkb Per Capita 7842.90 7700 7700 7700 7700 7800
Pkb Per Capita Ppp 14730.88 14350 14350 14350 14350 14480
Rolnictwo w PKB 14296.27 14169 15597 15011 14797 15551
Budownictwo w PKB 10755.16 9108 11027 11293 11132 11699
Przemysł w PKB 27220.27 20998 26511 28581 28173 29610
Górnictwo w PKB 9029.63 9120 9399 9481 9346 9822
Transport w PKB 9509.10 7496 8621 9985 9842 10344
Media w PKB 6813.00 6476 6961 7154 7051 7411

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 14.20 18 15.7 15.5 15.1 14.5
Bezrobotni Zarejestrowani 3437.13 3600 3400 3200 3050 3200
Populacja 50.37 50.91 50.91 51.45 51.45 51.99
Pracujący 20801.27 21300 22100 22500 21700 22500
Wskaźnik Zatrudnienia 51.73 51 51.5 52 51.7 53
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.30 60.3 60.6 61 60.7 62
Płaca Minimalna 908526.00 908526 908526 908526 970000 970000

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 1.95 2 1.8 2.6 2.3 3.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.59 0.8 0.4 0.4 0.3 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.76 107 107 108 110 112
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.09 107 107 111 108 110
Inflacja Bazowa 1.67 2.3 2.2 2 1.8 2.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 130.67 119 121 122 131 127
Inflacja Żywności 3.98 4.8 4.2 3.7 3.2 4
Wskaźnik Cen Importowych 127.36 115 115 114 114 113
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107.00 106 107 108 109 111
Cpi Transport 107.00 104 106 108 109 111
Wskaźnik Cen Eksportowych 133.07 131 130 130 130 128
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 16.33 3 2 2 1 3.6

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2.5
Stopa Międzybankowa 1.76 1.74 1.74 1.74 1.99 1.99
Podaż Pieniądza M0 90043.86 93000 91700 91200 90800 90000
Podaż Pieniądza M1 161768.71 165000 145000 125000 117000 105000
Podaż Pieniądza M3 617714.34 630000 600000 580000 565000 555000
Rezerwy Walutowe 58887.97 57800 57500 57300 56900 56800
Stopa Depozytowa 3.38 4.49 4.49 4.49 4.74 4.74
Bilans Banku Centralnego 270176.10 280000 277000 270000 265000 255000
Podaż Pieniądza M2 571602.25 575000 545000 530000 522000 500000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -0.96 -1.4 -1.5 0.2 -1.5 -1.2
Saldo Obrotów Bieżących -3114.00 -2300 -3500 -3200 -3400 -2800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.40 -3.6 -3.6 -3.6 -3.8 -3.8
Import 3.90 4 4.1 4.5 4.3 4.6
Eksport 3.33 2.5 2.7 3 3.2 3.4
Dług Zagraniczny 156834.44 150100 150300 150600 151300 151500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2211.23 2350 2600 2700 1800 3000
Rachunek kapitałowy -2509.39 -2100 -2400 -2650 -1800 -2800
Transfery Pieniężne od Emigrantów 563.80 510 570 610 540 630

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 48.40 63 63 63 61 61
Budżet Państwa do PKB -7.80 -8.5 -8.5 -8.5 -5.5 -5.5
Bilans Budżetu -4460.06 -7800 -9000 -4047 -6300 -5500
Wydatki Rządowe 37389.21 40181 39419 39259 38698 40672
Dochody Budżetu Państwa 13546.01 10500 13200 12600 11400 13000
Wydatki Budżetu Państwa 18006.07 19500 19000 18900 19100 18500
Wydatki Wojskowe 10797.00 10100 10100 10100 10300 10300

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 33.00 34 33 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39.00 33 39 39 39 39
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle 6.80 4.8 5 5.5 3.7 5.5
Produkcja Przemysłowa 0.60 5.7 6.5 7 3 3.5
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 8831.00 7800 8600 9000 9400 9600
Rejestracje nowych samochodów 19648.00 22800 23200 25000 24700 26000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -3.50 9.5 4.5 5 2.4 3.9
Produkcja Cementu 1200300.00 1080000 1090000 1190000 1165000 1250000
Stopa Utylizacji Surowców 78.58 80.2 80.5 80.7 78 81
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.80 2 0.8 1 1.2 1.4
Przemysłowy PMI 54.00 51.2 52 52.5 51.8 53

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów -11.40 -8 -4 3 5 6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 10.30 5 3 4.3 -2 4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.20 7 8.5 6 4 4.5
Wydatki Konsumpcyjne 151616.04 141409 148804 159197 156923 164928
Kredyt dla Sectora Prywatnego 242922.25 354444 345928 267539 251425 277171
Kredyt Konsumencki 159942.56 170180 165716 168419 165541 174482
Cena Benzyny 0.63 0.6 0.57 0.68 0.51 0.49
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 31.87 28.5 28.3 28.3 28.3 28

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 144.64 146 148 148 150 155


Kolumbia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.