Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 3885.00 3858 3891 3924 3958 4025
Indeks Giełdowy 1171.35 1157 1133 1110 1088 1043
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.11 5.19 5.27 5.36 5.44 5.61

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -14.90 11 0.5 0.7 0.9 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -15.70 -6 -1.5 1.5 2.1 3.2
Stopa Bezrobocia 20.20 20.5 20.5 19.5 19 17.7
Inflacja 1.88 2.3 3.3 3.2 3.2 3.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2.5
Bilans Handlowy -1.10 -0.5 1.2 -0.7 -0.4 0.2
Saldo Obrotów Bieżących -1693.00 -2800 -3000 -3300 -3400 -3300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.30 -4.1 -4.1 -3.9 -3.9 -3.9
Dług Publiczny do PKB 48.40 55 55 53 53 53
Budżet Państwa do PKB -2.50 -4 -4 -3.5 -3.5 -3.5
Koniunktura w Przemyśle 1.50 -1 2 2 4 7.5
Optymizm Konsumentów -25.40 -23 -18 -10 -5 3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.40 -5 -2 6 5 4.3
Podatek Dochodowy Firmy 33.00 33 33 33 33 33
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39.00 39 39 39 39 39

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -14.90 11 0.5 0.7 0.9 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB -15.70 -6 -1.5 1.5 2.1 3.2
PKB 323.80 300 300 310 310 310
Pkb W Cenach Stałych 180770.34 215446 238027 208267 209499 245644
Środki Trwałe Brutto 34069.26 48522 47229 49798 50092 48741
Pkb Per Capita 7842.90 7500 7500 7700 7700 7700
Pkb Per Capita Ppp 14730.88 14120 14120 14350 14350 14350
Rolnictwo w PKB 13375.09 13410 13626 14539 14625 14062
Budownictwo w PKB 9259.86 14189 16855 11254 11320 17395
Przemysł w PKB 19034.00 26193 27092 24723 24869 27959
Górnictwo w PKB 8397.13 10608 11082 10603 10666 11437
Transport w PKB 6849.72 11067 11498 10753 10816 11866
Media w PKB 6612.00 6667 6794 7000 7042 7011

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 20.20 20.5 20.5 19.5 19 17.7
Bezrobotni Zarejestrowani 4558.88 4000 3900 3800 3600 3200
Populacja 50.37 50.37 50.91 50.91 50.91 51.45
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.20 56 56.5 57 58 61
Pracujący 17983.56 19200 19900 20500 21800 22500
Wskaźnik Zatrudnienia 45.10 42 44 46 48 52

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 1.88 2.3 3.3 3.2 3.2 3.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.00 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.97 106 107 109 108 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.88 106 107 108 108 110
Inflacja Bazowa 2.25 3.1 3.2 3.2 3.2 3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119.31 121 123 119 119 127
Inflacja Żywności 4.66 4 3.5 3.5 3.5 2.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.33 0.5 1.9 2.3 2.7 3.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104.21 105 107 108 107 110
Cpi Transport 102.92 105 107 108 106 110

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2.5
Stopa Międzybankowa 2.01 2 2 2 2.25 2.5
Rezerwy Walutowe 57184.93 53800 54000 54000 54000 54800
Stopa Depozytowa 4.49 4.49 4.49 4.49 4.74 4.99
Bilans Banku Centralnego 288920.70 287000 288000 286000 280000 278000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -1.10 -0.5 1.2 -0.7 -0.4 0.2
Saldo Obrotów Bieżących -1693.00 -2800 -3000 -3300 -3400 -3300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.30 -4.1 -4.1 -3.9 -3.9 -3.9
Import 3.65 3.4 3.6 4.1 4 4.5
Eksport 2.55 2.9 3.8 3.4 3.6 4.7
Dług Zagraniczny 146641.80 141100 142300 143000 143000 143500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1340.43 2890 2890 2890 2890 3069
Rachunek kapitałowy -2278.72 -3000 -3000 -3000 -3000 -3104
Transfery Pieniężne od Emigrantów 455.50 530 600 550 510 610

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 48.40 55 55 53 53 53
Budżet Państwa do PKB -2.50 -4 -4 -3.5 -3.5 -3.5
Bilans Budżetu -9545.57 -4265 -3782 -4075 -4075 -4053
Wydatki Rządowe 36081.35 34315 34891 36050 36263 36008
Dochody Budżetu Państwa 10418.51 12200 12200 12200 12200 12127
Wydatki Wojskowe 10303.00 10100 10100 10100 10100 9900

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 33.00 33 33 33 33 33
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39.00 39 39 39 39 39
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle 1.50 -1 2 2 4 7.5
Produkcja Przemysłowa -8.50 -4 -3 1.5 2 3.4
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 4657.00 13500 13800 13800 13800 13600
Rejestracje nowych samochodów 11956.00 15800 19800 21700 22800 25000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -9.60 -5 -0.8 2.5 9.5 3.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 4.50 0.3 0.6 0.4 0.6 1
Przemysłowy PMI 51.20 51.5 51.7 52 52.3 52.5
Produkcja Cementu 1131300.00 1050000 1170000 1100000 1080000 1190000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -25.40 -23 -18 -10 -5 3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 6.40 -5 -2 6 5 4.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -12.40 -2 -1.5 1 8 4.3
Wydatki Konsumpcyjne 128728.10 150125 153418 159336 160278 158328
Kredyt dla Sectora Prywatnego 307031.72 244146 264975 273040 335741 273454
Kredyt Konsumencki 156128.85 145751 154842 163166 161614 159797
Cena Benzyny 0.58 0.55 0.52 0.5 0.47 0.45
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 28.46 27.8 27.9 28.3 28.3 28.3

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 144.26 149 149 149 149 151


Kolumbia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.