Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Waluta 3832.10 3863 3901 3940 3979 4058
Indeks Giełdowy 1309.38 1286 1250 1216 1182 1118
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.49 7.32 7.44 7.57 7.7 7.96

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb -2.40 0.6 0.5 0.5 0.3 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 17.60 6 5 3.5 2.9 3.6
Stopa Bezrobocia 14.30 14.1 13.8 13 12.8 12.1
Inflacja 4.44 3.8 4.4 3.6 2.8 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.45 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Stopa Procentowa 1.75 1.75 2 2.25 2.5 3
Bilans Handlowy -1.50 -1 -1.5 -1.1 -1.2 -1.2
Saldo Obrotów Bieżących -4636.00 -3709 -3747 -3785 -3823 -3900
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.40 -3.5 -3.5 -3.8 -3.8 -3.8
Dług Publiczny do PKB 62.80 64 64 64 64 64
Budżet Państwa do PKB -7.80 -8.5 -8.5 -3.5 -3.5 -3.5
Koniunktura w Przemyśle 15.60 6 5.5 3.7 4.1 5.5
Optymizm Konsumentów -8.20 -8 3 5 8 6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.30 3 4.3 3.1 2.5 4
Podatek Dochodowy Firmy 31.00 34 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39.00 33 39 39 39 39

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tempo Wzrostu Pkb -2.40 0.6 0.5 0.5 0.3 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 17.60 6 5 3.5 2.9 3.6
PKB 271.40 310 310 310 310 320
Pkb W Cenach Stałych 213141.52 216017 241509 216012 219323 250204
Środki Trwałe Brutto 38428.56 40250 53244 47331 39543 41905
Pkb Per Capita 7228.44 7700 7700 7700 7700 7800
Pkb Per Capita Ppp 13441.49 14350 14350 14350 14350 14480
Rolnictwo w PKB 13537.32 15597 14720 14731 13930 15551
Budownictwo w PKB 10391.50 11027 19071 11474 10693 11699
Przemysł w PKB 25129.84 26511 30049 26882 25859 29610
Górnictwo w PKB 8947.73 9399 12225 9174 9207 9822
Transport w PKB 8916.00 8621 12386 9504 9175 10344
Media w PKB 6482.17 6963 7437 6742 6670 7415

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Bezrobocia 14.30 14.1 13.8 13 12.8 12.1
Bezrobotni Zarejestrowani 3484.57 3400 3200 3050 3100 3200
Populacja 50.88 50.91 51.45 51.45 51.45 51.99
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.40 60.6 61 60.7 60.7 62
Płaca Minimalna 908526.00 908526 908526 970000 970000 970000
Pracujący 20902.01 22100 22500 21700 21700 22500
Wskaźnik Zatrudnienia 51.77 51.5 52 51.7 51.7 53

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflacja 4.44 3.8 4.4 3.6 2.8 3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.45 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109.62 109 110 111 112 113
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 109.11 107 108 109 110 110
Inflacja Bazowa 3.91 2.2 2 1.8 1.8 2.3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 140.31 135 130 133 139 132
Inflacja Żywności 11.50 4.2 3.7 3.2 3.2 4
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 17.60 14 8.9 3.2 1.5 1.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 107.82 109 110 110 110 113
Cpi Transport 108.13 108 109 110 111 113
Wskaźnik Cen Importowych 144.85 115 114 114 114 113
Wskaźnik Cen Eksportowych 141.40 130 130 130 130 128

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Stopa Procentowa 1.75 1.75 2 2.25 2.5 3
Stopa Międzybankowa 1.80 1.8 2.05 2.3 2.55 2.8
Podaż Pieniądza M0 95704.12 91700 91200 90800 90800 90000
Podaż Pieniądza M1 171016.01 145000 125000 117000 117000 105000
Podaż Pieniądza M3 643390.06 600000 580000 565000 565000 555000
Rezerwy Walutowe 58842.96 57500 57300 56900 56900 56800
Stopa Depozytowa 3.38 3.38 6 3.88 4.13 4.38
Podaż Pieniądza M2 592603.83 545000 530000 522000 522000 500000
Bilans Banku Centralnego 277682.40 278998 283163 287327 291492 299821

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bilans Handlowy -1.50 -1 -1.5 -1.1 -1.2 -1.2
Saldo Obrotów Bieżących -4636.00 -3709 -3747 -3785 -3823 -3900
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.40 -3.5 -3.5 -3.8 -3.8 -3.8
Import 4.80 4.1 4.5 4.3 4.3 4.6
Eksport 3.25 3.1 3 3.2 3.1 3.4
Dług Zagraniczny 157491.85 150300 150600 151300 151300 151500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2703.07 2600 2700 1800 1800 3000
Rachunek kapitałowy -4149.21 -2400 -2650 -1800 -1800 -2800
Transfery Pieniężne od Emigrantów 654.50 570 610 540 540 630

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Dług Publiczny do PKB 62.80 64 64 64 64 64
Budżet Państwa do PKB -7.80 -8.5 -8.5 -3.5 -3.5 -3.5
Bilans Budżetu 448.13 -5800 -6300 -7700 -7700 -5500
Wydatki Rządowe 40117.85 39419 37720 39051 41281 40672
Dochody Budżetu Państwa 20187.85 13200 12600 11400 11400 13000
Wydatki Budżetu Państwa 19739.72 19000 18900 19100 19100 18500
Wydatki Wojskowe 10133.00 10100 10100 10300 10300 10300

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Podatek Dochodowy Firmy 31.00 34 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39.00 33 39 39 39 39
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Koniunktura w Przemyśle 15.60 6 5.5 3.7 4.1 5.5
Produkcja Przemysłowa 20.10 6.5 7 3 2 3.5
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 8265.00 9600 9000 8500 8900 9600
Rejestracje nowych samochodów 20417.00 23200 25000 24700 24700 26000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 14.30 6.5 5 2.4 2.5 3.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 5.60 0.8 1 1.2 1.2 1.4
Przemysłowy PMI 53.20 52 52.5 51.8 52 53
Produkcja Cementu 1201721.70 1200000 1190000 1165000 1150000 1250000
Stopa Utylizacji Surowców 80.42 80.5 80.7 78 78 81

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Optymizm Konsumentów -8.20 -8 3 5 8 6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.30 3 4.3 3.1 2.5 4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 26.90 8.5 6 4 4 4.5
Wydatki Konsumpcyjne 162362.97 148804 164822 163329 167071 164928
Kredyt dla Sectora Prywatnego 328617.64 345928 267539 275260 347801 277171
Kredyt Konsumencki 165796.09 165716 168419 167300 168708 174482
Cena Benzyny 0.62 0.59 0.56 0.53 0.51 0.48
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 31.97 28.3 28.3 28.3 28.3 28

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 103.12 148 148 150 150 155


Kolumbia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.