Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 3644.50 3676 3708 3739 3771 3835
Indeks Giełdowy 1359.48 1309 1282 1256 1231 1180
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.35 5.44 5.52 5.61 5.7 5.88

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 6.00 0.7 0.9 0.6 0.5 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.60 -1.5 12 6 4.5 4.8
Stopa Bezrobocia 17.30 16.4 16 15.7 15.5 14.5
Inflacja 1.60 1.2 1.6 1.8 2.3 2.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.41 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2.75
Bilans Handlowy -1.10 1.2 -0.7 -0.4 0.2 0.2
Saldo Obrotów Bieżących -1774.00 -2600 -2500 -2600 -2700 -2900
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.30 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9
Dług Publiczny do PKB 48.40 63 63 63 63 61
Budżet Państwa do PKB -2.50 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Koniunktura w Przemyśle 3.70 4.5 4.8 5 5.5 5.5
Optymizm Konsumentów -20.80 -10 -5 1 3 6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 14.40 6 5 3 4.3 4.5
Podatek Dochodowy Firmy 33.00 34 33 33 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39.00 33 39 39 39 39

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Tempo Wzrostu Pkb 6.00 0.7 0.9 0.6 0.5 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.60 -1.5 12 6 4.5 4.8
PKB 323.80 310 310 310 310 320
Pkb W Cenach Stałych 230008.99 202418 202154 214664 211627 221785
Środki Trwałe Brutto 38522.72 47805 35963 41285 40700 42654
Pkb Per Capita 7842.90 7700 7700 7700 7700 7800
Pkb Per Capita Ppp 14730.88 14350 14350 14350 14350 14480
Rolnictwo w PKB 14296.27 14038 14885 15257 15041 15763
Budownictwo w PKB 10755.16 10937 10142 11432 11270 11811
Przemysł w PKB 27220.27 24003 21311 26578 26202 27459
Górnictwo w PKB 9029.63 10316 9397 9387 9254 9698
Transport w PKB 9509.10 10315 7662 8813 8688 9105
Media w PKB 6813.00 6512 6666 6981 6882 7213

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 17.30 16.4 16 15.7 15.5 14.5
Bezrobotni Zarejestrowani 4167.00 3800 3600 3400 3200 3200
Populacja 50.37 50.91 50.91 50.91 51.45 51.99
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.10 60 60.3 60.6 61 63
Pracujący 19968.00 20500 21800 22100 22500 22500
Wskaźnik Zatrudnienia 49.80 50.5 51 51.5 52 54

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja 1.60 1.2 1.6 1.8 2.3 2.7
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.41 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.91 107 107 107 108 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.03 107 106 107 111 111
Inflacja Bazowa 1.87 2.3 2.5 2.7 3 3.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 122.77 120 119 121 122 127
Inflacja Żywności 5.50 3.3 3.3 3.6 3.7 4.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.39 3.5 3 2 2 3.6
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105.47 106 106 107 108 111
Cpi Transport 105.54 106 104 106 107 110
Wskaźnik Cen Importowych 115.95 116 115 115 114 113
Wskaźnik Cen Eksportowych 128.09 130 131 130 130 128

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2.75
Stopa Międzybankowa 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2
Rezerwy Walutowe 57252.95 58000 57700 57500 57300 56800
Stopa Depozytowa 4.49 4.49 4.49 4.49 4.74 4.74
Bilans Banku Centralnego 276651.20 282000 280000 279000 278000 273000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -1.10 1.2 -0.7 -0.4 0.2 0.2
Saldo Obrotów Bieżących -1774.00 -2600 -2500 -2600 -2700 -2900
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.30 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9
Import 4.14 4.1 4 4.1 4.5 4.7
Eksport 3.03 3.4 3.6 3.8 4.7 3.8
Dług Zagraniczny 147821.92 149600 150100 150300 150600 151900
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 588.62 2100 2350 2600 2700 2700
Rachunek kapitałowy -1181.22 -2900 -2800 -2700 -2650 -2800
Transfery Pieniężne od Emigrantów 645.90 630 510 570 610 630

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 48.40 63 63 63 63 61
Budżet Państwa do PKB -2.50 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Bilans Budżetu -4460.06 -4053 -8300 -7800 -4047 -4047
Wydatki Rządowe 37389.21 35012 40318 38171 37631 39437
Dochody Budżetu Państwa 13546.01 12000 12000 12500 12600 13000
Wydatki Budżetu Państwa 18006.07 19800 19500 19000 18900 18000
Wydatki Wojskowe 10303.00 10100 10100 10100 9900 9900

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek Dochodowy Firmy 33.00 34 33 33 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39.00 33 39 39 39 39
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle 3.70 4.5 4.8 5 5.5 5.5
Produkcja Przemysłowa 1.50 6.7 7.9 6.5 4 3.6
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 10468.00 7100 7800 8600 9000 11000
Rejestracje nowych samochodów 18408.00 21700 22800 23200 25000 28500
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -2.50 -2.1 9.5 4.5 3.9 3.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 1.40 0.4 0.6 0.7 1 1
Przemysłowy PMI 53.30 51.7 52 52.3 52.5 53
Produkcja Cementu 1034300.00 1100000 1080000 1090000 1190000 1250000

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów -20.80 -10 -5 1 3 6
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 14.40 6 5 3 4.3 4.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -2.80 -3.5 10 8.5 6 4.9
Wydatki Konsumpcyjne 151616.04 154498 143742 148763 146658 153698
Kredyt dla Sectora Prywatnego 303165.66 264970 364199 345928 316808 332015
Kredyt Konsumencki 160399.40 158343 174864 165716 167036 175054
Cena Benzyny 0.63 0.6 0.57 0.54 0.51 0.49
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 29.94 28.8 28.5 28.3 28.3 28

Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 144.64 148 150 151 152 152


Kolumbia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.