Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 3361.55 3471 3502 3533 3565 3630
Indeks Giełdowy 1579.07 1541 1523 1505 1488 1453
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.88 5.99 6.09 6.2 6.3 6.52
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 0.7 1.1 0.5 0.8 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 3.3 3 3.3 3.6 3.2
Stopa Bezrobocia 10.70 9.2 9.1 9.6 9.1 9.4
Inflacja 3.75 3.7 3.5 3.4 3.3 3.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.09 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2
Stopa Procentowa 4.25 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75
Bilans Handlowy -0.90 -0.08 0.8 -0.6 -0.9 1.2
Saldo Obrotów Bieżących -3239.00 -3600 -3300 -3500 -3400 -2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.80 -4 -4 -3.7 -3.7 -3.7
Dług Publiczny do PKB 50.50 52 52 53 53 53
Budżet Państwa do PKB -3.10 -2.8 -2.8 -3 -3 -3
Koniunktura w przemyśle 9.30 7.6 3.9 4 4.3 5.4
Optymizm Konsumentów -5.10 -1 5 3 4 4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.80 -3 5 3 2 4
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 0.7 1.1 0.5 0.8 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 3.3 3 3.3 3.6 3.2
PKB 330.20 370 370 375 375 375
Pkb W Cenach Stałych 213961.53 221996 240506 210516 221664 248202
Środki Trwałe Brutto 49948.66 48629 49439 49343 51747 51021
Pkb Per Capita 7698.40 7700 7700 7800 7800 7800
Pkb Per Capita Ppp 13332.87 13530 13530 13900 13900 13900
Rolnictwo w PKB 13271.43 13662 13754 14361 13749 14194
Budownictwo w PKB 13571.36 16038 17758 12784 14060 18326
Przemysł w PKB 25561.50 27455 27905 25354 26482 28798
Górnictwo w PKB 10869.60 11488 11555 11334 11261 11925
Transport w PKB 11028.20 11054 11498 11075 11425 11866
Media w PKB 6520.00 6920 6933 6627 6755 7155
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 10.70 9.2 9.1 9.6 9.1 9.4
Bezrobotni Zarejestrowani 2657.30 2490 2550 2750 2850 2850
Populacja 49.83 50.1 49.83 50.37 50.37 50.37
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2598000.00 2480000 2480000 2480000 2480000 2508498
Płace Nisko Wykwalifikowanych 899500.00 834000 834000 834000 834000 850000
Koszty Utrzymania Rodziny 1095100.00 1135353 1135353 1135353 1135353 1135353
Koszty Utrzymania 782100.00 781232 781232 781232 781232 781232
Wskaźnik Zatrudnienia 56.23 56.3 56.8 56 56.3 56.9
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 3.75 3.7 3.5 3.4 3.3 3.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.09 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.03 103 104 105 106 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.57 103 103 105 106 107
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118.91 122 119 122 123 125
Inflacja Żywności 6.42 6 5 4.5 4 3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 4.99 5.3 4.8 4.5 4.3 4.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.53 103 104 105 106 107
Cpi Transport 102.63 103 104 105 106 107
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 4.25 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75
Stopa Międzybankowa 4.25 4.26 4.26 4.51 4.51 4.51
Stopa Depozytowa 4.70 4.7 4.7 4.95 4.95 4.95
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -0.90 -0.08 0.8 -0.6 -0.9 1.2
Saldo Obrotów Bieżących -3239.00 -3600 -3300 -3500 -3400 -2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.80 -4 -4 -3.7 -3.7 -3.7
Import 3.98 3.85 3.7 4.5 4.6 3.8
Eksport 3.27 3.7 4.5 3.9 3.7 5
Dług Zagraniczny 134971.78 131731 135988 137180 138812 140340
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 50.50 52 52 53 53 53
Budżet Państwa do PKB -3.10 -2.8 -2.8 -3 -3 -3
Wydatki Rządowe 34097.73 34675 34544 34678 35325 35650
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 9.30 7.6 3.9 4 4.3 5.4
Produkcja Przemysłowa 3.50 3 3.6 4.5 4.1 3.2
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.70 2.9 3.3 3.1 3.4 3.4
Przemysłowy PMI 50.30 51 53 52.5 53 54
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów -5.10 -1 5 3 4 4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.80 -3 5 3 2 4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.50 5.7 4.2 4 3.5 4.1
Wydatki Konsumpcyjne 154230.89 153643 154236 157253 159783 159172
Cena Benzyny 0.74 0.72 0.7 0.68 0.66 0.66


Kolumbia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.