Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 3334.00 3406 3436 3466 3496 3557
Indeks Giełdowy 1636.23 1615 1597 1579 1561 1526
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.98 5.92 6.02 6.12 6.23 6.45
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 1.1 0.5 0.8 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 3 3.3 3.6 3.4 3.3
Stopa Bezrobocia 10.20 10 9.6 9.1 9.2 9.4
Inflacja 3.86 3.5 3.4 3.3 3.2 3.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.16 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2
Stopa Procentowa 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75
Bilans Handlowy -1.65 0.8 -0.6 -0.9 -0.5 1.2
Saldo Obrotów Bieżących -3239.00 -3300 -3500 -3400 -3200 -2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.80 -4 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Dług Publiczny do PKB 50.50 52 53 53 53 53
Budżet Państwa do PKB -3.10 -2.8 -3 -3 -3 -3
Koniunktura w Przemyśle 11.50 6.9 6.1 6.5 6.7 7
Optymizm Konsumentów -10.70 5 3 4 5 4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.00 5 3 2 2.7 4
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 1.1 0.5 0.8 0.7 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.00 3 3.3 3.6 3.4 3.3
PKB 330.20 370 375 375 375 375
Pkb W Cenach Stałych 213961.53 240506 210516 221664 221236 248443
Środki Trwałe Brutto 49948.66 49439 49343 51747 51647 51070
Pkb Per Capita 7698.40 7700 7800 7800 7800 7800
Pkb Per Capita Ppp 13332.87 13530 13900 13900 13900 13900
Rolnictwo w PKB 13271.43 13754 14361 13749 13723 14208
Budownictwo w PKB 13571.36 17758 12784 14060 14033 18344
Przemysł w PKB 25561.50 27905 25354 26482 26431 28826
Górnictwo w PKB 10869.60 11555 11334 11261 11239 11936
Transport w PKB 11028.20 11498 11075 11425 11403 11877
Media w PKB 6520.00 6933 6627 6755 6742 7162
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 10.20 10 9.6 9.1 9.2 9.4
Bezrobotni Zarejestrowani 2531.00 2550 2750 2850 2890 2850
Populacja 49.83 50 50.17 50.17 50.17 50.17
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2598000.00 2480000 2480000 2480000 2480000 2508498
Płace Nisko Wykwalifikowanych 899500.00 834000 834000 834000 834000 850000
Koszty Utrzymania Rodziny 1095100.00 1135353 1135353 1135353 1135353 1135353
Koszty Utrzymania 782100.00 781232 781232 781232 781232 781232
Wskaźnik Zatrudnienia 56.30 56.8 56 56.3 56.6 56.9
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 3.86 3.5 3.4 3.3 3.2 3.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.16 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.43 104 105 106 107 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.92 103 105 105 106 107
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 120.34 119 122 123 126 125
Inflacja Żywności 6.87 5 4.5 4 3.5 3
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.40 4.8 4.5 4.3 4.4 4.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.94 104 105 106 106 107
Cpi Transport 102.82 104 105 106 106 107
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75
Stopa Międzybankowa 4.25 4.76 4.76 4.51 4.51 4.76
Stopa Depozytowa 4.70 6.5 6.5 4.95 4.95 6.5
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -1.65 0.8 -0.6 -0.9 -0.5 1.2
Saldo Obrotów Bieżących -3239.00 -3300 -3500 -3400 -3200 -2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.80 -4 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Import 4.91 3.7 4.5 4.6 3.8 3.8
Eksport 3.08 4.5 3.9 3.7 3.3 5
Dług Zagraniczny 135558.31 127150 127150 137180 139100 127000
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 50.50 52 53 53 53 53
Budżet Państwa do PKB -3.10 -2.8 -3 -3 -3 -3
Wydatki Rządowe 34097.73 34544 34678 35325 35257 35684
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10
Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Koniunktura w Przemyśle 11.50 6.9 6.1 6.5 6.7 7
Produkcja Przemysłowa 0.10 3.6 4.5 4.1 3.9 3.2
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.40 3.3 3.1 3.4 3.2 3.4
Przemysłowy PMI 51.10 53 52.5 53 53.5 54
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Optymizm Konsumentów -10.70 5 3 4 5 4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.00 5 3 2 2.7 4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 9.50 4.2 4 3.5 3.9 4.1
Wydatki Konsumpcyjne 154230.89 154236 157253 159783 159475 159326
Cena Benzyny 0.76 0.67 0.66 0.64 0.62 0.58


Kolumbia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.