Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Waluta 3464.00 3496 3526 3557 3587 3648
Indeks Giełdowy 1341.23 1265 1239 1214 1190 1141
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.93 5 5.08 5.16 5.25 5.41

Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb 8.70 1.5 0.7 0.9 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.00 -6.5 1.5 13 7 4.8
Stopa Bezrobocia 14.70 16.7 16.4 16 15.7 15.5
Inflacja 1.75 1.9 2.2 2.6 2.7 2.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.06 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 2 2.25 2.5
Bilans Handlowy -0.94 0.2 -0.7 -0.4 -0.3 0.2
Saldo Obrotów Bieżących -1774.00 -2300 -2600 -2500 -2600 -2700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.30 -4.1 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9
Dług Publiczny do PKB 48.40 55 53 53 53 53
Budżet Państwa do PKB -2.50 -4 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Koniunktura w Przemyśle -3.00 5 4.5 4.8 5 5.5
Optymizm Konsumentów -18.60 -18 -10 -5 1 3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.70 -2 6 5 3 4.3
Podatek Dochodowy Firmy 33.00 34 33 33 33 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39.00 33 39 39 39 39

PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tempo Wzrostu Pkb 8.70 1.5 0.7 0.9 0.6 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -9.00 -6.5 1.5 13 7 4.8
PKB 323.80 300 310 310 310 310
Pkb W Cenach Stałych 202513.52 225945 208267 204270 193424 236790
Środki Trwałe Brutto 38947.84 44832 49798 38498 36454 46984
Pkb Per Capita 7842.90 7500 7700 7700 7700 7700
Pkb Per Capita Ppp 14730.88 14120 14350 14350 14350 14350
Rolnictwo w PKB 14393.28 12934 14539 15114 14311 13555
Budownictwo w PKB 10784.92 16000 11254 10464 9908 16768
Przemysł w PKB 25073.46 25717 24723 21508 20366 26951
Górnictwo w PKB 8855.55 10520 10603 9489 8985 11025
Transport w PKB 8314.22 10914 10753 7740 7329 11438
Media w PKB 6586.00 6452 6710 6726 6369 6761

praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Bezrobocia 14.70 16.7 16.4 16 15.7 15.5
Bezrobotni Zarejestrowani 3788.24 3900 3800 3600 3400 3200
Populacja 50.37 50.91 50.91 50.91 50.91 51.45
Uczestnictwo w Rynku Pracy 60.10 59.6 60 60.3 60.6 61
Pracujący 20231.95 19900 20500 21800 22100 22500
Wskaźnik Zatrudnienia 50.63 50 50.5 51 51.5 52

Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflacja 1.75 1.9 2.2 2.6 2.7 2.9
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.06 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.23 106 108 108 108 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 105.10 107 106 107 107 111
Inflacja Bazowa 2.12 2.1 2.3 2.5 2.7 3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 119.54 120 117 117 121 123
Inflacja Żywności 3.54 3.5 3.3 3.3 3.6 3.7
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.60 -0.5 0.5 1 1.5 2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104.67 105 107 107 108 108
Cpi Transport 104.71 105 107 105 107 108
Wskaźnik Cen Importowych 112.53 115 116 115 115 114
Wskaźnik Cen Eksportowych 129.12 130 130 131 130 130

Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Stopa Procentowa 1.75 1.75 1.75 2 2.25 2.5
Stopa Międzybankowa 1.75 1.75 1.75 2 2.25 2.5
Rezerwy Walutowe 56918.99 57800 58000 57700 57500 57300
Stopa Depozytowa 4.49 4.49 4.49 4.74 4.99 5.24
Bilans Banku Centralnego 276651.20 280000 282000 280000 279000 278000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bilans Handlowy -0.94 0.2 -0.7 -0.4 -0.3 0.2
Saldo Obrotów Bieżących -1774.00 -2300 -2600 -2500 -2600 -2700
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.30 -4.1 -3.9 -3.9 -3.9 -3.9
Import 3.48 3.6 4.1 4 4.1 4.5
Eksport 2.63 3.8 3.4 3.6 3.8 4.7
Dług Zagraniczny 150505.41 148500 149600 150100 150300 150600
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 588.62 1900 2100 2350 2600 2700
Rachunek kapitałowy -1181.22 -2500 -2900 -2800 -2700 -2650
Transfery Pieniężne od Emigrantów 645.90 600 630 510 570 610

Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Dług Publiczny do PKB 48.40 55 53 53 53 53
Budżet Państwa do PKB -2.50 -4 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Bilans Budżetu -8453.91 -4053 -8300 -7800 -7300 -4047
Wydatki Rządowe 36010.29 33120 36050 40772 38607 34710
Dochody Budżetu Państwa 7165.19 11800 12000 12000 12500 12600
Wydatki Budżetu Państwa 15619.10 20100 19800 19500 19000 18900
Wydatki Wojskowe 10303.00 10100 10100 10100 10100 9900

Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Podatek Dochodowy Firmy 33.00 34 33 33 33 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39.00 33 39 39 39 39
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10

Biznes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Koniunktura w Przemyśle -3.00 5 4.5 4.8 5 5.5
Produkcja Przemysłowa -3.00 -3 6.7 7.9 6.5 4
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 7334.00 6300 7100 7800 8600 9000
Rejestracje nowych samochodów 18408.00 19800 21700 22800 23200 25000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -7.30 -5.8 -2.1 9.5 4.5 3.9
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.70 0.6 0.4 0.6 0.7 1
Przemysłowy PMI 52.10 51.7 51.7 52 52.3 52.5
Produkcja Cementu 1190440.00 1170000 1100000 1080000 1090000 1190000

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Optymizm Konsumentów -18.60 -18 -10 -5 1 3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -2.70 -2 6 5 3 4.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.80 -7 -3.5 10 8.5 6
Wydatki Konsumpcyjne 140342.88 145631 159336 145463 137739 152621
Kredyt dla Sectora Prywatnego 308746.15 205179 273040 367451 349191 215028
Kredyt Konsumencki 156335.97 146982 163166 176426 166160 154037
Cena Benzyny 0.61 0.72 0.52 0.5 0.47 0.68
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 28.46 29 28.8 28.5 28.3 28.3

Budownictwo Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 144.29 148 148 150 151 152


Kolumbia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.