Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 3926.45 4002 4039 4077 4114 4191
Indeks Giełdowy 1520.58 1414 1370 1327 1286 1207
Obligacje Rządowe 10-letnie 11.10 11.49 11.67 11.84 12.02 12.39

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 0.5 0.9 1 0.6 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.50 7.5 6.3 5 2.7 3
Stopa Bezrobocia 12.10 12.3 12.1 12.1 11.9 12
Inflacja 9.23 9.51 9.54 9.45 6.11 4.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.25 0.84 0.7 0.5 0.4 0.4
Stopa Procentowa 6.00 7 8 8 7.5 7.5
Bilans Handlowy -1.52 -1.47 -1.51 -1.57 -1.83 -2.2
Saldo Obrotów Bieżących -6136.00 -2900 -2200 -2500 -3000 -3000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.40 -3.5 -3.5 -3.5 -4 -4
Dług Publiczny do PKB 62.80 64.5 64.5 64.5 62 62
Budżet Państwa do PKB -7.80 -6 -6 -6 -4 -4
Koniunktura w Przemyśle 10.30 5 4 3 1 0
Optymizm Konsumentów -17.50 -10 4 7 9 15
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.20 2.5 2.5 4 3 4
Podatek Dochodowy Firmy 31.00 31 31 34 34 31
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39.00 33 39 39 39 39

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tempo Wzrostu Pkb 1.00 0.5 0.9 1 0.6 1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.50 7.5 6.3 5 2.7 3
PKB 271.40 350 350 350 350 370
Pkb W Cenach Stałych 227487.29 229111 245019 267614 233629 275643
Środki Trwałe Brutto 43980.96 41311 42898 42660 45168 43940
PKB Per Capita 5889.22 6300 6300 6300 6300 6450
PKB Per Capita PPP 13441.49 14800 14800 14800 14800 15000
Rolnictwo w PKB 13891.48 14516 15846 15353 14267 15814
Budownictwo w PKB 11402.86 10956 11059 12413 11711 12786
Przemysł w PKB 28224.79 26290 30916 31560 28987 32507
Górnictwo w PKB 9101.10 9683 9774 10221 9347 10528
Transport w PKB 11049.22 9721 11416 12297 11348 12666
Media w PKB 6825.80 6996 7484 7544 7010 7770

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 12.10 12.3 12.1 12.1 11.9 12
Bezrobotni Zarejestrowani 2990.33 2700 2600 2500 2500 2500
Populacja 50.88 51.45 51.45 51.99 51.99 51.99
Pracujący 21679.83 20800 21400 21600 21600 21800
Wskaźnik Zatrudnienia 55.82 55.1 55.2 55.3 55.3 55.5
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.20 63 64 64 63 63
Płaca Minimalna 908526.00 970000 970000 970000 970000 1028000

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 9.23 9.51 9.54 9.45 6.11 4.5
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.25 0.84 0.7 0.5 0.4 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 117.71 119 121 122 123 127
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 115.73 114 115 116 120 122
Inflacja Bazowa 7.67 5.3 5.1 5 5 5
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 177.54 182 175 174 182 178
Inflacja Żywności 26.17 20 13 9 8 5
Wskaźnik Cen Eksportowych 154.26 154 156 158 158 165
Wskaźnik Cen Importowych 205.70 174 176 180 180 185
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 112.04 117 119 120 118 125
Cpi Transport 115.28 116 117 118 118 119
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 35.65 33 23 15 5 2

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 6.00 7 8 8 7.5 7.5
Stopa Międzybankowa 6.00 7 8 8 7.5 7.5
Podaż Pieniądza M0 102979.47 105900 106200 115400 115400 126600
Podaż Pieniądza M1 182384.85 189300 190300 205500 205500 230000
Podaż Pieniądza M3 703914.74 680000 685000 710700 710700 780500
Rezerwy Walutowe 57473.73 60500 61100 62000 62000 64500
Stopa Depozytowa 3.38 4.38 5.38 5.38 4.88 4.88
Bilans Banku Centralnego 298592.00 305952 308607 311261 313915 320108
Podaż Pieniądza M2 648705.71 630000 640000 650900 650900 690300

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -1.52 -1.47 -1.51 -1.57 -1.83 -2.2
Saldo Obrotów Bieżących -6136.00 -2900 -2200 -2500 -3000 -3000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.40 -3.5 -3.5 -3.5 -4 -4
Import 7.06 5.57 5.71 5.87 6.03 6.5
Eksport 4.97 4.1 4.2 4.3 4.2 4.3
Dług Zagraniczny 171954.18 174688 176328 177968 179608 184528
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2157.94 2600 2700 3000 3000 3200
Rachunek kapitałowy -5556.46 -4500 -5000 -4900 -4900 -5000
Transfery Pieniężne od Emigrantów 647.26 620 610 600 630 650
Eksport r/r 46.90 33 13 3 -13 3
Terms of Trade 164.73 144 145 145 145 145

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 62.80 64.5 64.5 64.5 62 62
Budżet Państwa do PKB -7.80 -6 -6 -6 -4 -4
Bilans Budżetu -15758.38 -8100 -7350 -5500 -5500 -5500
Wydatki Rządowe 40860.81 43127 42890 42644 41964 43923
Dochody Budżetu Państwa 13775.66 11400 11400 13000 13000 13000
Wydatki Budżetu Państwa 29117.97 19500 18750 18500 18500 18500
Wydatki Wojskowe 10133.00 10300 10300 10300 10300 10050

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy Firmy 31.00 31 31 34 34 31
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39.00 33 39 39 39 39
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle 10.30 5 4 3 1 0
Produkcja Przemysłowa 12.30 8.4 2.7 0.5 1.5 1.5
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 9806.00 11200 10400 10800 10800 11600
Rejestracje nowych samochodów 25312.00 19904 28125 29008 18550 33000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 7.60 3 2.5 1.5 1 1
Produkcja Cementu 1378600.00 110000 1200900 1250200 1250200 1270000
Stopa Utylizacji Surowców 80.10 80 81 81 82 80
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.50 0.1 0.3 0.5 0.5 0.3
Przemysłowy PMI 54.40 53 54 52 51 50

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów -17.50 -10 4 7 9 15
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.20 2.5 2.5 4 3 4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 12.00 0.5 2.5 3 2.9 2
Wydatki Konsumpcyjne 179758.34 174540 178931 184997 184612 190547
Kredyt dla Sectora Prywatnego 368572.30 363349 319075 283662 294737 292172
Cena Benzyny 0.63 0.65 0.67 0.7 0.72 0.72
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 30.24 31.9 32.2 32.5 32.5 33
Kredyt Konsumencki 186857.25 176250 181991 189909 191902 195606

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 106.76 108 109 110 110 114


Kolumbia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.