Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Waluta 3607.50 3639 3670 3701 3733 3797
Indeks Giełdowy 1147.78 1125 1102 1080 1058 1014
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.43 5.51 5.6 5.69 5.78 5.96

Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.40 11 0.5 0.7 0.9 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.10 -6 -1.5 1.5 2.1 3.2
Stopa Bezrobocia 21.40 21 20.5 19.5 19 17.7
Inflacja 2.19 3.2 3.3 3.2 3.2 3.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.38 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
Stopa Procentowa 2.50 2.25 2.25 2.25 2.5 2.75
Bilans Handlowy -1.25 -0.5 1.2 -0.7 -0.4 0.2
Saldo Obrotów Bieżących -2712.00 -2800 -3000 -3300 -3400 -3300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.30 -4.1 -4.1 -3.9 -3.9 -3.9
Dług Publiczny do PKB 48.40 55 55 53 53 53
Budżet Państwa do PKB -2.50 -4 -4 -3.5 -3.5 -3.5
Koniunktura w Przemyśle -21.30 -20 -10 2 4 7.5
Optymizm Konsumentów -33.10 -20 -10 -5 1 3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -42.50 -5 -2 6 5 4.3
Podatek Dochodowy Firmy 33.00 33 33 33 33 33
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39.00 39 39 39 39 39

PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tempo Wzrostu Pkb -2.40 11 0.5 0.7 0.9 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.10 -6 -1.5 1.5 2.1 3.2
PKB 323.80 300 300 310 310 310
Pkb W Cenach Stałych 205189.63 215446 238027 208267 209499 245644
Środki Trwałe Brutto 49061.90 48522 47229 49798 50092 48741
Pkb Per Capita 7842.90 7500 7500 7700 7700 7700
Pkb Per Capita Ppp 14730.88 14120 14120 14350 14350 14350
Rolnictwo w PKB 14324.26 13410 13626 14539 14625 14062
Budownictwo w PKB 11087.58 14189 16855 11254 11320 17395
Przemysł w PKB 24357.80 26193 27092 24723 24869 27959
Górnictwo w PKB 10446.22 10608 11082 10603 10666 11437
Transport w PKB 10593.76 11067 11498 10753 10816 11866
Media w PKB 6897.00 6667 6794 7000 7042 7011

praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Bezrobocia 21.40 21 20.5 19.5 19 17.7
Bezrobotni Zarejestrowani 4693.93 4000 3900 3800 3600 3200
Populacja 50.37 50.37 50.91 50.91 50.91 51.45
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.20 56 56.5 57 58 61
Pracujący 17262.39 22400 22800 22800 22800 22800
Wskaźnik Zatrudnienia 43.40 42 44 46 48 52

Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflacja 2.19 3.2 3.3 3.2 3.2 3.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.38 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.97 107 107 109 109 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.68 106 107 108 108 110
Inflacja Bazowa 2.28 3.1 3.2 3.2 3.2 3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115.73 121 123 119 117 127
Inflacja Żywności 6.55 4 3.5 3.5 3.5 2.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.92 0.5 1.9 2.3 2.7 3.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.97 106 107 108 108 110
Cpi Transport 102.39 106 107 108 106 110

Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Stopa Procentowa 2.50 2.25 2.25 2.25 2.5 2.75
Stopa Międzybankowa 2.48 2.77 2.77 2.77 3.02 3.02
Rezerwy Walutowe 56583.94 53800 54000 54000 54000 54800
Stopa Depozytowa 4.70 4.7 4.7 4.7 4.95 4.95
Bilans Banku Centralnego 285068.90 287000 288000 286000 280000 278000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bilans Handlowy -1.25 -0.5 1.2 -0.7 -0.4 0.2
Saldo Obrotów Bieżących -2712.00 -2800 -3000 -3300 -3400 -3300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.30 -4.1 -4.1 -3.9 -3.9 -3.9
Import 3.10 3.4 3.6 4.1 4 4.5
Eksport 2.24 2.9 3.8 3.4 3.6 4.7
Dług Zagraniczny 140231.71 141100 142300 143000 143000 143500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3588.84 2890 2890 2890 2890 3069
Rachunek kapitałowy -2378.35 -3000 -3000 -3000 -3000 -3104
Transfery Pieniężne od Emigrantów 506.70 530 600 550 510 610

Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Dług Publiczny do PKB 48.40 55 55 53 53 53
Budżet Państwa do PKB -2.50 -4 -4 -3.5 -3.5 -3.5
Bilans Budżetu 327.26 -4265 -3782 -4075 -4075 -4053
Wydatki Rządowe 35517.50 34315 34891 36050 36263 36008
Dochody Budżetu Państwa 18502.67 12200 12200 12200 12200 12127
Wydatki Wojskowe 10303.00 10100 10100 10100 10100 9900

Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Podatek Dochodowy Firmy 33.00 33 33 33 33 33
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39.00 39 39 39 39 39
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10

Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Koniunktura w Przemyśle -21.30 -20 -10 2 4 7.5
Produkcja Przemysłowa -35.80 -4 -3 1.5 2 3.4
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 1382.00 13500 13800 13800 13800 13600
Rejestracje nowych samochodów 20523.00 18800 30000 25000 19000 32000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -20.10 -0.5 0.5 2.5 3 3.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -26.70 0.3 0.6 0.4 0.6 1
Przemysłowy PMI 54.70 53 53 53.5 54 54.7
Produkcja Cementu 778700.00 1050000 1170000 1100000 1100000 1250000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Optymizm Konsumentów -33.10 -20 -10 -5 1 3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -42.50 -5 -2 6 5 4.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -42.90 -2 1.5 4.5 3.8 4.3
Wydatki Konsumpcyjne 156981.13 150125 153418 159336 160278 158328
Kredyt dla Sectora Prywatnego 328835.84 244146 264975 273040 335741 273454
Kredyt Konsumencki 158290.30 145751 154842 163166 161614 159797
Cena Benzyny 0.58 0.55 0.52 0.5 0.47 0.45
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 25.93 27.8 27.9 28.3 28.3 28.3

Budownictwo Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 142.34 149 149 149 149 151


Kolumbia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.