Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 3188.15 3239 3268 3296 3326 3384
Indeks Giełdowy 1605.01 1532 1516 1499 1483 1451
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.84 6.03 6.13 6.23 6.34 6.55
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 0.7 1.1 0.5 0.8 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.80 3.3 3.5 3.3 3.6 3.7
Stopa Bezrobocia 10.50 9.2 9.1 9.6 9.1 9.4
Inflacja 3.43 3.4 3.3 3.1 3.2 3.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.27 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2
Stopa Procentowa 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5 4.75
Bilans Handlowy -0.66 -0.08 0.8 -0.6 -0.9 1.2
Saldo Obrotów Bieżących -3614.00 -3600 -3300 -3500 -3400 -2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.80 -4 -4 -3.7 -3.7 -3.7
Dług Publiczny do PKB 50.50 52 52 53 53 53
Budżet Państwa do PKB -3.10 -2.8 -2.8 -3 -3 -3
Koniunktura w przemyśle 7.10 4.5 3.9 4 4.3 5.4
Optymizm Konsumentów -5.00 3 5 3 4 4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.10 -3 5 3 2 4
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 0.7 1.1 0.5 0.8 0.8
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.80 3.3 3.5 3.3 3.6 3.7
PKB 330.20 370 370 375 375 375
Pkb W Cenach Stałych 203050.37 218583 241197 240498 209751 249157
Środki Trwałe Brutto 48101.96 49621 49897 49752 49689 51543
Pkb Per Capita 7698.40 7700 7700 7800 7800 7800
Pkb Per Capita Ppp 13332.87 13530 13530 13900 13900 13900
Rolnictwo w PKB 13768.81 13493 13795 13755 14223 14250
Budownictwo w PKB 12364.96 15699 17872 17820 12773 18462
Przemysł w PKB 24542.60 26994 28160 28078 25353 29089
Górnictwo w PKB 10970.91 11240 11456 11423 11333 11834
Transport w PKB 10613.70 10976 11607 11574 10964 11990
Media w PKB 6412.00 6806 6970 6949 6624 7200
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 10.50 9.2 9.1 9.6 9.1 9.4
Bezrobotni Zarejestrowani 2610.69 2490 2550 2750 2850 2850
Populacja 49.83 50.1 49.83 50.37 50.37 50.37
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2598000.00 2480000 2480000 2480000 2480000 2508498
Płace Nisko Wykwalifikowanych 899500.00 834000 834000 834000 834000 850000
Koszty Utrzymania Rodziny 1095100.00 1135353 1135353 1135353 1135353 1135353
Koszty Utrzymania 782100.00 781232 781232 781232 781232 781232
Wskaźnik Zatrudnienia 56.41 56.3 56.8 56 56.3 56.9
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 3.43 3.4 3.3 3.1 3.2 3.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.27 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.71 103 103 104 105 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.35 103 103 105 105 107
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 117.99 122 119 122 125 125
Inflacja Żywności 4.97 2.6 2.1 1.8 1.6 1.6
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.75 5.3 4.8 4.5 4.3 4.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.19 102 103 104 104 107
Cpi Transport 102.23 103 103 104 105 107
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5 4.75
Stopa Międzybankowa 4.25 4.51 4.76 4.76 4.26 4.76
Stopa Depozytowa 6.00 6.25 6.5 6.5 6 6.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -0.66 -0.08 0.8 -0.6 -0.9 1.2
Saldo Obrotów Bieżących -3614.00 -3600 -3300 -3500 -3400 -2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.80 -4 -4 -3.7 -3.7 -3.7
Import 4.53 3.85 3.7 4.5 4.6 3.8
Eksport 3.77 3.7 4.5 3.9 3.7 5
Dług Zagraniczny 133026.64 127200 127150 136646 137176 127000
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 50.50 52 52 53 53 53
Budżet Państwa do PKB -3.10 -2.8 -2.8 -3 -3 -3
Wydatki Rządowe 33314.37 33772 35348 35246 34414 36515
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10
Biznes Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Koniunktura w przemyśle 7.10 4.5 3.9 4 4.3 5.4
Produkcja Przemysłowa 3.20 3 3.6 4.5 4.1 3.2
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.10 2.9 3.3 3.1 3.4 3.4
Przemysłowy PMI 49.20 52.3 53 52.5 53 54
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Optymizm Konsumentów -5.00 3 5 3 4 4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.10 -3 5 3 2 4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 8.20 5.7 4.2 4 3.5 4.1
Wydatki Konsumpcyjne 152039.94 149675 154460 154012 157057 159557
Cena Benzyny 0.75 0.75 0.74 0.72 0.67 0.72


Kolumbia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.