Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Waluta 4024.39 4059 4094 4129 4164 4235
Indeks Giełdowy 1114.43 1092 1070 1048 1027 985
Obligacje Rządowe 10-letnie 7.40 7.52 7.64 7.76 7.88 8.13

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 -2.3 0.4 0.7 0.8 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.40 -1 -0.7 1.7 2.1 3.2
Stopa Bezrobocia 12.20 12.8 12 11.5 11.3 10.5
Inflacja 3.72 3.5 3.2 3.3 3.2 3.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.67 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2
Stopa Procentowa 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 4.25
Bilans Handlowy -0.91 -0.9 -0.5 1.2 -0.7 0.2
Saldo Obrotów Bieżących -3523.00 -3400 -3200 -2300 -2300 -3500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.30 -4.1 -4.1 -4.1 -3.9 -3.9
Dług Publiczny do PKB 50.50 55 55 55 53 53
Budżet Państwa do PKB -3.10 -4 -4 -4 -3.5 -3.5
Koniunktura w Przemyśle 9.80 5 6.7 7 7.3 7.5
Optymizm Konsumentów -11.20 -6 -2 -1 1 3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -26.10 2 2.7 4 6 4.3
Podatek Dochodowy Firmy 33.00 33 33 33 33 33
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39.00 39 39 39 39 39

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tempo Wzrostu Pkb 0.50 -2.3 0.4 0.7 0.8 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.40 -1 -0.7 1.7 2.1 3.2
PKB 370.00 361 375 375 400 400
Pkb W Cenach Stałych 241299.98 214047 221313 245402 246367 253255
Środki Trwałe Brutto 49217.34 49444 49876 50054 50251 51656
Pkb Per Capita 7698.40 7800 7800 7800 7900 7900
Pkb Per Capita Ppp 13332.87 13342 13900 13900 13342 13688
Rolnictwo w PKB 13742.29 13403 13703 13976 14031 14423
Budownictwo w PKB 17055.31 13597 14696 17345 17413 17900
Przemysł w PKB 27474.61 25431 26885 27942 28052 28836
Górnictwo w PKB 11274.04 10649 10914 11466 11511 11833
Transport w PKB 11554.12 10913 11313 11751 11797 12127
Media w PKB 6897.00 6476 6849 7014 7042 7239

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Bezrobocia 12.20 12.8 12 11.5 11.3 10.5
Bezrobotni Zarejestrowani 3044.99 2850 2890 2850 2850 3000
Populacja 50.37 50.37 50.37 50.91 50.91 51.45
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.20 62.5 63 63.5 63.7 64.5
Koszty Utrzymania Rodziny 1095100.00 1135353 1135353 1135353 1135353 1135353
Koszty Utrzymania 782100.00 781232 781232 781232 781232 781232
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2598000.00 2480000 2480000 2508498 2508498 2513632
Pracujący 22005.79 22100 22400 22800 22800 22800
Wskaźnik Zatrudnienia 55.48 56.3 56.6 56.9 56.9 57.2

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflacja 3.72 3.5 3.2 3.3 3.2 3.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.67 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.94 106 107 107 108 111
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 104.55 106 106 107 108 110
Inflacja Bazowa 3.25 3.2 3.1 3.2 3.2 3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118.69 122 125 126 124 131
Inflacja Żywności 5.87 4.5 4 3.5 3.5 2.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.67 3.2 3.8 4.1 4.3 4.5
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.99 106 106 107 107 110
Cpi Transport 104.43 106 106 107 108 110

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Stopa Procentowa 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 4.25
Stopa Międzybankowa 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05
Rezerwy Walutowe 53676.04 53600 53800 54000 54000 54800
Stopa Depozytowa 4.70 4.7 4.7 6.5 4.7 6
Bilans Banku Centralnego 236556.30 260000 270000 278000 278000 320000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bilans Handlowy -0.91 -0.9 -0.5 1.2 -0.7 0.2
Saldo Obrotów Bieżących -3523.00 -3400 -3200 -2300 -2300 -3500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.30 -4.1 -4.1 -4.1 -3.9 -3.9
Import 4.33 4.6 3.8 3.8 4.1 4.5
Eksport 3.02 3.7 3.3 5 3.4 4.7
Dług Zagraniczny 138174.87 140000 141100 142300 143000 143500
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3715.20 3065 2890 2890 2890 3069
Rachunek kapitałowy -3121.71 -3100 -3000 -3000 -3000 -3104
Transfery Pieniężne od Emigrantów 634.90 540 530 600 550 610

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Dług Publiczny do PKB 50.50 55 55 55 53 53
Budżet Państwa do PKB -3.10 -4 -4 -4 -3.5 -3.5
Bilans Budżetu -4897.68 -4265 -3782 -4075 -4075 -4053
Wydatki Rządowe 35875.96 35251 35525 36486 36629 37653
Dochody Budżetu Państwa 14074.53 12200 12200 12200 12200 12127
Wydatki Wojskowe 10303.00 10100 10100 10100 10100 9900

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Podatek Dochodowy Firmy 33.00 33 33 33 33 33
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39.00 39 39 39 39 39
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Koniunktura w Przemyśle 9.80 5 6.7 7 7.3 7.5
Produkcja Przemysłowa 3.70 3 3.9 3.2 3.3 3.4
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 7596.00 13200 13500 13800 13800 13600
Rejestracje nowych samochodów 18407.00 19800 19300 30000 25000 32000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.60 3.4 3.2 3.4 3.4 3.6
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 2.60 0.5 0.3 0.6 0.4 1
Przemysłowy PMI 49.30 46 50 52 52.5 53
Produkcja Cementu 1037300.00 900000 1050000 1170000 1100000 1250000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Optymizm Konsumentów -11.20 -6 -2 -1 1 3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -26.10 2 2.7 4 6 4.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.10 3.5 3.9 4.1 4.5 4.3
Wydatki Konsumpcyjne 155976.85 152461 154278 158628 159252 163705
Kredyt dla Sectora Prywatnego 254863.89 267665 250816 273584 260216 282338
Kredyt Konsumencki 157200.09 142919 149733 159872 160501 164988
Cena Benzyny 0.55 0.52 0.5 0.47 0.45 0.43
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 26.20 27.5 27.8 27.9 28.3 28.3

Budownictwo Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 140.49 147 149 149 149 151


Kolumbia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.