Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Waluta 3320.03 3260 3290 3319 3349 3410
Indeks Giełdowy 1500.05 1557 1540 1524 1508 1476
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.53 6.69 6.8 6.91 7.03 7.26
Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 1 0.7 1.1 0.5 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.80 3.2 3.3 3.5 3.2 3.3
Stopa Bezrobocia 10.80 9.2 9.2 9.1 9.2 9.2
Inflacja 3.25 3.3 3.4 3.3 3.1 3.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2
Stopa Procentowa 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5 4.75
Bilans Handlowy -0.96 -0.22 -0.08 0.8 -0.6 1.2
Saldo Obrotów Bieżących -3680.00 -3400 -3600 -3300 -3500 -2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.80 -4 -4 -4 -3.7 -3.7
Dług Publiczny do PKB 50.50 52 52 52 53 53
Budżet Państwa do PKB -3.10 -2.8 -2.8 -2.8 -3 -3
Koniunktura w przemyśle 3.00 4 4.5 3.9 4 5.4
Optymizm Konsumentów -9.60 3 3 5 3 4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 10.80 1.5 -3 5 3 4
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 1 0.7 1.1 0.5 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.80 3.2 3.3 3.5 3.2 3.3
PKB 309.19 370 370 370 375 375
Pkb W Cenach Stałych 203050.37 211133 218551 241770 209548 249749
Środki Trwałe Brutto 48209.53 47376 49621 49897 49752 51543
Pkb Per Capita 7600.76 8400 8400 8400 8600 8600
Pkb Per Capita Ppp 13254.95 13530 13530 13530 13900 13900
Rolnictwo w PKB 13768.81 13272 13520 13814 14209 14270
Budownictwo w PKB 12364.96 13618 15699 17872 17820 18462
Przemysł w PKB 24542.60 25788 27005 28077 25328 29004
Górnictwo w PKB 10970.91 10914 11305 11611 11322 11994
Transport w PKB 10613.70 10840 10912 11614 10953 11997
Media w PKB 6412.00 6455 6810 6967 6617 7196
praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Bezrobocia 10.80 9.2 9.2 9.1 9.2 9.2
Bezrobotni Zarejestrowani 2682.09 2380 2390 2450 2450 2500
Populacja 49.83 50.1 50.1 49.83 50.37 50.37
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2598000.00 2480000 2480000 2480000 2480000 2508498
Płace Nisko Wykwalifikowanych 899500.00 834000 834000 834000 834000 850000
Koszty Utrzymania Rodziny 1095100.00 1135353 1135353 1135353 1135353 1135353
Koszty Utrzymania 782100.00 781232 781232 781232 781232 781232
Wskaźnik Zatrudnienia 56.39 58 58.5 58 57.9 57.9
Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflacja 3.25 3.3 3.4 3.3 3.1 3.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.50 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.12 102 103 103 104 107
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.90 102 103 103 105 107
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118.03 119 122 119 122 125
Inflacja Żywności 3.44 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 5.94 4.7 5.3 4.8 4.5 4.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101.67 101 102 103 104 107
Cpi Transport 101.76 102 103 103 104 107
Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Stopa Procentowa 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5 4.75
Stopa Międzybankowa 4.26 4.26 4.51 4.51 4.51 4.51
Stopa Depozytowa 6.00 6 6.25 6.25 6.25 6.25
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bilans Handlowy -0.96 -0.22 -0.08 0.8 -0.6 1.2
Saldo Obrotów Bieżących -3680.00 -3400 -3600 -3300 -3500 -2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.80 -4 -4 -4 -3.7 -3.7
Import 4.30 4 3.85 3.7 4.5 3.8
Eksport 3.34 3.57 3.7 4.5 3.9 5
Dług Zagraniczny 135083.25 127150 127200 127150 127150 127000
Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Dług Publiczny do PKB 50.50 52 52 52 53 53
Budżet Państwa do PKB -3.10 -2.8 -2.8 -2.8 -3 -3
Wydatki Rządowe 34153.12 33543 33772 35348 35246 36515
Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10
Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Koniunktura w przemyśle 3.00 4 4.5 3.9 4 5.4
Produkcja Przemysłowa 3.20 7.2 3 3.6 4.5 3.2
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 2.60 3 2.9 3.3 3.1 3.1
Przemysłowy PMI 51.00 52.5 52.3 53 52.5 54
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Optymizm Konsumentów -9.60 3 3 5 3 4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 10.80 1.5 -3 5 3 4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.30 4.4 5.7 4.2 4 4.1
Wydatki Konsumpcyjne 149236.34 147564 149675 154460 154012 159557
Cena Benzyny 0.78 0.77 0.75 0.74 0.72 0.72


Kolumbia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.