Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 3319.25 3278 3307 3335 3365 3424
Indeks Giełdowy 1656.04 1642 1625 1609 1593 1561
Obligacje Rządowe 10-letnie 5.84 6.2 6.31 6.41 6.52 6.74
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.5 0.8 0.7 0.8 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.30 3.3 3.6 3.4 3.3 3.4
Stopa Bezrobocia 9.30 9.6 9.1 9.2 9.4 10
Inflacja 3.80 3.7 3.5 3.2 3.3 3.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.26 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
Stopa Procentowa 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5 4.75
Bilans Handlowy -1.00 -0.6 -0.9 -0.5 1.2 0.2
Saldo Obrotów Bieżących -3917.00 -3500 -3400 -3200 -2300 -3500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.80 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.6
Dług Publiczny do PKB 50.50 53 53 53 53 51
Budżet Państwa do PKB -3.10 -3 -3 -3 -3 -3.2
Koniunktura w Przemyśle 1.30 3 5 6.7 7 6.5
Optymizm Konsumentów -9.50 -6 -2 5 4 5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.80 3 2 2.7 4 4.1
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.5 0.8 0.7 0.8 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.30 3.3 3.6 3.4 3.3 3.4
PKB 330.20 375 375 375 375 400
Pkb W Cenach Stałych 221978.55 207339 217914 225752 229304 237100
Środki Trwałe Brutto 50034.50 48570 50678 50885 51686 53443
Pkb Per Capita 7698.40 7800 7800 7800 7800 8500
Pkb Per Capita Ppp 13332.87 13900 13900 13900 13900 13900
Rolnictwo w PKB 13572.26 14129 13511 13803 14020 14497
Budownictwo w PKB 15123.21 12739 13900 15380 15622 16153
Przemysł w PKB 26990.15 24945 26020 27449 27881 28829
Górnictwo w PKB 11237.03 11154 11064 11428 11608 12003
Transport w PKB 11416.50 10910 11226 11611 11793 12194
Media w PKB 6887.00 6521 6637 7004 7114 7356
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 9.30 9.6 9.1 9.2 9.4 10
Bezrobotni Zarejestrowani 2331.82 2750 2850 2890 2850 3000
Populacja 49.83 50.37 50.17 50.37 50.91 51.45
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2598000.00 2480000 2480000 2480000 2508498 2513632
Płace Nisko Wykwalifikowanych 899500.00 834000 834000 834000 850000 870000
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.10 64.9 64.3 64.6 65 65.5
Koszty Utrzymania Rodziny 1095100.00 1135353 1135353 1135353 1135353 1135353
Koszty Utrzymania 782100.00 781232 781232 781232 781232 781232
Pracujący 22874.45 22803 22100 22400 22800 22800
Wskaźnik Zatrudnienia 57.85 56 56.3 56.6 56.9 57.2
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 3.80 3.7 3.5 3.2 3.3 3.1
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.26 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103.80 105 106 107 107 110
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 103.42 105 106 106 106 110
Inflacja Bazowa 3.42 3.3 3.2 3.1 3.2 3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 120.79 122 123 126 126 131
Inflacja Żywności 5.80 5 4.5 4 3.5 2.5
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 6.09 4.5 4.3 4.4 4.4 4.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.46 105 106 106 107 110
Cpi Transport 103.41 105 106 106 106 110
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5 4.75
Stopa Międzybankowa 4.25 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26
Rezerwy Walutowe 53133.90 53400 53600 53800 54000 54800
Stopa Depozytowa 4.70 6.5 4.7 4.7 6.5 6
Bilans Banku Centralnego 236556.30 251000 260000 270000 278000 320000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -1.00 -0.6 -0.9 -0.5 1.2 0.2
Saldo Obrotów Bieżących -3917.00 -3500 -3400 -3200 -2300 -3500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.80 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.6
Import 4.33 3.9 4.6 3.8 3.8 4.5
Eksport 2.89 3.2 3.7 3.3 5 4.7
Dług Zagraniczny 137633.12 127150 127150 139100 127000 127000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3330.18 2992 3065 2890 2890 3069
Rachunek kapitałowy -3219.49 -3140 -3100 -3000 -3000 -3104
Transfery Pieniężne od Emigrantów 596.90 540 540 530 540 560
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 50.50 53 53 53 53 51
Budżet Państwa do PKB -3.10 -3 -3 -3 -3 -3.2
Bilans Budżetu -4565.56 -4277 -3782 -4075 -4176 -4053
Wydatki Rządowe 34604.37 34172 34805 35193 35746 36962
Dochody Budżetu Państwa 9200.62 12189 12200 12200 12200 12127
Wydatki Wojskowe 10303.00 10100 10100 10100 10100 9900
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 33.00 33 33 33 33 33
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w Przemyśle 1.30 3 5 6.7 7 6.5
Produkcja Przemysłowa -1.50 2.5 3 3.9 3.2 3.4
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 14204.00 13700 13200 13500 13800 13600
Rejestracje nowych samochodów 23278.00 20241 19800 19300 26000 32000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 3.20 3.1 3.4 3.2 3.4 3.6
Przemysłowy PMI 52.40 52.5 53 53.5 54 53
Produkcja Cementu 1112915.00 1080000 1000000 1050000 1170000 1250000
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) -0.10 0.6 0.5 0.3 0.6 1.8
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów -9.50 -6 -2 5 4 5
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 8.80 3 2 2.7 4 4.1
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.40 4 3.5 3.9 4.1 4.3
Wydatki Konsumpcyjne 156171.26 154748 157045 158826 161325 166810
Kredyt dla Sectora Prywatnego 230155.80 195882 273853 255976 237751 245834
Kredyt Konsumencki 152803.58 141006 146222 152813 157846 163213
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 27.85 27.3 27.5 27.8 27.9 28.3
Cena Benzyny 0.78 0.86 0.88 0.9 0.92 0.92
Budownictwo Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 138.52 145 147 149 149 151


Kolumbia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.