Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Waluta 3093.65 3109 3137 3166 3195 3254
Indeks Giełdowy 1613.71 1493 1477 1462 1446 1416
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.49 6.76 6.84 6.93 7.01 7.18
Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.4 1 0.7 1.1 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.80 2.5 2.8 3.3 3.5 3.3
Stopa Bezrobocia 12.80 9.3 9.2 9.2 9.1 9.2
Inflacja 3.01 3 3.6 3.4 3.3 3.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.57 0.4 0.5 0.3 0.3 0.2
Stopa Procentowa 4.25 4.25 4.25 4.5 4.5 5.25
Bilans Handlowy -0.78 -0.5 -0.6 -0.08 -0.6 -0.6
Saldo Obrotów Bieżących -3680.00 -2000 -2200 -2300 -2200 -2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.80 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.6
Dług Publiczny do PKB 48.50 52 52 52 52 53
Budżet Państwa do PKB -3.00 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -3
Koniunktura w przemyśle 6.30 1.8 3 4.5 3.9 5.4
Optymizm Konsumentów -5.60 -3 3 3 5 4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -28.80 -15 1.66 1.67 1.5 1.6
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.4 1 0.7 1.1 1.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.80 2.5 2.8 3.3 3.5 3.3
PKB 309.19 370 370 370 370 375
Pkb W Cenach Stałych 233040.93 203640 212796 215726 219885 227141
Środki Trwałe Brutto 48209.53 46611 47330 49377 50329 51990
Pkb Per Capita 7600.76 8400 8400 8400 8400 8600
Pkb Per Capita Ppp 13254.95 13530 13530 13530 13530 13900
Rolnictwo w PKB 13328.03 13878 13135 13281 13537 13984
Budownictwo w PKB 17267.86 13103 13660 15446 15567 16080
Przemysł w PKB 27207.71 24113 25595 26638 27151 28047
Górnictwo w PKB 11068.99 10804 11036 11375 11464 11842
Transport w PKB 11214.81 10088 10447 10638 10843 11201
Media w PKB 6734.00 6152 6302 6611 6739 6961
praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Bezrobocia 12.80 9.3 9.2 9.2 9.1 9.2
Bezrobotni Zarejestrowani 3177.00 2400 2380 2390 2450 2500
Populacja 49.29 50.1 50.1 50.1 49.83 50.37
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2598000.00 2480000 2480000 2480000 2480000 2508498
Płace Nisko Wykwalifikowanych 899500.00 834000 834000 834000 834000 850000
Koszty Utrzymania Rodziny 1095100.00 1135353 1135353 1135353 1135353 1135353
Koszty Utrzymania 782100.00 753328 781232 781232 781232 781232
Pracujący 21650.00 22790 22803 22800 22801 22800
Wskaźnik Zatrudnienia 55.30 58.45 58.5 58.47 58.49 58.48
Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflacja 3.01 3 3.6 3.4 3.3 3.2
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.57 0.4 0.5 0.3 0.3 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.18 146 147 147 148 153
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 100.54 150 151 152 152 158
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 115.60 115 119 124 121 126
Inflacja Żywności 1.40 1.3 1.4 1.4 1.4 1.6
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.82 3.6 4.7 6.5 4.2 4.4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 100.53 148 151 152 153 158
Cpi Transport 101.15 136 138 138 138 143
Wskaźnik Cen Importowych 111.85 109 109 110 109 109
Wskaźnik Cen Eksportowych 118.12 117 118 118 118 118
Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Stopa Procentowa 4.25 4.25 4.25 4.5 4.5 5.25
Stopa Międzybankowa 4.26 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
Stopa Depozytowa 6.00 6 6 6 6 6
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bilans Handlowy -0.78 -0.5 -0.6 -0.08 -0.6 -0.6
Saldo Obrotów Bieżących -3680.00 -2000 -2200 -2300 -2200 -2300
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.80 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.6
Import 4.18 3.75 4 3.85 3.7 3.8
Eksport 3.06 3.6 3.57 3.7 4.5 5
Dług Zagraniczny 131744.42 127100 127150 127200 127150 127000
Terms of Trade 135.67 93.23 93.07 93.06 92.94 92.56
Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Dług Publiczny do PKB 48.50 52 52 52 52 53
Budżet Państwa do PKB -3.00 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -3
Bilans Budżetu -2927.63 -3832 -4277 -3802 -4162 -4053
Wydatki Rządowe 34153.12 34201 34010 33988 34254 35384
Dochody Budżetu Państwa 12732.30 11736 12189 12180 12113 12127
Wydatki Budżetu Państwa 15659.93 15568 16465 15982 16275 16180
Wydatki Wojskowe 8976.14 9395 9395 9395 9395 9400
Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Podatek Dochodowy Firmy 34.00 34 34 34 34 34
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19
Składki Ubezpieczeniowe 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10.00 10 10 10 10 10
Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Koniunktura w przemyśle 6.30 1.8 3 4.5 3.9 5.4
Produkcja Przemysłowa 3.00 -0.4 7.2 3 2.4 2.8
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.90 2.8 2.6 2.9 3.3 3.1
Przemysłowy PMI 49.50 51.7 51.7 52.3 53 54
Produkcja Cementu 927632.55 3 1100000 1108781 1100000 1300000
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Optymizm Konsumentów -5.60 -3 3 3 5 4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -28.80 -15 1.66 1.67 1.5 1.6
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.00 3.8 4.4 5.7 4.2 4.1
Wydatki Konsumpcyjne 149236.34 146225 147418 148939 151810 156820
Cena Benzyny 0.81 0.79 0.77 0.75 0.73 0.73


Kolumbia - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.