Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 609 2019-09
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.5 2018-12
Stopa Bezrobocia 5.89 2017-12
Inflacja -2.8 2019-07
Stopa Procentowa 3.5 2019-08
Bilans Handlowy 247 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących -276 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 46.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 60 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.5 2018-12
PKB 11.3 2018-12
Pkb Per Capita 813 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 1746 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 5.89 2017-12
Populacja 14.9 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -2.8 2019-07
Inflacja Żywności -7.2 2019-07
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.5 2019-08
Stopa Depozytowa 2.45 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy 247 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących -276 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.3 2018-12
Eksport 1373 2017-12
Import 1343 2016-12
Wydobycie Ropy Naftowej 136 2019-05
Dług Zagraniczny 805 2016-12
Indeks Terroryzmu 4.75 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 46.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB 0.1 2018-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 216 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 35 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 60 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 18 2018-12
Składki Ubezpieczeniowe 20 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.5 2019-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.5 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 1636 2017-03
Adresy IP 230 2017-03
Index Konkurencyjności 35.52 2018-12
Ranking Konkurencyjności 140 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 19 2018-12
Ranking Korupcji 165 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 181 2018-12
Produkcja Przemysłowa 14.4 2019-03
Produkcja w Górnictwie 31.29 2016-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Chad - Wskaźniki ekonomiczne.