Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 540.73 547 554 561 568 582

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.90 1.3 1.3 1.3 2.6 2.6
Stopa Bezrobocia 2.30 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4
Inflacja -0.50 5.5 4.8 3.7 3.2 2.5
Stopa Procentowa 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Bilans Handlowy 572.80 -1218 -1218 -1329 -1329 -1218
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -13.30 -11 -11 -11 -7 -7
Dług Publiczny do PKB 44.30 44 44 44 44 42
Budżet Państwa do PKB 0.40 -4 -4 -4 -4 2
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.90 1.3 1.3 1.3 2.6 2.6
PKB 11.31 10.7 10.7 10.7 10.7 11.4
Pkb Per Capita 813.70 765 765 765 765 820
Pkb Per Capita Ppp 1579.60 1470 1470 1470 1470 1550

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 2.30 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4
Populacja 15.94 17.25 17.25 16.86 16.86 17.32

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja -0.50 5.5 4.8 3.7 3.2 2.5
Inflacja Żywności -1.36 3 5 3 2 4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 107.80 114 117 118 113 115

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy 572.80 -1218 -1218 -1329 -1329 -1218
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -13.30 -11 -11 -11 -7 -7
Import 685.50 2136 2136 2136 2136 2136
Eksport 1877.80 918 918 918 918 918

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 44.30 44 44 44 44 42
Budżet Państwa do PKB 0.40 -4 -4 -4 -4 2

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30.00 30 30 30 30 30
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Produkcja Przemysłowa -3.30 2 1.8 3 3 1.6


Chad - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.