Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 586.79 596 602 609 615 629
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 5.89 5.8 6 6 6 6
Inflacja -2.80 -2.4 -2.6 -2.1 -2.3 -2
Stopa Procentowa 3.50 3 3 3 3 3
Bilans Handlowy 247.40 -1143 -1218 -1218 -1218 -1218
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.30 -5.6 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Dług Publiczny do PKB 46.60 45.3 38 38 38 38
Budżet Państwa do PKB 0.10 0.4 1.6 1.6 1.6 1.6
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 60.00 60 60 60 60 60
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
PKB 11.30 11.6 12 12 12 12
Pkb Per Capita 813.30 820 845 845 845 845
Pkb Per Capita Ppp 1746.50 1780 1840 1840 1840 1840
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 5.89 5.8 6 6 6 6
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja -2.80 -2.4 -2.6 -2.1 -2.3 -2
Inflacja Żywności -2.70 -3 -4.4 -6 -7.1 -5.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 105.90 105 101 106 103 103
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 3.50 3 3 3 3 3
Stopa Depozytowa 2.45 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy 247.40 -1143 -1218 -1218 -1218 -1218
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.30 -5.6 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 46.60 45.3 38 38 38 38
Budżet Państwa do PKB 0.10 0.4 1.6 1.6 1.6 1.6
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 60.00 60 60 60 60 60
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5


Chad - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.