Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 594.45 594 599 603 608 618
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 5.89 5.8 6 9 9 9
Inflacja -1.40 -0.7 2.3 2.6 3 3.2
Stopa Procentowa 3.50 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
Bilans Handlowy 247.40 -1154 -1143 -1218 -1218 -1218
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.30 -5.6 -5.6 -4.5 -4.5 -4.5
Dług Publiczny do PKB 46.60 45.3 45.3 38 38 38
Budżet Państwa do PKB 0.10 0.4 0.4 1.6 1.6 1.6
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 60.00 60 60 60 60 60
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
PKB 11.30 11.6 11.6 12 12 12
Pkb Per Capita 813.30 820 820 845 845 845
Pkb Per Capita Ppp 1746.50 1780 1780 1840 1840 1840
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 5.89 5.8 6 9 9 9
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja -1.40 -0.7 2.3 2.6 3 3.2
Inflacja Żywności -4.50 -4.7 -4.3 0.4 1.7 2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 108.10 108 110 106 111 113
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 3.50 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
Stopa Depozytowa 2.45 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy 247.40 -1154 -1143 -1218 -1218 -1218
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.30 -5.6 -5.6 -4.5 -4.5 -4.5
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 46.60 45.3 45.3 38 38 38
Budżet Państwa do PKB 0.10 0.4 0.4 1.6 1.6 1.6
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 35.00 35 35 35 35 35
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 60.00 60 60 60 60 60
Podatek od Towarów i Usług 18.00 18 18 18 18 18
Składki Ubezpieczeniowe 20.00 20 20 20 20 20
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5


Chad - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.