Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 614 2019-09
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.3 2018-12
Stopa Bezrobocia 6 2017-12
Inflacja 3 2018-12
Stopa Procentowa 3.5 2019-08
Bilans Handlowy -29.8 2014-06
Saldo Obrotów Bieżących -14.9 2016-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.3 2018-12
Dług Publiczny do PKB 48.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.3 2018-12
PKB 2.38 2018-12
Pkb Per Capita 385 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 775 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6 2017-12
Populacja 5.1 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 3 2018-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 3.5 2019-08
Stopa Depozytowa 2.45 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -29.8 2014-06
Saldo Obrotów Bieżących -14.9 2016-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.3 2018-12
Eksport 4.1 2014-06
Import 33.9 2014-06
Rezerwy Złota 0 2019-03
Indeks Terroryzmu 6.72 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 48.5 2018-12
Budżet Państwa do PKB -1 2018-12
Rating Kredytowy 15
Wydatki Wojskowe 28 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 19 2018-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 1445 2017-03
Adresy IP 525 2017-03
Indeks Percepcji Korupcji 26 2018-12
Ranking Korupcji 149 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 183 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Republika Środkowoafrykańska - Wskaźniki ekonomiczne.