Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 609.42 616 621 627 633 644
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.30 4 4 4.2 4.2 4.2
Stopa Bezrobocia 6.00 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Stopa Procentowa 3.50 3.25 3 3 3 3
Bilans Handlowy -29.80 -23.58 -25.68 -25.68 -25.68 -25.69
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.30 -7.3 -7.3 -7 -7 -7
Dług Publiczny do PKB 48.50 44.2 44.2 40 40 40
Budżet Państwa do PKB -1.00 0.7 0.7 -0.2 -0.2 -0.2
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.30 4 4 4.2 4.2 4.2
PKB 2.38 2.3 2.3 2.45 2.45 2.45
Pkb Per Capita 384.80 380 380 395 395 395
Pkb Per Capita Ppp 774.70 795 795 805 805 805
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 6.00 6 5.5 5.5 5.5 5.5
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 3.50 3.25 3 3 3 3
Stopa Depozytowa 2.45 2.2 1.95 1.95 1.95 1.95
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -29.80 -23.58 -25.68 -25.68 -25.68 -25.69
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -8.30 -7.3 -7.3 -7 -7 -7
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 48.50 44.2 44.2 40 40 40
Budżet Państwa do PKB -1.00 0.7 0.7 -0.2 -0.2 -0.2
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek od Towarów i Usług 19.00 19 19 19 19 19


Republika Środkowoafrykańska - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.