Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 99.38 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.7 2019-09
Stopa Bezrobocia 12.2 2018-12
Inflacja 1.9 2019-12
Stopa Procentowa 5.5 2019-09
Bilans Handlowy -5346 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -2033 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 124 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 12 2019-09
Optymizm Konsumentów 16 2019-09
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.7 2019-09
PKB 1.99 2018-12
Pkb Per Capita 2738 2013-12
Pkb Per Capita Ppp 6662 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 41747 2019-09
Rolnictwo w PKB 1632 2019-09
Budownictwo w PKB 4034 2019-09
Przemysł w PKB 2427 2019-09
Górnictwo w PKB 83.1 2019-09
Administracja Publiczna w PKB 6718 2019-09
Usługi w PKB 4592 2019-09
Transport w PKB 3908 2019-09
Media w PKB 1461 2019-09
Środki Trwałe Brutto 17069 2019-09
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.2 2018-12
Populacja 0.54 2018-12
Pracujący 195000 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 48.8 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.6 2018-12
Płaca Minimalna 13000 2020-01
Bezrobotni Zarejestrowani 27028 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 27.8 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.9 2019-12
Inflacja Żywności 4.3 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-12
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-12
Inflacja Bazowa 1.7 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.3 2019-12
Cpi Transport 102 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.9 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.5 2019-09
Podaż Pieniądza M0 106575 2019-07
Podaż Pieniądza M2 186590 2019-07
Rezerwy Walutowe 69521 2019-09
Stopa Depozytowa 1.9 2018-12
Bilans Banków 224008 2019-09
Podaż Pieniądza M1 80015 2019-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -5346 2019-09
Saldo Obrotów Bieżących -2033 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.5 2018-12
Eksport 542 2019-09
Import 5887 2019-09
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1726 2019-07
Rachunek kapitałowy -2381 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1076 2019-06
Przyjazdy Turystów 181664 2019-09
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 124 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2018-12
Rating Kredytowy 30 2020-01
Dochody Budżetu Państwa 13204 2019-06
Wydatki Rządowe 7067 2019-09
Wydatki Wojskowe 10 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 12 2019-09
Szybkość Internetu 3848 2017-03
Adresy IP 14030 2017-03
Index Konkurencyjności 50.83 2019-12
Ranking Konkurencyjności 112 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 58 2019-12
Ranking Korupcji 41 2019-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 137 2019-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 16 2019-09
Kredyt dla Sectora Prywatnego 105569 2019-09
Wydatki Konsumpcyjne 27112 2019-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Republika Zielonego Przylądka - Wskaźniki ekonomiczne.