Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 99.52 2019-11
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.2 2019-06
Stopa Bezrobocia 12.2 2018-12
Inflacja 0.7 2019-10
Stopa Procentowa 5.5 2019-09
Bilans Handlowy -6310 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -2033 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 124 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2018-12
Koniunktura w Przemyśle 12 2019-09
Optymizm Konsumentów 18 2019-06
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.2 2019-06
PKB 1.99 2018-12
Pkb Per Capita 2738 2013-12
Pkb Per Capita Ppp 6662 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 42130 2019-06
Rolnictwo w PKB 2710 2019-06
Budownictwo w PKB 3998 2019-06
Przemysł w PKB 2435 2019-06
Górnictwo w PKB 83 2019-06
Administracja Publiczna w PKB 6874 2019-06
Usługi w PKB 4435 2019-06
Transport w PKB 3817 2019-06
Media w PKB 1340 2019-06
Środki Trwałe Brutto 15973 2019-06
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.2 2018-12
Populacja 0.54 2018-12
Pracujący 195000 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 48.8 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.6 2018-12
Płaca Minimalna 13000 2019-01
Bezrobotni Zarejestrowani 27028 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 27.8 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 0.7 2019-10
Inflacja Żywności 1.5 2019-09
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101 2019-09
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-09
Inflacja Bazowa 1.6 2019-09
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 98.5 2019-09
Cpi Transport 100 2019-09
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.4 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.5 2019-09
Podaż Pieniądza M0 106575 2019-07
Podaż Pieniądza M2 186590 2019-07
Rezerwy Walutowe 63497 2019-07
Stopa Depozytowa 1.9 2018-12
Bilans Banków 224008 2019-09
Podaż Pieniądza M1 80015 2019-07
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -6310 2019-07
Saldo Obrotów Bieżących -2033 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.5 2018-12
Eksport 656 2019-07
Import 6966 2019-07
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1570 2019-06
Rachunek kapitałowy -2381 2019-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1076 2019-06
Przyjazdy Turystów 179874 2019-06
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 124 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2018-12
Rating Kredytowy 35
Dochody Budżetu Państwa 13204 2019-06
Wydatki Rządowe 6497 2019-06
Wydatki Wojskowe 10 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w Przemyśle 12 2019-09
Szybkość Internetu 3848 2017-03
Adresy IP 14030 2017-03
Index Konkurencyjności 50.83 2019-12
Ranking Konkurencyjności 112 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 57 2018-12
Ranking Korupcji 45 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 137 2019-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 18 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 103965 2019-07
Wydatki Konsumpcyjne 26472 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Republika Zielonego Przylądka - Wskaźniki ekonomiczne.