Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 99.56 2019-09
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.2 2019-03
Stopa Bezrobocia 12.2 2018-12
Inflacja 1.5 2019-08
Stopa Procentowa 5.5 2019-07
Bilans Handlowy -6275 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 2145 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 123 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2018-12
Koniunktura w przemyśle 11 2019-06
Optymizm Konsumentów 18 2019-06
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.2 2019-03
PKB 1.99 2018-12
Pkb Per Capita 2738 2013-12
Pkb Per Capita Ppp 6662 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 40928 2019-03
Rolnictwo w PKB 2160 2019-03
Budownictwo w PKB 3479 2019-03
Przemysł w PKB 2547 2019-03
Górnictwo w PKB 72.9 2019-03
Administracja Publiczna w PKB 6622 2019-03
Usługi w PKB 4288 2019-03
Transport w PKB 3351 2019-03
Media w PKB 1312 2019-03
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.2 2018-12
Populacja 0.54 2018-12
Pracujący 195000 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 48.8 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.6 2018-12
Płaca Minimalna 13000 2019-01
Bezrobotni Zarejestrowani 27028 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 27.8 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.5 2019-08
Inflacja Żywności 2.5 2019-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 2019-08
Inflacja Bazowa 1.3 2019-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2019-08
Cpi Transport 102 2019-08
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.1 2019-08
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.5 2019-07
Podaż Pieniądza M0 106532 2019-06
Podaż Pieniądza M2 186330 2019-06
Rezerwy Walutowe 62776 2019-06
Stopa Depozytowa 1.9 2018-12
Bilans Banków 222490 2019-07
Podaż Pieniądza M1 79798 2019-06
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -6275 2019-06
Saldo Obrotów Bieżących 2145 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.5 2018-12
Eksport 606 2019-06
Import 6881 2019-06
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1171 2019-04
Rachunek kapitałowy 1650 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3140 2019-03
Przyjazdy Turystów 179874 2019-06
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 123 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2018-12
Rating Kredytowy 35
Dochody Budżetu Państwa 11891 2019-03
Wydatki Rządowe 7737 2019-03
Wydatki Wojskowe 10 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 11 2019-06
Szybkość Internetu 3848 2017-03
Adresy IP 14030 2017-03
Index Konkurencyjności 50.19 2018-12
Ranking Konkurencyjności 111 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 57 2018-12
Ranking Korupcji 45 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 131 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 18 2019-06
Kredyt dla Sectora Prywatnego 103247 2019-06
Wydatki Konsumpcyjne 24385 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Republika Zielonego Przylądka - Wskaźniki ekonomiczne.