Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 98.23 2019-07
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.6 2018-12
Stopa Bezrobocia 12.2 2018-12
Inflacja 1.5 2019-06
Stopa Procentowa 5.5 2019-05
Bilans Handlowy -5975 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 2145 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 123 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2018-12
Koniunktura w przemyśle 11 2019-06
Optymizm Konsumentów 16 2019-03
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.6 2018-12
PKB 1.99 2018-12
Pkb Per Capita 2738 2013-12
Pkb Per Capita Ppp 6662 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 42660 2018-12
Rolnictwo w PKB 1502 2018-12
Budownictwo w PKB 2784 2018-12
Przemysł w PKB 2661 2018-12
Górnictwo w PKB 78.7 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 6534 2018-12
Usługi w PKB 4501 2018-12
Transport w PKB 3686 2018-12
Media w PKB 1745 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 12.2 2018-12
Populacja 0.55 2017-12
Pracujący 195000 2018-12
Wskaźnik Zatrudnienia 48.8 2018-12
Uczestnictwo w Rynku Pracy 55.6 2018-12
Płaca Minimalna 13000 2019-01
Bezrobotni Zarejestrowani 27028 2018-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 27.8 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 1.5 2019-06
Inflacja Żywności 2.5 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-06
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101 2019-06
Inflacja Bazowa 0.9 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 101 2019-06
Cpi Transport 101 2019-06
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.6 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 5.5 2019-05
Podaż Pieniądza M0 106846 2019-05
Podaż Pieniądza M2 182091 2019-05
Rezerwy Walutowe 61178 2019-05
Stopa Depozytowa 1.9 2018-12
Podaż Pieniądza M1 75246 2019-05
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -5975 2019-05
Saldo Obrotów Bieżących 2145 2019-03
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -4.5 2018-12
Eksport 413 2019-05
Import 6388 2019-05
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1170 2019-05
Rachunek kapitałowy 1650 2019-03
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3140 2019-03
Przyjazdy Turystów 233721 2019-03
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 123 2018-12
Budżet Państwa do PKB -2.6 2018-12
Rating Kredytowy 35
Dochody Budżetu Państwa 11891 2019-03
Wydatki Rządowe 6826 2018-12
Wydatki Wojskowe 10 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 15 2019-12
Biznes Ostatni okres
Koniunktura w przemyśle 11 2019-06
Szybkość Internetu 3848 2017-03
Adresy IP 14030 2017-03
Index Konkurencyjności 50.19 2018-12
Ranking Konkurencyjności 111 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 57 2018-12
Ranking Korupcji 45 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 131 2018-12
Konsument Ostatni okres
Optymizm Konsumentów 16 2019-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 104210 2019-05
Wydatki Konsumpcyjne 29098 2018-12


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Republika Zielonego Przylądka - Wskaźniki ekonomiczne.