Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Waluta 90.79 91.19 91.59 92 92.4 93.2

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -14.60 25 17.5 6 6.2 6.1
Stopa Bezrobocia 12.30 12.8 12.8 12.8 12.4 12.4
Inflacja 0.00 0.4 0.6 1.1 1.5 1.3
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Bilans Handlowy -4351.80 -5830 -5830 -5712 -5712 -6660
Saldo Obrotów Bieżących -8730.80 -1780 -1780 -1780 -1780 -2714
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.20 -7 -7 -7 -7 -4.7
Dług Publiczny do PKB 124.70 138 138 138 138 137
Budżet Państwa do PKB -8.90 -8 -8 -8 -8 -6
Koniunktura w Przemyśle -11.00 -15 -12 -10 5 8
Optymizm Konsumentów 8.00 13 15 17 18 20

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -14.60 25 17.5 6 6.2 6.1
PKB 1.98 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9
Pkb Per Capita 3907.70 3750 3750 3750 3750 3900
Pkb Per Capita Ppp 7171.80 6850 6850 6850 6850 7000
Rolnictwo w PKB 1156.00 2840 1559 1407 1409 1492
Budownictwo w PKB 4469.00 3376 5364 4839 4848 5134
Przemysł w PKB 2565.00 2034 2381 2148 2152 2279
Górnictwo w PKB 90.00 68.75 108 97.52 97.7 103
Administracja Publiczna w PKB 8124.00 8998 9028 8144 8159 8641
Usługi w PKB 3746.00 3316 3973 3584 3591 3802
Transport w PKB 2967.00 1410 2718 2452 2456 2601
Media w PKB 1296.00 1560 1547 1396 1399 1481

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Bezrobocia 12.30 12.8 12.8 12.8 12.4 12.4
Populacja 0.55 0.56 0.56 0.54 0.54 0.54
Pracujący 206344.00 198000 198000 197000 197000 197000
Wskaźnik Zatrudnienia 50.90 51.3 51.3 51 51 51
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.04 60 60 62 62 62
Płaca Minimalna 13000.00 15000 15000 15000 15000 15000
Bezrobotni Zarejestrowani 26259.00 28600 28600 29000 29000 29000
Stopa Bezrobocia Młodzieży 28.37 32 32 29.7 29.7 29.7

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflacja 0.00 0.4 0.6 1.1 1.5 1.3
Inflacja Żywności -3.30 0.7 1 1 1 2.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.11 102 102 103 104 104
Inflacja Bazowa 1.00 1.3 1.5 1.7 1.4 1.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 0.5 0.5 0.6 0.6 0.4

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Stopa Procentowa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Rezerwy Walutowe 60323.30 61970 61970 62700 62700 62700
Stopa Depozytowa 1.50 1.5 1.5 3 1.5 1.5
Bilans Banków 237242.93 252000 252000 250000 250000 254000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bilans Handlowy -4351.80 -5830 -5830 -5712 -5712 -6660
Saldo Obrotów Bieżących -8730.80 -1780 -1780 -1780 -1780 -2714
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.20 -7 -7 -7 -7 -4.7
Import 4805.10 6500 6500 7400 7400 7400
Eksport 186.20 670 670 740 740 740
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2296.60 1400 1400 1400 1400 1577
Przyjazdy Turystów 9034.00 157000 170000 170000 170000 180000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1886.60 1500 1500 1750 1750 1750

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Dług Publiczny do PKB 124.70 138 138 138 138 137
Budżet Państwa do PKB -8.90 -8 -8 -8 -8 -6
Wydatki Rządowe 7067.00 8800 8304 7491 7505 7948

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Koniunktura w Przemyśle -11.00 -15 -12 -10 5 8

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Optymizm Konsumentów 8.00 13 15 17 18 20
Wydatki Konsumpcyjne 24395.00 28188 28664 25859 25907 27436


Republika Zielonego Przylądka - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.