Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 103.46 105 105 106 107 108

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 13.20 5 4.8 5.2 5.7 6.1
Stopa Bezrobocia 14.50 13 13 13 13 12
Inflacja 7.60 10 8 7 4.5 3
Stopa Procentowa 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Bilans Handlowy -6464.20 -5980 -5325 -5700 -5570 -6080
Saldo Obrotów Bieżących -1929.30 -1780 -1780 -1780 -1780 -2714
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -15.60 -7 -7 -7 -7 -3
Dług Publiczny do PKB 157.00 155 155 155 150 150
Budżet Państwa do PKB -8.90 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -5
Koniunktura w Przemyśle -1.00 4 8 10 12 15
Optymizm Konsumentów 12.00 13 16 15 18 18

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB 13.20 5 4.8 5.2 5.7 6.1
PKB 1.70 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9
PKB Per Capita 2935.32 3200 3200 3200 3200 3300
PKB Per Capita PPP 6045.06 6850 6850 7000 7000 7000
Rolnictwo w PKB 1036.00 2459 1572 1090 1095 1156
Budownictwo w PKB 3927.00 4733 4653 4131 4151 4383
Przemysł w PKB 3481.00 2396 2451 3662 3679 3885
Górnictwo w PKB 78.00 94.5 92.22 82.06 82.45 87.06
Administracja Publiczna w PKB 9282.00 8656 8122 9765 9811 10360
Usługi w PKB 4212.00 3602 3948 4431 4452 4701
Transport w PKB 2880.00 2874 2601 3030 3044 3215
Media w PKB 1537.00 1405 1586 1617 1625 1716
Tempo Wzrostu Pkb 13.50 3 2.6 3 3 1.8

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 14.50 13 13 13 13 12
Populacja 0.56 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
Pracujący 186627.00 197000 197000 197000 197000 197000
Wskaźnik Zatrudnienia 45.30 51 51 51 51 51
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.04 62 62 62 62 62
Płaca Minimalna 13000.00 13000 13000 13000 15000 15000
Bezrobotni Zarejestrowani 31724.00 29000 29000 29000 29000 29000
Stopa Bezrobocia Młodzieży 28.37 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 7.60 10 8 7 4.5 3
Inflacja Żywności 15.80 18 14 9.7 8.5 7
Inflacja Bazowa 5.90 7 5.6 4.8 4.4 3.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109.97 113 113 114 115 118
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.10 1.8 1.3 0.7 0.5 0.3

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Podaż Pieniądza M0 113895.20 114500 113900 113500 112700 112000
Podaż Pieniądza M2 210723.20 208000 204000 202000 190000 190000
Rezerwy Walutowe 68676.20 59800 61500 62000 61500 63000
Stopa Depozytowa 0.88 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
Bilans Banków 260284.21 255000 258000 260000 262000 264000
Podaż Pieniądza M1 96828.00 94000 93700 93500 92500 91500

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -6464.20 -5980 -5325 -5700 -5570 -6080
Saldo Obrotów Bieżących -1929.30 -1780 -1780 -1780 -1780 -2714
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -15.60 -7 -7 -7 -7 -3
Import 6866.50 6500 5800 6200 5800 6500
Eksport 402.40 520 475 500 230 420
Transfery Pieniężne od Emigrantów 2799.80 2450 1800 2300 1800 2100
Przyjazdy Turystów 87751.00 45000 70000 85000 76000 90000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1387.30 1750 1750 1750 1750 1750

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 157.00 155 155 155 150 150
Budżet Państwa do PKB -8.90 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -5
Dochody Budżetu Państwa 15844.00 11500 11800 12300 12500 14000
Wydatki Rządowe 10915.00 9582 10633 11483 11537 12183

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Koniunktura w Przemyśle -1.00 4 8 10 12 15

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Optymizm Konsumentów 12.00 13 16 15 18 18
Kredyt dla Sectora Prywatnego 122011.60 121500 120800 121200 120500 119000
Wydatki Konsumpcyjne 29991.00 2800 2700 2600 2500 2300


Republika Zielonego Przylądka - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.