Notowania Rynkowe Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Waluta 91.20 91 91.4 91.8 92.2 93

Przegląd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -18.20 -2 17.5 3 3 5
Stopa Bezrobocia 11.29 12.8 12.8 12.8 12.8 12.4
Inflacja -0.90 0.8 0.4 0.6 1.1 1.3
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1 1
Bilans Handlowy -4351.80 -5830 -5830 -5830 -5712 -6660
Saldo Obrotów Bieżących -8631.10 -1780 -1780 -1780 -1780 -2714
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.20 -7 -7 -7 -7 -4.7
Dług Publiczny do PKB 124.70 138 138 138 138 137
Budżet Państwa do PKB -1.80 -8 -8 -8 -8 -6
Koniunktura w Przemyśle -15.00 2 4 6 5.5 8
Optymizm Konsumentów 8.00 13 15 17 20 18

PKB Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Roczne Tempo Wzrostu PKB -18.20 -2 17.5 3 3 5
PKB 1.98 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9
Pkb Per Capita 3907.70 3750 3750 3750 3750 3900
Pkb Per Capita Ppp 7171.80 6600 6850 6850 6850 7000
Rolnictwo w PKB 1327.00 2354 2670 2340 2340 2457
Budownictwo w PKB 4565.00 4032 3174 2782 2782 2921
Przemysł w PKB 2026.00 2800 1912 1676 1676 1760
Górnictwo w PKB 92.00 82.32 64.63 56.65 56.65 59.48
Administracja Publiczna w PKB 7683.00 6864 8458 7414 7414 7785
Usługi w PKB 3381.00 4175 3117 2733 2733 2869
Transport w PKB 2313.00 3594 1325 1162 1162 1220
Media w PKB 1317.00 1330 1466 1285 1285 1350

praca Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Bezrobocia 11.29 12.8 12.8 12.8 12.8 12.4
Populacja 0.55 0.56 0.56 0.56 0.54 0.54
Uczestnictwo w Rynku Pracy 57.40 60 60 60 62 62
Płaca Minimalna 13000.00 15000 15000 15000 15000 15000
Bezrobotni Zarejestrowani 26259.00 28600 28600 28600 29000 29000
Stopa Bezrobocia Młodzieży 24.90 32 32 32 29.7 29.7
Pracujący 206344.00 198000 198000 198000 197000 197000
Wskaźnik Zatrudnienia 50.90 51.3 51.3 51.3 51 51

Ceny Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflacja -0.90 0.8 0.4 0.6 1.1 1.3
Inflacja Żywności -3.00 0.3 0.7 1 1 2.3
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.30 0.2 0.5 0.5 0.6 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.07 103 102 102 103 104
Inflacja Bazowa 0.00 1 1.3 1.5 1.7 1.8

Pieniądz Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Stopa Procentowa 1.00 1 1 1 1 1
Rezerwy Walutowe 72275.60 61970 61970 61970 62700 62700
Stopa Depozytowa 1.50 3 1.5 1.5 3 3
Bilans Banków 240570.67 248000 252000 252000 250000 254000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bilans Handlowy -4351.80 -5830 -5830 -5830 -5712 -6660
Saldo Obrotów Bieżących -8631.10 -1780 -1780 -1780 -1780 -2714
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.20 -7 -7 -7 -7 -4.7
Import 7135.10 6500 6500 6500 7400 7400
Eksport 556.20 670 670 670 740 740
Transfery Pieniężne od Emigrantów 1221.10 1400 1400 1400 1400 1577
Przyjazdy Turystów 170778.00 163000 157000 170000 170000 180000
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 2177.70 1500 1500 1500 1750 1750

Rząd Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Dług Publiczny do PKB 124.70 138 138 138 138 137
Budżet Państwa do PKB -1.80 -8 -8 -8 -8 -6
Wydatki Rządowe 7067.00 6834 8272 7251 7251 7614

Podatki Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Podatek od Towarów i Usług 15.00 15 15 15 15 15

Biznes Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Koniunktura w Przemyśle -15.00 2 4 6 5.5 8

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Optymizm Konsumentów 8.00 13 15 17 20 18
Wydatki Konsumpcyjne 24395.00 24981 26496 23227 23227 24388


Republika Zielonego Przylądka - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.