Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 4028 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.5 2018-12
Stopa Bezrobocia 0.1 2017-12
Inflacja 2 2019-02
Stopa Procentowa 1.46 2019-06
Bilans Handlowy -2331 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących -3009 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.5 2018-12
Dług Publiczny do PKB 29.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.1 2018-12
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.5 2018-12
PKB 24.57 2018-12
Pkb Per Capita 1205 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 3870 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 52956 2018-12
Rolnictwo w PKB 9401 2017-12
Budownictwo w PKB 4394 2017-12
Przemysł w PKB 11253 2017-12
Górnictwo w PKB 720 2017-12
Administracja Publiczna w PKB 523 2017-12
Usługi w PKB 19457 2017-12
Transport w PKB 3249 2017-12
Media w PKB 328 2017-12
Środki Trwałe Brutto 13214 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 0.1 2017-12
Pracujący 10416 2017-12
Populacja 16.25 2018-12
Koszty Utrzymania Rodziny 1259600 2018-12
Koszty Utrzymania 761200 2018-12
Płaca Minimalna 182 2019-01
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2007200 2018-12
Płace Nisko Wykwalifikowanych 517300 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja 2 2019-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 176 2019-02
Inflacja Bazowa 3.1 2019-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 127 2019-02
Cpi Transport 111 2019-02
Inflacja Żywności 2.2 2019-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.8 2019-02
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 1.46 2019-06
Stopa Depozytowa 1.38 2018-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -2331 2019-01
Saldo Obrotów Bieżących -3009 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.5 2018-12
Eksport 4325 2019-01
Import 6656 2019-01
Przyjazdy Turystów 647206 2019-01
Rezerwy Złota 12.4 2019-06
Indeks Terroryzmu 0.02 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 29.4 2018-12
Budżet Państwa do PKB -5.1 2018-12
Rating Kredytowy 30
Wydatki Rządowe 3186 2017-12
Wydatki Wojskowe 525 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek Dochodowy Firmy 20 2018-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20 2018-12
Podatek od Towarów i Usług 10 2019-12
Biznes Ostatni okres
Szybkość Internetu 5430 2017-03
Adresy IP 86457 2017-03
Index Konkurencyjności 50.19 2018-12
Ranking Konkurencyjności 110 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 20 2018-12
Ranking Korupcji 161 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 138 2018-12
Konsument Ostatni okres
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1947 2017-12
Wydatki Konsumpcyjne 37562 2017-12
Cena Benzyny 0.92 2019-07


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Kambodża - Wskaźniki ekonomiczne.