Notowania Rynkowe Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Waluta 4050.00 4050 4050 4050 4050 4050

Przegląd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.10 5 5.6 5 5 5
Stopa Bezrobocia 0.31 2 2 2 2 2
Inflacja 3.70 3.8 3.1 3.2 2.8 2.8
Stopa Procentowa 1.05 1.3 1.4 1.2 1.2 1.2
Bilans Handlowy -5901.80 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300
Saldo Obrotów Bieżących -16358.00 -4500 -4500 -3500 -3500 -3500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -11.90 -11 -11 -11 -11 -11
Dług Publiczny do PKB 31.50 33 33 33 33 33
Budżet Państwa do PKB -2.60 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20

PKB Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.10 5 5.6 5 5 5
PKB 25.29 29.8 29.8 31.7 31.7 31.7
PKB Per Capita 1374.58 1334 1334 1334 1334 1334
PKB Per Capita PPP 4191.85 4600 4600 4600 4600 4600
Środki Trwałe Brutto 14019.50 15887 14580 14720 14720 15309
Pkb W Cenach Stałych 54801.00 59141 56993 57541 57541 59843
Rolnictwo w PKB 9526.80 10003 10003 10060 10003 10503
Budownictwo w PKB 6237.50 5283 6487 6549 6549 6811
Przemysł w PKB 13102.00 13529 13626 13757 13757 14307
Górnictwo w PKB 1009.90 866 1050 1060 1060 1103
Administracja Publiczna w PKB 585.00 629 608 614 614 639
Usługi w PKB 22796.10 23936 23936 24073 23936 25133
Transport w PKB 3802.50 3906 3955 3993 3993 4152
Media w PKB 386.40 395 402 406 406 422

praca Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Bezrobocia 0.31 2 2 2 2 2
Populacja 16.71 17 17 17.25 17.25 17.25
Płaca Minimalna 192.00 190 190 190 190 190

Ceny Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflacja 3.70 3.8 3.1 3.2 2.8 2.8
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.07 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
Indeks Cen Konsumenta Cpi 191.98 193 194 195 198 204
Inflacja Żywności 2.78 3.5 3.5 3.5 3.2 3.2

Pieniądz Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Stopa Procentowa 1.05 1.3 1.4 1.2 1.2 1.2
Stopa Depozytowa 1.40 1.65 1.75 1.55 1.55 1.55

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bilans Handlowy -5901.80 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300
Saldo Obrotów Bieżących -16358.00 -4500 -4500 -3500 -3500 -3500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -11.90 -11 -11 -11 -11 -11
Eksport 7505.50 4800 4800 4800 4800 4800
Import 13407.30 6100 6100 6100 6100 6100
Przyjazdy Turystów 33129.00 250000 250000 450000 450000 450000
Rezerwy Złota 50.45 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

Rząd Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Dług Publiczny do PKB 31.50 33 33 33 33 33
Budżet Państwa do PKB -2.60 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Wydatki Wojskowe 635.00 500 500 525 525 525
Wydatki Rządowe 3393.90 3830 3530 3564 3564 3706

Podatki Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Rozporządzalny Dochód Osobisty 2262.00 2341 2352 2375 2375 2470
Wydatki Konsumpcyjne 43274.00 45160 45005 45438 45438 47255
Cena Benzyny 1.28 1.32 1.37 1.42 1.47 1.47


Kambodża - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.