Notowania Rynkowe Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Waluta 4013.00 4072 4094 4116 4138 4183
Przegląd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.50 6.8 6.6 6.6 6.6 6.6
Stopa Bezrobocia 0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Inflacja 2.17 2.5 2 2.4 2.6 2.8
Stopa Procentowa 1.46 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4
Bilans Handlowy -1785.00 1250 1250 -1150 -2200 1700
Saldo Obrotów Bieżących -6210.00 -2450 -2480 -2520 -2590 -2600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.50 -9 -9.1 -9.1 -9.1 -9.1
Dług Publiczny do PKB 29.40 29.5 30 30 30 30
Budżet Państwa do PKB -5.10 -2 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
PKB Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.50 6.8 6.6 6.6 6.6 6.6
PKB 24.57 23.8 25 25 25 25
Pkb Per Capita 1205.30 1255 1255 1255 1255 1255
Pkb Per Capita Ppp 3870.30 4029 4029 4029 4029 4029
Środki Trwałe Brutto 14019.50 14112 14020 14086 14086 14973
Pkb W Cenach Stałych 52976.00 52536 52192 52438 52438 55741
Rolnictwo w PKB 9504.50 10040 9975 10022 10022 10653
Budownictwo w PKB 5293.00 4693 4662 4684 4684 4979
Przemysł w PKB 12275.60 12018 11939 11995 11995 12751
Górnictwo w PKB 836.30 769 764 768 768 816
Administracja Publiczna w PKB 554.00 559 555 558 558 593
Usługi w PKB 20772.50 20780 20644 20741 20741 22048
Transport w PKB 3507.40 3470 3447 3463 3463 3681
Media w PKB 353.90 351 348 350 350 372
praca Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Bezrobocia 0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Populacja 16.25 16.33 16.4 16.4 16.4 16.4
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2007200.00 1985000 1985000 1985000 1985000 1990000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 517300.00 456000 456000 456000 456000 466600
Koszty Utrzymania Rodziny 1259600.00 1282000 1282000 1282000 1282000 1300000
Koszty Utrzymania 761200.00 642000 642000 642000 642000 655000
Płaca Minimalna 182.00 182 190 190 190 190
Ceny Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflacja 2.17 2.5 2 2.4 2.6 2.8
Inflacja Żywności 2.19 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 177.47 182 182 180 180 187
Pieniądz Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stopa Procentowa 1.46 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4
Stopa Depozytowa 1.38 1.73 1.73 1.32 1.32 1.73
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bilans Handlowy -1785.00 1250 1250 -1150 -2200 1700
Saldo Obrotów Bieżących -6210.00 -2450 -2480 -2520 -2590 -2600
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.50 -9 -9.1 -9.1 -9.1 -9.1
Import 7084.10 6100 6250 6450 6450 5900
Eksport 5299.40 4500 5100 4250 4500 4500
Przyjazdy Turystów 450013.00 705100 705100 420100 470100 750000
Rezerwy Złota 12.44 12.44 12.4 12.4 12.4 12.4
Rząd Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Dług Publiczny do PKB 29.40 29.5 30 30 30 30
Budżet Państwa do PKB -5.10 -2 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Wydatki Rządowe 3393.90 3402 3380 3396 3396 3610
Podatki Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1947.00 2079 2066 2076 2076 2206
Cena Benzyny 0.91 0.83 0.81 0.79 0.76 0.72
Wydatki Konsumpcyjne 39289.50 40116 39853 40041 40041 42564


Kambodża - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.