Notowania Rynkowe Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Waluta 4028.50 4081 4101 4122 4143 4184
Przegląd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.50 6.8 6.8 6.6 6.6 6.6
Stopa Bezrobocia 0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Inflacja 2.00 2.9 3.2 3.5 3.3 2.8
Stopa Procentowa 1.46 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3
Bilans Handlowy -2331.40 1010 1250 1250 1250 1700
Saldo Obrotów Bieżących -3008.83 -1153 -1273 -1273 -3846 -850
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.50 -9 -9 -9.1 -9.1 -9.1
Dług Publiczny do PKB 29.40 36.2 36.2 36.7 36.7 36.7
Budżet Państwa do PKB -5.10 -2 -2 -2.5 -2.5 -2.5
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
PKB Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Roczne Tempo Wzrostu PKB 7.50 6.8 6.8 6.6 6.6 6.6
PKB 24.57 23.8 23.8 25 25 25
Pkb Per Capita 1205.30 1255 1255 1255 1255 1255
Pkb Per Capita Ppp 3870.30 4029 4029 4029 4029 4029
Środki Trwałe Brutto 13213.80 14112 14112 14086 14086 15044
Pkb W Cenach Stałych 52956.00 52536 52536 52438 52438 56003
Rolnictwo w PKB 9401.20 10040 10040 10022 10022 10703
Budownictwo w PKB 4394.30 4693 4693 4684 4684 5003
Przemysł w PKB 11252.60 12018 12018 11995 11995 12811
Górnictwo w PKB 720.50 769 769 768 768 820
Administracja Publiczna w PKB 523.40 559 559 558 558 596
Usługi w PKB 19457.20 20780 20780 20741 20741 22152
Transport w PKB 3248.70 3470 3470 3463 3463 3699
Media w PKB 328.40 351 351 350 350 374
praca Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Bezrobocia 0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Populacja 16.25 16.5 16.24 16.48 16.48 16.48
Płace Wysoko Wykwalifikowanych 2007200.00 1985000 1985000 1985000 1985000 1990000
Płace Nisko Wykwalifikowanych 517300.00 456000 456000 456000 456000 466600
Koszty Utrzymania Rodziny 1259600.00 1282000 1282000 1282000 1282000 1300000
Koszty Utrzymania 761200.00 642000 642000 642000 642000 655000
Płaca Minimalna 182.00 182 182 190 190 190
Ceny Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflacja 2.00 2.9 3.2 3.5 3.3 2.8
Inflacja Żywności 2.20 1.8 1.7 1.7 1.7 1.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 176.00 181 182 182 182 187
Pieniądz Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Stopa Procentowa 1.46 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3
Stopa Depozytowa 1.38 1.54 1.54 1.44 1.44 1.44
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bilans Handlowy -2331.40 1010 1250 1250 1250 1700
Saldo Obrotów Bieżących -3008.83 -1153 -1273 -1273 -3846 -850
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -10.50 -9 -9 -9.1 -9.1 -9.1
Import 6656.00 4890 4950 4950 4950 5100
Eksport 4324.60 5900 6200 6200 6200 6800
Przyjazdy Turystów 647206.00 601900 605100 605100 605100 610000
Rezerwy Złota 12.40 12.44 12.4 12.4 12.4 12.4
Rząd Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Dług Publiczny do PKB 29.40 36.2 36.2 36.7 36.7 36.7
Budżet Państwa do PKB -5.10 -2 -2 -2.5 -2.5 -2.5
Wydatki Rządowe 3185.70 3402 3402 3396 3396 3627
Podatki Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Podatek Dochodowy Firmy 20.00 20 20 20 20 20
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 20.00 20 20 20 20 20
Podatek od Towarów i Usług 10.00 10 10 10 10 10
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Rozporządzalny Dochód Osobisty 1947.00 2079 2079 2076 2076 2217
Cena Benzyny 0.92 0.9 0.87 0.85 0.83 0.83
Wydatki Konsumpcyjne 37562.20 40116 40116 40041 40041 42764


Kambodża - Prognozy - Wskaźniki ekonomiczne - Prognozy wskaźników ekonomicznych w tym przewidywania długoterminowego i krótkoterminowego.