Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 580 2019-12
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.1 2019-06
Stopa Bezrobocia 6.1 2018-12
Inflacja -3.8 2019-10
Stopa Procentowa 4.5 2019-11
Bilans Handlowy -222 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -520 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 23.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.9 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.1 2019-06
PKB 14.44 2018-12
Środki Trwałe Brutto 2099 2017-12
Pkb Per Capita 710 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 1756 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 4949 2017-12
Rolnictwo w PKB 1094 2017-12
Przemysł w PKB 747 2017-12
Górnictwo w PKB 244 2017-12
Administracja Publiczna w PKB 1068 2017-12
Usługi w PKB 863 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.1 2018-12
Populacja 19.75 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -3.8 2019-10
Inflacja Żywności -8.3 2019-10
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-10
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 2019-10
Cpi Transport 99.6 2019-10
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-10
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.5 2019-11
Stopa Międzybankowa 5.76 2019-09
Stopa Depozytowa 6.5 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -222 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -520 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.2 2018-12
Eksport 443 2018-12
Import 665 2018-12
Dług Zagraniczny 3188 2017-12
Terms of Trade 274 2018-12
Indeks Terroryzmu 5.42 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 23.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.9 2018-12
Rating Kredytowy 25 2019-12
Wydatki Rządowe 799 2017-12
Wydatki Wojskowe 291 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -2.6 2019-06
Szybkość Internetu 1006 2017-03
Adresy IP 16229 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 100 2019-06
Zmiany Zapasów 20.2 2017-12
Index Konkurencyjności 43.42 2019-12
Ranking Konkurencyjności 130 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 41 2018-12
Ranking Korupcji 78 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 151 2019-12
Produkcja w Górnictwie 74.4 2018-12
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 2923 2017-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.7 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Burkina-Faso - Wskaźniki ekonomiczne.