Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 587 2019-08
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6 2019-03
Stopa Bezrobocia 6.3 2017-12
Inflacja -3.9 2019-06
Stopa Procentowa 4.5 2019-08
Bilans Handlowy -264 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących -564 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.6 2017-12
Dług Publiczny do PKB 24.4 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.9 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6 2019-03
PKB 14.44 2018-12
Środki Trwałe Brutto 2099 2017-12
Pkb Per Capita 710 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 1756 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 4949 2017-12
Rolnictwo w PKB 1094 2017-12
Przemysł w PKB 747 2017-12
Górnictwo w PKB 244 2017-12
Administracja Publiczna w PKB 1068 2017-12
Usługi w PKB 863 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.3 2017-12
Populacja 19.2 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -3.9 2019-06
Inflacja Żywności -7.6 2019-06
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-06
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 98.2 2019-05
Cpi Transport 99.4 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) -0.3 2019-06
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.5 2019-08
Stopa Międzybankowa 4.38 2018-12
Stopa Depozytowa 6.5 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -264 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących -564 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.6 2017-12
Eksport 314 2018-09
Import 578 2018-09
Dług Zagraniczny 3188 2017-12
Terms of Trade 336 2018-03
Indeks Terroryzmu 4.81 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 24.4 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.9 2018-12
Rating Kredytowy 30
Wydatki Rządowe 799 2017-12
Wydatki Wojskowe 291 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 18 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -6 2019-03
Szybkość Internetu 1006 2017-03
Adresy IP 16229 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 72.1 2019-03
Zmiany Zapasów 20.2 2017-12
Index Konkurencyjności 43.9 2018-12
Ranking Konkurencyjności 124 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 41 2018-12
Ranking Korupcji 78 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 151 2018-12
Produkcja w Górnictwie 59.9 2018-09
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 2923 2017-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.8 2019-03


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Burkina-Faso - Wskaźniki ekonomiczne.