Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 578 2019-06
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.8 2018-09
Stopa Bezrobocia 6.3 2017-12
Inflacja -2.5 2019-04
Stopa Procentowa 4.5 2019-05
Bilans Handlowy -264 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących -564 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.6 2017-12
Dług Publiczny do PKB 24.4 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.9 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 6.8 2018-09
PKB 12.87 2017-12
Środki Trwałe Brutto 2099 2017-12
Pkb Per Capita 689 2017-12
Pkb Per Capita Ppp 1703 2017-12
Pkb W Cenach Stałych 4929 2017-12
Rolnictwo w PKB 946 2017-12
Przemysł w PKB 895 2017-12
Górnictwo w PKB 183 2017-12
Administracja Publiczna w PKB 1118 2017-12
Usługi w PKB 797 2017-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.3 2017-12
Populacja 19.2 2017-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -2.5 2019-04
Inflacja Żywności -5.3 2019-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 103 2019-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 98.2 2019-05
Cpi Transport 99.4 2019-05
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-04
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.5 2019-05
Stopa Międzybankowa 4.38 2018-12
Stopa Depozytowa 6.5 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -264 2018-09
Saldo Obrotów Bieżących -564 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.6 2017-12
Eksport 314 2018-09
Import 578 2018-09
Dług Zagraniczny 3188 2017-12
Terms of Trade 336 2018-03
Indeks Terroryzmu 4.81 2017-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 24.4 2017-12
Budżet Państwa do PKB -4.9 2018-12
Rating Kredytowy 30
Wydatki Rządowe 799 2017-12
Wydatki Wojskowe 291 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 18 2018-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa 26.3 2018-09
Szybkość Internetu 1006 2017-03
Adresy IP 16229 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 58.2 2018-09
Zmiany Zapasów 20.2 2017-12
Index Konkurencyjności 43.9 2018-12
Ranking Konkurencyjności 124 2018-12
Indeks Percepcji Korupcji 41 2018-12
Ranking Korupcji 78 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 151 2018-12
Produkcja w Górnictwie 26 2018-06
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 2923 2017-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -5.2 2018-09


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Burkina-Faso - Wskaźniki ekonomiczne.