Notowania Rynkowe Ostatni okres
Waluta 585 2020-01
Przegląd Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.9 2019-09
Stopa Bezrobocia 6.1 2018-12
Inflacja -2.6 2019-12
Stopa Procentowa 4.5 2019-12
Bilans Handlowy -222 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -520 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.2 2018-12
Dług Publiczny do PKB 23.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.9 2018-12
PKB Ostatni okres
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.9 2019-09
PKB 14.44 2018-12
Środki Trwałe Brutto 1705 2018-12
Pkb Per Capita 710 2018-12
Pkb Per Capita Ppp 1756 2018-12
Pkb W Cenach Stałych 5250 2018-12
Rolnictwo w PKB 1121 2018-12
Przemysł w PKB 758 2018-12
Górnictwo w PKB 274 2018-12
Administracja Publiczna w PKB 1120 2018-12
Usługi w PKB 939 2018-12
praca Ostatni okres
Stopa Bezrobocia 6.1 2018-12
Populacja 19.75 2018-12
Ceny Ostatni okres
Inflacja -2.6 2019-12
Inflacja Żywności -5.3 2019-12
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102 2019-12
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.5 2019-12
Cpi Transport 100 2019-12
Stopa Inflacji (Miesięczny) 0.5 2019-12
Pieniądz Ostatni okres
Stopa Procentowa 4.5 2019-12
Stopa Międzybankowa 6.46 2019-10
Stopa Depozytowa 6.5 2017-12
Handel Ostatni okres
Bilans Handlowy -222 2018-12
Saldo Obrotów Bieżących -520 2017-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -7.2 2018-12
Eksport 443 2018-12
Import 665 2018-12
Dług Zagraniczny 3335 2018-12
Terms of Trade 274 2018-12
Indeks Terroryzmu 5.42 2018-12
Rząd Ostatni okres
Dług Publiczny do PKB 23.6 2018-12
Budżet Państwa do PKB -4.9 2018-12
Rating Kredytowy 25 2020-01
Wydatki Rządowe 1324 2018-12
Wydatki Wojskowe 291 2018-12
Podatki Ostatni okres
Podatek od Towarów i Usług 18 2019-12
Biznes Ostatni okres
Produkcja Przemysłowa -1.4 2019-09
Szybkość Internetu 1006 2017-03
Adresy IP 16229 2017-03
Stopa Utylizacji Surowców 51.1 2019-09
Zmiany Zapasów 7 2018-12
Index Konkurencyjności 43.42 2019-12
Ranking Konkurencyjności 130 2019-12
Indeks Percepcji Korupcji 41 2018-12
Ranking Korupcji 78 2018-12
Łatwość Prowadzenia Biznesu 151 2019-12
Produkcja w Górnictwie 74.4 2018-12
Konsument Ostatni okres
Wydatki Konsumpcyjne 3256 2018-12
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.7 2019-06


Tabela z aktualnymi wartościami, prognozami, statystykami, wykresami i kalendarzem ekonomicznym: Burkina-Faso - Wskaźniki ekonomiczne.